ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Løberg
Gård nr. 112 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Opplysninger om feil og mangler rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 07.05.2023.
 


Løberg 37 - Hovland søndre
112/37.


Løberg bnr 37 "S. Hovland". Foto: Skannet fra Norske Gardsbruk, Telemark (Foyn forlag 2004). Etter tillatelse.


Litt av Landsverk helt til venstre, Hovland nordre, Hovland søndre. Løberghaugen nærmest. Widerøe 1961. Eier: Skien kommune.

Utskilt fra Løberg(2) ved skylddelingsforretning tinglyst 1906.

Adresse 2020: Løbergv. 213, 3719 Skien.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 4b, side 407a, Gjerpen sorenskriveri.
"Skjøte fra Daniel og Olav Landsverk til Lars Andersen Ballestad for kr. 18.650, dat. og tinglyst 15/8-1909." Skyldmark: 5 mark 56 øre.

Bonde, bankdirektør, selveier
Lars Andersen Hovland
(Lars Hovland) fra Ballestad(45) f. 14/3-1878 d. 12/3-1953, s.a. Anders Eriksen Ballestad.
g. 28/4-1901 m. Ellevine Marie Ingebretsen fra Borgeskogen i Gjerpen/ Porsgrunn f. 24/9-1879 d. 22/2-1955, d.a. styrmann Olaus Ingebretsen.
1. Asbjørn Hovland f. 3/7-1901 i Borgeskogen. Se nedenfor.
2. Benny Hovland f. 9/3-1903 (datter) i Borgeskogen d. 28/3-1992. Drev Søgårdseter kafè på Ryggen. Ugift. Gravlagt på Gjerpen.
3. Christen Hovland f. 30/4-1905 på V. Tveten i Melum d. 27/9-1987 g. 14/5-1927 m. Rakel Marie Ballestad fra Ballestad(28) f. 18/11-1907 d. 13/1-1974.
    De bodde i hennes mors barndomshjem på Osebakken i Porsgrunn. Gravlagt ved Borgestad kirke.
    Barn 1. Bjørg Hovland f. 27/6-1927 g. 30/6-1951 m. Reidar Sandersen f. 1/7-1925. Bosatt i Porsgrunn.
    Barn 2. Dagny Hovland f. 11/1-1928 g. 8/4-1950 m. Thor Thorsen Storanger f. 26/12-1926. Ekteskapet ble oppløst i 1973.
    Barn 3. Kåre Hovland f. 9/5-1929 g. 27/8-1960 m. Berit Henny Nordbø fra Porsgrunn f. 31/12-1942. Bosatt i Larvik.
4. Diderik Hovland f. 18/1-1907 på Tveten i i Melum d. 10/6-1970 g. 4/3-1933 m. Gudrun Sneltvedt fra Sneltvedt(3) f. 8/6-1905 d. 1/10-1964. Bodde i Saudegata i Skien. Gravlagt på Gjerpen.
    Barn 1. Aslaug Hovland f. 1933 g. 5/2-1955 m. Helge Lunder f. 1931.
    Barn 2. Svein Hovland f. 1944. Svein overtok sin mors farsgård Sneltvedt(3).
5. Einar Hovland f. 8/8-1909 på Hovland. Se Løberg(44) "Hovland nordre".
6. Finn Hovland f. 3/11-1912. Se Løbergv. 209 under Løberg.
7. Gudrun Hovland f. 7/7-1915 d. 10/2-1980 g. 12/10-1935 m. Olaf Herman Nordby f. 5/12-1913 d. 22/1-1982. Gravlagt på Nordre gravlund i Skien.
    Barn 1. Inger Marie Nordby f. 1936 g. 2/6-1956 m. Ragnar Harald Haraldsen f. 1933. Bosatt i Sneltvedtstien 30 under Sneltvedt.
    Barn 2. Karin Nordbye f. 1946 g. 18/6-1966 m. Kjell Hjalmar Gundersen f. 1945.
8. Håkon Hovland f. 24/7-1917 d. 16/6-2003 g. 5/6-1948 m. Synnøve Kristiansen f. 7/1-1927. Bodde i Borgeåsen.
    Barn 1. Frank Hovland f. 5/12-1948 d. 29/1-1996 g. 19/12-1980 m. Ellen Haugan f. 1955. Bosatt i Borgekroken 4 i Skien.
    Barn 2. Eva Hovland f. 1959 g.m. Frank Saga f. 1954. Hennes navn i dag (2015): Eva Hovland Saga. Frisør i Skien. Ingen barn.
9. Ingeborg Hovland f. 6/4-1921 d. 21/1-1998 g. 6/7-1946 m. Johannes Rolland fra Kristiansand f. 26/3-1921 d. 3/1-2007. Gravlagt på Lund kirkegård i Kristiansand.
    Barn 1. Cate Rolland f. 1946 g. 4/11-1967 m. Stein Hansson f. 1941.
    Barn 2. Pål Roy Rolland f. 1959 g.m. Irene Eriksen f. 1961.
Eier 1909.

Lars Andersen Ballestad, som han het til å begynne med, og Ellevine bodde først hos hennes foreldre i Borgeskogen.
De 2 første barna ble født der. Mellom 1903 og 1905 forpaktet han gården vestre Tveten i Melum. Sønnene Christen
og Diderik ble født der. Dermed kjøpte han denne eiendommen i august 1909 og bodde her da Einar ble født i samme
måned.

Legg merke til hvordan foreldrene har gitt sine 9 barn navn etter alfabetet. Et kreativt og morsomt påfunn!


Lars A. Hovland (1878 - 1953).                                                                            Ellevine Hovland f. Ingebretsen (1879 - 1955).
Begge foto er utlånt av Gerd Hovland.

Kilder: "Gjerpen Herred 1837 - 1937" (ved Inger Aarhus - 1937). Gjerpen herred.
og "Ordførerne i Skien, Gjerpen og Solum" ( Leif K. Roksund 2000). Forlaget Grenland.

Lars Hovland
Ordfører i Gjerpen herred 1935-1937.

Lars Hovland ble medlem av Gjerpen herredsstyre på Venstres liste allerede i 1917. Siden den gang var han alltid med i det kom-munale styret i bygda.
Han hadde allerede i 1916 blitt valgt inn i en møllekomite som skulle få reist en ny, større kornmølle i Gjerpen. De fikk bygd A/S Gjerpen Mølle på Bergsland, som sto ferdig i 1918. Lars Hovland ble da også styremedlem i dette selskapet.

Andelstanken hadde lenge vært sterk i Gjerpen på denne tiden og det virket fornuftig å selge sine jordbruksprodukter gjennom forskjellige andelslag, som f.eks. egne butikker (Lie landmandsforretning 1901), meierier og senere slakterier.

Lars Hovland ble politisk valgt inn som medlem av Gjerpen Sparebanks representantskap og medlem av representantskapet i Skiensfjordens kommunale kraftselskap. Videre ble han formann i Skiens Meieribolags representantskap og ble styreformann i Telemark Mjølkesentral.

Det skrives og sies at Lars Hovland ble en ordfører med en god porsjon sunt bondevett, noe som ble viktig i de vanskelige tidene i og etter de harde 30-åra. Gjerpen klarte seg relativt bra, men den ene tvangsauksjonen etter den andre dukket opp og mange måtte gå i fra gårdene sine. Arbeidsløsheten var stor, og mange måtte på "fattigkassa" å be om hjelp. Lars Hovland ble ordfører i begynnelsen av oppgangstidene etter den store depresjonen.

"Bygdefolkets Krisehjelp" hadde blitt stiftet i 1931, men da Vidkun Quisling stiftet NS i 1933 og stillte felles lister med "Krisehjelpen" til stortingsvalget, ville ikke Hovland ha noe mer med "Krisehjelpen" å gjøre. Han var da en venstremann!
Forsorgsbudsjettet i Gjerpen herred under Lars Hovland utgjorde ca 31 % av det totale kommunebudsjettet. Det forteller hvor viktig det var for kommunen å gi mest mulig hjelp til sitt folk. Nemlig Gjerpens-folket.
Se også nekrologen nedenfor.
G. Strøm.


Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 4b, side 407a, Gjerpen sorenskriveri.
"Overenskomst- og skjønn i anledninge oprenskning og vedlikehold av Børsesjøkanalen. For det årlige tilskudd til vedlikehold
har Kanalstyret pant for kr. 917.- heri og bnr 44, dat. henholdsvis august 1926 og 21/8-1931, tinglyst 28/7-1932."

"Skylddelingsforretning avholdt 4/11-1933, tinglyst 10/11-1933, hvorved til Vilhelm Kristian Sørensen er utskilt bnr. 75 "Aspelund"
av skyld 0 mark 01 øre."
"Rett til ved og vei for bnr 75, ifølge foranstaaende skylddeling tinglyst 10/11-1933."

Eiendommen ble delt i 3 like store deler i 1950 og 3 av sønnene fikk hver sin part. Denne parten gikk til odelsgutten
Asbjørn Hovland, N. Hovland gikk til Einar Hovland, mens skogen (bnr 1) gikk til Finn Hovland.


Lars Hovland til høyre og en ukjent. Foto: Utlånt av Gerd Hovland.
Nekrolog fra avisa Varden 13/4-1953. Nasjonalbiblioteket.
 

Bonde, selveier
Asbjørn Hovland
herfra f. 3/7-1901 d. 20/11-1986, s.a. Lars Andersen Hovland.
g. 20/7-1935 m. Jorån Meen fra Meen(40) f. 8/1-1908 d. 29/8-2000, d.a. Rasmus Nilsen Meen.
1. Bjørn Hovland f. 1938 i Porsgrunn. Overtok gården.
Eier 1948.

Asbjørn Hovland var bestyrer av N. Foss gård fra 1936 - 1942.

Gårdens besetning i 1950: 1 hest, 3 kyr, 5 kalver, 3 griser, 35 høner, samt en del fasaner.
De drev på den tiden mest med gulrotdyrking.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

112

37

Løberg - Hovland

Asbjørn Hovland

5 mark 54 øre

112 98 Løberg - Skyerlia ditto 0 mark 65 øre
112 100 Løberg - Sagtomta Asbjørn Hovland, Einar Hovland, Finn Hovland 0 mark 01 øre


Bonde, selveier

Bjørn Hovland
herfra f. 1938 i Porsgrunn.
g1g 15/10-1960 m. Liv Laila Kristiansen fra Kulten/ Fekjan i Luksefjell f. 1941 i Sandsvær (Kongsberg), d.a. skogsarbeider Alf Kristiansen. Ekteskapet ble oppløst i 1966.
g2g 9/5-1970 m. Kari Steen Nilsen fra Frogner ring 40 f. 1946, d.a. Yngvar og Signe Helene Steen Nilsen.
1. Lars Rune Hovland f. 1961. Overtok gården.
Barn i 2. ekteskap:
2. Torgunn Hovland f. 1970.
3. Gry Hovland f. 1971. Leder av 4H, Telemark. Bosatt på Frogner.
Eier 1976.

Bonde, selveier
Lars Rune Hovland herfra f. 1961.
g.m. Mona Ekholt f. 1961.
1. Elisabeth Hovland f. 1992.
2. Magnus Hovland f. 1993.
Eier 2008.


Kart fra NIBIO 2023.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no