| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Mæla
Gård nr. 4 og 6 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.
Deler av søndre Mæla ble tillagt Skien by i forbindelse med byutvidelsen i 1917.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.
Oppdatert 09.07.2015Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.

Mæla 92 - Engelstad

Utskilt fra S. Mæla bnr 22 i 1902. 4/92.

 

Fra Tinglsingsprotokoll nr. IV 1, Gjerpen sorenskriveri, side 110 (4/22).
"Skyldsætningsforretning afholdt og tinglyst 5. nov. 1902, hvorved er udskilt bnr 92 "Engelstad" til Olaus Olsen af skyld 0 mark 82 øre."

 


Mælag. 125, Engelstad gård. Foto: G. Strøm 18/12-2014.

 

 
Adresse i dag: Mælag. 125, 3716 Skien. Gammel adresse: Petersborg pr. Skien.

 

Fra Tinglsingsprotokoll nr. IV 1, Gjerpen sorenskriveri, side 180 (4/92).
"Skjøde til Olaus Olsen Høibø fra O. K. Høisæt for kr. 2.937, 50, dat. 9. , tinglyst 10. des. 1902."

 

G.br., sagarbeider, selveier
Olaus Olsen Høibø fra Sørbø(1) "S. Stensåsen" f. 9/3-1866, s.a. Ole Larsen.
g. 30/4-1899 m. Thora Karoline Nilsdatter fra Solum f. 1866, d.a. jordarbeider Nils Olsen.
1. Olga Olausen f. 9/1-1900 i Gj.
Br. 1902.

De hadde i 1900 jord nok til å ha både litt korn, poteter, ei ku og noen høns. 

 

Fra Tinglsingsprotokoll nr. IV 1, Gjerpen sorenskriveri, side 180 (4/92).
"Exekution hos Olaus Olsen til Anders Huset for kr. 150,10 heri og i en hest, afholdt 16. mai 1906."


"Skjøte fra Olaus Olsen til Andreas Johnsen Kaalstad for kr. 5.250, dat. 16., tinglyst 17. april 1907."


Slakter, g.br., selveier

Andreas Johnsen (Kaalstad) fra Holla f. 6/4-1869 (fra kirkeboka: 3/4) på Kåsa under Kolle i Holla d. 17/3-1946 "på Petersborg", s.a. John Johnsen Kaasa og Gunhild Johnsdatter

g. i D.E.L.K. 13/1-1894 m. Hanna Petrine Andreasdatter fra Ringsevja i Holla f. 21/4-1875 d. 1/6-1959, d.a. Andreas Rasmussen Ringsevje.
Forlovere: "Arbeider Hans Hansen Sperrebakken og arbeider Anders Aasen Vibeto."
1. Gudrun Johnsen f. 16/9-1894 på Tangen ved Skotfoss.
2. Andrea Johnsen f. 17/5-1896 på Kåsa i Holla.

3. John Johnsen f. 27/8-1898 på Kåsa i Holla (Ulefoss). Overtok gården.

4. Agnes Johnsen f. 8/4-1902 på Eikelund i Holla g.m. Knut Skauen. Se Bratsberg(31) "Skauen".
5. Ragnhild Johnsen f. 31/5-1904 på Kålstad i Helgen, Holla.
6. Arne Johnsen (Arne Serigstad*) f. 4/9-1906 på Kålstad i Helgen, Holla.
7. Signe Johnsen f. 4/9-1909 i Gjerpen d. 16/3-1984 g.m. Anker Føyn Andersen f. 13/2-1909 d. 10/2-2001.

Br. 1907.

 

Ved innføring av deres vielse i kirkeboka for Melum kirke (viede dissenetere) var det nevnt at
Andreas da ikke tilhørte noe samfunn, men at kona tilhørte "Østlendingene" (D.E.L.K.)
Andreas Johnsen var da fabrikkarbeider og de bodde på Løveid ved Skotfoss.

Under folketellingen 1900 bodde denne familien på Eikelund (gnr 11 brn 17) i Holla.
Andreas var da veivokter i Holla kommune.

Familien tilhørte da "Det Evangeliske Lutherske Kirkesamfund" (D.E.L.K.) i 1900.


*) Barn nr. 6 Arne Johnsen meldte seg ut av menigheten, trolig et par år etter krigen.
Han fikk 12/9-1948 "Justisdepartementets tilladelse til å anvende Serigstad som familienavn".
Hans fulle navn er deretter Arne Serigstad. Kilde: Kirkebok for D.E.L.K.

 

Se folketellingen 1910.

 

Fra Tinglsingsprotokoll nr. IV 1, Gjerpen sorenskriveri, side 180 (4/92).
"Skylldelingsforretning avholdt 15. jan., tinglyst 16. feb. 1921, hvorved til Arne Holm er utskilt bnr 200 "Solbakken" av skyll 0 mark 06 øre." Se Mælagata 121.

 

 


Kilde: Varden 18/3-1946. Innsendt av Hans Aas 2015.

 

 

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

92

Mæla - Engelstad

Andreas Johnsen Kaalstad

0 mark 76 øre

 


G.br., selveier

John Johnsen herfra f. 27/8-1898 på Kåsa i Holla d. 3/5-1970.

g. 26/6-1948 m. Martha Marie Borgersen fra Fossumv. 2 under Venstøp f. 14/8-1909 d. 25/3-2000, d.a. Martin Thorvald Borgersen.

1. Bjørn Johnsen f. 1949. Overtok gården.

Br. 1970.

 

Martha Marie Johnsen var tidligere gift med sjåfør Olav Grøtvik.

 

Fra Grunnboka: "Andel av Mælagata 125 (Gnr 4, bnr 92) er overdradd til Bjørn Johnsen (05.11.1974). Overdragelsen omfatter også andel
av Mælagata 123 (Gnr 4, bnr 377)
."

G.br., selveier
Bjørn Johnsen herfra f. 1949.

g. 1970 m. Kirsten Isaksen fra Skien f. 1951.

1. Jon Atle Johnsen f. 1975. Overtok gården.

Br. 1974. Bosatt i Mælag. 123.

Fra Grunnboka: "Mælagata 125 (Gnr 4, bnr 92) er solgt for kr 480.000 fra Bjørn Johnsen til Jon Atle Johnsen (07.05.2008)."

 

G.br., selveier
Jon Atle Johnsen herfra f. 1975.
g. 2005 m. Katrine Langkås f. 1980.
Br. 2008.


(C) Gard Strøm.