ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | SØKBARE KILDER | LINKER | HJELP |


Sørbø med Stensåsen
Gård nr. 113 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 06.05.2013


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Sørbø 1 - Stensåsen søndre (øvre)
L.nr. (396, 397, 398)ab. Siden Norges matrikkel 1889: 113/1.

Opprinnelig husmannsplass under Sørbø.

Trolig ryddet ca. 1792 av Lars Scheiesen. Skyldsatt som eget bruk under Sørbø i 1831.

Adresse i dag: Seterv. 170, 3719 Skien.

Arbeider, husmann
Lars Scheiesen
fra Ballestadmyra dpt. 15/2-1756 d. 24/2-1840 på Røsaker, s.a. Scheie Christensen.
g. 20/9-1788 m. Marthe Svenkesdatter fra Sørbø(7) ”N. Stensåsen” dpt. 31/7-1757 d. 8/6-1839 på Oterholt, d.a. Svenke Jonsen.
1. Hans dpt. 26/12-1787 bg. 28/5-1792. ”Laers Schejessøns db. Hans f. Røsager, 4 1/2 aar.”
2. Berthe Larsdatter dpt. 27/9-1789 g. 13/11-1821 m. Hans Isaksen fra Ballestad. De bodde i Porsgrunn. Se Familie 6 - Frogner 1835.
3. Tore Larsdatter dpt. 16/10-1791 g.m. Hans Andersen Oterholt. Se S. Oterholt.
4. Kirsti Larsdatter dpt. 9/2-1794 g.m. Isak Hansen Røsager. Se Røsaker(3).
5. Margarethe Larsdatter dpt. 8/5-1796.
6. Ellen Larsdatter dpt. 11/3-1798.
-   bg. 25/7-1802. ”Lars Skejessøns dødf. pb. u/Sørbøe.”
Br. ca. 1792.

F.f. Lars Schejesens db. Hans fra Steensaasen: Anders Steensaasens kone, Inger Evensdtr., Lars Skyer, Anders Steensaasen, Halvor Johannesen fra øde Sneltvet.
F.f. Lars Schejesens pb.
Berthe: Søren Røsagers kone, Berthe Larsdatter, Anders Steensaasen, Anders Halvorsen, Hans Jonsen.
F.f. Laers Schejessøns pb.
Tore fra Røsager: Sara Schejesdtr., Berthe Laersdtr., Søren Røsager, Anders og Jon Svenchessøn.
F.f. Laers Skeijessøns pb. Kirsten u/Sørbøe: Søren Hanssøns k., Berthe Laersdtr., Anders og Jon Svenchessøn, Anders Hanssøn.
F.f. Laers Skejessøns pb. Margarete u/Sørbøe: Sara Skejesdtr., Inger Laersdtr., Søren Røsager, Jon Svenchessøn, Hans Christianssøn.
F.f. Lars Skejessøns pb. Ellen u/Sørbøe: Søren Røsagers k., Inger Larsdatter, Anders Svenchessøn, Anders Larssøn, Anders Jonssøn.

Marthe var født på plassen Stuen v/ Helgen i Holla (Nome). Hun kom til Gjerpen med sine foreldre og
søsken i ca. 1760. Lars og Marthe bodde på Røsakerkåsa fra ca. 1791-1792, sammen med hans søster,
Sara. Deretter kom de tilbake til Stensåsen.
Lars døde på Røsaker i 1840. Marthe døde på Oterholt. De bodde altså hver for seg på sine gamle dager.
Fra kirkeboka ved hennes død: ”Marthe Svenkesd., kone, d. 8/6-1836, 69 aar g. Bosted: Oterholt.
Gift med Lars Skeijesen som holder sig paa Røsager.”

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

(396, 397,398)a

Sørbø - Steensaasen

Andreas Blom

0 huder 5 skind

0 daler - 2 ort - 0 skilling

1845: L.nr. 398. ”En parcel, 2 ort. Ubeboet. Bruges af Andreas Blom til Sæterhavn.”

Dagarbeider, husmann
Ole Larsen
fra Haug under Årås, Nes sogn, Sauherad prestegjeld f. 9/8-1823 på Haug, s.a. innerst Lars Sveinsson Houg og Margit Tovsdatter.
g. 10/6-1851 m. Ingeborg Jensdatter fra Bjørndalen(B) under Bø f. 5/10-1821, d.a. Jens Aslaksen.
1. Jens Olsen (Jens Olsen Goberg) f. 21/8-1852 på Stensåsen.
Se Århusv. 107 B "Goberg".
2. Maren Lovise Olsdatter f. 10/11-1854.
3. Oline Olsdatter f. 22/6-1856 d. 3/7-1885 på Venstøp. "
Ole Larssøns sindsyge datter d. 3/7-1885 paa Venstøb."
4. Sophie Olsdatter f. 19/12-1857
d. 22/3-1886 på Venstøp. Ugift.
5. Olava f. 20/12-1859 d. 27/9-1860 på Stensåsen.
6. Olava Olsdatter f. 10/11-1861 g.m. Laurits Andersen Nybu. Se Familie 3b - Venstøp 1891.
7. Lars Olsen f. 11/11-1863. Se Familie 9 - Venstøp 1891.
8. Olaus Olsen f. 9/3-1866. Se Familie 1 - Mæla 1900.
Br. 1852.

Ole Larsen var på Limi før han giftet seg og Ingeborg var i tjeneste på Venstøp. Alle barna er født på Stensåsen.
I 1875 hadde denne familien flyttet til Mæla. Se Familie 20 - Mæla 1875.

Eier: Sorenskriver N. Cappelen fra 1848. Solgt til Ulrik Frederik Cudrio på Venstøp i 1866.

Ulrik Frederik Cudrio.
Br. 1866. Se Venstøp(1).

G.br., farvermester, selveier

Georg Jessen Cudrio
fra S. Venstøp(1) f. 19/2-1826 i Skien d. 28/11-1908, s.a. Ulrik Frederik Cudrio.
g. i Siljan 21/3-1852 m. Berthe Maria Evensdatter fra Kløverød f. 29/3-1829 i Siljan d. 10/12-1872 på Stensåsen, d.a. Even Christensen Kløverød og Ingeborg Evensdatter.
Forlovere: "Ole Hansen Præstegaarden, Knud Larsen Høiseth."

1. Thalie Cathrine Cudrio f. 6/1-1853 g. 10/1-1878 m. Anders Kristian Abrahamsen fra Brevik, f. 1850, s.a. Abraham Thoresen.
2. Ingeborg Cudrio f. 16/7-1854. Ugift. Var husbestyrinde hos sin søster og svoger i Brevik.
3. Ulrik Fredrik Cudrio f. 13/10-1856. Se Venstøp(1). Bodde også en tid på Ballestad.
4. Marthe Cathrine f. 10/6-1859 d. 8/1-1873 på Stensåsen. Døde av Tyfus.
5. Even Cudrio f. 26/9-1861 på Venstøp. Overtok denne gården.
6. Christiane Aulalia Cudrio f. 10/4-1864 på Venstøp.
7. Elise Hansine f. 14/11-1866 på Stensåsen d. 13/1-1867 på Stensåsen.
8. Christian Imanuel Cudrio f. 27/11-1868 på Stensåsen.
9. Ellen Margrethe Cudrio f. 1/6-1871 på Stensåsen g. 3/10-1892 m. styrmann Otto Andreas Karlsen (Salvesen) fra Brevik f. 1867.
Br. 1866.

Denne familien bodde tidligere på S. Venstøp(B). Georg Cudrio forpaktet trolig Stensåsen
av sin far de første årene før han kjøpte den.

Georg Jessen Cudrio dro en tur til Amerika som 23-åring i 1849. Han kom tilbake til sine foreldre på S. Venstøp i 1851.

Berthe Maria døde på Stensåsen av tyfus, ifølge kirkeboka.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

(396,397,398)ab

Sørbø m. Stensaasen

Ulrik Cudrio

0 daler - 4 ort - 5 skilling

Eier av denne jorda i 1875: Georg Cudrio. Her var det da 2 hester, 3 kuer og 3 sauer.
Losjerende på gården: Anders Abrahamsen fra Brevik f. 1850.
Anne Olsdatter fra Skien f. 1847 var her som ”leiekone” i 1875. Hun bodde trolig fast i Skien.

Ifølge kirkeboka døde Georg Jessen Cudrio av bronkitt. Det ser ut til å stå ”Barkaaker” i rubrikken
for bosted da han døde.

"Skjøde fra Ulrik Fredrik Cudrio til broderen Even Cudrio for 2500 kr., dat. 30. oktober, tingl. 2. november 1882."

G.br., selveier
Even Cudrio
herfra f. 26/9-1861, s.a. Georg Jessen Cudrio.
g. 9/12-1886 m. Margit Olsdatter fra Kristiansflid(1) f. 1/10-1863 Tuddal i Hjartdal, d.a. Ole Olsen Fliid.
Forlovere: "Anton Rud på Kjær og Ulrik Cudrio på Ballestad."
1. Berte Marie Cudrio f. 28/10-1887 på Stensåsen. Hun var i tjeneste på Kristiansflid i 1900.

2. Ingebjørg Dagmar Cudrio f. 21/1-1889.
3. Gudrun Eugenie Cudrio f. 3/8-1890.
4. Otto Jessen Cudrio f. 5/6-1892 på Stensåsen.
5. Christian Immanuel Cudrio f. 18/3-1894 på Stensåsen.
6. Valborg Cudrio f. 13/6-1896.
7. Georg Cudrio f. 3/8-1898.
8. Trygve Cudrio f. 13/5-1900.

Br. 1882. 

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

113

1

(396,397,398)ab

Sørbø

Steinsaasen

Even Cudrio

0 daler - 3 ort - 0 sk.

2 mark 17 øre

Andre beboere her i 1891: Georg Jessen Cudrio f. 1826 i Skien. Hadde bruksrett på eiendommen.
Ved folketellingen 1891 bodde også det ugifte ”fattiglemmet”, Aaste Tollefsdatter fra Sauherad f. 1845 her.

Se folketellingen 1900.

"Skjøde fra Even Cudrio til Paul Jacobsen for kr. 11.000, dat. 24. april, tingl. 14. mai 1902."

Even Cudrio kjøpte visstnok en gård i Barkåker, Vestfold og flytta dit.

Paul Jacobsen
Br. 1902.

"Skjøde fra Paul Jacobsen til Jørgen Pedersen for kr. 10.500, dat. 19. august, tingl. 24. sept. 1904."

Jørgen Pedersen
Br. 1904.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

113

3

Sørbø m. Steinsaasen

Sørbø

Gullik Gulliksen

1 mark 83 øre

Cellulosefabrikkarbeider, g.br., forpakter
Andreas Larsen fra Solum f. 22/2-1872.
g.m. Olufine Marie Olsdatter fra Hervik under Gåthaug i Sauherad f. 20/7-1868, d.a. tømmermerker, skogbetjent Ole Nilsen Hervig fra Kongsberg og Ellen Marie Madsdatter.
1. Ingolf Larsen (tvilling) f. 19/7-1899 i Skien.
2. Olaf Larsen (tvilling) f. 19/7-1899 i Skien.
3. Esther Larsen f. 9/9-1900 i Skien.
4. Paulus Larsen f. 19/1-1903 i Skien.
5. Josef Larsen f. 25/5-1907 i Skien.
Br. ca. 1909.

Se folketellingen 1910.

"Skjøde (tvangsauksjon) fra Jørgen Pedersen v/ Julius Rasmussen ifølge fuldmagt, til Halvor H. Haatvedt,
for kr. 14.750.00, hvorav for løsøre kr. 3250.-, dat. 16., tingl. 30. september 1916."

Halvor H. Haatvedt.
Br. 1916.

"Skjøte fra Halvor Haatvedt til Jørgen Sannes for kr. 12.000,00, dat. 11/1, tingl. 14/2-1917."

Jørgen Sannes
Br. 1917.

"Skjøte fra Jørgen Sannes til A. O. Kjønnaas for kr. 15.000,00, dat. 17., tingl. 27. april 1918."
"Skylldelingsforretning avholdt 19/8-1933, tingl. 11/9-1933, hvorved til Arthur Fredriksen er utskilt bnr 10 'Koseli' av skyld 0 mark 02 øre."
"Ifølge leiekontrakt på bnr 10, tingl. 11/9-1933, har nevnte bruk rett til vann fra brønn paa dette bruk, samt rett til at plukke kvist og vedavfall
til hyttens bruk og rett til kjørevei."

Denne eiendoms restskyld 1933: 2 mark 15 øre.

G.br., papirfabrikkarbeider, selveier
Andreas Olsen Kjønnås Stensåsen
fra Seljord f. 6/11-1875 d. 15/11-1958, s.a. snekker og rosemaler Ole Brennem fra Seljord.
g.m. Anne K. Olsdatter Venhaug fra Seljord f. 30/8-1873 d. 19/1-1951.
1. Gunda Tjønnaas f. 21/6-1901 i Solum g.m. anleggsarbeider Torbjørn Rusti fra Vinje f. 19/5-1894. Bodde under V. Borge (73/189).
2. Olav Imanuel Stensåsen (Olaf Stensåsen) f. 24/12-1902 i Solum. Se Augonsplassen 7 under Strømdal.
3. Alfred Stensåsen f. 14/8-1905 i Solum. Se Sneltvedt(2).
4. Anund Anker Stensåsen f. 29/3-1908 i Solum. Overtok gården.
Br. 1918.

Denne familien bodde i et hus med gnr 16 bnr 18 "Lia" eller "Svingen" under folketellingen 1910 for Solum.

"Skjøte fra Andreas O. Kjønaas f. 6/11-1875 til Jørgen Johansen f. 3/5-1882 for kr. 9000, hvorav for løsøre kr. 2000, dat. 14/3-1939, ref. 27/3-1939."

Jørgen Johansen f. 3/5-1882.
Br. 1939.

"Odelsskjøte fra Jørgen Johansen til Yngvar Stensåsen f. 5/12-1932 med verge, Anund Stensåsen for kr. 9000, dat. 27/10-1942."
"Skylldelingsforretning avholdt 23/8-1941, hvorved er utskilt bnr 13 'Havna' av skyldmark 0 mark 48 øre fra dette bnr. Ref. 29/8-1941."

G.br., selveier

Anund Anker Stensåsen
herfra f. 29/3-1908 i Solum d. 16/6-1982 i Gjerpen, s.a. Andreas Olsen Tjønnaas.
g. 20/12-1930 m. Signe Johanne Lauritsen fra Løbergmyra(C) f. 28/11-1908 d. 2/5-1989, d.a. Ole Petter Lauritsen.
Forlovere: "Olaf Stensaasens, kjører, Frogner og Olga Freding, hushjelp, Lagmannsgården."
1. Astrid Synnøve Stensåsen f. 1931 g.m. Nils Gustav Rahm fra Bolnäs i Sverige f. 1925. Bodde i Sneltvedtv. 265.
    Barn 1. Fred Rune Rahm f. 1953. Lege på Notodden.
    Barn 2. Bror Yngve Rahm f. 1955. Se nedenfor.
    Barn 3. Ulf Børje Rahm f. 1961. Bosatt på Limi.
    Barn 4. Siv Astrid Rahm f. 26/6-1964 d. 13/10-2004 g.m. Reidar Gusland fra Eikelund u. Anvik nedre i Brunlanes. Bodde på Tanger i Brunlanes.
    Barn 5. Linda Kristin Rahm f. 1972.
2. Yngvar Emanuel Stensåsen f. 5/12-1932. Overtok gården.
3. Unni Grethe Stensåsen f.  g.m. Petter Blingsdalen fra Gausdal f. 1940. Bosatt på Fåberg i Gudbrandsdalen.
Br. 1942 (tinglyst).

G.br., selveier
Yngvar Emanuel Stensåsen
herfra f. 5/12-1932 d. 15/2-2010.
Br. 1942. 

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

113

1

Sørbø m. Stensåsen

Yngvar Stensåsen

1 mark 75 øre


Stensåsen øvre. Foto: Widerøe-Polarfly , 17. mai 1961. Eier: Skien kommune. Arkiv: Telemark Museum, Skien.

Yngvar Stensåsen var ugift. Han utskilte kårboligen til egen hustomt i ca. 1998 og
solgte odelsgården til Endrè Bjørbekk Andersen.

Forpakter, selveier
Endrè Bjørbekk Andersen

Br. 1998.

Forpakter fra ca. 1995. Han kjøpte gården i 1998, men måtte selge den igjen etter 2 år, etter en odelsrettsak, hvorpå
selvsagt rettmessig arving vant.

Stortingsrepresentant, selveier
Bror Yngve Rahm
fra Sneltvedtv. 265 under Sneltvedt, f. 1955, s.a. Nils Gustav Rahm og Astrid Synnøve Stensåsen.
g.m. Torill Irene Gravdal f. 1958.
1. Lena Rahm f. 1984.
2. Martin Rahm f. 1991.
Br. 2000.

Bror Yngve Rahm, Anund Stensåsens dattersønn, kjøpte gården tilbake på odel i 2000. Han bodde tidligere i Snurr-
åsen, Siljan med sin familie. Han var stortingsmann for Kr.f. Telemark fra 1997 og i flere år fremover.

Les jubileumsartikkel i Telemarksavisa (TA) onsdag 5/1-2005, side 25, om den 50-årige Bror Yngve Rahm.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.

(C) Gard Strøm.