| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Mæla
Gård nr. 4 og 6 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.
Deler av søndre Mæla ble tillagt Skien by i forbindelse med byutvidelsen i 1917.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.
Oppdatert 04.02.2015


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Nordre Mæla A
Nordre Mæla ble delt i 2 bruk i ca. 1650. Her kalt N. Mæla A og N. Mæla B.

Landskyld 1665: 6 huder.

Leilendingen Lauritz Melum brukte denne parten i 1652.

Trolig en ugift, yngre sønn av Lauritz (Lars) Melum:

Lars Lauritzsøn f. ca. 1652 bg. 30/10-1738. ”gl. Lars Melum, 86 aar.”


Gbr., leilending 

Peder Pederssøn? Melum f. ca. 25/1-1711. ”Peder Melum fra Hytten 72 aar.” (f. ca. 1639).
1.
Sønnev Pedersdatter f. ca. 1671 g.m. Halvor Arnesen. Se nedenfor.

2. Judith Pedersdatter g.m. Jan Hansen Bøe.
Br. ca. 1670.

Peder
Melum var lagrettemann i 1671, 1672 og 1681. Han undertegnet med sitt segl, hvor initialene
var P. P. Det antas at initialene står for Peder Pederssøn eller Peder Povelssøn.

 

Fra skattematrikkelen 1670/71:

”N. Mellom. Anders och Peder bruger schyld 12 Huder som Anders Madzens arffuinger med Bøxell ehr ejende.
Giffuer Schat: 24 Rdl.”

 

G.br., leilending

Halvor Arnesen Mælum fra N. Venstøp A f. ca. 1657 bg. i Skien 10/11-1723. "Halvor Mælle, 66 aar.", s.a. Arne Halvorsen.

g. 13/9-1691 m. Sønnev Pedersdatter herfra f. ca. 1671 bg. i Skien 9/3-1733. "Halvor Mælas Enche begr. Kl. 12, gl. 62 aar.", d.a. Peder Melum.

1. Live Halvorsdatter. Bodde på Blekebakken i 1702. (Fadder.)

2. Arne Halvorsen dpt. 10/7-1692. Se N. Limi.

3. Karen dpt. 4/11-1694 bg. 19/8-1699. ”Halvor Meles datter, Karen, 5 aar.”

4. Ragnhild f. ca. 1695 bg. 31/4-1701. ”Sl. Halvor Mæles datter Ragnild 5 1/2 aar, hafde Seddel.”

5. Johanne Halvorsdatter dpt. 17/2-1697 d. før 1742 g.m. Peder Blegebakken. Barn: Margrethe Pedersdatter og Karen Pedersdatter.

6. Karen dpt. 31/12-1699 bg. 27/6-1700. ”Halvor Meles datter Karen 1/2 aar g.”

7. Lars Halvorsen dpt. 16/5-1701. Se Sem nedre.

8. Karen Halvorsdatter dpt. 27/4-1704. Ugift i 1742.

9. Maren Halvorsdatter dpt. 24/7-1707 g.m. korporal Rasmus Eriksen (i 1742). Hun var fadder for sin bror Arne Limis sønn i 1730.

10. Margrete Halvorsdatter dpt. 7/6-1711 g.m. Anders Peruquemager (Parykkmaker). Bodde i Christiania i 1742.

Br. 1693.

F.f. Halvor Mælums søn Arne: Peder Mælum, Bærulv Venstøb, Karen Hendriksd. fra Byen, Judithe Pedersd, Sønnev Pedersdatter.

F.f. Halvor Mælums d. Karen: Mas Gram, Samuel Balb.., Mas Trost, Inger Gulset, Giøran Aarhus, Gunne Andersd. Mælum.

F.f. Halvor Meles datter Johanne: Gunder Aas, Claus Albretssen fra Byen, Nils Torssens qnde fra Skien, Maren, Johan Meles qvinde Rønne, Gunne Andersdatter Mele.

F.f. Halvor Meles datter Karen: Claus Tollevssen Smed, Claus Arnessen Mele, Hans Biørnsens qvinde paa S. Meele, Juditte Jan Bøes Enke, Gunne Andersd. fra N. Meele.

F.f. Halvor Mælas Søn Laers: Matz Smed i Byen, Klaus Smid i Byen, Ouer Olssen hos Matz Smid, Jan Bøes Enche Judith, Abraham Mæles qn. Sophie.

F.f. Halvor Mæles datter Karen: Mads Gram, Thomas Rudsk, Ingebret baadsmand, Claus Tolfssens qvinde Elsebeth, alle fra Scheen, Claus Mæles qvinde Gunnild, Susanna hos Mads Gram.

F.f. Halvor Mælums datter Maren: Nils Kiær, Laugmds. dreng Tarvild, Judithe Mele i Scheen, Levor Meles qvinde Ingeborg.

F.f. Halvor Melums datter Margrete: Claus Smed, Claus Melum, Juditha Melum og Abraham Melums qvinde.

Generalmojor Arnold på Borgestad, solgte disse 6 hudene til fogden Hans Krag på S. Mæla i ca. 1710.

Se S. Mæla(B).

Det er usikkert hvem som eide den i tiden mellom 1714 og 1723, men skiensgullsmeden,
Jens Borring
kjøpte denne parten (6 huder) i 1723.


Det ble holdt ting på denne delen av gården fra 1694-1727. Det er nevnt at ”stevnestuen” lå i ”guldsmed
Jens Borrings
brug.”

Gårdene "S. Meelum" og "N. Meelum" utredet 1 soldat til Bamble kompani i tiden 1696-1701, trolig lengre.
Det var soldaten "Laers Hansøn Melum". Skriver: Lars Hansen. Han kan ha vært i tjeneste på en av gårdene.

Anders Erboe
var eier fra 1728. Han kjøpte også Erlands Venstøp (senere kalt Ibsens Venstøp) i ca. 1730.
Anders Erboe bodde i Skien.

 

G.br., selveier

Anders Gjestsen Mæla fra Melfald i Solum

Br. 1745.

Se N. Mæla(B).

 

(C) Gard Strøm.