ved
Gard Strøm

| HJEM | REGISTER | SØKBARE KILDER | LINKER | HJELP |


Sem
Gård nr. 121 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 05.06.2018


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Sem 1 - Sem nedre A
Gammelt løpenr. 412a,c. Siden Norges matrikkel 1889: 121/1.

Fullgård i gammelnorsk tid. Landskyld 4 huder.

Husmannsplassen Lysa lå under denne gården. Den ble ryddet rundt 1750.
Se Lysa under Sem.

Adresse i dag: Siljanv. 69, 3719 Skien.

Tidlige eiere.
I von Pappenheims jordebok (ca. 1612-15) er Nedre Sems 4 huder nevnt som odelsgodset til barn som Anders
Thordsen Rogn
i Bamble var formynder for.
Borger i Scheen Henrik Johansen (2 huder) fra ca. 1610, Isak Henriksen i 1654, Christian Schourman i 1670-
1671, Mikkel Isaksen ca. 1680, Karen, enke etter Jacob Halvorsen ca. 1684, Jacob Holst ca. 1700,
Ludvig Blehr
(1 hud) ca. 1710 og Mads Gram (1 hud) ca. 1710.

Resten av Sem nedre (2 huder) må ha vært i privat eie til 1648, for da makeskiftet Skiens-borgeren Gjert Clausen
disse 2 hudene, med Gjerpen prostigods, sin daværende gård, Borgestad. Gjerpen prostigods ble i 1668 kjøpt
opp av generaladmiral Cort Adeler (fra Brevik) i 1668, etter hans død ble de resterende 2 hudene kjøpt opp av hans
sønn, geheimråd Adeler. Fogd Joachim Schweder kjøpte hele Sem nedre og øvre av de Adlerske arvinger i 1735,
hans sønn Jacob Schweder etter ham i 1755, Jochum Schweder Monrad 1773 og Peder Haraldsen 1790.

Tidlige brukere.
Henrik Johansen 1610-1629, Johan Trinepol brukte Sem nedre til avlsgård i 1613 og 1616, Gullik Semb 1640-1649,
Oluff Semb
1652, Isak Henriksen i 1661-1668. Han ble nevnt som ”Isach Hendrichsen i Scheen”. Han brukte nok,
i likhet med de andre eierne, Sem nedre som avlsgård.

Kilde: Sakefallsregisteret (bøteregisteret) av 1626. (Avskrift: Jan Christensen).
”Annammet aff Joen Semb for hannd forsømbte Nogen schiudtzferdt att tillsige, derfor Penninghe - 1 dlr.”


Kilde: Skattematrikkelen 1647:
”Nedre Sem som Gullich bruger, schylder 4 huder. Deraff Gierpen Proustj 2 huder med bøxell. Lagt i schat for 6 dr.
Gierpen proustj bygger.”

G.br., leilending
Jacob Halvorsen
”i Scheen”.
g.m. Karen.
Br. ca. 1670.

Kilde: Skattematrikkelen 1670/71:
”Nere Semb. Jacob bruger schylder 4 huder, hvoraff Gierpen proustj er ejende 2 huder och Christian Schourman
2 huder huer med halff bøxell, giffuer Schatt 8 Rdr.”

G.br., leilending
Ole Gundersen Semb
fra Dyrkoll(1) f. ca. 1665 bg. 16/10-1723. ”Ole Sem. 58 aar 9 maaneder.”
g1g 1/1-1693 m. Anne Lisbeth Tevesdatter fra M. Fossum f. ca. 1660 bg. 27/1-1722. ”Ole Sems qde. Anne Lisbeth 61 aar, 9 maaneder.”, d.a. Teves Busch.
g2g 14/1-1723 m. Gunhild Gundersdatter fra N. Grini dpt. 8/2-1691, d.a. Gunder Christensen Grini.
-   bg. 20/8-1693. ”Ole Gundersen Bø hans dødfødd pigebarn.”
1. Teves dpt. 29/9-1694 bg. 31/3-1695. ”Ole M. Bøes søn Teves 1 1/2 aar g.”
2. Johanne Olsdatter dpt. 26/12-1695 g1g m. enkemann Nils Svendsen Hyni. Se S. Hyni(A). Hun var gift 3 ganger.
3. Margrete Olsdatter dpt. 10/4-1698 g.m. Vetle Andersen. Se Sem nedre(B).
Br. 1697.

F.f. Ole Gundersen Bøes søn Tevis: Anders Bø, Christopher Kise, Hans Anderssen Bø, Pernelle Tofte, Ingebret Holms qnde, Ingebor Gundersd. Dyrkol.
F.f. Ole Bøes datter Jahanne: Nils Skoven, Anders Bø, Hans Andersen fra s.Bø, Mons Willatzens qnde Margrete, Ingebret Berrbergs qvinde Karen, Gunder Dyrkols datter Ingebor.
F.f. Ole Sems d. Margrete: Rolf Jønneval, Gunder Dyrkols søn Daniel, Halvor Sems qnd. Marthe, Andres Sems qnd. Gyri, Gunder Dyrkols d. Else.

 
Ole Gundersen bodde fra 1693-1697 på gården M. Bø(B).

Kilde: Skoskatten 1711.
Nedre Semb, Ole Self, 5, kone, 1 børn, 1 dreng, 30 sk.

Kilde: Krigsstyrskatten 1720.
Nedre Semb, Ole svarer dagligen ½ skilling.

Ole Sem pliktet i 1721 å levere 20 lester trekull, fra gårdens egen skog, til Fossum Jernverk pr år mot betaling.
Landskyld 1721: 4 huder.

Kilde: Matrikkelforarbeidet av 1723.
Semb nedre. Opsidder Ole, bruger 4 huder, Gammel leylendingskat 8 Rdl, ny skat 6 Rdl.

Gården ble delt i 2 bruk for en 20 års periode i ca. 1731. Se Sem nedre(B).
Landskyld fra 1731, 2 huder.

Enka Gunhild Gundersdatter ble g2g med Lars Halvorsen. Se nedenfor.

G.br., leilending

Lars Halvorsen
fra N. Mæla(A) dpt. 16/5-1701 bg. 3/4-1742. ”Lars Halvorssøn Sem, 41 aar.”, s.a. Halvor Arnesen Mælum.
g. 19/1-1731 m. enke Gunhild Gundersdatter fra N. Grini dpt. 8/2-1691, d.a. Gunder Christensen Grini.
Br. 1731. 

9/6-1742       LARS HALVORSSEN SEM        Bamble Skifteprot. nr. 4, side 203a.
Sem            Arvinger:                            
               Enka Gunhild Gundersdatter og den sal. manns søsken:
               1. Arne Halvorssen Linum (Limi) i Gjerpen.
               2. Maren Halvorsdtr. g.m. Rasmus Erikssen corporal.
               3. Karen Halvorsdtr. ugift. (Broren Arne verge for henne)
               4. Margrethe Halvorsdtr. g.m. Anders Peruquemager i Christiania.
               5. Johanne Halvorsdtr. nu død, vært g.m. Peder Blegebakken.
                    2 døtre: a. Margrethe Pedersdtr. ugift
                                 b. Karen Pedersdtr.     --”--
                             - Faren formynder for barna. -
Brt:   66 - 0 - 12
Gjeld: 66 - 0 - 12 d.v.s. det går opp i opp.
Jordegods: 8 skind i Grini m.b. og herl. verd 24 rdlr.

Enka Gunhild Gundersdatter ble g3g med Vetle Pedersen. Se nedenfor.

G.br., leilending

Vetle Pedersen
fra Høgset i Siljan f. ca. 1692 bg. 19/2-1764. ”Vetle Pederssøn Holte 72 aar gamel.”
g1g i Siljan 5/7-1716 m. Margrethe Nilsdatter fra Tufte(8) dpt. 2/10-1692 bg. i Siljan 24/6-1743. ”Wetle Høchsettes kone Margrete Nielsdatter. 57 aar gamel.”
Forlovere: "Ole Hoppestad og Jan Jostsøn."
g2g 29/6-1746 m. enke Gunhild Gundersdatter fra N. Grini dpt. 8/2-1691 bg. 6/5-1764. ”Vetle Holtes Enke Gunild Andersdatter. 80 aar gl.”, d.a. Gunder Christensen Grini.
I Gjerpen kirkebok står det Gunhild Gundersdatter både ved trolovelse og vielse. Det er kun ved bg. i Siljan det står Andersdatter.
1. Marthe Vetlesdatter dpt. 21/3-1717.
2. Peder Vetlesen dpt. 19/10-1721 g. 29/6-1749 m. Kirsten Mikkelsdatter fra Øverbø (slektsskap i 3. ledd). Bodde på S. Høgset i Siljan.
3. Nils Vetlesen dpt. 1/10-1724 g. 20/6-1751 m. Jøran Knudsdatter fra Gonsholt f. 1729. Bodde på Holte i Siljan.
4. Jacob Vetlesen f. 1729 g. 25/6-1752 m. Kirsten Hansdatter. Bodde på Auen i Kvelle (i Hedrum).
5. Marthe Vetlesdatter f. ca. 1727 g. 7/6-1744 m. Jacob Pedersen på Tveitan.
Br. ca. 1746.

Vetle ble bruker av det nyutskilte bruket S. Høgset i Siljan i 1719. I 1737 kom han til Holte i Siljan.
Denne Vetle Pedersen må ikke forveksles med Vetle Andersen på M. Sem.

Nærmere 1760 ble Nedre Sem igjen samlet til ett bruk med en landskyld på 4 huder.

G.br., selveier
Lars Andersen
Sem
Br. 1760. Se Sem øvre.

Bruker her under Manntallet av 1761: Lars Andersen. 4 huder.

G.br., leilending
Harald Pedersen
fra N. Berberg dpt. 15/4-1731 bg. 27/3-1802. ”Harald Pederssøn u/Foss, henimod fulde 71 aar.”, s.a. lensmann Peder Christensen Berberg.
g1g 3/7-1755 m. Karen Olsdatter fra Nærum(3) dpt. 15/4-1731 bg. 23/10-1782. ”Haral Pedersens kone f. N. Foss 51 1/2 aar.”, d.a. Ole Isaksen Nærum.
g2g 31/1-1784 m. Margrethe Christophersdatter
fra N. Venstøp(B) dpt. 15/7-1753 d. 17/4-1828, d.a. Christopher Rasmussen Venstøp.
Br. 1762.

Harald og Karen bodde et par år på N. Berberg, siden bodde de et par år på Gulset. De var også en tid
på Limi før de kom til nedre Sem.
I ca. 1770 flyttet familien til plassen ”Fosskverna”. Se Kverna under Foss.

Deres sønn Peder Haraldsen kjøpte gården av Jochum Schweder Monrads dødsbo i 1790. Se nedenfor.

G.br., klokker, selveier
Jochum Schweder Monrad
fra Gjerpen Prestegård dpt. 8/4-1745 bg. 12/10-1790. ”Jochum Monrad 45 aar.”, s.a. sogneprest og prost Johan Frederich Monrad.
g. 9/3-1768 m. Helvig Bang f. ca. 1748 bg. 30/7-1801. "
Klokker Monrads kone Hedevig Monrad. 52 2/3 aar.", trolig d.a. sorenskriver Bang.
1. Fridericha Sophia Monrad dpt. 20/9-1768 g. i Gjerpen kirke 25/10-1793 m. sersjant og skredder Anders Hammerstad. Se Hammerstad under Romnes i Holla.
2. Wilhelmine Margarethe Monrad dpt. 5/9-1770 g.m. dagarbeider Tolv Nilsen. Se Kjøyta under Grini.
3. Thomas Lange dpt. 10/9-1773 bg. 22/9-1773. ”Jochum Monrads Søn Thomes 14 dage.”

4. Barbara Abigael Monrad dpt. 16/12-1774.
5. Jochum Monrad dpt. 5/10-1777. Se Familie 34 -
Borgestad 1801.
6. Hedevig Monrad dpt. 9/11-1779 g1g 28/12-1799 sjømann Jens Andersen Ravn. Bodde på Osebakken.
7. Barbara Monrad dpt. 10/10-1782.
8. Kistine Caroline dpt. 24/5-1785 bg. 21/1-1786. ”Jochum Monrads datter Kistine Caroline 3/4 aar.”
9. Carl Wilhelm dpt. 6/5-1787 bg. 8/6-1788. ”Jochum Monrads søn Carl Vilhelm 1 aar.”

Br. 1773.

F.f. Jochum Monrads pb. Fridericha Sophia: Sorenskriver Bangs enke, Barbara Monrad, hr. Herman Løvenskiold, Jens Severin Schweder, Friderich Carl Bang.
F.f. Jochum Monrads Vilhelmmine Margrethe: Procurator Fermans kone, Kistine Bang, Simon Schweder, Jochum Adtzlef, David Monrad.

F.f. Jochum Monrads db. Thomas Lange: Anne Bolette Lange, Margrethe Bang, Giert Monrad, Mathis Nilsen, Hans Jochum Bang.
F.f. Jochum Monrads pb.
Barbara Abigael: Giert Monrads kone, Margrethe Borse, Nils Zachariæsen, Christian Lange, Christian Monrad.
F.f. Jochum Monrads db. Jochum: Madme Adtzlef, Anne Dorothea Ferman, Rasmus Malling, Albert Blom, Johan Jørgen Lange.
F.f. Jochum Monrads pb. Hedevig: Procurator Rougtvets kone, Margrethe Bang, Ulrich Cudrio, Christopher Blom, Kiersgaard.
F.f. Jochum Monrads pb.
Barbara: Barbara Ferman, Anthonette Gundersen, hr. Capitain Hansen, Rector Winther, Hans Abrahamsen.
F.f. Jochum Monrads pb. Kistine Caroline: David Monrads kone, Fridericha Sophia Monrad, Møllerup, Lars Plesner, Peder Flod.

F.f. Jochum Monrads db.
Carl Wilhelm: Christian Monrads kone, Christence Sophia Sartz, procurator Rougtved, Christian Dorph, Elias Jørgensen.

Kilde: Søknad 21 des 1785 til Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab fra provst Monrad til Gjerpen, hvor han anbefaler en mann ved navn Jochum Monrad til premie ”for at have fanget 2 Biørne og 9 Ræve.” Tilkjent belønning.


22/10-1790     JOCHUM MONRAD     Bamble skifteprot. nr. 11, side 561b.
Nedre Sem      Arvinger:                           
               Enka, madame Hedevig Bang og barna:
               1. Jochum Monrad          14 år.
               2. Fredericha Sophia      22 ”
               3. Hedevig Jochumsdtr. 9 1/2 ”
               4. Wilhelmine             20 ”
               5. Barbra                  7 ”
Enka fikk Giert Monrad til laugverge.
Formynder for Jochum, Fridericha og Barbra ble farbroren skipskaptein hr. Christian Monrad.
Formynder for Wilhelmine og Hedevig ble farbroren klokker David Monrad i vestre Porsgrunn.
Brt:   2457 - 3 - 14
Gjeld: 2478 - 0 - 13 (insolvent).
Jordegods: 4 huder med bygsel og herlighedet i gaarden nedre Sem. Vurdert for 1800 rdl.
Avdøde var sønn av prost Monrad.
Skiftet ble avsluttet 27/9-1791.

Enka Helvig Bang ble g2g med enkemann og klokker i Gjerpen kirke, Gjert Monrad. Se Familie 4 - Kleiva 1784.

Kilde: Tinglysingsprotokollen:
"Auktionsskjøde til Peder Haraldsen, dat. 14. februar, tingl. 19. mai 1791."
"Kommitionsforlig mellem eierne af øvre, nedre og midt Sem angaaende adkomsten eller veien til deres gaarde, dateret 6. juni 1798, tinglyst 3. oktober 1827."

Proprietær, kjøpmann, selveier
Peder Haraldsen Semb
herfra dpt. 10/1-1762 med bosted Limi d. 14/4-1848. ”Peder Haraldsen nedre Semb, 86 aar”, s.a. Harald Pedersen. Se Kverna under Foss.
g. 31/7-1791 m. Helle Christensdatter Lund fra Lund(2) dpt. 17/4-1770 d. 26/3-1850. ”Enke Helle Haraldsen født Lund, 79 aar.”, d.a. lensmann Christen Pedersen Lund.
1. Christen Lund dpt. 17/6-1792 bg. 28/12-1792. ”Peder Haraldssøns Sems db. Christen Lund ½ aar.”
2. Christen Lund Pedersen dpt. 7/9-1793. Konfirmert 1810.
3. Harald dpt. 25/11-1795 bg. 5/5-1797. ”Peder Haraldssøns db. Harald f. Nedre Sem 1 ½ aar.”
4. Karen Dorothea dpt. 18/4-1798 bg. 8/5-1799. ”Peder Haraldssøns pb. Karen Dorothea fra Nedre Sem 1 1/24 aar.”
5. Harald Pedersen dpt. 9/2-1800.
6. Ole Peter Pedersen f. 22/2-1802.

7. Christian Frederic Pedersen dpt. 18/10-1804.
8. Karen Dorothea Pedersdatter f. 30/10-1806.

9. Sara Elisabeth Pedersdatter f. 17/2-1809.
10. Anne Karine Haraldsen f. 9/5-1811. Bodde her, ugift i 1835. Skrev seg også for Haraldsen.
11. Peder Haraldsen dpt. 20/6-1813 g. 29/4-1855 m. Caroline Mathilde Pedersdatter d.a. lensmann Peder Pedersen Limi. Bodde i Skien. Peder var sakfører og bokholder.
       De bodde på ”Bankpladsen” i Skien i 1875. Da var P. Haraldsen bankkasserer.
12. Andreas Christinius Haraldsen f. 26/9-1816. Se nedenfor.
Br. 1790.

Peder og Helle var søskenbarn. Begge var av samme lensmannsslekt.

F.f. Peder Haraldssøns db. Christen Lund fra Sem nedre: Laers Aarhuuses k., Magnild Haraldsdtr., Peder Limie, Aslak Tofte, Nils Hybert.
F.f. Peder Haraldssøns db. Christen Lund fra Nedre Sem: Nils Sems k., Harald Pederssøns k., Harald Pederssøn, Laers Aarhuus, Zacharias Lie, Christen Lund.
F.f. Peder Haraldssøns db. Harald fra nedre Sem: Peder Limies k., Jan Toftes k., Søren Tofte, Laers Aarhuus, Christen Lund.
F.f. Peder Haraldssøns Karen Dorothea f. Nedre Sem: Nils Sems k., Christen Lunds k., Lars Barnholt, Realf Ording, Peder Limie, Gunder Tevesen.
F.f. Peder Haraldssøns Harald f. Ned.Sem: Peder Limies k., Margarete Nilsdatter, L. Barnholdt, Albert Willumssøn, Christian Kraft.
F.f. Peder Haraldssøns Ole Peter f. Nrd. Sem: Lars Skavens k., Karen Bendixdtr., Nils Hyberdt, Amund Larssøn, Peder Jonssøn.
F.f. Peder Haraldssøns Christian Frideric f. Ned.Sem: Sara Barnholdt, Maren Gravelie, Peder Limie, Peder Christopherssøn, Peder Haraldssøn.
F.f. Peder Haraldssøns Karen Dorothea f. N. Sem: Søren Bergs k., Karen Abrahamsen, Anders Tygessøn, Fejlberg, Lars Aarhuus, Resch.
F.f. Peder Haraldssøns Sara Elisabeth: Madame Rougtved, Christiana Blom,  Forvalter Schaanning, L. Barnholdt, Peder Limie, Lars Aarhuus.
F.f. Peder Haraldssøns Anne Karine f. Nedre Sem: Forvalter Schaannings k., A. B? Qvist, Chr. Frid. Barnholdt, Peder Limie, Resch, Chr. Lund.
F.f. Peder Haraldsens Peder f. Semb: Lensmandens kone, Dorothea Larsdtr., Lars Aarhuus, John Grorud, Zacharias Gravelie.

Peder Haraldsen var sønnesønn av lensmann Peder Christensen Berberg. Etter Peder Haraldsen stod Peder og
Andreas Haraldssønner som eiere her fra 1846.

                                         
En ulyksalig historie. (Diverse kilder).
Kammerherre og amtmann Frederik Georg Adeler (1736-1810) var oldebarnet til generaladmiral Cort Adeler. Han var sammen med andre prominente personer i distriktet, på gjestebud en kveld rundt den 20. november 1810, hos selveier og kjøpmann Peder Haraldsen Semb på denne gården. Andre gjester var naboene prokurator Brangstrup på S. Grini og prost Blom i Gjerpen. Amtmannen var kjent for å ha en stor apetitt og det ble drukket og spist i mengder. Da gjestebudet var over, skulle gjestene hjem. Adeler skulle hjem til Gimsøy kloster. Brangstrup og Blom skulle gå hjem, mens Adeler dro av gårde med sin karét trukket av 4 hester. En gårdsgutt gikk foran med ei lykt på den mørke, sølete veien. Gårdsgutten gikk ut på et jorde, der det var litt tørrere. Da styrte kusken hestene etter, slik at vogna kom ut i grøfta og veltet. De andre som satt i vogna kunne krype ut like hele, men kammerherren lå livløs tilbake. Han ble båret tilbake til huset og lege ble budsendt. Legen kunne bare konstatere at han allerede var død. Ikke som følge av vognvelten, men visstnok, som følge av en alt for overfylt mage. Han spiste seg rett og slett i hjel. Han ble gravlagt i Solum 23/11-1810 som: "Kammerherre F. G. Adeler Giemsøe, 74 1/2 aar gml."


 

 
  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

412

Sæm nedre

Peder Haraldsen

4 huder

5 daler - 2 ort - 2 skilling


Kilde
: Tinglysingsprotokollen.
"Delings- og Skyldsætningsforretning, hvorved bnr 2 er udskilt, afholdt 20. juni, tingl. 11 juli 1845."
"Auktionsskjøde til Peder og Andreas Haraldsønner, dat. 8. juli 1845, tingl. 14. juli 1846."

Løyntnant, innerst
Ole A. Tøstil
fra Stange i Hedemark f. ca. 1813.
g.m. Elise D. C. Hjelm fra Skien f. 1819.

Dette ekteparet var registrert innflyttet fra Skien til nedre Sem i Gjerpen i februar 1850.
Han hadde attest fra prost Borchgrevinch datert den 28/1
-1850.

Løyntnant Tøstil var leiboer av en del av huset fra februar 1850.

Kilde: Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra Peder Haraldsen til Andreas C. Haraldsen, dat. 3., tinglyst 5. sept. 1855."

Eier fra 1855: Andreas Christinius Haraldsen herfra f. 26/9-1816, s.a. kjøpmann Peder Haraldsen i Skien (herfra).
Andreas Haraldsen ble tollbetjent i Skien og bodde på Mæla. Se Familie 3 - Mæla 1875.

Kilde: Tinglysingsprotokollen.
"Delings- og Skyldsætningsforretning, hvorved bnr 4 er udskilt, afholdt 1. aug, tingl. 27. sept. 1867."
"Skjøde fra A. C. Haraldsen til kirkesanger M. Øvrum, dat. 23. okt. 1869, tingl. 7. januar 1870."

Lærer, klokker og kirkesanger
Mathias Engebretsen Øvrom
fra Øvrum(7) "Myren" f. 12/9-1821 d. 13/8-1893, s.a. Engebret Mathiassen Øvrummyra.
g1g
27/12-1852 m. Ingeborg Birgitte Nielsen fra Ballestad(34) f. 15/9-1833 d. 5/5-1870 på Sem, d.a. Ebbe Stadsholm Nielsen.
g2g
15/4-1875 m. Anne Karine Hansdatter fra Bakstevold i Våle, Vestfold f. 1840, d.a. Hans Kristian Gudleikssøn.
1. Ingebret Øvrom (Ingebret Ovrom) f. 27/10-1853 på Osebakken, dpt. i Ø. Porsgrunn kirke d. 4/3-1933 i Waupaca, Wisconsin. Emigrerte til Amerika i ca. 1875 g.m. Sophia Syvertson

2. Marie f. 23/8-1855
på Osebakken d. 7/5-1858 på Osebakken i Porsgrunn.
3. Charlotte Amalie f. 19/3-1857
på Osebakken d. 10/5-1858 på Osebakken i Porsgrunn.
4. Marie Øvrom f. 13/2-1859 i Ø. Porsgrunn g.m. Gunnar Sem fra M. Sem. Se S. Rising.
5. Joachim Borse f. 9/10-1860 i Ø. Porsgrunn d. 19/11-1861 i Ø. Porsgrunn.

6. Charlotte f. 13/1-1862 i Ø. Porsgrunn d. 25/5-1862 i Ø. Porsgrunn.
7. Ebbe Øvrom f. 7/4-1863 i Ø. Porsgrunn. Kjøpte
gården.
8. Olaf Øvrom f. 14/5-1865 i Ø. Porsgrunn d. 28/4-1901 i Bolder, Colorado. Emigrerte til Amerika. Ugift. Se gul ramme nedenfor.
9. Valdemar Øvrom f. 24/1-1868 i Ø. Porsgrunn. Emigrerte til Amerika.
10. Ingeborg f. 12/11-1869 d. 22/1-1871 på Ballestad.
11. Ingeborg f. 22/4-1870 på Sem. Død tidlig.
Barn i 2. ekteskap:
12. Ingeborg Øvrom f. 30/1-1876 d. 30/8-1895 i Skien. ”Forsørget af sin broder.”
13. Haakon Øvrom f. 7/9-1877 d. 14/6-1909. Bodde på Brekkeby i Skien (det gamle ”nordre Brekkejordet” som tilhørte Gjerpen fram til 1854) og var disponent ved Helios lysfabrikk på Klosterjordet. Ugift.
       Ifølge kirkeboka døde han av Tæring på Granheim sanatorium i Gausdal.
14. Tora Øvrom f. 19/6-1881 g. 20/10-1923 m. Karl Halvorsen, lønningssjef ved Norsk Hydro i Porsgrunn. Ingen barn.
Br. 1870.

Mathias Øvrom var ordfører i Gjerpen i 17 år (1869-1886). Han var dessuten den første bonden i Gjerpen som ble
stortingsrepresentant og var representant for Bratsberg amt i perioden 1871-1873.

Han bodde noen år på Osebakken i huset under Ø. Borge som den gangen var Amtssykehus. Dette området hørte
da til Porsgrunn.
Lærer Øvrom kjøpte denne gården i 1870, da han ble klokker i Gjerpen. Hans far Engebret Mathiassen Øvrummyra
bodde her på sine gamle dager.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

412a,c

Semb nedre

M. Øvrom

3 daler - 1 ort - 4 skilling

412b Semb nedre (skog) H. Løvenskiold 1 daler 0 ort - 12 skilling
412d Semb nedre Lars Gundersen 0 daler - 3 ort - 1 skilling


Kilde: Tinglysingsprotokollen.
"Forlig mellem kirkesanger M. Øvrom og Lars G. Sem, angaaende førstnævntes ret til driftevei over sidstnævntes bnr. 3 m.v.,
tinglyst 18. sept. 1879."

Kilde: Tinglysingsprotokollen.
"Udskiftining mellem eieren af dette brug og bnr 2, hvorved da dette brugs tilkommende rettigheder i skoven afløses saaledes af eieren
af dette brug får den halve del af skoven til eiendom, tinglyst 15. juli 1886."
"Delebrev angaaende grænserne mellem dette brug og bnr 2, gnr. 119 skov, dat. 31. januar, tinglyst 1. aug. 1889."

Kilde: Main Street Marketplace. (Waupaca Post, 2/5-1901).
Death of Olaf Ovrom.
Olaf Ovrom, who went to Colorado last winter for his health, died at Boulder, that state, on Sunday evening, of consumption.  His death was not unexpected, as the reports from the attending physicians during the past two months were to the effect that he could not long survive.
Mr. Ovrom was born in Norway in May 1865, and came to this city to reside about fifteen years ago. He learned the jewelry and watch making trade of Charles R. Hoffmann, leaving his employ in 1892 to go into business for himself in the same line. About four years ago he purchased the building now occupied by Chas. M. Hall, who succeeded him in business the first of the year.
Mr. Ovrom was deservedly popular. He was a strong Republican, though not an office seeker, and was a frequent delegate to conventions. He was a member of the Masons, Odd Fellows, Knights of Pythias and Woodmen, and an honorary member of the Danes Home Society. He counted as his friends all who knew him, and it is needless to say that his death will be regretted by all.
He was never married. The immediate relatives are his brothers, Ingebret, of the Union Store company, Walter of Clifford, N.D., and a brother and sister in Norway, whom Olaf visisted last summer, when, in company with F.W. Rosche, he made an extended European trip. Mr. Ovrom’s remains will arrive in this city tonight and the funeral will be held at two o’clock Friday afternoon at the home of Ingebret Ovrom in the third ward. It will be under the auspices of the Masonic Lodge.

 
  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

121

1

412a,c

Sem

Sem nedre

Mathias Øvrom

3 daler - 3 ort - 14 skilling

8 mark 34 øre

121 2 412b ditto ditto H. Løvenskiold 1 daler - 0 ort - 0 skilling 2 mark 84 øre
121 4 412d ditto ditto Gunnar Larsen 0 daler - 3 ort - 12 skilling 1 mark 57 øre


Kilde: Tinglysingsprotokollen.
"Skifte efter Mathias Øvrom, hvorved dette brugsnummer, for 17.500 kr. er udlagt sønnen Ebbe Øvrom, dateret 18. des. 1894, tingl. 9.
januar 1895."

G.br., selveier
Ebbe Øvrom
herfra f. 7/4-1863 i Ø. Porsgrunn d. 19/3-1917 på Høgås sanatorium av "lungetæring".
g1g 22/11-1895 m. Maren Davidsdatter fra Skilbred(4) f. 16/8-1871 d. 27/6-1897 på Sem, d.a. g.br., kjører i Skien, David Jacobsen Skilbred. Hun døde av difteri etter ca. 2 års ekteskap. Det var ingen barn i dette ekteskapet.
g2g 13/12-1901 m. Gunhild Aasmundsdatter fra Mogen i Lårdal f. 8/9-1878 på plassen Uredalen under Myklejord, d. 9/10-1916 på "Høgaas tuberkulosesygehus", d.a. Aasmund Olavsen og Kari Torgilsdatter.
Forlovere: "C. O. C. Holdhus, Skien og Nils J. Limi."
1. Ingeborg Øvrom f. 21/7-1902. Kom til S. Rising som foreldreløs i 1917.
2. Klara Øvrom f. 8/5-1904. Emigrerte til sin onkel Ingebreth Ovrom i Wisconsin og ble adoptert av ham. Hun ble gift Churchild.
3. Martha Øvrom f. 14/1-1906. Hun kom som foreldreløs til sin fetter Lars Sem i 1917. Hun ble siden g.m. Arthur Sølland. Se Frogner(16).
4. Alfhild Øvrom f. 29/9-1907 g.m. Olaf Rønningen f. 3/4-1902. Se Luksefjellv. 82 under Grini.
5. Ragnhild Øvrom f. 21/8-1910 d. på Mysen i 1950. Kom som foreldreløs til Karl Strømdal på Strømdal(2) i 1917, g.m. snekker Conrad Dahl i Mysen.
    Ragnhild Dahl fikk multipel sclerose (MS), og etter mange års invaliditet døde hun i 1950.

    Barn 1. Aase Birgit Dahl f. 1936.

    Barn 2. Liv Torunn Dahl f. 1938.
6. Mathias Øvrom f. 12/6-1912. Mathias kom også til S. Rising som foreldreløs i 1917, g.m. 20/6-1943 m. Astrid Dundas fra Leknes i Lofoten f. 1/8-1914. Mathias seilte som maskinsjef i mange år. Han hadde senere
    jobb i diverse skipsverft (Laksevåg mek. verkst. i Bergen, Langesund mek. og tilslutt Kalnes mek. i Tønsberg fra ca. 1956. Da flyttet familien til Nøtterø.
    Barn 1. Gunhild Marie Øvrom f. 1946.
    Barn 2. Sigrid Øvrom f. 1951.
7. Olav Øvrom f. 5/11-1913 d. 17/12-1995 g.m. Annikken Nystein fra Bamble, d.a. Karl Larsen og Anne. Olav vokste opp i Bamble fra han ble foreldreløs i 1917.
    Barn 1. Ebbe Øvrom f. 1942.
    Barn 2. Anne Kristin Øvrom f. 1947.
    Barn 3. Vestein Øvrom.
Br. 1895.

Ebbe var på sjøen i flere år. Da faren døde overtok han gården. Både Ebbe og hans kone Gunhild fikk tuberkulose og
døde med bare 6 måneders mellomrom i 1917. Barna ble tidlig foreldreløse og kom til forskjellige steder (se ovenfor).

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Delings og skyldsætningsforretning, hvorved bnr 11 er udskilt, afholdt 25. nov., tingl. 1. december 1897."

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Ved skjøde fra Ebbe Øvrom til Gunnar Sem, tingl. 7/1-1898, er ogsaa overdraget havnegangen i den G. Sem før tilhørende sætermark, gnr 121 bnr 2."

Lærer, skysstasjonsdriver
Gunnar Sem
fra Sem(3) "midtre" f. 5/1-1857 d. 24/2-1906 på Rising, s.a. Lars Andreas Gundersen Sem.
g. 1882 m. Marie Mathiasdatter Øvrom herfra f. 13/2-1859 d. 2/4-1936, d.a. Mathias Engebretsen Øvrom.
Br. 1898.

Denne familien bodde på S. Rising, men han drev også Maries farsgård her.

Se folketellingen 1900.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skyldsætningsforretning afholdt 6., tingl. 12. april 1905, hvorved er udskilt Lysa til bnr 15 af skyld 0 mark 60 øre." Se Sem(15) "Lysa".

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

121

1

Sem

Sem nedre

Ebbe Øvrom

7 mark 23 øre

121 2 ditto ditto (Setermark) Gunnar Sem 2 mark 84 øre


Fra Tinglysingsprotokollen.
"Auktionsskjøte til Eivind Hansen Ødesneltvedt for kr. 20.000.-, dat. 30. mai, tingl. 7. juni 1911."

G.br., selveier
Eivind Hansen Sem
fra Ødesneltvedt f. 4/3-1886 d. 16/1-1964, s.a. Hans Olsen og Ida Berthea Ødesneltvedt.
g.m. Martha Skau fra Trøgstad i Østfold f. 21/3-1888 d. 23/9-1962, d.a. Julius Skau fra Trøgstad og Martha Andersen fra Bulterud.
1. Harald E. Sem f. 3/5-1913. Overtok gården.
2. Magnhild Sem f. 14/3-1915 g.m. Einar Svenningsen d. oktober 1994.
3. Bjarne E. Sem f. 3/6-1918. Bodde i Siljanv. 75. Se hustomter nedenfor.
4. Einar E. Sem f. 16/12-1922. Bosatt i Siljanv. 88. Se hustomter nedenfor.
5. Kåre E. Sem f. 29/6-1925. Bosatt i Siljanv. 80. Se hustomter nedenfor.
6. Sverre E. Sem f. 22/10-1928. Bosatt i Siljanv. 77. Se hustomter nedenfor.
7. Bjørg Sem f. 15/10-1930 d. 1988 g.m. Einar Berg. Bosatt i Siljanv. 79. Se hustomter nedenfor.
Br. 1911.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skylddelingsforretning avholdt 14. nov., tinglyst 19. des. 1917, hvorved til Gustav Hansen er utskilt bnr 23 'Solstad', af skyldmark 0 mark 52 øre."
"Hovedbygningen paa dette brug fredet i henhold til lov av 3. des. 1920 m.v., ifølge skrivelse fra riksantikvaren, dat. 5. juli 1923, tinglyst 13. febr. 1924."
"Skylddelingsforretning avholdt 23/7-1930, tinglyst 8/8-1930, hvorved til Peder Nilsen er utskilt bnr 28 'Utsikten' av 0 mark 02 øre."

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Overenskomst og skjønn i anledning oprensking og vedlikehold av Børsesjøkanalen. For tilskudd til årlig vedlikehold har Kanalstyret pant for kr. 608.-, dat. 21/8-1931, tinglyst 29/4-1932."

"Skylddelingsforretning, avholdt 6/8-1934, tinglyst 27/8-1934, hvorved til S. Gunstrøm og A. Andersen er utskilt bnr 29 'Trollhaugen' av skyldmark 0 mark 03 øre."

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

121

1

Sem nedre

Eivind Sem

5 mark 96 øre

121 2 ditto Harald A. Sneltvedt 2 mark 84 øre
121 22 Sem - Lysa Einar Sem 0 mark 18 øre

G.br., selveier
Harald E. Sem
herfra f. 21/11-1913 d. 17/7-1997.
g.m. Gerd Torny Marie Nilsen fra Frogner f. 26/5-1914 på Skotfoss i Solum (døpt i Skien 8/11) d. 11/1-1984.
1. Eivind Sem f. 1944. Overtok gården.
Br. 1956.

G.br., rørlegger, selveier
Eivind Sem
herfra f. 14/11-1944 d. 30/1-2015.
g. 11/6-1966 m. Karin Bjørnsen fra Skien f. 12/1-1946 d. 7/12-2015, d.a. Kjell Bjørnsen og Hjørdis Rui fra Grønnerød(3).
Forlovere: "Snekker Jan Erik Ballestad, Kreppa og kontordame Marit Paula Strøm."
1. Birgitte Sem f. 1966 g. 1986 m. Øyvind Ellefsen f. 1966.
    Barn 1. Charlotte Sem Ellefsen f. 1989.
    Barn 2. Katrine Sem Ellefsen f. 1991.
    Barn 3. Mats Kristian Sem Ellefsen f. 1998.
Br. 1984.

Da de giftet seg i Gjerpen kirke i 1966, noterte presten at hun var ekspeditrise i bokhandel og at han var rørlegger.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2012.


Hustomter skilt ut fra denne gården.

Siljanv. 75.
121/42 "Solheim".

Bjarne E. Sem fra Nedre Sem f. 3/6-1918 d. 20/4-1989, s.a. Eivind Hansen Sem.
g.m. Harriet Margaret f. 1/3-1919 d. 1/6-1995.

Siljanv. 77.
121/45.

Sverre E. Sem fra Nedre Sem f. 22/10-1928 d. 24/8-2012, s.a. Eivind Hansen Sem.
g.m. Martha Synnøve Haugseter fra Haugsødegården under Hauen f. 13/5-1931, d.a. Asbjørn Larsen Haugseter.
1. Nina Martha Sem f. 1963.

Siljanv. 79.
121/49.

Einar Gudmund Berg fra Berg(2) f. 24/2-1923 d. 16/7-1998, s.a. Olav J. Berg.
g.m. Bjørg Sem fra Nedre Sem f. 15/10-1930 d. 13/10-1988, d.a. Eivind Hansen Sem.


Siljanv. 80.
121/47.

Kåre E. Sem fra Nedre Sem f. 29/6-1925, s.a. Eivind Hansen Sem.
g.m. Grete Synnøve f. 9/12-1925.

Siljanv. 88.
121/44 .

Einar E. Sem fra Nedre Sem f. 16/12-1922, s.a. Eivind Hansen Sem.
g.m. Bergliot f. 7/6-1931.


(C) Gamle Gjerpen.