| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Limi
Gård nr. 56 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.
Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 04.08.2013Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Den rette veien som går gennom kartet fra sør til nord er Luksefjellveien. Gården til venstre for veien, som
er kalt Limi på kartet, er feilskrevet og skal være Hjellen.

Limi nordre

Landskyld 1647: 2 huder.
Gammelt løpenummer 146.

Limi må ha blitt delt i et nordre og et søndre bruk i gammelnorsk tid eller enda tidligere.
Gården ble trolig ryddet i eldre jernalder (500 f. Kr. - 800 e. Kr.). Det er funnet hele 13
gravhauger på eiendommen.

Nordre Limi ble skattet som halvgård. Søndre som fullgård.

Se Limi søndre for opplysninger om enda eldre tider.

Av "Hennrick Brockenhusis Regenschab Aff Bradtzberg leen" 1585-86
kan vi se at det ble betalt skatt
for søndre og nordre hver for seg. Nordre leverte 4 merker smør og 8 merker mel.

Bygningsskatt 1593: 30 skilling.

Tidlige
brukere.
Minch Limming (Limi) g.m. Karrine i 1611-1623.
Karrine Limming er kjent fra kildene siden hun ble dømt for hekseri og henrettet i 1623.
Ellef Trondsen bruker av N. Limi fra 1623-1651.

Fra sakefallsregisteret (bøteregisteret) av 1629:
”Annammed aff Erich Liming och Tallach Grinie for wlydigheede medt schydsfærd, Pendinge - 2 dlr.”

Fra sakefallsregisteret (bøteregisteret) av 1630:
”Anamet aff Christoffer Vinstub for it Øxehug hand giorde Erich Liminge, Penge - 5 dlr.”

Fra skattematrikkelen 1647:
”Nørdre Liminge som Elleff paaboer, schylder 2 huder till Gimsøe closter. Giffr (Giffuer) i schat penge
3 dr. Kongl. Ma. bygger.”

Arne betalte skatt for 2 huder fra 1652 - 1655.

Hans Valentinsen betalte skatt av N. Limi fra 1655 - 1661.
Han brukte jorda her og bodde på Venstøp. Se M. Venstøp.

Fra skattematrikkelen 1670/71:
"Limj Hans bruger, schylder 2 huder som Hans Jacobsen med bøxell ehr ejende. Giffuer Schatt 4 Rdl."

Gårdeieren Peder Baad (prest i Kragerø?), brukte gården selv eller lot den ligge brakk fra 1686 - ca. 1700.

G.br., leilending
Ole Laursen
fra Hedmark.
g1g Elen f. ca. 1653 bg. 12/3-1718. ”Ole Limis qvinde Ellen 65 aar.”
g2g Ingeborg Hansdatter.
1. Ole Olsen dpt. 9/12-1703. Se V. Bø i Luksefjell. Ble myrdet i 1733.
Br. ca. 1700.

F.f. Ole Limis søn Ole: Halvor Sem, Poul Limi, Søren baadsmands søn Ingebret af Scheen, Erik Kittilssens qvinde Ingeborg, Børtings pige Inger i Scheen.

Halvor Torssøn fra Numedal bg. 27/6-1717. ”en fremed mand Halvor Torssøn fra Numedal døde hos Ole Limi.”

G.br., leilending
Halvor Hansen Limi
fra S. Ås(A) dpt. 26/2-1693 bg. 27/10-1728. ”Halvor Limj 36 aar 9 uger.”, s.a. Hans Haraldsen Aas.
g. 17/11-1720 m. Inger Jørgensdatter fra M. Venstøp(A) dpt. 23/4-1702 bg. 3/8-1800. "
Enken Inger Jørgensdtr. f. N. Wenstøb 58 1/4 aar.", d.a. Jørgen Hansen Venstøp.
1. Jørgen Halvorsen dpt. 15/6-1721.
2. Hans Halvorsen dpt. 29/11-1722.
3. Gunder Halvorsen dpt. 13/2-1724. Se Tufte(7).
4. Anne dpt. 16/9-1725 bg. 2/10-1725. ”Halvor Limis Anne 15 dager. Barnekopper.”
5. Anders Halvorsen dpt. 25/9-1726.
Br. 1721.

F.f. Halvor Limis søn Jørgen: Aslak Bratsberg, Gunder Østenssøn, Simon Grinj, Lensmds qde., Karen Berreberj.
F.f. Halvor Limis søn Hans: Per lænsmand, Tolf Tofte, Ole Grini, Thomas Skrædes qde., Margrethe Jacobsd.
F.f. Halvor Limes Gunder: Ole Hanssøn,
Anders Omdal, Mogns Hoppestads qde., Maren Aas.
F.f. Halvor Limis datter Anne: Lars Aas og hans søn Hans, Gunder Øfrum, Lars Hanssøns qde. i Scheen, Maren Aas.
F.f. Halvor Limis Anders: Lars Aas, Lars Hanssøn og Lars Larssøn Aas, Mogns Hoppestads qde., og Anne Aas.

30/7/1729      HALVOR HANSSEN LIMI      Bamble Skifteprot. nr. 3a, s. 207a.
Nordre Limi    Arvinger:                            
               Enka .... (Inger Jørgensdtr. - Jan Christensen)
               og deres 4 umyndige barn:
               1. Jørgen Halvorssen, 7 år.
               2. Hans Halvorssen,   6 ".
               3. Gunder Halvorssen, 5 ".
               4. Andres Halvorssen, 2 ".
Brt: 64 - 0 - 0.
Net: 27 - 3 - 22.

Enka Inger Jørgensdatter ble g2g med Arne  Halvorsen. Se nedenfor.

G.br., leilending
Arne Halvorsen Limie
fra N. Mæla(A) dpt. 10/7-1692 bg. 9/5-1762. ”Arne Limie 71 aar.”, s.a. Halvor Arnesen Mælum.
g. 30/11-1729 m. enke Inger Jørgensdatter fra M. Venstøp(A) dpt. 23/4-1702 bg. 3/8-1800. "
Enken Inger Jørgensdtr. f. N. Wenstøb 58 1/4 aar.", d.a. Jørgen Hansen Venstøp.
1. Halvor Arnesen dpt. 30/4-1730. Han ble på Kleiva skrevet for Halvor Arnesen Huken. Se Familie 11 - Kleiva 1801.
2. Søren Arnesen dpt. 19/4-1739.
3. Hans Arnesen dpt. 15/5-1746.
Br. 1729.

F.f. Arne Limis Halvor: Lars Aas, Tolf Tofte, Jan Grinj, Erik St?olfssøns qde, Halvor Melums datter Maren.
F.f. Arne Venstøbs Søren:
Arne Venstøbs Søren: Jens Nilssøn, Falentin ........, Jens Ericsrøds qvd., Kirsten ......
F.f. Arne Limis barn Hans: Jan Grinis kone, Kisten Nilsdatter fra Grinie, Nils Grinie, Jens Højmyr, Jørgen Nilsen.

Tidligere bodde denne familien bl.a. på Venstøp. I 1764 bodde sønnen Halvor Arnesen på gården
hos Abraham Thomesen på Løberg med sin familie og sin gamle mor; ”Inger Jørgensdatter er gamel
skrøbelig, fattig.”

Selveier, lensmann
Peder Christensen Berberg.

g.m. Maren Haraldsdatter fra N. Berberg.
Br. 1743. Se N. Berberg.

Selveier
Harald Pedersen.

Br. ca. 1755.

Denne familien bodde på Sem nedre. Han var vise-lensmann i Gjerpen i tiden 1763 - 1764.

G.br., selveier
Christian Nilsen Limie
fra S. Holm(7) dpt. 27/11-1712 bg. 19/4-1783. ”Christian Limie 74 aar.”, s.a. Nils Engebretsen Holm.
g. 20/3-1742 m. Anne Clausdatter fra N. Mæla(B) dpt. 20/5-1708 bg. 21/6-1788. ”Christian Limies enke 80 aar.”, d.a. Claus Arnesen.
1. Claus dpt. 28/11-1745 bg. 31/3-1750. ”Christian Venstøbs db. Claus 3 aar.”
2. Nils Christiansen dpt. 19/11-1747. Se nedenfor.
3. Anders Christiansen dpt. 10/1-1751.
4. Jan Christiansen dpt. 7/10-1753.
Br. 1761.

F.f. Christian Venstøbs Claus: Abraham Rising, Jan Berreberg, Jan Claussøn, Ole Janssøns qde. Marte Nilsdatter.
F.f. Christian Venstøbs db. Nils: Anders Clausens kone, Marthe Nilsdtr., Ole Sem, Abraham Riising, Jan Clausen.
F.f. Christian Venstøbs db.
Anders: Peder Hansens kone, Viviche Larsdtr., Peder Hansen, Abraham Riising, Jan Hansen.
F.f. Christian Venstøbs db.
Jan: Gunder Holms kone, Else Jansdtr., Peder Bingholt, Jan Clausen, Abraham Riising.

Denne familien holdt til på Venstøp fra ca. 1742-1755. Deretter forpaktet Christian gården, Bratsberg(1).
Han ble også fra tid til annen skrevet Christian Holm. Det kom altså an på hvor han bodde.

30/6-1788      ANNE CLAUSDATTER          Bamble Skifteprot. nr. 11, side 292a.
Nordre Limie   Hun satt i uskiftet bo etter sin mann Christian Nielssen.
               Arvinger:
               Sønnen Niels Christianssen, død, etterlatt seg 2 barn:
                
a. Anders Nielssen   12 år.
                 b. Christian Nielssen 8 ”
              
Formynder for dem ble stefaren Torkel Olssen (og lensm. Limi).
Brt: 3230 - 1 - 20
Net: 2528 - 2 - 22
Jordegods:
a. Nordre Limie, skyld 2 huder m.b. samt gårdparten Gielden av skyld 1 hud m.b. over 2 huder. Vurdert for 1250 rdl.
b. Halve Rising-skogen, skyld 1 skind. Vurdert for 100 rdl.
c. Gårdparten Gundsborsdahlen av 1/2 hud m.b.. Verd 740 rdl.
Niels Christianssen hadde vært g.m. Christine Bjørnsdtr. Hun var nå g.m. Torkel Olssen. Christines far het Bjørn Fjelldalen.

Innerst
Nils Christiansen Limie
herfra dpt. 19/11-1747 bg. 9/5-1781. ”Nils Limie 33 ½ aar.”
g. 5/10-1775 m. Christine Bjørnsdatter fra Fjelldalen store dpt. 14/10-1753 bg. 14/10-1794, d.a. Bjørn Bjørnsen Fieldalen.
1. Anders Nilsen dpt. 16/6-1776. Overtok gården.
3. Claus dpt. 18/7-1779 bg. 8/8-1779. ”Nils Limies s. Claus 4 uger.”

4. Christian Nilsen Limi dpt. 30/7-1780.
Se Hjellen.

F.f. Nils Christiansens db. Anders fra Fieldalen: Ole Falchums kone, Gunhild Biønsdatter, Gunder Holm, Halvor Jønnevald, Anders Christiansen.
F.f. Nils Limies pb.
Marthe: Halvor Jønnevalds kone, Maria Biønsdatter, Gunder Holm, Peder Christensen, Halvor Biønsen.
F.f. Nils Limies db.
Claus: Jørgen Falchums kone, Gunnild Biønsdatter, Ole Falchum, Halvor Jønneval, Nils Gundersen.
F.f. Nils Limies db. Christian: Nils Moes kone, Marthe Halvorsdatter, Christian Limie.
Ole Vale, Nils Moe.

Innerst/ inderst = Leieboer med egen husholdning.

Enka Christine Bjørnsdatter ble g2g med Torkild Olsen. Se nedenfor.

7/4/1783       NIELS CHRISTIANSSEN          Bamble Skifteprot. nr. 10b, s. 487a.
Nordre Limi    Arvinger:                            
               Enka Christine Bjørnsdatter og barna:
              
1. Anders Nielssen    7 år.
               2. Christian Nielssen 3 ”

Enkas laugverge Torkild Olssen Foss.

”Barnas verge, deres bestefar (farfar), Christian Limi som var tilstede, ”men var meget syk og sengeliggende”.
Han bad seg fri og Gunnar Holm og Engebret Wenstøp ble sat til verger i stedet. Engebret for Anders og Gunnar for Christian.”

Niels og Christine hadde gått i Christian Limis brød og Niels etterlot seg kun sine gangklær. Christian Limi og hans kone,
Anne Clausdtr., som også var sengeliggende, ”var forlikt om å overlate hele gården til Torkild Olssen Foss på den måten
at den som måtte innlate seg i ekteskap med enka Christine Bjønsdtr., straks flytte inn i hans hus og tok bestyrelsen der,
mot å underholde dem (ham, kone og sønnebarn) til deres dødsstund og barna til den eldste hadde fyllt 18 år”.

Gundborsdalskogen ble unntatt. Den skulle stå urørt til barna ble myndige. Ellers kunne han bruke resten som var best tjenlig.
Han ville også at begge sønnesønnene skulle dele likt og ha like stor rett i åsætet Limi nordre 4 huder, Gundvorsdalen 1/2 hud,
plassene Løvås, Stulen og halvparten i Risingskogen. Denne ordning godtok Torkild Olssen og ”hans tilkommende hustru”.

G.br., selveier
Torkild Olsen
fra V. Bø i Luksefjell dpt. 8/6-1749 bg. 29/7-1798. ”Torkild Olessøn f. Foss lille. 49 1/6 aar.”, s.a. Ole Anulfsen Hvammen.
g1g 10/6-1783 m. enke Christine Bjørnsdatter fra Fjelldalen store dpt. 14/10-1753 bg. 14/10-1794. ”Torkild Limies kone Christine Bjørnsdtr. 41 aar.”, d.a. Bjørn Bjørnsen.
g2g 27/8-1795 m. Karen Gulliksdatter fra S. Rønningen under Bø i Luksefjell f. ca. 1767 i Eggedal i Sigdal prestegjeld bg. 14/12-1797. ”Torkild Olessøns kone Karen Gulliksdtr. f. lille Foss. 30 ½ aar.”, d.a. Gullik Paulsen.
1. Karen dpt. 8/2-1784 bg. 28/3-1798. ”Torkild Olessøns pb. Karen f. Foss lille 14 1/12 aar.”
2. Ole Torkildsen dpt. 22/5-1785. Var i 1801 i tjeneste hos Søren Pedersen på Tufte.
3. Nils Torkildsen dpt. 12/11-1786 g. i Siljan 19/3-1815 enke Maren Eriksdatter Thorsholt f. ca. 1776.
    Nils Torkildsen vokste opp hos sin farbror Halvor Olsen i Luksefjell. Se Bø(2) "Fjeld".
4. Anne Torine Torkildsdatter dpt. 28/9-1788.
5. Børre Torkildsen dpt. 17/1-1790. Vokste opp hos sin farbror Paul Olsen i Luksefjell. Se Bø(4).
6. Christian Torkildsen dpt. 25/8-1793. Vokste opp hos Lars Svendsen og Edele Katrine Nilsdatter. Se N. Rønningen under Sætre i Luksefjell.
Barn i 2. ekteskap:    
7. Gullik dpt. 1/1-1796 bg. 19/1-1797. ”Torkild Olessøns db. Gullik f. Lille-Foss. 1 1/12 aar.”
8. Christine dpt. 23/11-1796 bg. 5/2-1797. ”Torkild Olessøns pb.
Christine f. Lille Foss 2 ½ mnd.”
9. Gullik dpt. 6/12-1797 bg. 8/10-1810. ”Afdøde Torkild Olessøns db. Gullik f. lille Foss 12 11/12 aar.”
Br. 1783.

F.f. Torchil Limies pb. Karen: Povel Fieldets kone, Inger Gundersdatter, Povel Fieldet, Halvor Fieldet, Abraham Gundersen, Halvor Biønsen.
F.f. Torchil Limies db.
Ole: Nils Moes kone, Anne Halvorsdtr., Halvor Fieldet, Povel Fieldet, Nils Moe, Halvor Fieldalen.
F.f. Torchil Limies db.
Nils: Halvor Fieldalens kone, Anne Halvorsdtr., Povel Fjeldet, Halvor Fjeldet, Halvor Fieldalen, Anders Nilsen.
F.f.
Torchild Limies pigebarn Anne Thorline: Peder Limies kone, Margrethe Halvorsdatter, Halvor Jønneval, Povel Fieldet, Halvor Fieldet, Halvor Fieldalen.
F.f. Torchel Limis søn Børre: Halvor Fieldets k., Aslev Halvorsdatter, Peder Limi, Nils Moe, Halvor Fieldet, Halvor Fieldalen.
F.f. Torkild Olessøns db. Christian fra N.Limie: Jon Vales k., Karen Halvorsdtr., Peder Limie, Daniel Jønnevald, Ole Halvorssøn.
F.f. Torkild Olessøns db. Gullik f. Nordre Limie: Halvor Leegaases kone, Berthe Gulleksdatter, Halvor Leegaas, Laers Gullikssøn, Anders Nilssøn.
F.f. Torkild Olessøns pb. Christine f. Lille Foss: Gullik Rønningens enke, Berthe Gulliksdatter, Laers og Hans Gullikssøn, Anders Christianssøn.
F.f. Torkild Olessøns db. Gullik f. Lille Foss: Aslak Toftes og Anders N.Limies koner, Aslak og Jan Tofte, Peder Limie.

Torkild Olsen flyttet i 1794 til gården Foss lille (Lillefoss). 

7/11/1794      CHRISTINE BIØRNSDATTER          Bamble Skifteprot. nr. 12, s. 134a.
Nordre Limi    Arvinger:                            
               Enkem. Torkel Olssen og Christines barn etter to ekteskap:
               1. Med 1.mann, Nils Christiansen Limie:
                 a. Anders Nilssen 18 - 19 år. Form.: Lensm. Limi.
                 b. Christian Nilssen   15 ”   --”--: Halvor Jønnevald.
               2. Med 2.mann, Torkel Olssen:
                 c. Ole Torkelssen          9 år. Formynder: Faren
                 d. Nils Torkelssen         8 ”         ditto
                 e. Børge Torkelssen        5 ”         --”--
                 f. Jon Torkelssen          3 ”         --”--
                 g. Christian Torkelssen    1 ”         --”--
                 h. Karen Torkelsdtr.      10 ”         --”--
                 i. Anne Torine Torkelsdtr. 6 ”         --”--
Brt: 1386 - 2 -  6
Net:  178 - 1 - 12
Jordegods: Boet eiet gd. Lille eller Søndre Foss, skyld 3 huder. Verdi 600 rdl.
Avdødes bror var Halvor Fjellet.

G.br., selveier
Anders Nilsen Limi
herfra dpt. 16/6-1776 d. 27/8-1860 på Limi, s.a. Nils Christiansen Limie.
g1g 31/8-1797 m. Ingeborg Halvorsdatter fra Bø(2) i Luksefjell dpt. 26/12-1779 bg. 10/4-1805. ”Anders Nilssøns kone Ingebor Halvorsdtr. f. N. Limie 25 1/3 aar.”, d.a. Halvor Olsen Fjeldet.
g2g 30/12-1806 m. Karen Zachariasdatter fra Lid(B) dpt. 5/11-1786 d. 20/1-1854, d.a. Zacharias Gregoriussen Lie.
1. Nils Andersen dpt. 1/1-1799. Se Drengen under Bø i  Luksefjell.
2. Halvor dpt. 23/8-1801 bg. 11/5-1809. "
Anders Nilssøns db. Halvor f. N. Limie 7 3/4 aar."
3. Christine dpt. 17/6-1804 bg. 6/1-1805. "
Anders Nilssøns pb. Christine f. N. Limie 7/12 aar."
Barn i 2. ekteskap:    
4. Inger Karine Andersdatter dpt. 25/10-1807 g1g 7/6-1827 m. Nils Sørensen. Se Tufte(6).
5. Harald Andersen f. 24/9-1809. Overtok den delen som ble Se Limi(1).
6. Christine Andersdatter f. 21/1-1811 g.m. 14/7-1836 Jens Olsen fra Vassbonn i Kilebygda, Solum f. 9/9-1810, s.a. Ole Jensen Wasbotten.
7. Maren Andersdatter f. 13/12-1812 g.m. Jacob Gundersen Rød. Se Rød under Kise. Hun var hos sin bror Gunder i 1891 som enke.
8. Gunder Andersen f. 18/12-1815. Overtok den nyutskilte gården. Se Limi(2).
9. Anne Thurine Andersdatter f. 1/10-1816 g. 27/2-1840 m. Isak Olsen fra Vassbotn i Kilebygda, Solum f. 22/4-1816 d. 14/6-1843, s.a. Ole Jensen Wasbotten.
    Barn 1. Ingeborg Marie Isaksdatter f. 26/4-1840 i Vassbotn. Anne Thurine ble g2g i Solum kirke 6/4-1847 m. Jørgen Johnsen Søntvedt fra Melum sogn i Solum prestegjeld.
10. Ingeborg Maria f. 24/10-1818 d. 31/8-1819.
11. Ole Peter Andersen (tvilling) f. 7/7-1820. Ble skomaker. Se Glenna(1).
12. Zacharias (tvilling) f. 7/7-1820 d. 26/1-1821.
13. Zacharias f. 4/10-1822 d. 19/1-1823.
14. Zacharias Andersen f. 8/4-1824 d. 21/9-1904 i Chicago g. 19/9-1851 m. Dorthea Henriksdatter fra Fossum f. 26/4-1831 d. 10/8-1904 i Chicago. Se Familie 27 - Fossum 1835.

      Emigrerte til N. Amerika 31/3-1864. Bodde i Chicago.
      Barn 1. Caroline Maria Zachariasdatter
      Barn 2. Inger Hansine Zachariasdatter.

15. Christian Andersen f. 6/11-1827. Se nedenfor.
Br. 1788.

F.f. Anders Nilssøns db. Nils f. N.Limie: Tollev Tollevssøns k., Anne Madsdtr. Halvor Halvorssøn, Halvor Fjelddalen, Christian Nilssøn.
F.f. Anders Nilssøns db. Halvor f. N.Limie: Tollev Milekaasens k., Gunnil Halvorsdtr., Anders Engelbertssøn, Ole og Halvor Halvorssøn.
F.f. Anders Nilssøns pb. Christine f. N.Limie: Halvor Fjelddalens k., Anne Halvorsdtr., Ole og Halvor Halvorssøn, Ole Torkildssøn.

F.f. Anders Nilssøns pb. Inger Karine f. N.Limie: Christian Limies k., Dorothea Larsdatter, Nils Sem, Lars Zachariæsøn, Nils Pederssøn.
F.f. Anders Nilssøns db. Harald f. N.Limie: Gunder Lies k., Ingebor Simonsdtr., Christian Limie, Lars og Peder Zachariæsøn.
F.f. Anders Nilssøns pb. Christine f. N.Limie: Gunder Lies k., Ingebor Maria Zachariædtr., Christian Nilssøn, Jon Torkildssøn, Peder Zachariæssøn.
F.f. Anders Nilsens pb. Maren f. Limie: Christian Nilsens k., Ingebor Maria Zachariadtr., Peder Zachariasen, Halvor Eriksen, John Torkelsen.

14/6/1805      INGEBORG HALVORSDATTER        Bamble Skifteprot. nr. 14, s. 291a.
Nordre Limi    Arvinger:                            
               Enkem. Anders Nielssen og barna:
               1. Niels Anderssen 6 1/2 år.
               2. Halvor Anderssen    4 ”
               Faren verger.
Brt: 1405 - 2 - 16
Net:  635 - 0 - 19
Jordegods:
a. 2 huder m.b. og herl. i nordre Limi, vurdert for 850 rdl.
b. Gd. Gunborgdal, 3 skind skyld m.b. og herl. verd 400 rdl.
Enkemannen hadde en bror ved navn Christian som bor på gd. Gjelden.

Bg. 30/8-1797 (f. ca. 1773): "Gjertrud Henricsdtr. Lindberg, som døede paa N. Limie 24 1/6 aar."
Bg. 18/5-1805. "Halvor Fjeldets datter Gunnil, død paa N. Limie 20 5/12 aar." Fra Bø(2) i Luksefjell.
Bg. 6/1-1809. "Niri Torjerssøn fra N. Limie, sagt at være ved 70 aar."


Møller, innerst
Christian Andersen Limi
herfra f. 6/11-1827, s.a. Anders Nielsen Limie.
g. 29/5-1851 m. Sophie Hedevig Borgersdatter fra Fossum f. 5/9-1820, d.a. gartner Borger Ingebretsen Fossum. Se Familie 35 - Fossum 1835.
1. Caroline Marie Limi f. 6/7-1851 på Fossum.
2. Benedicte Elise f. 7/3-1856 d. 25/11-1857 på Skavan under Fossum.
3. Benedicte Elise Limi f. 30/3-1859.

Mølleren Christian Limi bodde på Skavan under Fossum i november 1857.
Familien utvandret til N. Amerika i mars 1866.

Gården ble delt i 2 i 1855. Dette bruket fikk  l.nr. 146a. Det andre l.nr. 146b.

Se Limi(1) og Limi(2).

(C) Gard Strøm.