ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Mo
Gård nr. 21 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.
Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til:
post@gamlegjerpen.no.Oppdatert 13.12.2018


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Skarva - Ekornrød lille
Arbeiderbolig oppført i 1918.

Adresse i dag: Luksefjellv. 1114, 3721 Skien.

Fløtningsformann hos Løvenskiold, forpakter
Ingebret H. Holt fra Holt øde f. 12/9-1884 d. 27/1-1949, s.a. Halvor Pedersen Holt.
g. 29/10-1904 m. Olga Elise Røsholt fra Snippen under Røsholt i Lardal f. 1/2-1877 d. 21/7-1949, d.a. tømmerfløter Olaves Olsen Røsholt i Styrvold sogn, Lardal pr.gj.
1. Halvor Holt f. 3/10-1905 i Stulen g.m. Kirsten Tufte fra Tufte(3) f. 10/11-1908. Kjøpte Luksefjellv. 766 av sin onkel Kristian H. Holt i 1936. Flyttet siden til Skien.
2. Karen Holt f. 24/11-1907 på N. Gåshølen g.m. poståpner Gustav Eriksrød. Se Eriksrød(5) "Erikstad".
3. Olaves Holt f. 31/5-1911 på N. Gåshølen under Ås. Se nedenfor.
Br. 1919.

Les om Olga Elise Røsholt sitt opphav i Lardal Bygdebok, bind III, side 878.

Denne familien bodde på N. Gåshølen u. Ås fra 1907-1912 og på V. Stulen fra 1912-1919.


Skarva (Lille Ekornrød) fra Ingebret Holt sin tid. Foto: Privat. Innsendt av Halvard Skårdal.

Sagmester hos Holt & Co.
Olaves Holt herfra f. 31/5-1911 på N. Gåshølen under Ås d. 12/11-1982.
g1g 11/12-1937 m. Olava Venstøp fra Venstøp(34) f. 26/9-1901 d. 14/7-1949, d.a. g.br. Kristian Pedersen, Venstøp.
Forlovere: "Magnus Kristiansen, Venstøp og hjemmeværende datter Marta Venstøp, Venstøp."
g2g 1952 m. Nelly Sølverud fra Eidanger f. 12/5-1909.
1. Thor Holt f. 31/5-1954. Bilmekaniker.
Br. 1949.

Denne familien flyttet til Skien.

Skogsarbeider, forpakter
Gjermund Knutsen Teigen fra Teigen i Mo, Telemark f. 29/11-1897 d. 23/10-1981, s.a. Knut Halvorsen Teigen fra Slettetveit i Mo i Tel. og Kjersti Eivindsdatter f. Odden fra Lårdal.
g. i Gjerpen 27/9-1927 m. Ingebjørg Heimdal fra Skafså i Mo i Telemark f. 28/9-1902 d. 4/11-1973, d.a. Olav Olavson Kaasa under Heimdal i Skafså og Gunhild Larsdatter Bakken fra Bandaksli.
1. Konrad Teigen f. ca. 1928 g.m. Åsta Vellumstad. Bosatt i Lillestrøm.
2. Kristi Konstanse Teigen f. 1930 g.m. Johannes Brennseter f. 16/1-1927. Se Luksefjellv. 735 under Jønnevald.
3. Gunda Gro Teigen f. 1932 g.m. Einar Aasen. Se Tufte(14) Åsen.
4. Edvin Knut Teigen f. 1935. Se Luksefjellv. 873 under Eriksrød.
5. Halvard Leonhard Teigen f. 1937.
6. Birger Teigen f. 1942 d. 2008.
Br. 1950.

Denne familien bodde først i N. Teigen under Mo. Gjermund Teigen kjøpte Luksefjellv. 873 under Eriksrød
i ca. 1965 og flyttet dit.

Skogsarbeider, forpakter
Karl Johan Norman Eriksen
(Karl Eriksen) f. 13/1-1919.
Br. 1965.

Se Brennseter. De flyttet senere til Bamble.

Gunnar Berthelsen f. 1954 bodde her i 1994. Han er i 2009 bosatt i Stulenv. 484. Se Stulenv. 484 under Stulen.

Skarva er fortsatt i Løvenskiolds eie og blir bortleid som bolig.

Jeg takker Halvard Skårdal for nyere familieopplysninger, og for bildet! Gard Strøm.


(C) post@gamlegjerpen.no