| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Tufte
Gård nr. 54 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.
Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 23.05.2017Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Tufte 3

Gammelt løpenr. 141a. Siden 1886: 54/3.

Utskilt fra Tufte(1) - hovedbølet - i 1770. Landskyld: 1 hud 6 skinn.


Adresse i dag: Luksefjellv. 380, 3721 Skien.

Lærer, selveier
Just Halvorsen
Tofte (Just Tofte) fra Tufte(1) dpt. 21/12-1749 bg. 21/4-1817 i Solum. "Just Halvorsen Aannerød 68 aar.", s.a. Halvor Justsen Tofte.
g. i Gjerpen 22/11-1770 m. Ingeborg Andersdatter fra N.Mæla(23) dpt. 22/5-1754 bg. 3/5-1797 i Skien, d.a. "Anders Gjestsen Mælum". 
1. Halvor dpt. 26/5-1771 bg. 16/6-1771. ”Just Toftes søn Halvor 3 uger.”
2. Inger Justdatter dpt. 24/1-1773 g. i Skien 25/10-1799 m. Lars Nørholm.
3. Kirsten Gurine Justdatter dpt. 23/6-1776 g.m. sagmester Isak Olsen. Se Familie 49 -  Kleiva 1801.
4. Petronelle dpt. 31/10-1781 i Skien bg. 5/11-1782 i Skien. "Just Toftes datter 1 1/2 aar."
5. Halvor Tofte dpt. 26/9-1783 i Skien bg. 19/4-1785 i Skien. "Just Toftes søn 2 1/2 aar."
Br. 1770.

F.f. Just Toftes db. Halvor: Anders Mælas kone, Abraham Andersens kone, Peder Tofte, Isak og Jacob Andersønner.
F.f. Just Toftes pb.
Inger: Peder Toftes kone, Marthe Halvorsdtr., Christen Lund, Halvor Tofte, Jacob Andersen.
F.f. Just Toftes pb.
Kirsten Gurine: Isak Mælas kone, Marthe Halvorsdatter, Nils Larsen, Jacob Mæla, Aslak Halvorsen.
F.f. Just Toftes datter Petronelle: Jacob Mælas kone, Margrethe Halvorsdatter Tofte, Aslak Tofte, Spiger smeden ved Aasægs Jernstøberi Mogensøn.
F.f. Just Toftes søn Halvor Tofte: Isaak Mælas kone, Margrethe Tofte, Jon Monsøn, Jacob Mæla, Arne Hansøn.

 

Kilde: Folketellingen 1801 for Skien. "Just Halvorsen Tufte, Husbonde (52), Enkemand i første ægteskab,
Holder skoele paa landet." Han bodde da i Snipetorpgata i Skien.

Mange takk til Leif B. Kristensen for god hjelp med denne familien.

G.br., selveier
Jan Halvorsen Tofte
fra Tufte dpt. 4/10-1761 bg. 19/4-1808. ”Jan Halvorssøn Tufte 46 ½ aar.”, s.a. Halvor Justsen Tofte.
g. 27/10-1791 m. Aslaug Halvorsdatter fra S. Jønnevald dpt. 4/2-1770 d. 11/12-1833 på Tufte, d.a. Halvor Halvorsen.
1. Inger dpt. 19/8-1792 bg. 14/11-1792. ”Jan Tuftes pb. Inger ¼ aar.”
2. Halvor dpt. 23/2-1794 bg. 23/10-1794. ”Jan Toftes db. Halvor 8 mnd.”
3. Inger Margrethe Jansdatter dpt. 10/2-1798 g.m. Gregorius Nilsen fra Sem. Se nedenfor.
4. Maren bg. 15/4-1801. ”Jan Toftes hd. pb. Maren 3 dage.”
5. Maren Gurine Jansdatter dpt. 8/6-1802 g.m. enkemann og svoger Gregorius Nilsen fra Sem. Se nedenfor.
Br. 1784.

F.f. Jan Halvorssøn Toftes pb. Inger: Anders Henricssøns k., Inger Jostsdtr., Peder og Torkild Limie, Aslak Tofte.
F.f. Jan Halvorssøn Toftes db. Halvor: Daniel Jønnevalds k., Inger Jostsdatter, Nils Sem, Laers Knudssøn, Aslak Tofte.
F.f. Jan Halvorssøns pb. Inger Margarete f. Tofte: Nils Sems k., Anne Berg, Peder Limie, Aslak Tofte, Christen Andressøn Lund, Juchum Monrad.
F.f. Jan Halvorssøns pb. Maren Gurine f. Tofte: Aslak Toftes k., Margarete Nilsdatter, Søren Tofte, Daniel Jønnevold, Peder Pederssøn.

Jan og Aslaug Tofte fikk kongelig bevilling for å gifte seg. Tjenestefolk her i 1801: Aslaug Eriksdatter (24),
Kirsten Olsdatter (16) og Hans Gulliksen (26). Fosterbarn i 1801: Markus Larsen f. ca. 1796.

Enka Aslaug Halvorsdatter ble g2g med Halvor Andersen Holsteen. Se nedenfor.

G.br., selveier
Halvor Andersen Holsteen
fra Holmen under Ås dpt. 12/4-1784 d. 4/7-1820 på Tufte, s.a. Anders Henriksen Holsteen.
g. 28/10-1810 m. enke Aslaug Halvorsdatter fra S. Jønnevald dpt. 4/2-1770 d. 11/12-1833 på Tufte, d.a. Halvor Halvorsen.
Forlovere: "Peder Limie, Søren Tofte."
Br. 1810.

Ved vielsen var følgende nevnt: ”Efter Kongl. Bevilling som beslægtede.”

G.br., selveier
Gregorius Nilsen Tufte
(Gregorius Nielsen) fra M. Sem dpt. 23/11-1788 d. 4/6-1868 i Merton, Wisconsin, s.a. g.br. Nils Gregoriusen Semb.
g1g 4/1-1816 m. Inger Margrethe Jansdatter herfra dpt. 10/2-1798 d. 2/3-1816 på Sem. ”Døde af blodstyrtning, følgen af en for tidlig Nedkomst.”, d.a. Jan Halvorsen Tufte.
Forlovere: "Gregorius Danielsen Jønnevald, Knud Nielsen Semb."
g2g 1/8-1820 m. Maren Gurine Jansdatter herfra dpt. 8/6-1802 d. 17/2-1898 i Merton, Wisconsin, d.a. Jan Halvorsen Tufte.
Forlovere: "Gregorius ”Laad”?, Skrædder Neetz."
1. Inger Margrethe Gregoriusdatter f. 13/6-1821 d. 11/4-1858 i Ashippun, Wisc., g. i Ashippun 22/6-1847 m. Daniel Peter Simonsen Jønnevald. Se S. Jønnevald.
2. Martha Andrea Gregoriusdatter f. 9/8-1824 d. 8/3-1854. Hun ble av foreldrene oppgitt til å hete Martha Andrea i emigrasjonsprotokollen, men presten skrev
    kun Andrea ved dåpen. Gift 7/12-1848 m. John Ellefsen Bestul. Ingen barn.
3. Nils f. 19/9-1827 d. 6/4-1828 på Tufte.
4. Gro Gregoriusdatter f. 16/5-1829 d. 9/2-1917 ved Nashotah, Wisc. Ugift.
5. Nils Semb Gregoriusen f. 1/11-1832 d. 25/12-1884 i Dodge Co.
Farmer i Pine Lake, Wis. Han skrev seg Nels G. Tufte i USA. Les om hans karriere i
    den amerikanske borgerkrigen nedenfor. Gift 7/1-1874 m. (enke?) Inger Evensdatter f. ca. 1847 d. 13/2-1907. Hun var d.a. Nils Evensen og Elen Marie Bestul.
6. Maren Gurine Gregoriusdatter f. 15/6-1835 d. etter 1917, g.m. Finandus Mattæus Gasmann fra N. Foss(A) f. 17/2-1835. Bodde i Chattanooga, Tennessee.
7. Johanne Helvig Gregoriusdatter f. 3/1-1839 g.m. August Gasmann fra N. Foss(A) f. 17/8-1829 d. april 1907 i Mason City, Iowa.
    De bodde først i Clear Lake, siden i Mason City. Begge byer i staten Iowa.
8. Jan f. 1841 d. 7/4-1843 på Tufte.
9. Jan Nielsen f. 19/10-1844 i Amerika.
Br. 1821.

Gregorius Nilsen bodde på Sem i sitt første ekteskap. Han utvandret med sin familie til Amerika i april 1844. Se Presteattest av 28/4-1844.
De reiste med seilskuta ”Salvator” fra Porsgrunn til New York med ankomst den 6/7-1844. Turen tok 59 dager. De bosatte seg i Merton twp., Waukesha Co., Wisconsin. De brukte familienavnet Nielsen i Amerika.

Sønnen her, Nils Semb Gregoriusen Tufte eller ”Nels G. Tufte” vervet seg til 3 års tjeneste i Kompani D av det 15th Wisconsin regiment den 10/12-1861 ved Kaptein Campbell.
Kompani D kalte seg selv, ”The Norway Wolf Hunters”, (De Norske ulvejegerne). Nils møtte opp til tjeneste som menig soldat den 16/12-1861 ved Camp Randall, ved byen Madison, Dane County, Wisconsin. Han var da 29 år gammel og ugift. Hans bosted var nevnt som Pine Lake, Waukesha County, Wisconsin. Den 1/1-1862 ble han forfremmet til korporal i samme kompani. Etter flere måneder i trening på Camp Randall gikk kompaniet i begynnelsen av mars for å kjempe i borgerkrigen. Den 1/5-1862 ble korporal Tufte forfremmet til
sersjant i samme kompani. Den 3/6-1863 ble han, av Wisconsins guvernør, utnevnt til 2. løyntnant med virkning fra 27/5-1863, men han sloss ikke med 2. løyntnants grad før 16/11-1863 ved Chattanooga, Tennessee. Nels G. Tufte var med i borgerkrigens nest blodigste slag den 19. og 20. september i 1863 ved Chickamauga, Georgia. Han overlevde de forferdelige kampene rundt Viniard's Farm, eftermiddagen den 19/9, kampenes første dag, hvor regimentet ble sterkt redusert. I tillegg ble nesten hele regimentet nær tatt til fange neste dag (20/9) ved Longstreet's gjennomslag.
Ca. 63% av regimentets soldater ble drept, såret eller tatt til fange. Etter Løytnant Tanbergs avskjed, ble Løytnant Tufte øverst-kommanderende for 15. regiment tidlig i 1864. I løpet av mai samme år, også øverstkommanderende for det 15. ”Pioneer Company”.

Den 31/8-1864 ble han av Wisconsins guvernør, utnevnt til 1. løyntnant av kompani D med øyeblikkelig virkning. 1. Løytnant Tufte kjempet ved Atlanta, Georgia, fra 15/9-1864. Han ble dimmetert sammen med de fleste andre overlevende ved Kompani D, den 13/2-1865 ved  Chattanooga, etter 3 års tjeneste. Etter krigen returnerte han til Pine Lake og fortsatte som bonde.

Kilder: Det Femtende Regiment, Wisconsins Frivillige av Ole A. Buslett (Decorah, Iowa, 1895), Regimental Descriptive
Rolls, Volume 20.
(Militære ruller), ved ”Office of the Adjutant General State of Wisconsin” (Madison, Wisconsin, 1885).


Peder Sørensen Tufte
kjøpte denne gården i 1844. Se Tufte(8)

Bnr 4 "Hjelsmyr" ble utskilt herfra i 1843.

G.br., selveier
Søren Pedersen Tufte
fra Tufte(8) f. 19/11-1820, s.a. Peder Sørensen Tufte.
g. i Solum m. Anne Abrahamsdatter fra Solum f. 1823.
Br. 1846. Se Enggrav(1).

Tjenestepike her i 1845: Hanna Elise Maria Andersdatter (21). Søren eide også husmannsplassen Tufte(4) Hjelsmyr
i noen år. I 1854 kjøpte han Enggrav(1) på Uthaugen. De flyttet dit etter 14/10-1855.

G.br., forpakter
Mathias Sørensen Tufte
fra
Rien under N. Odberg i Hedrum f. 31/3-1818, s.a. Søren Mathisen og Anne M. Christophersdatter.
g. 25/10-1849 m. Anne Christine Børresdatter fra Fjelldalen(5)
f. 24/3-1826 d. ca. 1860, d.a. Børre Halvorsen Fjelddalen.
Br. 1856. Se Kjær(7).

Handlende
Nicolai Christian Pedersen Sundsaasen
fra Eidanger f. ca. 1836.
g.m. Anne Marie Johnsdatter fra Eidanger f. ca. 1838.
1. Inger Marie Pedersen f. 6/8-1861 på Tufte.
2. Peder Pedersen f. 23/11-1864 på Tufte.
Br. 1861.

Denne familien flyttet til Skien i 1865, hvor de under folketellingen, samme år, bodde i
fogd Qvinsgaards hus. Han drev også forretning der.

G.br., selveier
Ingebret Olsen
fra S. Kise f. 24/12-1820 d. 5/7-1895 på Tufte, s.a. Ole Eriksen Kise.
g. 9/10-1845 m. Karen Gunbjørnsdatter fra Dypedal under Oterholt f. 21/10-1811 d. 17/2-1860 på Holt, d.a. Gundbjørn Olsen.
1. Kirsten Ingebretsdatter f. 25/7-1846 på Holt g.m. Halvor Larsen. Se nedenfor.
2. Ole Ingebretsen Tufte f. 20/3-1848 d. 26/10-1894 på Tufte. Ugift.
3. Anne Dorthea Ingebretsdatter f. 22/4-1852 g.m. Ole Abrahamsen. Se Nøklegård(2).
4. Karen f. 25/4-1854 d. 13/3-1855 på Holt.
Br. 1865.

Denne familien bodde tidligere på Holt øde. Kona døde der i 1860. Ingebret Olsen solgte
sin part i Holt til Løvenskiold-Fossum i 1886.

Bnr 5 "Sandbakken" ble utskilt herfra i 1883.

Lærer, g.br., selveier
Halvor Larsen Tufte
fra Bråten under Borgestad f. 15/7-1842 d. 19/8-1918, s.a. Lars Olsen Braaten. Se Familie 16 - Borgestad 1865.
g. 3/12-1871 m. Kirsten Ingebretsdatter herfra f. 25/7-1846 d. 30/9-1925, d.a. Ingebret Olsen.
1. Lars Halvorsen f. 11/1-1872. Se Hoppestad(8).
2. Karen Halvorsdatter f. 22/11-1873 g.m. Ole Nilsen Hyni. Se Hyni(2).
3. Ingeborg Halvorsdatter f. 8/3-1876 g.m. Nils Andreas Nilsen Grini. Se S. Grini(7).
4. Ingebret Halvorsen Tufte f. 4/2-1879 på Hoppestad. Emigrerte til N. Amerika. Død i USA før 1954.
5. Olaf Halvorsen Tufte f. 26/4-1881. Se nedenfor.
6. Hanna Kirstine Halvorsdatter f. 26/8-1883 på Hoppestad. Emigrerte til Amerika. Gift der med Julius Egeland.
Br. 1895.

Denne familien bodde tidligere på Hoppestad(8). De bodde der bl.a. i 1893 da sønnen Ingebret ble konfirmert.

G.br., selveier
Olaf Halvorsen Tufte
(Olaf H. Tufte) herfra f. 26/4-1881 d. 16/5-1967.
g. 6/9-1908 m. Lovise Jacobsen fra Heimholt under Foss f. 14/4-1886 d. 20/2-1968, d.a. baker Jacob Pedersen Kastet.
Forlovere: "Lars Halvorsen Hoppestad, Hagbart Oterholt."
1. Kirsten Tufte f. 10/11-1908 gm. Halvor Holt fra Ekornrød lille under Mo. Bodde i Skien.
2. Maren Tufte f. 6/6-1912 g.m.  snekker Harald Holt. Se Luksefjellv. 127 under Grini.
3. Johanne Tufte f. 31/12-1913. Ugift. Bodde i Parkv. 27 på Rising sammen med sin søster Lilly.
4. Halvor O. Tufte f. 18/9-1915. Se nedenfor.
5. Lilly Tufte f. 7/7-1917 d. 28/2-2007. Ugift. Bodde lenge hjemme (i 1969). Bodde siden i Parkv. 27 på Rising sammen med sin søster Johanne.
6. Oddmar Tufte f. 1/5-1919. Se Luksefjellv. 369 under Tufte.
7. Signe Tufte f. 1927 g.m. Halvor Øverbø. Se Luksefjellv. 197 under Limi.
Br. 1915.

Opplysninger fra Norske Gårdsbruk, Telemark (bind XII) - 1955:
Våningshus bygd omkr. 1850, ombygd 1925. Nytt uthus bygd 1891. Et gammelt bryggerhus
ble ombygd i 1891. Smie ble bygd i 1892.
Besetning: 2 hester, 9 kyr, 2 ungdyr, 5 griser og 120 høner.

G.br., selveier
Halvor O. Tufte
herfra f. 18/9-1915 d. 14/2-1986.
g.m. Borghild Finneid f. 20/2-1917 d. 16/7-2001.
1. Ove Asbjørn Tufte f. 1945. Se nedenfor.
2. Knut Tufte f. 1951.
Br. 1955.

Regnskapsfører
Ove Asbjørn Tufte f. 1945.
Br. ca. 1986?


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart.

(C) Gard Strøm.