| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Riis
Gård nr. 78 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 17.11.2014


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.


Riis 18 - Riis søndre - Sivertrønningen
Gammelt løpenr. 282. 78/18 siden Norges matrikkel 1889.

Opprinnelig husmannsplass som ble ryddet av Sivert Hansen rundt 1802.
Skyldsatt som eget bruk ca. 1815.

Eier: Løvenskiold-Fossum fram til salget til Nils Haraldsen Riis i 1853.

Sammenføyd med Riis(17) Riisrønningen.

Arbeider, korporal, husmann

Sivert Hansen
fra Søli nedre(A) dpt. 17/9-1775 d. 2/6-1846 under Riis, s.a. Hans Hansen Søli.
g. 11/3-1802 m. Inger Larsdatter fra Lid(A) dpt. 14/5-1775 d. 5/3-1830 under Riis, d.a. Lars Hansen Lie.
1. Lars Sivertsen dpt. 7/6-1802. Se Enggrav(A).
2. Anne Kirstine Sivertsdatter Riis dpt. 18/9-1803 g1g i Gjerpen 6/12-1833 m. Hans Abrahamsen fra Porsgrunn, s.a. Abraham Nilsen.
    Anne Kirstine ble g2g i Porsgr. 12/8-1837 m. Ole Christensen Rød fra Eidanger. Bodde i Ø. Porsgrunn.
3. Karen Sivertsdatter dpt. 23/2-1806 g. i Gjerpen 28/9-1830 m. Hans Larsen Rosenvold fra Skien f. 1804, s.a.
Lars Petter Rosenvold. Bodde i Skien.
4. Marie Sivertsdatter dpt. 3/1-1808 d. 2/3-1846 i Skien g. 30/12-1834 m. Jens Peter Larsen fra Skien f. ca. 1810, s.a. Lars Isaksen Tyskland.
5. Margarete Sivertsdatter f. 16/9-1810.
6. Hans Sivertsen Riis f. 25/9-1812. Overtok bruket.
7. Ellen Margrete Sivertsdatter f. 3/10-1815 d. 4/7-1853 i Skien g. i Gjerpen 23/8-1840 m. Isak Larsen Tyskland f. ca. 1820.
Br. ca. 1802.

F.f. Sivert Hanssøns Lars f. N. Søelie: Jacob Søelies k., Kirsten Simonsdtr. Søren Hanssøn, Lars Simonssøn, Christen Larsøn.
F.f. Sivert Hanssøns pb. Anne Kirstine f. N. Sølie: Halvor Sølies kone, Ellen Margrete Larsdatter, Jacob Sølie, Ole Ouestad, Christen Larssøn, Søren Hanssøn.
F.f. Sivert Hanssøns pb. Karen f. Nærum: Christen Larssøns kone, Anne Olsdatter, Søren Hanssøn, Isak Christenssøn, Herman Larssøn.
F.f. Sivert Hanssøns pb. Maria f. Nærum: Søren Hanssøns kone, Maria Jacobsdatter, Christen Larssøn, Hans og Ole Jacobssøn.
F.f. Sivert Hanssøns pb. Margarete f. Nærum: Hans Nærums kone, Maria Jacobsdatter, Søren Hanssøn, Christen Larssøn, Ole Jacobssøn.
F.f. Sivert Hanssøns db. Hans f. Nærum: Signe Isaksdatter, Maria Jacobsdatter, Isak Christenssøn, Christen Larssøn, Søren Johannessøn.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

282

Riis S. - Sivertrødningen

Sivert Hansen

-

0 daler - 1 ort - 0 skilling

Skomaker, skolelærer, småbruker, selveier
Hans Sivertsen Riis
herfra f. 25/9-1812 d. 17/11-1878 på Riis.
g. 1/5-1839 m. Benedikte Christine Bentsdatter Wiig fra Porsgrunn f. 1808 d. 7/11-1878 på Riis, d.a. Bent Johannesen Wiig.
1. Severin Hansen f. 18/12-1839. Overtok bruket.
2. Christian Hansen f. 7/2-1842. Var skolelærer i 1865. Bodde her da.
3. Inger Berthea Hansdatter f. 17/8-1844 d. ugift 27/11-1902 på Mustvet. Betegnet som ”Sindsvak” i dødsprotokollen.
    Ved konfirmasjonen var det nevnt: ”Taalelig god, svag fatteevne.”
4. Johanne Marie Hansdatter f. 22/11-1846. Flyttet til Christiania den 21/10-1874. Ble g. i Jacob krk. i Kristiania den 27/6-1875 med
    skreddersvend Johan August Andreasen f. 1852 i Sanne församling i Bohuslän, Sverige.
5. Johan Hansen f. 11/12-1849 g. i Eidanger 15/2-1876 m. Gurine Olsdatter fra Valler Søndre(1) i Eidanger f. 20/6-1851. Han var styrmann i 1875.
6. Anne Kirstine Hansdatter f. 28/12-1851.
Br. 1845.

Benedikte var trolig i tjeneste på Åkre før hun giftet seg.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

282

Riis søndre - Sivertrydningen

Hans Sivertsen

0 daler - 1 ort - 12 skilling

Styrmann, selveier
Severin Hansen Riis
herfra f. 18/12-1839.
g. 9/3-1866 m. Karen Kirstine Olsdatter fra Kjølnesg. 13, f. 12/12-1840, d.a. Ole Christiansen Øvrum. Se Familie 56 - Ø. Borge 1875.
Br. 1879.

Se Familie 10 - Ø. Borge 1891. Flyttet siden til Teknikergt. 1 på Osebakken (under Borgestad).

Hans Nilsen.
Br. 1882. Se Riis(17) "Riisrønningen".

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

78

18

282

Riis

Sivertsrydningen

Hans Nilsen

0 daler 1 ort - 0 skilling

0 mark 77 øre

Sameie med Riis(17) "Riisrønningen" fra 1882. Derfor samme kart.Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.

(C) Gard Strøm.