ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Søli
Gård nr. 82 i Gjerpen prestegjeld.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 02.05.2021
 


Søli nedre A
Gammelt løpenr. 302. Fradelt Søli Nedre i ca. 1645.

Landskyld: 6 huder i 1724.

Husmannsplassene Sølirønningen nedre og Hegna lå under denne gården.

Kilde: Skattematrikkelen 1647: (Trykket. Utgitt av Lokalhistorisk institutt, 1992. Red. Rolf Fladeby og Knut Johannessen.)
Nedre Søellen som Helge och Olluff paabor, schylder i lige maader 6 huder till konglig majestet med bøxel.
Er lige saadan som dend anden Søellen gaardt och for lige schat lagt, penge 6 daler, 3 mark.”

G.br., leilending
Helge Gundersen Søellen.
Br. 1643 - 1661.

G.br., leilending
Levor Knudsen
Br. ca. 1663 - 1668. Se S. Riis.

G.br., leilending

Hans Jacobsen Søellen
fra Lid
f. ca. 1630 bg. 19/4-1700. ”Hans Søli 69 1/2 aar g.”, s.a. Jacob Ollufsson Lj.
g1g m. Marthe Olsdatter
f. ca. 1635 bg. 9/9-1685. ”Hans Sølis quinde Marthe 50 aar g.”
g2g 12/9-1686 m. Anne Reiersdatter
fra Augestad f. ca. 1655 bg. 5/12-1696. ”Hans Sølis quinde Anne Reiersdatter 41 1/2 aar.”, d.a.
1. Jon Hansen f. ca. 1650. Se N. Ballestad(B).
2. Isak Hansen f. ca. 1661
.
3. Helge Hansen f. ca.
1664.
4. Maren Hansdatter
f. ca. 1665 g.m. Harald Halvorsen Hauen. Se Hauen(B).
5. Lisbeth Hansdatter
f. ca. 1666 g.m. Knud Nilsen Bøle. Se N. Bøle.
6. Karen Hansdatter f. ca. 1668
g. 1703 i Skien (trolovet i Gjerpen 17/6-1703) m. Nils Hansen f. ca. juli 1671 bg. 21/9-1724, 53 år 2 mnd. 3 dgr. Bodde på Blekebakken i Skien.
    Barn 1. Hans Nilsen. Bodde som fosterbarn hos Harald Halvorsen på Hauen(B) i 1706.
7. Anne Hansdatter
f. ca. 1674 g.m. Søren Nilsen Riis. Se Riis(13).
8. Ole f. ca. 1679 bg. 7/12-1682. ”Hans Sølis Søn Ole 3 1/4 aar.”
Barn i 2. ekteskap:
9. Marthe Hansdatter dpt. 14/8-1687.
10. Lauritz dpt. 16/6-1689 bg. 1/11-1689. ”Hans Sølis søn Lauritz 18 uger g.”
11. Vetle Hansen
dpt. 27/9-1691 g. 10/10-1714 m. Kirsten Levorsdatter Riis
.
       Barn 1. Astrid Vetlesdatter dpt. 2/6-1715 g1g m. Nils Gundersen Øvrum. Se Øvrum(B).
12. Axel Hansen
dpt. 20/12-1693. Se N. Grini.
Br. ca. 1672.

F.f. Hans Sølis søn Lauritz: Axel Aaltvedt, Iver Søli, Sissel Sande, Marthe Øfrom.
F.f. Hans Sølis søn Vetlev: Axel Aaltvet, Iver Søli, Amun Vetlevsen, Elen Aaltvet, Lisbeth Bøle, Karen Vetlevsdatter.
F.f. Hans Sølis søn Axel: Nils Sande, Iver Søli, Haral Aaltvet, min Hustru (presten Flors kone), Gunhild Ouestad, Maren Hansdatter fra Sanne.

Denne familien bodde i 1660-åra på S. Ballestad

Barn nr. 6 ovenfor, Karen Hansdatter ble trolovet i Gjerpen krk. i 1703 og gift i Skien med Nils Hansen. De bodde på Blekebakken i Skien og har stor etterslekt i distriktet. De hadde sønnen Hans Nilsen som kom til Hauen i Gjerpen, som fosterbarn i 1706. Han ble siden gift med Maren Henriksdatter fra Osebakken f. 1733. Midt på 1700-tallet overtok Hans Nilsen, Grønsholt i Eidanger. Han døde der 59 år gml. i 1762. De fikk 10 barn - 5 på Hauen og 5 på Grønsholt.

29/11-1700      HANS JACOBSSØN SØLEN    og hustru        Bamble Skifteprot. Nr. 2, pag. 177b.
Nordre Sølen   ANNE REYERSDATTER      
(Søli)         Arvinger:                            
               Der var 2 kuld med barn.
               I. Hans Jacobssøns barn efter 1.ekteskap med Marte Olsdtr.:
                   1. Isak Hanssøn.
                   2. Helge Hanssøn.
                   3. Maren Hansdtr.
                   4. Lisbet Hansdtr.
                   5. Karen Hansdtr.
                   6. Anne Hansdtr.
               II. Hans Jacobssøn og Anne Reidarsdtrs. barn:
                   7. Vetle Hanssøn, (verge Laurs Li).
                   8. Aksel Hanssøn, (--”-- Søfren Nielssøn).
                   9. Marte Hansdtr. (--”-- --”--  ---”---).
Brt: 90 - 3 -  4
Net: 35 - 0 - 18
NB! Boet eide 3 skind i sæteren Trollsaas, verd 6 rdlr.

Bonde, leilending
Christen Søli
f. ca. 1659 bg. 11/2-1745. ”Christen Sølie, 86 aar.”
g.m. NN  f. ca. 1674 bg. 24/8-1766, 92 år gml. ”Christen Sølis enche...”
1. Elling f. ca. 1695 bg. 23/11-1710. ”Christen Søles søn Elling 15 aar 6 maaneder.”
2. Torjus Christensen f. ca. 1700. Overtok gården.
Bruker ca. 1706.

Med henblikk på navn som Torjus og Elling, kan vi gå ut fra at denne familien trolig er innflyttere fra øvre deler av Telemark.

Kilde: Fogderegnskapet, "Skoskatten" 1711.
"Nere Søelen.
Iferr Self, 6 (personer), (og kone), 2 drenge, 2 piger, 36 skilling. Se Søli nedre(B).
Christen Self, 4, (og kone) og 1 barn, 1 pige, 24 skilling.
Huusmand Ole self, 3, 2 piger, 18 skilling." Se Søli nedre Rønningen.

Bonde, leilending
Torjus Christensen Søli
herfra f. ca. 1700 bg. 18/1-1739. ”Torjus Sølj, 39 aar.”
g. i Gjerpen 2/7-1732 m. Marta Nilsdatter
fra Skien f. ca. 1704 bg. 29/11-1738. ”Torjus Sølis qde Marta, 34.”, d.a. Karen Hansdatter herfra og Nils Hansen fra Skien. Karen vokste opp på Bakken i Skien.
Forlovere: "Søren Riis og Jon Houen."
1. Karen Torjusdatter
dpt. 30/8-1733 g. i Eidanger 9/10-1756 m. Søren Larsen fra Kvestad i Eid. Bodde på Kjølsrød under Kvestad. Se Eidangerslekt.org.
2. Christen Torjusen
dpt. 18/9-1735 g.m. Ingeborg Larsdatter fra Kvestad i Eid. f. ca. 1735. Kjøpte S. Lunde i Bjørkedalen på auksjon i 1789. Se Eidangerslekt.org.
3. Nils Torjusen
dpt. 7/9-1738.
Bruker ca. 1720.

F.f. Togius Sølis Karen: Ole Nordal og Eric Lunde i Ejdanger, Hans Nilssøn, Amun Aaltvets qde, Live Jacobsdatter.
F.f. Torjus Sølis Christen: .......
Aaltvet, Eric Lunde, ........ ........., Hans Houens qde, .......... ..........(uleselig).
F.f. Torjus Sølies Nils: Hans Houen, Søren Sneltvet, Anun Aaltvets qde, Maren Søli.

Eldste oppgitte eierskifte i Panteregisteret er fra 1724. Eldre eierskifter mangler p.g.a. brann ved Bamble sorenskriveri.

Eier før 1724 var Hans Jacob Arnold fra Borgestad. Han solgte 6 huder i N. Søli til geheimråd Adeler i 1724.

Kilde: Bamble sorenskriveri, Panteregister nr I 5, side 23. Digitalarkivet.
"Hans Jacob Arnolds Skiøde til Geheimraad Adeler paa 6 Huuder i denne Gaard for 300 rd., dat. 30. April 1724, thinglæst 27de Juli 1724."

Selveier: Geheimråd Adeler. Eier 1724.

Kilde: Bamble sorenskriveri, Panteregister nr I 5, side 23. Digitalarkivet.
"Skiøde fra KancelliRaad Herman Løvenskiolds Arvinger til Kapitain Rasch og H. Løvenskiold Huusbygninger paa denne gaard m.m., dat. 17. September 1761, thinglæst 28. Januar 1762. "

Bonde, leilending
Hans Christensen Lindrup
fra Engelrønningen under Ås dpt. 7/7-1720 bg. 12/5-1764. ”Hans Christensen Sølie 49 aar.”, s.a. Christen Hansen og Karen Hansdatter Lindrup.
g. i Gjerpen 23/6-1747 m. Inger Isaksdatter fra Herre dpt. 10/2-1723 i Bamble bg. 3/7-1790. ”Jacob Nærums enke Inger 74 aar.”, d.a. Isak Knudsen og Karen Christensdatter.
1. Kirsten Hansdatter
dpt. 4/1-1748 g1g m. Lars Hansen dpt. 12/4-1739. Se Lid(A).
2. Hans bg. 28/7-1749. ”Hans Lindrups Søn Halvor 1 dag.”
3. Christen dpt. 22/11-1750 bg. 29/11-1750. ”Hans Christensens Søn Christen 8 dage.”
4. Christen bg. 10/9-1752. ”Hans Christensens Søn Christen 2 dage.”
5. Christen bg. 16/4-1754. ”Hans Lindrups Søn Christen 1 dag.”

6. Berthe dpt. 13/4-1755 bg. 7/7-1763. ”Hans Sølies Berthe 8 3/4 aar.”
7. Even Hansen
dpt. 26/12-1758. Se Meen(15) ”Myren”.
Bruker ca. 1750.

F.f. Hans Christensens pb. fra Aas ejet Kisten: Lucas Eriksens kone, Maren Straale, Lucas Eriksen, Rasmus Aas, Berulf Christensen.
F.f. Hans Christensens db. Christen: Vetle Sannis kone, Ole Andersens kone, Gunder og Haral Sølie, Berulf Christensen.
F.f. Hans Christensen Sølies pb. Berthe: Haral Sølies kone, Inger Isaksdatter, Lars Sanni, Ole Andersen, Gunder Hansen.
F.f. Hans Christensen på Sølies db. Even: Ole Andersens kone, Elen Lucasdatter, Haral Sølie, Gunder Sølie, Lars Sanni.

Hans Christensen ble stadig skrevet for Lindrup i kildene. Han var sersjant før han giftet seg. Det var hans mor, Karen Hansdatters far, som kom til Gjerpen med navnet Lindrup. Det var trolig stedet/gården i Danmark hvor hennes familie kom fra. Hans mor og far bodde her på sine godt voksne dager. Mora, Karen Hansdatter Lindrup, døde her i 1756. Hans Lindrups far, Christen Hansen, giftet seg igjen i 1758 og flytta til Porsgrunn.

Enka Inger Isaksdatter ble g2g med Jacob Johannessen Nærum. Se Nærum(1)

29/8/1756      KAREN HANSDATTER SØELEND (SØELIE) Bamble Skifteprot. nr. 4, s. 484a.
Nedre          Arvinger:                            
Søelen        Enkem. Christen Hanssen og barna:
(Søli)        1. Hans Christian Lindrup, myndig.
               2. Bærulf Christenssen, død, etterlatt seg:
                    a. Halvor Bærulfssen         5 år
                    b. Dorthe Helvig Bærulfsdtr. 7 ”
                        Farbroren Hans Chr. Lindrup verge.
               3. Anne Christensdtr. g.m. Ole Anderssen på Kleven v/Skien.
Brt: 95 - 3 - 19
Net: 69 - 3 - 19 

20/6/1764      HANS CHRISTENSSEN SØLIE   Bamble Skifteprot. nr. 6b, s. 417a.
Sollie         Arvinger:                            
(Sølie)       Enka Inger Isaksdatter og barna:
               1. Eivind Hanssen   7 år.
               2. Kirsti Hansdtr. 16 ”
               Enka tok til sin laugverge Gunder Sølie.
               Formynder for barna ble enkas bror Christen Isakssen, Herre i Bamble sogn.
Brt: 32 - 0 - 0
Net: 26 - 2 - 0
Fossum jernverk eide gården.

Bonde, leilending
Hans Hansen Sølie
fra M. Berg dpt. 1/8-1728 bg. 2/12-1792. ”Hans Hansen Søelie, 64 aar.”, s.a. Hans Hansen Berg.
g1g 14/10-1751 m. Ellen Halvorsdatter fra Svinholt under Høgset dpt. 25/7-1728 i Eidanger bg. 11/9-1768. ”Hans Hansen Sølies kone 40 aar.”, d.a. Halvor Gundersen Svinholt.
g2g 16/6-1769 m. Anne Sørensdatter fra S. Riis(A) dpt. 26/5-1729 bg. 9/5-1810. ”Enken Anne Sørensdtr. f. N. Søelie 82 aar.”, d.a. Søren Vernersen Riis.
1. Hans Hansen dpt. 9/1-1752.
2. Halvor dpt. 3/6-1754.
3. Anne Hansdatter dpt. 8/6-1756 g.m. Johannes NN.
    Barn: Søren Johannesen f. ca. 1791.
4. Karen Hansdatter dpt. 8/10-1758 g. i Eidanger 28/12-1780 m. Johannes Sørensen. Se Rønningen under Kjølnes.
5. Nils Hansen dpt. 18/1-1761.
6. Halvor Hansen dpt. 27/3-1763. Ble garver. Se Familie 31 - Borgestad 1801.

7. Berthe dpt. 26/12-1765 bg. 17/12-1769. ”Hans Sølies d. Berthe 4 aar.”

Barn i 2. ekteskap:
8. Søren Hansen dpt. 8/12-1771. Se Familie 53 - Ø. Borge 1835.
9. Sivert Hansen dpt. 17/9-1775. Se Riis(18) ”Sivertrønningen”.
Br. før 1762.

F.f. Hans Hansens db. Hans: Ole Grønnerøds kone, Anna Halvorsdatter, Christian Høgset, Nils Berg, Gunder Hansen.
F.f. Hans Hansen Søliejes db. Halvor: Hans Lies enke, Kirsten Amundsdatter, Aslach Berg, Lars Lie, Ole Halvorsen.
F.f. Hans Hansens pb. fra Sølie Anne: Lars Lies kone, Anne Halvorsdatter, Aslach Berg, Daniel Stephensen, Hans Larsen.
F.f. Hans Hansens pb. fra Sølie Ejet Karen: Jacob Aaltvets kone, Marthe Halvorsdatter, Aslach Berg, Jacob Hansen.
F.f. Hans Hansen Søli-ejes db. Nils: Aslach Bergs kone, Maren Hansdatter, Aslach Berg, Gunder Lid, Hans Larsen.
F.f. Hans Hansen Sølies db. Halvor: Lars Lies enke, Maren Hansdatter, Aslach Berg, Hans Larsen.
F.f. Hans Sølies pb. Berthe: Hans Larsens kone, Anne Larsdatter, Hans Larsen, Johannes Olsen, Hans Aslachsen.
F.f. Hans Sølies db. Søren: Simon Sølies kone, Karen Larsdatter, Hans Svinholt, Nils Larsen, Halvor Hansen.
F.f. Hans Sølies db. Sivert: Hans Aaltvets kone, Anne Hansdatter, Simen Sølie, Hans Aslachsen.

Hans første kone Ellen Halvorsdatter ble født på Øveråsen i Eidanger.

Kilde: Bamble sorenskriveri, Panteregister nr I 5, side 23. Digitalarkivet.
"Fæstebrev fra Herman Løvenskiold til Ole Danielsen paa en Plads Rønningen under denne Ejendom, dateret 20. Januar 1781 og Thinglæst 30. Januar 1781."
Se Rønningen nedre.

Kilde: Bamble sorenskriveri, Panteregister nr I 5, side 23. Digitalarkivet.
"Fæstebrev fra Herman Løvenskiold til Johannes Olsen paa Pladsen Hægna under denne Gaard, dat. 25. Januar 1782 og Thinglæst 28. Januar 1782."
Se Hegna.

Kilde: Bamble sorenskriveri, Panteregister nr I 5, side 23. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Mathias og Anders Hanssønner til Even og Niels Jacobssønner paa 4 Skind av denne gaard for 250 rd., dat. 25 Mai 1789 og Thinglæst 30. Juni 1789."

G.br., leilending
Ole Haraldsen Søli
fra Nedre Søli(B) dpt. 1/4-1764 d. 31/12-1843, s.a. Harald Rasmussen Sølie.
g. 19/6-1788 m. Marthe Jacobsdatter fra Espedalen(1)
dpt. 21/12-1766 d. 4/12-1837, d.a. Jacob Engebretsen Espedalen.
1. Jacob Olsen
dpt. 28/9-1788. Se Riis(15).
2. Anne Olsdatter
dpt. 2/1-1791 g.m. Halvor Andersen. Se Bøle(24) ”Ekornrød”.
3. Harald Olsen
dpt. 15/1-1792. Se Bekkevold(4).
4. Hedvig Olsdatter
dpt. 22/3-1795 g.m. Jacob Christophersen Myhren. Se Lid(12) "Lidmyra".
5. Nils Olsen
dpt. 19/11-1797. Se Espedalen(2).
6. Anders Olsen dpt. 16/3-1800. Overtok gården. Se Søli(1).
7. Engebret Olsen
dpt. 30/5-1803. Se Bekkevold(3).
8. Kirsten dpt. 4/8-1805 bg. 31/1-1808. ”Ole Haraldssøns pb. Kirsten f. N. Søeli 2 1/2 aar.”
9. John Olsen
dpt. 10/7-1808. Se Bekkevold(3).
Br. 1792.

F.f. Ole Haralsen Sølens db. Jacob: Jon Engravs kone, Inger Haralsdatter, Jacob Sølie, Engebret Haralsen, Rasmus Haralsen.
F.f. Ole Haraldssøns pb. fra Sølie Anne: Jacob Sølies kone, Kirsten Jacobsdatter, Jon Engrav, Hans Ouestad, Engelbert Haraldsen.
F. f. Ole Haraldssøn Sølies db. Harald: Rasmus Sølies kone, Anne Haraldsdatter, Hans Ouestad, Anders Hanssøn, Isak Jacobssøn.
F.f. Ole Haraldssøn Sølies pb. Hedevig: Rasmus Sølies kone, Dorothea Haraldsdatter, Hans Ouestad, Anders Engrav, Ole Halvorsen.
F.f. Ole Haraldssøns db Nils fra N. Sølie: Isak Espedalens kone, Maren Jacobsdatter, Anders og Ole Gunderssøn, Sivert Hanssøn.
F.f. Ole Haraldssøns db. Anders fra N. Sølie: Ole Bechevals kone, Kirsten Simonsdatter, Rasmus Sølie, Isak og Nils Jacobssøn.
F.f. Ole Haraldssøns db. Engelbert fra fra N. Sølie: Maria Jacobsdatter, Anne Larsdatter, Isak og Nils Jacobssøn, Lars Simonssøn.
F.f. Ole Haraldssøns pb. Kirsten fra N. Sølie: Rasmus Sølies kone, Birthe Jacobsdatter, Jacob Sølie, Lars Simonssøn, Søren Hanssøn.
F.f. Ole Haraldsens db. Jon fra N. Sølie: Jacob Sølies kone, Anne Olsdatter, Jon Espedal, Rasmus og Lars Sølie.

Tjenestepike her i 1801: Kirsten Halvorsdatter(23).

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

302

Sølen nedre

Ole Haraldsen

1 hud 6 skind

4 daler - 0 ort - 5 skilling

Se Søli(1).


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no