| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Riis
Gård nr. 78 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune 1964.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 14.04.2015


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Riis 17 - Riis søndre - Riisrydningen
Gammelt løpenr. 281. 78/17 siden Norges matrikkel 1889.

Opprinnelig husmannsplass som ble ryddet av Sivert Sørensen rundt 1760.
Skyldsatt som eget bruk ca. 1815.

Eier: Løvenskiold-Fossum fram til salget til Nils Haraldsen Riis i 1853.


Riis bnr. 17 m.fl.
Foto: Skannet fra Norske Gardsbruk, Telemark (Foyn forlag 2004).


Adresse i dag: Langerødv. 132, 3711 Skien.

Arbeider, husmann med jord

Sivert Sørensen
fra S. Riis(A) dpt. 20/1-1732 bg. 21/5-1775. "
Sivert Sørensen fra Riis 42 aar.", s.a. Søren Vernersen Riis.
g. 22/10-1761 m. Elen Isaksdatter "fra Søli" dpt. 13/11-1729 bg. 11/11-1809. "
Enken Ellen Isaksdtr. under S. Riis, fulde 80 aar.", d.a. Maren Søli og en Isak.
1. Live Sivertsdatter dpt. 15/6-1766 g.m. Isak Christensen. Se nedenfor.
2. Elen (tvilling) dpt. 27/12-1766 d. før juli 1776 (skiftet nedenfor).
3. Anne (tvilling) dpt. 27/12-1766 bg. 15/2-1767. "
Sivert Riises d. Anne 6 uger."
4. Christence dpt. 12/4-1770 d. før juli 1776 (skiftet nedenfor).
5. Maren dpt. 16/5-1773 d. før juli 1776 (skiftet nedenfor).
-   bg. 27/8-1775. "
Sivert Sørensens dødf. søn."
Br. ca. 1761.

F.f. Sivert Sørensens pb. Live: Halvor Meens kone, Kirsten Sørensdatter, Nils Engrav, Halvor Riis, Hans Sørensen.
F.f. Sivert Riises tvillingdøttre Elen og Anne: Ole Borges kone, Simen Buers kone, Karen Christophersdatter, Margrethe Hansdatter, Hans Andersen,
      Halvor Riis, Anders Engebretsen, Adrian Christensen.
F.f. Sivert Riises pb. Christence: Knud Riises kone, Gunhild Christensdatter, Simen Lie, Anders Riis.
F.f. Sivert Riises pb. Maren: Anders Riises kone, Gunhild Christensdatter, Christen Riis, Knud Riis.

Angående Elen Isaksdatter: Det eneste barnet som var døpt Elen i Gjerpen i årene 1728 -1730 var Maren Sølis datter født utenfor ekteskap dpt. 13/11-1729. Farens navn var ikke nevnt. Siden hun ble kalt for Isaksdatter, har det selvsagt vært en Isak.
Faddere for dette barnet var Ingebret Søli, Lars Sølies quinde og Anne Søli. Jeg har ikke funnet bevis for at dette er den samme Elen.


12/7-1776      SIVERT SØRENSSEN      Bamble Skifteprot. nr. 9, folie 405b.
Rødningen      Arvinger:                            
u/Riis         Enka Ellen Isaksdatter
               og deres eneste barn Live Sivertsdtr. 13 år.
               Enka tok til laugverge Hans Fridrikssen.
               Formynder for Liv ble farbroren Hans Nærum.
Brt: 14 - 1 - 15
Net:  8 - 2 -  5.

Enka Elen Isaksdatter ble g2g med sin verge Hans Fredriksen. Se nedenfor.

Arbeider, husmann med jord

Hans Fredriksen
fra Flittig under Mo dpt. 26/12-1748 bg. 16/3-1794. ”Hans Friderichssøn u/Riis 45 aar.”, s.a. Fredrik Hansen Flittig.
g. 19/10-1776 m. enke Elen Isaksdatter dpt. 13/11-1729 bg. 11/11-1809. "
Enken Ellen Isaksdtr. under S. Riis, fulde 80 aar."
Br. 1776.

Arbeider, husmann med jord
Isak Christensen
fra Skifjell(5) "Store Skifjell" dpt. 8/3-1767 d. 20/3-1846 under Riis, s.a. Christen Larsen Skifjeld.
g. 27/11-1794 m. Live Sivertsdatter herfra dpt. 15/6-1766 d. 1/9-1842 under Riis.
1. Anne Isaksdatter dpt. 12/10-1794 g1g 26/11-1835 m. Gunder Halvorsen fra S. Brekke ("nu under Buer"), s.a. Halvor Asbjørnsen.
    Anne g2g 10/11-1844 m. enkemann Ole Mathisen Svinholt. Se Saubrekka under Klepp.
2. Ellen Marie Isaksdatter dpt. 5/6-1803.
3. Birthe Isaksdatter dpt. 3/5-1807.
Br. 1815.

F.f. Isak Christenssøns pb. Anne u/Riis: Ole Olessøns k., Maren Isaksdtr., Nils Jacobssøn, Jacob Olesøn, Laers Halvorssøn.
F.f. Isak Christenssøns pb. Ellen Maria u/S. Riis: Halvor Riises k., Maren Halvorsdtr., Matthias Fløtterøe, Søren Hanssøn, Nils Askildsbakken.
F.f.
Isak Christenssøns Birthe f. Troldsaasen: Gunder Espedalens k., Margarete Jonsdtr., Engelbert og Hans Isakssøn, Christen Nilssøn.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

281

Riis S. . Riisrydningen

Isak Christensen

-

0 daler - 2 ort - 23 skilling


G.br., hustømmermann, leilending, selveier

Nils Haraldsen Riis
fra Bekkevold(4) f. 12/2-1821 d. 4/12-1897, s.a. Harald Olsen Bækkevald.
g. 9/11-1848 m. Aaste Marie Trondsdatter fra Frogner f. 8/10-1819 på Rising d. 14/10-1892, d.a.
Trond Olsen. Se Familie 3 - Frogner 1801.
1. Hans Nilsen Riis f. 6/7-1849 på Bekkevold. Overtok gården.
2. Elise Nilsdatter f. 17/7-1852 g.m. Ole Madsen Sørbø. Se Sørbø(2).
3. Live Nilsdatter f. 7/11-1855 g.m. John Olsen Sneltvedt. Se Sneltvedt(10).
4. Martin Nilsen f. 10/10-1857. Se Berberg(6) "Langerød".
Br. 1853.

Aase Marie Trondsdatter ble født på Rising. Nils Haraldsen kjøpte i 1869 gården Berberg(6) ”Langerød” og flyttet dit.

G.br., hustømmermann, snekker, ysteribestyrer, ordfører, selveier
Hans Nilsen Riis
herfra f. 6/7-1849 på Bekkevold d. 8/1-1913 på Langerød under Berberg.
g. 12/1-1872 i Eidanger m. Aase Helene Jacobsdatter fra Lille Døvik(2) i Eidanger f. 22/9-1846 d. 12/1-1911, d.a. Jacob Jacobsen.
1. Maren Hansdatter f. 16/10-1872 g.m. Anders Jacobsen Sørlie fra Søli(14). Se Familie 6 - Bøle 1900.
2. Nils Hansen Riis f. 29/5-1875. Overtok gården.
Br. 1874.
 

Kilder: "Gjerpen Herred 1837 - 1937" (ved Inger Aarhus - 1937). Gjerpen herred. Og "Ordførerne i Skien, Gjerpen og Solum" ( Leif K. Roksund 2000). Forlaget Grenland.

Hans Nilsen Riis, ordfører i Gjerpen 1902 - 1904.
Han ble valgt inn i Gjerpen herredsstyre (kommunestyre) på 1890-tallet. Han fikk tidlig kommunale verv, som medlem av fattigkommisjonen og ligningskommisjonen. Han fungerte dessuten som varaordfører for Gunnar Knudsen, når han måtte på stortinget. Han hadde også andre kommunale tillitsverv. Han var både ysteribestyrer ved Porsgrunds Meieri og tilsynsmann ved "Rigsforsikringen". Han var dessuten mangeårig formann i Gjerpens Sparebank.
Inger Aarhus skrev: "Han var en sindig, tenksom mann, der satte sig nøie inn i de saker han fikk å stelle med." 

 

 

 


Hans N. Riis (1849-1913).


Se folketellingen 1900.

Se også folketellingen 1910.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

281

Riis søndre - Risrødningen

Hans Nilsen

0 daler - 2 ort - 22 skilling

 
  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

78

17

281

Riis

Rydningen

Hans Nilsen

0 - 2 - 23

1 mark 50 øre

78 18 282 Riis Sivertsrydningen Hans Nilsen 0 - 1 - 0 0 mark 77 øre

                  
  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

78

17

Ris

Ris Rydningen

Hans Nilsen

1 mark 50 øre

78 18 Ris Sivertrydningen Hans Nilsen 0 mark 77 øre
105 2 Øvrum Rydningen Hans N. Ris 1 mark 66 øre


G.br., selveier

Nils Hansen Riis
herfra f. 29/5-1875 d. 21/1-1931.
g. 26/8-1898 m. Nora Karoline Jacobsdatter Sørli fra Søli(7) f. 18/2-1876 d. 5/12-1949, d.a. Jacob Christensen Sørli.
1. Harald Nilsen Riis f. 8/12-1898. Overtok gården.
Br. 1914.

Før Nils H. Riis overtok gården, var han forpakter for sin far.

G.br., selveier
Harald Nilsen Riis
herfra f. 8/12-1898 d. 12/8-1979.
g. 14/2-1925 m. Signe Dorthea Follaug fra Ballestad(1) f. 12/2-1903 d. 2/12-1986, d.a. g.br. Hans O. Follaug.
1. Hans Riis f. 8/8-1925. Overtok bruket.
Br. 1947.

Han skrev seg for Harald Riis. Han kjøpte S. Skifjell som han brukte til seter.

Eiendommens grenser på 1950-tallet, ifølge Harald Riis:
”Nord: Karl Nærum. Øst: Hans Nærum. Sør: Karl Nærum og Harald Follaug. Vest: Einar Bakken.”

   Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

78

17

Ris - Rydningen

Harald Riis

1 mark 50 øre

78 18 Ris - Sivertsrydningen Harald Riis 0 mark 77 øre
86 19 Li - Myrvang Harald Riis 0 mark 44 øre
90 2 Trollsåsen - Skov Harald Riis 0 mark 20 øreRiis bnr 16. Skannet fra Norske Gardsbruk, Telemark 1954.


Fra Grunnboka: "Andel av Langerødvegen 132 (Gnr 78, bnr 17) er overdradd til Hans Riis (30.01.1957). Overdragelsen omfatter også andel
av Gnr 78, bnr 18. Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 86, bnr 19. Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 90, bnr 2."

G.br., selveier
Hans Riis
herfra f. 8/8-1925 d. 18/6-2007.
g.m. Borgny Marie Stensrød fra Skyer(4) f. 3/8-1922 d. 22/8-2005, d.a. Karl Stensrød.
1. Hans Riis f. 1952. Overtok gården.
2. Ragnhild Riis.
Br. 1957.

Hans Riis arvet også S. Skifjell (Lille-Skifjell) etter sin far.


Riis bnr 17 m.fl. Foto: Widerøe-Polarfly 17. mai 1961. Eier: Skien kommune. Arkiv: Telemark museum, Skien.

Fra Grunnboka: "Langerødvegen 132 (Gnr 78, bnr 17) er overdradd for kr 200.000 fra Hans Riis til Hans Riis (09.03.2006). Overdragelsen
omfatter også Gnr 78, bnr 18. Overdragelsen omfatter også Gnr 86, bnr 19. Overdragelsen omfatter også Gnr 90, bnr 2. Overdragelsen om-
fatter også Skifjellvegen 352 (Gnr 93, bnr 2). Overdragelsen omfatter også Gnr 93, bnr 31. Overdragelsen omfatter også Gnr 108, bnr 6."

G.br., selveier
Hans Riis
(Hans Riis jr.) f. 1952.
Eier 2006.

Sameie med Riis(18) "Sivertrønningen", Skifjell(2) og Nygård(6). Disse bruka har vært i gårdens eie siden 1882.
Hans Riis jr. forpaktet i mange år jorda på nabogården Riis(16). Da Esther Johnsen (f. Bakken) døde i 2006, kjøpte
han Riis(16) av arvingene.


Kart fra Skog og landskap 2015.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011. Hovedbruket.

(C) Gard Strøm.