| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Lid
Gård nr. 86 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.

 

Oppdatert 13.04.2015


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Lid A - søndre
Gammelt løpenr. 334a. Det senere bnr 1 m.fl.

Halvparten av det gamle Lid, som ble delt i ca. 1660.

Landskyld 1670: 3 huder (2 tønner 1 hud).

G.br., selveier
Lauritz Jacobsen Li d.y.
fra Lid f. ca. 1642 bg. 18/2-1719. ”Lars Lj, 77 aar.”, s.a. Jacob Olsen Li.
g1g m. Magnhild Mathiasdatter fra S. Fossum f. ca. 1638 bg. 18/1-1694. ”Laurtitz Lies qvinde Magnil Matthisd. 55 ½ aar g.”, d.a. murermester Mathias Pedersen.
g2g i Skien ca. 1694 m. enke Tore Nilsdatter fra Follaug(A) f. ca. 1647 bg. 29/11-1718. ”Lars Lies qde Tore 71 aar.”, d.a. Nils (Solvesen?) Follou.
1. Ingerid Larsdatter f. ca. 1668 trol. i Gj. 27/12-1703 m. Anders Jacobsen. Bodde på Rørarød i Eidanger i 1725.
    Barn 1. Sara Andersdatter f. 1709 g. i Eid. 10/6-1730 m. Peder Haraldsen.
    Barn 2. Karen Andersdatter f. ca. 1702.
    Barn 3. Ole Andersen dpt. 19/8-1714 i Eid.
2. Gunder Larsen f. juni 1669. Se Svinholt u. Høgset.
3. Ole Larsen Lie f. juni 1669 bg. i Skien 2/12-1732. “Ole Lie, begr. Kl. 1 med 3 klocker, 60 aar, 4 uger.“
Han var borger av Skien og de bodde ”paa østre side af
    Snibetorp gaden.” Han kan ha overtatt huset etter sin onkel Anders Jacobsen Lie.
    g1g 18/6-1699 m. Karen Solvesdatter fra Meen(B) f. ca. 1674 d. 1712 (skifte 15/3-1712), d.a. Solve Olsen Meen.
    g2g ca. 1713 Johanne NN d. ca. 1734.
    Barn 1. Margrethe Olsdatter f. ca. 1705 d. 1732 g. i Skien 11/2-1729 m. skredder Johan Stolt. Hun var fadder for ”Isak Meens søn Lars” i 1724.
    Barn 2. Solve Olsen f. ca. 1710 i Skien. 
    Barn 3. (Lars?) f. ca. 1715 bg. 8/11-1716. ”Ole Lies barn 1 aar.”
    Barn 4. Halvor dpt. 5/3-1717 i Skien bg. 16/7-1719 i Skien.  
    Barn 5. Karen dpt. 10/5-1719 i Skien.
    Barn i 2. ekteskap:
    Barn 6. Karen Olsdatter dpt. 6/8-1721.
    Barn 7. Johanne Olsdatter dpt. 2/1-1724.
    Barn 8. Pike f. ca. 1728 bg. 3/6-1730. ”Ole Lies datter begr. Kl. 12, gl. 2 aar.”
4. Karen Larsdatter f. ca. 1672 bg. 19/4-1741. ”Karen Li, 69 år.” Ugift.
5. Anders Larsen f. ca. 1677. Se Lid(B).
6. Gunhild Larsdatter f. ca. 1679 g.m. Isak Solvesen Meen. Se Meen(C).
Br. ca. 1660.

TIPS! Oppgitt alder ved død på 16- og 1700-tallet.
Etter mer enn 20 års intenst arbeid med Gjerpen kirkebøker, har jeg en sterk følelse av at Gjerpen-presten på 16 - 1700-tallet, førte opp avdødes alder langt høyere enn virkeligheten var. Dette kan gi forskjellige utslag. Blant annet at kvinnene så ut til å få barn i usann-synlig høy alder. Eller at en mann kan se så mye eldre ut enn sin kone, at vi antar han må ha vært gift tidligere. Oppgitt alder ved død i Gjerpen på denne tiden er altså ikke helt til å stole på. Gard Strøm.

Tore Nilsdatter var enke etter Lauritz (Lars) Hansen Klep i Skien. Hennes brødre var Knud Nilsen på Follaug og
Solve Nilsen på Augestad. Se Klepp. Se også Follaug(A).

Fra skattematrikkelen 1670/71:
”Lij, Jacob og Lauritz paaboer schylder 6 huder som de selff med bøxell ehr ejende, paa samme gaards ejendeller
ligger en Bechequern som allene bruges til gaardens fornødenhed, giffuer schatt 12 Rdr.” 

22/1-1695      MAGNHILD MATHISDATTER     Bamble sk.prot. nr. 2 s. 10a.
Li             Arvinger: Enkem. Lars Jacobssen Lie.
                 Barn:
               1. Gunder Larssen, myndig.
               2. Ole Larssen,    --”--.
               3. Anders Larssen,  umyndig.
               4. Kari Larsdtr.    ---”---.
               5. Gunhild Larsdtr. ---”---.
Brt: 165 - 3 - 2
Net: 151 - 3 - 2
Odelsgods: I gården Li 2 tn. 1 hud m.b.

Lauritz Lid var lagrettemann i 1675. Han undertegnet et dokument med Lartz Lij og satte der sitt segl,
som hadde bokstavene L. I. (J), altså med farsnavn som begynner med ”J”.
Siden Jacob er det navnet på ”J” som går mest igjen i slekta senere, er dette et sterkt indisium på at
Lauritz' farsnavn har vært Jacob.

Laurits Jacobsen Li og en Hans Nilsen dro i 1685 til København på vegne av bygdefolket i Gjerpen for
å oppnå ”forlindring”, i dette tillfellet, lavere høy- og kornskatt. Dette ble innvilget.

Begravelse i Gjerpen den 16.dec. 1693: ”Anne Povelsd. En gammel Enke holt til hos Lauriz Li 77 aar g.”

Ved skifte etter Hans Evensen på nordre Lunde i Eidanger i 1703 ble det opplyst at Tore Nilsdatter på
Li var søster til Solve Austad og at Lauritz (Lars) Li var Solves svoger.

Det er stadig forbindelse mellom Lauritz Li d.y. og Gunder Christensen Grini. Lauritz var bl. a. fadder for
Gunders Grinis datter Gunhild i 1691.
Magnhild Mathiasdatter var søster til Gunder Grinis kone, Kirsten Mathiasdatter. Se N. Grini.
Lauritz Lies quinde Magnhild var fadder for Abraham Øfroms datter Elen i 1691. Det var også
Hans Lies quinde Lisbeth og Gunder Lauritzen Lie. Se disse fadderrekkene på N. Grini.

Fra Manntall i Skien 1712:
”Olluf Laursøn Lie. Boer udj eget Huus og Enchemand, Bruger liden Huusnæring og Handel med Bunden (med Bøndene).
3 Smaabørn, 1 Pige.

Det ble holdt skifte i Ole Larsen Lies hus på Snibetorp i Skien den 13/2-1733.

Hustru, død. (Skifte 15/3-1712, s. 444-447).
Sønn fra 1. ekteskap: Solve Olsen.
Sønn fra 2. ekteskap: Anders Olsen.
Datter fra 2. ekteskap: Mari Olsdatter.
Det var nevnt i skiftet at Ole var Borger i Skien og at han eide jord i Meen og Ballestad.

G.br., selveier
Hans Lauritzen Li
fra Meen(A) f. ca. 1655 på Lid(B) bg. 23/3-1736. ”Hans Lj, 88 aar.”, s.a. Lauritz Jacobsen Li d.e.
g1g ca. 1679 m. Lisbeth Gundersdatter fra Bekkevold f. ca. 1650 bg. 29/5-1713. ”Hans Lj's qde Lisbeth, 63 aar.”, d.a. Gunder Lauritzen.
g2g 8/7-1714 m. Anne Larsdatter fra Fløtterød(1) f. ca. 1690 bg. 9/6-1757. ”Hans Lies enke 67 aar.”, d.a. Lauritz Amundsen Fløtterød.
1. Gunder Hansen f. ca. 1680. Se Augestad(1) og Lid(B).
2. Ingeborg Hansdatter dpt. 5/3-1682 g.m. Lars Solvesen. Se Familie 1 - Ø. Borge 1720.
3. Anders dpt. 6/1-1685 bg. 6/6-1709. ”Hans Ljes søn Anders 25 aar.”
4. Ellen Hansdatter d.e. dpt. 13/11-1687 g.m. enkem. Ole Clausen. Se nedenfor.
5. Lauritz dpt. 13/7-1690 bg. 30/9-1690. ”Hans Lies søn Lauritz 11 uger.”
6. Helge Hansen dpt. 14/2-1692. Bodde på Øvre Bjørntvedt i Eidanger, senere på Osebakken. Se nedenfor.
Barn i 2. ekteskap:
7. Lars Hansen dpt. 5/1-1716. Overtok gården.
8. Ellen Hansdatter d.y. dpt. 10/12-1719 g. 24/10-1748 m. Aslak Hansen Berg.
9. Jon dpt. 12/8-1725 bg. 8/9-1725. ”Hans Lies Jon 4 uger.”

10. Gunhild dpt. 18/5-1727  bg. 25/4-1730. ”Hans Lies Gunnild 3 aar.
Bk.” Døde av barnekopper.
11. Jon Hansen dpt. 19/5-1728. Se Meen(47) "Lien".
Br. 1671.

F.f. Hans Larsen Lis søn Lauritz: Lauritz Lie, Hans Bratsberg-Kleven, Gunder Lauritzen Lie, Halvor Bechevols quinde Ingeborg, Ole (Ingebretsen) Høysets quinde Birte (Lauritzdatter), Anne Gundersdatter Nærum.
F.f. Hans Lies søn Helje: Lauritz Lie, Ole Høyseth, Christen Nærum, Susanne Kleven, Ingeborg Bechevold.
F.f. Hans Lies søn Lars: Capitain Usler, Bøje Pederssøn, Lars Fløtterøs søn, Jobs hustru Lisbeth, Hans Borges datter Boel.
F.f. Hans Lies datter Ellen: Lars Lie, Jacob Meens quinde., Gunder Lies quinde.
F.f. Hans Lies søn Jon: Haagen Riis, Jacob Ballestad, Christopher Egaasen. Haral Houens qde, Ingeborg Hoven.
F.f. Hans Lies datter Gunhild: Lars Fløtterø.
Anders Li. Nils Li. Gunder Lies quinde. Live Fløtterøe.
F.f. Hans Lies Jon: Haral Houen, Isak Ballestad, Anders Egaasen, Lars Evenssøns qde, Birte Langerø.

Denne familien bodde trolig en tid på Borgestad for Hans ble en tid kalt ”Hans Borrestad”.
”Hans Borrestads datter Ingebor” var fadder i 1703 for ”Gunder Svinholts søn Halvor”.

Se skiftet nedenfor. Hvorfor er ikke Helge Hansen nevnt i skiftet? Han levde i beste velgående
i Porsgrunn til 1742. I skiftet etter Helge var det nevnt at han hadde odelsrett til Lid.
Sønnen Gunder Hansen på bruket Lid(B) er heller ikke nevnt. Han døde heller ikke før 1742.
Det ser ut som at det var kun barna i andre ekteskap som er oppført i skiftet. 

3/10-1736      HANS LARSSEN LIE           Bamble skifteprot. nr. 3b, s. 278a.
Lie            Arvinger: Enka Anna Larsdatter og barna:
               1. Lars Hanssen   21 år
               2. Ellen Hansdtr. 17 ”
Enka verge under tilsyn av Lars Fløtterød.
Brt: 42 - 2 - 2
Gjeld og omkostn.: 42 - 2 - 2.

Enka Anne Larsdatter og datteren Ellen Hansdatter flyttet til Fløtterød.

Arbeider, innerst (leieboer)
Ole Clausen fra Enggrav(B) dpt. 2/2-1687, s.a. Claus Engraff.
g1g?
g2g 2/12-1708 m. Ellen Hansdatter d.e. herfra dpt 13/11-1687 bg. 18/2-1719. ”Ole Claussøns qde Ellen fra Osebachen 31 aar.”
1. Halvor dpt. 28/3-1709 bg. 21/7-1709. ”Ole Claussøns barn Halvor fra Lj 16 uger.”
2. Lisbeth Olsdatter dpt. 11/6-1713 bg. 25/6-1713. ”Ole Claussøns datter Lisbeth Lj: 14 dage.”
3. Abraham Olsen dpt. 12/1-1716.
4. Halvor Olsen dpt. 13/2-1718 i Eidanger.

F.f. Ole Claussøns søn Halvor fra Li: Anders Li, Guldbrand Sivertssøn, Inger Steensdatter, Jytte Jensdatter, Anna Svinholt.
F.f. Ole Claussøns datter Lisbeth fra Li: Lars Li, Gunnar Øfrum, Torsten skomager, Inger Steensdatter og datter Margrete i Scheen.
F.f. Ole Claussøns søn Abraham: Nils Halvorssøn, Jan Usler, Hans Lies søn Helge, Lisbeth Usler, Jens Claussøns datter.
F.f.
Olle Clausen og Ellen Hansdatters Halfvor: Madame Bierchil?, Mademasell Lind i Præstegaarden, Mons. Leopoldus, Niels Halfvorsen.

”Ole Claussen hos Gunder Øfrum” var fadder i 1705 for Anund Enggravs sønn Anders.

Barna Halvor og Lisbeth ble født og døde på Lid. I 1719, da hustruen Ellen døde, bodde
familien på Osebakken. I 1720 var Ole Clausen enkemann og i kongens tjeneste.
Sønnen Halvor Olsen bodde i 1725 på Skrapklev i Eidanger hos sin farbror Amund Clausen.


Familien Helge Hansen Li bodde først på Osebakken, deretter på Øvre Bjørntvedt i Eidanger.
Der var han i mange år i tjeneste hos Herman Leopoldus (Løvenskiold).

Helge Hansen Li herfra dpt. 14/2-1692 bg. 17/4-1742. ”Helge Hansen Li fra Porsgrunn, 59 aar gml.”, s.a. Hans Larsen Lie.
g1g ca. 1712 m. Helene Børresdatter f. ca. 1695 bg. 16/10-1722, 27 år og 5 ukr. gml.
g2g i Eidanger 6/12-1729 m. Margrethe Olsdatter fra Søli? dpt. 29/5-1699 bg. 24/1-1738. ”Helge Lies kone Margrete fra Porsgr., 39 aar.”, trolig d.a. ”Ole Skomager” på Søli.
Forlovere: "Tor Andersen Røe og Gunder Hansen Lie."
1. Hans Helgesen dpt. 8/12-1712 i Eidanger. Født på Osebakken.
2. Johan Helgesen dpt. 14/5-1719 i Gjerpen. Født på Osebakken.
3. Hans Helgesen dpt. 8/12-1720. Konfirmert i Gjerpen 20 år gml. i 1741.”Helge Liis søn Hans.”
4. Ole (tvilling) dpt. 11/10-1722.
5. Helene (tvilling) dpt. 11/10-1722 bg. 18/4-1723 i Eidanger. "
Hollie Hansøn Gus. pigebarn Helleene, 6 maaneder 1 dag."
Barn i 2. ekteskap:
6. Hellena Helgesdatter dpt. 22/3-1731 i Eidanger.
7. Anna dpt. 2/4-1733 i Eidanger bg. 27/11-1739 i Eidanger. "
Helge Lies liden datter Anne, 5 aar."
8. Elen dpt. i Eid. 19/1-1738 bg. 6/7-1740 i Eidanger. "
Helge Lies liden datter Lisbeth, 2½ aar."

F.f. Helie Hansen Lies og Helene Børresdatter fra Osebachens Hans: Madamme Niels Halfvorsens, Mademaselle Berthe Malling og Hr. Friderich Mejer, Jens Danielsen Schonning.
F.f. Helge Lies søn Johan: Capit.
Usler, Capit. Klein, Leut. Lund, Frøken Steen, Mad. Vich.
F.f. Helge Hansen Lies søn Hans fra Osebachens: Madm. Nils Halvorsens, Mamselle Birthe Malling, Friderik Meyer, Jens Danielsen.
F.f. Hellie Hansen Ljes og Margrette Olsdatter fra Ossebachens første ægte barn ved nafn Hellinne: Medemeselle Kirsten Marie, Medemeselle Pernille Laersdatter, Monsiur Laers Grefsendt, Michel Hendrichsen.
F.f. Holger Hanssøn Lje og Margrethe Olsdatter Anna: Madame Hattovs, Else Arfveschou, Mons Bertel Jobsøn Arfveschou og Lars Andersøn Grefsent.
F.f. Helge Lies og Margrete Olsdatters datter Elen: Jobs kone, Anne Cathrine Bloch, Anne Maria Møller, Bertel Jobsøn og Jens Andersen Mørch.

Det ble opplyst i skifte etter Helges morbror Guttorm Gundersen Meen (se Bekkevold) i 1720 at
Helge da bodde på Osebakken.

I ”sjeleregisteret” 1725 for hele Eidanger kan vi lese nederst på siden med ørsmå skrift:
”Holder til i huuse navnlig Helge Hansen Li enkemand, gl. 34 og søn Johan ikke tjent.”
At han ikke hadde ”tjent” betyr at han ikke hadde vært i militærtjeneste ennå.

27/1-1738.       MARGRETHE OLSDATTER. Bamble Skifteprot. nr. 3B, Fol. 327a. 
Aasebachen    Arvinger: Enchemand Helge Hansen Lie.
I Eidanger       og barna
                        1. Helena Helgesd. 6 år.
                        2. Anne Helgesd. 4 år. 3.
                        3. Elisabeth Helgesd. 2 år.
Brt: 35-”-8.
Net: 17-3-16.
Hvori medregnet huset på Aasebachen. Takst 26 rd.

Skifte etter Helge Hansen i Porsgrund den 12/4 og 19/4-1742. (Bamble skifteprotokoll nr. 4 s. 281a).
Bodde i et hus i Eidanger, Porsgrund på Bjørntvedt grund.
Avdødes bror: Lars Lid.
Avdøde har odelsrett til gården Lid og er eier av en rydningsplass u. Borge gård. (Seddel 8/11-1732).
Han bodde på Øvre Bjørntvedt i et hus tilhørende Herman Leopoldus Løvenskiold.


G.br., selveier
Lars Hansen Lie
herfra dpt. 5/1-1716 bg. 10/10-1765. ”Lars Lie 49 aar.”, s.a. Hans Larsen Lie.
g. 6/1-1737 m. Else Hansdatter fra M. Berg dpt. 13/5-1714 bg. 11/7-1797. ”Hans Olessøns Ødegaardens kone Else Hansdtr., 83 aar.”, d.a. Hans Hansen Berg.
Forlover: "Lars Fløtterø."
1. Hans Larsen dpt. 16/6-1737. Se N. Ballestad(1).
2. Gunhild Larsdatter dpt. 11/1-1739 g.m. Tollef Isaksen. Se Høgset(B).
3. Maria dpt. 19/3-1741 bg. 17/6-1741. ”Lars Liis Maria, 9 uger.”
4. Nils f. 1744 bg. 24/4-1745. ”Lars Ljes Nils, 1 aar.”
5. Nils Larsen dpt. 17/4-1746. Se Familie 18 - Ø. Borge 1801.
6. Anne Larsdatter dpt. 24/11-1748.
7. Christen Larsen f. ca. 1750. Konfirmert 17 år gml. i 1767. Se Familie 8 - Borgestad 1801.
8. Maren Larsdatter dpt. 21/1-1753.
9. Karen Larsdatter dpt. 11/8-1754 g.m. Even Tollefsen. Se Lid(9).
10. Aaste dpt. 24/10-1756 d. 1756.
Br. ca. 1736.

F.f. Lars Hanssøn Lies Hans: Helje Gunderssøn i  Porsgrund, Lars Fløtterø, Aslak Hanssøn Løberg, Hans Borgs. qde., Elen Hansdatter Lie.
F.f. Lars Lies Gunnild: Gunder Lj, Eric Goupaas, Helgessøn Osebachen, Hans Bergs qde., Marta Langerød.
F.f. Lars Lies Maria: Gunne Lj, Hans Berg, Hans Lies qde.
Even Lj.
F.f. Lars Lies dr. b. Nils: Aslak Bergs kone, Elen Hansdatter, Nils Klep, Knud Aaltved, Hans Hansen.
F.f. Lars Lies pb. Anne: Ole Larsens kone, Elen Halvorsdatter, Ole Larsen, Anders Langerøe, Hans Hansen.
F.f. Lars Lies pb.
Maren: Gunder Baaserøes kone, Kisten Andersdtr., Gunder Baaserøe, Lars Lie, Gunder Hansen.
F.f. Lars Hansen Lies datter Karen: Hans Lies enke, Anne Andersdatter, Hans Berg, Hans Hansen, Knud Hansen.

F.f. Lars Lies pb.
Aaste: Hans Lies enke, Gunnil Larsdtr., Ole Flogstad, Hans Hansen, Gunder Hansen.

Sønnen Christen f. ca. 1750 er ikke oppført som døpt i Gjerpen kirkebok. 

26/2-1766      LARS HANSSEN    Bamble skifteprot. nr. 6b, s. 600a.
Lie            Arvinger: Enka Else Hansdatter og barna:
               1. Hans Larssen, myndig.
               2. Niels Larssen    22 år. Formynder: broren Hans.
               3. Christen Larssen 15 ”   ----”----  --”--  -”-
               4. Gunhild Larsdtr. g.m. Tollef Høyset i Gjerpen.
               5. Anne Larsdtr.     19 år. Formynder: Tollef Høyset.
               6. Kari Larsdtr. 17 3/4 ”   ----”----  Hans Sølie.
Enka tok til laugverge sin bror Hans Sølie.
Brt: 66 - 1 -  4
Net:  5 - 3 - 16.
Gården tilhørte Gunder Borserød (Båserød).

Enka Else Hansdatter ble g2g i Gjerpen 14/10-1769 med "Hans Olsen Ødegaarden". Jeg kjenner ennå
ikke til hvor de bodde.

G.br., leilending, selveier fra før 1750
Lars Hansen Lie
fra Lid(5) dpt. 12/4-1739 bg. 6/3-1779. ”Lars Hansen Lie 40 aar.”, s.a. Hans Gundersen Li.
g. 29/12-1767 m. Kirsten Hansdatter fra Søli nedre(A) dpt. 4/1-1748, d.a. Hans Christensen Lindrup.
1. Hans Larsen dpt. 28/1-1770.
2. Anne Larsdatter dpt. 6/9-1772.
3. Inger Larsdatter dpt. 14/5-1775.
4. Christen Larsen Lie dpt. 11/1-1778. Se Familie 4 - Borgestad 1835.
Br. ca. 1736.

F.f. Lars Lies db. Hans: Nils Lies kone, Anne Vetlesdatter, Erik Bøle, Mads Sanni, Halvor Nilsen.
F.f. Lars Lies pb.
Anne: Anne Vetlesdatter, Inger Andersdatter, Nils Lie, Jacob Lie, Engebret Vetlesen.
F.f. Lars Lies pb.
Inger: Nils Lies Kone, Ingebor Evensdatter, Anders Jacobsen Ballestad, Jacob Lie.
F.f. Lars Lies db.
Christen: Jacob Lies kone, Anne Nilsdatter, Nils Lie, Even Hansen, Isak Larsen.

5/3-1779       LARS HANSSEN         Bamble skifteprot. nr. 10a, s. 79a.
Lie            Arvinger: Enka Kirsten Hansdatter og barna:
               1. Hans Larssen    10 år.
               2. Christen Larssen 1 ”
               3. Anne Larsdtr.    5 ”
               4. Inger Larsdtr.   3 ”
Laugverge for enka: Niels Lie.
Formynder for barna: farbroren Jacob Lie.
Brt:   330 - 2 - 18
Gjeld: 498 - 0 -  1 (insolvent).
Jordegods: Gårdparten Stulen av skyld 1 hud m.b. ifl. skjøte 7.9.1778.
Vurdert og bortbudt for 250 rdlr. (først for 300 rdlr.) 

 Enka Kirsten Hansdatter ble g2g med Jacob Olsen Nærum. Se Nærum(3).

I 1774 hadde Gunder Larsen Baaserød realisert sin pant i denne gården.
Gården ble i 1788 solgt til Anders Gundersen. Se Lid(1).

(C) Gard Strøm.