ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | SØKBARE KILDER | LINKER | HJELP |


Røsaker
Gård nr. 135 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 04.07.2013


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2013.
 

Røsaker 4 - Røsaker midtre
Utskilt fra Røsaker(1) i 1911. 135/4 m.fl.

Drevet sammen med bnr 2 og 5.


Røsaker bnr 2, 4 og 5. Foto: Skannet fra "Norske Gardsbruk i Telemark" (Foyn forlag 2004).
 

Adresser i dag: Siljanv. 336 og 338, 3719 Skien.

Olaf K. Bugodt

Br. 1915. Se Røsaker(1).

Lærer, selveier
Eivind Røsaker
fra Røsaker(1) f. 17/10-1890 d. 1/7-1970, s.a. Isak Eivindsen Røsaker.
g. 1/9-1917 m. Ingeborg Marie Høglie fra Høgli nedre under Grini f. 3/11-1890 d. 30/6-1964 d.a. Aslak Nilsen Høglie.
1. Isak Røsaker f. 3/5-1918. Se nedenfor.
2. Aslak Høgli Røsaker f. 27/11-1919 d. 21/8-2003. Var lærer i Luksefjell, siden på Bølehøgda g.m. Ragnhild Nordgarden fra Seljord f. 22/2-1920. Bodde i Bølehøgda 57.
3. Olaug Andrea Røsaker f. 27/1-1922 g.m. Rolf Lofstad. Overtok gården etter broren Isak. Se nedenfor.
4. Edmund Røsaker f. 14/2-1923 d. 12/6-1985 g. i Kristiansand m. Kari Østerbø f. 22/6-1922 d. 3/8-1987. Ingen barn. Bodde på Oddernes, Kristiansand.
Br. 1920.

Denne familien bodde på Buer i 1920. De er gravlagt på Borgestad.

Gårdens grenser på 1950-tallet ifølge Eivind Røsaker:
Mot syd: Søndre Røsaker (Gregars bruk). Mot vest: Søndre Røsaker skog, Rønningen og Åmot. Mot nord:
Åmot, Putten og Tveiten (Tveten). Mot øst: Kullebund og Åmots skog.

Eivind opplyste til bygdebokkommiteen (Gjerpen bygds historie) på 1950-tallet at det var merker etter gamle
hustufter på et jorde som kaltes ”Plassen”.


Røsaker bnr 4, "Midtre Røsaker". Innsendt av Svend Røsaker 2013.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

135

4

Røsaker - midtre

Eivind Isaksen Røsaker

1 mark 15 øre

135 2 Røsaker ditto 0 mark 21 øre
135 5 Røsaker - En parsell ditto 1 mark 15 øre

G.br., selveier
Isak Røsaker
f. 3/5-1918 d. 5/5-1993.
Br. 1965. Ugift.


Røsaker bnr 4 "Midtre" 17. mai 1961. Foto: Widerøe - Polarfly. Eier: Skien kommune. Arkiv: Telemark Museum, Skien.

Selveier
Rolf Lofstad
fra Bøle f. 2/10-1917 d. 13/1-1998, s.a. Søren Jacobsen Lofstad fra Søli(14).
g.m. Olaug Andrea Røsaker herfra f. 27/1-1922 d. 8/9-1998, d.a. Eivind Røsaker.
1. Reidun Synnøve Lofstad f. 1947 g.m. Rolf Magnus Madsen fra Skien f. 1945. Bosatt i Skien.
    Barn 1. Terje Reiulf Madsen f. 1968.
    Barn 2. Monika Helen Madsen f. 1972.
    Barn 3. Anders Christian Madsen f. 1983.
2. Ove Lofstad f. 1948 g.m. Sigrid Tufte fra Kviteseid f. 1948. Bosatt i Kviteseid.
    Barn 1. Knut Ove Lofstad f. 1988.
    Barn 2. Heidi Marie Lofstad f. 1989.
3. Kjell Lofstad f. 1954. Bosatt i kårboligen. Se nedenfor.
Br. 1974.

Rolf Lofstad hadde sin bror Henry Lofstad på Løvås under Rising.

Kårbolig
Adresse: Siljanv. 336, 3719 Skien.

Byggmester, selveier
Kjell Lofstad
herfra f. 4/10-1954.
g.m. Reidun Kristiansen f. 1957.
1.
Daniel Lofstad f. 1978.
2. Unni Lofstad f. 1979.
3. Nina Lofstad f. 1983.

4. Tone Lofstad f. 1989.
Br. 1990-tallet.

(C) Gard Strøm.