ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Grini
Gård nr. 57 i Gjerpen kommune.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 22.09.2021


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Høgli nedre
Gammelt løpenr. 468a. Fradelt Høgli rundt 1760.

Landskyld 1801: 1 ½ skinn.

Norges matrikkel 1889: 139/8.

Adresse i dag: Høgliv. 224, 3719 Skien.

Høgli nedre ligger 270 m.o.h.

Arbeider, husmann
Gjert Olsen
fra Sersland i Hjartdal f. ca. 1715 bg. 3/5-1776. ”Giert Højelie 61 aar.”
g. i Hjartdal kirke 17/6-1755 m. Ragne Jonsdatter Thoe (Ragnild Jonsdatter) f. ca. 1718 bg. 2/9-1778. ”Giert Høyelies enke  60 aar.”
1. Ingeborg Gjertsdatter dpt. 4/2-1756 i Hjartdal g.m. Elling Olsen. Se Høymyr(1).
2. Anne dpt. 23/7-1758 i Hjartdal bg. 7/1-1759 i Hjartdal.
3. Torbiør Gjertsdatter dpt. 14/12-1759 i Hjartdal g.m. Anund Jørgensen. Se Høgli øvre.
4. Ole dpt. 10/10-1764 i Hjartdal bg. 14/10-1764.
5. Jon Gjertsen dpt. 3/1-1765 i Hjartdal.
6. Ole Gjertsen dpt. 13/12-1767 i Hjartdal. Døde ugift, 28 år gammel hos sin søster på Høymyr.

7. Jermund dpt. 7/10-1770 i Gjerpen bg. 21/4-1771. ”Giert Højelies s. Jermund ½ aar.”

Br. 1769.

F.f. Giert Høyelies db. Giermund: Peder Kausenrøes kone, Halvor Trolsaases kone, Peder og Knud Kausenrøe.

Denne familien bodde på Fossjordet i Hjartdal til de kom til Gjerpen rundt 1769. Det er slektskap
mellom denne familien, Halvor Trollsaasens familie og Saamund Høglis familie. De kom alle fra Hjartdal.

En Torsten bodde på nedre Høgli under folketellingen 1782.

Arbeider, husmann
Svend Aslaksen Høglie
fra Grini(4) dpt. 1/2-1756 bg. 14/2-1795. ”Svend Aslakssøn Høgelie 39 aar.”, s.a. Aslak Hansen Grini.
g. 1787 m. Karen Jensdatter fra S. Lundsåsen dpt. 31/10-1756, d.a. Jens Thomasen.
1. Aslak dpt. 18/11-1787 bg. 9/5-1790. ”
Sven Aslaksen Grinis s. Aslak 2 aar.”
2. bg. 21/3-1790. ”
Svend Grinis søn 2 dage.”
3. Aslak Svendsen dpt. 5/4-1792. Se nedenfor.
Br. ca. 1792.

F.f. Svend Aslaksen Grinies db. Aslak: Nils Sems kone, Ingebor Isaksdatter, Søren Grinie, Axel Nilsen Grinie, Nils Gundersen.
F.f. Svend Aslakssøn Høgelies db. Aslak u/S.Grinie: Torbiørn Stulens k., Anne Jensdtr., Jon Kousenrøe, Anund Høgelie, Isak Hanssøn.


Svend og Karen ble trolovet i Gjerpen krk. 31/3-1787, men er ikke funnet gift her. De er heller
ikke funnet gift i Skien, Solum, Siljan, Eidanger, Seljord eller Tinn. Det kan være presten som
har glemt å føre dem inn som viet i Gjerpen kirkebok.

24/3-1795      SVEND ASLAKSSEN     Bamble Skifteprot. nr. 12, s. 163a.
S.Høgelie      Arvinger:                            
u/S.Grini      Enka Karen Jensdatter og deres eneste barn Aslak Svendssen 3 år.
                   Enka fikk Peder Hanssen Falkum til laugverge.
                   Formynder ble Axel Nilssen Grini, g.m. avdødes søster.
Brt: 228 - 0 - 20
Net:  81 - 1 -  4
Jordegods: Pl. Høgeli, søndre, verdi 200 rdl. ”Ikke noe heimelsdokum. da broren Hans Aslakssen var død og de to
brør var forlikt om at avd. skulle overdra Hans sin del. Det var arv etter faren. Hans fikk en hastig avgang.
Hans sin søn Isak, ved curator Axel Nilssen, erklærte dette for rett.”

Enke Karen Jensdatter ble g2g med Nils Knudsen Kausanrød. De bodde her i 1801. Se Kausanrød.


En annen familie som bodde i nedre Høgli i februar 1801 (folketellingen):

Anders Heljesen f. ca. 1730 bg. 15/3-1801. "
Anders Heljessøn f. Høgelie, anmeldt at være 70 aar."
g.m. Anne Haagensdatter f. ca. 1728 bg. 12/2-1804. "Enken Anne Hagensdtr. f. Høgelie, meldt at være ved 76 aar."
1. Margit Andersdatter f. ca. 1770 d. 28/1-1846 (bg. i Hedenstad kirke). "Enke Margit Andersd. Dusum, havde understøttelse, 79 Aar, Sørby-Eiet."
    g. i Hedenstad krk., Sandsvær 18/10-1802 m. Lars Sivertsen Dusum. (Opplyst av Leif B. Mathisen 2016).
Bruker noe før 1787.

Det var nevnt i folketellingen 1801 at de "har jordbrug" og at det er begges første ekteskap.
I konfirmasjonslistene for Gjerpen, finner vi Margit Andersdatter og (søstra?) Kisten Andersdatter
med bopel "Riising-ejet"
i 1787.

G.br., arbeider, selveier

Aslak Svendsen Høglie
herfra dpt. 5/4-1792 d. 5/6-1867, s.a. Svend Aslaksen Høglie.
g. 4/1-1816 m. Anne Olsdatter fra Hobek under Rising dpt. 30/1-1791 d. 19/2-1863, d.a. Ole Asbjørnsen Hobæk.
Forlovere: "John Torstensen Høglie og Jørgen Torstensen Marker."
1. Svend f. 2/4-1816 d. 26/8-1816.
2. Karen Kristine Aslaksdatter f. 3/12-1817 g.m. Jens Zachariasen. Se Kleven(1).
3. Ole Aslaksen f. 22/2-1820. Emigrerte til N. Amerika i april 1849, 29 år gammel.
4. Anne f. 9/6-1822 d. 20/2-1824.    
5. Nils Aslaksen f. 18/4-1825. Se nedenfor.
6. John Aslaksen Høglie Kjær f. 16/11-1827. Se Kjær(9).
7. Anne Aslaksdatter f. 7/5-1830 g.m. Gregorius Nilsen Skilbred. Se Skilbred(2).
8. Svend Aslaksen f. 14/9-1833 d. 27/4-1853.
Br. 1815.

Enkemannen Gudmund Knudsen (Kausanrød), ”føderaadsmand”(73), bodde her i 1835 og 1845.
Aslak eide gården som hadde ei landskyld på 3 skinn i 1835.

G. br., skomaker, selveier
Nils Aslaksen Høglie
herfra f. 18/4-1825 d. 17/6-1921.
g. 29/3-1856 m. Maren Jørgensdatter fra S. Grini(7) f. 30/3-1831 d. 5/8-1906 på Høgli, d.a. Jørgen Torbjørnsen Grinie.
1. Aslak Nilsen Høglid f. 18/1-1857. Se nedenfor.
2. Jørgen f. 30/5-1859 d. 5/6-1859.
3. Jørgen f. 12/10-1861 d. 2/10-1874. Jørgen døde i flg. kirkeboka av ”brystbetendelse”.
4. Karl August Høgli f. 29/6-1864 d. 14/5-1937 g. i Gjerpen 19/7-1891 m. Andrine Johnsdatter Grini f. 26/11-1868 d. 2/11-1937.
    Bodde i Løvenskioldsg. 6 i Skien. August var kjører i 1891, siden bryggeriarbeider. Gravlagt på Johannes kirkegård i Skien.
    Barn 1. Anne ”Nanne” Høgli f. 3/12-1892 d. 4/2-1984 g.m. Georg Gulbrandsen Fjeldstad fra Larvik f. 18/7-1882 d. 1954.
    Barn 2. Maren Høgli f. 10/5-1897 på Ordings løkke i Skien d. 1985. Ugift.
    Barn 3. Jenny Høgli f. 8/3-1900 d. 4/4-1988 g.m. Bjørgulf Solbakken fra Sauherad f. 29/7-1894 d. 5/2-1946. Bodde på Menstad.
5. Ole Nilsen Høgli f. 28/1-1867 d. 31/8-1896 på Høgli g. i Gjerpen 30/8-1889 m. Johanne Marie Johannesdatter fra Berg(5) f. 23/6-1865 d. ca. 1940.
    Ole Høgli ble norgesmester i skyting i 1887. Han døde på Høgli, som bryggeriarbeider (formann) i Skien. Enka Marie Høgeli med 2 barn bodde i Aalsg. i Skien i des. 1910.
    Hun livnærte seg som syerske.
    Barn 1. Johannes Høgli f. 7/4-1891 på Li, Skien d. 31/7-1913 som deksmann, av "Lungetæring". Fyrbøter på S/S Bjørn i des. 1910.
    Barn 2. Nelly Høgelid f. 23/4-1893 på Li, Skien d. 6/10-1912, som kontordame i Skien. Ekspeditrise i sykkelforretning i Skien i des. 1910.
    Barn 3. Mathias Høgli f. 27/12-1894 på Lillejordet, Skien d. 26/7-1895 i Skien.
6. Anne Tarine Høgli f. 17/4-1869 g.m. Nils Isaksen Bøe. Se Foss(1).
7. Karen Marie Høgli f. 24/9-1872 d. 13/12-1965 g. i Skien 20/12-1898 m. vognfabrikant Christian (Olsen) Bjørge fra Sande f. 18/6-1869 d. 6/1-1943. Bodde i Paustg. 5 i Skien.
  
Barn 1. Ole Jeremiasen Bjørge f. 20/5-1897 d. 6/6-1984 (disponent) g.m. Astrid D. Grini fra Grini f. 28/3-1903 d. 7/12-1991. Nordre Gravlund, Skien.
    Barn 2. Mally Bjørge f. 3/2-1899 d. 18/6-1986 g. i Gj. 20/8-1927 m. Klas Eie fra Drangedal f. 18/5-1897 d. 31/8-1970. Bodde en tid på Hoppestad. Nordre Gravlund, Skien.
    Barn 3. Karl Bjørge f. 10/3-1901 d. 11/9-1929. Nordre Gravlund, Skien.
    Barn 4. Olava Bjørge f. 18/5-1903 d. 30/4-1993 g.m. Arthur Danielsen fra Porsgrunn f. 23/7-1898 d. 13/7-1967. Nordre Gravlund, Skien.
    Barn 5. Nils Martinius Bjørge f. 18/7-1905 d. 10/1-1993 g.m. Signe K. Høhrbye fra Skien f. 28/5-1910 d. 14/8-1995. Johannes gravlund, Skien.
    Barn 6. Jørga Høgli Bjørge f. 13/2-1909 d. 25/11-1998 g.m. Arnfinn Wendelborg f. 9/9-1909 d. 4/8-1989. Nordre Gravlund, Skien.
    Barn 7. Signe Bjørge f. 8/6-1913 d. 3/12-1997 g.m. Magne Jostein Bjørnstad fra Alvdal f. 26/6-1908 d. 1/3-1977. Bodde i Alvdal.
    Barn 8. Roald Christian Nordgaard Bjørge f. 13/9-1915 d. 8/4-1993 g.m. Karen Elisabeth ”Lise” Winsnes f. 8/3-1921 d. 6/12-1994. Gjerpen gravplass.
8. Jørga Sofie Høgli f. 9/8-1875 d. 6/1-1906 på Høgli av tæring. Lærer. Ugift.
9. Sara Høgli f. 24/4-1879 d. 17/4-1957. Sara var Diakonisse og sykesøster. Ugift.
Br. 1855.

Maren var i sin ungdom i tjeneste hos sogneprest Gislesen i Gjerpen. Tjenestejente her i 1865:
Olava Jensdatter fra Gj. (15). Andre beboere her i 1865: Lars Andreasen, udsat af Fattigkassen.Familiebilde fra Høgli nedre ca. 1901. Innsendt av Gregorius Skilbred jr.

Gregorius Skilbred jr. skriver:
Min oldemor Anne kom fra Høgli, her er et bilde av familien til hennes bror Nils. Familiebildet ble tatt foran bryggerhuset på Høgli sannsynlig i 1901. Nils hadde vært prestens medhjelper i 30 år, og i den anledning fikk han det store flagget, sydd av Jørga. Flagget var uten unionsmerket.
Bakerste rekke fra venstre: Jørga Sofie Høgli, Marie f. Berg, gift m. Ole Høgli, Ole døde før bildet ble tatt, han var
en dyktig skytter, ble norgesmester i 1887 og fikk kongepokalen med kong Oskar på lokket. Nelly, datter av Marie og Ole, hun døde ung. Johanne, sønn av Marie og Ole, han døde ogå som ung gutt. Christian Bjørge, med datteren Mally på armen, gift med Karen Marie Høgli, med sønnen Karl på armen. Nils Høgli, elste sønn av Julie og Aslak Høgli, overtok nabogården Marker, Sara Margrethe Høgli, diakonisse.
Annen rekke: Anne Tarine Høgli, med datteren på fanget, og hennes mann Nils Isaksen Bøe, Andrine f. Grini, med datteren Jenny på fanget, og hennes mann August Høgli. Maren f. Grini, og hennes mann Nils Aslaksen Høgli, Aslak Høgli, elste sønn til Maren og Nils, og kona Julie f. Holte. Aslak har Otto på fanget og Julie Arthur.
Første rekke: Nils, Isak, Mathias, sønner av Anne og Nils Bøe, Nanna og Maren, døtre av Andrine og August Høgli. Krølltoppen Ole, elste sønn av Karen og Chr. Bjørge. Ingeborg, Ester, Tora, Maren og Waldemar, barna til Julie og Aslak Høgli.

G.br., skomaker
Aslak Nilsen Høgli
herfra f. 18/1-1857 d. 5/5-1941.
g. i Siljan krk. 22/7-1887 m. Julie Vetlesdatter fra Holte Siljan f. 26/12-1863 d. 25/7-1931, d.a. Vetle Nilsen fra Holte (1833-1910) og Ingeborg fra Thorsholt i Siljan f. 1835.
1. Nils Høgli f. 31/10-1888. Skrev seg for Nils Høgli Marker. Se Marker(B).
2. Waldemar f. 8/11-1889 d. 31/12-1889 i Høgli.
3. Ingeborg Marie Høglie f. 3/11-1890 g.m. Eivind Røsaker. Se Røsaker(4) "Midtre".
4. Maren Høgli f. 2/1-1892 g.m. Martin Høymyr. Se Høymyr(2).
5. Waldemar Høgli f. 12/6-1893. Se Griniveien 3 under Grini.
6. Thora Høglid f. 23/9-1894 g.m. Hans K. Kleven. Se Kleven(5).   
7. Ester Høglid f. 5/5-1897 g.m. sløydlærer Einar J. Høimyr fra V. Sokka. Bodde i Lundsåsen(5) - hus.
8. Otto Høgli f. 28/10-1898. Se nedenfor.
9. Arthur Johan Høgli f. 12/9-1900 d. 22/12-1969 g.m. Kari Neset f. 28/12-1905 d. 23/3-1993. Bodde på Grini.
10. Ruth Høgli f. 20/9-1904 d. 1/9-1977. Ugift.
Br. 1923.

Alle barna ble født i nedre Høgli.

Aslak Høglid ble valgt inn i Gjerpen herredstyre som representant for Gravli krets i 1889.
Han var også meget aktiv i misjonsarbeidet.

Arne Høymyr fortalte følgende i telefonintervju til Gregorius Skilbred: ”Aslak Høgli med det lange skjegget og brilla
som hang ned i skjegget. Jeg husker han så godt. Han var sjefen på Høgli når gamle Nils satt inne og lappa sko i
bryggerhuset.”

Losjerende tjenestepike i 1900: Maren Olava Isaksdatter f. 1883 i Gjerpen.

Otto A. Høgli herfra f. 28/10-1898 d. 28/6-1962.
g. 24/12-1925 m. Helga Ingebretsen fra Doksrød(4) ”Kroken” f. 8/4-1902 d. 1/5-1985, d.a. Ole Ingebretsen Doksrød.
Forlovere: Aslak Høgli og Hans Jacob Rustad i Solum.
1. Jørga Sofie Høgli f. 31/12-1926 g.m. Eivind Rønningen. Se nedenfor.

2. Magnhild Høgli f. 6/7-1929 g.m. John Oddmar Kleven.
Se Kleven(1).
3. Aslak Høgli
f. 17/9-1930. Se Sneltvedtlia 3 under Sneltvedt(26).
4. Ole Høgli f. 1934. Se Sommerfryd 12.
5. Julie Høgli f. 1937 g.m. Nils Ivar Marker fra Marker(A) f. 1932. Bosatt i Gulsetkåsa 37.
6. Liv f. 24/6-1942 d. 18/6-1944.
7. Nils Johannes Høgli f. 1944  g.m. Ingrid Helen Andersen fra Follestad f. 1946. Bosatt på Bergsland i Skien.
   
Barn 1. Jens Otto Høgli f. 1972.
     Barn 2. Hanne Høgli f. 1975.
Br. 1936.

Otto Høgli ble nr. 2 i 30 km langrenn under landsrennet i Gunborgdalen i 1922.
Kronprins Olav deltok i hopp og det var flere tusen tilskuere tilstede.

Otto Høgli beskrev eiendommens grenser på 1950-tallet slik:
”Mot nordaust til Marker. Sydaust til Øvre Høgli. Sydvest til Kausanrød. Nord til Haugerød og nordvest til Kleven.”

Eivind Rønningen fra Rønningen under Mo f. 28/4-1916 d. 4/7-1980, s.a. Anun Aslaksen Rønningen.
g.m. Jørga Sofie Høgli herfra f. 31/12-1926 d. 13/5-2001.
1. Audun Rønningen f. 1951. Se Høgliv. 220 nedenfor.
2. Per Inge Rønningen f. 1955. Overtok bruket.
Br. 1959.

Tømmermåler
Per Inge Rønningen
herfra f. 1955.
Br. ca. 1980.

Høgli nedre har blitt drevet sammen med Fislerud fra 1895.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.
 


Høgliv. 220
Gnr 139 - bnr 26.

Avd. leder i tollvesenet
Audun Rønningen
herfra f. 1951, s.a. Eivind Rønningen.
g.m. Liv f. 1950.
1. Linda Cecilie Rønningen f. 1975.


(C) Gard Strøm - post@gamlegjerpen.no