ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Røsaker
Gård nr. 135 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil og mangler rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert  27.04.2024


Røsaker 1 - Røsaker nordre
Gammelt løpenr. 447. Siden Norges matrikkel 1889: 135/1 m.fl.

Se også Gamle Røsaker.

Dette bruket ble delt i to bruk i 1790.

De tidlige familiene framstår noe fragmentarisk, før presten begynte å skrive kirkeboken (1681) og føre opp
faddere (rundt 1690).
Det ser ut som at det kunne bo et par familier her samtidig i den siste del av 1600-tallet og frem til 1720.
Enkelte familier var her kun for kortere tid og flyttet dermed ut av sognet.

”Røsakersæteret” tilhørte Røsaker-gårdene. Der hadde de felles seter med andre gårder i nærheten bl.a. Kåsa og Høymyr. Kleiva opp til Røsakersætret heter ”Grytekleiv”. Sagnet forteller at en primgryte engang ble slått istykker der ved et uhell.
Kilde: Fortalt bygdebokkommiteen av eieren i 1980.

Adresse 2020: Siljanv. 334, 3719 Skien.

G.br., leilending

Nils Rysager
.
g.m. Maren Arnesdatter f. ca. 1661 bg. 12/11-1695. ”
Nils Rysagers qvinde Maren Arnisd. 34 aar g.”
1. Arne dpt. 15/4-1694 bg. 9/5-1694. ”
Nils Rysagers søn Arne 1 maan. g. f.j.”
Barn i 2. ekteskap(?)
2. ?Anders Nilsen dpt. 3/4-1712.
Bruker ca. 1690.

F.f. Nils Rysagers søn Arne: Gulbrand Olssen i Gielden i Skieen, Nils Kier, Hans Tinddøling, Pernille Her Lodvigs, Karen Christensdatter hos Karen sl. Jacob Halvorssens.
F.f. Nils Røsagers søn Anders: Anders Wejer, Jens Olssøn af Scheen,
Præstens Hustru, Herr Ludvigs datter Anna.

”Niels Røsager” var i 1712 fadder for Knud Nilsen Bøles barn.

Kilde: ”Skoskatten” 1711.
”Røsagger, Niels Røssager Self, 4 (personer), Kone, 1 barn under 3 aar, 1 Pige, schylder scat, 24 skilling.”

G.br., leilending
Haagen Røsager
.
Bruker i 1689 og 1694.

Anne Gulbrandsdatter f. ca. 1614 bg. 21/1-1694. ”Haagen Rysagers Værmoder Anne Gulbrandsdatter 80 aar gml. I fattig jord.”

Dåp i Gjerpen 28/4-1689.
Tormo Stensaasens søn Ole. Faddere: Isak Sneltvet, Haagen Rysager, Elev Stensaasen.

G.br., leilending
Christen Rasmussen Rysager
f. ca. 1650.
g. 13/11-1701 m. Siri Toresdatter/ Torsdatter (fra S. Sneltvedt?) f. ca. 1648 bg. 22/6-1725. ”Christen Kiærsejes qde Sirj 77 aar.”
Forlovere: "Niels Kier og Oluf Sneltvet."
Bruker ca. 1702.

Dette er Christen Rasmussen og Siri Torsdatter/ Toresdatter ”hos Hr. Ludvig paa Mustvet.”
De giftet seg i godt voksen alder og hadde av naturlige årsaker ingen barn. Han var første
gang nevnt i Gjerpen kirkebok som ”Christen Rysager” i 1702.

Det er tydelig slektsskap mellom Siri Torsdatter og Erik eller Anne på Bugodt. På Bugodt var
det ei gammel Siri som dør i 1715.

Christen Røsagers kvinne Siri er fadder i januar 1706 for Erik Bugots barn. Christen Røsager er fadder i 1710
for Aslak Skomakers sønn Jens og for Erik Bugots tvillinger i 1710.

Denne familien bodde senere på ”Kiærsejet” (under Kjær).

Arne Røsager.
1. Gjertrud Arnesdatter dpt. 1/2-1711.

F.f. Arne Røsagers datter Giertrud: Cornelius Christenssøn, Christen Valebø i Scheen, Pernille H. Ludvigs og datter.

Rasmus Røsager.
1. Halvor Rasmussen dpt. 21/8-1718.

F.f. Rasmus Røsagers søn Halvor: Anders Berg, Ole Lucassøn, Hans Amots qde. Karen, Gurj Berg.

G.br., leilending
Gunder Guttormsen
f. ca. 1682 bg. 31/1-1761. ”Gunder Sørbøe 79 aar.”, s.a. Guttorm NN.
g. 30/12-1715 m. Inger Torgrimsdatter f. ca. 1685 bg. 5/6-1763. ”
Gunder Sørbøes enke 78 aar.”, d.a. Torgrim NN.
Forlovere: "Søren og Kristen Grinj."
1. Halvor Gundersen dpt. 19/4-1716. Se N. Sneltvedt.
2. Ole Gundersen dpt. 24/7-1718. Se Skogsrød.
3. Guttorm dpt. 1/1-1721 bg. 4/8-1723. ”Gunder Røsagers Guttorm 2 1/2 aar.”
4. Anders Gundersen dpt. 30/4-1724.
5. Gunhild Gundersdatter dpt. 14/4-1726 g.m. Jon Nilsen. Se Sørbø.
Bruker ca. 1720.

F.f. Gunder Holms søn Halvor: Peder Baar, Cornelius, Krag, Jomfru Anna Kliim, Byfogdens datter Anna.
F.f. Gunder Holms søn Ole: Anders Skavens, Ove Smed, hans svend Tolf, Turvilds qde Jøran, Sara hos Wejer.
F.f. Gunder Røsagers søn Guttorm: Jens Gram, Hans Smit, Mons. Giertsssøn, Madam: Blehr, Pernille Knudsdatter.
F.f. Gunder Røsagers Anders: Turvil, Harald Torssøn, Turvilds qde., Ove Smeds datter.
F.f. Gunder Røsagers Gunnild: Peter Kloman, Iver Bler, Madm: Blehr, Pernille Knudsdatter.


Gunder bodde på Holm i 1716 da Halvor ble døpt og i 1718 da sønnen Ole ble født.
Som ”Gunder Røsager” er han nevnt 1. gang i kirkebøkene i 1720.
Han var trolig tidligere gårdsarbeider på Holm for juristen og eieren David Gorisen Klim.

På sine gamle dager flyttet de til sin datter Gunhild på Sørbø(2).

Det er uvisst hvor Gunder og Inger kom fra.

Innerst
Lars Larsen Røsager.
1. Lars Larsen dpt. 8/7-1725.

F.f. Lars Larssøns søn Lars fra Røsager: Nils Kiær, Gunder Røsager, Hans Kiærs qde, Nils Sørbøes datter.

G.br., selveier
Hans Sørensen
fra Hjartdal? f. ca. 1702 bg. 3/8-1755. ”Hans Røsager 60 aar.”
g1g (trolovet) i Hjartdal krk. 18/10-1725 m. Helge Olsdatter "fra Aacher" i Hjartdal f. ca. 1702 bg. 26/1-1740 i Hjartdal. ”Liigferd over Helge Olsdatter Svalestuen, gl. 39 aar.”, d.a. Ole Gjermundsen Aakre og Bergit Olsdatter Svalestuen i Hjartdal.
Forlovere: "Christian Lauridsøn Hovene og Helge Ovesøn Mæland."
g2g i Hjartdal 20/4-1741 m. Signe Halvorsdatter fra Gjuv i Hjartdal f. ca. 1716 bg. 31/12-1787. ”
Svend Røsagers enke 71 aar.”, d.a. Halvor Haraldsen Gjuv og Gunvor Jacobsdatter Brennøya.
Forlovere: "Harald Johanssøn Scheye og Paal Halvorsen Midtbøen."
1. Aslaug Hansdatter dpt. 23/8-1725 i Hjartdal kirke g.m. Torjer Paalsen. Bodde på Myrejord i Hjartdal.
2. Ole Hansen dpt. 24/4-1728 i Hjartdal. Se Åmot.
3. Lars dpt. 6/6-1730 i Hjartdal. Død før 1752 i Hjartdal.
4. Birgit Hansdatter dpt. 6/4-1732 i Hjartdal.
5. Anne Hansdatter dpt. 15/7-1734 i Hjartdal.
6. Sidsel dpt. 21/4-1737 i Hjartdal. Død samme år.
7. Ragnild Hansdatter dpt. 24/12-1738 i Hjartdal.
Barn i 2. ekteskap:
8. Halvor dpt. 7/5-1741 i Hjartdal. Død samme år.
9. Helje Hansdatter dpt. 29/4-1742 i Hjartdal m. Tormod Jonsen. Se Kikut under Rising.
10. Torger dpt. 1/1-1745 i Hjartdal. Død samme år.
11. Sidsel Hansdatter dpt. 10/7-1746 i Hjartdal g. 23/6-1768 m. Lars Nilsen fra Saga i Siljan. Bodde på Torsholt-saga i Siljan. Se Familie 1 - Kleiva 1730.
12. Gunvor Hansdatter dpt. 24/7-1749 i Hjartdal g.m. Nils Nilsen Røsaker. Se nedenfor.
13. Søren Hansen dpt. 27/2-1752 i Gjerpen. Se Røsaker(3).
Eier ca. 1752.

Fra en barnedåp i Hierdahl (Hjartdal): ”den 23/8-1725 lod Helge Olsdatter Aacker døbe sit uægte barn Aslov (Aslaug).
Hans Sørensen Karlshuus
blev udlagt til barne-fader.
Faddere: Anne Hestejord, Mari Hoven, Helge Moland, Halvor Moland, Levor Olsøn, De uægte Forældrene.”

F.f. Hans Sørnesøn Svalestuens Søn Ole: Ragnild Moland, Elli Vaale, Torbiør Christiansd., Harald Midbøen, Ole Dybedahl.
F.f. Hans Sørensøn Svalestuens Søn Lars: Anne Bergsland, Ragne Dybedahl, Aslov Sørensd., Harald Døsiøs og Torgrim Øverbøe.
F.f. Hans Sørensøn Svalestuens Daatter Birgit: Anne Bergsland, Mariken(?) Biørguv Ubsahl (Opsal), Ole Dybedahl, Niels Brendø.
F.f. Hans Sørensøn Svalestuens Daatter Anne: Gunild Ubsahl, Anne Ruj, Halvor Olsøn Midbøen, Ole Dybedahl, Søren Bergsland.
F.f. Hans Sørensøn Svalestuens Datter Sidsel: Sigur Dybedahl, Aslou Brendøen, Ole Fladland, Anun Brekhuus, Svennung Gundersøn.
F.f. Hans Sørensen Svalestuens Daatter Ragnild: Helge Midbøe, Signe Særsland, Johannes Skiær, Halvor Midbøe og Povel Sørensøn.
F.f. Hans Sørensøn Svalestuens Søn Kaldet Halvor: Aslau Nielsd. Hougeberg, Anne Tostensd. Scheye, Svend Thoe, Søren Bergsland, Guro Halvorsd. Juv, mod: Signe Halvorsdatter.
F.f. Hans Sørensøn Svalestuens Daatter Helje: Anne Scheye, Gunild Aagre, Harald Døtskiaa, Paal Midtbøen, Hans Haraldsøn Scheye. Mod.: Signe Halvorsdatter.
F.f. Hans Sørensøn Svalestuens Søn Kaldet Torger: Torbiør Næshaug, Auen Hotvedt, Ragnild Berge, Corporal Harald Joendsen, Christian Haugan.
F.f. Hans Røsagers db. Søren: Aslak Bergs kone, Signe Knudsdatter, Halvor Sneltvet, Isak Sneltvet, Nils Berg.

Fra forlovelsesinnførselen i Hjartdal:
”Troloved 29 Martii 1741. Hierdal. Enckemand Hans Sørensen Svalestuen med pigen Signe Halvorsdatter Juf, som hafde Kongelig
bevillingsbrev dateret Fridrichsberg d. 4de Novembr 1740, at de maa indlade sig i Ægteskab med hinanden skiønt pigen og Hans Svalestuens
afdøde hustrue var Sødskind barn.
Cautionister: Harald Johanson Scheye og Paal Halvorsøn Midtbøen.”

Denne familien bodde under gården Svalestuen i Hjartdal i 1728/49. I ”Sjeleregisteret” for Hjartdal av 1730, er det
nevnt at Hans og Helje var født der i bygda og at de var ”til huuse” på Svalestuen.

Hans Sørensens søster, Olaug Sørensdatter var gift med Zacharias Pedersen på Mustvedt(1).

27/9-1755      HANS SØRENSSEN RØSAKER          Bamble skifteprot. nr. 4, side 470a.
Røsaker        Arvinger: Enka Signe Halvorsdatter  og Hans Røsakers barn i 2 ekteskap:
               a. med avd. Helge Olsdtr.:
                  1. Ole Hanssen, myndig.
                  2. Asloug Hansdtr. g.m. Torjer Pålssen Myregården i Hjartdal.
                  3. Berthe Hansdtr.             21 år
                  4. Anne Hansdtr.               19 ”
                  5. Rønild Hansdtr. 16 ”
Formynder for de 3 siste ble Kittil Grunerød.
               b. med gjenlevende enke Signe Halvorsdtr.:
                  6. Søren Hanssen 3 1/2 år
                  7. Helge Hansdtr.   13 ”
                  8. Sidsel Hansdtr.   9 ”
                  9. Gunbjørg Hansdtr. 6 ”.
Enka selv verge under Zacharias Mustvets oppsyn.
Brt: 379 - 1 -  0
Net: 128 - 0 - 18.
Jordegods: Boet eier Røsaker. Verd 290 rdlr.

Enka Signe Halvorsdatter ble g2g med Svend Hansen Røsaker. Se nedenfor.

G.br., selveier
Svend Hansen Røsager
f. ca. 1720 bg. 25/11-1780. ”Svend Røsager 60 aar.”, s.a. Hans NN og Gunlaug Svendsdatter.
g. 28/12-1759 m. enke Signe Halvorsdatter f. ca. 1716 i Hjartdal bg. 31/12-1787. ”Svend Røsagers enke 71 aar.”
, d.a. Halvor Haraldsen Gjuv og Gunvor Jacobsdatter Brennøya.
Eier 1760.

Kilde: Ekstraskatten 1762.
Gaardens nafn: Røsager.
Eier: Selveiergods.
Mand og kone: Sven Hansen og Kone.
Barn over 12 aar: Sitsel Hansdatter.
Andre hosboende: Christen Sølies enche legdslem.
 

15/12-1780     SVEND HANSSEN         Bamble Skifteprot. nr. 10b, side 389b.
Røsaker        Arvinger:                            
               1. Enka Sigrid Halvorsdatter (Signe).
               2. Avdødes mor Gunlaug Svendsdtr.
               3. ---”--- bror Nils Hanssen, død, etterlatt seg 1 barn:
                    a. Anne Nilsdtr.
               Enka hadde sin svigersønn Tormod Kikut til verge.
               Formynder for Anne ble hennes stefar Halvor Trollsås.
Brt:    98 - 2 - 20
Gjeld: 108 - 0 - 20 (insolvent).
Jordegods: Boet eiet Røsaker, 1 hud m.b. og h. vurdert for 800 rdlr.

Svend Hansens bror: Nils Hansen g. 26/10-1765 m. Maren Rasmusdatter. Se Trollsåsen under Grini.

G.br., selveier

Paul Olsen Fjeldet
.
Eier 1781.

Røsaker ble delt i to like store bruk i 1790. Hvert bruk med en landskyld på 1/2 hud (6 skind). Se Røsaker(3).

Landskyld av dette bruket etter delingen: 1/2 hud (6 skind).

G.br., selveier

Nils Nilsen Røsager
fra N. Grini dpt. 4/12-1757 d. 15/6-1829. ”Niels Nielsen Røsager, Gaardbruger, 74 aar”, s.a. Nils Axelsen Grini.
g. 2/1-1783 m. Gunvor Hansdatter herfra dpt. 24/7-1749 i Hjartdal bg. 13/5-1813. ”Nils Røsagers kone Gunbor Hansdtr. 64 aar.”, d.a. Hans Sørensen.
1. Maren Nilsdatter dpt. 2/7-1786 g.m. Gjert Ellingsen. Se Høymyr(2).
2. Nils Nilsen dpt. 5/4-1789. Overtok gården.
3. Signe dpt. 4/12-1791 bg. 1/4-1797. ”Nils Nilssøn Røsagers pb. Signe 5 1/3 aar.”
Eier 1790.

F.f. Nils Nilsen Grinies pb. Maren: Søren Grinies kone, Johanne Axelsdtr., Søren Røsager, Isak Holm, Nils Gundersen.
F.f. Nils Røsagers db.
Nils: Svend Grinies kone, Karen Larsdtr., Axel Nilsen Grinie, Søren Røsager, Hans Larsen.

F.f. Nils Nilssøn Røsagers pb. Signe: Søren Røsagers k., Anne Axelsdtr., Hans Tormoessøn, Søren Grini, Tolv Nilssøn.

G.br., selveier
Nils Nilsen Røsager
herfra dpt. 5/4-1789 d. 30/6-1866 på Røsaker.
g. 8/1-1823 m. Ingeborg Maria Zachariasdatter fra Gravli(1) dpt. 29/9-1793 d. 7/10-1851 på Røsaker, d.a. Zacharias Gregoriusen Gravli.
Forlovere: "Isak Hansen Røsager, Lars Gravelie."
1. Nils Nilsen f. 23/6-1824. Overtok gården.
2. Zacharias Nilsen f. 19/2-1829. Se Kjær(1). Se også nedre Roligheten under Sneltvedt.
Eier 1829.

Kilde: Folketellingen 1835.
Tjenestefolk: Johanne Johnsdatter f. ca. 1811 og Simon Nilsen f. ca. 1821.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

447

Røsaker

Niels Nielsen

6 skind

1 daler - 4 ort - 21 skilling


G.br., selveier

Nils Nilsen Røsager
herfra f. 23/6-1824 d. 11/8-1902 på Røsaker.
g. 12/12-1856 m. Marthe Olsdatter fra M. Løberg(B) f. 2/4-1816 d. 6/11-1890 på Røsaker, d.a. Ole Larsen Løberg.
Eier 1866.

Nils og Marthe hadde ingen barn. Gården ble derfor overtatt av Marthes brorsønn Isak.
Nils N. Røsaker brukte også N. Berg fra 1841.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

447a              

Røsager

Nilsen Nilsen

1 - 4 - 12

447b ditto Zacharias Nilsen 0 - 0 - 10

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

135

1

447a

Røsaaker(!)

Røsaaker

Nils Nilsen

1 - 4 - 11

4 mark 90 øre

135 2 447b ditto ditto Zakarias Nilsen 0 - 0 - 10 0 mark 21 øre


G.br., selveier

Isak Eivindsen Røsaker
fra Setre under Rising f. 14/5-1859 d. 13/10-1937, s.a. Eivind Olsen Sætret.
g. 17/11-1882 m. Anne Olea Olsdatter fra Haukelien under Oklungen i Eidanger f. 12/1-1854 d. 17/12-1939, d.a. Ole Johnsen Haukelien fra Ragnhildrød (1808-1861) og Kari Mortensdatter fra Haukelien (1813-1897). Se Eidanger Bygdehistorie bind II, side 230.
1. Maren Olava Røsaker f. 20/5-1883 på Røsaker g.m. John G. Sneltvedt. Se Sneltvedt(2).
2. Karen Elise Røsaker f. 1/12-1884 på Røsaker g.m. Olaf Bugodt. Overtok gården.
3. Nilie Mathilde Røsaker f. 27/5-1887 d. 5/12-1911. Ugift.
4. Eivind Isaksen Røsaker f. 17/10-1890. Se Røsaker(4).
5. Anna Helene f. 17/10-1890 d. 22/3-1900.
Eier 1892.

Anne Olea Haukelien hadde ei søster som giftet seg med Isaks far da han ble enkemann rundt 1870.


Kilde: Varden 9/1-1934. Innsendt av Hans Aas 2016.

Se folketellingen 1900.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

135 

1

Røsaaker(!)

-

Isak Evensen

4 mark 90 øre

135 2 ditto - Aslak Johnsen 0 mark 21 øre


Se folketellingen 1910.

Røsaker(4) ble utskilt herfra i 1911.

G.br., snekker, selveier
Olaf Bugodt
fra Bugodt under Sneltvedt f. 26/5-1885 i Skien d. 13/8-1955, s.a. Karl Andersen Bugodt.
g. 2/8-1913 m. Karen Elise Røsaker herfra f. 1/12-1884 d. 1/4-1969.
Forlovere: "Eivind Isaksen Røsaker og Halvor Karlsen Bugodt."
1. Isak Bugot f. 19/5-1919. Se Siljanv. 103.
Eier 1915.

Denne familien flyttet til Lundsåsen i 1943. Se Siljanv. 103.

Bnr 5 ble skilt ut herfra i 1920.

Selveier
Thorstein Pettersen
d. september 1950.
g.m. Anna Sofie Pedersen fra Kvinesdal f. 1/4-1899 d. 3/5-1959.
1. Per Tormod Pettersen f. 9/12-1934. Overtok eiendommen.
Eier 1930.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

135

1

Røsaker

Thorstein Pettersen

2 mark 53 øre

135 6 Røsaker - Solhaug ditto 0 mark 02 øre

Fra Grunnboka: "Andel av Siljanvegen 334 (Gnr 135, bnr 1) er overdradd til Per Tormod Pettersen (01.02.1962)."

Selveier
Per Tormod Pettersen
herfra f. 9/12-1934 d. 16/2-1995.
g.m. Else Gunn Thommesen f. 1938.
Eier 1962.

Denne familien er bosatt i Dr. Backersvei i Skien.

Fra Grunnboka: "Siljanvegen 334 (Gnr 135, bnr 1) er overdradd fra Per Tormod Pettersen til Else Gunn Pettersen (21.03.1995)."
Fra Grunnboka: "Siljanvegen 334 (Gnr 135, bnr 1) er solgt for kr 700.000 fra Else Gunn Pettersen til Torgeir Semb (24.10.2005).
Salget omfatter også Gnr 135, bnr 6."


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2013.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no