| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Sem
Gård nr. 121 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 10.05.2015


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Rønningen - Plassen
Husmannsplass under Sem øvre.

”Parcel af øvre semb. Derfor faller matrikul nommer med samme.”

Som man fort vil kunne se er Rønningen et ganske vanlig plassnavn. Dette p.g.a. at Rønningen betyr rydningsplass.
De første av disse plassene ble ryddet fra midten av og senere på 1700-tallet.

Denne plassen ble trolig ryddet mellom 1762 og 1782.

Kilde: Manntall 1782. Sem Øvre, Rødningen, Gæst, 1 kone, 1 Foster Barn.

Husmannen Gjest ryddet trolig denne plassen i ca. 1780. Han bodde her under folketellingen 1782, med sin kone
og et fosterbarn. Han ble da skrevet for ”Gæst”.

Arbeider, husmann med jord
Nils Knudsen
f. ca. 1756 d. 1/12-1835 på Rønningen.
g. 10/6-1790 m. Siri Herbrandsdatter fra S. Lundsåsen f. ca. 1756 d. 6/2-1841 på Rønningen, d.a. Herbrand Petersen.
1. Knud Nilsen dpt. 12/2-1792. Se Langangen(C) under Fossum.
Br. ca. 1790. 

F.f. Nils Knudssøn Rønningens db. Knud u/øvre Sem: Maren Herbrandsdtr., Anne Isaksdtr., Peter Herbrandssøn, Torjer Jonssøn, Jon Knudssøn Kousenrøe.

Det ser ikke ut til at Nils Knudsen og Siri Herbrandsdatter fikk flere barn.  

10/2-1841      NILS KNUTSSEN RØDNINGEN        Bamble Skifteprot. nr. *)
Rødningen      og SIGRID HERBRANDSDATTER   
u/Sem          Han d. for ca. 5 år siden, hun 6.2.d.a.
               Arvinger: Barnebarn:
               1. Sønnesønn Niels Semb Knutssen 19 år.
               2. Sønnedtr. Inger Margrethe Knutsdtr. 21 ”
               Formynder ble morbroren Halvor Nielssen Lyngåsen.
Brt: 24 - 1 -  0
Net:  8 - 4 - 22.
*) A: BS 18 s.259. B: BS 21 s.443. C: BS 23 s.457.

Enka Mari Thomasdatter(99) fra Kastdalen (født i Lunde i Telemark), hadde føderåd og bodde på plassen.
Hun døde her i 1867. Se Kastdalen.

Tømmerarbeider, husmann, innerst
Christopher Hansen
(Kristoffer Hansen) fra Susås(8) "Oterkjær" i Holla (i dag: Nome) f. 21/9-1820, s.a. Hans Christensen Oterkjær og Anne Olsdatter fra Kåsa i Holla.
g.
20/9-1849 m. Hansine Jacobsdatter (Sine Jacobsdatter) fra Kjølnesg. 8 på Osebakken, f. 30/5-1825, d.a. Jacob Hansen. Se Familie 27 - Ø. Borge 1835.
1. Jacobine Christophersdatter f. 24/10-1849 på Sem.
2. Hans Christoffersen f. 11/5-1852 på Kjær(!).
3. Olaus f. 24/9-1854 på Sem d. 6/3-1861 på Sem.
4. Andreas Christoffersen f. 7/10-1856 på øvre Sem.
5. Anne Margrethe Christophersdatter f. 13/1-1859 på øvre Sem
g. 19/12-1880 m. Christen Olsen fra Kolkinmyr(5) under Follaug f. 14/11-1853 d. 20/11-1940 i Skien, s.a. Ole Christensen Kolkin.
6. Olaus Christoffersen f. 21/9-1861 på øvre Sem.
7. Christian Christophersen f. 4/3-1864 på Kjær.
8. Sofie Christoffersdatter f. 31/5-1868 på Sørbø.
Br. 1849.

Angående Christopher Hansens opphav, se Holla I (Ytterbøe 1975), side 372. I 1864 bodde denne
familien på Kjær og Christopher ble skrevet som arbeidsmann. 
På denne boplassen var det i 1875 hverken dyr eller dyrka mark, så de leide trolig bare et hus.

Denne familien bodde i et hus under Sem øvre fra rundt 1849. Det var trolig nettopp på Rønningen.
De dro til Kjær tidlig i 1864 og bosatte seg på Sørbø(3) våren 1868.
Christopher Hansen og kona, flyttet fra Sørbø våren 1883 og emigrerte til N. Amerika. Bestemmelses-
stedet var Hamcock. Barn som var med: Hans og Sofie. Se Presteattest av 24/4-1883.

G.br., sagarbeider, selveier
Anders Kristian Nilsen
f. 24/10-1857 i Rønningen under Austad i Siljan, s.a. Nils Alfsen og Maren Knudsdatter.
g. i Gjerpen 17/1-1879 m. Turid Nilsdatter fra Lia under Låvell i Sauherad f. 9/2-1855 i Lia under Smedsvalen, d.a. Nils Torstensen og Birgit Nilsdatter.
Br. 1887.

Anders Kristian Nilsen kjøpte i 1893 gården Kleven(10). Se der.

(C) Gard Strøm.