ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Follaug
Gård nr. 64 i Gjerpen kommune.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 06.06.2021


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
Follaug ligger litt nord-vest for dette kartet, men husmannsplassene Kolkinn (Kolkinn/Kolkjøn) kan sees her.
Man kan også se noe av Follaug på kartet over Bratsberg.

Kolkinmyr
Husmannsplasser under Follaug.

Her var det opp til 6 forskjellige boplasser i tillegg til selve gården Kolkin. Felles for dem alle var
at dette må ha vært små fattigslige stuer uten særlig jord som hørte til og at de var bebodd av
arbeidere og husmenn, for kortere eller lengre tid av gangen.


Kolkinmyr 1

Under Follaug. Matr. no. 70. (1835)

Arbeider, husmann
Isak Jacobsen
fra Søli(10) dpt. 19/1-1800, s.a. Jacob Jonsen.
g. 21/1-1830 m. Kari Christophersdatter fra Follaug(2) dpt. 15/12-1811 i Sauherad, d.a.  husmann Christopher Evensen og Aaste Christophersdatter.
1. Christopher Isaksen f. 3/10-1830 på Follaug.
2. Mariane Isaksdatter f. 7/3-1833 på Follaug.
3. Aaste Maria Isaksdatter f. 18/5-1836 på Kolkinn.
4. Ingeborg Isaksdatter f. 14/6-1842 på Ballestad g.m. Halvor Evensen. Se Familie 91 - Borgestad 1910.

Tjenestegutt i 1835: Ernst Gundersen (12).

Denne familien er registrert innflyttet til Brevik i 1845:  ”Isak Jacobsen Ballestad, 46 aar, snedker,
og kone Karen Christophersdatter, 35 aar og 4 børn.” Presteattest av 11/6-1845.

Tømmermann, leilending
Bent Jacobsen Løberg
fra Løbergmyra(A) under Løberg dpt. 12/5-1788, s.a. Jacob Anundsen.
g1g 19/10-1819 m. Anne Johannesdatter fra Ballestad(19) "Myren" dpt. 22/12-1799 d. 24/10-1820 på Løberg. ”Døde i Barselseng af blodstyrtning.”, d.a. Johannes Hansen.
Forlovere: Isak Isaksen, Helge Thorsen.
g2g 27/12-1822 m. Ellen Maria Andersdatter fra Stulen i Eidanger dpt. 20/5-1793 i Eidanger, d.a. Anders Christophersen og Maren Pedersdatter.
Forlovere: Jens Hansen Ballestad, Abraham Jacobsen Ballestad.
g3g i Skien kirke 26/11-1829 m. Marthe Isaksdatter f. ca. 1795 d. 13/3-1859 i Skien. ”Bent Jacobsens Kone Marthe Isachsdatter, 54 aar.”
Forlovere: Isach Halvorsen Bradsberg, Mads Pedersen Sørbye.
0. Dødfødt pike f. 24/10-1820. ”Bent Jacobsen Løbergs Dødfødte pigebarn”
Barn i 2. ekteskap:
1. Anne Bentsdatter f. 26/5-1823 på Osebakken d. 7/1-1824.
2. Jacob Bentsen f. ca. 1824 i Eidanger g. 30/4-1852 m. Karen Jensdatter fra Ballestad f. ca. 1790, d.a. Jens Mortensen Ballestad.
Barn i 3. ekteskap:
3. Isak f. 19/8-1830 d. 18/12-1830 på Kleiva.
4. Ellen Maria Bentsdatter f. 6/7-1833 på Kleiva g. 26/5-1857 m. buntmaker Gunerius Olsen i Porsgrunn (fra Skoger i Vestfold?).
Br. i 1835.

Bent hadde en sønn før han giftet seg andre gang. Det var Jacob Bentsen dpt. 14/12-1824 i Eid.
Jacob ble gift med Karen Jensdatter fra N. Ballestad. Se Meen(2) ”Nystad”.

Da Bent giftet seg første gang var han overjeger i det militæret.
Ved inngåelse av andre ekteskap var han ”afskediget Overjæger” (dimitert).

Skredder, husmann
Søren Jensen
fra Drangedal dpt. 1/4-1785 i Drangedal d. 7/3-1847 på Kolkin.
g. i Drangedal 1/11-1812 m. Ingeborg Nilsdatter ”Dalen” f. ca. 1791.
1. Inger Maria f. 18/10-1815 i Drangedal d. 29/10-1815 i Strandbraaten i Drangedal.
2. Inger Marie Sørensdatter dpt. 5/11-1816 i Gjerpen.
3. Thore Marie Sørensdatter dpt. 7/12-1817 i Kåsene under Oseid store i Drangedal g.m. Andreas Christensen fra Skien. Se Familie 12 - Follestad 1845.
4. Anne Karine f. 2/9-1820 på Kleiva.
5. Anne f. 25/12-1822 på Bratsbergkleiva d. 5/4-1830 på Kleiva.
6. Jens Sørensen f. 18/1-1825.
7. Ingeborg Andrea f. 16/2-1827.
8. Marthe f. 26/8-1829 d. 25/3-1830 på Kleiva.
9. Anne Marthe Sørensdatter f. 27/1-1831.
10. Nils Sørensen f. 14/10-1833.
11. Aaste Christine Sørensdatter f. 11/8-1837 på Kolkinn.
Br. ca. 1837.

Denne familien er registrert innflyttet til Gjerpen fra Drangedal i nov./des. 1820.
Det var nevnt at de da ”Haver Hus paa Bratsbergkleven.”
Den medbrakte presteattesten var datert 28/11-1820 og signert sognepresten
Dreier i Drangedal.
 


Kolkinmyr 2

Tømmermann, husmann
Gunder Eriksen
fra Åsen under Tufte dpt. 12/5-1793 d. 1855 i Skien, s.a. Erik Gundersen Aasen og Anne Knudsdatter.
g. 3/10-1817 m. Gunhild Cathrine Andersdatter fra Bolvik jernverk på Vold i Solum dpt. 7/3-1790 i Solum, d.a. masovnarb. Anders Svendsen og Ingeborg Jørgensdatter.
Denne familien bodde her i 1835. Siden kom de til S. Brekkejordet. Se Familie 37 - S. Brekke 1845.

Tømmermann, husmann
Nils Olsen Berg
fra S. Falkum dpt. 7/11-1779 d. 19/1-1848 på Kolkinn under Follaug, s.a. Ole Abrahamsen Falkum.
g1g 15/11-1798 m. Helvig Hansdatter fra M. Berg dpt. 9/7-1780 d. 20/10-1837, d.a. Hans Aslaksen Berg.
g2g 5/1-1840 m. Anne Nilsdatter fra S. Holm(7) dpt. 13/8-1786 d. 26/4-1861 på Kleiva, d.a. Nils Gundersen Holm.
Forlovere: "Anders Tollefsen Kolkinn, Halvor Olsen Kolkinn."
1. Marthe Nilsdatter dpt. 31/3-1799 g.m. Johannes Gundersen. Se Familie 7 - Gulset 1845.
2. Ole Nilsen Berg dpt. 29/11-1801. Se Familie 137 - Kleiva 1845.
3. Ingeborg Maria Nilsdatter dpt. 3/3-1805 g.m. skomaker Christian Christiansen. Se Familie 144 - Kleiva 1845.
4. Anne Nilsdatter dpt. 14/2-1808.
5. Hans Nilsen Berg f. 18/4-1811. Se Familie 140 - Kleiva 1845.
6. Aslak Nilsen Berg f. 18/10-1814. Se Familie 122 - Kleiva 1845.
7. Halvor f. 25/2-1818 d. 4/4-1818 på Berg.
8. Halvor Nilsen Berg f. 23/10-1821. Se nedenfor.
Br. i 1835/45.

F.f. Nils Olessøns pb. Marthe f. Berg: Jon Tordssøns k., Ingebor Olesdtr., Knud Jonssøn, Gudmund Knudssøn, Abraham Olessøn.
F.f. Nils Olessøns db.
Ole u/S.Breche: Ingebor Olesdtr., Karen Hansdtr., Aslak Berg, Anders Larssøn, Gudmund Knudssøn.
F.f. Nils Olessøns pb. Ingebor Maria u/S.Breche: Jon Thorssøns k., Karen Hansdatter, Jon Thorssøn, Ole og Christian Olessøn.
F.f. Nils Olessøns pb.
Anne f. Bratsberg Klev: Inger Hansdtr., Maren Poulsdtr., Anders Gertssøn, Anders Stenerssøn, Jan Haagenssøn.
F.f. Nils Olessøns db.
Hans f. Bratsbergkl.: Marthe Olesdtr., Maren Halvorsdtr., Abraham Olessøn, Jens Abrahamssøn, Hans Aslakssøn.
F.f. Nils Olsen Berg og Hedevig Hansdtr.'s db. Aslak: Karen Christensdtr., Maren Nilsdatter, Ole Hansen, Elias Pedersen, Gunder Aslaksen.

Denne familien bodde tidligere på M. Berg som den gang var husmannsplass under Gjerpen lille (Lagmannsgården).  

Nils og hans andre kone Anne var søskenbarn. Anne Nilsdatter bodde på Kleiva på sine eldre dager, trolig hos sin
stesønn Ole Nilsen Berg. Se Familie 137 - Kleiva 1845.

I 1835 hadde de en fostersønn, Ole Aslaksen f. 1834. Dette var Aslak Nilsens sønn. Ole og søstren Anne f. 1835,
bodde i 1845 på Kleiva med sin mor Jørand Olsdatter.
Den nygifte sønnen Hans Nilsen Berg bodde her med sin kone og deres første barn.  

17/9-1838      HELVIG HANSDATTER      -    Kilde: Bamble Skifteprot. nr. *)
Kolkinns-     
myhren         Arvinger:
               Enkem. Niels Olssen og barna:
               1. Ole Nielssen 37 år, bor på Bratsbergkleiva, g.m. Anne Aslaksdtr.
               2. Hans Nielssen   27 år.
               3. Aslak Nielssen  25 ” , i Slaveriet på Akershus festn.
               4. Halvor Nielssen 16 ” , i tjeneste hos Bagger.
              
5. Marthe Nielsdtr. g.m. Johannes Gunderssen Gulset.
               6. Ingeborg Nielsdtr. g.m. Christian Christianssen.
              
Hans Nielssen ble tilsynsverge for de fraværende.
Brt: 61 - 3 - 22
Net: 43 - 4 -  7
*) A: BS 18 s.124-130b. B: BS 21 s.327b. C: BS 23 s.353b.

Arbeider, innerst
Halvor Nilsen Berg
herfra f. 23/10-1821, s.a. Nils Olsen Berg.
g. 27/2-1845 m. Marthe Gundersdatter fra Saga i Holla f. 19/2-1818, d.a. Gunder Clemmetsen Kverndokken og Marthe Margrethe Olsdatter.
Forlovere:
"Stian Pedersen Kolkinn, John Johnsen Kolkinn."

Da Halvor var 16 år gammel (i 1838) var han i tjeneste hos Herman Bagger på Follaug.
Denne familien må ha flyttet ut. De fikk ingen barn i Gjerpen.
 


Kolkinmyr 3

Arbeider, husmann, siden leilending
Ole Christensen Kolkin
(Ole Kristensen) fra Moheim verk i Siljan f. 8/2-1811 d. 19/4-1883, s.a. verksarbeider Christen Hansen og Berthe Pedersdatter.
g. 31/5-1838 m. Kirstine Olsdatter fra Låven f. 11/8-1812 d. 3/6-1891 på Bratsbergskauen, d.a. Ole Jonsen.
Forlovere: "John Olsen under Meen, Peder Pedersen Ballestad."
1. Christian f. 28/6-1838 d. 1/3-1839 på Brånan.
2. Berthe Andrea Olsdatter f. 3/7-1840 på Brånan. Emigrerte som ”pige” til N. Amerika den 16/4-1868.
3. Marthe Kirstine Olsdatter f. 15/11-1843 på Kolkinmyr d. 25/10-1889 på Tuftekås g.m. seilmaker Thomas Olsen. Bodde på Tuftekås i Solum.
4. Kristian Olsen f. 17/4-1848. Se Bratsberg(32).
5. Olava f. 11/7-1851 d. 20/10-1852. Hun døde av Kikhoste.
6. Hans Olsen f. 27/5-1854. Se Bratsberg(32) "Skauen" og Se Familie 11 - Gulset 1900.
7. Olava Olsdatter f. 9/11-1857.
Br. 1843.

F.f. Ole Christensens datter Olava: Karen Jørgensdatter i Sandvigen, Berthe Andrea Olsdatter Øvrum, Anders Nirisen Sandvigen, Nils Nilsen Kolchin, foreldrene.

Kirstine var i tjeneste på Buer i 1838 da de giftet seg. Ole var i tjeneste på ukjent plass under Meen.
De bodde tidligere på Brånan under Ballestad.

Kirstine Olsdatters mor døde her: Anne Amundsdatter f. ca. 1772 d. 7/10-1845, 73 år gammel på Kolkinmyr.

Vær oppmerksom på mulighet for forveksling med Ole Christensens navnebror på Kolkinmyr(5).  


Kolkinmyr 4

Arbeider husmann
Nils Mikkelsen
fra Ø. Haugerød(1) dpt. 6/5-1804 d. 6/3-1843 på Gulset, s.a. Mikkel Sigurdsen.
g. 23/10-1834 m. Karen Mathiasdatter fra Rui i Kviteseid (Catharine Nelson i USA) f. 1805 d. 11/6-1881 i USA, d.a. Mathias Gjertsen Rui f. ca. 1771 og Marthe Askiersdatter f. ca. 1778.
Forlovere: "Aslak Aslaksen Skien, Svend Olsen i Skien."
1. Mathias Nilsen f. 6/1-1837 på Kolkin d. i Morristown g. 3/4-1864 m. Elisabeth Lind (Tyskfødt), i følge nekrolog. Han skrev seg Mathias Nelson i USA.
2. Marie Anne Nilsdatter f. 5/10-1839 på Kolkin, g. i USA og bodde i Lyon county, i følge nekrolog etter broren Mathias. Hun skrev seg for Mary Nelson i USA.
3. Nils Nilsen f. 18/4-1842 på Gulset. Vervet seg i den Amerikanske borgerkrigen i 1862 og ble borte der. Ugift.
Br. 1836.

Denne familien bodde på Haugerødkåsa i 1835. De flyttet til Kolkinmyr i ca. 1836. Mellom 1839 og 1842 kom
de til Gulset hvor Nils døde.
Enka og barna bodde igjen på Kolkinnmyr i 1845. Hun emigrerte til Amerika i mai 1847 med sine 3 barn Mathias (10),
Marie Anne (8) og Nils (5). De kom først til Waucesha county i Wisconsin. I 1856 bosatte de seg i Morristown, Wisc.
Se Emigranter 1847.
 

Hennes søster Elen Maria Mathiasdatter var gift med Christen Hansen og bodde i Borgeskauen.
Se Familie 7 - V. Borge 1845.

Sagmester
Anders Nirisen Kolkin
fra Sauherad f. 14/9-1832 d. i Skien før 1865, s.a. Niri Andersen i Sauherad.
g. 18/7-1856 m. enke Karen Jørgensdatter fra Marker(B) under Grini f. 30/4-1812 d. i Skien etter 1865, d.a. Jørgen Torstensen Marker.
1. Nils Martin Andersen f. 17/3-1856.

Denne familien flyttet fra Gjerpen til Skien den 17/3-1857. Sammen med hennes barn fra 1.ekteskap:
Andreas Nilsen f. 14/8-1848. Se Karen Jørgensdatters 1. ekteskap med Nils Nilsen på Marker(B).


Kolkinmyr 5

L.nr. (192b,207b, 208b, 209b,210b,211b,212b,213b)1.

Grunneier i 1865: Lars Isaksen.

Arbeider, husmann
Jon Jonsen
(Jon Rønningen) fra Heddal (Hitterdal) dpt. 25/9-1785 d. 28/2-1852 på Kolkinn, s.a. uk. Jon Ellefsen og pike Svanaug Andresdatter.
g. i Skien 30/4-1812 m. Anne Andersdatter f. ca. 1785 d. 28/2-1855 på Kolkinn.
Forlovere: "Peder Sørensen, Lars Anundsen (mpp)."
1. Anne Maria Johnsdatter f. 3/12-1815 på Kleiva g.m. Ole Christensen. Se nedenfor.
2. Ole Jonsen f. 19/12-1819 i Heddal.
3. Ingeborg O. Johnsdatter f. 22/9-1823 i Heddal.
4. Maren Jonsdatter f. 26/11-1827 g.m. Østen Halvorsen. Se nedenfor.
5. Isak f. 27/11-1831 d. 12/7-1838.
Br. i 1835/45.

F.f. John Johnsen og Anne Andersdatter u. Sneltvedts Maren: Knud Larsen Skougens kone, Anne Isaksdatter, Marthe Marie Andersdatter, Else Andersdatter (død før 1844), Fredrik Larsen (hennes afdøde mand- i 1844), Erik Isaksen Løberg, Engebret Isaksen.
F.f. John Johnsen og Anne Andersdatter Kolkinns Isak: Fredrik Sneltveds kone, pige Maren Isaksdatter Løberg, John Johnsen Stensrød, Halvor Halvorsen af Porsgrund, Anders Jacobsen Løberg.

John og Anne er først registrert utflyttet fra Bratsbergkleiva i Gjerpen til Heddal (”Hitterdal”) i 1818. Presteattest utstedt 15/10-1818. Da var ingen barn nevnt. De er deretter meldt innflyttet fra Heddal til Skogsrød i Gjerpen i mars 1828. De har nok kommet noen måneder før, for deres datter Maren ble født på Skogsrød den 26/11-1827. Hun er ved en feiltakelse ikke nevnt blant døpte i kirkeboken.
Dette ble av presten rettet opp 15 år senere ved hennes konfirmasjon, der også fadderene ble nevnt.

Et problem: I Heddal kirkebok er det ved Ole Johnsens dåp oppført følgende foreldre: John Olsen og Anne Andersdatter.
Ved Ingeborgs dåp, John Olsen og Anne Mæla Højby. Er det en sammenblanding av personer eller har presten skrevet feil?
Trolig det første. Jeg føler meg veldig usikker her! Gard Strøm.

Bjelkehugger, innerst/ husmann
Ole Christensen
fra Goberg under Århus f. 2/2-1817 d. 23/5-1868, på Kolkinn, s.a. Christen Christiansen.
g1g 27/12-1842 m. Anne Maria Jonsdatter herfra f. 3/12-1815 d. 9/3-1847 på Kolkinn, d.a. Jon Jonsen. Se ovenfor.
g2g 15/6-1849 m. Maren Anne Christensdatter (Marianne) fra Lien under Meen f. 19/1-1827 d. 17/6-1896 på Kolkinn, d.a. Christen Nilsen Lien.
1. Johan Christian Olsen f. 15/10-1843 på Bratsbergkleiva
2. Nils Olsen f. 11/2-1846 på Kolkinn.
Barn i 2. ekteskap:
3. Kirsten Maria Olsdatter f. 13/1-1850 d. 20/3-1903 i Skien g. arb. Halvor Halvorsen. Bodde i Duestien.
4. Christine f. 12/9-1851 d. 11/12-1852. Hun døde av Kikhoste.
5. Christen Olsen f. 14/11-1853. Se Rønningen under Sem.
6. Marie f. 4/7-1858 d. 21/11-1862 på Kolkinn.
7. Karen Dorthea Olsdatter f. 29/5-1860.
8. Simon Martinius Olsen f. 10/12-1862. Se Bratsberg(3).
9. Ole Olsen f. 18/10-1864.
10. Marie f. 9/4-1867 d. 14/2-1868 på Kolkinn.
Br. ca. 1842.

Vær oppmerksom på mulighet for forveksling med Ole Christensens navnebror på Kolkinmyr(3)

16/4/1849      ANNE MARIA JOHNSDATTER            Bamble Skifteprot. nr. *)
Kolkinn        Arvinger:                            
u/Follaug      Enkem. Ole Christenssen og barna:
               1. Johan Christian Olssen 5 1/2 år.
               2. Niels Olssen               3 "
               Formynder: Morbroren Ole Johnssen Kolkinn.

Brt: 124 - 48
Net:  38 - 20
*) A: BS 31 s.28.
B: BS 20 s.184. C: BS 25 s.249.

Arbeider, husmann
Østen Halvorsen
fra Kåsin under Saude Prestegård f. 4/6-1825 i Sauherad, s.a. Halvor Østensen og Ingeborg Hansdatter.
g. 10/5-1850 m. Maren Jonsdatter herfra f. 26/11-1827, d.a. Jon Jonsen.
Forlovere: "Hans Pedersen Bratsbergkleven og Ole Johnsen Kolkin."
1. Inger Østensdatter f. 16/12-1851.
2. Johan Østensen f. 13/6-1853.
3. Isak Østensen f. 21/5-1856 d. 1935. Bodde i Nebraska, USA siden 1875. Kilde: Hans nekrolog.
4. Anne Marie Østensdatter f. 20/7-1859. Døpt i Skien krk.

F.f. Østen Halvorsen Bratsbergkleven og Maren Johnsdatters Inger: Hans Pedersen Bratsberg, Elias Larsen Brækkejord, Thomas Thomasen Brækkejord, p. Ingeborg Johnsdatter Kolkinn og moderen selv.
F.f. Østen Halvorsen Bratsbergkleven og Maren Johnsdatters Johan: Ole Johnsen Kolkinn, Ole Pedersen Goberg, Nicolay Danielsen, p. Ingeborg Johnsdatter Skien.
F.f. Østen Halvorsen Bratsbergkleven og Maren Johnsdatters Isak: Ingeborg Johnsdatter, Jacobine Jacobsdatter, Jens Henriksen Bratsbergklev, Knud Larsen Bratsbergskoven, Isak Knudsen Bratsbergskoven.
F.f. arb. Østen Halvorsen og ht. Maren Johnsd.'s Anne Marie: Ole Persen, Per Persen, Maren Johnsdatter, Karen Andersdatter.

Denne familien bodde på Kleiva fra 1851-1856. Kanskje helt til 1862 da de emigrerte til N. Amerika.

I deres vielsesattest er det nevnt at Maren var født på Skogsrød. Hennes familie kom fra Heddal i 1827.
De flyttet siden hit til Kolkinnmyr.

Denne familien emigrerte fra Skien til Amerika med sine 4 barn i 1862. De døpte ikke flere barn i Gjerpen
kirke etter at Isak var født i 1856. Store deler av Kleiva ble på denne tiden innlemmet i Skien by, så det kan
også være grunnen til at de døpte sin datter Anne Marie i Skien.
Det er i Skien kirkebok de er registrert utflyttet til Amerika i 1862. 


Kolkinmyr 6

Skomaker, husmann
Halvor Olsen
fra "Tærudodden" under Øvre Gvåla, Sauherad dpt. 1/11-1795 i Sauherad d. 29/10-1875 på Kolkinn, s.a. Ole Eriksen og Kari Olsdatter.
g. 16/11-1826 m. Kirsten Gurine Isaksdatter fra Hyni(7) "Ødegården" dpt. 30/5-1802 d. 15/4-1858 på Kolkin, d.a. Isak Sørensen.
Forlovere: "Erik Olsen Falkum, Erik Madsen Falkum."
1. Karen Halvorsdatter f. 27/8-1827 på Tyskland under Strømdal.
2. Gunhild Margrethe Halvorsdatter f. 29/11-1829 på Tyskland. Emigrerte til N. Amerika i 1849. Se Presteattest av 11/5-1849.
3. Kirsten Maria Halvorsdatter f. 14/3-1833 på Tyskland. Emigrerte som ”pige” til N. Amerika april 1856. Se Presteattest av 21/4-1856.
4. Ingeborg Halvorsdatter f. 12/10-1838 på Kolkinmyr g. 27/12-1868 m. Ole Olsen. Se Familie 63 - Mæla 1891.
5. Olava Halvorsdatter f. 20/12-1846 på Kolkinmyr.

Kirsten Gurine var født på søndre Hyni. Halvor og Kirsten Gurine bodde tidligere på Tysklandsplassene
under Strømdal.
Se Tyskland(4) under Strømdal. Under folketellingen 1835, på Kolkinmyr, hadde de en
pleiesønn, Isak Anundsen(3 år).

De bodde fremdeles på Kolkinmyr i 1845. Da var ikke lenger pleiebarnet her.

Halvor Olsens bror Erik Olsen bodde på Falkum. Se Familie 3 - Falkum 1825.
 


(C) Gard Strøm.