ved
Gard Strøm

| HJEM | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Sem
Gård nr. 121 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 22.10.2017


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Kastdalen
Husmannsplass under Sem øvre. Landskyld: 4 skinn i 1835.

Gammelt løpenr. 414b. ”Parcel af øvre semb. Derfor faller matr. no. med samme.”

Arbeider, husmann
Anders Olsen
trolig fra Kreppa f. ca. 1715  bg. 21/6-1807. ”Anders Kastdalen, meent at være over 90 aar.”
g. 12/9-1748 m. Marthe Nilsdatter f. ca. 1713 bg. 12/10-1806. ”Marthe Nilsdtr.
Kastdal. 93 1/6 aar.”
Br. ca. 1750.

Anders Olsen kan ikke sees å være døpt i Gjerpen. De giftet seg i Gjerpen kirke i 1748. De bodde her i 1762
i følge ekstraskattmanntallet. Nevnt som Anders Kastdalen i 1780. Det ser ikke ut til at de hadde noen barn.

Kilde: Folketellingen 1782. Sem Øvre, Kastdahlen, Anders, 1 kone og 1 tjenestepige.

Enka Dorthe Jansdatter døde her i 1790. Se nordre Sem.
Dorthe Jansdatter f. ca. 1711 bg. 10/1-1790. ”Christen Gundersens enke fra Kasteddalen 79 aar.”

Arbeider, husmann
Peter Halvorsen fra Gransherad dpt. 29/7-1731 i Gransherad kirke d. 23/9-1815 i Kastdalen, s.a. Halvor Petersen Houchedahl.
g.m. Anne Jonsdatter f. ca. 1730 d. 30/4-1815 i Kastdalen.
1. Gunhild Petersdatter f. ca. 1768 g1g m. Augustinus Olsen. Se nedenfor.
2. Gro Petersdatter dpt. 26/10-1777.
3. Jon Petersen dpt. 12/11-1780. Se nedenfor.
Br. ca. 1807.

F.f. Peder Halvorsens pb. Groe fra Tofte ejet: Halvor Jønnevolds kone, Gunder Halvorsens kone, Gunder Halvorsen, Aslak Halvorsen.
F.f. Peder Halvorsens db. Jon fra Tofte Ejet: Gunder Halvorsens kone, Anne Andersdtr., Gunder Halvorsen, Abraham Jonsen.


Skredder, innerst (leieboer)

Augustinus Olsen
f. ca. 1767 bg. 5/6-1814. ”Augustinus Olsen skredder under Lund. 46 aar.”
g. 27/12-1798 m. Gunhild Petersdatter herfra f. ca. 1768.
1. Peter dpt. 28/7-1799 bg. 11/8-1799. ”Augustinus Olessøns db. Peter f. Nord. Sem, henimod 3 uger.”

F.f. Augustinus Olessøns Peter f. Nordre Sem: Guri Olesdtr., Hedevig Halvorsdtr., Ole Monssøn, Simon Jonssøn, Jon Peterssøn.

Denne familien bodde her som inderster (losjerende) i 1801. Siden kom de N. Lundsåsen under Lund.

Enka Gunhild Petersdatter ble g2g med Christen Pedersen.

Arbeider, husmann
Jon Petersen
(John P. Kastdalen) herfra dpt. 12/11-1780 d. 8/6-1829 i Kastdalen.
g. i Skien 8/3-1805 m. Mari Thomasdatter fra Lunde i Telemark f. ca. 1777 d. 8/2-1868 på Sem.
Forlovere: "Laers Halvorsen(mpp), Hans Halvorsen(mpp)."
1. Anne Johnsdatter dpt. 26/5-1805 g.m. Ole Mikkelsen. Se nedenfor.

F.f. Jon Peterssøns pb. Anne u/øvre Sem: Augustinus Olessøns k., Live Knudsdtr., Peder Jonssøn, Nils Knudssøn, Gullik Thomæsøn.

Jon Petersen var grenader da han giftet seg i 1805. En grenader var vervet mannskap i forsvaret.

Det er slektskap mellom denne familien og familien Peder Fredriksen i Lyngåsen, som siden til Kjøya under Fjelldalen.

Halvor PaulsenDoksrød(1) bodde i Kastdalen da han giftet seg i 1821 med Inger Maria Andersdatter.
Halvor bodde her også i mars 1823.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra provst Munch til Ole Mikkelsen paa løpenr. 414b, dat. 3. okt. 1831, tinglyst 26. juni 1832."

G.br., selveier
Ole Mikkelsen
fra Ø. Haugerød(1) dpt. 14/10-1798, s.a. Mikkel Sigurdsen Houerød.
g1g 28/12-1826 m. Anne Jonsdatter herfra dpt. 26/5-1805 d. 20/7-1842 i Kastdalen. ”Død efter en farlig Forløsning.”, d.a. Jon Petersen Kastdalen.
Forlovere: "Erik Mikkelsen Haugerød, Gregorius Fjeldalen."
g2g i Siljan 1/1-1844 m. Kirsten Hansdatter fra Søstua under Holte i Siljan dpt. 29/6-1800 i Siljan, d.a. Hans Nilsen Holte og Kari Olsdatter fra Skilbred i Siljan.
1. Maren Andrea Olsdatter f. 2/4-1827.
2. Johanne Olsdatter f. 23/7-1830 g. i Pine Lake, Wisc. 25/10-1849 med enkemann Christian Olsen f. ca. 1821 (trolig født i Telemark).
    Barn 1. Johan Andreas Olsen f. 15/8-1850.
    Barn 2. Anne Marie Olsen f. 10/2-1853.
    Barn 3. Martine Sophie Olsen f. 18/7-1855.
    Barn 4. Carl Otto Olsen f. 11/4-1857.
    Barn 5. Mine Elise Olsen f. 21/5-1859.
    Barn 6. Emma Olga Olsen f. 26/10-1861.
    Familien flyttet senere fra Pine Lake til ukjent sted i USA.
3. Anne Kirstine Olsdatter f. 6/1-1835.
4. Mikkel Olsen f. 7/11-1837.

Annes mor, enka Marith (også skrevet Mari og Maren) Thomasdatter(58), bodde her, med føderåd, i 1835.
Hun var her også i 1845. 

Kirsten Hansdatter er registrert innflyttet til Gjerpen fra Siljan i januar 1844 til Kastdalen under Sem.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skifte efter Anne Johnsdatter, hvorved løpenr. 414b er udlagt stervboenkemanden Ole Mikkelsen med paahefte af: Panteudlæg til:
Sønnen Mikkel Olsen for 50 spdl. - 4 ort - 7 skl.
datter Maren Andrea Olsd. 25 spdl. - 2 ort - 3 skl.
datter Johanne Olsd. 25 - 2 - 3
datter Anne Kirstine Olsd. 25 - 2 - 3,
dateret 14. februar, tinglyst 2. marts 1842."

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra Ole Mikkelsen til Marthe Carlsdatter paa løpenr. 414b, dateret og tinglyst 11. januar 1847
."

”Ole Michelsen Kastdal” solgte plassen og utvandret til Amerika 27/5-1847 med sin 2. kone og hans 4 barn.
De bosatte seg i Pine Lake settlement, Waukasha Co., Wisconsin. Se Emigranter 1847.
 
Hans gamle svigermor fra 1. ekteskap ble igjen her og ”fulgte med på salget” av gården som ”føderaadskvinde”.

Skomaker, huseier
Simon Pedersen
fra Sem(7) f. 29/8-1829, s.a. snekker Peder Isaksen.
g. 25/5-1856 m. Ingeborg Eriksdatter fra N. Brekkejordet f. 19/5-1836, d.a. Erik Andersen. Se Familie 13 - N. Brekke 1845.
1. Petter Simonsen f. 25/5-1857 g. i Skien 14/12-1884 sydame Maren Elise Eliasdatter fra Bamble f. 1856, d.a. sjømann Elias Christensen.
    Petter var ”Lygteforvalter” i Skien i 1900. De bodde da i Herman Baggersgate i boktrykker Thorvald Nilsens gård.
2. Elise Simonsdatter f. 25/12-1859 g. i Skien 15/12-1878 m. matros Svend Halvorsen fra Bø i Telemark f. 1849, s.a. Halvor Olsen.
3. Isak Simonsen f. 7/1-1862. Hadde bosted New York i 1900. ”Arbeider ombord paa dampskibe. Vender tilbage til Norge vaaren 1901”. Han var gift og hans kone
    bodde trolig i N.Y.
4. Inger Kirstine f. 24/10-1864 d. 8/7-1865 på Sem.
5. Inger Kirstine Simonsdatter f. 27/6-1866.
6. Andrea Simonsdatter f. 14/5-1869.
Br. i 1865.

Denne familien flyttet til Skien før 1875. De bodde visstnok i Ole Kallemsgate.

Jordbruksarbeider
Nils Paulsen
fra Lardal i Vestfold f. 1860.
g.m. Olava Toresdatter fra Eiker i Buskerud f. 1855.
1. Hilda Nilsdatter f. 1889.
2. Tora Nilsdatter f. 1891.
3. Mathilde Nilsdatter f. 1893.
4. Peder Nilsen f. 1895.
Br. ca. 1891.

Denne familien bodde tidligere på Drengen i Luksefjell (1889-1891). De bodde her i 1900.

Plassen er trolig nedlagt som bosted etter denne tiden.

Se folketellingen 1900.

Se folketellingen 1910.

(C) Gard Strøm.