ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Sørbø med Stensåsen
Gård nr. 113 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil og mangler bes rettet til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 13.06.2013


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Sørbø - Sørbø 3
Gammelt løpenr. (396, 397, 398)d. Siden Norges matrikkel 1889: 113/3.

Utskilt fra løpenr. (396, 397, 398)a  i 1832.


Sørbø bnr 3. Foto: Gard Strøm 25. april 2013.


Adresse i dag: Sørbøv. 23, 3719 Skien.

Lærer, selveier
Even Olsen Bøle
fra V. Borge dpt. 13/3-1774 bg. 22/3-1802. ”Even Olessøn Bøle 28 aar.”, s.a. Ole Evensen V. Borge.
g. 25/7-1799 m. Inger Johannesdatter fra N. Bøle dpt. 29/9-1776 d. 19/1-1841, d.a. Johannes Engebretsen Bøle.
Br. ca. 1800. Se M. Bøle.

Even Olsen Bøle bodde på Bøle, men han kjøpte eide denne gården i ca. 1800.
Han tok familienavnet etter sin kone da de giftet seg.

Det ble hans sønn Ole Evensen som overtok her da han ble gammel nok.

G.br., selveier

Ole Evensen Sørbøe
fra M. Bøle dpt. 11/1-1801 d. 30/3-1866, s.a. lærer Even Olsen Bøle.
g. 29/10-1822 m. Inger Jonsdatter fra M. Løberg(A) dpt. 1802 d. 8/1-1871, d.a. Jon Svendsen Løberg.
Forlovere: "Engebret Bøhle, Johannes Olsen Skyer."
1. Even Olsen f. 4/3-1823. Se Sneltvedt(13) "Gården".
2. John Olsen Sørbø f. 29/1-1826 d. 15/8-1888 g. i Skien 6/5-1851 m. Anne Marie Andersdatter f. 1830 d. 6/5-1888. Bodde i Torvgata i Skien. Han var farvermester.
    Barn 1. Ole Sørbø f. 24/7-1851.
    Barn 2. Andreas Martinius Sørbø f. 24/3-1853 g.m. Helga Frøberg.
    Barn 3. Carl Sørbø f. 7/5-1855.
    Barn 4. Johan Sørbø f. 24/9-1857.
    Barn 5. Lauritz Sørbø f. 26/2-1860.
    Barn 6. Jonas Sørbø f. 20/5-1862.
    Barn 7. Syvert Sørbø f. 4/5-1863.
    Barn 8. Otto Sørbø f. 9/11-1866 g.m. Ingeborg Pedersen f. 1869.
    Barn  9. Kristian Tidemand Sørbø f. 11/1-1871.
3. Maria Olsdatter f. 1/10-1828 g.m. Torger Johnsen f. 1826. Se Kittilrød u. Rising.
4. Johannes Olsen f. 1/2-1831. Se Berg(5).
5. Peder Olsen f. 1/9-1833. Overtok gården. Se også Sneltvedt(7).
6. Ole Olsen Sørbø f. 20/5-1836 g. 22/9-1859 m. Ingeborg Johanne Isaksdatter. Bodde i Skien.
    Barn 1. Caroline Marie Sørbø f. 23/9-1861.
    Barn 2. Andrea Sørbø f. mai 1867.
    Barn 3. Anne Marie Sørbø f. 10/2-1870.
7. Johan f. 1839 d. 1840.
8. Johan f. 25/2-1841 d. 1842.
Br. 1822.

Ole Evensen Sørbø arvet halve Sørbø som 1-åring, i 1802. Da han ble voksen ble han boende her.
I 1831 kjøpte han også en part av Mads Pedersen Sørbø. Han eide også Frogner(6), som Egeland
senere ble eier av.

Sagmester, deleier
Gunder Pedersen
fra Åsen under Tufte f. 16/11-1811 d. 8/4-1867 på Frogner, s.a. Peder Madsen Aasen.
g. 22/9-1836 m. Berthe Johnsdatter fra M. Løberg(A) f. 3/11-1813, d.a. Jon Svendsen Løberg.
Br. 1838.

Gunder Pedersen var bror av Mads Pedersen Sørbø på Sørbø(2).

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

(396, 397,398)d

Sørbø

Ole Evensen, Gunder Pedersen

0 huder 11 1/2 skind

1 daler - 0 ort - 10 skilling

1845: Gunder var sagmester(34) og bodde her sammen med sin kone og foreløpige eneste barn,
Johanne Marie, samt tjenestejenta Maren Isaksdatter(13). Siden flyttet familien til Frogner(3).

G.br., selveier
Peder Olsen Sørbø
herfra f. 1/9-1833.
Br. ca. 1863. Se Sneltvedt(7).

Tjenestepike i 1865: Olea Gundersdatter fra Solum(27).
Fosterbarn i 1865: Ole Halvorsen(14) f. i Seljord.

Tømmerarbeider, husmann, innerst
Christopher Hansen
(Kristoffer Hansen) fra Susås(8) "Oterkjær" i Holla (i dag: Nome) f. 21/9-1820, s.a. Hans Christensen Oterkjær og Anne Olsdatter fra Kåsa i Holla.
g.
20/9-1849 m. Hansine Jacobsdatter fra Kjølnesg. 8 på Osebakken, f. 30/5-1825, d.a. Jacob Hansen. Se Familie 27 - Ø. Borge 1835.
Forpakter 1868 - 1883. Se denne familien på Rønningen under Sem.

Christopher Hansen og kona, flyttet fra Sørbø våren 1883 og emigrerte til N. Amerika. Bestemmelsesstedet var
Hamcock. Barn som var med: Hans og Sofie. Se Presteattest av 24/4-1883.
 

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

(396,397,398)d

Sørbø m. Stensaasen

Peder Olsen

0 daler - 3 ort - 13 skilling

Bygningssnekker, selveier
Anders Einarsen Sørbø
(Anders Sørbø) fra Sneltvedt(13) "Gården" f. 4/5-1848 d. 19/2-1939, s.a. Einar Olsen Sneltvedt.
g1g 21/2-1873 m.
Johanne Pedersdatter fra Løberg(7) f. 15/5-1848 d. 22/12-1889 på Sørbø, d.a. Peder Jonsen Løberg.
g2g
4/4-1895  m. Inger Karine Johnsdatter "Karrinne" fra Kjær(9) f. 28/7-1859 d. 10/1-1950, d.a. John Aslaksen Kjær.
1. Maren Andersdatter f. 16/6-1873
på Kjær g. 19/3-1895 m. Kittil Olsen. Se Bratsberg(30).
Br. 1895.

Tjenestepike her i 1891: Martine Johannesdatter f. 1876 i Gjerpen.

Anders Sørbø flyttet til Kjær i ca. 1890. Se Gammelt hus under Kjær(9).

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

113

3

(396,397,398)d

Sørbø

Sørbø

Anders Einarsen

0 daler - 3 ort - 9 sk.

1 mark 83 øre

Sjømann, sliperiarbeider, selveier
Peder Johannesen Røsholt
fra Lardal f. 26/10-1870, s.a. enkemann Johannes Johnsen Brandt fra Sverige og piken Elen Anundsdatter Røsholt.
g. borgerlig i Skien 8/9-1894 m. Anne Marie Gulliksdatter fra Kjær(10) f. 26/2-1874 på Island i Siljan, d.a. snekker Gullik Hansen Kjær.
1. Gullik Pedersen f. 31/10-1896 på Brekkeby i Skien.
2. Johan Pedersen f. 1/4-1899 i Skien.
Br. 1899.

Se folketellingen 1900.

Murer, selveier
Gullik G. Sørbø
fra Kjær(10) f. 15/2-1882 d. 25/2-1954, s.a. snekker Gullik Hansen Kjær.
g1g 4/3-1904 m. Hanna Olava Olsdatter fra Ås(2) "Ås søndre" f. 28/10-1883 på S. Kise d. 1/3-1908, d.a. Ole Nilsen.
g2g 2/1-1911 m. Laura Johanne Sneltvedt fra Sneltvedt(10) f. 10/2-1892 d. 24/11-1967, d.a. John Olsen Sneltvedt.
Forlovere: "Nils Johnsen Sneltvedt, Peder Jensen Løberg."
Br. 1903.

Denne familien bodde tidligere på Kreppa. Han bygde senere det store (gule) sveitserhuset i Sneltvedtv. 279.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

113

3

Sørbø m. Steinsaasen

Sørbø

Gullik Gulliksen

1 mark 83 øre

Selveier
Ole Anton Hansen Sørbø (Anton Sørbø) fra V. Island i Siljan f. 3/5-1869 d. 26/3-1958, s.a. Jacob Hansen Island.
g. i Siljan 8/10-1908 m. Anna Mathilde Johansdatter fra Tveitan i Siljan f. 9/6-1884 d. 5/3-1972, d.a. Johan Jacobsen Tveitan.
Forlovere: "Leilending Nils Sigurdsen Oredalen, forpagter Ole Edvardsen Kløverød, Præstegaarden."
1. Palmer Anton Sørbø f. 8/6-1909 i Gjerpen d. 22/1-1990. Ugift.
2. Harald Sørbø f. 23/1-1911 d. 15/8-1992. Ugift.
3. Ida Sørbø f. 23/10-1913 d. 16/8-2005. Ugift.
Br. 1909.

Anton Sørbø emigrerte til USA fra Slemdal (Siljan) i 1889, men kom tilbake og giftet seg i 1908.
Deretter kjøpte han dette bruket i 1909.

Disse tre søsken bodde her i sammen det meste av sitt liv. De var alle ugifte.


Anton Sørbø (1869-1958). Kopi av original, eid av Hjørdis Follaug.

Fra Grunnboka: "Andel av Sørbøvegen 23 (Gnr 113, bnr 3) er overdradd til Palmer Sørbø, Harald Sørbø og Ida Sørbø (27.06.1950)."

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

113

3

Sørbø

Palmer, Harald og Ida Sørbø

1 mark 83 øre

115 34 Sørbømyhren dito 0 mark 25 øre

Gnr 115 = Sneltvedt.


Sørbø bnr 3. Foto: Widerøe-Polarfly 17. mai 1961. Eier: Skien kommune. Arkiv: Telemark museum, Skien.

Fra Grunnboka: "Sørbøvegen 23 (Gnr 113, bnr 3) er solgt for kr 400.000 fra Ida Sørbø til Jonny Aarrestad (16.07.1999). Salget omfatter
også andel av Gnr 113, bnr 25."

Jonny Aarrestad fra Sneltvedt(33) "Nordbø" f. 1965, s.a. Magne Aarrestad.
Br. 1999.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.

(C) Gard Strøm.