| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Strømdal
Gård nr. 1 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.
                                         

Oppdatert 19.04.2013Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.


Strømdal bnr 6, ca. 1950. Foto: Rolf Christensen. Innsendt av Jan Christensen 2013.
 

Strømdal 6 - Ødegården
Gammelt løpenr. (1, 2, 3, 4, 5)g. Siden Norges matrikkel 1889: 1/6.

Utskilt fra Strømdal(1) og frasolgt i 1874.

Grunneier etter delingsforretning den 6/6-1874 var Ingebret Kittilsen. Se Gulset(9).

Adresse i dag: Gulsetv. 123, 3726 Skien.
 

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

(1,2,3,4,5)g

Strømdal

Ingebret Kittilsen

1 daler - 0 ort - 4 skilling


G.br., leilending
Ole Knudsen fra Tufte(7) "Åsen" f. 16/2-1825 d. 1/2-1878 på Strømdal, s.a. Knud Halvorsen.
g. i Siljan 10/3-1852 m. Ingeborg Jacobsdatter fra Søland i Siljan f. 16/5-1825 d. 3/1-1891 på Mæla, d.a. Jacob Nilsen Søland og Helvig Jonsdatter.
Forlovere: "Halvor Olsen Orekaas, Ole Jacobsen Ekornrød."
1. Anne Helvig f. 24/6-1854 i Rønningen u. Tormodsrød i Siljan d. 6/3-1855 i Rønningen.
2. Knud Olsen f. 20/9-1857 i Rønningen Siljan d. 28/12-1875 på Gulset. Døde av tæring 18 år gml.
3. Ole Olsen f. 24/3-1859 i Rønningen Siljan. Var trolig slagter på Gråten i Solum i 1893.
4. Peder f. 4/11-1860 d. 30/9-1861.
5. Anne Helvig Olsdatter f. 5/12-1862 på Bø g. 18/11-1883 m. Isak Severin Larsen fra Bamble f. 1855, s.a. Lars Isaksen Berg fra Gulset. Se Familie 8 - Gulset 1845.
    Bodde på Myra under Kjerringteigen i Solum.
6. Peder Olsen f. 2/1-1865 g.m. Olava Kirstine Andersdatter. Se Familie 15 - Mæla 1891 og Gulset(18).
7. Jacob Olsen f. 6/9-1866 på Bø i Gjerpen g. i Kilebygda kirke 16/1-1893 (dissentere) m. Karen Berthea Kristensen f. 23/1-1869 på Saga i Kilebygda, d.a. skomaker Kristen Jacobsen..
8. Karen Olsdatter f. 14/1-1869. Se Familie 15 - Mæla 1891. Karen ble g. i Solum kirke 30/12-1903 m. sjømann, boende i Gråten, Anton Olsen f. 11/3-1858, s.a. "flaademand" Ole Nilsen.
Br. 1874.

Ole Knudsen var i tjeneste på Island i Siljan før han giftet seg. Denne familien var tidligere leilendinger på M. Bø(A).


Gårdens besetning 1875: 1 hest, 3 kuer, 1 kalv og 5 sauer.

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

1

6

(1,2,3,4,5)g

Strømdal

Ødegaarden

Ole Knudsen (!)

0 - 3 - 13

2 mark 69 øre


G.br., selveier
Halvor Olsen fra Øgaarden under Håtvedt i Nes i Sauherad f. 11/8-1825 d. 31/8-1910 her, s.a. Ole Halvorsen og Jørand Jensdatter..
g. i Nes, Sauherad 9/12-1851 m. Torbjørg Hansdatter fra Lindheim i Nes i Sauherad f. ca. 1828 d. 16/7-1904 her, d.a. Hans Sigurdsen.
Forlovere: "Augund Olsen Haatvedt og Sigurd Hansen Lindem."
1. Gunhild  f. 22/2-1852 på Øgaarden u. Håtvedt i Nes. Døde trolig tidlig.
2. Birgith Halvorsdatter f. 19/2-1854  på N. Årnes i Nes.
3. Ole Halvorsen f. 20/12-1855 på N. Årnes. Han eide og drev Ødegården sammen med sin far. Se nedenfor.
4. Ingeborg Halvorsdatter f. 17/1-1858 på N. Årnes.
5. Hans Halvorsen f. 29/6-1860 på N. Årnes.
6. Gunhild Halvorsdatter f. 1866 i Solum. Ugift. Bodde her i 1891. Se Gulsetv. 61 under Strømdal.
7. Augund Halvorsen f. 20/2-1869 i Sauherad. Gråsteinsmurer og bodde her i 1891. Bodde i Skien. Se Strømdal(4) "Rønningen".
Br. 1889.

Halvor Olsen kjøpte Årnes nordre i Nes sogn i Sauherad pr.gj. av sin far i 1852 og
bodde der med sin familie til han solgte den igjen i 1866 og flyttet til Solum.

På besøk under folketellingen 1891:
Folkeskolelærer Hans Halvorsen Tufte fra Nes i Sauherad  f. 1860, Agronom og forpakter ved ”Kverpe”? fattiggård,
Halvor Halvorsen Tufte fra Nes i  Sauherad f. 1862 i Nes i Sauherad, og døttrene Ingeborg Halvorsen gift f. 1858 i
Nes i Sauherad og Hulda Terese Gulliksdatter, ugift, f. 1883 i Solum og Folkeskolelærer Kristine Gan fra Hobbøl, ug. f. 1862.

G.br., murer, selveier
Ole Halvorsen herfra f. 20/12-1855 i Nes, Sauherad.
Br. 1889.

Se folketellingen 1900.

Ole Halvorsen var ugift og bodde her i 1900 sammen med sine foreldre, som han eide gården sammen med.
På gården hadde de korn og poteter, noen kuer og høns, samt frukthage.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

1

6

Strømdal

Ødegaarden

Ole Halvorsen

2 mark 69 øre

Se folketellingen 1910.

M. Raddum eide gården fra 1936 - 1938.

G.br., selveier
Olav Pedersen Vale fra Hyni(4) f. 26/5-1900 d. 31/7-1976, s.a. Peder Johnsen Vale.
g.m. Ingeborg Katrine Hyni fra Hyni(13) f. 1/12-1902 d. 20/2-1988, d.a. Kristen og Anna Hyni.
1. Signe Vale f. 1935 g.m. byggmester Tor Øverland f. 14/8-1930 d. 13/7-2005. Adresse: Østlikollen 14 i Skien.
2. Aslaug Vale f. 1938 g.m. maskinfører Helge A. Andresen fra Skogplassene i Solum f. 16/3-1930 d. 26/9-1990. Gravlagt i Solum.
3. Arve Vale f. 1939. Bosatt i Vinje, Telemark.
4. Trond Vale f. 1949. Se nedenfor.
Br. 1938.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

1

6

Strømdal - Ødegården

Olav Vale

2 mark 69 øre


Bankansatt, selveier
Trond Vale herfra f. 1949.
g. 1976 m. sykepleier Berit Dahl fra Venstøp(60) "Løvstad" f. 1954, d.a. Arne Dahl.
1. Jon Even Vale f. 1977.
2. Knut Sindre Vale f. 1980.
3. Anne Hilde Vale f. 1986.
Br. ca. 1988.

(C) Gard Strøm.