ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Fossum
Gård nr. 9 i Gjerpen kommune. Siden 1964 en del av Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.

 

Oppdatert 21.09.2023


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

 

Dyrendal
Gammel husmannsplass under Fossum.
For det meste bosatt av jernverksarbeidere.

Adresse i dag:
Jernverksveien 60, 3721 Skien.

Jernverksarb., husmann

Mads Rasmussen fra Furuvald dpt. 11/11-1708 bg. 6/3-1742, s.a. Rasmus Christensen Furuvald.

g. 4/6-1737 m. Maria Jacobsdatter fra Bratsbergkleiva dpt. 21/12-1710 bg. 29/9-1779, d.a. Jacob Isaksen. Se Familie 9 - Kleiva 1720

1. Karen Madsdatter dpt. 20/4-1738 g.m. Jan Johannesen Bø. Se N. Bø(A).

2. Sidsel Madsdatter dpt. 30/3-1740 g.m. Christen Gundersen. Se N. Bø(C).

Br. ca. 1737.

F.f. Mads Dyrendals Karen: Christen Fossum, Isak Hoppestad, ------ven, Ingebret Dyrcols qde. -----.
F.f. Mads Dyrendals Sitsel: Isak Hoppestad, Jan Jacobssøn, Per Bøes qde., Anne Pedersdatter.

Enka Maria Jacobsdatter ble g2g med Erik Solvesen. Se nedenfor.

 

8/6-1742       MADS RASMUSSEN DYRENDAL     Bamble Skifteprot. nr. 4, side 208a.

Dyrendal          Arvinger: 

u/N. Fossum     Enka Maria Jacobsdatter og barna:

               1. Karen Madsdtr.  4 år

               2. Sidsel Madsdtr. 2 ”

               Formynder: Farbroren Christen Rasmussen Fossum. (Ikke lensmannssønn! G, S.)

               Til laugverge for enka ble Peder Skoven. (Skavan?)

Brt: 64 - 3 - 10

Net: 15 - 3 - 11

 

Gruvearb., husmann

Erik Solvesen Dyrendal fra Bø dpt. 29/9-1715  bg. 7/3-1778. ”Erik Dyrendal 64 aar.”, s.a. pige Jennert Engelsdatter fra S. Oterholt og uk. Solve Christensen Bø.

g. 9/1-1744 m. enke Maria Jacobsdatter fra Br.kl. dpt. 21/12-1710 bg. 29/9-1779. ”Erik Solvesens enke f. Bøe 69 aar.”, d.a. Jacob Isaksen. Se Familie 9 - Kleiva 1720.

Forlovere: "Christen Fossum og Hans Aas."

1. Jennert dpt. 6/9-1744 bg. 10/11-1748. ”Erik Solvesens s. Jennert 4 aar.”

2. Anne dpt. 13/2-1746 bg. 10/11-1748. ”..... og datter Anne 3 aar.”

3. Mads Eriksen dpt. 6/10-1748. Se nedenfor.

4. Anne Eriksdatter dpt. 20/2-1752 g.m. Aslak Pedersen fra Fossum. Se Langangen(B) under Fossum.

F.f. Erik Solvessøns Jenert: Anders og Isak Jacobssøn, Per Busks qde. - Anne Persdatter.
F.f. Erik Dyrendals barn Anne: Isak Jacobsens kone, Beata Pedersdatter, Christen Fossum, Ole Jørgensen fra BøeRønningen, Anders Jacobsen fra Bradsberg-Kleven.

F.f. Erik Dyrendals db. Mads: Isak Jacobsens kone, Catrine Pedersdatter, Peder Fossum, Ole Jørgensen, Lars Jacobsen.

F.f. Erik Dyrendals pb. Anne: Isak Jacobsens kone, Anders Jacobsens kone, Isak Jacobsen, Anders Jacobsen, Gregorius Schaven.

20/12-1778         Bergarbeider ERIK SOLVESSEN DYRENDAHL
Dyrendal              Encke Maria Jacobsdatter.               
u. Fossum             1. Mads Erichssen omtrent 28 aar.
Jernverck              2. Anne Erichsdatter 25 aar.
                              Enchens laugverge: Jaen Johansen    

Erik Solvesen vokste opp hos sin stefar Peder Jansen Buuse som giftet seg med hans mor, Jennert Engelsdatter.

Erik var også en tid på Børønningen. Han døde hos sin sønn Mads, her på Dyrendal.
Enka Maria Jacobsdatter døde på Børønningen.

 

29/9-1715  U=ægte barn Erik fra Otterholt. Moderen Jennert Engelsdatter. Barnefader udlagt Solve Christenssøn fra Bøe.

Test: (Faddere): Luxas Luxefield, Johannes Dyrcol. Mads skomager. Kirsten fra Jønneval.

 

Sagarbeider, husmann

Mads Eriksen Dyrendal herfra dpt. 6/10-1748 bg. 9/1-1812. ”Mads Erikssøn Dyrendal 63 1/4 aar.”

g. 11/11-1775 m. Maren Pedersdatter fra Midtre Bø(A) dpt. 18/11-1753 bg. 1/6-1814. ”Enke af Mads Eriksen Dyrendal, Maria Pedersdtr. 61 aar.”, d.a. Peder Aslaksen.

1. Peder Madsen dpt. 15/9-1776 g.m. Margrethe Gundersdatter. Se Åsen u. Tufte.

2. Erik Madsen dpt. 30/8-1778 g.m. Maren Solvesdatter. Se Sanni(10) "Ødesanni".

3. Dorthe Maria Madsdatter dpt. 27/5-1781 g.m. Jacob Larsen. Se Børønningen(B).

4. Karen Madsdatter (Kari) dpt. 26/12-1783 d. 7/7-1868 på Furuvald. Ugift tjenestepike.

5. Rasmus Madsen dpt. 17/12-1786. Se Øvrum(A).

6. Jacob Madsen dpt. 7/2-1790. Se nedenfor.

7. Lars Madsen dpt. 19/1-1794. Se Langangen(A) under Fossum.

Br.  i 1764.

F.f. Mads Eriksens Peder fra Bøe Rønningen: Aslak Gundersens kone, Anne Eriksdatter, Lars Fossum, Halvor Hansen Bøe, Peder Gundersen.
F.f. Mads Eriksens
Erik fra Fossum Ejet: Aslak Gundersens kone, Anne Jansdtr., Lars Fossum, Lars Bøe, Aslak Pedersen.
F.f. Mads Eriksen Dyrendals Dorthe Maria fra Fossum Ejet: Aslak Gundersens kone, Anne Nilsdatter, Christian og Lars Fossum, Nils Nilsen.
F.f. Mads Eriksens Karen fra Fossum Ejet: Nils Nilsens kone, Anne Eriksdatter, Christen Hansen, Johannes Jansen, Aslak Pedersen.

F.f. Mads Eriksen Dyrendals Rasmus: Nils Nilsens kone, Anne Eriksdtr., Christian Fossum, Johannes Jansen, Aslak Pedersen.
F.f. Mads Eriksens Jacob u
nd. Bøe: Mads Justensens k., Anne Christensdtr., Aslak Pedersen, Nils Nilsen, Peder Larsen.

F.f. Mads Erikssøn Dyrendals Laers und. N, Fossum: Johannes Janssøns k., Anne Christensdatter, Mads Janssøn, Nils Nilssøn, Peder Laerssøn.

I 1801 var Mads sagarbeider på Fossum. Alle barna bortsett fra Erik bodde hjemme.
Han var i tjeneste hos møller og belgmaker Jon Pedersen på Fossum.

Arbeider, leilending

Jacob Madsen Dyrendal herfra dpt. 7/2-1790 d. 1/4-1868 på Dyrendal, s.a. Mads Eriksen Dyrendal.

g. 4/10-1821 m. Kirsten Johannesdatter fra N. Bø(A) dpt. 27/10-1793 d. 18/3-1872 på Dyrendal, d.a. Johannes Jansen Bøe.

Forlovere: "Helge Larsen Bøe, Niels Abrahamsen Sneltvedt."

1. Maren f. 29/5-1822 d. 21/1-1823.

2. Maria Jacobsdatter f. 1/12-1823 d. 27/7-1895 i Ashippun, Dodge, Wisconsin. Emg. til Am. i mai 1845.
    Maria ble gift der med Gunder Solvesen fra Rosvald som hadde emg. med sin far og stemor i 1845. Se for øvrig Rosvald.

3. Maren Jacobsdatter f. 5/11-1825 g1g m. Johannes Olsen Bøe g2g m. Jacob Christensen Bøe. Se N. Bø(A).

4. Johannes f. 10/8-1827 d. 15/6-1828.

5. Johannes Jacobsen f. 1/1-1829. Se nedenfor.

6. Mads Jacobsen f. 24/4-1831. Se Furuvald.

7. Peder Jacobsen Dyrendal f. 19/9-1835. Emigrerte til Amerika i 1856. Se Presteattest av 14/3-1856. Kjøpte jord i Ashippun, Wisconsin og bygde gård der.

8. Erik Jacobsen f. 14/3-1839. Han var former ved jernverket. Utflyttet til ”Christiania og Sverige” som ungkar sammen med ungkar og
    arbeider Jens Møller Larsen, også fra Fossum, f. 13/7-1828. Utmeldt flytting til Christiania og Sverige i 1859. Se Presteattest av 1/9-1859.

Br. 1830.

 

Jacob Madsen brukte plassen fra 1830 til 1841, sammen med Henrik Christophersen. (Jacob hadde Dyrendal alene fra 1841.)

 

Sagmester, leilending

Johannes Jacobsen Dyrendal herfra f. 1/1-1829 d. 30/1-1863 på Dyrendal, s.a. Jacob Madsen Dyrendal.

g. 8/10-1857 m. Kirsten Christoffersdatter fra øvre Hoppestad(B) f. 16/2-1833 d. 29/8-1883 på Fossum, d.a. Christopher Larsen Hoppestad.

1. Ingeborg Kirstine Johannesdatter f. 27/1-1858.

2. Jacob Johannesen f. 13/4-1859. Se Venstøp 1891.

3. Marie Johannesdatter f. 6/5-1861 g. 30/11-1884 Mads Gundersen Aas. Se Holmen u. Ås.

4. Johannes Dyrendal f. 12/2-1863. I 1900 bodde han med sin familie på Bjørnstad i Solum. Han var da sag- og filemester.
    Bodde i Bølehøgda 53 u. Bøle.

Br. 1841.

 

Denne familien bodde på Dyrendal til Johannes døde. Enka og barna bodde hos hennes svigerforeldre
i en av Liabrakkene i 1865.
Husdyr her i 1875: 2 kuer, 1 kalv og 2 sauer.

 

Ole Sigurdsen med familie bodde her fra 1891 - 1893. Se Familie 53 - Mæla 1910.

 

Arbeider, leilending Anders Tidemandsen fra Sandsvær hadde Dyrendal fra 1893-1896.
Han kjøpte da plassen Kåsa under Skifjell.

Skogbetjent, landmåler

Torkild Torkildsen Tangen fra Tuftedalen under Haugedal i Luksefjell f. 2/10-1862 i Sauherad d. 29/3-1937, s.a. leilending Torkild Tangen.

g. 1/8-1886 m. Anne Olsdatter fra S. Sætret i Luksefjell f. 29/9-1861 d. 19/7-1945, d.a. leilending Ole Larsen Sætre.

Forlovere: "Hans Rasmussen Rosvald og Halvor S. Foss."

1. Marie Tangen f. 21/4-1887 i Ekstul i Valebø (i Holla) g.m. Johannes Madsen Aas. Se S. Ås(B).

2. Olaf f. 7/10-1888 i Ekstul i Holla d. 19/7-1896.

3. Trygve Tangen f. 2/7-1890 i Ekstul i Valebø (i Holla). Se Hyniv. 127 under V. Århus.

4. Einar Tangen f. 22/5-1892 d. 19/11-1897. Druknet sammen med sitt søskenbarn Torkild.

5. Theodor f. 21/3-1894 i Bestul d. 23/2-1895 i Bestul.

6. Inga Therese f. 31/12-1895 d. 10/5-1902.

7. Ingeborg Amanda Tangen f. 25/8-1899 g.m. Tengell Kjær f. 28/10-1894. Se Rising terrasse 17A.

8. Terese Tangen f. 20/10-1902 g.m. Trygve Borgersen f. 23/8-1897. Se Venstøp(42).

Br. 1896.

 

Torkild T. Tangen ble født i Sauherad, men vokste opp på Tuftedalen i Luksefjell. I 1886 var Torkild skogbetjent
boende på Ekstul i Holla (ei seter eid av Løvenskiold nær Valebø).

Fra 1890 – 1896 bodde de på Bestul i Luksefjell. Fra 1896 bodde Torkild T. Tangen på Dyrendal. De flyttet videre
til Rising i ca. 1906 hvor trolig bildet nedenfor er tatt.


Trygve Tangen (barnas far), Torkild Tangen, barn: Astrid og Ellen Sofie Tangen, Anne Tangen f. Sætret og Anne f. Gundersen mor).
 

Kilde: Luksefjellminner nr. 9. Utgitt på Skavan miniforlag. Forfatter: Jon Grinilia.
Torkild T. Tangen hadde Bestul fra 1890-1895. Han var gift med Anne Olsdatter Sætret. Han flytta til Fossum. Tangen var landmåler, men var mest brukt som oppsynsmann. Han foresto også arbeidet med dambygging, veier og husbygging på jordgodset. En ualminnelig dyktig mann i sitt fag. T. Tangen bygde (foresto byggingen av) Mo og Ås kraftstasjoner, Myren tresliperi, den nye Vassend-dammen i 1901 og vegen fra Flittig til Luksefjell i 1912.

 


Familiefoto fra Torkild T. Tangens 70-års dag.

For kortere tid av gangen var Dyrendal bebodd av følgende:

Peder E. Langgangen 1906-1909.
Skogbetjent Jørgen Lunde fra Usterud i Ytre Valebø (1909-1912).

Skogbetjent, forpakter
Olaves Rønningen
fra S. Rønningen under Bø i Luksefjell f. 28/11-1887 d. 26/1-1959, s.a. Ole Torkilsen Rønningen.
g. 14/2-1913 m. Anna Karoline Rød fra Søli(14) f. 12/11-1885 i Rød i Opdalen i Siljan d. 19/10-1958, d.a. Isak Ingebretsen Rød.

1. Odmar Ivar Rønningen f. 19/11-1913 på Dyrendal. Bodde i Nedre Ilenv. 11 under Bøle.

2. Edna Constanse Rønningen f. 21/11-1915 g.m. Jan Ivar Grinilia f. 26/2-1918. Se Luksefjellv. 200 på Limi.

3. Ruth Karoline Rønningen f. 3/3-1918 g.m. Oddmar Jønnevald f. 27/8-1912 d. 19/10-1975. Ruth var bosatt på Gråten i Skien i 1994.

4. Margot Therese Rønningen f. 7/4-1923 d. 15/10-1968 g.m. Eigil Kittelsen fra Skien f. 25/8-1919 d. 19/7-1977. Bodde i Skien.
    Barn 1. Ulf Kittelsen f. 28/3-1944. Bosatt i Larvik.

Br. 1912.

 

Ved vielsen ble Anna skrevet som ”Anne Karoline Søli” født i Siljan. Hun kan derfor ha vært i tjeneste på Søli
i Gjerpen før hun giftet seg. Denne familien ble siden boende i Fossumv. 9 under Venstøp.

 

Navn og datoer som er skåret inn i veggen på loftet som kan sees i Fossumv. 9 i dag (2006):

”Nils Haraldsen 13/2-1897”  -  ”Halvor 3/7-1905”  -  ”1895” og ”Hanna 13/4-1899”.

 

Herman Olsen Bøe (1915-1919). Se Mo S.

Olaves Rønningen igjen (1919-1932). Se ovenfor.

 

Skogsarbeider, forpakter

Nils Holmbakken fra Holmbakken under Foss f. 8/8-1888 d. 22/10-1960, s.a. Tov Torkildsen Holmbakken.

g. 20/8-1912 m. Guri Øia fra Sauherad f. 17/7-1890 d. 12/1-1965, d.a. Thorbjørn Helgesen Øia og Guri Andersdatter.

1. Anna Holmbakken f. 14/8-1913 g.m. Ivar Boyesen f. 29/6-1913.
   
Barn 1. Torstein Boyesen f. 13/4-1946 d. 21/10-1975.
   

2. Gudrun Holmbakken f. 14/12-1915. Ugift.

3. Trygve Holmbakken f. 14/4-1917. Se nedenfor.

4. Tormod Holmbakken f. 2/12-1926 g.m. Ester Støten f. 24/10-1925. Ingen barn.

Bruker 1932.


Nils og broren Torkild giftet seg med søstrene Guri og Gunhild Øia fra Sauherad.
 

Nils Holmbakken beskrev eiendommens grenser slik på 1950-tallet:

”Syd: Justeplassen, vest: elva (Bøelva), nord og øst: Fossum.”


Skogsarbeider, forpakter

Trygve Holmbakken herfra f. 14/4-1917 d. 28/11-1976.

g.m. Tone Aasheim f. 16/1-1917.

1. Nils Holmbakken f. 1949. Bosatt i Skien.
Bruker 1959.

 

Trygve Holmbakken bodde her fra 1959-1963.
 

Skogassistent, driftsleder (skogfunksjonær)

Halvor O. Bakka fra Hovin i Telemark f. 2/10-1923 d. 13/5-1998, s.a. Ola Olsson Bakka og Torbjørg O. Skibdalen.

g. i Borgestad kirke m. Camilla Solum fra Godal nedre i Luksefjell f. 11/5-1924 i Flenderud i Sandsvær (døpt i Hedenstad krk.) d. 2/9-2011.

1. Torunn-Helene Bakka f. 1956. Bosatt på Rødberg i Numedal. Se også Godal nedre i Luksefjell.
2. Svein H. Bakka f. 1962 g.m. Helene. Bosatt på farsgården Bakka i Hovin. Se også
Godal nedre i Luksefjell.
Bruker 1963.


Jorda tilhørende denne plassen ble tillagt Fossum jordbruk i ca. 1963. Dyrendal var dermed
ikke lenger et småbruk, men en boplass for ansatte ved Løvenskiold-Fossum.

 

Denne familien kom hit i 1963. De bodde tidligere på Justeplass under Fossum (1955-1963).
Enka Camilla Bakka flytta fra Dyrendal våren 1999. Foreldrene her er gravlagt på Hovin grav-
plass i Telemark.

 Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no