ved
Gard Strøm

| HJEM | REGISTER | KIRKEBØKER | FOLKETELLINGER | ELDRE HUS | EMIGRANTER | LINKER | HJELP |


HYNI - HUSTOMTER - VEST
Utskilt fra gnr 7 Hyni.
Beliggende på Falkumelvas vestside.


Oppdatert 31.10.2017
 
Grensa mellom Århus og Hyni går mellom Hyniv. 195 (5/289) og Hyniv. 209 (7/7 "Ødegården").

Noen som mangler?
Noen adresser kan være for nyetablerte til å bli tatt med her. Andre adresser kan være bosatt
av familier som ikke har slektstilknytning til Gjerpen.

Jeg tar i mot oppdateringer og/ eller rettelser på epost post@gamlegjerpen.no eller på Facebook.

Andre adresser i Gamle Gjerpen.


Hyniveien
Utskilt fra gnr 7 Hyni.

Lavere husnummer i Hyniveien ligger under Århus.


 

 

Hyniv. 209.

7/7,23.

 

Detter er bruket Hyni(7) "Ødegården". Se der.

 

Foto: Avfotografert fra Norske Gardsbruk, Telemark (Foyn forlag 2004).

 Hyniv. 218.
7/6 (opprinnelig gårds og bruksnummer).

Dette er gården Hyni(6) "Ødegården". Se der.

 

Husene med tomt er i nyere tid utskilt til 7/132.

Hyni(6) "Ødegården". Foto: Gard Strøm 18/5-2004.

 


 

Hyniv. 219.
7/21, 22 "Kaasa".

 

Den tidligere husmannsplassen Kåsa under N. Hyni. Se Kåsa under Hyni.

 

 


 

Hyniv. 227.
7/34 "Solhaug".

 

Sverre T. Moen f. 1/3-1902 d. 17/2-1974.

g.m. Solveig Charlotte Moen f. 19/6-1907 d. 7/2-1990.

 

 

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

34

Hyni - Solhaug

Solveig Moen

0 mark 01 øre

 

 

 


 

Hyniv. 242.

7/5.

 

Dette er gården Hyni(5). Se der.

 


 

Hyniv. 251.

7/48.

 

Hytte/ fritidseiendom.

 


 

Hyniv. 262.

7/16, senere omregulert til 7/30 m.fl.

 

Dette er gården Hyni(16) "Søndre Skotland". Se der.

 


 

Hyniv. 272.

7/15, senere omregulert til 7/43.

 

Dette var tidligere gården Hyni(15) "Nordre Skotland". Se der.

 


 

Hyniv. 273.

7/122, 123.

 

Utleiebolig eid av Harald Løberg. Se Hyni(16) "S. Skotland".

 


 

Hyniv. 293.

7/41.

 

Hytte/ fritidseiendom.

 


 

Hyniv. 295.

7/47.

 

Hytte/ fritidseiendom.

 


 

Skotlandsbekken, som renner fra Salmakerdammen og ut i Falkumelva er delet mellom Fossum og
Hyni (på vestsiden). Se derfor høyere nummer av Hyniveien under Fossum.
 (C) Gard Strøm. post@gamlegjerpen.no