| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Åsterød
Gård nr. 95 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 20.05.2015


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Åsterød 3 - Nyland
Utskilt fra Åsterød(2) i 1906.
 

Adresse i dag: Løbergv. 523, 3719 Skien.

G.br., selveier
Hans Eriksen Stensrød
.
Br. 1906. Se Åsterød(1) og Meen(11).

Fra Tinglysingsprotokollen: "Skjøte fra Hans Eriksen Stensrød til Nils Eriksen Stensrød for kr. 7000,., dat. 6. nov., tingl. 10. nov. 1915."

G.br., selveier
Nils Eriksen Stensrød

Br. 1915.

Ungkaren Nils Stensrød f. 19/11-1878 i Gjerpen bodde her alene i 1910.

Se folketellingen 1910.

Fra Tinglysingsprotokollen: "Skjøte fra Nils E. Stensrød til T.H. Hesthag for kr. 27.000, hvorav for løsøre kr. 8000.- med forbehold for sælgeren
av en tomt ca. 1/2 maal i utmarken samt ret til vei til samme, og til at ta vand fra eiendommens brønd, dat. 4., tingl. 16. okr. 1918."

Fra Tinglysingsprotokollen:
"Skjøte fra Th. Hestehag til Vetle H. Kjær for kr. 35., hvorav for løsøre
kr. 8000.-, dat. 20. sept. 1919, tingl. 27. aug. 1921."
"Eksekusjon hos Vetle H. Eskvam (Kjær) til Seljord Sparebank for kr. 5.535, 90 med utlegg heri m.m. avholdt 17/8-1925, tingl. 29/8-1925." (Slettet 5/12-1945).

Det mangler et auksjonsskøte av 1926 i tinglysningsprotokollen(!). Anders Fritsen (se Gromstul i Luksefjell) kjøpte denne eiendommen i 1926.
Men det ble tinglyst en bankobligasjon. Se nedenfor.

Skogsarbeider, vognmann, selveier
Anders Fritzen
fra Ambjørnrud i Andebu, Vestfold f. 12/10-1875 d. 7/9-1958 i Hedrum, s.a. p. Karen Anne Gundersdatter og "tjenestegutt Fritz Hansen Vige".
g. i Skien 1/10-1900 m. Kjersti Bjørnsen fra Fekjan f. 7/4-1881 i Sh. d. 1/2-1969 i Siljan, d.a. Ingeborg Halvorsdatter fra Fekjan under Dale og arb. Bjørn Ingebretsen. (Hun ble senere g.m. Jacob Fekjan).
Br. 1926. Se Gromstul i Luksefjell.

Denne familien flyttet i ca. 1932 til Augonsplassen 3 under Strømdal.

Fra Tinglysingsprotokollen:
"Obligasjon fra Anders Fritsen til Gjerpen Sparebank for kr. 4000.-, dat. 14/10-1927, tingl. 24/2-1928."
"Erklæring om at dette bruk er solgt ved tvangsauksjon og antagelsen av budet stadfestet, dat. 30/7-1931, tingl. 7/8-1931."
"Auksjonsskjøte til Jens Rønningen for kr. 5.500, dat. 22/9-1932, tingl. 30/9-1932."

G.br., selveier
Jens R. Rønningen

Br. 1932.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

95

3

Aasterød - Nyland

Jens Rønningen

1 mark 74 øre

G.br., selveier
Johannes H. Dahle.

g.m. Ingebjørg Sveinungsen.
Br. 1953.

G.br., selveier
Hans Johan Ødesneltvedt

Br. 1966.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.

(C) Gard Strøm.