| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Åsterød
Gård nr. 95 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 20.05.2015


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Åsterød 1
Gammelt løpenr. 375. Siden Norges matrikkel 1889: 95/1.

Se også Gamle Åsterød.

Landskyld 2 huder.

Adresse i dag: Skifjellv. 273, 3719 Skien.

Arbeider, husmann
Anund Osterø
f. ca. 1600.
g.m. NN.
1. Anund Anundsen f. ca. 1644. Se Menstadseter.
2. Gunder Amundsen f. ca. 1652.
3. ?Aase Anundsdatter f. ca. 1660 g.m. Tormod Nilsen. Se Sørbø(7) "N. Stensåsen".
Br. 1645.

Far og sønnene Amund og Gunders fødselsår er hentet fra sogneprestens manntall i 1664.

Fra skattematrikkelen 1647:
”Aasterød, Amund bruger, schylder 2 huder till Gierpen kirche med bøxell.
Er lagt for penge 6 mk.
(mark). Kongl. ma.(jestet) paa kirchens weigne byger.”

Fra skattematrikkelen 1670-72:
”Aasterød, Amund bruger schylder ½ hud som Gierpen proustj med bøxell ehr ejende, gifuer Schatt 1 Rdr.”

Arbeidere, husmenn
Erich Aasterø
sammen med broren Lauritz Aasterø
Br. 1678.

Arbeider, husmann

Stenul Osterøe

g.m. NN
1. Sven Stenuldsen dpt. 11/3-1683.

Stenul Osterøes søn Sven.

Arbeider, husmann

Anund Anundsen
herfra f. ca. 1644 d. etter 1723, s.a. Anund Osterø.
Br. ca. 1688.

Han flyttet i ca. 1692 til Menstadseter med kone og barn.

Lauritz (Simensen?) fra Lund?
Br. 1695.

Lauritz skal ha vært sønn av Simen Christensen og Sara Lucasdatter. Hans stefar var Gregorius Olsen Lund. 
(Jfr. skifte på Lund).
Det er ikke funnet en eneste kirkehandling med Lauritz Aasterød i Gjerpen, så han har nok aldri bodd her.

G.br., leilending
Anders Olsen
fra Riis(1) f. ca. 1644 bg. 16/10-1718. ”Anders Riis 74 aar.”, s.a. Ole og Maren Riis
g1g m. Kirsten Andersdatter f. ca. 1644 bg. 9/3-1699. ”
Anders Risis qnde Kirsten 55 aar g.”, d.a. Anders Andersen.
g2g 5/10-1701 m. Svanaug Hansdatter f. ca. 1651 bg. 20/8-1705. ”Anders Aasterøds qvinde Svane 54 aar.”
Br. 1700.

Anders kom hit som enkemann med sine minste barn i 1700.
Han bodde tidligere på Riis(1).

Arbeider, husmann
Isak Andersen Aasterøe
fra Riis(1) f. ca. 1678 bg. 8/6-1733. ”Isak Aasterø, 55 aar.”, s.a. Anders Olsen.
g. 19/5-1706 m. Inger Olsdatter.
1. Kirsten Isaksdatter dpt. 26/4-1707.
2. Martha Isaksdatter dpt. 3/8-1710.
Br. 1706.

F.f. Isak Aasterøds datter Kirsten: Nils Corporal, Peder Mathiesen hos Krogh, Helie paa Menstad, Uslers datter Lisbeth.
F.f. Isak Aasterøds datter Martha: Detlef Monrath, Jacob Løberg, Jomfru Fichen fra Borstad (Borgestad?), Anna Dorthe Wejer.

G.br., leilending
Jacob Knudsen
fra Skifjell store f. ca. 1687 i Skien bg. 12/5-1760. ”Jacob Løchenberg 73 aar.”, s.a. Knud Knudsen Skiefield.
g. 9/3-1712 m. Johanne Andersdatter fra N. Skotland(B) u. Hyni f. ca. 1680 bg. 6/5-1764. ”Jacob Løchenbergs enke 84 aar.”, d.a. Anders Eriksen fra øvre Hoppestad.
Br. 1712.

Denne familien flyttet i 1730 til Løkenberg. Se der.

*Barnedåp i Gjerpen kirke den 20/8-1724:
”U=ægte barn Anne fra Sæteren. Moderen Gunnild Anonsdatter, udlagt (barnefader) Jacob Aasterø.”
Anne vokste opp her hos sin far og hans kone. Se barn nr. 5.

Åsterød ble delt i to bruk i forbindelse med salget. Den ene delen ble solgt til:

G.br., selveier
Morten Børgersen
fra Ballestadmyra dpt. 22/1-1682 bg. 12/5-1736. ”Morten Højsæt, 55 aar.”, s.a. Børger Einarsen Myren.
g. 11/5-1720 m. Marthe Christophersdatter fra Hauen dpt. 29/5-1690 bg. 6/4-1748, 59 år gml., d.a. Christopher Andersen Houen.
1. Sara Mortensdatter dpt. 23/2-1721 bg. 29/4-1742. ”Morten Højsæts Sara, 21 aar.” Født på Ballestadmyra.
2. Nils Mortensen dpt. 9/4-1724 d. 1800 g. i Eidanger 3/8-1751 m. enke Aaste Olsdatter. Bodde på Kvestad i Eidanger.
3. Anne Mortensdatter dpt. 23/3-1727 g.m. Christian Hansen. Se Høgset(A).
4. Christopher dpt. 14/8-1729  bg. 6/8-1730. ”Morten Aasterøs Christopher, 1 aar.”
Br. 1721.

F.f. Morten Myres datter Sara: Johannes Myre, Nils Bøle, Anders Christophersen, Isak Ballestads quinde, Siri Christophersdatter.
F.f. Morten Aasterøs sønn Nils: Lars Nygaard, Christopher Rolfsen, Anders Eegaas, Isak Ballestads quinde, Even Søliejes datter.
F.f. Morten Aasterøds datter Anne: Johannes Aasterød, Isak Ballestad, Ole Ballestad, Lars Nygaards quinde, Lisbeth Kleven.
F.f. Morten Aasterøs Christopher: Johannes Osterø, Anders Osebachen, Ole Ballestad, Lars Nygaards quinde, Maren Ballestad.

Morten solgte bruket til sin svoger Anders og flyttet til Høgset(B).

G.br. , selveier
Anders Christophersen Aasterød
fra Hauen dpt. 29/9-1692 bg. 21/9-1766, 73 år gml., s.a. Christopher Andersen Houen.
g. 2/3-1721 m. enke Kirsten Levorsdatter fra S. Riis dpt. 9/4-1690 bg. 29/9-1764. ”Anders Aasterøes kone 75 aar.”, d.a. Levor Knudsen Riis.
1. Vetle dpt. 17/10-1723 bg. 4/5-1726. ”Anders Christopherssøns Vetle fra Osebachen , druchnede  i Aaselven, 3 ½ aar g.”
2. Christopher Andersen dpt. 1/1-1726. Se nedenfor.
3. Ole Andersen dpt. 26/9-1728.
4. Gunhild Andersdatter dpt. 17/6-1731 g.m. Lars Andersen Løkenberg. Se Løkenberg.
5. Vetle f. august 1734 d. jan. 1735. ”Anders Osterøs Vetle 1/2 aar gl.”
Br. ca. 1730.

F.f. Anders Christopherssøns  Vetle: Lars Nygaard, Anders Egaasen, Nils Aasens qde., Gunhild Nærum.
F.f. Anders Christopherssøns søn Christopher: Lars Nygaard, Morten Aasterø, Christopher Rolfssøns qde., Birte Meen.
F.f. Anders Christophersens Ole: Lars Nygaard, Morten Åsterø, Even Borges qde., Maren Borge.
F.f. Anders Christopherssøns Aasterøs Gunhild: Lars Nygaard, Jens Riis, Christen Aaltvets qde, Berg .....?

F.f. Anders Osterøs
Vetle: Morten Osterø, Jon Espedal, Jacob Knudssøn, Stephans qde. Astrj, Lisbet Espedal.

Kirsten Levorsdatter var enke etter Levor Hansen Søli. De bodde på Osebakken. Se Søli nedre(A).

Den andre delen av gården var bosatt og brukt av:

Arbeider, husmann
Johannes Børgersen Aasterød
fra Ballestadmyra f. ca. 1681 bg. 24/4-1764. ”Johannes Borgersen f. Ballestad 81 aar.”, s.a. Børger Einarsen.
g1g 29/4-1714 m. Ragnhild Gulbrandsdatter "fra Sneltvedt" f. 1695 bg. 18/7-1745. ”Johannes Aasterøs qde Ragnild, 50 aar.”
g2g 28/10-1745 m. enke
Kirsten Christensdatter fra Bratsberg(31) ”Skauen” dpt. 9/7-1702 bg. 29/7-1764. "
Johannes Borgersens enke 65 aar.", d.a. Christen Torjersen Skouen.
Forlovere: "Vetle Aas og Anders Ballestad."
1. Gulbrand dpt. 8/12-1715 bg. 10/1-1716. ”Johannes Myres Gulbrand 5 uger.”
2. Ole Johannesen dpt. 14/2-1717. Se Skyer(4).
3. Anne Johannesdatter dpt. 24/4-1718.
4. Børger Johannesen dpt. 17/3-1720. Se Follaug(4) og N. Ballestad(D).
5. Inger Johannesdatter dpt. 17/1-1723 bg. 16/2-1744. "Inger Johansdatter, 24 aar."
6. Gulbrand dpt. 4/11-1725 bg. 22/6-1730. ”Joh: Aasterøs Gulbrand 4 aar.”
7. Nils Johannesen dpt. 18/4-1728. Se nedenfor.
8. Per dpt. 26/3-1730 bg. 18/7-1745. ”Johannes Aasterøs qde Ragnild, 50 aar og søn Per, 15 aar.”
9. Isak Johannesen dpt. 8/6-1732.
Br. 1721.

F.f. Johannes Myres søn Gulbrand: Mads skomager, Nils Knudssøn, Even Ballestad, Isak Ballestads qde., Gunnild Løberg.
F.f. Johannes Myres søn Ole: Mads skomager, Jacob Ballestad, Birte Ballestad, Gunnild Løberg.
F.f. Johannes Myres datter Anne: Isak Ballestad, Mads skomager,  Birte og Else Ballestad.
F.f. Johannes Myres søn Børger: Nils Bøle, Stephen Espedalen, Isac Ballestads qvinde, Karen Egaasen.
F.f. Johannes Aasterøs datter Inger: Morten Børgessøn. Lars Evenssøn, Isak Ballestads qde., Karen Egaasen.
F.f. Johannes Aasterøs Gulbrand: Morten Aasterø. Christen Houcheraasen; Christopher Egaasen, Lars Baaserøs qde., Ole Meensejes qde.
F.f. Joh: Aasterøes Nils: Morten Aasterø, Mads skomager, Ole Aasterød, Stephens qde Astrj, Maren ...datter.
F.f. Joh: Aasterøs Per: Morten Aasterø, Mads Falcum, Guner Baaserø, Isak Ballestads qde, Lisbet Ballestad.
F.f. Joh. Astrøs Isak: Mads skomager, Lars Baaserø, Isak Ballestads qde., Lisbet Baaserø.

Denne familien bodde på Ballestadmyra i 7 år før de kom til Åsterød. Johannes flyttet til Ballestad
igjen på sine gamle dager. Han dør på Ballestad 81 år gammel i 1764.

Ang. Ragnild Guldbrandsdatter, eksisterer det i KB en Guldbrand Torsen som gifter seg 18/9-1687
med Gunhild Povelsdatter. Det er ikke oppgitt hvor de kommer fra, men den 17/6-1688 blir det døpt
en Guldbrand Gonsholtes datter Anne.
Den 7/6-1696 døpte Guldbrand Gaaseehøllen en datter Margrete. Faddere: Jens Povelsen (morfar),
Rolf Dyrkold, Powel Gaasehøllens quinde, Ole Claussens quinde Sissel, Powel Gaasehøllens datter.
Det er ingenting som tyder på at Ragnild er født på Sneltvedt. Hun er muligens registrert som "Ragnild
paa Myren", som fadder ved en barnedåp for Knud Bøles sønn Anders i 1709. Det kan i såfall bety at
hun var i tjeneste på Myra da.

Johannes Myrens andre kone, Kirsten Christensdatter ble g1g m. Lars Knudsen på
S. Ballestad(C) "Myren". Hun ble g2g m. Anders Reiersen som døde i 1743.

G.br., leilending
Ole Isaksen
festet eiendommen i noen få år fram til 1745.

Anders Christophersen Aasterød (ovenfor) overtok også denne delen av gården i 1745.

G.br., leilending
Christopher Andersen Aasterø
herfra dpt. 1/1-1726 bg. 13/6-1764. ”Christopher Aasterøe 39 aar.”, s.a. Anders Christophersen.
g1g 17/9-1748 m. Anne Pedersdatter fra S. Sneltvedt(C) dpt. 23/1-1724 bg. 21/2-1760. ”Christopher Aasterøes kone 36 aar.”, d.a. Peder Olsen Sneltvedt.
g2g trol. i Siljan 14/9-1760 m. Ambor Knudsdatter fra S. Gonsholt i Siljan dpt. 16/11-1731 bg. 23/2-1777. ”Nils Aasterøes kone 45 1/4 aar.”, d.a. Knud Halvorsen og Helje Gulliksdatter.
Forlovere: "Nils Engelstad og Sven Austad."
1. Anders Christophersen dpt. 1/3-1750.
2. Karen Christophersdatter dpt. 6/6-1753 g.m. Stephen Andersen Enggrav. Se Enggrav(B).
3. Margrethe Christophersdatter dpt. 22/2-1756 g.m. Lars Hansen Meen. Se Meen(A).
Barn i 2. ekteskap:
4. Knud dpt. 26/12-1761 bg. 28/11-1762. ”Christopher Aasterøes s. Knud 1 aar.”
5. Anne dpt. 23/10-1763 bg. 12/11-1764. ”Christopher Aasterøes d. Anne 1 aar.”
Br. 1748.

F.f. Christopher Aasterøes db. Anders: Peder Sneltvets kone, Gunhild Andersdatter, Anders Aasterøe, Nils Øfrum, Ole Andersen.
F.f. Christopher Aasterøes pb.
Karen: Nils Øfrums enke, Ingebor Pedersdatter, Peder Sneltvet, Ole Andersen, Lars Larsen.
F.f. Christopher Aasterøes pb.
Margrethe: Gunder Baaserøes kone, Elen Pedersdatter, Ole Andersen, Christopher Larsen, Jon Pedersen.
F.f. Christopher Aasterøes db.
Knud: Lars Andersens kone, Maren Knudsdatter, Ole Løberg, Nils Larsen.
F.f. Christopher Aasterøes pb.
Anne: Lars Andersens kone, Marthe Larsdatter, Christen Nærum, Knud Larsen. 

28/5-1760      ANNE PEDERSDATTER AASTERØD       Bamble Skifteprot. nr. 6a, s. 167a.
Aasterød       Arvinger: Enkem. Christopher Anderssen og barna:
               1. Anders Christopherssen    10 år
               2. Karen Christophersdtr.     7 ”
               3. Margrethe Christophersdtr.
4 ”
Brt: 99 - 2 - 0
Net: 87 - 2 - 0.

6/6-1764       CHRISTOPHER ANDERSSEN AASTERØD       Bamble Skifteprot. nr. 6b, s. 415b.
Aasterød       Arvinger: Enka Amborg Knutsdatter og Christopher Aasterøds barn:
               Etter 1.ekteskap med Anne Pedersdtr.:
                  a. Anders Christopherssen    15 år.
                  b. Karen Christophersdtr.    12 ”
                  c. Margrethe Christophersdtr.
8 ”
               Etter 2.ekteskap med Amborg Knutsdtr.:
                  d. Anne Christophersdtr. 1/2 år.
               Enkas laugverge ble hennes stefar Arne Gunsholt i Siljan.
               Formynder for Anders ble Gunder Baaserød.
               ----”---- -”- Karen og Margrethe ble Lars Bakken.
               ----”---- -”- Anne ble mora selv.
Brt: 150 - 0 - 20
Net: 138 - 0 - 22.

Enka Amborg Knudsdatter ble g2g med Nils Johannesen. Se nedenfor.

G.br., leilending
Nils Johannesen Aasterøe
herfra dpt. 18/4-1728 bg. 11/12-1812. ”Nils Aasterøe 85 aar.”
g1g 29/12-1764 m. enke Ambor Knudsdatter fra S. Gonsholt i Siljan dpt. 16/11-1731 i Siljan bg. 23/2-1777. ”Nils Aasterøes kone 45 1/4 aar.”, d.a. Knud Halvorsen og Helje Gulliksdatter.
g2g i Eidanger 7/10-1777 m. Anne Gundersdatter fra Tormodsrød i Siljan dpt. 18/10-1739 i Siljan bg. 1/4-1789. ”Nils Aasterøes kone 52 aar.”, trolig d.a. Gunder Nilsen Tormodsrød og Aaste Pedersdatter.
Forlovere: "Knud Arnesen Gurholt og Povel Jacobsen Gurholt." (De ble trolovet i Siljan og gift i Eidanger)
1. Johannes Nilsen dpt. 30/11-1766 bg. 2/8-1781. ”Nils Aasterøes s. Johannes 15 aar.” Døde like etter konfirmasjonen.
Br. 1765.

F.f. Nils Aasterøes db. Johannes: Isak Johannesens kone, Berte Jensdatter, Ole Schyer, Anders Jonsen, Peder Gundersen.

Nils Aasterøe var bror til Ole Johannesen Skyer. Anne Gundersdatter var enke etter ”Nils Pladsen”. 

4/7-1777       AMBORG KNUTSDATTER       Bamble Skifteprot. nr. 9, s. 500a.
Aasterød       Arvinger: Enkem. Niels Johannessen og deres eneste barn Johannes Nielssen 11 år.
                      Formynder ble farbroren (skal nok være faren) Niels Johannessen Aasterød.
Brt: 88 - 2 - 22
Net: 77 - 0 -  2.

10/6-1789      ANNE GUNDERSDATTER      Bamble Skifteprot. nr. 11, s. 366b.
Osterøe        Arvinger: Enkem. Nils Johannessen og avdødes brødre:
               1. Nils Gunderssen
               2. Ole Gunderssen, død, etterlatt seg 5 barn:
                 a. Ole Olssen      24 år.
                 b. Isak Olssen     22 ”
                 c. Christen Olssen 18 ”
                 d. Pernille Olsdtr. g.m. Jacob Anderssen Gurholt.
                 e. Aaste Olsdtr. 16 år.
               Formynder ble svogeren Jacob Anderssen.
Brt: 201 - 0 - 22
Net: 157 - 3 -  6.
Jordegods: Boet eiet pl. Låven u/Meen. Vurdert for 60 rdl. Enkemannen får halvparten.
Den andre halvparten blir delt mellom Annes brødre: Nils Gundersen og Ole Gundersens barn.

Norges matrikkel 1801: "Aasterød, landskyld 2 huder. Eier: kammerherre Adeler, bruger: Isach Anderssen."

G.br., leilending
Isak Andersen Aasterød
fra Stulen dpt. 15/7-1770 d. 20/2-1841. ”Isak Andersen Aasterud, 74 aar g.”, s.a. Anders Evensen.
g. 14/3-1793 m. enke Marthe Olsdatter fra V. Borge(A)
dpt. 23/8-1761 d. 26/1-1841, d.a. Ole Evensen Borge.
1. Berthe Isaksdatter dpt. 22/9-1793 g.m. Gunder Pedersen. Se Båserød.
2. Inger dpt. 27/7-1805 bg. 13/3-1808. ”Isak Anderssøns pb. Inger f. Aasterøe 2 2/3 aar.”
Br. 1793.

F.f. Isak Anderssøns pb. Birthe u/Meen: Ole Olessøns k., Karen Olesdtr., Ole Isakssøn, Laers Anderssøn.
F.f. Isaac Anderssøns Inger f. Aasterøe: Anders Olessøns k., Maria Isaacsdtr., Lars Folloug, Abraham Sneltved, Gunder Isaacssøn.


Marthe Olsdatter var enke etter Isak Gundersen fra Båserød. Se Vosserødklev.

Gjennom Marthe, eide Isak også en part i Vosserødklev, men det var her de bodde.
Isak delte i 1821 gården i to og lot sønnen Ole få den ene parten i 1826. Ole overtok
resten i 1841 da faren og mora døde. 

5/3/1841       ISAK ANDERSSEN   og            Bamble Skifteprot. nr. *)
Aasterød       MARTHE OLSDATTER AASTERØD         
               Arvinger: Isak vært gift 2 ganger. (Skal være Marthe!)
            A. Etter 1.ekteskap med (Skal være: Isak Gundersen)
               1. Gunder Isakssen Waaserødkleiv 55 år.
               2. Ole Isakssen Aasterød         53 ”
               3. Anne Isaksdtr. g.m. Ole Christianssen Fossum.
               4. Marie Isaksdtr. død, vært g.m. Isak Olssen Putten,
                 etterlatt 3 barn:
                 a. Isak Isakssen    23 år.
                 b. Lars Isakssen    18 ”
                 c. Marthe Isaksdtr.
16 ”
            B. Etter 2.ekteskap med Marthe Olsdtr.: (Skal være Isak Andersen)
               5. Børthe Isaksdtr. g.m. Gunder Pederssen Waaserød. (Skal være Baaserød).
Brt:    3 - 2 - 17
Gjeld: 35 - 4 - 21 (Insolvent).
*) A: BS 18 s.335b. B: BS 21 s.447b. C: BS 24 s.26b.

Nils Thorsteinsen Aasterød d. 1/9-1829 på Fossum som fattiglem, 64 år g. (f. ca. 1765).

G.br., leilending
Ole Isaksen Aasterød
fra Vosserødklev dpt. 16/9-1787 d. 3/12-1867 på Åsterød, s.a. Isak Gundersen.
g. 9/9-1820 m. Anne Kirstine Halvorsdatter fra Langerød under Berberg dpt. 8/5-1796 d. 30/4-1866 på Åsetrød, d.a. Halvor Gundersen.
Forlovere: "Aslak Halvorsen Langerød, Gunder Halvorsen Foss."
1. Isak f. 22/4-1821 d. 29/4-1821.
2. Isak f. 11/9-1822 d. 5/12-1824.
3. Maren Olsdatter (tvilling) f. 26/1-1825. Bodde her ugift i 1865. Var metodist.
4. Isak (tvilling) f. 26/1-1825 d. 28/1-1825.
5. Marthe Olsdatter f. 14/10-1826.
6. Halvor (tvilling) f. 6/4-1830 d. 15/2-1832.
7. Karen (tvilling) f. 6/4-1830 d. 10/8-1832.
8. Ingeborg Olsdatter f. 29/4-1833.
Br. 1821.

F.f. Ole Isaksen, Anne Kirstine Halvorsd. Aasterøds Isak: Oplevde ej Hjemmedaabens Konfirmation.
F.f. Ole Isaksen, Anne Kirstine Halvorsd. Aasterøds Isak: Zakarias Engravs Kone, pige Gurine Larsd. Ballestad, Erik Ballestad, Zakarias Engrav, Isak Baaserød.
F.f. Ole Isaksen, Anne Kirstine Halvorsd. Aasterøds Maren: Kone Ingeborg Halvorsd. Skien, kone Berthe Isaksd. Baaserød, Gunder Foss, Ole Christiansen Fossum, Gunder Vosserødklev.
F.f. Ole Isaksen, Anne Kirstine Halvorsd. Aasterøds Marthe: Gunder Isaksens Kone u. Meen, Pige Marthe Pedersd. Baaserød, Gunder Baaserød, Lars Stubberød, Halvor Aslaksen Fossum.
F.f. Ole Isaksen, Anne Kirstine Halvorsd. Aasterøds tvillinger Halvor: Hans Stubberøds Kone, Pige Maren Andersd. Meen, Isak Andersen Meen, Lars Andersen Stubberød, John O. Stubberød.
F.f. Ole Isaksen, Anne Kirstine Halvorsd. Aasterøds tvillinger Karen: Isak Olsens Kone Ballestad, Pige Marte Halvorsd. Langerød, Gunder Isaksen Meen, Gunder Pedersen Baaserød, Isak Olsen Ballestad.
F.f. Ole Isaksen, Anne Kirstine Halvorsd. Aasterøds Ingeborg: Isak Olsens Kone Ballestad, Pige Karen Aslaksd. Langerød, Isak Aslaksen ibid, Lars Nilsen Foss, Peder Christiansen Fossum.

Ole Isaksen brukte en halvpart (1 hud) av gården fra 1821.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

375a

Aasterød

Isak Andersen og Ole Isaksen

2 tønner (2 huder)

1 daler - 2 ort - 5 skilling

375b Sætersmarken Thorbjørnsrød Sigurd Sigurdsen 1 hud 0 daler - 3 ort - 15 skilling

Ole Isaksen ble bruker av hele gården (2 huder) fra 1841.

Tjenestegutt i 1845: Jacob Hansen(19). Enke med føderåd her s.å.: Aslaug Gundersdatter(80).

Under folketellingen 1865 var Ole 80 år og Anne 70.
Tjenestegutt var Anders Christiansen fra Skien(19).

G.br., leilending, selveier
Ole Sørensen Aasterød
fra Skautvedt i Siljan f. 17/4-1834 på Skautvedt d. 17/1-1900 på Åsterød, s.a. husmann Søren Olsen Skautvedt.
g.
10/5-1860 m. Marthe Marie Nilsdatter fra Skilbred(4) f. 17/4-1836 d. etter 1905, d.a. g.br. Nils Sigurdsen Skilbred.
1. Nils f. 9/8-1862 i Siljan. Død som spedbarn.
2. Margrethe f. 13/9-1864 på Skauen under Bratsberg. Død som spedbarn.
3. Nils Olsen f. 30/1-1867 på Bratsberg. Overtok gården.
4. Inger Margrethe Olsdatter f. 26/4-1869 under Ballestad (Margrethe Aasterød). Var jordmor bl.a. ved Gunda Lyngaas sitt "Skien Private Fødehjem" i Mælag. 21.
    Bodde i 1892 i Snipetorp. Hun levde i 1935. Ugift.
5. Maren Sofie Olsdatter Aasterød f. 1/8-1871 på Åsterød d. 25/9-1903 g.m. Hans Halvorsen.
    Barn 1. Kirsten Karoline Halvorsen f. 18/12-1897 g.m. Karl Johan Johnsen fra Brevik. Ingen barn.
    Barn 2. Martha Olufine Halvorsen f. 8/6-1903.
6. Søren Olsen Aasterød f. 26/2-1873 g.m. Karen Hansen f. 1871 d. 1954. Søren var skomaker i 1891.
    Barn 1. Olav Aasterud f. 30/10-1898 g. i Gjerpen 5/4-1924 m. Betzy Elisabeth Kittilsen fra Falkum f. 24/10-1901. Sønn: Kjell Aasterød f. 10/7-1924 d. 23/5-1970. Bodde i Skien.
    Barn 2. Mildrid Aasterud f. 23/9-1901 d. 15/5-1962.

7. Oluf (tvilling) f. 24/6-1877 d. 29/1-1878.
8. Marie (tvilling) f. 24/6-1877 d. 11/12-1878.

Br. 1870.

Denne familien bodde tidligere bl.a. på Bratsberg(31) "Skauen".

Til å begynne med bodde denne familien på Moholt i Siljan. Ole Sørensen var "Værksarbeider" ved Moholt jernverk en tid.
De er registrert på Skauen under Bratsberg i 1864-1867. De bodde på Ballestad fra ca. 1867-1870. Samme år forpaktet de
Åsterød ved Skifjell og ble boende der.

Ang. jordmor Margrethe Aasterød. Se "Helseforhold og Helsearbeid i Skien 1860-1960", (Leif K. Roksund 1994).

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

375a

Aasterød

D. C. Blom

1 daler - 1 ort - 10 skilling

375b Aasterød D. C. Blom 1 daler - 0 ort - 15 skilling

Tjenestefolk her i 1875: Severin Eivindsen f. 1859 og Margrethe Gundersdatter f. 1833.

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

95

1

375a

Aasterød

Aasterød

D. C. Blom

1 daler - 2 ort - 5 skilling

3 mark 31 øre

95

2

375b

Aasterød

Torbjørnsrød*

D. C. Blom

0 daler - 3 - ort - 15 skilling

2 mark 90 øre

* Kaldes Menstadseter.

Ole kjøpte gården av Didrik Cappelen Blom i 1893 etter å ha leid den siden 1870.
De skrev seg for Ole og Marthe Aasterød.

G.br., selveier

Nils Olsen Aasterød
herfra f. 30/1-1867 d. 18/6-1935 i Iola, Waupaca county, Wisconsin.
g1g m. Maren Olea Olsdatter fra Andvik i Brunlanes f. 16/12-1868 d. 2/3-1900 på Åsterød, d.a. Ole Andersen Andvik og Anne Marie Thoresdatter.
g2g i Iola 15/11-1905 m. Gusta Gundersdatter fra Frognerskogen f. 21/4-1864 d. i Iola 14/6-1923, d.a. Gunder Larsen.
Forlovere: "Alvin og Helen Frogner."
1. Olga Aasterud f. i Brunlanes 2/4-1891 d. 17/3-1982 g1g 11/10-1913 m. Trygve Solberg g2g m. hans bror Sverre Solberg. Bodde i Madison, Wisconsin.
    Barn 1. Robert Solberg.
    Barn 2. Karl Solberg.

2. Kristian Aasterud (Chris Aasterud i Am.) f. 13/2-1892 d. 1834 i Iola g. i Iola 30/8-1916 m. Emma Mathilde Flaata f. 17/10-1897 d. jan. 1980 i Milwaukee, Wis.
    Barn 1. Lee Allerd Aasterud f. 30/3-1917 d. 12/3-1976 i Milwaukee g1g m. Dorothy Kemnitz g2g 29/12-1945 m. Dorothea Lucht.
    Barn 2. Mildred Evangeline Aasterud f. 4/1-1923 i Iola g. 20/7-1939 m. Anthony Charles Fera.
    Barn 3. Roger Charles Aasterud f. 13/10-1929 i Milwaukee.
    Barn 4. Shirley Mae Aasterud f. 28/5-1933 i Milwaukee g1g 5/8-1950 m. Ronald Peter Paul Jevaltas. Shirley g2g 3/5-1970 m. Donald Warner Baxter.

3. Anne Marie Aasterud f. 19/10-1894 g. i Madison, Wisc. 31/12-1919 m. snekker Aksel Lund f. ca. 1891, s.a. Ole Lund og Marie Danielsen.

    Bodde i Dane county, Wisconsin, USA.
    Barn 1. Magna Elisabeth Lund f. 23/9-1921 i Windsor d. 13/7-1980 i Santa Monica, Cal. g1g 13/7-1940 m. Leroy Haug g2g 9/10-1966 m. William Bailey.
    Barn 2. Olive Marie Lund f. 9/12-1922 i Windsor d. 3/11-1970 g.m. John Haug.

    Barn 3. Eleanore Solveig f. 28/9-1924 d. 15/1-1933.
    Barn 4. Jane Adeline Lund f. 3/9-1926 d. 9/4-1976 g. 15/4-1944 m. Walter Raymond Kinzler f. 13/3-1920.
Deres datter Rose DeRocher er kilden til disse opplysningene.
    Barn 5. Margareth Helen Lund f. 31/1-1928 g. 5/7-1947 m. William Doleshaw.
    Barn 6. Ruth Elene Lund f. 18/12-1929 d. 8/11-1975 g. 16/7-1949 m. Glen Gerth. Bodde i Madison.
    Barn 7. David Nelson Lund f. 11/12-1931 d. nov. 1987 g. 6/11-1955 m. Anna Marie Mazzara. Bodde i Madison.
    Barn 8. Astrid Solveig Lund f. 27/6-1933 g. 23/2-1955 Albert Skaar. Bosatt i Madison.
4. Magna Aasterud f. 13/6-1896 d. 3/12-1918 i Madison, Gravlagt i Iola g. Axel Lunde. Bodde i Iola.
5. Ole Aasterud f. 1897. Ole Aasterud bodde i 1935 i Santella, California. Trolig den samme som senere skrev seg for Jack Aasterud og døde i Reseda, California.
Barn i 2. ekteskap:

6. Norman Otto Aasterud f. 8/12-1907 i Iola d. 25/10-1980 i Marion, Waupaca, Wisconsin g. i Woodstock, Illinois 21/6-1937 m.
    Hilda Schmidt f. 5/5-1905 i Dupont, Waupaca d. 19/12-1990 samme sted.

Br. 1900.

Se folketellingen 1900.

Nils Aasterød reiste alene til Amerika (over Kristiania) med skipet ”Montebello” med bestemmelsessted Wisconsin den 13/12-1901.
Resten av familien må ha reist senere.
Nils Aasterød og hans 2. kone Gusta er gravlagt ved vår frelsers kirkegård (”Our Saviors cemetary”) i Iola.

Kilde: Avisen ”Stevens Point Daily Journal” (Wisconsin).
Nels Olson Aasterud, a resident of the town of Iola, Waupaca county, for many years, died suddenly Tuesday noon at 12 o'clock at his home.
Mr. Aasterud was born on January 29, 1867, in Gjerpen, Telemarken, Norway, the son of Ole and Martha Oleson (!). He came to this country in 1900 and resided in the town of Iola since.  He was married in 1891 in Norway to Maren Olea Anvik, who died in 1899.
His marriage to Gusta Frogner took place in 1905.  Mrs. Aasterud passed away in 1923. Surviving are the following children:  Mrs. S. Solberg of Edgerton, Ole Aasterud of Santella, California, and Norman Aasterud of Iola.  He is also survived by a sister, Margarette Aasterud of Scheen, Norway, a brother, Soren of Iola, and 11 grandchildren.  A son , Chris, died in 1934 and a daughter, Mrs. Axel Lunde, (Magna), died in 1918.
Funeral services were held this afternoon at 1:30 o'clock at Our Savior's Lutheran Church.  Rev. T. S. Kolste officiated and interment took place in Our Savior's cemetery.”

Rose DeRocher er kilden til opplysningene fra USA.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

95

1

Aasterød

Aasterød

Nils Olsen

3 mark 31 øre

95 2 Aasterød Torbjørnsrød* Nils Olsen 2 mark 90 øre

* Kaldes Menstadseter.

G.br., selveier

Hans Eriksen Stensrød
fra Løberg(5) ”Stensrød” f. 28/11-1880.
g. 5/5-1901 m. Bertha Laurine Kristensdatter fra Grønnerød(3) f. 11/12-1870.
Br. 1906.

Denne familien bodde her i 1910. Han kjøpte Meen(11) av Fritjof Funnemark i 1923.

G.br., selveier
C. A. Pettersen

Br. 1917.

G.br., selveier
Hans Eriksen Stensrød
.
Br. 1921. Se Meen(11).

G.br., selveier
Halvor Groven

Br. 1923. Se N. Tufte.

Selveier
Karen Berthea Gulset

Br. 1925.

G.br., selveier
Anton Rimstad

Br. 1925.


Ei hytte med gårds- og bruksnrummer 95/4 "Skogli". Den som sto i nærheten da Edvard Stensrød kjøpte gården. Han kjøpte siden denne
hytta med grunn (landskyld: 0 mark 05 øre). Den ble brukt som utleiehytte.

G.br., arbeider, selveier
Edvard E. Stensrød
fra Løberg(5) "N. Stensrød" f. 13/3-1892 d. 20/9-1976, s.a. Erik Isaksen Stensrød.
g. i Siljan 9/7-1921 m. Julie Rønningene fra "Rønningane" under Øverbø i Siljan f. 7/7-1896 d. 2/10-1967, d.a. Ole Jansen Rønningene. Se Siljanboka s. 346. (Julie mangler der.)
1. Ingeborg Benny Stensrød f. 22/6-1921 g.m. Gottfred Lund. Se Lund(1).
2. Oddmar Stensrød f. 1923. Overtok gården.
3. Elbjørg Stensrød.
Br. 1926.

Denne familien bodde tidligere på Mæla(113) "Solstad".


Julie og Edvard Stensrød.

Matrikkelutkastet 1950 (alle underbruk):

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

95

1

Aasterød

Edvard E. Stensrød

3 mark 26 øre

95 2 Torbjørnsrød Isak P. Sanni 1 mark 16 øre
95 3 Nyland Jens Rønningen 1 mark 74 øre
95 4 Skogli Edvard Stensrød 0 mark 05 øre


Fra venstre: Ingeborg, Oddmar, Julies "tante Marte" og Elbjørg. Mamma Julie Stensrød til høyre.


Åsterød 1998. Foto: Fjeldanger-Widerøe AS.

G.br., selveier

Oddmar Stensrød
herfra f. 1923.
Br. 1977. Ugift.


Oddmar Stensrød med hesten.

Selveier
Torgeir Sivertsen fra Gulset f. 1972, s.a. Geir Helge Sivertsen og Else Grethe Lund. Se Lund(1).
Br. 2010.

Torgeir Sivertsen kjøpte Åsterød av sin grandonkel Oddmar Stensrød. Oddmar Stensrød er fremdeles bosatt her (2014).


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.

(C) Gard Strøm.