| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Meen
Gård nr. 70 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 17.10.2021


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Meen 11
Opprinnelig et tredje bruk av Meen utskilt fra Meen(A) i 1707.

Gammelt løpenr. 239. Siden som løpenr. 239a,b. Fra Norges matrikkel 1889: 70/11.


Meen bnr 11. Foto 2000. Utlånt av Einar Søli.
 

Adresse i dag: Håvundv. 335, 3711 Skien.

G.br., selveier
Isak Solvesen Meen
fra Meen(B) f. ca. 1679  bg. 2/1-1744. ”Isac Meen, 64 aar.”, s.a. Solve Olsen Meen.
g. 29/5-1701 m. Gunhild Larsdatter fra Lid(A) f. ca. 1679 bg. 6/10-1763. ”Isak Meens enke 84 aar.”, d.a. Lauritz Jacobsen Li d.y.
1. Ole Isaksen dpt. 6/8-1702. Født på Ballestad. Se Nærum(3). Hans sønn Peder overtok senere denne gården.
2. Magnhild Isaksdatter dpt. 5/7-1705 bg. 6/9-1727. ”Isak Meens datter Magnild 22 aar.”
3. Maren Isaksdatter dpt. 11/3-1708 bg. 18/12-1742 i Solum g. i Gjerpen 7/10-1731 m. lensmann Isak Pedersen fra Åfoss f. ca. 1712. Bodde på Hukenes under Åfoss i Solum.
4. Solve dpt. 9/11-1710 bg. 14/5-1711. ”Isak Meens Søn Solve 27 uger gl.”
5. Solve Isaksen dpt. 2/7-1713. Se Familie 16 - Ø. Borge 1762.
6. Malene dpt. 12/1-1716 bg. 5/4-1716. ”Isak Meens datter Malene 11 uger.”
7. Maria Isaksdatter dpt. 18/4-1717 trol. 16/10-1736 med Nils Andersen. Forlovere: Isak Meen, Aslak Borge.
8. Inger Isaksdatter dpt. 16/3-1721 g.m. Christen Brynildsen. Se Ø. Borge(1).
9. Lars Isaksen dpt. 23/1-1724. Se Sanni(A).
Br. 1707.


F.f. Isak Solvessens Oluf: Capitain Steen, Jacob Turmand, Greger Pedersens søn i Scheen, Jomfru Karen Tønsbierg og Jomfru Mechelborg fra Bragnes.
F.f. Isak Meens Magnhild: Lars Lij, Ole Lij i Skien, Simen Buers quinde Rønnou, Jacob Meens quinde Kirsten, Maren Larsdatter Meen.
F.f. Isak Meens Maren: Gunder Buer, Ole Li, Ole Lis quinde Karen, Jacob Meens quinde, Maren Meen.

F.f. Isak Meens Solve: Gunder Buer, Jacob Meen, Aslac Toftes quinde, Jacob Meens q. Martha Meen.
F.f. Isak Meens Solve: Aslach Bratsberg, Anders Li, Gunder Buers søn, Ole Lies quinde, Jon Sannes quinde, Gunder Buers Datter.

F.f. Isak Meens Malene: Aslach Bratsberg, Abraham Nilsen,
Ole Lies quinde( i Skien), Gunder Buers datter Tore.
F.f. Isak Meens Maria: Ole Li (i Skien), Hans Buer, Aslach Bratsbergs quinde Margrete, Jacob Meens quinde Kirsten, Maren Larsdatter Meen.
F.f. Isak Meens Inger: Ingebret og Aslach Bratsberg, Jacob Meens quinde.
F.f. Isak Meens Lars: Gunder Buer, Hans Buer, Jens Kiils quinde Guri, Ole Lies datter Margrete.
 

21/1/1744      ISAK SOLVESSEN MEEN           Bamble Skifteprot. nr. 4, s. 327b.
Meen           Arvinger: Enka Gunhild Larsdatter og barna:
               1. Ole Isakssen Nærum her i sognet.
               2. Solve Isakssen, myndig og bor i Porsgrunn.
               3. Lars Isakssen 20 år.
               4. Maren Isaksdtr., død, etterlatt seg 4 barn, vært g.m. Isak Pederssen Aafoss i Solum herred.
                           a. Peder Isakssen    11 år
                           b. Maria Isaksdtr.   12 ”
                           c. Marichen Isaksdtr.
8 ”
                           d. Malene Isaksdtr.   2 ”.
Brt: 763 - 3 - 12
Net: 600 - 0 -  0
Jordegods: 3 huder 8 1/8 skind i arvetomtgården Meen. Kjøpt av Aslaug og Ingebret Bratsberg, skjøte 14.7.1726. Tingl. 18.7.1726.

13/6/1747      GUNHILD LARSDATTER  Bamble Skifteprot. nr. 5, s. 116b.
Meen           Skifte etter frivillig begjæring fra enka Gunhild Larsdatter.
               Arvinger: Hennes barn og barnebarn:
               1. Sønnen Ole Isakssens barn: (g.m. Maren Pedersdtr.)
                   a. Peder Olssen     11 år.  Formynder: Farbror Solve Isakssen.
                   b. Christen Olssen   9 ”.   Formynder: Niels Anderssen i Porsgrunn.
                   c. Magnhild Olsdtr. 19 ”. Formynder: Farbror Solve Isakssen.
                   d. Karen Olsdtr.    13 ”.    Formynder: Farbror Solve Isakssen.
                   e. Marichen Olsdtr.  7 ”.   Formynder: Farbror Lars Isakssen Meen.
                   f. Maren Olsdtr. 3 1/2 ” .  Formynder: Moderen Maren Pedersdtr. Meen.
               2. Sønnen Solve Isakssen, myndig, bor i Porsgrunn.
               3. --”--  Lars Isakssen, 23 år, bor på Meen.
               4. Datteren Maren Isaksdtr. død, etterlatt seg 4 barn, vært g.m. Isak Pederssen Aafoss i Solum
                   a. Peder Isakssen     19 år
                   b. Marie Isaksdtr.    15 ”
                   c. Marichen Isaksdtr.
11 ”
                   d. Malene Isaksdtr.    5 ”
                   Faren er selv verge for sine barn.
               5. Datteren Inger Isaksdtr. g.m. Christen Brynnildssen Borge.
Enkas laugverge er Hans Bus(ch?). Jordegods: 1 hud 10 1/16 skind i arvetomtegården Meen, verd 300 rdlr.
Enka skulle bo hos sin svigersønn, "dattermand" Christen Borge.

G.br., selveier
Peder Olsen Meen
fra Nærum(3) dpt. 22/1-1736 bg. 30/12-1772. ”Peder Meen 37 aar.”, s.a. Ole Isaksen Nærum født på denne gården.
g. 27/11-1764 m. Marthe Hansdatter Bratsberg dpt. 5/5-1745 bg. 14/4-1803, d.a. Hans Engebretsen Bratsberg. Se Familie 1 - Ø. Borge 1762.
1. Ole dpt. 22/9-1765 bg. 6/10-1765. ”Peder Meens s. Ole 14 dage.”
2. Maren Pedersdatter dpt. 15/11-1766 g.m. Ole Nilsen. Se Sørbø(2).
3. Anne Maria Pedersdatter dpt. 14/4-1768 g.m. Lars Olsen. Se Follaug(1).
4. Hans dpt. 28/5-1769 bg. 3/9-1769. ”Peder Meens s. Hans 1/4 aar.”
5. Hans Petter dpt. 23/6-1770 bg. 27/5-1780. ”Halvor Meens s. (stesønn) Hans Petter 10 aar.”
6. Tore Pedersdatter dpt. 11/8-1771 g.m. enkemann Lars Knudsen. Se nedenfor.
7. Petrea dpt. 3/1-1773 bg. 3/2-1773. ”Peder Meens d. Petrea 1 mnd.”
Br. 1754.

F.f. Peder Meens db. Ole: Peder Bradsbergs kone, Maren Jensdtr., Sergiant Nord, Nils Hansen Buer, Povel Jensen.
F.f. Peder Meens pb. Maren: Hans Bradsbergs enke, Maren Arveskoug, Peder Bradsberg, Ole Thue, Mads Jensen.
F.f. Peder Meens pb. Anne Maria: Hans Bradsbergs enke, Anne Carine Bradsberg, Peder Bradsberg, Christen Borge, Mads Jensen.
F.f. Peder Meens db. Hans: Hans Bradsbergs enke, Anne Catrine Nord, Sergiant Nord, Ole Nærum, Isak Christensen.
F.f. Peder Meens db. Hans Petter: Ole Bradsbergs kone, Anne Carine Hansdtr., Jacob Nærum, Lave Knudsen, Gunder Hansen.
F.f. Peder Meens pb. Petrea: Lars Sannis kone, Magnil Christensdatter, Lave Knudsen, Gunder Hansen, Engebret Hansen.

Tjenestefolk i 1762: Erik Christophersen, Marichen Olsdatter (søster, se nedenfor), Ingebor Jørgensdatter og
Ragnil. Andre hosboende: Gunder Jonsen, blind legdslem. 

6/9/1774       PEDER OLSSEN MEEN         Bamble Skifteprot. nr. 9, s. 46b.
Meen           Arvinger: Enka Marthe Bratsberg og barna:
               1. Hans Pederssen, i sitt 5te år.
               2. Maren Pedersdtr.      8 år.
               3. Anne Maria Pedersdtr. 6 ”
               4. Tone Pedersdtr. (Tore)      3 ”
Enka møtte med sin verge, prokurator Peder Rougtved. Disse Peder Meens nærmeste frender møtte også:
Farbroren Lars Isakssen Sanne. Christen Brynildssen Borge g.m. faster til avdøde, Inger Isaksdtr. Videre
stervboenkas søster med Lauge Knutssen af Porsgrunn og Halvor Knutssen Gonsholt, vært g.m. avd.
Peder Meens søster Marichen Olsdtr. som og er død.
Brt: 1777 - 2 - 20
Net: 1054 - 2 - 20
Jordegods: Boet eiet 3 huder 8 1/8 skind m/ bøgsel og herligheder i gaarden Meen som ble versatt til 1500 rdlr.
Dette jordegods hadde avdøde enten arvet etter sine foreldre Ole Isakssen og Maren Pedersdtr. eller kjøpt.

Enka Marthe Hansdatter Bratsberg ble g2g med Halvor Knudsen. Se nedenfor.

G.br., selveier
Halvor Knudsen Meen
fra S. Gonsholt i Siljan dpt. 6/3-1735 bg. 6/8-1802. ”Halvor Knudssøn Meen, anm. at være 67 aar.”, s.a. Knud Halvorsen Gonsholt (født i Numedal) og Helge Gulliksdatter Engelstad.
g1g 11/10-1764 m. Mariken Olsdatter fra Nærum(3) dpt. 10/4-1740 bg. 22/2-1773 i Siljan. Døde på Gonsholt. Mariken var søster til forrige bruker.
g2g 8/10-1774 m. enke Marthe Hansdatter Bratsberg dpt. 5/5-1745 bg. 14/4-1803. ”Enken Marthe Hansdtr. Meen 58 1/12 aar.”, d.a. Hans Engebretsen Bratsberg. Se Familie 1 - Ø. Borge 1762.
1. Christen dpt. 4/8-1765 i Siljan bg. 29/3-1778. ”Halvor Meens søn Christen 12 1/2 aar.”
2. Helvig Halvorsdatter dpt. 11/10-1767 i Siljan g.m. Johannes Hansen. Se Ballestad(19) "Ballestadmyra".
3. Knud Halvorsen dpt. 3/12-1769 i Siljan d. 1824 g.m. Karen Bentsdatter d. 1818.
4. Ole Halvorsen dpt. 8/9-1771 i Siljan.
Barn i 2. ekteskap:
5. Mariken dpt. 9/7-1775 bg. 8/12-1777. ”Halvor Meens daatter Marichen 1 1/2 aar.”
6. Mariken Halvorsdatter (tvilling) dpt. 28/9-1777 d. 11/10-1854 g. 1814 m. Halvor Jestsen fra Kleiva(?). Hun døde som enke på Meen.
7. Peder (tvilling) dpt. 28/9-1777 bg. 27/4-1778. ”Halvor Meens søn Peder 1/2 aar.”
8. Anne Pauline dpt. 1/11-1778 bg. 24/5-1779. ”Halvor Meens daatter Anne Pauline 3/4 aar.”
9. Marthe dpt. 23/4-1780 bg. 25/3-1781. ”Halvor Meens d
aatter Marthe 1 aar.”
10. Peder dpt. 1/9-1782 bg. 20/7-1783. ”Halvor Meens søn Peder 3/4 aar.”
-     bg. 22/2-1784. ”Halvor Meens dødfødte Daatter.”
11. Peder dpt. 8/5-1785 bg. 19/6-1785. ”Halvor Meens søn Peder 6 uger.”
12. Hans Petter Halvorsen dpt. 18/6-1786. Ikke i Gjerpen i 1801.
13. Nils bg. 17/2-1787. ”Halvor Meens søn Nils 5 dage.”
Br. 1774.

F.f. Halvor Knudssøn Gonsholt og Marichen Olsdatters Christen: Maren Knudsd. Gonsholt, Karen Laersd. ibid, Jørgen Jørgensen ibid., Søren Laerssøn ibid., Knud Arness., ibid.
F.f. Halvor Meens Marichen: Ole Nærums kone, Maria Christensdtr., Lave Knudsen, Haral Pedersen, Hans Hansen Brasberg.
F.f. Halvor Meens tvillingbørn Peder og Marichen: Brynild Borges kone, Maren Christensdtr., Lars Baaserøes kone, Maren Christensdtr., Ole Nærum, Nils Larsen, Knud Arentsen, Lars Baaserøe.
F.f. Halvor Meens Anne Pauline: Lars Sannies kone, Anne Maria Jacobsdtr., Gunder Hansen, Engebret Hansen, Hans Christensen.
F.f. Halvor Meens Marthe: Lars Baaserøes kone, Bodil Maria Jonsdtr., Lars Sannie, Brynild Borge, Hans Christensen.
F.f. Halvor Meens Peder: Hans Ouestads kone, Anne Haralsdatter, Lave Knudsen, Brynil Borge, Ole Christensen.
F.f. Halvor Meens Peder: Engebret Hansens kone, Maren Pedersdtr., Gunder Hansen, Zacharias Gregoriisen, Jacob Olsen, Ole Christensen.

Halvor Knudsen bodde tidligere på S. Gonsholt i Siljan. Alle barna i første ekteskap var født der.

I 1775 ble Nygård utskilt som eget bruk.
I 1785 ble Kolrød utskilt som eget bruk.

Fra denne eiendommen ble det i 1793 utskilt en part til Marichen Halvorsdatter, som 3 år
senere ble overtatt av Ole Rasmussen Buer på Meen(28) og Lars Hansen på Meen(17).

Skipper, g.br., selveier
Lars Knudsen Meen
fra Øvrum(A) dpt. 13/11-1763 d. 15/4-1824 på Meen, s.a. Knud Simonsen Øvrum.
g1g 10/9-1789 m. Marthe Kirstine Eriksdatter fra Kleiva dpt. 14/3-1764 bg. 16/2-1792. ”Laers Knudssøns kone f. Bradsb.Kl., Marthe Kirstine Eriksdtr. 28 aar.”, d.a. Erik Simensen. Se Familie 5 - Kleiva 1762.
g2g 7/1-1793 m. Margrethe Halvorsdatter fra Tufte(1) dpt. 23/7-1758 bg. 3/6-1796. ”Laers Knudssøns kone Margarete Halvorsdtr. u/S.Breche 37 5/6 aar.”, d.a. Halvor Justsen Tufte.
g3g 29/11-1798 m. Tore Pedersdatter herfra dpt. 11/8-1771 d. 11/11-1841 på Meen, d.a. Peder Olsen Meen.
1. Knud Larsen dpt. 14/2-1790. Se Buer(1).
Barn i 2. ekteskap:
2. Halvor Larsen dpt. 28/2-1794.
3. Markus Larsen dpt. 3/6-1796. Se Familie 20 - N. Brekke 1845.
Barn i 3. ekteskap:
4. Peder Larsen dpt. 24/1-1802. Overtok gården.
5. Hans Peter Larsen dpt. 5/8-1804. Overtok gården sammen med broren.
6. Marthe Margrethe Larsdatter dpt. 8/11-1807 g.m. Halvor Larsen. Se Svarttangen under Meen.
7. Ambor Kirstine Larsdatter f. 22/7-1810 g1g m. Hans Andersen Ødegaarden. Se Ø. Borge(13).
Br. 1798.

F.f. Lars Knudsens søn fra Bradsbiergkleven Knud: Hans Knudsens kone, Inger Eriksdatter, Isak Jacobsen, Christen Olsen, Simon Lund.
F.f. Lars Knudssøns db Halvor f. Bradsbergkleven: Aslach Toftes kone, Inger Eriksdatter, Jan Tofte, Hans Knudssøn, Aslach Christenssøn.

F.f. Lars Knudsens db. Marcus und.
S. Breche: Jan Toftes kone, Inger Jostsdatter, Anders Henricssøn, Aslach, Jan og Jost Tofte.
F.f. Lars Knudsens db. Peder f. Meen: Hans Knudssøns kone:Lars Follougs kone, Ole Nilssøn, Lars Hanssøn, Anders Knudssøn.
F.f. Lars Knudssøns db. Hans Peter fra Meen: Lars Follougs kone, Karen Kirstine Mathiasdatter, Hans og Anders Knudssønner, Johannes Hanssøn.
F.f. Lars Knudssøns pb. Marthe Margrete f. Meen: Hans Larssøns kone, Live Larsdatter, Ole Buer, Hans og Anders Knudssønner.
F.f. Lars Knudssøns pb. Ambor Kirstine f. Meen: Anders Knudssøns kone, Marthe Maria Olsdatter, Anders Hanssøn, Hans Larssøn, Christen Schrøder.

Lars Knudsen Meen bodde på Bratsbergkleiva i sine to første ekteskap. Se Familie 7 - S. Brekke 1782.

G.br., selveier
Hans Peter Larsen Meen
herfra dpt. 5/8-1804 d. 2/2-1837, s.a. Lars Knudsen Meen.
g. 9/7-1829 m. Ingeborg Maria Hansdatter Smith fra Osebakken f. 8/9-1806, d.a. Hans Jørgen Mathiasen Smith. Se Familie 26 - Borgestad 1801.
Forlovere: "Peder L. Meen, Gunder I. Skaugen."
1. Karen Hansdatter f. 4/8-1828.
2. Laurentse Hansdatter f. 25/4-1832. Var i 1845 i tjeneste på S. Øvrummyra.
3. Turine Hansdatter f. ca. juli 1834. Dato ikke oppgitt.
4. Hans Peter Hansen f. 30/8-1837.
Br. 1824.

F.f. Hans Larsen og Ingeborg Marie Hansdatter Meens Laurentse: Halvor Larsens kone Meen, pige Amborg Kirstine Larsdatter Meen, ..en Olsen Oseb., Hans Andersen Oseb., Isak Riis Oseb.

I 1835 bodde ”mormor” enka Tore Pedersdatter her. Brødrene eide 6 skinn hver i gården og drev den trolig
isammen. De eide også Nygård(1) fra 1824. Enka fram til 1851.

Enka Ingeborg Maria Hansdatter ble g2g 1841 med Mathias Olsen Rostedalen. Se Kullhusbakken 11 på Osebakken

29/3/1837      HANS PETTER LARSSEN MEEN        Bamble Skifteprot. nr. *)
Meen           - død 2.2.1837 -                     
               Arvinger: Enka Ingeborg Marie Hansdatter og barna:
               1. Karen Turine Hansdtr. 8 år.
               2. Laurentze Hansdtr.    5 ”
               3. Torine Hansdtr.       3 ”
               4. Hans Peter Hanssen, født etter at skifte hadde begynt.
Enkas laugverge ble broren (skal være halvbroren) Gunnar Isakssen Skougen.
Formynder ble farbroren Peder Larssen Meen.
Brt: 503 - 2 - 16
Net: 441 - 0 - 12
Jordegods: 7 1/48 skind i Meen, matr.nr. 3 av skyld 1 spd. 4 ort 9 sk. med nytt matr.nr. 79, taksert for 460 spd.
*) A: BS 18 s.40 og 47b. B: BS 21 s.258. C: BS 23 s.305.

G.br., selveier
Peder Larsen Meen
herfra dpt. 24/1-1802 d. 27/3-1872, s.a. Lars Knudsen Meen.
g. 18/10-1827 m. Maren Gundersdatter fra Espedalen dpt. 4/5-1800 d. 28/12-1868 på Meen, d.a. Gunder Isaksen Espedalen.
Forlovere: "Johannes Enggrav og Isak Espedalen."
0. f. 3/8-1832. ”Et dødfødt drengebarn.”
2. Gunder Pedersen f. 30/10-1833. Overtok gården.
Br. 1824.

Anne Gurine Hansdatter 16 år, bodde hos denne familien i 1835. Hun var Marens søsterdatter fra N. Ballestad.
I 1845 hadde Peder og Marie et fosterbarn her ved navn Marthe Hansdatter 13 år.
 
Tjenestefolk samme år:  Maren Christensdatter (19) og Ole Isaksen(21).

Peder drev gården sammen med broren Hans Peter. Peder ble eneeier i 1851. Peder kjøpte også plassen Svart-
angen (bnr 6) i ca. 1850. Svartangen var eid av denne gårdens eiere fram til 1917 da den ble solgt til Isak Hansen
Funnemark i Porsgrunn. Se Svartangen.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

239a

Meen

Peder Larsen

7 5/48 skind

1 daler - 4 ort - 6 skilling

G.br., selveier
Gunder Pedersen Meen
herfra f. 30/10-1833 d. 17/2-1904.
g. 4/6-1863 m. Anne Karine Olsdatter fra Lid(5) f. 5/8-1837 d. 30/8-1907, d.a. Ole Hansen Lie.
1. Maren Gundersdatter f. 14/2-1864 d. 25/12-1936 g. 10/7-1897 m. Solve Anton Høiset fra Siljan f. 21/9-1861 d. 13/6-1926. Bodde i Skien.
    Barn 1. Nils Georg Høiset f. 1898 d. 1963 g.m. Hjørdis f. 1898 d. 1976. Bodde i Skien.
    Barn 2. Anna Høiset f. 1900 gift og bodde i Kristiansand.
2. Peder Gundersen Meen f. 14/2-1864. Overtok gården.
3. Olaf Gundersen Meen f. ca. 1875.
Br. før 1875.

Tjenestefolk i 1865: Ingeborg Haraldsdatter f. 1836 og Nils Johnsen f. 1847 i Sauherad.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

239a,b

Meen 

Gunder Pedersen

3 daler - 0 ort - 16 skilling

 
  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

70

11

239a,b

Men

Men

Gunder Pedersen

2 - 3 - 14

7 mark 48 øre

70 6 238d Men Svarttangen Gunder Pedersen 0 - 2 - 8 0 mark 97 øre

Tjenestefolk i 1900: Inger Bjørnsdatter fra Seljord f. 1874.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

70

11

Men

Men

Gunder Pedersen

7 mark 48 øre

70 6 Men Svarttangen Gunder Pedersen 0 mark 97 øre


G.br., selveier
Peder Gundersen Meen
herfra f. 14/2-1864.
Br. 1910. Ugift.

Peder Meen fortalte et gammelt sagn som sier at etter Svartedauen var det 1 gjenlevende mann, på Meen og en
kvinne i Siljan. Disse slo seg i sammen og kunne derfor gå fra Meen til Siljan på sin egen grunn hele vegen.

G.br., selveier
Hans Eriksen Stensrød
fra Løberg(5) ”Stensrød” f. 28/11-1880 d. 3/5-1961, s.a. g.br. Erik Isaksen Stensrød på N. Stensrød.
g. 5/5-1901 m. Bertha Laurine Christensdatter fra Grønnerød(3) f. 11/12-1870 d. 23/3-1941, d.a. Christen Mikkelsen Grønnerød.
Forlovere: "Erik Isaksen Stensrød og Lars Knudsen Grønnerød."
1. Einar Kristoffer f. 17/7-1901 d. 14/11-1902. Født og død på Grønnerød.
2. Einar Kristoffer f. juni 1903 d. 5-6 dager gml.
3. Ingeborg Andrea Stensrød f. 8/2-1908 på Åsterød g.m. Nils A. Søli. Se Søli(1).
Br. 1923.

Hans og Bertha bodde noen år på Grønnerød etter at de giftet seg. I 1906 kjøpte han Åsterød(1).
Der bodd de noen år. Ingeborg Andrea ble født der i februar 1908.
 
Hans kjøpte denne gården av Fridtjof Funnemark i 1923. Svartangen skog og mark hørte til denne eiendommen.

Svartangen ble siden solgt til Isak Nygård (før 1950).

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

70

11

 Meen

Hans E. Stensrud

5 mark 47 øre


Det kunne på 1950-tallet sees rester etter ei gammel smie litt sør for det nåværende våningshuset.

Gårdens grenser på 1950-tallet ifølge Hans Stensrød:
”Mot sør: til Arne Hansen Meen, mot øst til Lerkupelva. Mot nord til: Lars Andreassen Øvrum Meen.
Mot vest til : Riksvegen Skien – Porsgrunn.”

G.br., innehaver av maskinforretning, selveier
Einar Andreas Søli (Andreas Søli) fra Søli(1) f. 16/11-1935, s.a. Nils A. Søli og Ingeborg Andrea Stensrød (herfra).
g. i Os kirke i Rakkestad 23/7-1960 m. Edith Marion Dramstadfra Røsæg i Os, Rakkestad f. 1937, d.a. g.br. Sigurd J. Dramstad.
1. Nils Magne Søli f. 1961.
2. Hilde Søli (Hildegard) f. 1962 g1g m. Hans Ove Meen. Se Søli(1).
3. Randi Søli f. 1964 g.m. Kim Bjørn Jensen. Bosatt i Bø i Telemark.
Br. 1959.

Andreas Søli eide også Båserød(1).

Bnr 12 ”Nystad” (jord) ble utskilt herfra i 1841.
Bnr 15 ”Myren”  ble utskilt herfra i 1846.
Bnr 16 ”Meen” ble utskilt herfra i 1866.
Bnr 50 ”Meenslia” ble utskilt herfra i 1910.Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.

Oversiktskart:

Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.

(C) Gard Strøm.