| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Gromstul
Gård nr. 24 i Gjerpen kommune.
Innlemmet i Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 22.05.2023


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.


Gromstul

Gammelt løpenr. 119. Siden Norges matrikkel 1889: 24/1.

Tidlige eiere.
Eldste skriftlige kilde: Biskop Eysteins Jordebok av 1398. Gromstul var da eid av den katolske kirke

Første private eier var Assessor Anders Clausen fra N. Brekke fra ukjent årstall, fram til 1698, brigader Johan
Arnhold
Borgestad 1698, deretter hans enke Anne Clausdatter fra 1709, sønnen generalmajor Hans Jacob
Arnhold
fra 1713 og rådmann i Skien, Niels Herculesen Weyer på N. Brekke fra 1720. Lensmann Jacob Pedersen
Bruun
i Sauherad ble eier i 1723. Han solgte eiendommen sammen med bl.a. Listul i 1724 til geheimråd Adeler.
"De Adelerske arvinger" eide bl.a. Gromstul fra 1726. Grev Danneskiold i Laurvig kjøpte godset i 1730 og
brødrene Deichman kjøpte det i 1734. Kanseliråd Herman Leopoldus Løvenskiold kjøpte det i 1739 og siden
da har Gromstul vært i Løvenskiold-Fossums eie.

Grenser i øst og nord til tidligere Sandsvær kommune.
Hadde ingen seter, men ørretfiske i Økteren og Sakseren var rettigheter som lå til gården. Gromstul ble gjenryddet
etter svartedauen mot slutten av 1600-tallet. Kun ett bruksnummer. Ingen husmannsplass. Nedlagt som gårdsbruk i
1928.

Gromstul blir lokalt uttalt ”Glomstul” med tykke ”l’er”.

Kilde: Luksefjellminner nr. 9. Utgitt på Skavan Miniforlag.
Jon Grinilia skrev:
Gromstul som tidligere var seter, seinere gardsbruk, ligger på østsiden av Økteren. Jordet går ned mot vannet og ligger vakkert, skrått hellende mot vest og ettermiddagssola. Gårdsvidda var stor og slåttonna lang, 3-4 mann og like mange kvinner behøvde 6-7 veker for innhøstinga av høyet. En fødde 2 hester og 5-6 kuer, et par voksne okser og ca. 20 sauer.
Hver høst ble det slakta en tre års okse, til dels ei ku og 12 sauer. Alt ble salta ned og ikke brukt før neste år. En hadde 1 års forbruk på kjøtt. Dertil ble dyrket poteter og bygg til flatbrød, graut og lefse. Bygget ble tørka på badstua og seinere i ei gryte. Malingen foregikk på ei kvern i Økterelva sammen med Listul. Ved sida av kjøttet ble det brukt mye ørret fra de fiskerike vannene - Økteren og Sakseren.

Arbeider, g.br., husmann
Hans Amunsen
”paa Gromstulen”.
g. NN
1. Erik Hansen dpt.  25/5-1684.
2. Anders dpt. 30/1-1687 bg. 1/3-1687. ”Hans Luxefields s. Anders.”
3. Thore Hansdatter f. ca. 1688 bg. 3/3-1695. ”Hans Amunsens datter paa Grømstulen, Thore, drugnet i en brønd 8 aar g.”

Fra dåpen:
Hans Luxefields søn Erik.
Hans Luxefields søn Anders fremstllet. Hiemmedøbt.

Datteren Thore kan ikke sees døpt i Gjerpen.

Arbeider, g.br., husmann
Johannes Gromstulen
1. Per Johannesen dpt. 20/8-1682.
2. Mathis Johannesen dpt. 8/2-1685.

Arbeider, g.br., husmann
Hans Gromstul
f. ca. 1712 bg. 26/2-1748. ”Hans Grumstuul 35 aar.”
1. Lars dpt. 15/12-1743 bg. 11/4-1753, 9 år gml. ”Lars Hansen fra Gromstulen”
2. Else Hansdatter dpt. 26/9-1745  (? g. 1767 Ole Isaksen?)
3. Halvor dpt. 9/7-1747 bg. 24/3-1748. ”Hans Grumstuuls s. Halvor 1/2 aar.”
Br. ca. 1746.

F.f. Hans Grumstulens Lars: Tolf Hoppestad, Isak Sneltved, Christian Eliassøn, Ingebret Fieldets qde., Inger Halvorsdatter.
F.f. Hans Grumstulens himdøbte Else: Isak Sneltvet, Nils Janssøn, Claus Hoppestads qde., Inger Halvorsdatter.
F.f. Hans Grumstuulens db. Halvor: Engebret Lucassens kone, Inger Halvorsdtr., Isak Sneltvet, Peder Gundersen, Lars Olsen.

Kan dette være paret ovenfor?
Hans Nilsen g. i Gjerpen den 14/1-1743 m.  Anne Halvorsdatter.
Disse ble også trolovet i Gjerpen.

Arbeider, g.br., husmann
Hans Torsen Gromstul
f. ca. 1706 bg. 20/5-1766. ”Hans Grumstulen 60 aar.”
g.m. Gro Knudsdatter f. ca. 1719 bg. 26/5-1764. ”Hans Grumstuuls kone 45 aar.”
1. Saave Hansdatter dpt. 1753.
2. Knud Hansen dpt. 1/2-1756.
3. Gunhild bg. 15/10-1757. ”Hans Grumstulens d. Gunnil 3 uger.”
4. Jon dpt. 31/12-1758 bg. 4/4-1759. ”Hans Grumstuuls s. Jon 14 uger.”
5. Jon Hansen dpt. 27/7-1760.
Br. ca. 1752

F.f. Hans Grumstulens db. Knud: Torjer Schielbreds kone, Groe Jonsdtr., Halvor Ersrøe, Erik Pedersen.
F.f. Hans Grumstuuls db. Jon: Ole Ersrøes kone, Aslof Halvorsdatter, Ole Andersen, Ole Gundersen.
F.f. Hans Grumstuulens db. Jon: Ole Ersrøes kone, Aslov Halvorsdtr., Ole Ersrøe, Gunlech Thorsen.

25/7/1764      GRO KNUTSDATTER      Bamble skifteprot. nr. 6b, s. 432b.
Grumstulen     Arvinger: Enkem. Hans Thorssen og barna:                           
i Luksefjell      1. Knut Hanssen                9 år.
                        2. Jon Hanssen                   4 ”
                        3. Laavie (Saave) Hansd. 11 ”
Faren verger selv for barna.
Brt: 59 - 1 - 4
Net: 27 - 1 - 4

Arbeider, leilending
Torkild Jonsen
fra Haukedalen
i Hovin (Gransherad sogn) dpt. 18/5-1728 i Gransherad, bg. 26/12-1807, ”Torkild Jonssøn Grumstuul f. Luxefjeld, meldt at være 77 ¾ aar.”, s.a. Jon Torkildsen d.e.
g. i Sauherad 12/2-1763 m. Ingeborg Sigurdsdatter fra Kikja i Sauherad dpt. 18/1-1731 i Sauherad bg. 21/5-1794, ”Torkild Grumstulens kone Ingebor Sigursdtr. f. Luxefield 64 aar.”, d.a. Sigurd Pedersen Kikja.
Se Sauherad Bygdebok, bind II, side 201.
Forlovere: "Ole Jonsen Bestul og Ole Hansen Lien."
1. Sigurd Torkildsen dpt. 2/7-1763 i Sauherad bg. 12/8-1780. ”
Torchil Grumstuuls s. Sigur 17 aar.”
2
. Mari Torkildsdatter (Maren) dpt. 18/1-1767 g.m. Jon Torkildsen. Se Kåsa under Bø i Luksefjell.
3. Jon Torkildsen dpt. 18/12-1768. Se nedenfor.
4. Torjus Torkildsen dpt. 14/3-1773. Dro på sjøen i ungdommen. Hoppet av i N. Amerika og bosatte seg i New York ca. 1805 i følge Georg T. Flom:
    ”A History of Norwegian Immigration to the United States” (1909).
Det ser ut til at han på den måten var den første, som vi kjenner til, av Gjerpens utvandrere.
Br. 1763.

F.f. Torchil Grumstuuls pb. Maren: Biøn Fieldalens kone, Ole Ersrøes kone, Ole Ersrøe, Halvor Svendsen.
F.f. Torchil Grumstuuls db.
Jon: Biøn Fieldalens kone, Karen Knudsdtr., Halvor Christophersen, Halvor Svensen.
F.f. Torchil Grumstuulens db. Torjus: Biøn Fieldalens kone, Christine Biønsdatter, Halvor Kittilsen, Peder Knudsen.

Torkilds far, Jon Torkildsen d.e. var en eldre bror av Jon Torkildsen d.y. som bodde på Bestul.
De var altså 2 brødre med samme navn. Ikke helt uvanlig på denne tiden og ikke alltid like
enkelt for en "stakkars" slektsgransker.


18/7-1794      INGEBORG SIGURDSDATTER   Bamble skifteprot. nr. 12, s. 112b.
Grumstulen     Arvinger:                            
u/Østre Bøe    Enkem. Torkild Jonssen og barna:
i Luksefjell    1. Jon Torkildssen, myndig.
                       2. Torgius Torkildssen, myndig.
                       3. Aaste Torkildsdtr. 30 år.
                       4. Mari Torkildsdtr. g.m. Jon Torkildssen Grumstul.
                       Faren formynder for sin datter.
Brt: 98 - 3 - 12
Net: 89 - 1 - 15

Skogsarb., leilending
Jon Torkildsen
herfra dpt. 18/12-1768 d. 1853. ”d. kort etter 1853 i Amerika hos sin datter Ingeborg.”
g. i Siljan 5/7-1795 m. Gunhild Rasmusdatter fra Hestekås under Grorud i Siljan f. ca. 1771 d. 12/1-1852. ”Gunhild Rasmusdatter paa Bestul, 80 ¼ aar g.”, d.a. Rasmus Olsen Halling fra Devegge i Nes i Hallingdal og Ingebor Ellevsdatter fra Solum i Luksefjell.
Forlovere: "Ole Olsen Bestul og Jon Torkildsen Gromstul." (Altså bodde begge Jon Torkildsen på Gromstul en tid!)
1. Torkild Jonsen dpt. 27/9-1795. Se Listul.
2. Ingeborg Jonsdatter dpt. 28/2-1796. Emigrerte til N. Amerika i 1852.     
-   bg. 25/1-1798. ”Jon Torkildssøn Grumstuuls dødf. db.”
3. Rasmus Jonsen dpt. 13/10-1799. Se Bestul.
4. Ellef Jonsen dpt. 26/12-1801. Se Bestul.
5. Ingeborg Jonsdatter dpt. 15/4-1804 bg. 15/8-1810 ”Jon Torkildssøns pb. Ingebor f. Grumstuul i Luxefjeld 6 1/3 aar.”
6. Ole dpt. 25/1-1807 bg. 25/2-1810 ”Jon Torkildssøns db. Ole f. Grumstuul i Luxefjeld 2 5/6 aar.”
7. Ole Jonsen f. 11/3-1810
d. 16/5-1839 på Gromstul i Luksfjell, 29 år gml.
-    bg. 14/3-1813. ”John Grumstuls barn, dødfød - fra Luxefjeld.”
8. Jon Jonsen (John Johnsen Grumstul) f. 12/9-1814 d. 6/7-1880 i Scandinavia twp., Waupaca Co., Wisc. g. 27/12-1842 m. Ingeborg Olsdatter fra V. Sokka, f. 8/4-1823 i Siljan d. 1908 i Scandinavia, Wisc.
    De reiste med ”Salvator” fra Porsgrunn i april 1844 og ankom New York 6. juli, 59 dager senere. De bosatte seg først i Oconomovoc twp., Waukesha Co., Wisconsin.
    Etter 1860 flyttet de til Scandinavia twp., Waupaca Co. Se Presteattest av 25/4-1844.
Br. 1807.

F.f. Jon Torkildssøn Grumstuuls db. Torkild fra Luxefjeld: Maren Torkildsdtr., Aaste Torkildsdtr., Jon og Torjus Torkildssøn, Ellev Nirissøn.
F.f. Jon Torkildssøns Ingebor f. Luxefjeld: Anders Hanssøns k., Ellen Johannisdtr, Engelbert Christenssøn, Tord Anderssøn, Gunder Jonssøn.
F.f. Jon Torkildssøns Rasmus f. Grumstuul i Luxefjeld: Tore Listuls k., Jon Torkildssøns k. Jon Torkildssøn, Ole Gunnuldssøn, Ole Olessøn.
F.f. Jon Torkildssøns Ellev f. Grumstuul i Luxefjeld: Jon Torkildssøns k., Ingebor Knudsdtr., Ole Olessøn, Anders Hanssøn, Rasmus Halvorssøn.
F.f. Jon Torkildssøns Ingebor f. Gruumstuel i Luxefjeld: Thor Liestuuls k., Ole Bestuuls k., Ole Bestuul, Thor Liestuul, Anders Hanssøn.
F.f. Jon Torkildssøns Ole f. Grumstuul i Luxefjeld: Lars Lienes k., Gjertrud Nielsdtr., Thor Liistuul, Sigur Solum, Ole Knudssøn.
F.f. Jon Torkildssøns hj. db. Ole f. Grumstuul i Luxefjeld: Thor Liestuuls k., Lars Lienes k., Thor Liestuul, Thor Halvorssøn,Ole Larssøn.

F.f. John Torkelsen og Gunild Rasmusdtr.
Grumstulens John: Niels Holms k., Anne Nielsdtr., Christopher Nielsen, Christian og Christopher Davidssønner.

Da Jon og Gunhild giftet seg i Siljan kirke i 1795 ble han nevnt som ”Ungekarl og Jæger Jon Torkilssen Gromstul.”
Tjenestefolk som bodde her i 1801 var Aaste Torkildsdatter (”Bondens søster”) 36 år, ugift og Ole Knudsen 11 år gml.
Bg. 18/8-1810: ”Pigen Aaste Torkildsdtr. f. Grumstuul i Luxefjeld 45 2/3 aar”.

Opplysningen om at Jon Torkildsens svigerfar, Rasmus Olsen Halling, kom fra Nes i Hallingdal, er gitt av
Jesper Tommasen. Han opplyste dessuten at Rasmus Hallings foreldre var Ole Guttormsen Devegge og
Eli Eriksdatter Langaaker.

G.br., arb., leilending
Erik Engebretsen
fra Ekornrød(B) under Mo dpt. 14/12-1794, s.a. Engebret Olsen.
g1g i Skien 8/6-1824 m. Ingeborg Maria Andersdatter fra Skien? f. ca. 1797 d. 12/5-1827 på Venstøp.
Forlovere: "Ole Engebretsen, Christen Tobiasen."
g2g 10/4-1828 m. Karen Kirstine Knudsdatter fra nedre Ristvedt i Sandsvær f. ca. 1794, d.a. Knut Toresen og Kari Andersdatter.
Forlovere: "Christian Netz, Tufte og Christopher Holm."
1. Ingeborg Marie f. 25/8-1824 d. 14/8-1828.
2. Engebret f. 14/4-1826 d. 25/7-1826.
3. Pike f. 11/5-1827 d. 17/5-1827. ”Erik Ingebretsen og Ingeborg Maria Andersdtr's udøbte pigebarn, Venstøp.”
Barn i 2. ekteskap:
4. Ingeborg Karine f. 10/8-1828 d. 16/12-1828.
5. Ingeborg f. 11/9-1829 d. 12/9-1829. Levde kun i 24 timer.
6. Engebret Eriksen f. 28/2-1831 g. 12/1-1849 m. Karen Isaksdatter fra N. Sætret f. 27/12-1823, d.a. Isak Andersen Sætret. Bodde på Rød under Sølland i Siljan.
    Barn 1. Ingeborg Karine f. 7/2-1849 i Gromstul.
    Barn 2. Peder Engebretsen f. 1851 i Siljan. Emg. til Am.
    Barn 3. Anne Helvig Engebretsdatter f. 1854 g.m. bestyrer ved Foss aldershjem, Ole Kristian Nilsen Bøe. Se N. Bø(A), siden Foss.
    Barn 4. Isak Engebretsen f. 1856. Bodde på Rød i Siljan. 
    Barn 5. Karen Kirstine Engebretsdatter f. 1858 g. til Tormodsrød i Siljan.
    Barn 6. Ole Engebretsen f. 1860.
    Barn 7. Erik Engebretsen f. 1863.
    Barn 8. Marie Engebretsdatter f. 1866 g.m. Ole Johansen. Bodde på Tormodsrød i Siljan.
    Barn 9. Inger Marie f. 1867.
    Barn 10. Inger Engebretsdatter f. 1869.
    Barn 11. Karine Engebretsdatter f. ca. 1871.
7. Inger Maria Eriksdatter f. 22/1-1834
g.m. Anders Gundersen fra Afsøla i Siljan. Se Bestul i Luksefjell.
Br. 1844.

Se også Venstøp(34).

Erik hadde en bror, Ole Engebretsen f. 1797 som var gift med Ingeborg Olsdatter fra Haugedal i Luksefjell og
ei søster Ingeborg Engebretsdatter f. 1803 som var gift med Ellef Jonsen Bestul (emg. i 1844).
Se Ekornrød(B) u. Mo.

Erik Engebretsen drev tidligere (fra 1815) Rød u. Sølland i Siljan. Tjenestefolk her i 1845:
Lars Kittilsen (19), Berthe Olsdatter(23), Anne Kittilsdatter (27).

Ang. Karen Kirstine Knudsdatters opphav: Se Sandsvær VI, s. 24.

Arbeider, g.br., leilending
Sigurd Jonsen
fra Kåsa u. Bø dpt. 22/1-1792 d. 29/3-1864 i Gromstul, s.a. Jon Torkildsen Kaasa.
g. 2/9-1825 m. Else Torkildsdatter fra Gåserud-eiet i Sandsvær ca. 1797 d. 2/5-1882 i Gromstul, d.a.Torkild Olsen og Kiersti Evensdatter på Gåserud.
Br. 1852.

Se Kåsa under Bø i Luksefjell.

Else var i tjeneste i Sandsvær før hun giftet seg. Før de kom hit, bodde de først på Tvinnhella u. Mo.
Deretter var de på Kåsa u. Bø fra 1833 til de kom hit i 1852. De bodde her i 1856. Husstanden bestod
da av 12 mennesker.

Arbeider, g.br., leilending
Tollef Torsteinsen
fra Holtet i Dalskroken i Sauherad f. 1825 d. 17/11-1889, s.a. Torstein Olsen Holtet.
g. 12/1-1854 m. Maren Sigurdsdatter fra Kåsa under Bø i Luksefjell f. 1/2-1835 d. etter 1905, d.a. Sigurd Jonsen.
1. Karen Tollefsdatter f. 28/1-1854 g.m. Ole Anundsen. Se Listul.
2. Torstein Tollefsen f. 11/12-1855. Se nedenfor.
3. Sigurd Tollefsen f. 25/4-1858. Emigrerte til Amerika som ungkar før 1891.
4. Maren Elise Tollefsdatter f. 6/11-1860 g.m. Ole Torkildsen. Se S. Rønningen.
5. Gunhild Tollefsdatter f. 15/8-1863 g.m. Ole Markusen. Se Baugerud(1).
Br. ca. 1857.

Tollefs bror, Ole Torstensen(49) f. i Sauherad og hans kone, Karen Sigurdsdatter (41) fra Gjerpen,
bodde her i 1865. Ole var værksarbeider (ved Fossum). Marens gamle mor Else Torkildsdatter fra
Sandsvær (70) bodde også her. Tollef Gromstul var en kjent bjørnejeger.

Jon Grinilia: "Min mor tjente hos Tollef og Maren Gromstul, antakelig omkring 1870. Hun fortalte at man hver høst salta ned ei
tønne stor, feit aure (fiska i Økteren og Sakseren). Tollef kløvde fisken i to. Om vinteren hang slike fisker kløvd over en stang
under taket ved kakkelovnen, så fettet draup av stykkene. Det var nok delikate saker ved sida av flatbrød, poteter og godt smør.
På den tid hersket det velstand på garden."
Fra Luksefjellminner nr. 9. Utgitt på Skavan Miniforlag (Se www.grenlandsminner.no). Les flere historier om Tollef Gromstul der.

Skogsarbeider Sveinung Rollefsen bodde her med sin familie i tidsrommet 1887-1890. Se Berg(4).

Tømmerdriftarb., leilending
Torstein Tollefsen
(Torstein T. Dahl) herfra f. 11/12-1855 d. 1921.
g. 11/10-1880 m. Berthe Marie Andersdatter fra V. Bø(1) f. 24/1-1855 d. 1900 i Dalsbygda, d.a. Anders Gulbrandsen Fieldet.
1. Theodor Gromstul f. 13/9-1881 g. i Melum 4/2-1905 m. Inga Halvorsen fra Løveid f. 21/11-1878, d.a. slusevokter Ole Daniel Halvorsen.
2. Anders Gromstul f. 1883
3. Peder T. Dahl f. 20/5-1887. Bodde i hus på Bratsberg (63/392).
4. Anne Dahl f. 20/5-1887 g.m. Mads Johnsen Aas. Se Ås(12).
5. Kristian f. 14/1-1890 d. 24/8-1890.
Br. 1890.

Tjenestgutt i 1891: Henrik Johnsen, ugift, tømmerhugger, f. 1870 i Gjerpen.

Denne familien ser ut til å ha flytta til Dal i Dalsbygda før 1896. Sønnen Theodor ble konfirmert derfra den 19/4-1896.

G.br., tømmerdriver, leilending
Johannes Hansen Gromstul
fra Pytte i Sandsvær f. 16/5-1844 d. 1928, s.a. Hans Christophersen Pytte og Grete Ellefsdatter.
g1g i Komnes i Sandsvær 27/6-1869 m. Nicoline Andrine Olsdatter fra Boserud(4) i Sandsvær f. 6/11-1847 på Boserud d. 19/12-1883 på Boserud, d.a. Ole Svendsen Nordby fra Lardal og Anne Syrine Thorsd. fra Boserud(4).
g2g ca. 1895 m. Ovidia Karoline Olsdatter fra Løver i Sandsvær f. 1866 i Lardal d. 1933.
1. Ole Hagbart Johannesen f. 30/6-1869 på gården "Lakeld" i Botne, Vestfold d. 1936. Se Økter(6).
2. Sigvart Anton Johannesen f. 16/8-1869* på Boserud g. i Komnes krk. 28/4-1892 m. Antonette Helene Johansdatter Skinnes. Bodde på Skinnes (15/3) i Sandsvær.
3. Christian Adolf f. 1872 på Boserud d. 19/4-1874 på Boserud.
4. Anna Gunhilde Johannesdatter f. 11/4-1874 i Boserud i Komnes d. 1947 g.m. Kristen Kristiansen fra Sandsvær f. 1862 d. 1926.
5. Kristian Theodor Johannesen f. 1877 i Sandsvær. Se Økter(2).
6. Hjalmar Johannesen Gromstul f. 12/11-1880 i Komnes i Sandsvær d. 1961 I USA g. i USA 20/1-1907 m. Maren Karine Olsdatter fra Listul f. 1883 i Minnesota. Bodde i Minnesota, USA.
7. Newton Johannesen Gromstul f. 1/11-1883 i Komnes.
Barn i 2. ekteskap:
8. Karoline Hansine Johannesen Gromstul f. 16/2-1896 i Gromstul.
9. Hilda
Johannesen Gromstul f. 10/4-1897 i Gromstul.
10. Karen Olava
Johannesen Gromstul f. 26/7-1898 i Gromstul.
Br. ca. 1892.

Johannes drev gården "Lakeld" i Botne i 1869. Deres første barn ble født der. *Barn nr. 2, Sigvart Anton f. 16/8-1869 på Boserud,
var "uekte" barn av pige Trine Olette Olsdatter fra Boserud og uk. Johannes Hansen Vaals-eiet. Han vokste opp som en sønn i
denne familien.

Denne familien bodde tidligere på Boserud(4) i Komnes sogn i Sandsvær hvor hans første kone kom fra.
Hun døde på barselseng "7 uger efter forløsningen" hjemme på gården Boserud i 1883.

Johannes var en aktiv kar og trolig litt av en kvinnebedårer. Da han ble enkemann på Boserud med 6 barn,
ble han først far til Hans Johannesen f. 1885 med piken Inga Hansdatter f. 1859. Deretter ble han igjen far til
Karoline f. 1887 med piken Karen Paulsdatter Boserud-eje. Karoline døde samme år.

Under folketellingen 1900 hadde familien et par losjerende: Tømmerkjører Thor Johan Josefsen fra
Rønholt i Bamble f. 1883 og skomaker Ole Olsen f. 1835 i Sandsvær med fast bopel på gården Solum.
Andre beboere på Gromstul i 1900 var losjerende tømmerhugger Anthon Ingebret Olsen fra Siljan f. 1877
og tømmerhugger Halvor Olsen f. 1876 også fra Siljan (brødre?).

Ovidia fikk et barn med uk. Karl Larsen Hynaas fra Botne: Kristense Karlsdatter f. 11/1-1889 i Svarstad sogn, Lardal.
Ovidia bodde da på Løver i Lardal. Kristense bodde her i familien som ei datter i 1900.

Jon Grinilia:Johannes Hansen Boserud og Ovidia Olsen, begge fra Sandsvær, leide gården (Gromstul) fra 1892-1907.
Det var en dyktig og drivende kar som på Gromstul opparbeidet seg en god besetning av hester og kuer. Han kjøpte en stor gård "Bjure" i Andebu og flytta dit i 1907. Fra "Luksefjellminner nr. 9". Utgitt på Skavan Miniforlag.

G.br., skogsarb., forpakter
Ole Kittilsen Gromstul fra Skui i Lardal f. 26/6-1871 i Sandsvær (døpt i Hedenstad) d. 29/9-1953, s.a. pike Dorthea Olsdatter Hagen under Bakli (37 aar) enkemann og dagarb. Kittil KittilsenKløvstad (26 år).
g.m. Berthe Marie Johansdatter fra Ramnes i Vestfold f. 28/8-1862 (Kirkeboka sier: 26/8) d. 8/8-1935, d.a. uk. Johan Hansen og p. Bredine Eriksd. "Ouf-eie."
1. Gustav Olsen Gromstul f. 19/6-1896 i Lardal. Se V. Bø(2).
Br. 1907.

Denne familien var på Lia under Godal fra 1900-1907. De flyttet til V. Bø(2) i 1919.


Gromstul lå med utsikt mot Økteren i vest. Kilde: Luksefjellminner nr. 18. Ukjent fotograf.

Skogsarbeider, innerst
Hans Gromstul
herfra f. 7/4-1891 på Bekkevar under Hem i Lardal d. 21/12-1973, s.a. p. Berthe Marie Johansdatter (se ovenfor) og uk. Gullik Halvorsen f. 1870.
g. 17/2-1913 m. Anna Kirstine Pedersdatter Haave fra Tufteputten under Tufte f. 28/1-1889 i Økter(2), konfirmert i Solum, d. 31/5-1965, d.a. Peder Andersen Haave.
1. Martha Gromstul f. 25/2-1913 i Gromstul d. 23/4-1999. Gift Belland. Gravlagt på Borgestad sammen med foreldrene.
2. Gudrun Gromstul f. 25/4-1914 i Gromstul.
3. Olav Gromstul f. 18/1-1916 i Gromstul. Se Augestad(6). Bodde siden i Lokesv. 3 i Hovenga.
4. Peder Gromstul f. 24/7-1918 i Gromstul.
5. Anders Gromstul f. 9/2-1919 i Fekjan. 

Hans Gulliksen vokste opp på Gromstul og V. Bø(2) som sønn av Ole Kittilsen som giftet seg med hans mor.
Etter at Hans Gulliksen giftet seg bodde de først her fram til 1918. De var dermed et par år på Fekjan u. Dale
hos hans stefar, Ole Kittilsen og hans mor, Berthe Marie Johansdatter.
Denne familien flyttet i 1925 til Augestad(6) i Hovenga i Porsgrunn kommune.
Anna og Hans Gromstul er gravlagt på Borgestad kirkegård.

G.br., skogsarbeider, forpakter
Anders Fritzen
fra Ambjørnrud i Andebu, Vestfold f. 12/10-1875 d. 7/9-1958 i Hedrum, s.a. p. Karen Anne Gundersdatter og "tjenestegutt Fritz Hansen Vige".
g. i Skien 1/10-1900 m. Kjersti Bjørnsen fra Fekjan f. 7/4-1881 i Sauherad d. 1/2-1969 i Siljan, d.a. Ingeborg Halvorsdatter fra Fekjan under Dale og arbeider Bjørn Ingebretsen. (Hun ble senere g.m. Jacob Fekjan).
1. Ingeborg Fritzen f. 22/12-1900 i Skien d. 18/12-1986 i Siljan g1g 24/4-1923 m. Gunnulf Pedersen Strømme fra Lunde f. 28/2-1899.
    Barn 1. Johan Anton Fritzen f. 13/3-1919 i Skien g.m. Agnes Laurence f. 24/4-1920 d. 12/1-2001. Bodde i Romev. 2 i Skien.
    Ingeborg (Fritzen) Strømme g2g m. Ingvald Romsdalen i Siljan f. 1899 d. 1946. Bodde i Seteret i Siljan.
    Barn 1. Anna Strømme f. 21/8-1923 i Seteret i Siljan g.m. Ole Berberg. Bosatt ved Solvika. Se også Luksefjellv. 301 under Limi.
    Barn 2. Gunvald Ingebret Sæthre f. 1925 i Seteret i Siljan g.m. Margit. Bosatt i Siljan.
2.
Hanna Fritzen f. 13/10-1905 i Skien g.m. Albert A. Kiste. Se V. Stulen.
3. Ivar Emanuel Fritzen f. 10/1-1908 d. 14/4-1986 i Arendal g.m. Astrid Bertha f. 25/2-1906 d. 13/1-1993. Bodde i Arendal.
    Barn 1. Ivar Asbjørn Fritzen. Bosatt ved Fevik.
    Barn 2. Audhild Fritzen.
4. Hjalmar Bertrand Fritsen f. 2/12-1910 i Kåsin i Sh. d. 17/12-1986 g. i Skien 21/12-1940 m. Bergliot Marta Hansen f. 21/6-1907 d. 6/5-1971. Gravlagt på Nordre gravlund.
    Barn 1. Helge Fritsen f. 1948 g.m. Astri Ree-Pedersen f. 1953. Bosatt i Stavanger.
5. Astrid Fritzen f. 9/5-1913 i Kåsin i Sh. g.m. Torleif Hjerpetjønn f. 26/7-1912 d. 8/7-2000. Bosatt i Sandefjord.
    Barn 1. Odd Hjerpetjønn f. 29/5-1948 d. 20/6-1998 i Larvik.
    Barn 2. Irene Hjerpetjønn.
6. Henry f. 26/12-1916 i Kåsin i Sauherad. Døde som liten.
7. Kittil Fritzen f. 20/2-1918 i Kåsin g.m. Gerd Edel f. 25/7-1918 d. 14/1-2001. Bosatt på Notodden.
    Barn 1. Thor Fritzen f. 28/6-1948 d. 13/9-2014. Bodde på Notodden. Ingen barn.
8. Clary Alvilde Fritzen f. 16/9-1921 i Gromstul g1g m. Finn Eide f. 3/3-1924 d. 16/8-1954. Gravlagt ved Hedrum kirke.
    Clary Alvilde ble g2g m. Asbjørn Vinorum Christiansen f. 25/12-1911 d. 18/10-1991. Gravlagt ved Hedrum kirke.
    Barn 1. Sylvia Eide f. 1942. Bosatt i Southampton, England.
    Barn 2. Jan Eide f. 1953 g.m. Liselotte. Han er murmester og bosatt i Nevlunghavn, Vestfold.
9. Anker Ferdinand Fritzen f. 14/7-1924 i Gromstul d. 24/7-1999 g.m. Ragnhild Jacobsen f. 28/8-1928. Bosatt i Limiløkka 69 i Skien.
     Barn 1. Inger Lise Fritzen f. 1947 i Siljan g1g m. Godtfrei Kittilsen f. 1947 (ektsk. oppløst) g2g 21/1-1977 m. Bjarne Moum fra Grong f. 1945.
     Barn 2. Torhild Fritzen f. 1951 i Gjerpen g.m. Truls Dag Jacobsen fra Tønsberg f. 1945.
     Barn 3. Trond Fritzen f. 1954 g.m. Amalie Hopstad. Bosatt i Limijordet 12 i Gjerpen.
     Barn 4. Dag Fritzen f. 1960 g. i Porsgrunn 1996 m. Mette Bakken f. 1964. Bosatt i Limiløkka 69 i Gjerpen.
10. Didrik W. Fritzen f. 21/3-1929 d. 12/4-1978. Bodde ved Heivannet i Siljan. Ugift. Gravlagt på Gjerpen.
11. Klara Sofie Fritzen f. 1930 g.m. NN. Kristiansen. Bosatt i Larvik.
       Barn 1. Sylvia Kristiansen.
       Barn 2. Jan Kristiansen.
Br. 1918.

Takk til Helge Fritsen i Stavanger for god hjelp til å sette sammen denne familien!

Da
Anders Fritzen giftet seg med Kjersti bodde de i Skien. Han var vognmann (tømmerkjører). Under folketellingen
1900 bodde de i Duestien i Skien. Da Ingeborg ble født var det nevnt at de bodde i Duestien hos Per Holt.
Sammen med dem bodde også fattiglem Karen (Anne) Gundersdatter f. 1848 i Andebu. Dette var mor til Anders.

Anders Fritzen er også nevnt som gift tømmerkjører på "Vassendsetret" under Mo under FT 1900. Det var ei arbeids-
stue hvor det bodde 5 mann som arbeidet i skogen for Løvenskiold-Fossum. Han bodde nok fast i Duestien i Skien.

De flyttet til Kåsin under Kleverud i Sauherad, like ved Holtsås stasjon før 1910. I 1913 bygde Anders hus på eien-
dommen Kleiverud(3) ”Rypern” i Sauherad.
Anders kjørte med egne hester både mens han arbeidet på jernbaneanlegget (Bratsbergbanen) og mens han
arbeidet i skogen for Løvenskiold-Fossum. Han forpaktet Gromstul i Luksefjell fra 1918 til 1926.

I 1926 flyttet Anders med familie til Nyland under Åsterød ved Skifjell. Nyland gikk på tvangsauksjon i 1931.
De flyttet til Strømdal samme år, hvor de ble boende til de flyttet til Hedrum i 1953 hvor han døde.
Kjersti flyttet da til Siljan hvor hun bodde hos sin yngste sønn Didrik ved Heivannet resten av livet.


Innhuset på Gromstul ca. 1960. Foto: Willy Solum (R.I.P.), Sneltvedt.

Gromstul ble nedlagt i 1928. Husene ble delvis nedrevet tidlig på 1970-tallet. De brukbare materialene ble brukt andre
steder. Restene ble brent opp. I dag er det bare grunnmurer tilbake (1996).


Det er ikke mye igjen av Gromstul i dag. Her med en amerikansk etterkommer av Sigurd Johnsen Kaasa som bodde her en tid.
I bakgrunn: Birger Haukeli og Jan Christensen. Foto: Gard Strøm 1996.

(C) Gard Strøm.