| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Åsterød
Gård nr. 95 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 03.03.2015


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Gamle Åsterød
Landskyld ifølge ”Jordebog for Oslo stift m.v. 1618": 2 huder.

Åsterød ligger østvendt ca. 180 m.o.h., like syd for Stubberød.

Gården grenser i nord til Stubberød, i øst til Meen skog (Vosserødmarka), i syd til Båserød og
i vest til Meen skog.

Ingen oldtidsfunn.

O. Rygh.
Navnet kommer trolig av mannsnavnet
Ásti, som nok har ryddet gården. Derfor: Ástaruð.

Åsterød ble trolig ryddet i gammelnorsk tid (1000 - 1350), lagt øde etter svartedauen og gjenryddet mot
slutten av 1500-tallet.

Eldste skriflige kilde: Biskop Eysteins ”Røde bok” 1398. Da var Solum kirke eier av 4 øyres skyld. Resten
var privateid, uvisst av hvem. Sannsynlig skyld av hele gården: 10 øyre (kvartgård).

Tidlige eiere.
Gjerpen prosti under Oslo stift, ble eier av hele skylda mellom 1400 og 1618. Under reformasjonen i Norge 1536,
konfiskerte den dansk/norske kongen alt kirke-gods.
Kongen solgte Gjerpen prostigods den 16/1-1668 til generaladmiral Cort Adeler for 6000 riksdaler. Dermed var
Åsterød i Adeler-slektens eie helt fram til 1823. Altså i hele 158 år.
 
Didrik Cappelen kjøpte bl.a. Åsterød i 1823. Hans svigersønn, juristen Christopher Hansen Blom (se Frogner 11),
overtok Åsterød og andre gårder i 1832. Hans sønn Diderik Cappelen Blom (Se Bratsberg 1) eide Åsterød i  tids-
rommet 1861 - 1893. Åsterød ble dermed solgt til private.

Tidlige brukere.

Anders Aasterø
var bruker av Åsterød i 1611 og i 1618.
Guldbrand Aasterø
var bruker av Åsterød i 1624.

Christen Aasterød f. ca. 1600 bg. i Skien 23/11-1674. ”Christen Aasterød 74 aar gam.”
g. NN
1. Nils Christensen Aasterød f. ca. 1629 bg. i Skien 24/1-1677.” Niels Christenssøn Aasterød, ved 48 aar gam.” Bodde i  Skien. Se 2 av hans barn nedenfor.
2. Iver Christensen Aasterød f. ca. 1632 g. i Skien 11/12-1664 m. Birthe Eriksdatter. Bodde i Skien.
Br. 1644.

Denne familien flyttet til Skien, men beholdt familienavnet Aasterød.

Nils Christensen Aasterøds datter Ingebor dpt. 15/6-1662 i Skien kirke. Ingeborg Nilsdatter.
Nils Christensen Aasterøds søn Knud dpt. 12/3-1665 i Skien krk. Knud Nilsen.


Se Åsterød(1), Åsterød(2) "Menstadseter" og Åsterød(3) ”Nyland”.

(C) Gard Strøm.