| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Ballestad
Gård nr. 65 i Gjerpen kommune i Telemark. Innlemmet i Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 24.01.2019


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Ballestad 28 - Ballestad nordre
Gammelt løpenr. 220c. Siden Norges matrikkel 1889: 65/28.

Utskilt fra Løvenskiold-Fossums eiendom.

Adresse i dag: Håvundv. 291, 3713 Skien.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra Statsminister Løvenskiold til Jacob Trondsen med havnegang for 3 kjør, dat. 11 januar, tingl. 23 juni 1838."
"Auktionsskjøde til Jacob Trondsen paa Peder Tygesens boes andel af dette brug, dat. og tingl. januar 1840."

"Forening mellem eierne af flere brug i Ballestad angaaende havnerætt i Ballestad sætermyr og Ballestad Stubberød sæter,
dat. 17. marts, tinglyst 1. Juni 1853."
Jacob solgte denne retten igjen i 1856.

G.br., skomaker, selveier
Jacob Trondsen Ballestad
fra Frogner f. 29/11-1812 d. 16/1-1892 på Ballestad, s.a. Trond Olsen. Se Familie 3 - Frogner 1801.
g. 8/7-1841 m. Kirsten Pedersdatter fra Kjær(1) f. 5/3-1818 d. 26/6-1865 på Ballestad, d.a. Peder Tygesen Kjær.
1. Trond Jacobsen f. 4/10-1841. Overtok gården.
2. Elisabeth Jacobsdatter f. 24/12-1843 g. 12/3-1869 m. styrmann Arnt Andreasen Skredsholdt fra Skien f. 10/7-1847 d. 17-18/4-1872 på sjøen, s.a. Andreas Arntsen (Arnesen?).
3. Peter Jacobsen f. 19/6-1848.
4. Lars Jacobsen f. 27/5-1850.
5. Elen Jacobsdatter f. 14/2-1853 d. 11/3-1878. Ugift.
Br. 1838.

Alle barna ble født her. Jacob ble i kirkeboka 1843 beskrevet som ”selveierhusmand”.
Hva nå presten måtte mene med det. Han eide hvertfall gården sin.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (skylddaler)

220c

Ballestad nordre

Jacob Trondsen 

2 1/4 skind

0 daler - 4 ort - 15 skilling

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld

220c

Ballestad nordre

Jacob Trondsen 

0 dl. - 4 ort - 9 sk.

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

65 

28

220c

Ballestad

Ballestad nordre

Jacob Trondsen 

0 - 4 - 15

2 mark 26 øre 

Skipsfører, innerst
Trond Jacobsen Ballestad
herfra f. 4/10-1841 d. 10/9-1877 på Ballestad.
g. 10/12-1863 m. Anne Margrete Eriksdatter fra Ballestad(52) f. 29/12-1837, d.a. Erik Olsen Ballestad.
1. Caroline Emilie Jacobsen f. 18/3-1864.
2. Jacob Trondsen f. 10/2-1866.
Emigrerte fra Gjerpen til Chicago den 19/7-1884.
3. Erik f. 15/6-1867 d. 3/10-1867 på N. Ballestad.
4. Erik Trondsen f. 10/5-1869. Overtok gården.
5. Thora Amalie f. 16/7-1870 d. 25/8-1887 på N. Ballestad.
6. Inger Olava Jacobsen f. 6/8-1872.
7. Elen Dorthea f. 23/6-1876 d. 14/2-1877 på Ballestad.
Br. 1868.

Trond Jacobsen var styrmann allerede i 1863 da han giftet seg. I 1867 var han skipper.
Ifølge kirkebøkene er alle barna født her.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra Jacob Trondsen til Anne Margrethe Eriksdatter paa dette brug og løsøre for 7600 kr., dat. 30. Januar, tingl. 15. Mai 1888."
"Skjøde fra Anne Margrethe Eriksdatter til sønnen Erik Trondsen, dat. 30. april, tingl. 2. mai 1891."

G.br., selveier
Erik Trondsen Ballestad/ Tveitan
herfra f. 10/5-1869 d. 19/7-1911 på Sem i Vestfold.
g. 5/5-1891 m. Ingeborg Sofie Larsdatter fra Løberg(8) f. 15/11-1872 d. februar 1952, d.a. Lars Olsen Løberg.
1. Trygve E. Trondsen f. 1891. Bodde på Stokke i Vestfold.
2. Ingolf Løberg f. 15/6-1893 d. 26/1-1894.

3. Agnes Trondsen f. 1896 i Gjerpen g.m. Conrad Viersholm. Bodde på Sem i Vestfold.
4. Ester Trondsen f. 1898 i Gjerpen g.m. Otmar Kverner. Bosatt i Tønsberg.
Br. 1891.

Erik Trondsen kjøpte i 1899 gården Tveitan (gnr 37 brn 1) i Sem prestegjeld. Han solgte Tveitan i 1908 og
døde 2 år senere på Sem av tæring.

"Skjøte fra Erik Trondsen til Gunnar Pedersen for 8000 kr., dat. 11. mai, tingl. 1. okt. 1896."
"Skjøte fra Gunnar P. Follaug til Aslak Pedersen for kr. 8000, dat. 17/9-1900, tinglyst 1907."


G.br., selveier
Aslak Pedersen Ballestad
fra Follaug(9) f. 17/12-1873 på Afsøla i Siljan d. 1952, s.a. Peder Gundersen Follaug.
g. i Gjerpen kirke 7/5-1899 m. Ingeborg Tovsdatter "fra Osebakken" f. 3/3-1876 i Kåsene under Haugholt i Sauherad, d.a. Tov Kittilsen og Ragnhild Hansdatter.
Forlovere: "Gunnar Pedersen, Simon Olsen."
1. Palmer Ballestad f. 27/8-1899. Overtok gården.
2. Thorvald Ballestad f. 2/3-1904 g. i Borgestad krk. 7/2-1951 m. Solveig Knudsen fra Skien f. 13/6-1913. Bodde i Skien.
3. Rakel Marie Ballestad f. 18/11-1907 g.m. Christen Hovland f. 30/4-1905. Bodde på Osebakken i Porsgrunn. Se Løberg(37) "Hovland søndre".
4. Asbjørn Ballestad f. 29/3-1913 d. 21/1-1968 g.m. Agnes C. Abrahamsen f. 25/3-1920 d. 17/4-1983.
    Barn 1. Kjell A. Ballestad f. 26/2-1943 d. 25/3-1983. Ugift sjømann.
Br. 1900 (tinglyst 1907).

Tjenestepike her i 1900: Anne Tovsdatter fra Sauherad f. 1885.

Aslak Ballestad kjøpte også eiendommen Follaug(16) (64/16) i 1921 (jord).


Ingeborg og Aslak Ballestad.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

 65

28

Ballestad 

Ballestad nordre 

Gunder Pedersen 

2 mark 26 øre

 64 9 Follaug Follaug Gunder Pedersen 4 mark 28 øre

G.br., selveier
Palmer Ballestad
herfra f. 27/8-1899 d. 23/6-1975.
g. 1942 m. Martha Marie Tveitan fra Oredalen i Siljan f. 23/10-1913 d. 20/3-2008, d.a. Nils Oredalen og Ida Johnsdatter Tveitan, begge Siljan.
1. Oddmar Ballestad f. 1943. Overtok gården.
2. Aase Ingebjørg Ballestad f. 1953 g. 28/4-1973 m. Jan Ole Pettersen f. 1952. Bosatt i Skauenv. 22 A i Skien (2011).
    Barn 1. Anita Pettersen f. 1974.
    Barn 2. Lene Pettersen f. 1977.
    Barn 3. Kathrine Pettersen f. 1982.
Br. 1950.

Eiendommens grenser på 1950-tallet, ifølge Palmer Ballestad:
”Nord Røsland, øst Kolkin, sør Jacob Eriksen, vest Johannes Ballestad.”


Palmer med Aase Ingebjørg på fanget, Oddmar og Martha Marie.


Ballestad bnr 28 på 1950-tallet. Alle svart/ hvit fotografier her, er eid av Aase Ingebjørg Pettersen f. Ballestad.

Innhuset, som står her også i dag (2012), ble oppført i 1850. Nye uthus oppført i ca. 1902.
Etter mange års drift, ble driftsbygningen revet noe før 2005.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 65

28

Ballestad nordre 

Palmer Ballestad

1 mark 72 øre 

 64 16 Follaug - Bjørkeheim Palmer Ballestad 1 mark 16 øre


Kårbolig.
Håvundv. 287B (64/16). Oppført 1975.
Utskilt fra Follaug. Siden sammenføyd med denne gården.

Ingeniør, selveier
Oddmar Ballestad herfra f. 1943.
g. 1972 m. barnevernspedagog Hege Gunn Madsen f. 1948.
1. Gry Ballestad f. 1972.
2. Pål Ballestad f. 1977.
Br. 1974.

Fra Grunnboka: "Andel av Håvundvegen 287 B (Gnr 65, bnr 28) er overdradd til Oddmar Ballestad (16.12.1974). Overdragelsen omfatter
også andel av Gnr 64, Bnr 16. Overdragelsen omfatter også andel av Håvundvegen 287 B (Gnr 65, bnr 28)."


Fra NIBIO Gårdskart.

(C) Gard Strøm.