| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Frogner
Gård nr. 62 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 21.05.2015


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Frogner 1801
Kilde: Folketellingen februar 1801. Supplert med opplysninger fra kirkebøker og skifter m.m.

Familie 1.
N. Frogner 1801. Trolig en Myra-plass.

Arbeider
Erik Jørgensen
fra Høymyr(1) dpt. 4/2-1731 d. før 1801, s.a. Jørgen Eriksen. Se også Familie 5 - Follestad 1700.
g. 15/9-1768 m. Berthe Hansdatter f. ca. 1735.
1. Anne Eriksdatter dpt. 20/11-1768. Anne var døvstum. Hun bodde her med sin mor i 1801 og som fattiglem på S. Brekkejordet hos Peder Pedersens enke i 1845. Ugift.
2. Hans dpt. 25/3-1771 bg. 14/7-1776. ”Erik Jørgensens s. Hans f. Bradsb.Kl. 5 1/2 aar.”

F.f. Erik Jørgensens pb. Anne fra Mælum: Niri Vattenbergs kone, Marthe Olsdtr., Ole Hansen, Thomas Thomasen, Hans Andersen.
F.f. Erik Jørgensens db. Hans fra Breche Ejet: Guri Knudsdtr., Margith Hansdtr., Ole Hansen, Anders Eriksen.

Familie 2.
N. Frogner 1801.

Her var oppført tømmermann, sagmester og husmann med jord,
Jon Svenkesen
fra Sørbø(7) "N. Stensåsen" med familie. Se Bratsberg(8) "Fæhn".

Jon var født på plassen Stuen v/Helgen i Holla og kom med sine foreldre og søsken til
Nordre Stensåsen under Sørbø i ca. 1760.

Familie 3.
S. Frogner 1804.

Gårdarb., leieboer
Trond Olsen
fra N. Rising(B) f. ca. 1775 d. 4/9-1830 på Frogner. ”Trond Olsen, arbeidsmand f. Rising. Boende paa Frogner, 53 aar.”
g1g i Solum 6/10-1800 m. Ingeborg Thorsdatter fra Hagen under Gjerpen lille dpt. 28/5-1769 bg. 21/1-1802. ”Tron Olessøns kone Ingebor Torsdtr. u. S. Breche 29 3/4 aar.”, d.a. Thor Olsen Hagen.
Forlovere: Johannes Johannesen og Brønjul Pedersen.
g2g 28/9-1803 m. Else Jacobsdatter fra Langerød(A) dpt. 26/12-1780, d.a. Jacob Andersen Langerød.
Forlovere: Aslak Hansen, Nils Olsen.
1. Johanne dpt. 26/10-1800 bg. 28/11-1802. ”Tron Olessøns pb. Johanne u/S.Breche 2 1/12 aar.”
Barn i 2. ekteskap:
2. Ingeborg Maria Trondsdatter dpt. 9/10-1803 g.m. enkem. Lars Olsen. Se Familie 16 - Borgestad 1865.
3. Ole Trondsen dpt. 22/9-1805. Se Familie 16 - S. Brekke 1845.
4. Maren Trondsdatter dpt. 26/12-1807.
5. Isak Trondsen dpt. 20/6-1810.
-   bg. 26/6-1810. ”Tron Olessøns dødf. pb. f. S. Frogner.”
6. Jacob Trondsen f. 29/11-1812. Se Ballestad(28).
7. Even Trondsen f. 17/2-1816 på Frogner.
8. Aaste Maria Trondsdatter f. 8/10-1819 på Frogner g.m. Nils Haraldsen Riis. Se Riis(17) "Riisrønningen". Se også Berberg(6) "Langerød".
Br. ca. 1804.

F.f. Tron Olessøns pb. Johanne f. paa N. Riising: Anne Svendsdtr., Tore Olesdtr., Tord Halvorssøn, Halvor Tordssøn, Jan Haagenssøn.
F.f. Tron Olessøns pb.
Ingebor Maria u/S. Breche: Anne Svendsdtr., Anne Jacobsdatter, Jon Halvorssøn, Erik Tordssøn, Nils Olessøn.
F.f. Tron Olesøns db. Ole f. S. Frogner: Jon Svenchessøns k., Birthe Maria Jonsdtr., Knud Johannissøn, Hans Jacobssøn, Christen Torjerssøn.
F.f. Tron Olessøns pb. Maren f. S. Frogner: Maren Pedersdtr., Kirsten Dorothea Bødker, Jacob Langerøe, Knud Johannissøn, Jacob Jonssøn.
F.f. Tron Olessøns db. Isak f. S. Frogner: Christian Monrads k., Else Car. Blom, forvalter Schaanning, Peder Haraldssøn, H. Resch.
F.f. Tron Olsens db. Jacob f. Frogner: Anne Kirstine Jacobsdtr., Else Johnsdatter, Jacob Johnsen, Jacob og Anders Jacobsen.

Trond Olsen bodde tidligere på N. Rising(B).

Trond Olsen var fadder 5/12-1802 for:
Nils Svenossøns db.
Engelbert u/S. Grinie. Faddere: Tron Olessøns k., Kirsten Isaksdtr., Nils Engelbertssøn, Ole Monssøn, Mads Dithmanssøn.

Forsøk på å finne ut hvor Trond Olsen kom fra.
Far: Ole NN.
Søsken:
Trond Olsen f. ca. 1775.
Tore Olsdatter.
Nils Olsen.

(C) Gard Strøm.