ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Kjær
Gård nr. 118 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.

Oppdatert: 28.05.2020


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Kjær 1 - Kjær søndre
Gammelt løpenr. 406a. Siden Norges matrikkel 1889: 114/1.

Adresse i dag: Børsesjøv. 156, 3719 Skien.

G.br., selveier
Lars Andersen Kiær
(Lars Andersen Hustvedt) fra Hustvedt i Solum f. ca. 1691 bg. 6/12-1765. ”Lars Kiær 74 aar.”, s.a. Anders Larsen Hustvedt og Berthe Nilsdatter Vale.
g. i Solum 29/9-1730 m. Signe Manassesdatter fra Melfald i Solum f. ca. 1707 bg. 20/12-1768. ”Lars Kiærs enke 61 aar.”, d.a. Manasse Halvorsen og Anne Torjusdatter Melfald.
Forlovere: "Jest Melfald og Simon Hustvedt."
1. Anders Larsen dpt. 8/7-1731. Overtok gården.
2. Manasse Larsen dpt. 11/3-1736 bg. 4/2-1764. ”Manasse Larsen f. Kiær 28 aar.”
3. Berthe dpt. 12/5-1743 bg. 17/3-1
764. ”Lars Kiærs d. Berthe 21 aar.”
4. Anne Larsdatter dpt. 19/7-1750 g.m. Lars Solvesen. Se Kjær(10).
Br. 1740.

F.f. Lars Grinis Anders: Ingebret Bratsberg, Simon Grinj, Rasmus Rising, Ole Janssøns qde., Ellen Zachariasdatter.
F.f. Lars Grinis Manasse: --- Hanssøn, Abraham Rising, Gunder Grini, Simon Grinis qde., Birte Anne ---.
F.f. Lars Kiærs Birte: Halvor Mustved, Simon Gunderssøn, Svend Steenssøn, Maren Huustved, Johanne Persdatter.
F.f. Lars Kiærs pb. Anne: Ole Hansens kone, Anne Heljesdtr., Jon Jacobsen, Mads Frost, Halvor Olsen.


Denne familien kom fra Solum. Like etter at de giftet seg i Solum kirke, flyttet de til Grini og bodde der i 9 år.
Lars Andersen Hustvedt/ Grini /Kjær kjøpte S. Kjær i 1740 av Løvenskiold, sammen med Nils Hansen Rue.
I 1743 ble Lars Andersen (Hustvedt) eneeier av hele Kjær.

I 1762 bodde, foruten denne familien og odelsgutten Anders her med sin kone.
Ei Karen Johannesdatter tjente her da.

19/2-1766      LARS ANDERSSEN KIÆR       Bamble Skifteprot. nr. 6b, side 608b.
Kiær           Arvinger:                             
               Enka Sigri Manasdatter
               og barna:
               1. Anders Larssen, myndig.
               2. Anne Larsdtr. 16 år.
               Enka tok sin bror Torgius Melfald i Solum til laugverge.
               Formynder for Anne ble Anders Halvorssen Stokken i Solum.
Brt: 710 - 0 - 6
Net: 351 - 2 - 6
Jordegods: 5 huder med bøgsel i gården Kiær, verd 600 rdlr.

G.br., selveier
Anders Larsen Kiær
herfra dpt. 8/7-1731 født på Grini bg. 23/6-1799 på Roppestad i Hedrum. "Anders Roppestad, 74 aar.", s.a. Lars Andersen Hustvedt/ Kjær.
g1g 3/1-1754 m. Kirsten Olsdatter fra S. Sneltvedt(B) dpt. 22/1-1730 bg. 15/7-1764. ”Anders Kiærs kone 36 aar.”, d.a. Ole Lucassen Sneltvedt.
g2g i Siljan 7/1-1765 m. Marthe Olsdatter fra Ragnhildrød i Hedrum f. ca. 1736 bg. 19/12-1784 på Roppestad. "Martha Olsd. Roppestad, 48 aar.", d.a. Ole Larsen Ragnhildrød og Ellen Willumsdatter.
Forlovere: "Johannes Pedersen og Lars Olsen Mustvedt."
1. Ole f. ca. 1754 bg. 5/6-1764. ”Anders Kiærs Søn Ole 10 1/2 aar.”
2. Marthe Andersdatter dpt. 13/3-1757 i Solum g.m. Lars Nilsen Løberg. Se M. Løberg(B).
3. Sissel Andersdatter dpt. 27/4-1760 g. 29/1-1789 m. Lars Hansen?
4. Anne Kirstine Andersdatter dpt. 17/7-1763 g.m. enkemann Isak Christensen Holm. Se N. Holm.
Barn i 2. ekteskap:
5. Ole Andersen dpt. 1/11-1765.
6. Lars Andersen dpt. 13/3-1768.

7. Kisten dpt. 12/8-1770 bg. 28/6-1772. ”Anders Kiærs d. Kisten 1 3/4 aar.”

8. Manasse Andersen dpt. 6/12-1772.
9. Berthe Kistine Andersdatter dpt. 18/6-1775.
Br. ca. 1760.

F.f. Anders Larsøn og Kirsten Klyve østres barn Marthe: Anders Stochene, Halvor Aana, Manasse Larsøn, Margarethe Rasmus Smeds, Berthe Hansdatter.
F.f. Anders Kiærs pb. Sidsel: Lars Muustvets kone, Berthe Larsdtr., Isak Sneltvet, Ole Gundersen, Manasse Larsen.
F.f. Anders Kiærs pb. Anne Kistine: Halvor Olsens kone, Berthe Larsdtr., Ole Gundersen, Lars Muustvet, Gunder Olsen.
F.f. Anders Kiærs db. Ole: Lars Muustvets kone, Berthe Simensdtr., Lars Kiær, Isak Sneltvet, Søren Olsen.
F.f. Anders Kiærs db. Lars: Carl Lindbergs kone, Anne Larsdtr., Johannes Sneltvet, Gunder Simensen, Manasse Danielsen.
F.f. Anders Kiærs pb. Kisten: Carl Nilsens kone, Karen Johannisdatter, Nils Løberg, Lars Kiær, Søren Olsen.
F.f. Anders Kiærs pb. Berthe Kistine: Lars Kiærs kone, Marthe Andersdtr., Lars Kiær, Gunder Simensen, Lars Nilsen.

29/10-1764     KIRSTI OLSDATTER     Bamble Skifteprot. nr. 6b, side 267a.
Kjær           Arvinger:                             
               Enkem. Anders Larssen Kiær og barna:
               1. Marthe Andersdtr.        8 år.
               2. Sessel Andersdtr.        4 "
               3. Anne Kirstine Andersdtr. 1 "
               Enkemanden er selv formynder.
Brt: 91 - 1 - 12
Net: 53 - 0 -  4.

Anders Larsens 2. kone var trolig i tjeneste på Kvisla i Siljan før de gifta seg i Siljan kirke. Hun kom fra en plass under
Ragnhildrød i Hedrum. Hun hadde slekt på Kvisla gjennom sin far, som kom fra Kvisla. Se Eidangerslekt.org.

Denne familien flyttet til gården Roppestad i Hedrum i ca. 1776. Fra Hedrumsboka s. 847: ”Verken sønn eller svigersønn ville overta Roppestad etter Halvor (Roppestad) og han ba bygselfogden om at Anders Larsen fra Gjerpen fikk overta Roppestad. Anders ville overta gjelden og gi Halvor opphold. Ryktet (i Hedrum) sa at Anders hadde stelt dårlig med bruket sitt i Gjerpen, men da han fikk presteattest på at det var løgn, fikk han bygsel på Roppestad.”

G.br., selveier
Tyge Thorsen
fra Oseid i Drangedal dpt. 11/11-1753 i Drangedal d. 2/9-1829 på Kjær, s.a. Thor Larsen Oseid og Agnete Post Pedersdatter Naas.
g. i Drangedal 6/1-1777 m. Maria Larsdatter fra Nedistua under Nås i Drangedal dpt. 11/4-1753 d. 22/2-1819 på Kjær, d.a. Lars Pedersen Naas og Kjersti Larsdatter N. Voje.
Forlovere: ”Tyge Knudsen Naas og Lars Tordsen Hosey.”
1. Agnethe dpt. 26/10-1777 bg. 11/3-1778. ”Tyge Kiærs d. Agnethe 1/4 aar.”
2. Agnethe Tygesdatter dpt. 21/3-1779 g.m. Nils Jonsen Løberg. Se S. Løberg(B).
3. Thor dpt. 30/9-1781 bg. 27/7-1783. ”Tyge Kiærs s. Thor 1 3/4 aar.”
4. Lars Tygesen dpt. 25/1-1784. Se Kjær(7).
5. Kirsti Tygesdatter dpt. 24/9-1786 d. 17/2-1858 på Kjær. Ugift. Fikk føderåd på gården Kjær(8).
6. Peder Tygesen dpt. 22/11-1789. Overtok gården.
7. Jørgen dpt. 12/8-1792 bg. 24/7-1806.
Br. 1777.

F.f. Tyge Kiærs pb. Agnethe: Lars Kiærs kone, Dorthe Johannisdatter, Gregers Muustvet, Jon Gundersen, Peder Johannisen.
F.f. Tyge Kiærs pb. Agnethe: Lars Kiærs kone, Anne Eriksdatter, Lars Kiær, Peder Johannisen, Saamun Christensen.

F.f. Tyche Kiærs db.
Thor: Peder Johannisens kone fra øde Sneltvet, Inger Johannisdtr., Lars Kiær, Gregers Muustvet, Halvor Johannisen.
F.f. Tyge Kiærs db. Lars: Anne Kistine Andersdtr., Anne Jensdatter, Gregers Muustvet, Lars Kiær, Abraham Henningsen.
F.f. Tyge Kiærs pb. Kisten: Lars Kiærs kone, Anne Kistine Andersdatter, Gregers Muustvet, Gunder Johannisen, Halvor Asbiønsen.
F.f. Tyge Kjærs db. Peder: Lars Kjærs kone, Inger Johannesdtr., Lars Kjær, Ole Kittilsen, Halvor Johannesen.
F.f. Tyge Torssøn Kiærs db. Jørgen: Abraham Sneltvets k., Maren Tordsdatter, Gregers Mustved, Halvor Berg, Solve Kiær.

Se Slektsregister for Drangedal (Bjørn Edvin Holte) bind 1, for Tyge Torsen, side 271 og for Maria Larsdatter, side 289.
Se også ”Drangedal med Tørdal” av Olav Sannes, s. 530/531 og 513, 515.

”Skjøde fra Peder Tygesen til Isak Olsen paa et jordstykke, hvorved følger fri havn samt veiret over dette brug, dat. 5., tingl. 19. januar 1821.”
"Delings og Skyldsætningsforretning, hvorved bnr 3 er udskilt, afholdt 6. mai 1828, tinglyst 2. mai 1932."


Tyge var formynder for barna til avdøde Johannes Pedersen Ødesneltvedt og enka Gunhild Gundersdatter i 1788.
Se Ødesneltvedt. Han var i 1790 formynder for avdøde Lars Solvesen og enka Anne Larsdatters barn Solve Larsen.

Fra Tinglysingsprotokollen: "Skjøde fra Tyge Torsen til Peder Tygesen, dat. 5., tingl. 12. Januar 1813."

G.br., selveier
Peder Tygesen Kjær
herfra dpt. 22/11-1789 d. 30/6-1837 på N. Ballestad.
g1g 4/6-1811 m. Lisbeth Johannesdatter fra N. Bøle dpt. 7/3-1784 d. 22/2-1827 på Kjær, d.a. Johannes Engebretsen Bøle.
g2g 31/10-1833 m. enke Ragnhild Pedersdatter
fra Lia under Meen dpt. 18/8-1793 d. 9/6-1874 i Solum, d.a. Peder Halvorsen Lia.
Forlovere: "Daniel Kreppa og Lars Ødesneltvedt."
1. Maria Pedersdatter f. 2/8-1811 g. i Solum krk. 4/9-1841 m. Ole Thorstensen fra Gravklev under Solum prestegård dpt. 5/11-1815 i Solum. Bodde i Solum.
    Barn 1. Lisa Olsdatter f. ca. 1844.
2. Johannes Pedersen f. 4/10-1814. Bodde på Gråten i Solum i 1858.
3. Helvig Pedersdatter f. 29/12-1815 g.m. Ole Andersen fra Skyer. Se Hauen(1).
4. Kirsten Pedersdatter (tvilling) f. 5/3-1818 g.m. Jacob Trondsen Ballestad. Se Ballestad(28).
5. Karen Pedersdatter (tvilling) f. 5/3-1818 g.m. Christen Sørensen. Se N. Øvrummyra.
6. Lars Pedersen f. 12/8-1820 d. 19/1-1834. ”Søn af Peder Tygesen Kjær. Dræbt af en nedfallende malmhob ved Fjærestranden, 13 aar.”
-    f. 12/1-1823 bg. 17/1-1823. "Dødfødt barn."
7. Jørgen Pedersen f. 27/8-1824 g. 4/1-1852 m. Marthe Jørgensdatter fra Gaupåsen øvre under Frogner. Flyttet til ”Bugten” i Solum like etter at de giftet seg. De emigrerte derfra til N. Amerika samme år (1852
).
8. Peder Pedersen f. 13/7-1826 d. 1905 g. 27/11-1851 m. Inger Gundersdatter fra Vosserødklev.
Utflyttet til Solum 27/11-1851. Emigrerte derfra til N. Amerika i 1852.
Barn i 2. ekteskap:
9. Elisabeth Pedersdatter (Lisa) f. 16/6-1837 g.m. Anders Pedersen. Se Bøle(2) ”Ødegården”.
Br. 1813.

F.f. Peder Tygessøns Maria f. Bøle: Engelbert Johannissøns k., Kirsten Tygesdtr., Nils Jonssøn, Halvor Anderssøn, Jens Johannissøn.
F.f. Peder Tychesen og Kirsten Johannesdtr. Kiærras Johannes: Ingebor Johannesdtr., Lisbet Johannesdtr., Nils Johnsen, Hans Johansen, Lars Gregersen, Johannes Gundersen.
F.f.
Gmd. Peder Tygesen, Lisbet Johannesdatter Kiærras Hedevig: Niels Johnsens kone, Inger Johannesd., Halvor Andersen, Jens Mortensen, Lars Tygesen.
F.f. Peder Tygesen, Lisbeth Johannesdatter Kiærs Kirsten: Lars Kiærs kone, pige Johanne Johannesd. Bøle, Engebret Johannesen Bøle, Halvor Andersen ibid., Hans Johannesen ibid.
F.f. Peder Tygesen, Lisbeth Johannesdatter Kiærs Karen: Niels Løbergs kone, pige Ingeborg Johannesd. Bøle, Niels Johnsen Løberg, Lars Gregersen Ødesneltvedt, Johannes Gundersen Ødesneltvedt. 

F.f. Peder Tygesen og Lisbeth Johannesdatter Kiærs s. Jørgen: Ole Sørbøs k., Inger Johnsdatter, p. Maren Nielsdatter Løberg, Solve Larsen Kiær, Lars Tygesen do., Hans Larsen Aas.
F.f. Peder Thygesen og Lisbeth Johannesd. Kjærs s. Peder: Johannes Gundersens kone, Kjær, p. Maren Nielsdatter Løberg, Isak Nielsen Løberg, Lars Thygesen Kjær, Ole Tovsen Kjær.

Denne familien bodde først en tid på Bøle, trolig hos Lisbeths familie. Hans andre kone Ragnhild var
enke etter g.br. Jens Mortensen Ballestad. Se N. Ballestad(A).

Peder bodde på Ballestad til han døde i 1837. Enka Ragnhild Pedersdatter hadde i 1845 flyttet til Brånan
under Ballestad sammen med sin sønn fra første ekteskap, skomakeren Ole Jensen (24) og datteren
Elisabeth Pedersdatter (8).
Ragnhild døde i Solum
hos sin sønn Ole Jensen på "Fantenberg" (Solstad) i Solum den 9/6-1874.

Fra Tinglysingsprotokollen:
"Skjøde fra Peder Tygesen til Isak Olsen paa et jordstykke, hvorefter med samme følger her havn for de paa
stykket fødenes Kreaturer, samt vei over dette brug, dat. 5., tinglyst 19. januar 1821."
"Delings og skyldsætningsforrening mellem dette brug og bnr 5, afholdt 6. mai 1828, tinglyst 2. mai 1832."
"Skjøde fra Peder Tygesen til Ole Gundersen, dat. 16. april, tingl. 28. juni 1828."

G.br., lærer, leilending
Ole Gundersen
fra
V. Gulset - Myren dpt. 21/2-1802 d. 17/1-1884 på Venstøp, s.a. Gunder Larsen Gulseth.
g. i Skien 11/6-1829 m. Inger Svendsdatter fra
Sandnes i Holla dpt. 22/2-1812 d. 17/2-1871 på Venstøp, d.a. Svend Thorsen Sandnæs og Karen Nielsdatter.
Br. 1828.

Fra Innflytningslistene i Gjerpen kirkebok 1830:
Inger Svendsd., 18 aar. Ægteviet til Skolelærer Ole Gundersen.
Fra Skien. Til Kjær. Attest dat. 29/6-1830.

Ole Gundersen var i 1845 ”Eier af 1 daler - 1 ort - 11 skilling i gården søndre Kjær.”
Tjenestefolk i 1845: Kittil Nilsen (20) og Maren Andrea Olsdatter (19).

Han solgte gården i 1849 og forpaktet S. Baugerød fra 1849 - 1851. Deretter kjøpte han N. Venstøp(34).

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

406a

Kjær søndre

Ole Gundersen

0 huder 7 1/2 skind

1 daler - 1 ort - 11 skilling

Fra Tinglysingsprotokollen:
"Skjøde fra Ole Gundersen til Nils Nilsen, dat. 15. april, tingl. 2. mai 1849."


Nils Nilsen Røsaker eide dette bruket fra 1849 til 1870. Se N. Røsaker.

Fra Tinglysingsprotokollen:
"Attest om at Nils Nilsens arvinger er Nils NIlsen Røsager og Zacharias Nilsen Kjær., tinglyst 28. oktober 1867."
"Hjemmelsdokument til Zacharias Nilsen, dat. 19., tingl. 21. nov. 1870."

G.br., selveier
Zacharias Nilsen
”Sakris” fra N. Røsaker f. 19/2-1829 d. 22/9-1892 på Kjær, s.a. Nils Nilsen Røsager.
g. 20/9-1861 m. Maria Olsdatter ”Sakris - Marja” fra Kåsa f. 26/12-1824 d. 4/7-1920 i Roligheten, d.a. Ole Jansen Kaasa.
Br. 1870.

Maria bodde hos sin bror i Oredalen før hun giftet seg. Zacharias kjøpte både denne gården og
Berg(1) av sin bror Nils på Røsaker i 1870. Han solgte Berg igjen året etter.
I 1891 leide de husvære under Roligheten. Se Karistua under Roligheten. De fikk ingen barn.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

406a

Kjær

Zacharias Nilsen

1 - 0 - 17


  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

118

1

406a

Kjær

Kjær søndre

Zacharias Nilsen

1 - 1 - 11

2 mark 94 øre

Fra Tinglysingsprotokollen:
"Skjøde fra Zacharias Nilsen til John J. Berg for 6.600 kr., dat. 3. juli, tingl. 2. november 1889."


G.br., emmisær
John Johannesen Berg
fra Ødesneltvedt f. 6/2-1842, s.a. Johan Erbo Solvesen.
g. 29/1-1869 m. Margrete Halvorsdatter "Greta" fra Lyngåsen(1) f. 1/9-1841, d.a. Halvor Nilsen Lyngås.
Br. 1889.

Dette ekteparet hadde ingen barn som levde i 1891, men to fosterbarn:
Lars Henriksen f. 1876 i Gjerpen og Hulda Hansdatter f. 1880 i Lardal.
Familien ble siden boende i Skien.

Fra Tinglysingsprotokollen:
"Skjøde fra John Berg til Hans og Halvor Henrikssønner (Sem) for 9.750 kr., dat. 30. juli, tingl. 1/8-1892."

Hans Henriksen og Halvor Henriksen Sem eide denne gården fra 1892-1895.

Fra Tinglysingsprotokollen:
"Skjøde fra Hans og Halvor Henrikssønner Sem til Jørgen Amundsen Kjær for kr. 7.500, dat. 29. okt. 1895, tingl. 24. aug. 1901."

Fra Tinglysingsprotokollen:
"Skjøde fra Nils Knudsen til Jørgen Amundsen Kjær  for 6.500 kr., dat. 15., tingl. 24. august 1900."

G.br., arbeider, selveier
Jørgen Amundsen Høgli Kjær
fra Høgli øvre under Grini f. 1/10-1842 d. 24/10-1918, s.a. Amund Amundsen.
g. 28/9-1865 m. Ingeborg Einarsdatter fra Sneltvedt(13) ”Gården” f. 20/11-1843 d. 3/6-1925, d.a. Einer Olsen Gaarden.
Forlovere: "Anders Olsen Oredalen og Ole Evensen Puttekaasen."
1. Karl Edvard f. 14/10-1865 på Høymyr d. 20/10-1866 på Høymyr.
2. Karl Edvard Jørgensen f. 3/3-1867. Han skrev seg for Edvard Kjær. Se Kjær(2).
3. Gurine Jørgensdatter f. 1/8-1869 d. 31/3-1954. Bodde her. Ble kalt for Gurine Kjær. Hun var blind. Ugift.
4. Karen Marie Jørgensdatter f. 2/3-1872 g.m. skomaker Nils Nilsen Haugerød. Bodde i Blomsg. 19 i Skien (1943). Se Ø. Haugerød(2). Ingen barn.
5. Anna Marie Jørgensdatter f. 11/3-1875 g.m. Isak Eriksen Berg. Se Berg(3).
6. Andreas Jørgensen Kjær f. 16/3-1878 d. 3/3-1926 g. i Melum kirke 1/1-1900 m. Marie Nilsen 3/9-1872 fra Lerodden i Solum f. 3/9-1872, d.a. Nils Halvorsen. 
    Andreas var slakter i Skien. Han flyttet fra kona, dro hjem til Kjær og tok sitt eget liv.
    Barn 1. Dagmar Helene Marie Kjær (Dagmar Kjær) f. 20/6-1900 i Skien. Til Amerika på 1920-tallet. Gift 2 ganger der. Bodde i La Rue.
    Barn 2. Inga Johanne Gjertrud Kjær f. 5/2-1902 i Skien d. 21/12-1994 g.m. kaptein på S/S Viktoria Ingvald Mathisen.
    Barn 3. Anna Marie Kjær f. 13/9-1903 i Skien d. 27/2-1983 g.m. arbeider Olaf Bjarne Nilsen, drept under bombingen av Hydros fabrikker på Herøya i Eidanger 24/7-1943. Bodde på Skotfoss.
    Barn 4. Nora Sofie Kjær f. 30/9-1905 i Skien d. 20/7-1996 g.m. Sverre Sørensen.
    Barn 5. Jens Jacob Hogstad Kjær f. 30/9-1907 d. i mars 1993 g.m. Ruth Olsen. Jens var boktrykker sammen med den yngre broren Amund. Bodde i Skien.
    Barn 6. Amund Høgli Kjær f. 4/3-1911 d. 15/6-1985. Boktrykker sammen med broren Jens. Bodde i Skien. Ei datter Unni Kjær som ble g.m. Gunnar Ballestad.
7. Martin Jørgensen Kjær f. 11/1-1881. Se Kjær(12) "Nordkjærra".
8. Inga Johanne Jørgensdatter f. 1/2-1882 g.m. Gregorius Olsen Kjær. Se Kjær(17).
9. Johan Jørgensen Kjær f. 8/10-1885. Overtok gården.
10. Ragna Sofie Jørgensdatter f. 16/12-1888 g.m. Hans Tomas Kjær. Se Kjær(8).
Br. 1895.

Denne familien bodde tidligere på Jørgens farsgård, Høgli øvre. Fra 1874 til ca. 1900 leide familien Kjær(12).
Jørgen ble kalt ”Jør'n” Kjær.
I yngre år arbeidet Jørgen på Skotfoss bruk. Han gikk da på sine ben fra Høgli til Skotfoss hver arbeidsdag og
jobbet i 12 timer før han gikk hjem igjen til familien sin.
Ved siden av gardsdrifta hadde han i 1900 arbeide ved tresliperiet på Laugstol bruk i Skien. Han fikk et gammelt
møllehjul og brakte det hjem til Kjær, hvor det fremdeles ligger i hagen til Sonja og Ragnar Kjær. Se Kjær(8).

Pauline ”Paula” Kjær f. 1/3-1893 ble oppfostret her som deres eget barn. Hun var datter av styrmann og ungkar Gustav Larsen i Porsgrunn
og den ugifte piken Pauline Mathisen som fikk sitt barn i Skien og flyttet deretter til Kristiania. Barnet kom til Kjær som spedbarn.
Paula Kjær ble i 1916 gift med Olaf Johansen Berg. Se Berg(2).


Ingeborg Einarsdatter Gaarden (1843-1925) og Jørgen Amundsen Kjær (1842-1918). Utlånt av Sonja og Ragnar Kjær.


Etter Bjørg Margareth Solums private arkiv.
Fra "en lokalavis" september 1915. Trolig Varden.

 

 

 

 

"Gaardbruker Jørgen Kjær og hustru Ingeborg, føtt Gaarden feirer imorgen guldbryllup. Jørgen Amundsen Kjær er føtt (paa) gaarden Høgelid i Gjerpen den 1. oktober 1842, hvor hans far var gaardbruker, han maatte tidlig ut paa arbeide, og den lange og tunge vei fra Høgelid til Skien gik han omtrent til hver dag i 9 aar. Saa kjøpte han Kjær av sin svoger Andreas Oredalen og flyttet dit; senere kjøpte han søndre Kjær, hvor han nu bor samt Gaupaasen.
Ved siden av dette sit store gaardbruk, passet han sit arbeide paa Laugstol bruk, hvor han var i ca. 40 aar. At han alle disse aar opfyldte sine pligter med dygtighed og ved sine arbeidsgiveres tilfredshet, viser den omstændighet at Laugstol bruks direktion bevilget ham en aarlig pension ved hans fratrædelse. Kjær har det meste av sit liv hat en god helbred indtil han for nogle aar siden paadrog sig en sterk broncit, som senere melder sig. Han blev i 1865 gift med Ingeborg Enersdatter Gaarden. De har hat 10 barn hvorav 9 lever. Fru Kjær er føtt 20de november 1843. Hun er rask og rørig og deltar daglig som en ungdom i gaards- og husstel.
Vi vil ønske dette gamle guldbrudepar en lys og lykkelig livsaften. Maa held og lykke følge dem i de dage, de har av livet tilbage."


Gårdene Kjær bnr 1 (nærmest), bnr 7 (delvis skjult våning) og bnr 8 (skjult våning). Foto utlånt av Sonja og Ragnar Kjær.
Foto: Trolig Widerøe-Polarfly ca. 1959.

Huset i bakgrunn tilhører Ole Haugseter (2014).


Se folketellingen 1900.

Jørgen Amundsen Kjær kjøpte i 1900 også Gaupåsen nedre under Frogner. Gaupåsen ble i mange år brukt som seter.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

118

1

Kjær

Kjær søndre

Jørgen Amundsen

2 mark 94 øre

118 12 Kjær Kjær nordre Jørgen Amundsen 2 mark 58 øre
62 13 Frogner Gaupåsen nordre Jørgen Amundsen 1 mark 80 øre

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra Jørgen A. Kjær til Johan Jørgensen Kjær herpaa og paa gnr. 62 bnr. 13 (Gaupåsen nedre) for kr. 17.000,
samt for løsøre kr. 6000, og med forbehold av, hvorhos kjøperen ved sælgers og hustrues død pligter at utbetale til:
1. Søsteren Gurine kr. 900.-
2. Broren Martin kr. 300.-
3. Broren Edvard kr. 300.-
4. Søsteren Karen Marie g.m. Nils Haugerød kr. 300.-
5. Søsteren Anna g.m. Isak Berg kr. 300.-
6. Søsteren Ragna g.m. Hans H. Kjær kr. 300.-
7. Søsteren Paula g.m. Olaf Berg kr. 300.-
8. Søsteren Inga g.m. Gregorius Kjær kr. 300.-,
Dateret 30., tingl. 31. mars 1917."


Dødsannonse for Jørgen A. Kjær.                                        Johan Kjærs søster Karen Marie med ektemann Nils Haugerød.


G.br., selveier
Johan Jørgensen Kjær
herfra f. 8/10-1885 d. 20/3-1979.
g. 27/10-1923 m. Bergljot Sigvarda Nilsen Lunde fra Øvregate 137 på Kleiva i Skien f. 30/10-1900 d. 30/8-1967, d.a. byggmester Nils Nilsen Lunde og frue Susanne.
Forlovere: "Chaufør Martin Jørgensen Kjær og Susanne Lund i Skien."
Br. 1917.

Bergljot ble kun hjemmedøpt den 15/1-1901. Hun ble altså ikke døpt i kirken, men hun ble konfirmert i Skien kirke
den 5. desember 1915. Johan og Bergljot fikk Ingen barn.

Ungkaren Olaf Kjær fra Kjær(2) bodde her hos dem hele livet. Og fungerte som en hjelper på gården.

Johan og Bergljot Kjær var av de siste som drev tradisjonell sæterdrift i Gaupåsen nedre og i området forøvrig.
Dette drev de med helt til rundt 1967.


Johan og Bergliot Kjær. Jørgen Kjær til høyre. Neste bilde er Johan Kjær og Petra.

Bildene ovenfor er begge tatt i nedre Gaupåsen. Bildene er utlånt av familien.

Fra gamletunet på Kjær(1). Foto: Skien Historiske arkiv, Bergsland. Har sannsynligvis tidligere vært i familiens eie.

Fra venstre: Del av det gamle vognskjulet, den gamle stallen/ grisehuset og den gamle låven som brant ned 1/1-1979. Det smale smauet
mellom vognskjulet og stallen, brukte Sneltvedt - folket, da de skulle over isen med hest og slede til byen om vinteren.
På den andre siden kom de inn igjen "på Hagalandet", ved gården Hagen under Gjerpen lille.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

118

1

Kjær søndre

Johan Jørgensen Kjær

2 mark 94 øre

62 13 Frogner - Gaupåsen N. ditto 1 mark 65 øre

Kristian Johannes Kjær kjøpte denne gården i 1964 og brukte jorda som tilleggsjord til sin egen gård Kjær(8).

Hans sønn Ragnar Kjær kjøpte gården i 1973. Huset blir leid ut. Sameie med Kjær(8). Se kart der.


Kjær bnr 1 - våningen. Foto: Gard Strøm 07.09.2012.


(C) post@gamlegjerpen.no