| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Follaug
Gård nr. 64 i Gjerpen kommune.
Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 20.08.2017


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.

Follaug 9
64/9. Utskilt fra Follaug(3) i 1888.


Follaug(9) 17. mai 1961. Foto: Widerøe-Polarfly. Eier: Skien kommune. Arkiv: Telemark museum, Skien.
Gården bak til høyre er gården Follaug(23) "Brenne". Listehøvleriet til venstre.


Adresse i dag: Håvundv. 261c, 3746 Skien.

G.br., selveier
Peder Gundersen
fra Afsøla i Siljan f. 10/10-1836 i Siljan d. 1910, s.a. Gunder Aslaksen fra Søntvedt og Ingeborg Andersdatter fra Afsøla.
g. 2/4-1861 m. Maren Jensine Olsdatter fra Berberg(B) f. 11/10-1831 d. 25/11-1918, d.a. Ole Jensen Berberg.
1. Ingeborg Maria Pedersdatter f. 5/12-1861 på Afsøla i Siljan g.m. Even Kristiansen Kløverød i Siljan. Se Doksrød(7) "Norheim".
2. Anna Gurine f. 15/4-1863. Døde ung av tuberkulose.
3. Elise Pedersdatter f. 8/11-1864 g.m. Simon Martinius Olsen Kolkinn. Se Bratsberg(3).
4. Gunnar Pedersen f. 1866. Overtok bruket.
5. Ole Pedersen f. 25/3-1869. Se Ballestad(41).
6. Peder Pedersen f. 24/6-1872. Se Løberg(31) ”Landheim”.
7. Aslak Pedersen f. 17/12-1873 på Afsøla i Siljan. Se Ballestad(28).
Br. 1888.

Stamfaren på farsiden i denne slekta må vel sies å være Gunder Aslaksen Afsøla. Han bodde en tid på Berberg i
Gjerpen. Han var soldat ved svenskegrensen i 1814. Noe senere giftet han seg med sin Ingeborg Andersdatter og
han ble boende på Afsøla i Siljan.

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

64 

9

(192b, 207h - 213) i

Follau       

Follau 

Peder Gundersen Afsølen

1 - 2 - 6 

5 mark 14 øre 


I 1891 var det sønnen Ole Pedersen som var eier av denne gården. Han bodde da her sammen med sin bror
Peder og søster Elise.

G.br., selveier
Gunnar Pedersen Follaug
(Gunnar Follaug) herfra f. 6/9-1866 på Afsøla i Siljan d. 1/5-1950, s.a. Peder Gundersen. Se ovenfor.
g. 24/4-1893 m. Hanna Elisabeth Karoline Hansdatter fra Riis(1) f. 9/5-1866 d. 10/4-1953, d.a. Hans Isaksen Riis.
1. Hans Riis Follaug f. 12/6-1893. Se nedenfor.
2. Peder Follaug f. 1897 g.m. Johanne Syvertsen. Flyttet til Mæla gård under krigen. Forpaktet deretter forskjellige gårder. Endte opp i Drangedal, hvor de er gravlagt.
3. Maren Maria Follaug f. 10/8-1900 g.m. Paul Hogstad. Bodde i Porsgrunn.
4. Isak G. Follaug f. 10/12-1906. Overtok gården.
Br. 1899.
 

Gullbryllup i Gjerpen.
Kilde: Varden tirsdag 20. april 1943. Innsendt av Hans Aas 2014.


Gunnar Follaug (1866-1950)             Hanna Follaug (1866-1953).

Langfredag den 23/4-1943 feirer et kjent og aktet Gjerpens-par, gårdbruker Gunnar Follaug og hustru Hanna, sitt gullbryllup. Brudgommen er født i Siljan i 1866 og kom i ung alder sammen med sine foreldre fra Siljan og de kjøpte gården Follaug i Gjerpen. Gullbruden er født i 1866 på Riis i Gjerpen. I 1893 ble de viet i Gjerpen og har siden vært bosatt på Follaug, hvor de har drevet gården på en dyktig måte, helt fram til for få år siden da en av sønnene overtok. For sin interesse for hester og hesteavlen er Gunnar Follaug kjent over hele fylket og mange er de hester som har sett dagens lys på Follaug og blitt dratt opp der. Gården har bestandig vært kjent for sine gilde hester. Hustruen Hanna, har gjennom årene strevsomt og flittig røktet de mange sysler som det er på en gård og har alltid holdt et gjestfritt hus.
Gullbrudeparet er friske og kjekke og har sitt gode humør, og det er få som nå kunne tro at de har gullbryllup. Begge to deltar fremdeles i det daglige arbeid på gården og følger interessert med i alt som skjer. Brudeparet har 4 barn som alle er gifte. Av barnebarn er det 6 og 1 barnebarnsbarn.
Når det avholdte par nå Langfredag feirer sitt gullbryllup, vil nok de hjerteligste hilsener fra venner fjærn og nær strømme inn.

(Navn på journalist ikke nevnt.)

   Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

64 

9

Follau 

Follau 

Gunder Pedersen

4 mark 28 øre 

64 17 Follau Grønland Gunder og Aslak Pedersen 1 mark 16 øre
Kilde: Varden 5/9-1946. Innsendt av Hans Aas 2015.

G.br., selveier
Hans Riis Follaug
herfra f. 12/6-1893 d. 10/2-1975 på Nenset.
g. 21/11-1917 m. Olga Jonette Løberg fra Løberg(7) f. 17/8-1895 d. 24/9-1982 på Nenset, d.a. Jens Pedersen Løberg.
Forlovere: "Peder J. Løberg og Gunnar Follaug."
1. Roald Follaug f. 5/9-1918 (det står 6/9 i kirkeboka) d. 9/4-2001 på Nenset g.m. Åse Marie f. 31/1-1922.
    Barn 1. Gunvar Follaug f. 8/1-1950 d. 6/4-2012 g.m. Judith. Bosatt på Nenset i Skien. 2 barn.

Hans Riis Follaug gikk dessverre konkurs i 1937 og boet solgte gården på tvangsauksjon til hans bror Isak.
Se også Follaug(5). Denne familien flyttet dermed til Nenset i Solum.

G.br., selveier
Isak G. Follaug
herfra f. 10/12-1906 d. 12/3-1983.
g. i Gjerpen krk. 23/12-1934 m. Olga Kristine Karlsen Haugland fra Melum i Solum f. 5/3-1909 d. 4/8-2000, d.a. Klaus Otto Karlsen Haugland og Kjærsti Hansdatter fra Bø i Telemark.
Forlovere: "G.br. Gunnar Follaug i Gjerpen og husmor Maren Arnesen i Skien."
1. Odd Gunnar Follaug f. 1935. Overtok gården.
2. Tove Henny Follaug f. 1942 g.m. Kjell Folkestad. Bosatt i Skien.
Br. 1937.

Gårdens grenser på 1950-tallet, i følge Isak G. Follaug:
“Sør: Mot Morten Sørensen, vest: Riksvegen (Håvundv.), nord: Mot Øyvind Andersens fabrikk,
Kristian Langeland og Ivar Follaug, øst: Leirkup.”

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

64

9

Follau

Isak Follaug

4 mark 28 øre 

64 15 Follau - Hjemmejordet Isak Follaug 0 mark 86 øre
64 17 Follau - Grønland Isak Follaug 0 mark 58 øre
64 22 Myrland Isak Follaug 0 mark 58 øre


G.br., agronom, selveier

Odd Gunnar Follaug
herfra f. 1935.
g. i Solum kirke i januar 1962 m. Karin Johansen fra Klyve i Solum f. 1942, d.a. Edgar Johansen.
Br. 1970.

(C) Gard Strøm.