| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Ballestad
Gård nr. 65 i Gjerpen kommune i Telemark. Innlemmet i Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 20.10.2014


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Ballestad 36 - Ballestad søndre
Gml. l. nr. 222d, 226, 227a.  Siden Norges matrikkel 1889: 65/36.

Utskilt fra Ballestad(34) på 1820-30-tallet. Opprinnelig landskyld 2 mark 73 øre.


Ballestad bnr 36.
Skannet fra Norske Gardsbruk, Telemark 1954. Repro: G. Strøm.

Adresse i dag: Håvundv. 326, 3711 Skien.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra Ole Helgesen til Ebbe Nilsen paa bnr. 222a (bnr 34), dat. 18. sept. 1819, tinglyst 24 august 1825."

Ebbe Stausholm Nilsen fra 1819. Se Ballestad(34).

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Kontrakt, hvorved Ebbe Nilsen overdrager til Tor Helgesen et nærmere bestemt jordstykke, dat. 13. januar, tinglyst 3. des. 1823."
"Delings- og skylddelingsforretning, hvorved bnr. (løpenr) 222b er udskilt, afholdt 29. juli 1830, tinglyst 6. febr. 1832."
"Delings- og skylddelingsforretning, hvorved bnr. (løpenr) 227a er udskilt fra bnr 50, afholdt 29. juli 1830, tinglyst 6. feb. 1832."

"Skjøde fra Ebbe Nilsen til Erik Knudsen, dat. 29. aug. 1821, tinglyst 30. aug. 1830."
"Skjøde fra Ebbe Nilsen til Erik Knudsen, dat. 9. mars 1822, tinglyst 30. aug. 1830."

Erik Knudsen fra 1821. Se V. Borge(1).

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra Erik Knudsen til Gunder Thomassen, dat. 15. juni, tinglyst 3. nov. 1830."

Herbergeier Gunder Thomassen Follaug fra 1830. Se Familie 62 - Kleiva 1845.
Gunder Thomassen Follaug drev herberge i Bratsberggata på ”Kleiva”. Han brukte jorda her til avl.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (skylddaler)

222d  

Ballestad søndre

Gunder Follaug

0 tønder 3 1/2 sættinger 

0 daler - 3 ort - 19 skilling

226 Kirkejordet Gunder Follaug 0 tønder 1 sætting 0 - 2 - 12
227a Et Jordstykke Gunder Follaug 0 tønder 1/2 sætting 0 - 0 - 13


Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skifte efter Gunder Thomassen, hvorved dette brug er udlagt stervboenken Maren Pernille Olsdatter (Maren Follaug), dat. 8. juni,
tinglyst 17. aug. 1854."
 

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld

222d, 226, 227a

Ballestad søndre

Gunder T. Follaugs enke

1 - 0 - 7

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

 65

36

222d, 226, 227a

Ballestad

Ballestad søndre

Gunder T. Follaugs enke

 1 - 1 - 20

2 mark 73 øre 

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra fru Maren Follaus arvinger til Oluf Olsen Hauen for 8.000 kr., dat. 14. okt., tinglyst 1.nov. 1892." 

G.br., selveier
Olaf Kløcker Olsen Hauen
fra Hauen(1) f. 1/12-1871 d. 17/2-1957, s.a. Ole Andersen Hauen.
g. 6/2-1898 m. Elisabeth Hansdatter fra Meen(17) f. 16/11-1878 d. 21/2-1955, d.a. Hans Pedersen Meen.
1. Olaf Hauen f. 18/6-1898. Overtok gården.
2. Ragnhild Hauen f. 13/11-1901 g.m. Olav Nystad. Se Meen(2) "Nystad".
Br. 1892.

Oluf skrev seg for Olaf Hauen, selv om han i kirkeboken var skrevet for Ole.
Denne familien flyttet visstnok til et hus under Hauen etter 1910.

Se folketellingen 1910.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

 65

36

Ballestad 

 Ballestad søndre

Oluf Olsen Houen

2 mark 73 øre 

 65 67 Ballestad  Kudalen Olaf Houen (samme) 1 mark 29 øre

G.br., elektriker, selveier
Olaf Hauen
(Ole Hauen) herfra f. 18/9-1898 d. 22/12-1989.
g1g 2/9-1931 m. Ragna Sølland fra Frogner(16) f. 6/10-1898 d. 27/7-1934, d.a. gartner Nils Jacobsen Sølland.
Forlovere: "Ragnhild Hauen, Ballestad og Arthur Sølland, Frogner."
g2g m. Jenny Oredalen f. 5/9-1904 d. 22/12-1988.
1. Anne Elisabeth Hauen f. 1932.
Barn i 2. ekteskap:    
2. Jan Ole Hauen f. 1944. Overtok gården.
Br. 1955.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 65

36

Ballestad søndre

Olaf Hauen 

 2 mark 73 øre

 65 67 Ballestad - Kudalen Olaf Hauen  1 mark 29 øre

Selveier
Jan Ole Hauen
herfra f. 1944.
g.m. Ellen Irene Andersen f. 1951, d.a. Josef Andersen.
1. Ole Jøran Hauen f. 1976. Overtok gården.
2. Jon Magnus Hauen f. 1979.
3. Andreas Hauen f. 1985.

Br. ca. 1986.

Selveier
Ole Jøran Hauen herfra f. 1976.
Br. 2004.

Kilde: Norske gardsbruk Telemark (Foyn forlag 2006). (Utdrag).
Gården er på 47 dekar jord. Jorda er bortleid. I tunet står et våningshus fra 1830, som ble ombygd i 1917, en kårbolig fra 1978 og en låve fra 1900. Det er rester etter to gravhauger nær låven. Låven er leid ut til et Glassmesterverksted (Brødrene Eie).   


Ballestad bnr 36. Foto: Skannet fra Norske gardsbruk Telemark (Foyn forlag 2006). Repro: G. Strøm.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.

(C) Gard Strøm.