ved
Gard Strøm

| HJEM | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Vestre Borge
Gård nr. 73 i Gjerpen kommune i Telemark. Overført til Skien kommune i 1964.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 14.12.2017


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Vestre Borge 1
Halve hovedbølet etter delingen i 1695.

Gammelt løpenr. 247, 249. Landskyld 2 huder.


Åkre i forgrunn og de 2 daværende Vestre Borge-gårdene bak. Tegning fra rundt 1795. Skannet fra "Gjerpen Bygds Historie" bind II.


G.br., selveier
Even Jacobsen Borge
fra S. Ballestad(A) f. mars 1694 bg. 17/3-1770. ”Even Borge 74 aar.”, s.a. Jacob Abrahamsen Ballestad.
g. 27/12-1719 m. Gunhild Olsdatter fra V. Borge(4) dpt. 26/12-1696 bg. 13/3-1775. ”Even Borges enke 80 aar.”, d.a. Ole Ellefsen Borge.
Forlovere: "Mathis og Jacob Løberg."
1. Birte Evensdatter dpt. 18/8-1720 bg. 15/6-1743. ”Even Borges Birte, 23 aar.”
2. Lisbeth  dpt. 22/3-1722 bg. 14/4-1725. ”Even Borges 2 børn Lisbeth 3 aar 3 uger. Jacob 1/2 aar 3 uger. Døde i børnekopper.”
3. Jacob dpt. 17/9-1724 bg. 14/4-1725. ”Even Borges 2 børn Lisbeth 3 aar 3 uger. Jacob 1/2 aar 3 uger. Døde i børnekopper.”
4. Jacob Evensen dpt. 11/8-1726. Se Åltvedt(B).
5. Ole Evensen dpt. 7/8-1729. Se nedenfor.
6. Lisbeth dpt. 2/6-1732 bg. 3/10-1733. ”Even Borges Lisbeth  1 aar.”
7. Else dpt. 7/11-1734 bg. 4/2-1736. ”Even Borges Else, 1 aar 1/4.”
Eier 1723.

F.f. Even Ballestads Birte: Jacob og Nils Løberg, Anders Olsens quinde i Scheen, Jacob Vetlesens datter Birte.
F.f. Even Borges datter Lisbeth: Gunder Borge, Stephen Enggraf, Per Hoven, Brynild Borges qde.,
Kirsten Borge.
F.f. Even Borges Jacob: Nils Løberg, Anun Øveraas, Abraham Hauen, Stephens quinde Osebachen, Maren Olsdatter Borge.

F.f. Even Borges Jacob: Ole Borge, Nils Løberg, Per Hauen, Stephens quinde Astri (fra Osebakken),
Giertrud Hauen.
F.f. Even Borges Ole: Stephen Enggraff, Per Hauen, Abraham Ballestads quinde, Giertrud Hauen.
F.f. Even Borges Lisbeth: Per Houen, Abraham Ballestad, Lars Borges qde., Maren Borge.
F.f. Even Borges Else: Alexander Frogner, Stephen Osebachen, Lars Borges qde., Maren Borge.

Even ble selveier her i 1758. Familen bodde på Ballestad fra 1719 til 1724. Han skrev seg da som
skikken var, Even Ballestad. Da han flyttet hit ble han skrevet som Even Borge. 

16/9/1773      EIVIND JACOBSSEN BORGE        Bamble Skifteprot. nr. 7, s. 147a.
Vestre Borge   Arvinger:                             
               Enka Gunhild Olsdatter og barna:
               1. Jacob Eivindssen Aaltvet, død, etterlatt seg 7 barn. Se eget skifte.
               2. Ole Eivindssen vestre Borge, myndig.
               Enkas laugverge ble seignr Jens Fischer.
Brt:   328 - 1 - 10
Gjeld: 377 - 0 -  5 (insolvent).
Jordegods: Iflg. skjøte dat. 8/8-1758, tingl. samme dato, utstedt av Lars Jenssen Faarbech for 4 huder i gd. vestre Borge
og lyder på avd. Eivind Jacobssen samt Ole Eivindssen (sønnen), hver for det halve eller 2 huder.
”Da ikke andre hus tilhører denne part enn en gamel lafteskykju og 1/2 laave og ellers ingen herligheder, kan disse 2 huder
ei vurderes høyere enn 300 rdlr.”

G.br., selveier
Ole Evensen Borge
herfra dpt. 7/8-1729 d. 28/8-1775 (bg. 4/9-1775). ”Ole Borge 51 1/2 aar.”
g. 3/11-1757 m. Maria Engebretsdatter fra Espedalen(1) dpt. 25/1-1733 bg. 6/5-1775. ”Ole Borges kone 42 aar.”, d.a. Engebret Gulliksen Espedalen.
1. Lisbeth Olsdatter dpt. 21/5-1758 g1g m. Jens Jacobsen Sneltvedt. Se S. Sneltvedt(B).
2. Berthe Olsdatter dpt. 14/10-1759 g. 22/6-1782 m. Lars Torstensen fra Livalen i Solum f. ca. 1756. Bodde under Klosteret i Solum som husmannsfolk i 1801.
    Barn 1. Torsten dpt. 3/4-1783 i Solum bg. 14/9-1783 i Solum. "Tosten Larsen fra Giemsøe Kloster 23 uger."
    Barn 2. Karen Maria Larsdatter dpt. 4/7-1784 i Solum g. i Solum 29/7-1803 m. Anders Gundersen. Bodde i Bakkane u. Stensrød i Solum.
    Barn 3. Torsten dpt. 30/9-1786 i Solum bg. 13/11-1790 i Solum. "Tosten Larsen Klosterjordet 5 aar."
    Barn 4. Kirsten Larsdatter dpt. 4/1-1789 i Solum g. i Solum 5/10-1810 m. Lars Larsen Aaby.
    Barn 5. Anne Beate Marie dpt. 15/12-1891 i Solum bg. 21/1-1797 i Solum. "Anne Bata Larsdatter Klosteret 5 aar."
    Barn 6. Torsten Larsen dpt. 21/2-1794 i Solum g. 31/12-1814 m. Kirsten Tollefsdatter. Bodde på Sjøtvedt i Solum.
    Barn 7. Berthe Kirstine Larsdatter dpt. 24/4-1796 g. i Solum 5/7-1821 m. Peder Pedersen Meltvedt. Bodde på S. Sjøtvedt i Solum.
    Barn 5. Ole Larsen dpt. 5/8-1798 g. i Skien 29/11-1823 m. Anne Andersdatter. Bodde på Kjerringteigen i Solum
    "Lars Torstensen Hvalen" ble formynder for barna til Berthes bror, Lars Olsen Follougs barn, etter at både han og kona døde tidlig.
3. Marthe Olsdatter dpt. 23/8-1761 g1g med Isak Gundersen (bodde hvor?) g2g m. Isak Andersen. Se Åsterød(1).
4. Lars Olsen dpt. 16/9-1764. Se Follaug(1).
5. Gunhild dpt. 13/7-1768 bg. 31/7-1768. ”Ole Borges d. Gunnil 4 uger.”
6. Even dpt. 25/11-1770 bg. 16/11-1771. ”Ole Borges s. Even 1 aar.”
7. Even Olsen (tvilling) dpt. 13/3-1774. Se M. Bøle. Se også Sørbø(3).
8. Jacob dpt.
(tvilling) 13/3-1774 bg. 31/3 -1774. ”Ole Borges s. Jacob 3 uger.”
Eier 1763.

F.f. Ole Borges pb. Lisbeth: Torjus Hansens kone, Marthe Engebretsdatter, Christen Borge, Jacob Aaltvet, Jacob Engebretsen.
F.f. Ole Borges pb. Berthe: Jacob Aaltvets kone, Ragnil Engebretsdatter, Jacob Aaltvet, Lars Pedersen, Søren Mathisen.
F.f. Ole Borges pb. Marthe: Marthe Engebretsen, Ragnil Engebretsdatter, Jacob Aaltvet, Christen Nærum, Jacob Engebretsen.
F.f. Ole Borges db. Lars: Ole Bøles kone, Kisten Engebretsdatter, Jens Pedersen, Jacob Aaltvet, Jacob Espedalen.
F.f. Ole Borges pb. Gunnil: Erik Bøles kone, Gunnil Haagensdtr., Søren Mathisen, Jacob Espedalen, Anders Løberg.
F.f. Ole Borges db. Even: Jacob Aaltvets kone, Maria Christensdatter, Jacob og Isak Espedalen, Anders Jacobsen.
F.f. Ole Borges tvillingsønner Even og Jacob: Jacob Aaltvets enke, Erik Bøles kone, Maria Christensdtr., Berthe Mejer, Lars Bachen,
      Jacob Espedalen, Isak Espedalen, Anders Kiær, Brynil Borge, Anders Jacobsen.

14/9/1775      OLE EVENSSEN og MARIE INGBRETSDTR. BORGE      Bamble Skifteprot. nr. 9, s. 346a.
V.Borge                   ( Marie døde i mai, Ole den 28.8.)
               Arvinger: Deres 5 barn:
               1. Lars Olssen     11 år.
              
2. Even Olssen  1 1/2 ”
               3. Lisbeth Olsdtr. 17 ”
               4. Berthe Olsdtr. 
16 ”
               5. Marthe Olsdtr.  13 ”
               Formynder: morsøstermann Erik Anderssen Bøhle for Lars.
               ----”----: morbroren Jacob Espedalen for Even og Lisbeth.
               ----”----: ----”---- Isak Espedalen for Berthe og Martha.
Brt: 847 - 2 -  8
Net: 714 - 3 - 11
Jordegods: Boet eide 1 hud 8 skind i v.Borge, verd 500 rdlr.


Kjøpmann, gjestgiver, selveier
Jens Nicolai Fischer
fra Storg. 187 på Osebakken f. ca. 1728 bg. 15/11-1788. "
Jens Nicolaj Fischer 60 aar.", trolig s.a. kjøpmann Rasmus Fischer.
g. i Gjerpen 25/4-1769 m. Antoinette Eleonora Karhoff fra Fossum dpt. 20/7-1749 i Eidanger, d.a. forvalter Jens Wilhelm Karhoff. Se Forvaltergården under Fossum.
Eier 1773.
 

Sitat fra "Beskrivelse over Bradsbierg Amt" - Bartholomeus Herman Løvenskiold på Borgestad, 1784:

"I Porsgrund er Jens Fischer priviligieret gæstgiver som den første her i denne forfatning. Det første Kgl. privilegium er af 18de aug. 1769, at han maa holde Herberger og Vertshuus, den andet af 12te Mai 1770, at ingen uden ham maa sælge til de reisende mad og drikke og skydsanstalterne er saaledes at strand-sidderne alene skal skydse Fri-skyds, men ikke Penge-skyds. Gjæstgiveren i Porsgrund Jens Fischer, fabriquerer selv god Lak, god og velsmagende chocolade-kager, destilerer ogsaa gode Liquerer og Aquavitter som de udenlandske. Han er en meget god Landmand, den af ham opbyggede smukke gaard paa Borge i Gjerpen Sogn forøger endog blandt andet Sognets Anseelse."


Se Storgt. 187 på Osebakken under Ø. Borge, hvor de bodde.

Skipper, selveier
Sivert Mauritzen
f. 1757 i Drammen d. 1810 på Osebakken.
g. i Gjerpen 26/2-1795 m. enke Antoinette Eleonora Karhoff. Enke etter Jens Fischer ovenfor.
Forlovere: "
Detlev Rasch og Jacob Aall."
Eier 1795.

Se Storgt. 187 på Osebakken under Ø. Borge, hvor de bodde.

Enke, husmor, ”Opholder sig paa gaarden”
Gjertrud
Maria Bødker f. ca. 1729.

Tjenestefolk i 1801: Anne Hansdatter(24) og Anne Olsdatter(20).

Landskyld 1801: 2 huder 4 skind.

Arbeider, innerst
Ole Nilsen
fra Ønna under Klepp dpt. 2/2-1770 bg. 15/11-1812. ”Ole Nilsen Ekonrød 42 3/4 aar.”, s.a. Nils Knudsen.
g. 19/10-1797 m. Maren Isaksdatter fra Ekornrød under Bratsberg dpt. 8/6-1777 d. 13/5-1834. ”Maren Isaksd. enke efter Ole Nilsen, Ekornrød, 57 aar.”, d.a. Isak Jensen.
Eier i 1801.

Ole Nilsen var dagarbeider og ”National Soldat”, da han leide husrom her i 1801.
Se denne familien på Ekornrød under Bratsberg.

Landskyld av Vestre Borge i 1801: Tilsvarende 6 mark 62 øre.

Kilde: Tinglysingsprotokollnr. IV 3, folie 78a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Skjøde fra Sivert Mauritzen til Lars Iversen, dat. 18. feb. 1802, tinglyst 14. jan. 1803."


Skipper
Lars Iversen
f. ca. 1745.
g. i Ø. Porsgrunn 13/11-1785 m. Inger Larsdatter Wright fra V. Porsgrunn, d.a. Lars Wright og Inger Jørgensdatter Wesseltoft.
Eier 1802.

Denne familien bodde i 1801 i Ø. Porsgrunn, hvor han var skipper-borger i sitt første ekteskap med Inger Wright.
De bodde i Skien og i Porsgrunn.

Kilde: Tinglysingsprotokollnr. IV 3, folie 78a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Delings- og skyldsætningsforretning, hvorved bnr 2 er udskilt, afholdt 4. nov., tinglyst 4. des. 1811."
"Skjøde fra Lars Iversen til Erik Knudsen, dat. 17. april, tinglyst 7. mai 1823."

Skipper, kjøpmann, høker, selveier
Erik Knudsen
fra Bratsbergkleiva f. ca. 1785 d. 2/8-1856 på Osebakken.
g1g i V. Porsgrunn kirke 17/3-1813 m. Birthe Maria Johnsdatter fra Frogner dpt. 24/3-1788 d. 1832.
Forlovere:
"Just Løcke, Knud Tollefsen."
1. Karen Birthea f. 14/5-1814 i V. Porsgrunn d. 5/2-1816 i Ø. Porsgrunn.

g2g i Ø. Porsgrunn kirke 13/9-1832 m. Ingeborg Jacobsen fra Kjølnesg. 10 på Osebakken f. ca. 1800 d. 1883, d.a. oldermann Even Jacobsen.
Eier 1823. Se også V. Borge(2).

Denne familien bodde i V. Porsgrunn under folketellingen 1815. Innføring: "Huus Æyer Erich Knudsen 29 Fører af
en Korne Baad."

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

247, 249

Borge vestre

Erik Knudsen

2 huder 4 skind

2 daler 2 ort - 20 skilling


Kilde: Tinglysingsprotokollnr. IV 3, folie 78a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Skjøde fra Erik Knudsen til kaptein Hans Norderhaug, dat. 7. juni, tinglyst 30. aug. 1842."

Kaptein, selveier
Hans Norderhoug
fra Hole på Ringerike i Buskerud f. ca. 1783.
g.m. Marte Hovind f. ca. 1795.
1. Maren Otilie Henrikke Norderhoug f. ca. 1821.
2. Jens Thomas Norderhoug f. ca. 1823.
3. Christiane Albertine Frederikka Norderhoug f. 1825.
4. Carl Halfdan Norderhoug f. 1827.
5. Wilhelm Ferdinand Norderhoug f. 1831.
Eier 1842.

Innfl.: Mars 1841. Anmeldt: 7/11-1842.
Navn, alder:
Capitain Hans Norderhoug, 60
Marthe Hovind, hans kone, 50
Maren Otilia Henriche Norderhoug, 24
Jens Thomas Martin Norderhoug, 19
Christiane Albertine Fredrikke Norderhoug, 17
Carl Halfdan Norderhoug, 15
Wilhelm Ferdinand Norderhoug, 11
Marie Hansd. Hovind, Svigermoder, 77.
Hensigt: Ansat her.
Fra: Fødte i Hole pr.gj. paa Ringerige. Senest indflyttet fra Graaten.
Til: Grinie.

Tjenestefolk her i 1845: Hans Isaksen 18 år, Maren Johnsdatter 22 år,
Inger Maria Hansdatter 18 år.

Kilde: Tinglysingsprotokollnr. IV 3, folie 78a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Skjøde fra kaptein Norderhaug til Ludvig Kræfting, dat. 23. marts, tinglyst 25. aug. 1851."

Stadskaptein
Ludvig Kræfting
fra Eidsvold f. ca. 1805.
g.m. Louise Motzfeldt fra Rygge i Østfold f. ca. 1812.
Eier 1851.

I 1865 bodde denne familien (fremdeles uten barn) på Katrineborg i Tanum sogn i Brunlanes.
Se Folketellingen 1865 for Brunlanes.

Kilde: Tinglysingsprotokollnr. IV 3, folie 78a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Skjøde fra Ludvig Kræfting til Anna Henrikke Lund, dat. 5., tinglyst 7. okt. 1857."

Anna Henrikke Lund.
Eier 1857.

Kilde: Tinglysingsprotokollnr. IV 3, folie 78a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Skjøde fra skifteretten i Anna Henrikke Lunds bo til kaptein Christian Blichfeldt, dat. 3., tinglyst 22. marts 1858."

Kaptein (1858), oberstløitnant (1875)
Christian Emil Blichfeldt
f. 1817.
g.m. Johanne Petronelle Bull f. 1832.
1.
Nils Christian f. 1854.
2. Bolette Christiane f. 1857.

3. Richard Jens Christian Schrøder Blichfeld f. 28/8-1865 på V. Borge.
Eier 1858.

Tjenestefolk her i 1865:
Lars Andersen f. 1842, Anne Karoline Andersdatter fra Bamble f. 1841, Maren Kittilsdatter f. 1851 og
Ingeborg Albrechtsdatter fra Solum f. 1841.

Kilde: Tinglysingsprotokollnr. IV 3, folie 78a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Deklaration mellem kaptein C. Blichfeldt og Malla Møller betræffende afbenyttelsen og vedligeholdelsen af vei mellem dette brug
og bnr 4, dat. 25. feb., tinglyst 1. matrs 1873."

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

(247, 249)a

Borge vestre

Chr. Blichfeldt/ Sømoe

2 daler 2 ort - 20 skilling


Kilde: Tinglysingsprotokollnr. IV 3, folie 78a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Skjøde fra oberstløitnant Chr. E. Blichfeldt til Halvor B. Sømoe, dat. 9., tinglyst 15. nov. 1875."

G.br., kjøpmann, skipsreder, selveier
Halvor Bruun Sømoe
fra Storg. 167 på Osebakken f. 1822 d. 1907 i Chicago, s.a. skreddermester John Knudsen Sømoe og Karen Marie Larsdatter dpt. 29/1-1797 i Gjerpen d. 25/4-1885 i Porsgrunn. "Skrædder Sømoes enke Karen Marie."
g. i Ø. Porsgrunn 21/10-1847 m. Maren Kirstine Moe fra Hallsg. 6 på Osebakken f. 13/11-1827 d. før mannen emigrerte, d.a. styrmann, siden høker Ole Thorsen Moe.
1. Caroline Helvine Sømoe f. 9/5-1850 i Porsgrunn g.m. skipsfører Christian Thronsegaard. Se nedenfor.
2. Maren Kirstine Elisabet Sømoe f. 17/6-1854.
3. Johan Christian Sømoe f. 13/9-1856. Styrmann i 1875.
4. Laura Sømoe f. 5/1-1861.
5. Oluf Halvardius Sømoe f. 26/12-1863.
6. Carl Gustav Sømoe f. 23/11-1865.
7. Karen Marie Sømoe f. 14/9-1867.
8. Amanda Severine Sømoe f. 8/7-1871.
Eier 1875.

Alle barna er født i Ø. Porsgrunn. De bodde tidligere i Halvor B. Sømoes egen gård, Storg. 155 "Sømoe-gaarden".
De var bosatt her på V. Borge i 1875.
Hans mor Karen Marie Sømoe bodde også her. Hun døde i Porsgrunn 25/4-1885.
Gårdens besetning i 1875: 1 hest, 4 kyr, 1 kalv, 3 sauer, 2 griser.

Denne familien emigrerte senere til N. Amerika.

På besøk under folketellingen 1875:
Skipsreder og skipsfører Christian Thronsegaard fra ”Thidsø” i Danmark f. 1845 og hustru Caroline Helvine Sømoe
(datter her) f. 9/5-1850.

Kilde: Tinglysingsprotokollnr. IV 3, folie 78a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Skjøde fra H. B. Sømoe til Christian Bjelke for 4000 spd., dat. 16., tinglyst 18. des. 1876."


Kjøpmann, selveier
Christian Bjelke
fra Storg. 169 på Osebakken f. ca. 1825 d. i Christiania, s.a. guldsmed Johan Henrik Bjelke (Lillebjelke).
g. i Ø. Porsgrunn kirke 25/6-1854 m. Gunhild Marie Elise Førre fra Bratsberg(2) f. 29/4-1827, d.a. Iver Førre.
1. Johan Anton Bjelke f. 19/11-1854 på Osebakken.
2. Louis Christian Bjelke f. 12/6-1856 på Osebakken.
3. Marie Elise Bjelke f. 1/5-1858 i Ø. Porsgrunn.
4. Sofie Martine Bjelke f. 15/1-1860 i Ø. Porsgrunn.
5. Inga Bjelke f. 14/3-1862 i Ø. Porsgrunn.
6. Oscar Bjelke f. 25/5-1865 i Ø. Porsgrunn.
7. Christopher Bjelke f. 10/2-1867 i Ø. Porsgrunn.
8. Christopha Bjelke f. 10/6-1868 i Ø. Porsgrunn.
9. Harald Bjelke f. 21/7-1870 i Ø. Porsgrunn.
Eier 1876.

Denne familien bodde først på Osebakken, siden visstnok i Sykehusveien. Se Sykehusveien 6 i Porsgrunn.
De skal ha flyttet til Christiania (Oslo) i 1884.
Fra vielsen: "Ungkarl, handlende Christian Bjelke og Jomfru Gunhild Marie Elise Førre. Han født i østre
Porsgrund, hun i Gjerpen, begge bor paa Osebakken."

Kilde: Tinglysingsprotokollnr. IV 3, folie 78a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Skjøde fra Christian Bjelke til Ole H. Gurstad, dat. 14., tinglyst 23. okt. 1884."

Trelasthandler, selveier
Ole Hansen Gurstad
fra Gurstad i Sauherad f. 6/11-1848 d. okt. 1941 i Oslo, s.a. Hans Torbjørnsen Gurstad og Kari Olsdatter Haatveit.
g. i Sauherad 4/12-1884 m. Anlaug Andersdatter fra Jønsi i Sauherad f. 21/1-1858 i Sauherad d. okt. 1941, d.a. Anders Halvorsen Jønsi fra Enggrav i Heddal og Anne Olsdatter fra Lisleherad i Heddal.
Eier 1884.

Denne familien bodde ikke her lengere enn til 1887. I 1910 bodde de i Arendal. Siden har de flyttet til Oslo.
De er gravlagt på Vestre gravlund i Oslo. Begge er gravlagt samme dato, den 27/10-1941.

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Eier navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

73

1

(247,249)a

Borge vestre

Borge vestre

Ole H. Gurstad

1 dl. - 4 ort - 21 sk.

6 mark 62 øre


Kilde: Tinglysingsprotokollnr. IV 3, folie 78a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Skjøde fra O.H. Gurstad til Augen Kittilsen Nape for 24.000 kr., dat. 13. juli, tinglyst 3. aug. 1887.

G.br., selveier
Augon Kittilsen Nape
fra Fjellstad i Nissedal f. 9/1-1824, s.a. Kittil Kittilsen og Gunlaug Augunsdatter.
g. i Fyresdal kirke 15/6-1858 m. Gjertrud Knudsdatter fra Fyresdal i Moland pr.gj. f. 1817, d.a. Knud Amundsen Snarteland.
1. Gunlaug Augensdatter Nape f. 1/2-1861 i Fyresdal g.m. Jon Kleppen. Se nedenfor.
Eier 1887.

Tjenestepike her i 1891: Tone Knudsdatter fra Fyresdal f. 1875.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

73

1

Borge vestre

Borge vestre

A. Kittilsen Nape

6 mark 62 øre


Kilde: Tinglysingsprotokollnr. IV 3, folie 78a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Skyldsætningsforretning avholdt 9., tinglyst 23. mai 1914, hvorved bnr 91 "Fjeldvang" av skyld 04 øre er utskilt til Martin Halvorsen."

"Attest om at Augon Kittilsen Nape og hustru er døde og at deres eneste arving er datteren Gunlaug Augonsdatter, gift med Jon
M. Kleppen
, dat. 26. juli, tinglyst 11. aug. 1915."

G.br., forpakter, siden selveier
Jon M. Kleppen
fra Sauland i Hjartdal f. 29/12-1851 d. 25/12-1920, s.a. lensmann og g.br. Mathias Mathiasson Kleppen og Anlaug Torgrimsdatter Bentsrud fra Heddal.
g.m. Gunlaug Augensdatter Nape fra Fyresdal f. 1/2-1861 d. 8/9-1950.
1. Arne Mathias J. Kleppen f. 29/5-1897. Overtok gården.
Eier 1915.

Kleppen og kona, som var datter av eieren, forpaktet gården fra 1887. Hun arvet gården i 1915.

Fra folketellingen 1900:
Enke og føderådskone Gjertrud Knudsdatter Nape (svigermor) fra Fyresdal f. 1817.
Tjenestefolk:
Elen Knudsdatter Kasin ”Kreaturstell” f. 1879 i Fyresdal, Margit Gulliksdatter Vassbø ”Husgjerning” f. 1881 i Fyresdal
Knud Andreas Olsen f. 1876 i Flåbygd ”Jordbrugsarbeider”.
 
De hadde hester, kuer og griser på gården i 1900.

Gunlaug og Jon Kleppen er gravlagt på Borgestad.

Jon Kleppens bror, Hans Kleppen hadde V. Borge(4).

Kilde: Tinglysingsprotokollnr. IV 3, folie 78b, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Skyldsetningsforretning, avholdt 23. des. 1919, tinglyst 14. jan. 1920, hvorved bnr 130 'Solglimt' av skyld 04 øre er utskilt til Wilhelm Foss."
"Skyldsetningsforretning, avholdt 13., tinglyst 18. feb. 1920, hvorved bnr 132 'Godlien' av skyld 04 øre er utskilt til Otto Olsen."
"Skjøte fra J. M. Kleppen og Gunlaug Kleppen til sønnen Mathias J. Kleppen for kr. 55.000, hvorav for løsøre kr. 15.000, mot å ikke avhende
eiendommen uten selgernes samtykke, dat. 8., tinglyst 15. des. 1920."
"Føderådsbrev fra Mathias J. Kleppen til sine forældre, og Gunlaug Kleppen, inneholdene forpliktelser til å skaffe dem tilstrekkelig bekvem-
melighet på gården, ved tilsyn og pleie, hest og kjøreredskap når det trenges, samt adgang til gårdens have med frugttrær og melk til eget bruk,
verdsatt til kr. 400 årlig, dat. og tinglyst samme dato (som siste skjøte).

G.br., selveier
Arne Mathias J. Kleppen
(Mathias Kleppen) herfra f. 29/5-1897 d. 23/9-1981.
g. 1939 m. Gunhild Marie Elise Dalen fra Solum f. 8/3-1916 på Wilhelmskås, d.a. Olav Dalen og Anna Marie Furuholmen.
Eier 1920.

De økonomisk dårlige tidene i Norge på 1920- og 30-tallet satte trolig fart i Arne Mathias Kleppens mulighet
til å både selge og leie ut hustomter.
Dette resulterte selvsagt i at gårdens areal ble mindre og mindre, men også at arbeidere, funksjonærer og
andre fikk mulighet til å bygge seg egne hus.
Mange av tomtene var relativt store, og har senere bidratt til videre utskilling av tomter "i bakgården" og
fortetting av bebyggelsen.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 3, folie 78b, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Skylddelingsforretning, avholdt 23. mars, tinglyst 18. april 1923, hvorved til Karl Amundsen er utskilt bnr 141 'Myrvang' av skyll 04 øre."
"Skylddelingsforretning, avholdt 18. des. 1923, tinglyst 19. des. 1923, hvorved til Gustav Pedersen er utskilt bnr 142 'Solheim' av skyld 01 øre."
"Skylddelingsforretning, avholdt 17. juni 1925, tinglyst 27. juni 1925, hvorved til Olaf Hansen er utskilt bnr 143 'Borgheim' av skyld 0 mark 10 øre."
"Skylddelingsforretning, avholdt 26/8-1926, tinglyst 28/8-1926, hvorved til Ole Olsen Leiulfsrud er utskilt bnr 146 'Rognli' av skyld 02 øre."
"Grundbrev fra Mathias Kleppen til Ole Olsen Leulfsrud paa en tomt (bnr 146) av dette bruk, mot
aarlig leie kr. 100, hvorfor panterett
for inntil kr. 200, forkjøpsrett, gjerdeplikt m.m., dat. 18/7-1926, tinglyst 27/11-1926."
"Skylddelingsforretning, avholdt 29/1-1927, tinglyst 16/3-1927, hvorved til Hans C. Hansen er utskilt bnr 147 'Solvang' av skyld 0mark 09 øre."
"Grundbrev fra Mathias Kleppen til Hans Christoffer Hansen, med årlig grunnleie kr. 148,50, hvorfor panterett for inntil kr. 300, forkjøpsrett,
med gjerdeplikt for festeren, dat. 23/8-1926, tinglyst 16 mai 1927."

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 3, folie 134a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Skylddelingsforretning, avholdt 17/1-1928, tinglyst 27/1-1928, hvorved til Halfdan Larsen er utskilt bnr 148 'Grønvold' av skyll 07 øre."
"Grundbrev paa bnr. 148, tinglyst 4/5-1928."
"Skylddelingsforretning, avholdt 23/4-1928, tinglyst 4/5-1928, hvorved til Adolf H. With er utskilt bnr 149 'Solli' av skyld 08 øre."

"Skylddelingsforretninger, avholdt 1/6-1928, tinglyst 18/6-1928, hvorved er utskilt:
1 bnr 151 'Fjeldstad' av skyll 09 øre til Halfdan Amundsen.
2 bnr 152 'Furulund' av skyll 09 øre til Hjalmar Kristiansen.
3 bnr 153 'Fredheim' av skyll 09 øre til Johan Halvorsen.
4 bnr 154 'Soli" ' av skyll 09 øre til Oskar Kristiansen.

"Skylddelingsforretning, avholdt 14/9-1928, tinglyst 5/10-1928, hvorved til Nils Meen er utskilt bnr 155 'Myrvang' av skyll 06 øre."
"Grunnbrev paa bnr 155, tinglyst 25/1-1929."
"Skylddelingsforretning, avholdt 11/6-1929, tinglyst 17/6-1929, hvorved  til Anne Johannesen er utskilt bnr 156 'Fjeldly' av skyll 10 øre."
"Skylddelingsforretning, avholdt 20/7-1929, tinglyst 2/8-1929, hvorved til Nikolai Karlsen er utskilt bnr 157 'Myrheim' av skyld 07 øre."
"Skylddelingsforretning, avholdt 10/9-1929, tinglyst 16/9-1929, hvorved til Hjalmar Karlsen er utskilt bnr 158 'Myrstad' av skyll 07 øre."

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 3, folie 134b, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Skylddelingsforretning, avholdt 6/10-1930, tinglyst 28/11-1930, hvorved til Mari Karlsen er utskilt bnr 163 'Solvang' av skyll 07 øre."
"Skylddelingsforretning, avholdt 16/1-1931, tinglyst 19/1-1931, hvorved til Herman Vraalsen er utskilt bnr 164 'Myrvold' av skyll 07 øre."
"Skylddelingsforretning, avholdt 12/8-1932, tinglyst 26/8-1932, hvorved til Jacob Andersen er utskilt bnr 167 'Borgheim' av skyll 07 øre."

"Kontrakt, hvorved Mathias Kleppen bortleier til Idrettsforeningen 'Borg' 12 mål av dette bruk til idrettsplass mot årlig leie kr. 400 for 15 år
ad gangen, gjerdeplikt, erstatningsplikt i tilfelle skade på naboeiendommen bnr 73 bnr 4 og gnr 75 bnr 14 m.m., dat. 16/2-1933, tinglyst 6/10-1933."

"Skylddelingsforretning, avholdt 6/9-1934, tinglyst 31/5-1935, hvorved til Gustav Pedersen er utskilt bnr 173 'Solheim' av skyll 01 øre."
"Skylddelingsforretning, avholdt 27/4-1935, tinglyst 29/7-1935, hvorved til Nils Meen er utskilt bnr 176 'Meenseid' av skyld 07 øre."
"Skylddelingsforretning, avholdt 21/4-1936, tinglyst 5/6-1936, hvorved til Martin Pedersen er utskilt bnr 178 'Solli' av skyll 15 øre."
"Skylddelingsforretning, avholdt 27/4-1936, tinglyst 7/8-1936, hvorved til fru Margrethe Clausen er utskilt bnr 179 'Fredly' av skyll 05 øre."
"Skylddelingsforretning, avholdt 19/9-1936, tinglyst 23/10-1936, hvorved til Harry Knutsen er utskilt bnr 180 'Borgly' av skyll 05 øre."
"Skylddelingsforretning, avholdt 21/4-1936, tinglyst 15/3-1936, hvorved til Hjalmar Kristiansen er utskilt bnr 182 'Solbakken' av skyll 15 øre."

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 3, folie 313b, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Skylddelingsforretning, avholdt 27/3-1943, tinglyst 14/4-1943, hvorved til Gjerpen kommune er utskilt bnr 191 'Borgeplassen' av skyll 10 øre."
"Skylddelingsforretninger, avholdt 27/4-1946 og 22/5-1946, tinglyst 27/7-1946, hvorved er utskilt:
1 bnr 212 'Borgly' av skyllmark (sk.mark) 05 øre til Oswald Larsen.
2 bnr 213 'Granstua' av skyll 05 øre til Jens Kverndokk.

"Skylddelingsforretning, avholdt 22/5-1946, tinglyst 25/7-1946, hvorved til Henry Svendsen er utskilt bnr 215 'Solvang' av skyll 06 øre."

"Skylddelingsforretninger, avholdt 4/9-1946, tinglyst 17/12-1946, hvorved er utskilt:
1 bnr 222 'Heimstad' av skyll 06 øre til Otto Olsen.
2 bnr 223 'Roligheten' av skyll 06 øre til Oliver Jensen.
3. bnr 224 'Evigheten' av skyll 06 øre til Birker Eik.

"Skylddelingsforretninger, avholdt 10/10-1946, tinglyst 18/2-1947, hvorved er utskilt:
1 bnr 247 'En byggetomt' av skyll 03 øre til Nils Meen.
2 bnr 248 'Vestøl' av skyll 03 øre til Henry Knutsen.
3 bnr 249 'Meensrud' av skyll 06 øre til Otto og Randi Meen.
4 bnr 250 'Kveldsol' av skyll 06 øre til Ole Lid.
5 bnr 251 'Borgheim' av skyll 06 øre til William Waskaas.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 3, folie 324a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Skylddelingsforretning, avholdt 16/10-1947, tinglyst 2/7-1948, hvorved til Leif Lund er utskilt bnr 274 'Apelsvold' av skyllmark 0,05.

"Skylddelingsforretninger, avholdt 18/3-1949, tinglyst 5/4-1949, hvorved er utskilt:
1 bnr 294 'Lohnar' av skyll 05 øre til Knut Bjerkås.
2 bnr 295 'Vesthelle' av skyll 05 øre til Haakon Åmodt.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 3, folie 324b, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Skylddelingsforretninger, avholdt 30/3-1949, tinglyst 5/5-1949, hvorved er utskilt:
1 bnr 297 'Tillegg Borgheim' av skyllmark 0.01 til Jacob Andersen.
2 bnr 296 'Borgli' av skyllmark 0,05 til Haakon Olsen.

Det har mot 1950 blitt utskilt ytterliggere tomter herfra.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

73

1

Borge vestre

Mathias J. Kleppen

3 mark 39 øre


Nedlagt som gårdsbruk. Hele arealet ble oppdelt og solgt til hustomter.

Se den lengstlevende Vestre Borge-gården V. Borge(4) også kalt "Kleppen-gården".

(C) Gard Strøm.