| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Ballestad
Gård nr. 65 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil og mangler bes vennligst rettet til:
post@gamlegjerpen.no.Oppdatert 21.08.2022


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Ballestad 50 - Ballestad søndre
Gammelt løpenr. 227b. Siden Norges matrikkel 1889: 65/50 og 40.

Utskilt fra Torgrim Gundersens S. Ballestad(A), tinglyst 3. September 1793. Landskyld: 5 mark 24 øre.


Ballestad bnr 50. Skannet fra Norske Gardsbruk, Telemark 1954.


Adresse i dag: Ilen Terrasse 3, 3713 Skien.

G.br., selveier
Lars Torgrimsen Ballestad
fra S. Ballestad(A) f. 1766 på Skjørsvik i Sannidal d. 1/6-1816. ”Lars Torgrimsen Ballestad, tienestedreng, 50 aar.”, s.a. Torgrim Gundersen Ballestad fra Gjerstad.
g. 8/10-1789 m. Anne Eriksdatter fra S. Bøle dpt. 7/7-1765 d. 5/8-1819 på S. Ballestad, d.a. Erik Andersen Bøhle.
1. Gunder dpt. 3/1-1790 bg. 21/1-1790. "
Laers Torgrimsens søn 21 dage."
2. Berthe Larsdatter dpt. 2/1-1791 g.m. enkemann Christen Larsen. Se Familie 4 - Borgestad 1835.
3. Erik Larsen dpt. 9/4-1792. Overtok gården.
4. Anne Larsdatter dpt. 23/8-1795 d. 27/3-1848 g.m. Ole Isaksen Doxrød. Se Doksrød(2) "Hagen ".
5. Ragnhild Maria dpt. 17/5-1798 bg. 5/8-1798. "
Lars Torgrimssøns pb. Ragnil Maria f. S.Ballestad 1/4 aar."
6. Anne Kirstine Larsdatter dpt. 30/6-1799 g.m. enkemann Christen Larsen. Se Familie 4 - Borgestad 1835.
7. Gurine Larsdatter dpt. 16/5-1802 g.m. Isak Pedersen. Se Follaug(8) "Kolkinn".
8. Laurentse dpt. 7/4-1805  bg. 22/5-1809. "
Lars Torgrimssøns pb. Laurentze f. S.Ballestad 4 1/12 aar."
9. Ragnhild Maria dpt. 31/1-1808 bg. 7/5-1809. "
Lars Torgrimssøns pb. Ragnil Maria, f. S.Ballestad 1 1/4 aar."
Br. 1793.

F.f. Lars Torgrimsen fra Ballestads db. Gunder: Johannes Bøles kone, Marthe Eriksdatter, Ole Bøle, Lars Olsen, Ole Torgrimsen.
F.f.
Laers Torgrimssøn Ballestads pb. Berthe: Helje Ballestads k., Kirsten Ericsdtr., Hans Laerssøn, Erik Bøle, Ole Torgrimssøn.
F.f. Laers Torgrimssøn fra S. Ballestads db. Erik: Groe Jensdtr., Guro Torgrimsdatter, Erik Bøle, Tord Heljessøn, Hans Laerssøn.
F.f. Laers Torgrimssøn fra S. Ballestads pb. Anne: Tord Heljessøns k., Gunnil Torkildsdatter, Ole Torgrimssøn, Isak Anunssøn, Anders Bøle.
F.f.
Lars Torgrimssøns pigebarn Ragnil Maria fra S. Ballestad: Ole Torgrimssøns kone, Gunnil Torkildsdatter, Anders Jacobssøn, Anders og Erich Erichssøn, Lars Folloug.
F.f. Lars Torgrimssøns pigebarn Anne Kirstine fra S. Ballestad: Anders Ballestads kone, Gunnil Torkildsdatter, Ole Torgrimssøn, Isaac Anundssøn, Erich Erichssøn.
F.f. Lars Torgrimssøns pigebarn Gurine fra S. Ballestad: Ole Torgrimssøns kone, Kirsten Andersdatter, Tord Heljessøn, Børge Nielssøn, Anders Erichssøn.
F.f. Lars Torgrimssøns pigebarn Laurentse fra S. Ballestad: Thor Heljessøns kone, Ingebor Johannisdatter, Jacob Engelbertssøn, Isaac Anundssøn, Lars Folloug, Erich Bøle.
F.f. Lars Torgrimssøns pigebarn Ragnil Maria fra S. Ballestad: Thor Heljessøns kone, Maria Isaacsdatter, Erich Bøle, Ole Torgrimssøn, Ole Heljessøn.


Fra Tinglysingsprotokollen.
"
Forening, hvorved flere eiere af Ballestad overtager skyds- og veihold med videre af gnr 94, dat. 7. Juli, tinglyst 29. August 1809."
"Delings- og skyldsætningsforretning, hvorved bnr 36 dito l.nr. 227a er utskilt, dat. 29. Juli 1830, tinglyst 6. februar 1832." Jordstykke.

G.br., selveier
Erik Larsen Ballestad
herfra dpt. 9/4-1792 d. 21/6-1863 på Ballestad av tæring.
g1g i Siljan 22/7-1823 m. Marthe Jacobsdatter fra Øverbø i Siljan dpt. 25/8-1799 d. 17/5-1856 på Ballestad, "57 aar gml.", d.a. Jacob Olsen  (d. før 1815) og Ingeborg Knudsdatter.
Forlovere: "Christen Holmen og Torgrim Olsen Ballestad af Gjerpen Sogn."
g2g 2/6-1857 m. Ellen Marie Mathiasdatter fra Engelstad i Siljan f. 19/7-1827 d. 9/8-1910 på Ballestad, d.a. Mathias Borgersen Engelstad og Pernille Pedersdatter Gurholt.
Forlovere: "Erik Olsen Ballestad og Isak Pedersen Ballestad."
1. Lars Eriksen f. 15/10-1825 d. 29/7-1852, 27 år gml.
Barn i 2. ektesk.:
2. Lars Eriksen Ballestad f. 9/9-1858. Overtok gården.
Br. 1832.

I følge folketellingen for Gjerpen 1835, hadde Erik og Marthe fremdeles bare et barn. Lars var registrert som 10 år gml.
Tjenestepike i 1835: Maren Helgesdatter 18 år.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (skyldmark)

227b

Ballestad søndre

Erik Larsen

0 tønder 7 1/2 sætting

1 daler - 3 ort - 14 skilling

10 år senere, i folketellingen 1845 er det fremdeles ikke nevnt flere barn enn Lars som nå da var
20 år gml. Tjenestepike var da Gunhild Olsdatter 24 år.

Enka Ellen Maria Mathiasdatter kjøpte Ballestad(40) som tilleggsjord i 1873.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld

227b

Ballestad søndre

Erik Larsens enke

2 daler - 0 ort - 6 skilling

223b ditto Ellen Mathiasdatter 0 daler - 2 ort - 6 sk.

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

65 

50

227b

Ballestad

Ballestad søndre

Erik Larsens enke

1 - 2 - 19 

5 mark 29 øre

65 40 223b Ballestad S. Myren Ellen Mathiasdatter 0 - 1 - 19 1 mark 16 øre


G.br., bankadministrator, herredskasserer, ordfører i Gjerpen, selveier
Lars Eriksen Ballestad
herfra f. 9/9-1858 d. 25/10-1929, s.a. Erik Larsen og Elen Marie Mathisdatter.
g.i Gjerpen 5/7-1883 m. Maren Jacobsdatter Follaug fra Follaug(6) f. 6/5-1857 d. 6/12-1942, d.a. Jacob Thorsen Follaug.
1. Erik Larsen Ballestad f. 29/4-1884. Overtok gården.
2. Anna Eriksen Ballestad f. 3/11-1886.
3. Jacob Eriksen Ballestad f. 5/7-1889. Se Ballestad(5).
4. Ellen Marie Ballestad f. 18/11-1891 g.m. enkemann Halvor Folkestad. Se Falkum(12).
5. Borghild Ballestad f. 8/3-1894.
6. Tordis Ballestad f. 10/1-1901.
7. Gudrun Ballestad f. 15/2-1904.
Eier 1897.

Gjerpen bygdebok (Terje Christensen) bind 3, side 139:
"Lars Eriksen var ordfører i Gjerpen og hadde en rekke andre offentlige tillitsverv."

Andre beboere på gården i 1900: Tjenestepike Ragnhild Pedersen fra Nes i Sauherad f. 1883, bestemor, enka
Ellen Mathiasdatter f. 1827 i Siljan og hennes søster enke etter Isak Nilsen Bøe, Pernille Mathiasdatter f. 1831.
Se M. Bø(B).

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

65

50

Ballestad

Ballestad søndre

Elen Marie Mathiasdatter

5 mark 24 øre

G.br., selveier
Erik L. Ballestad
herfra  f. 29/4-1884 d. 15/2-1958, s.a. Lars Eriksen Ballestad.
g. i Gjerpen 17/4-1910 m. Anna Jamtvedt fra Grini(10) f. 9/5-1890 d. 24/5-1945, d.a. Mathias Gjermundsen Jamtvedt.
Forlovere: "Hans Sørensen og M. G. Jamtvedt."
1. Lars Eriksen Ballestad f. 30/6-1910. Overtok gården.
2. Astrid Ballestad f. 1920.
3. Frøydis Ballestad f. 1923 g.m. Asmund Groven.
4. Magnhild f.?  d. 1944.
Eier 1929.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

65

50

Ballestad

Erik Larsen Ballestad

5 mark 24 øre

65 54 Ballestad - Hasleholtet Erik Larsen Ballestad 0 mark 14 øre
65 99 Nordre Ballestadmyr Erik Larsen Ballestad 0 mark 02 øre
65 40 Myren Erik Larsen Ballestad 1 mark 16 øre
94 1 Stubberød Erik Larsen Ballestad 1 mark 56 øre
94 3 Stubberød - Et skovstykke Erik Larsen Ballestad 0 mark 49 øre


Gårdens grenser i 1955, ifølge Erik L. Ballestad: I syd til Einar O. Ballestads eiendom, i vest Bøle, i nord og øst til
Hans P. Ballestad.

G.br., selveier
Lars Eriksen Ballestad
herfra f. 30/6-1910 d. 28/6-1988.
g.m. Gudrun Eriksen Hjelle fra Vestre Slidre f. 22/5-1919 d. 15/2-2006.
1. Erik Juel Ballestad f. 1953. Overtok gården.
2. Inger Bjørg Ballestad.
3. Jon Olav Ballestad f. 1957. Bosatt i Nedre Fjellv. på Borgestad.

Eier 1958.

G.br., industrimekaniker, selveier
Erik Juel Ballestad herfra f. 1953.
g.m. NN.
samboer m. Toril Hafnor f. 1952.
1. Øivind Ballestad f. 1974.
Barn med samboer:
2. Anders Ballestad f. 1987.
Eier 1983.


Ballestad bnr 50. Foto: Skannet fra Norske gardsbruk Telemark (Foyn forlag 2006). Etter tillatelse.

Kilde: Norske gardsbruk Telemark (Foyn forlag 2006). (Utdrag).
Gården består av 106 dekar jord, 388 dekar skog og 28 dekar annet areal (torvmyr). Med i driftsenheten er også 94/1 og 94/3 (Skifjell). Produksjonen på gården består av korn, ved og tømmer. Gården er med på felles bilvei fra Skifjellveien og opp til Stubberødseter. Det ble slutt med melkekyr i 1975. Den første traktoren kom i 1954, og i dag er det 3 traktorer og to korntørker på gården. I tunet står et våningshus fra 1903 som ble restaurert i 1990-2001. Det er også en låve med fjøs, stall, grisefjøs, hønsehus, høyløe og vedskjul fra 1922.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.

Alle eiendommene som tilhører gården.

Fra Nibo.

(C) Gard Strøm.