| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Meen
Gård nr. 70 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 07.02.2015


Meen 33 - Nystad
Gammelt løpenr. (238a, 377a, 238k)b. Fra 1889: 70/33 m.fl.

Utskilt fra Meen(1) i 1874.


Meen(33) "Nystad". 17. mai 1961. Foto: Widerøe-Polarfly. Eier: Skien kommune. Arkiv: Telemark museum, Skien.


Adresse i dag: Meensv. 187, 3719 Skien.

G.br., selveier
Jacob Bentsen
fra N. Løberg(D) dpt. 14/12-1824 i Eidanger d. 15/6-1895 på Myra, s.a. Bent Jacobsen på Kolkinmyr under Follaug.
g. 30/4-1852 m. Karen Jensdatter fra N. Ballestad(A) f. 25/8-1824, d.a. Jens Mortensen Ballestad.
1. Ragnhild Marie f. 20/2-1853 d. 11/12-1856. Født på Myren under Espedalen.
2. Bertea Jacobsdatter f. 31/3-1859 på Myren under Espedalen.
Br. 1874.

F.f. Skibstømmermand Jacob Bentsen og Karen Jensdatters Berthea på Myren under Espedalen: Karen Johnsdatter og Anders Pedersen Ballestad, Johannes Halvorsen af Skien.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

(238a, 277a, 238k)b

 Meen - Lien

Jacob Bentsen

0 daler - 1 ort - 0 skilling

Jacob Bentsen vokste opp hos Jens Olsen Løberg som fosterbarn. Han kom dit allerede som spedbarn. Han bodde
under Borgestad da han giftet seg. Han seilte ute noen år som skipstømmermann, før han slo seg ned her som gård-
bruker.

Karens mor, enke Ragnhild Pedersdatter fra plassen Lia under Meen, bodde her i 1865.

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

70

2

(238a, 277a, 238k)b

Meen

Lien

Jacob Bentsen

0 daler - 0 ort - 19 sk.

0 mark 52 øre

70 14 [239c,d. 241b, (379,380b)] d Meen Myren ditto 0 - 0 - 8 0 mark 21 øre


G.br., selveier
Kristian Olsen Nystad
(Kristian Nystad) fra Øvrum(10) "Ødegården" f. 30/12-1863 d. 24/1-1945, s.a. Ole Christophersen Ødegaarden.
g.m. Mathilde Thorsdatter fra Kjørholt i Eidanger f. 11/9-1869 d. 22/4-1965, d.a. Thor Andreas Hansen Kjørholt og Kirsten Petrine Rød (i Eidanger).
1. Olaf Nystad f. 8/4-1901. Se nedenfor.
2. Thor Andreas Nystad f. 18/7-1903. Overtok gården.
3. Gudrun Nystad f. 25/2-1906 g. 23/6-1927 m. enkemann Herman Lillefjære fra Skien f. 24/5-1903 d. 26/6-1984.
4. Trygve Nystad f. 15/2-1910.
Br. 1895.

F.f. Kristian Olsens sønn Thor Andreas på Nystad u. Meen: G.br. Hans Olsen Riis, hustru Hege, samt foreldrene.

I 1900 hadde de et pleiebarn (fosterdatter): Marie Johannesdatter Stubberød f. 13/10-1895.
Hun bodde her også i 1910. Hun var Kristians niese fra Stubberød.
 
Tjenestegutt i 1900: Knut Olsen fra Mo i Telemark f. 1886.

Det ble funnet en gammel urne med smykker på denne eiendommen.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

70

2

Meen

Lien

Kristian Nystad

0 mark 52 øre

70 14 Meen Myren Kristian Nystad 0 mark 21 øre
70 33 Meen Nystad K. Olsen Ødegaarden 4 mark 32 øre


G.br., forpakter
Olaf Nystad herfra f. 8/4-1901 d. 28/4-1936.
g. 9/11-1935 m. Ragnhild Hauen f. 13/11-1901 d. 10/9-1983, d.a. Olaf Hauen. Se Ballestad(36).
1. Olaf Nystad f. 1936. Bosatt i Alexander Kjellandsg. 25 i Skien (1994).
Br. ca. 1935.

Olaf Nystad døde bare 5 måneder etter bryllupet. Han rakk å bli far til Olaf, som etter gammel Norsk tradisjon, selvsagt
ble oppkalt etter sin allerede avdøde far.

Olaf var såpass ung da han døde at han rakk aldri å ta over gården, selv om han hadde odel. Han forpaktet derimot
gården på sin fars vegne. Enka kunne ikke drive gården alene med et litet barn. Den gikk derfor til Kristian Nystads
neste sønn, Thor Andreas Nystad.

En stor takk til Jørn Nystad for viktige opplysninger her!


G.br., handelsgartner, selveier
Thor Andreas Nystad
herfra f. 18/7-1903 d. 13/1-1984.
g. 1929 m. Anna Kristine Ballestad fra Ballestad(43) f. 29/8-1897 d. 14/8-1983, d.a. Peder Pedersen Flittig/Ballestad.
1. Solveig Nystad f. 1930. Overtok gården i 1984.
2. Bjørg Nystad f. 1932.
3. Odd Kristian Nystad f. 17/2-1934. Overtok gården i 1959.
Br. 1946.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

70

2

Meen - Lien

Thor Andreas Nystad

0 mark 52 øre

70 14 Meen - Myren Thor Andreas Nystad 0 mark 16 øre
70 22 Meen - Myren Thor Andreas Nystad 0 mark 89 øre
70 33 Meen - Nystad Thor Andreas Nystad 4 mark 32 øre
70 52 Meen - Lia Thor Andreas Nystad 0 mark 23 øre
70 86 Meen - Drivbakken Thor Andreas Nystad 0 mark 05 øre


Gårdens grenser i 1954 ifølge Thor Andreas Nystad:
”Nord: Einar Ballestad, øst: Eikåsen, sør: Lars og Ragnar Myra, vest: Lerkup.”

G.br., selveier
Odd Nystad
herfra f. 17/2-1934 d. 24/8-1982, d.a. Thor Andreas Nystad.
Br. 1959. Ugift.

Selveier
Solveig Friberg
herfra f. Nystad f. 1930, d.a. Thor Andreas Nystad.
g. i Borgestad kirke 26/8-1950 m. Helge Friberg fra Ligata 30 i Porsgrunn f. 15/9-1920 d. juni 1994. Gravlagt på Tønsberg nye gravlund., s.a. vognmann Karl Rasmus Friberg.
Forlovere: "Murer Henry Jørgensen og hustru Gudrun Jørgensen, Hovenga."
1. Sissel Friberg f. 1950. Overtok gården.
Br. 1984.

Fra Grunnboka: "Meensvegen 187 (Gnr 70, bnr 2) er overdradd for kr 600.000 fra Solveig Friberg til Sissel Riis (26.06.1992). Overdragelsen
omfatter også Gnr 70, bnr 14. Overdragelsen omfatter også Gnr 70, bnr 22. Overdragelsen omfatter også Gnr 70, bnr 33. Overdragelsen omfatter
også Gnr 70, bnr 52. Overdragelsen omfatter også Gnr 70, bnr 86."

Hjelpepleier, selveier
Sissel Riis
f. Friberg f. 1950.
g. 1969 m. hydroarbeider (Yara) Oddvar Riis f. 1949.
1. Tom Erik Riis f. 1970.
2. Espen Riis f. 1971.
3. Monica Riis f. 1972.
4. Christoffer Riis f. 1984.
Br. 1992.

Sameie med bnr 14, 22, 33, 52 og 86.

Drevet sammen med bnr 33 siden 1905 og bnr 22 siden 1916.


Kart fra Skog og landskap 2015.

(C) Gard Strøm.