ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Bratsberg
Gård nr. 63 i Gjerpen kommune.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil og mangler bes rettet til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 01.10.2023.


| Kleiva før 1700 |
| Kleiva 1711 | Kleiva 1720 | Kleiva 1730 | Kleiva 1740 | Kleiva 1762 | Kleiva 1784 |
| Kleiva 1801 | Kleiva 1820 | Kleiva 1835 | Kleiva 1845 | Kleiva 1854 |


Bratsbergkleiva 1845 - Kleiva 1845
Etter folketellingen 1845. Supplert med opplysninger fra kirkebøker og skifter.
Se også Bratsberg-gårdene.

Tomtene her lå for det meste under det gamle løpenr. 214 av Bratsberg bnr. 1.
Enkelte familier her kan ha bodd i samme hus, selv om det ikke alltid er nevnt.

Området, som oftest blir kalt for Kleiva, ble overført til Skien by ved lov om byutvidelse
av 1854 etter en storbrann på Kleiva samme år.


Familie 1.
Kleiva 1845.

Arbeider
Hans Guttormsen
fra Luksefjell dpt. 26/6-1791 d. 20/9-1846. ”Druknet sig i Elven.”, s.a. piken Aslaug Olsdatter fra Luksefjell og ungkar Guttorm Eriksen fra Nes i Hallingdal.
g. 5/10-1819 m. Anne Andersdatter fra Kleiva dpt. 22/8-1784 d. 14/10-1828 på Kleiva, trolig d.a. sagarbeider Anders Nilsen. Se Familie 76 - Kleiva 1801.
Forlovere: "Halvor Ekornrød og Anders Skilbred."
1. Jens Andreas Hansen f. 25/7-1822. Se nedenfor.

Hans Guttormsen ble født i Luksefjell, men var på Menstadseter og siden på Skogsrød før han giftet seg.
Hans mor Aslaug Olsdatter vet vi lite om.  Hun kom trolig fra Sauherad.
Kona Anne Andersdatter var i tjeneste på Ekornrød under Bratsberg da de giftet seg.

Hans Guttormsen ”på Bratsbergkleiv” overtok som verge etter Gunder Tommasen Løberg for enke
Gurine Torbjørnsdatter på Løberg i 1842. Hun var enke etter Even Nilsen Løberg som døde i 1841.
Det er derfor tydelig at det må være slektsbånd mellom disse personene.
Even Nilsen Løberg kom fra gården Skui i Lunde, Telemark.

Barnedåp i Gjerpen 26/6-1791:
”Asloug Olesdtrs uægte db. Hans fra Luxefield. Hun udlagde som barnefader Gutorm Erikssøn fra Næs sogn i Hallingdal.
Test: Tron Dales enke, Torjer Rasmussøns kone, Torkild Grumstuul, Anders og Peder Nirissøn.”

 


Familie 2.
Kleiva 1845. Samme huset som ovenfor.

Strandsitter
Jens Andreas Hansen
herfra f. 25/7-1822 d. 20/8-1854 på Kleiva, s.a. Hans Guttormsen ovenfor.
g. 23/10-1843 m. Anne Gundersdatter fra Borgestad f. 10/2-1814, d.a. Gunder Andersen Holmen. Se Familie 5 - Borgestad 1835.
Forlovere: "Christopher Johannesen Løkenberg, Brækkejordet og Abraham Olsen, Bratsb.kl."
1. Hans Andreas Jensen f. 5/10-1844 på Kleiva.
2. Marie Anne Jensdatter f. 13/12-1846 på Kleiva.
3. Anne Margrethe Jensdatter f. 14/2-1849 på Kleiva.
4. Gunder Jensen f. 8/2-1851 på Kleiva.
5. Laurentze f. 8/3-1854 d. 14/8-1854. ”Død før Daabens Bekræftelse.”

Husfaderens far, enkemann Hans Guttormsen, bodde her i 1845.

Bratsbergkleiva ble innlemmet i Skien kommune etter storbrannen på Kleiva i 1854.


Familie 3a.
Kleiva 1845.

Los
Engebret Andersen
fra N. Venstøp(D) dpt. 14/6-1795 d. etter 1854, s.a. Anders Engebretsen Venstøb.
g. i Skien krk. 24/11-1825 m. Ingeborg Christensdatter fra Kleiva dpt. 24/1-1799, d.a. sagarb. Christen Helgesen. Se Familie 8a - Kleiva 1801.
Forlovere: "Peder Arnesen og Hans Guttormsen."
1. Andrea Christine Engebretsdatter f. 22/1-1826 på Kleiva. Ugift i 1865. Bodde hos foreldrene.
2. Andreas Engebretsen f. 24/12-1828.
3. Inger Engebretsdatter f. 9/2-1832.
4. Christian Engebretsen f. 7/6-1834.
5. Karl Engebretsen f. 19/10-1837. Se nedenfor.
6. David Engebretsen f. 15/10-1840.

Ingeborg Christensdatter var født på Ballestad. Denne familien bodde på Kleiva fra ca. 1825.
1845: ”Bruger Jordvei under Follaug mellem, løpenr. 208.”


Familie 3b.
Kleiva 1845.

Styrmann i 1865
Karl Engebretsen
herfra f. 19/10-1837, s.a. Engebreth Andersen.
g. i Skien kirke 13/12-1865 m. Gunhild Hansdatter fra Skien? f. ca. 1842, d.a. Hans Christensen.
Forlovere: "Hans Johannesen og Thor Hansen."

Bratsbergkleiva ble innlemmet i Skien kommune etter storbrannen på Kleiva i 1854.


Familie 4.
Kleiva 1845.

Skolelærer på Bratsbergkleiva skole
Johannes Gulbrandsen
fra plass under Hegge i Biri, Oppland f. 21/6-1815 (dpt. 25/6 i Biri kirke) d. 28/7-1854. ”Død under et midlertidig Ophold i Skien Bye.”, s.a. husmann under Hegge, Gulbrand Johansen og Marit Olsdatter.
g.m. Karen Mortensdatter fra Presthaugen under Gausdal Prestegård, Oppland f. 22/1-1816 (dpt. 28/1 i Gausdal kirke) d. 16/11-1848 på Kleiva, d.a. husmann Morten Paulsen og Eli Ellingsdatter.
1. Eline Marie Johannesdatter f. 20/9-1841 (døpt 3/10 i Biri kirke).
2. Marith Gurine f. 12/7-1844 på Kleiva d. 26/10-1844 ”Marielle Gurine”.
3. Mathilde f. 18/2-1846 på Kleiva d. 4/2-1848 på Kleiva.

Denne familien er registrert utflyttet fra Biri prestegjeld den 31/12-1843 til ”Bratsbergkleven” i Gjerpen.
Han var da skolelærer og 29 år gml. Han hadde med seg sin kone og to døtre.

Innflyttet til Gjerpen Jan. 1844. Anmeldt: 13/9-1844.
Johannes Gulbrandsen, 29
Karen Mortensd., hans kone, 27
Eline Maria Johannesd., hans datter, 2 ½.
Hensigt: Ansat som Skolelærer paa Bratsbergkl.
Fra: Biri pr.gj. Konen født i Gusdal (Gausdal).
Til: Bratsbergkleven.

Karens søster, Nella Mortensdatter f. 24/1-1825 på "Paulshaugen" under Prestegården i Gausdal, bodde her i 1845.
Johannes Gulbrandsen i 1845: ”Bruger Jordvei under Bratsberg, løpenr. 169a.” 

21/12/1848     KAREN MORTENSDATTER          Bamble skifteprot. nr. 20, s. 169b.
Bratberg-      - Uskift bu. -                       
kleiva        
                    "1848 - den 21.desbr. – viste skolelærer Johannes Gulbrandssen bevilling av 19.12. om
                    at han kunne sitte i uskiftet bu etter sin avdøde kone Karen Mortensdatter av Bratsbergkleven.
                    Avgift 6 spd. 48 sk. er betalt."


Familie 5.
Kleiva 1845.

Kornmåler, huseier
Abraham Olsen
fra Lig. 2 på Osebakken f. 12/1-1818, s.a. Ole Andersen Ødegaarden. Se Familie 32 - Ø. Borge 1835.
g. 8/11-1844 m. Anne Marie Pedersdatter fra Ødesneltvedt øvre f. 4/10-1820, d.a. Peder Isaksen Ødesneltvedt.
1. Maria Anne f. 13/10-1845 på Kleiva d. 25/11-1845 på Kleiva ”Død før Daabens Konf.”
2. Ole Petter Abrahamsen f. 19/11-1846. Sjøfarende matros i 1865.
3. Marie Anne Abrahamsdatter f. 12/4-1848 på Kleiva.
4. Christine f. 17/2-1850 på Kleiva.
5. Hans Andreas f. 10/1-1852 d. 23/7-1852 på Kleiva.
6. Hans Andreas f. 25/6-1853 d. 26/1-1854.

7. Hans Christian Abrahamsen f. 28/3-1855.
8. Karen Kirstine Abrahamsdatter f. ca. 1857.
9. Christopher Abrahamsen f. 1859.

10. Adolf Martinius Abrahamsen f. 1861.

Anne Marie Pedersdatter ble beskrevet som ”Sindsvag.” i folketellingen 1845. Abraham Olsen forpaktet jord på Bratsberg.

Bratsbergkleiva ble innlemmet i Skien kommune etter storbrannen på Kleiva i 1854.


Familie 6.
Kleiva 1845. To familier i samme hus. Se nedenfor.

Smed
Hans Hansen Kaalstad d.y.
fra Kålstad lille i Helgen i Holla dpt. 20/4-1760 i Holla d. 27/2-1827 på Kleiva, s.a. Hans Tovsen og Ingeborg Hansdatter.
g. i Holla 29/8-1799 m. Lisbeth Pedersdatter fra Saga i Holla dpt. 23/6-1776 d. 22/1-1844 på Kleiva. ”Enken efter Hans Hansen Kaalstad, 76 aar.”, d.a. Peder Jonsen Saug og Marthe Andersdatter.
Forlovere: "Jens Omtvedt og Simon Helgen."
1. Ingeborg Hansdatter f. 31/12-1800 i Holla g. 1825 m. skomaker Hans Andreas Eriksen. Se Familie 2 - Århus 1825.
2. Hans Hansen Kaalstad f. 6/1-1803 i Holla d. 20/2-1831 på Bratsbergkleiva ”Skar Struben over paa sig.” Ugift.
3. Margrethe dpt. 28/7-1806.
4. Peder dpt. 17/2-1808 i Holla.
5. Margrethe Hansdatter dpt. 15/8-1809 i Holla.
6. Kirsten dpt. 2//10-1812 i Holla.
7. ?Berthe Maria Hansdatter f. 1812?? g. 1/10-1835 m. Lars Gundersen. Se Familie 141 - Kleiva 1845.
8. Peder Hansen f. 20/9-1815 i Holla. Se nedenfor.
9. Ole f. 25/10-1817 d. 19/5-1818. Født og død i Gj.

F.f. Hans Hansen Smeds og Lisbeth Pedersdatters Ingeborg: Jon Hansen Grønnesteen, Anders Hansen D., Jon Pedersen D., Karen Hansd. Wala og Margrethe Olsd. Wala. Døpt i Romnes kirke.
F.f. Hans Hansen Smed og Lisbeth Pedersdatters Hans: Anders Hansen, Karen Hansd. Vahla.
F.f. Hans Hansen Værket og "Astri" Pedersdatters Margrete: Peder Thomesen, Jon Bentszen, Henric Olsen, Maria Bentsd.
F.f. Hans Hansen Værket og "Astri" Pedersdatters Peder: Jon Pedersen værket, Clive(?) Hansen, Hans Torbiørnsen, Elline Pedersdatter, Anniken Thorbiørnsd. værket.
F.f. Hans Hansen Værket og Lisbeth Pedersdatters Margrete:Halvor og P. Thomasen, Hans Torbiørnsen, Lisbeth Hansd., Inger Nielsd.
F.f. Hans Hansen Værket, Lille Ulefos og "Astri" Pedersdatters Kirsten: Kari Ellefsd.værket, Kari Hansd. ibid., Peder Thomesen ibid., Hans Torbiørnsen ibid. og Arve Hansen værket.
F.f. Hans Hansen Værket, Lille Ulefos og "Astri" Pedersdatters Peder: Anne Grini, Maria Hansd. Værket, Thorbiørn Hansen Værket, Peder Thomasen Værket og Hans Thorbiørnsen værket.
F.f. Hans Hansen Kaalstad og Lisbeth Pedersd., Bratsb.klevs Ole: Kone Anne "Tangen"? Br.kl., pige Anne Karine Isaksd., Thor Olsen Løberg, Hans Svendsen Klostersaugen, Svenke Johnsen "Frogner"(?).

Ved Lisbeth Pedersdatters konfirmasjon i Romnes kirke 1794 var hun 17 år og i tjeneste
hos Jens Graver på saga.
1801 i Holla: Denne familien bodde da på en plass under Kålstad i Holla. Hans Hansen
var smed og de var begge gift i sitt 1. ekteskap.
De kom trolig til Gjerpen i ca. 1813-14 og har sannsynligvis vært innom Skien eller
Solum en 5 års tid før de kom hit.

Det er en del usikkerhet knyttet til denne familien.

Hvorfor begynte Holla-presten å kalle kona Lisbeth for Astrid? Når og hvor
er barnet Berthe Maria født? Må være 2 forskjellige familier. G. Strøm.

Sammen med dem i 1845, bodde hans ugifte søster Berthe Hansdatter(48).  

28/8/1827      HANS HANSSEN KAALSTAD         Bamble Skifteprot. nr. 16, s. 223b.
Bratsberg-     - Smed -                             
kleiva         Arvinger:
               Enka Lispeth Pedersdatter og barna:
               1. Hans Hanssen      24 år.
               2. Peder Hanssen     21 ”
               3. Ingeborg Hansdtr. 27 ” , g.m. Hans Erikssen u/Aarhus.
               4. Marthe (Margrethe?) Hansdtr.   18 ”
               5. Berthe Hansdtr.   15 ”
Formynder for alle barna ble Thor Løberg. Enkas laugverge ble Rasmus Trulssen.
Brt: 28 - 0 - 16
Net:  4 - 0 -  6.


Familie 7.
Kleiva 1845. Samme hus som ovenfor.

Smed
Peder Hansen
herfra dpt. 20/9-1815 i Holla, s.a. smed Hans Hansen Kaalstad. Se ovenfor.
g. 29/12-1836 m. Pernille Simonine Sørensdatter fra Tveitstua under Rising dpt. 27/11-1808 i V. Porsgrunn, d.a. Else Reiersdatter og Søren Hansen fra Bamble.
Forlovere: "Ole Aslaksen, Brekkejord og Ole Tollefsen Bratsberg."
1. Elisabeth Pedersdatter f. 16/8-1837 på Kleiva.
2. Hans Pedersen f. 15/10-1839 på Kleiva.
3. Hansine Pedersdatter f. 6/6-1843 på Kleiva.
4. Olavus Pedersen f. 14/10-1845 på Kleiva.
5. Else Maria f. 21/7-1849 på Kleiva d. 20/7-1853 på Kleiva.

Denne familien bodde trolig her fra ca. 1837. Peder Hansen ble smed en gang mellom 1845 og 1854.

Else Reiersdatters stefar var skredder Anders Henriksen Lindberg.
Se Tveitstua ved Tveten under Rising, hvor hennes mor var gift.

Bratsbergkleiva ble innlemmet i Skien kommune etter storbrannen på Kleiva i 1854.


Familie 8.
Kleiva 1845.

Arbeider
Abraham Christensen
fra Bratsberg(31) “Skauen“ dpt. 23/6-1799 d. etter 1854, s.a. Christen Abrahamsen.
g. 16/7-1827 m. Dorthe Thomasdatter fra Ulefos jernverk i Holla dpt. 23/6-1799, d.a. Thomas Pedersen og Berthe Nilsdatter.
Forlovere: "Thor Løberg, Anders Aulie."
1. Thomas Abrahamsen f. 6/10-1827 på N. Brekkej.
2. Christen Abrahamsen f. 10/4-1830 p
å Kleiva.
3. Berthe Marie Abrahamsdatter f. 3/6-1833.

Denne familien bodde på Kleiva fra ca. 1829/30. Dorthe var i tjeneste på Brekke før hun
giftet seg med sin Abraham.


Familie 9.
Kleiva 1845.

Marthe Margrethe Hansdatter f. ca. 1790 (trolig ikke fra Gjerpen).
1. Halvor Halvorsen f. 30/3-1825. Ugift.

Halvor bodde her hos sin ugifte mor i 1845. Han var da dagarbeider. Han var sønn av en
tjenestedreng på Limi, Halvor Hansen, som døde før Halvor ble født.

Fra kirkeboka:
Dåp: ”Halvor (uægte), f. 20/3-1825. Moder: Pige Marthe Margrethe Hansd. Bratsbergkleiva,
Barnefader: Afdøde uk. Halvor Hansen, Tjenestedreng paa Limie.”
Begravelse: ”Halvor Hansen, Tjenestedreng paa Limi, d. 25/3-1825, 31 (f. ca. 1793), Død paa Limie.”

Bratsbergkleiva ble innlemmet i Skien kommune etter storbrannen på Kleiva i 1854.


Familie 10.
Kleiva 1845.

Matros
Hans Pedersen
(tvilling) fra Skien f. 10/9-1816, s.a. Peder Jonsen og Inger Hansdatter i Skien.
g. 27/12-1842 m. Maren Nilsdatter fra Trollsåsen under Grini f. 24/8-1814, d.a. Nils Halvorsen Trolsaas.
Forlovere: Engebret Pedersen, Bratsbergklev og Daniel Pedersen, Bratsbergklev.
1. Nils Johan Hansen f. 10/5-1843.
2. Inger Sophie Hansdatter f. 16/11-1844.
3. Petrea Hansdatter f. 1846.

Andre beboere her i 1845: Ugift matros Peder Nilsen f. ca. 1822 og Marens mor enke
Sara Clausdatter (Zarche Catrine Clausdatter) f. ca. 1770. Det var nevnt i folketellingen
at hun hadde føderåd i Trolsås.
Denne familien flyttet i 1847 til Brevik ifølge presteattest av 30/9-1852.


Familie 11.
Kleiva 1845.

Sagarb.
Peder Sivertsen
fra Kleiva dpt. 3/2-1782 d. 5/4-1849 på Kleiva, s.a. Sivert Pedersen. Se Familie 42 - Kleiva 1801.
g. 28/9-1803 m. Thore Olsdatter f. ca. 1771 (ikke i Gj.) d. 1/5-1850 på Kleiva.
1. Boel Kirstine dpt. 17/2-1804 d. 3/7-1812.
2. Daniel Pedersen dpt. 24/11-1805.
Se Familie 19 - Kleiva 1845.
3. Inger Margrethe Pedersdatter f. 9/4-1810 g.m. Anders Andersen. Se Familie 119 - Kleiva 1845.
4. Sivert Pedersen f. 16/6-1812 g. 2/12-1835 m. Karen Marie Gundersdatter fra Solum f. ca. 1810, d.a. Gunder Olsen i Solum. Bodde her i 1854.
5. Ingeborg Karine Pedersdatter f. 10/8-1815. Se nedenfor.
6. Ole Pedersen f. 19/7-1817 d. 27/6-1836.

F.f. Peder Sivertssøns pb. Boel Kirstine f. Bratsb.kl.:Daniel Olessøns k., Margarete Olesdtr., Tron Olessøn, Erik Thorssøn, Jon Halvorssøn.
F.f. Peder Sivertssøns db. Daniel f. Bratsb.kl.: Rasmus Halvorssøns k., Margarete Olesdtr., Anders Simonssøn, Sivert Pederssøn, Daniel Olessøn.
F.f. Peder Sivertssøns pb. Inger Margarete f. Bratsb.kl.: Isak Jacobssøns k., Karen Rasmusdatter, Anders Simonssøn, Daniel Olessøn, Johannes Hanssøn.
F.f. Peder Sivertssøns db. Sivert f. Bratsbergkl: Anders Olessøns k., Kirsten Olesdtr., Sivert Pederssøn, Ole Danielssøn, Daniel Olessøn.

I 1815 var Peder nevnt som underoffiser. Deres ”uægte” datterdatter
Hansine Hansdatter f. 1839 bodde hos dem i 1845.

Fra kirkeboken: ”Hansine (NB!), f. 21/9-1839, Pige Ingeborg Karine Pedersd. Bratsb.kl. og uk. Hans Andreas Olsen Follestad.”
Ingeborg Karine er registrert utflyttet til Solum som ugift ”pige”, 31 år gammel, våren 1845.

Bratsbergkleiva ble innlemmet i Skien kommune etter storbrannen på Kleiva i 1854.


Familie 12.
Kleiva 1845.

Skomaker
Ingebret Pedersen
fra Skien? f. ca. 1803 d. 20/11-1855 på Kleiva av tæring, s.a. Peder Pedersen.
g. 28/12-1832 m. Maria Jonsdatter "fra Luksefjell" f. ca. 1806, d.a. Jon Sigurdsen.
Forlovere: "Ole O. Grinie og Ingebret Jacobsen Bratsb.kl."
1. Karen Margrethe Ingebretsdatter f. 26/7-1833.
2. Christopher f. 12/11-1835.
3. Christopher Ingebretsen f. 2/4-1839.
4. Johan f. 22/12-1841.
5. Johan Ingebretsen f. 14/12-1844.

F.f. Skomager Ingebrigt Pedersen og Marie Johnsd. Bratsbergklevs Karen Margrethe: Erik Paulsens kone af Skien, pige Hedevig Sophie Christophersd., Br.kl., Jacob Knudsen ibid., Ingebrigt Jacobsen ibid., Knud Isaksen ibid.
F.f. Engebregt Pedersen Bratsbergkl., Skomager og Marie Johnsdatters Christopher: Berthe Jacobsd. Bratsb.kl., Boel Knudsd. i Skien, Paul Eriksen ibid., Mathis Knudsen ibid., Jacob Halvorsen ibid.
F.f. Engebregt Pedersen Bratsbergkl., og Marie Johnsdatters Christopher: Erik Paulsens kone, Anne Karine Jacobsd. af Skien, pige Maren Pauline Eriksd., ibid., Sivert Pedersen, Br.klev., Engebregt Jacobsen ibid., Ole Andersen Tangen ibid.
F.f. Engebregt Pedersen Bratsbergkl., og Marie Johnsdatters Johan: Sivert Pedersen, Br.klev., Christopher Nielsen Holt, ibid., Christian Hansen, ibid., pige Marthe Marie Christophersd., Graaten, pige Christiane Christophersd., Br.klev.
F.f. Engebregt Pedersen Bratsbergkl., og Marie Johnsdatters Johan: Anders Arnesen i Skien, Christopher Nielsen Holt, Br.klev., pige Helvig Sophie Christophersd., Begge forældrene selv.

Ingen av foreldrene ser ut til å være født i Gjerpen.


Familie 13a.
Kleiva 1845.

Matros
Hans Jacob Halvorsen
fra Kleiva dpt. 6/6-1790 d. 8/3-1842. ”Død af at styrte ned af Bratsberghougen.”, s.a. Halvor Pedersen. Se Familie 64 - Kleiva 1801.
g. 27/12-1811 m. Maren Pedersdatter fra S. Brekke dpt. 19/7-1786 d. 2/6-1850, d.a. skomaker Peder Corneliusen. Se Familie 12 - S. Brekke 1801.
Forlovere: "Christopher Pedersen, Anders Christensen."
1. Hedevig bg. 1/12-1811. ”Hans Jacob Halvorssøns og Maren Pedersdtrs. hd. pb. Hedevig f. Bratsbergkleiva 1 1/2 uge.”
2. Christen f. 28/8-1814.
3. Hedvig f. 9/12-1816 d. 19/12-1816.
4. Hedvig Dorthea f. 16/5-1818 d. 1/10-1821.
5. Christiane Hansdatter f. 15/5-1821 g.m. Christopher Nilsen Holt. Se nedenfor.
6. Christopher f. 1827 d. 24/3-1828.

F.f. Hans Jacob Halvorsens og Ane (Maren) Pedersdtr.'s db. Christen f. Bratsbergklev: Christopher Pedersens k., Karen Pedersdtr., Christopher Pedersen, Anders Nilsen, Christian Halvorsen.

Bratsbergkleiva ble innlemmet i Skien kommune etter storbrannen på Kleiva i 1854.


Familie 13b.
Kleiva 1845.

Matros
Christopher Nilsen Holt
fra Kleiva f. 7/3-1818, s.a. snekker Nils Kjøstolsen Holt. Se Famile 41 - Kleiva 1845.
g. 16/1-1840 m. Christiane Hansdatter herfra f. 15/5-1821, d.a. Hans Jacob Halvorsen. Se ovenfor.
Forlovere: Johan Rasmussen og Ingebret Pedersen Bratsbergkleiva
1. Anne Nicoline f. 27/12-1839.
2. Hans Jacob Christophersen f. 2/3-1842.
3. Nils Christophersen f. 27/11-1843.
4. Andreas Christophersen f. 17/11-1845.

Christianes mor, enka Maren Pedersdatter f. ca. 1783, bodde her i 1845.


Familie 14.
Kleiva 1845.

Her var oppført enke Maren Dorthea Hansdatter (54).
og innerst, enke Anne Halvorsdatter (63).

Bratsbergkleiva ble innlemmet i Skien kommune etter storbrannen på Kleiva i 1854.


Familie 15.
Kleiva 1845.

Matros, arbeider
Ole Olsen fra S. Brekkejordet dpt. 4/5-1788 d. 8/11-1831. "Fandtes død i en Muderpram, 38 aar.", s.a. Ole Gundersen. Se Familie 8 - S. Brekke 1782.
g. i Skien 29/8-1814 m. Berthe Sophie Nilsdatter Lollich fra "Qværndal Strædet" i Skien dpt. 24/10-1790 i Ø. Porsgrunn kirke d. 16/6-1878 i Skien, d.a. Nils Jørgensen Lollich.
Forlovere:
"Jørgen Bærulfsen, Gunder Olsen."
1. Maren Pernille f. 19/10-1815 på Osebakken. Død som barn.
2. Ole Olsen f. 5/7-1818 på Kleiva. Konfirmert i Gjerpen 24/8-1734.
3. Johannes f. 23/6-1821 på Kleiva. "Oplevde ej Hjemmedaabens Konfirmation."
4. Nils f. 7/7-1823 på Kleiva d. 29/9-1824 på Kleiva.
5. Anders f. 4/9-1825 på Kleiva d. 7/11-1827 på Kleiva.
6. Anders Olsen f. 25/1-1829 på Kleiva.
7. Maren Pernille Olsdatter f. 14/1-1831 på Kleiva g. i Skien 13/6-1863 m. Christen Jørgensen fra Holla f. 28/3-1825 d. 10/2-1894.

F.f. Ole Olsen og Birte Sophie Nielsdatters Maren Pernille: Marte Pedersd., Gunild Olsd., Niels Torgrimsen, Gunder Olsen, Anders Thorsen.
F.f. Ole Olsen og Berte Sophie Nielsdatter Bratsbergklevens Niels: Pige Gunhild Olsd. Bratsbergkl., pige Inger Olsd., Skien, Ole Larsen Br.kl., Ole Hansen ib., Gunder Olsen ib.
F.f. Ole Olsen og Berthe Sophie Nielsdatter Bratsbergklevens Anders: Jacob Bommens kone af Osebakken, pige Karen Jørgensd. af Skien, Poul Christensen Brekke, Erik Simonsen ib., Niels Evensen af Skien.
F.f. Ole Olsen og Berthe Sophie Nielsdatter Bratsbergklevens Anders: Rasmus trueolsens Kone, Br.klev., pige "Vivige" Gundersd. af Skien, Gunder Olsen Garver i Skien, Engebret Jacobsen, Br.kl., Daniel Pedersen ib. Hjemmedøbt af Niels Løbergs kone, Bratsbergkl.
F.f. Arbeidsmand Ole Olsen og Berthe Sophie Nielsdatter Bratsbergklevs Maren Pernille: Gunder Olsens kone, Skien, pige Marte Kristine Rasmusd., Br.kl., Hans S. Grinie, Halvor Vebiønsen Rising, Johannes Solvesen Grinie. Hjemmedøbt af Christen Eikaasens enke Guline.

Hadde det blitt holdt folketelling for Bratsbergkleiva i 1835, ville selvsagt familien nedenfor hørt hjemme der, men den folketellingen ble kun holdt for landområdene og ikke by-områder som Bratsbergkleiva ble regnet som. Familien Ole Olsen blir derfor tatt med her.

13/12/1834     OLE OLSSEN         Bamble Skifteprotokoll no. *)
Bratsberg-     - død for ca. 3 år siden. -
kleiva         Arvinger:
               Enka Berthe Sophie Nielsdatter og barna:
               1. Ole Olssen            16 år.
               2. Maren Pernille Olsdtr. 4 "
               Formynder: Farbroren Gunder Olssen av Skien.
Brt:    5 - 1 -  8
Gjeld: 15 - 0 - 12 (Insolvent).

*) A: BS 17 s.767.
B: BS 21 s.138b.

Enka Berthe Sophie Nilsdatter ble g2g med Torjer Henriksen. Se Nedenfor.

Arbeider
Torjer Henriksen
fra S. Lundsåsen dpt. 18/5-1807 d. 12/1-1892 på Bratsbergkleiva i Skien av "alderdomssvaghed", s.a. Henrik Torjersen.
g. 8/1-1835 m. enke Berthe Sophie Nilsdatter Lollich fra "Qværndal Strædet" i Skien dpt. 24/10-1790 i Ø. Porsgrunn kirke d. 16/6-1878 i Skien, d.a. Nils Jørgensen Lollich i Skien.
Forlovere: "Hans Jacob Halvorsen, Gunder Olsen Skien."

Berthe Sophie ble gift første gang i Skien kirke den 29/8-1814 med matros Ole Olsen (22) fra Gjerpen. De bodde trolig i dette huset. Se ovenfor.
Berthes datter, Maren Pernille Olsdatter f. 1831 bodde også her i 1845.

I 1865 bodde arbeider Torjer Henriksen(56) og kona Berthe Sophie(76) i huset til garver Christen Jørgensen i Skien.


Familie 16.
Kleiva 1845.

Skotmann/ fossarbeider, huseier
Brynild Anundsen
fra Sauherad f. ca. 1775.
g1g i Sauherad 9/11-1802 m. Anne Aanesdatter f. ca. 1769 d. 10/12-1829 u. S. Brekke.
Forlovere: "Ole Ingjulsen og Ole Larsen."
g2g i Gjerpen 20/10-1830 m. Karen Andersdatter f. ca. 1799, d.a. Anders Tovsen.
Forlovere: "Hans Isaksen Frogner og Anders O. Nisterød."
1. Anund Brynildsen f. 26/8-1804 i Sauherad. Se Familie 31 - S. Brekke 1845.
2. Anders Brynildsen f. 26/5-1809 i Sauherad.
Barn i 2. ekteskap:
3. Andreas Brynildsen f. 14/18-1832.

Brynild Anundsen (26) var ennå ugift og soldat da han i 1801 var i tjeneste hos g.br.
Lars Nilsen Andengaard i Sauherad. Hans 1. kone Anne var trolig ikke fra Sauherad.

Innflyttet 1811:
”Brynild Anundsen og Anne Aanesdatter, Huseiende folk. Kjøbt huus paa Bratsberg-
kleven og gaar i Skotmand, Fossarbeid. Fra Saufde.
Tilflyttede Gjerpen Sogn medbringende 2 børn. Anund fød 26/8-1804 og Anders fød 26/5-1809.
Ifølge Attest fra Prost Gram af 26/6-1811.”

Bratsbergkleiva ble innlemmet i Skien kommune etter storbrannen på Kleiva i 1854.


Familie 17.
Kleiva 1845.

Sagmester
Anders Andersen Bommen
dpt. 13/4-1783 d. 5/1-1869 i Skien, 89 år gml., s.a. Anders Olsen Bommen. Se Familie 1 - Kleiva 1784.
g. i Skien 9/10-1807 m. Kirstine Olsdatter "fra Skien" f. ca. 1785 d. 9/4-1850 på Kleiva i Gjerpen, 65 år gml., d.a. Ole NN.
Forlovere: "Niels Olsen (mpp) og Hans Renholt."
1. Andreas Andersen Bommen dpt. 24/9-1808. Se Familie 34 - N. Brekke 1845.
2. Ole f. 24/4-1811 d. 30/7-1818.
3. Nils Andersen Bommen f. 14/4-1816. Se Familie 17 - S. Brekke 1845.
4. Maren Dorthea Andersdatter f. 10/9-1819 g.m. Hans Andreas Hansen. Se Familie 29 - Kleiva 1845.
5. Ole Andersen Bommen f. 8/12-1822. Bodde på Kleiva i 1854. Se Familie 7 - Follestad 1845.
6. Jacob f. 28/7-1825 d. 12/6-1830. ”Druknede i Skiens-Elven ved Follestad.”

F.f. = Faddere for.

F.f. Anders Anderssøn Bratsbergklevs db. Andreas: Gunnild Olesdtr., Birthe Kirstine Andersdtr., Gunder Olessøn, Engelbert Matthiæsøn, Jacob Anderssøn.
F.f. Anders Anderssøn Bratsbergklevs Ole: Birthe Kirstine og Maren Andersdatter, Nils Olessøn, Isac Jacobssøn, Jacob Anderssøn.
F.f. Saugmester Anders Andersen Bratsbergklev og Kirsten Olsdatters Niels:
Birte Andersd., Kirsten Andersd., Anders Pedersen, Jacob Andersen, Peder Christensen.
F.f.
Anders Andersen Bratsbergklev og Kirstine Olsdatters Maren Dorthea: Birte Kirstine Andersd., pige Anne Olsd. ib., Jacob Andersen Porsgrund, Ole Nielsen Bratsbergkl., Gunder Tormodsen ib.
F.f. Anders Andersen Bratsbergklev og Kirstine Olsdatters Ole: Jacob Andersens kone Osebakken, Ole Follougs kone Bratsbergklev, Jacob Andersen Oseb., Gunder Olsen af Skien, Jacob Bommen, Bratsbergkl.
F.f. Anders Andersen Bratsbergklev og Kirstine Olsdatters Jacob: Lars Olsen Stubberød, Christopher Johannesen ib., Ole Nielsen Folloug, Antoni Hansens søster Bratsbergkl., pige Anne Karine Jonsd. ib.

Kilde: Døpte i Skien kirkebok (1755-1791).
Dpt. 9/8-1789: Ole Jacobsens Karen Kistine. (Det er neppe henne. G.S.)
Fadd: Madame Flod, jomfru Clausøn, Kammerjunker Adeler, Lieungh, Forvalter Jonsøn.
(Vielse i Skien 27/10-1775: Uk. Ole Jacobsen (Høybye?) og Agatha Jørgensdatter. Forlovere: "
Thomes Paust (sign), Jacob Jacobsen (sign.)."

Kilde: Konfirmerte i Skien kirkebok (1792-1814).
Konfirmert 1802: Kistine Olsdatter (Kirstine Olsdatter), som den nest siste av jentene (betyr lav status - ofte "arbeiderklassen"). Alder ikke oppført.

Kilde: Folketellinga 1801 for Skien.
Ei Kirstine Olsdatter f. ca. 1787 var i tjeneste hos skotmand (tømmerfløter) Jacob Rasmussen på Blegebakken (Bakken i Skien).

Forsøk på å finne Kirstine Olsdatters opphav.
Jeg har sett etter døpte/ fødte i perioden 1783-1788 uten formuftig resultat, i følgende kirkebøker: Gjerpen, Eidanger, Siljan, Solum, Brevik, Porsgrunn Ø. med Herre, Bamble med Langesund og Skien.

I Skien er det en rekke Kirstine (Kistine) med dobbelt fornavn, men disse har jeg ingen tro på siden hun alltid ble kalt "Kirstine Olsdatter"
siden.

Av fadderne ovenfor kan vi se at det er sannsynlighet for at søsken av Kirstine Olsdatter kan være:
Gunhild Olsdatter g.m. strandsitter Simon Simonsen Korsvald.
Gunder Olsen.
Nils Olsen.
Anne Olsdatter.
G.S.


Familie 18.
Kleiva 1845. Samme hus som ovenfor.

Arbeider, innerst (losjerende)
Reier Mathisen
fra Toftejordet under Gulset
dpt. 24/6-1787 d. 28/12-1851 på Kleiva, s.a. Mathias Reiersen.
g. 15/10-1812 m. Gunhild Jacobsdatter fra Kleven(7) dpt. 8/7-1781 i Andebu, Vestfold, d.a. Jacob Zachariassen Kleven.
1. Inger Andrea Reiersdatter f. 19/9-1812 g. 16/5-1837 m. sjømann Anders Jørgen Jørgensen fra Porsgrunn f. ca. 1811, (s.a. Jørgen Andersen). De bodde i Porsgrunn i 1865.
2. Mathias Reiersen f. 5/6-1815 under S. Brekke.
3. Gunhild Maria Reiersdatter f. 21/3-1818 på Kleiva g.m. snekker Johannes Johannesen. Se Familie 43 - Fossum 1845.
4. Karen Reiersdatter f. 7/4-1821.

F.f. Reier Matthiæsøns pb. Inger Andrea f. Bratsbergkleven: Halvor Jacobssøns kone, Karen Dorothea Matthiædtr., Halvor Jacobssøn, Hans Jacobssøn, Erik Matthiæsøn.
F.f.
Afskjedigede Jæger Reier Mathiasen og Gunild Jacobsdatter under S. Brækkes Mathias:  Zacharias Jacobsens enke, Marie Evensd., Hans Jacobsen, Jens Thorsen, Isak Andersen.
F.f.  Reier Mathisen og Gunhild Jacobsd., tienende paa Bratsbergs datter Gunild Maria: Jens Thorsen Falkums kone, p. Anne Bolette Nielsd. af Skien, Halvor Rød, John Løvaas, Jens Thorsen Falkum.
F.f. Reier Mathiassen og Gunhild Jacobsdatters Karen: Jens Thorsens kone Falkum, pige Gunild Marie Christensd. af Solum, Jens Thordsen, Halvor Rød, John Andersen Kleven.

Reier Mathisen var jeger i militæret før han giftet seg. Han hadde dimmitert før deres andre barn ble født i 1815.
I 1815 var Reier husmann under søndre Brekke.
To av deres barnebarn bodde her i 1845: Peter Hansen f. 1841 (”uægte”), Andreas Andersen f. 1844 (”uægte”).
Enka kan ikke sees i folketellingen for 1865.

Bratsbergkleiva ble innlemmet i Skien kommune etter storbrannen på Kleiva i 1854.


Familie 19.
Kleiva 1845.

Arbeider
Daniel Pedersen
fra Kleiva dpt. 24/11-1805 d. etter 1854, s.a. Peder Sivertsen. Se Familie 11 - Kleiva 1845.
g. i Solum kirke 11/11-1830  m. Gunhild Olsdatter fra Setret under Rising dpt. 30/9-1804, d.a. Ole Torjersen.
1. Peder Danielsen f. 7/11-1831 g. i Skien 26/10-1856 m. Caroline Olsdatter fra Porsgrunn f. ca. 1826 (d.a. Ole Abrahamsen). Bodde i Skien.
2. Ole Danielsen f. 18/7-1834 g. i Skien 27/12-1857 m. Gurine Thorsdatter fra Brekkejordet f. ca. 1833 (d.a. Thor Olsen).

Informant: Tor Ola Brattekås.


Familie 20.
Kleiva 1845.

Kontorbetjent
Knud Geelmuyden Fleischer
f. ca. 1818.
g.m. enke Elise Catharine Fleischer f. ca. 1801.

Elises datter fra hennes 1. ekteskap bodde her: Sophie Amalie Jacoba Johanne Budde f. 1834.
Tjenestepike: Marie Amundsdatter f. ca. 1823.


Familie 21.
Kleiva 1845.

Seilmaker
Aslak Halvorsen
fra Kleiva dpt. 23/2-1800 d. etter 1854, s.a. Halvor Aslaksen og Ellen Christensdatter. Se Familie 89 - Kleiva 1801.
g1g i Skien krk. 13/1-1825 m. Anne Gurine Nilsdatter fra Skien f. ca. 1799 d. 4/3-1848 på Kleiva.
Forlovere:
"Rasmus Trulsen og Niels Holt."
g2g i Skien krk. 17/12-1850 m. Anne Oline Mikkelsdatter fra Porsgrunn f. ca. 1815, d.a. Mikkel Olsen.
Forlovere: "Daniel Pedersen og Christen Halvorsen. Begge af Gierpen."
1. Andreas f. 6/8-1827 d. 8/5-1834 på Bratsbergkleiva.
2. Nicoline Henrikke Aslaksdatter f. 2/9-1830.
Barn i 2. ekteskap:
3. Hans Martin Aslaksen f. ca. 1850.

Da Aslak giftet seg første gang var det nevnt at han var ”sjøfarende”.
Denne familien er registrert i Skien under folketellingen 1865. 

29/7/1850      ANNE GURINE NIELSDATTER       Bamble Skifteprot. nr. *)
Bratsberg-     Arvinger:                            
kleiva         Enkem. Aslak Halvorssen (ville gifte seg påny)
               og dattera Nicoline Hendrikke Aslaksdtr. 20 år.
               Verge ble farbroren Christen Halvorssen.
Brt: 145 - 52
Net:  64 - 65
*) A: BS 31 s.37.
B: BS 20 s.231. C: BS 25 s.439.

Bratsbergkleiva ble innlemmet i Skien kommune etter storbrannen på Kleiva i 1854.


Familie 22.
Kleiva 1845. Dette er fattigkassens hus på Bratsbergkleiva.

Fattiglem
Jon Alfsen Løvaas
fra Sætret under Rising dpt. 8/3-1772 i Atrå krk. i Tinn d. 13/12-1852 på Bratsbergkleiva, s.a. Alf Torjersen Sætre.
g1g i Gjerpen 9/2-1797 m. Anne Nilsdatter fra Trollsåsen under Grini dpt. 8/5-1766 bg. 30/10-1814. ”John Løvaasens kone Anne Nilsdtr. 50 aar.”, d.a. Nils Hansen og Maren Rasmusdatter.
g2g i Gjerpen 12/4-1815 m. Anne Hedvig Thorsdatter fra Kleiva f. 4/6-1781 d. 3/3-1855 på Brekkejordet, 75 år gml., d.a. smedmester Thor Pedersen. Se Familie 44 - Kleiva 1784.
Forlovere: "Gudmund Knudsen Kausanrød og Anders Olsen Hobek."

I ”Fattig-Commissions Fortegnelse over Sognets Fattige” (1845). Kan vi lese at ”John Alfsen Løvaas”, 81 år gammel var født i Tinn.
Det var nevnt at han bodde i fattigkassens hus på Bratsbergkleiva. Han var ”alderdomssvag” og ”intet eiende” og at ”betleri er den
væsentligste Næring.” Anne Helvig (67) ble betegnet som ”taalelig rask efter Alderen.”

Jon og Anne Helvig levde sine siste år her. Se familien i yngre dager med alle barn på Løvås und. Rising.

Bratsbergkleiva ble innlemmet i Skien kommune etter storbrannen på Kleiva i 1854.


Familie 23.
Kleiva 1845. Dette er fattigkassens hus på Bratsbergkleiva.

Her var oppført fattiglem og enke etter Jacob Nilsen Bergman, Karen Kirstine Hansdatter Bergman fra
N. Ballestad(1) dpt. 27/2-1780 d. 8/1-1848 i Fattigkassens hus på Bratsbergkleiva.

Fra ”Fattig-Commissions Fortegnelse over Sognets Fattige” (1845): Karen Hansdatter Bergman, født i Gjerpen,
60 aar. Bor i fattigkassens hus på Bratsbergkleiva Enke efter Jacob Nilsen Bergmann fra Ulefoss. ”Vides intet at
udsætte uden Ligegyldighed.” Videre står det at hun var arbeidsfør, men at betleri (tigging) var hennes eneste
næringsvei. Det var ingen slektninger som kunne hjelpe henne med livsopphold. Se Familie 35 - Kleiva 1801.

Bratsbergkleiva ble innlemmet i Skien kommune etter storbrannen på Kleiva i 1854.


Familie 24.
Kleiva 1845.

Arbeider
Lars Christensen
fra Kleiva dpt. 24/10-1802, s.a. Christen Helgesen og Siri Rollefsdatter. Se Familie 8a - Kleiva 1801.
g. i Skien krk. 23/5-1833 m. Elen Larsdatter fra Vestermo under Mo dpt. 5/1-1794, d.a. Lars Christensen Westermoe.
Forlovere: Daniel Pedersen og Christopher Jørgensen.
1. Christian Larsen f. 30/5-1833.

Hans mor, enka Siri Rollefsdatter, bodde her med dem i 1845. Denne familien er nevnt i
folketellingen for Skien i 1865. Lars Christensen var da ”Skibsdriver” og de bodde alene
i sitt eget hus. Sønnen kan ikke sees i folketellinger i distriktet i 1865.

Bratsbergkleiva ble innlemmet i Skien kommune etter storbrannen på Kleiva i 1854.


Familie 25.
Kleiva 1845.

Arbeider
Nils Larsen Kjær
(Nils Kjærra) fra Kjær(9) f. 27/10-1811 d. 22/11-1877 på N. Brekkejordet i Skien, s.a. Lars Larsen Kiær.
g. 4/2-1842 m. Jørand Marie Gundersdatter (Marie Kjær) fra Lysa under Sem f. 25/11-1816 i Sandsvær d. 1/2-1887 av lungebetennelse på N. Brekkejordet i Skien, d.a. Gunder Bentsen Lysa.
1. Mariane Nilsdatter f. 11/8-1842 på Kleiva.
2. Gurine Nilsdatter f. 12/3-1845 på Kleiva.
3. Lars Nilsen f. 10/5-1848. Til N. Amerika i april 1862 (14 år gml.) med sin onkel Lars Larsen Kiær. Se Presteattest av 9/4-1862.
4. Axel Nilsen f. 1/5-1852.
5. Johan Nilsen f. 24/2-1856.
6. Anne Nilsdatter f. 3/3-1861 i Køya under Fjelldalen.

Denne familien bodde på Kleiva fra 1842-1845.

Andre beboere i huset under folketellingen 1845:
Matros Nils Thommesen, f. ca. 1825, den ugifte Anne Marie Gundersdatter f. ca. 1799 og den ugifte arbeider
Peder Larsen Kjær f. 29/8-1809 (bror til mannen). Peder kjøpte siden N. Brekkeg. 21. Peder var rentenist
og losjerte der i 1875, etter at han hadde solgt huset til Sigurd Jønnevald. Peder Kiærra var ugift.


Familie 26.
Kleiva 1845. Herberge.

Herbergeier
Ole Nilsen Follaug
fra Follaug(2) dpt. 4/9-1791, s.a. Nils Abrahamsen Follaug.
g. i Skien 16/2-1814 m. enke Berthe Kirstine Andersdatter fra Skien? f. ca. 1788.
Forlovere: "Anders Andersen, Gunder Thomassen."
1. Marthe Maria f. 2/10-1815 d. 1/12-1815 på Kleiva.
-   bg. 3/5-1818. ”dødfødt Pigebarn”
2. Andrea Olsdatter f. 15/5-1823.

Berthe Kirstine var i tjeneste hos Gjert Monrad på Bratsbergkleiva i 1801. Ole var sjømann da han giftet seg i 1814 med
enka etter Johannes Olsen. Berthe Kirstine og Johannes Olsen ble forøvrig gift i Skien kirke den 17/5-1811.

1845: ”Bruger Jordvei under Follaug løpenr. 192.”

Enka Anne Kirstine Hansdatter bodde i huset i 1845 med 2 døtre og en sønn.
Hun var enke etter Nils Olsen på Ekornrød under Bratsberg. Se Bratsberg(36).

Bratsbergkleiva ble innlemmet i Skien kommune etter storbrannen på Kleiva i 1854.


Familie 27.
Kleiva 1845. ”Anders Hukens hus”.

Grovsnekker, sagmester, huseier
Anders Rasmussen Huken
fra Kleiva dpt. 15/4-1786 i Skien d. 14/12-1847 på Kleiva, s.a. Rasmus Andersen. Se Familie 12 - Kleiva 1801.
g. 25/11-1814 m. Anne Pedersdatter fra Bratsberg(31) dpt. 26/12-1790 d. 16/12-1835 på Kleiva, d.a. Peder Larsen Skoven.
Forlovere: Jens Pedersen, Christen Pedersen Bratsbergskov.
1. Rasmus f. 24/6-1815 d. 25/6-1815. Rasmus levde i 24 timer.
2. Rasmus Andersen f. 21/11-1816.
3. Anne Marine f. 13/4-1820 d. 31/12-1820.
4. Anne Marine Andersdatter f. 12/6-1822.
5. Maria Andersdatter f. 10/2-1825.
6. Peder Andersen f. 27/1-1828.
7. Andrea Andersdatter f. 9/11-1830.
8. Anne Karine Andersdatter f. 23/11-1835. 

4/2/1848       ANDERS RASMUSSEN HUKEN       Bamble Skifteprot. Nr. *)
Bratsberg-     - enkem. og strandsitter -           
kleiva         Arvinger: Barna:
               1. Rasmus Anderssen       31 år.
               2. Peder Anderssen        20 ”        Formynder
               3. Anne Marine Andersdtr. 25 ”        for alle:
               4. Marie Andersdtr.       22 ”        Peder Christenssen
               5. Andrea Andersdtr.      17 ”        Bratsbergkleiva.
               6. Anne Karine Andersdtr. 12 ”
Brt:    62 - 3 - 18
Gjeld: 167 - 1 - 22 (Insolvent). *) A: BS 30 s.19. B: BS 20 s.146b-14b. C: BS 25 s.226b.

 Dette må ha vært et større hus, for her var det mange leieboere.


Familie 28.
Kleiva 1845. Samme hus som ovenfor.

Arbeider, innerst
Christian Christiansen Limie
fra Hjellen dpt. 26/12-1808, s.a. Christian Nilsen Limie.
g. 29/12-1835 m. Georgine Pedersdatter fra Mauråsen under Tufte f. 22/4-1810, d.a. Peder Jansen Aasen.
Forlovere: "Peder Isaksen under Sem og Anders Nilsen Limie."
1. Berthe Margrethe f. 28/1-1837 d. 10/7-1837 på N. Brekkej.
2. Lars Christiansen f. 8/3-1838 u. N. Brekke.
3. Martin Christian Christiansen f. 24/5-1841 N. Brækkej.
4. Nicoline Margrethe Christiansdatter f. 17/3-1844 på Bratsbergkleiva
5. Nils Christiansen f. 28/1-1848 på Kjær.
6. Marthe Christine Christiansdatter f. 30/9-1851 i Gunborgdalen.
7. Berthe Maria Christensdatter f. 8/5-1854 i Gunborgdalen.

Denne familien flytta til Gunborgdalen under Limi rundt 1850. Derfra flytta de i 1863 til "Amurdokka" i Solum.
Kilde: Innflyttingslistene i Solum kirkebok (1856-1864).

Kilde: Folketelling for Gjerpen 1845.
Andre beboere her i 1845: Anne Olsdatter Sørbø, Innerst og Fattiglem, ugift (40) og hennes sønn Hans Andreas Hansen(18), samt ugifte Marthe Danielsdatter Wenstøb(56), innerst og fattiglem.

Kilde: Fattigprotokoll for Gjerpen.
Om Anne Olsdatter Sørbøe(40): ”Havt et uægte Barn, for resten godt Rygte. Arbeidsdygtig for Tiden, men har i Vinter været Sygelig. Eier intet, betler undertiden. Ingen foreldre eller børn som kand bidrage til Understøttelsen.”
Om sønnen Hans Andreas Hansen f. 26/11-1828 på Kleiva: ”Ukonfirmert. Intet uredeligt vides om ham. Har i den senere Tid været ligegyldig. Arbeidsdygtig for Tiden, men har i Vinter været Sygelig.”

Hans far var forøvrig sjømann (matros) Hans Andersen fra Solum sogn. Han omkom på sjøen før Hans ble født. Mora bodde på Kleiva også da sønnen Hans Andreas Hansen ble født i 1828. Se nedenfor. (G.S.)


Bratsbergkleiva ble innlemmet i Skien kommune etter storbrannen på Kleiva i 1854.


Familie 29.
Kleiva 1845.

Dagarbeider
Hans Andreas Hansen
fra Kleiva f. 26/11-1828, s.a. pige Anne Olsdatter Sørbø og matros Hans Andersen fra Solum. Se gul ramme ovenfor.
g. i Skien 25/7-1852 m. Maren Dorthea Andersdatter fra Kleiva f. 10/9-1819, d.a. Anders Andersen Bommen. Se Familie 17 - Kleiva 1845.
1. Andreas Hansen f. 19/4-1854 på Kleiva.
2. Anne Elisabeth Hansdatter f. 17/10-1856 på Brekkejordet.
3. Nils Hansen f. 10/6-1862 på Kjær.

Denne familien bodde på S. Brekkejordet i 1865, som da hørte til Skien by.


Familie 30.
Kleiva 1845.

Matros
Jacob Halvorsen Rød
fra Kleiva dpt. 27/3-1803 d. 14/1-1858 på Ballestad, s.a. Halvor Jacobsen Rød. Se Familie 17 - S. Brekke 1810.
g1g 30/12-1831 m. Maren Helene Johnsdatter fra Brevik dpt. 1/2-1804 i Brevik kirke d. 28/10-1846 på Bratsbergkleiva, s.a. John Andersen Sandøen og Helge Marie Halvorsdatter.
Forlovere: "Jens Thorsen Frogner, Ingebret Jacobsen Bratsb.kl."
g2g 14/4-1848 m. fraskilte Karen Marie Arnesdatter fra Åfoss i Solum dpt. 30/1-1803, d.a. Arne Thorsen Hentia.

Jacob Halvorsen var født på Mustvedt og vokste opp på Rød under Kise. Se Ballestad(41) ”Rønningen”.

30/11/1847     MAREN HELENE JOHNSDATTER        Bamble Skifteprot. nr. *)
Bratsberg      Arvinger:                            
               Enkem. matros Jacob Halvorssen og barna:
               (Han ville gifte seg påny.)
               1. Halvor Jacobssen        11 1/2 år.
               2. Johan Jacobssen             10 "
               3. Ingeborg Maria Jacobsdtr.   14 "
               4. Anne Kristine Jacobsdtr. 5 1/2 "
               Formynder: Farbroren Hans Halvorssen Bratsbergkleiva.

Brt: 349 - 0 - 19

Net:  91 - 4 -  2
*) A: BS 30 s.11.
B: BS 20 s.146b. C: BS 25 s.151.

Bratsbergkleiva ble innlemmet i Skien kommune etter storbrannen på Kleiva i 1854.


Familie 31.
Kleiva 1845. Samme hus som ovenfor.

Matros, innerst
Isak Christensen
fra Bratsberg(31) ”Skauen” dpt. 23/6-1799 d. 4/2-1847 på Kleiva, s.a. Christen Abrahamsen.
g. i Solum krk. 15/12-1839 m. Maren Christine Christensdatter fra Fjærestrand i Solum dpt. 19/11-1809 i Solum, d.a. Christen Jonsen og Gunhild Reiersdatter.
1. Gunhild Maria f. 19/9-1840 d. 3/7-1842 på Kleiva.
2. Jacob Isaksen f. 10/6-1844.
3. Isak Martinius f. 1/8-1847 d. 27/10-1847 på Kleiva.
 


Familie 32.
Kleiva 1845.

Her var oppført sagmester Jens Jensen. Se Familie 37 - Kleiva 1801.


Familie 33.
Kleiva 1845.

Tømmermann, sagmester
Hans Christensen fra Goberg(5) under Århus dpt. 6/7-1788, s.a. Christen Hansen Goberg.
g1g i Ø. Porsgrunn 16/11-1816 m. Gunhild Thorsdatter fra Rønningen under Susås i Holla f. 23/11-1791 d. 2/2-1837 på Kleiva, d.a. Thor Johnsen Rødningen og Margit Lucasdatter dbt. 27/12-1749 i Lunde.
Forlovere: "Bønderne Ole Christiansen Fossum og Engelbreth Fossum."
g2g i Gjerpen 22/11-1838 m. enke Ragnhild Halvorsdatter fra Frogner f. 5/4-1812, d.a. Halvor Thorsen. Se Familie 4a - Frogner 1835.
1. Maren Gurine Hansdatter f. 11/8-1817 g.m. Knut Terkelsen. Se nedenfor.
2. Christian Hansen f. 22/9-1820.
3. Thor Andreas f. 6/11-1822 d. 19/11-1822 på N. Brekkej.
4. Thor Andreas f. 8/10-1823 d. 3/8-1824 på N. Brekkej.
5. Anne Marie Hansdatter f. 21/5-1825.
6. Karen Johanne Hansdatter f. 13/12-1827 på N. Brekkej.
7. Sissel Hansdatter f. 29/4-1830.
8. Thor Hansen f. 9/2-1833.
Barn i 2. ekteskap:
9. Halvor f. 23/5-1839 d. 24/5-1839. Levde i 33 timer.
10. Gunhild f. 27/3-1841 d. 30/3-1841.
11. Gunhild f. 19/3-1842 d. 3/4-1842.

12. Gunhild Hansdatter f. 19/3-1843.
1
3. Ole Christian d. 21/12-1844, 6 dager gml. (Kun hjemmedøpt).
14. Ingeborg Hansdatter f. 26/11-1845.
15. Maria (tvillinger) f. 23/7-1849 d. 26/9-1849.
16. Johannes (tvillinger) f. 23/7-1849 d. 26/9-1849.
17. Hans Hansen f. 5/7-1851.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Hans Christensen und. N. Brække og Gunild Torsdatters Maren Gurine: P. Marte Arnesd. af Skien, p. Marte Christensd. af Fossum, Peder Christensen, Jørgen Christensen, Lars Thorsen af Holden.
F.f. Hans Christensen Brækkejordet og Gunild Torsdatter
s Christian: Claus Rommenæs's kone, Skien, pige Marte Christensd. Brække-ejet, Wetle Haaland(?) ib., Lucas Thordsen Porsgrund, Niels Kiølnæs.
F.f. Hans Christensen Brækkejordet og Gunild Torsdatter
s Thor Andreas (Ingen faddere). Oplevde ikke Hjemmedaabens Konfirmation.
F.f.
Hans Christensen N. Brække og Gunild Torsdatters Thor Andreas: Pige Maren Olsd. af Holden, pige Karen Christensd. Aarhuus, Lucas Thordsen af Holden, Jørgen Christensen Aarhuus, Christopher Olsen Bratsbergklev.
F.f.
Hans Christensen Brækkejordet og Gunild Torsdatters Anne Marie: Peder Christensens kone af Blegebakken, pige Ingeborg Jensd. ibid., Jørgen Christensen Aarhuus, Christen Pedersen Bratsb.skov, Gullik Rasmussen af Blegebakken.
F.f.
Hans Christensen N. Brække og Gunild Torsdatters Karen Johanne: Lucas Thordsens Kone af Skien, pige Maren Gurine Johannesd. af Holden, Jørgen Christensen Aarhuus, Gullik Rasmussen af Skien, Ole Hansen af BbKlev. HD af Maria Vasbrekka.
F.f.
Hans Christensen N. Brekke og Gunhild Thordsdatters Sidsel: Ole Hansens K., N. Brekke, P. Maren Gurine Johannesd. Holden, Lucas Thordsen Holden, Gullik Rasmussen Blegebakken, Hans Rasmussen Frogner. HD af  Marie Vasbrekke.
F.f. Hans Christensen under N. Brække og Gunhild Thordsdatters 
Thord: Lucas Thordsens K., Skien, P. Karen Maria Pedersd.Giemsøe, Lucas Thordsen af Skien, Jørgen Christensen Aarhuus. HD af Hans Bergs Kone S. Brekke.
F.f.
Hans Christensen BbKlev og Ragnild Halvorsdatters Halvor: (Ingen faddere). HD af Christine Bommen. Død før Daabens Konfirmation.
F.f.
Hans Christensen BbSkou og Ragnild Halvorsdatters Gunild: (Ingen faddere). HD af A. Anundsen. Død før Hjemmedaabens Stadfæstelse.
F.f. Hans Christensen BbSkouv og Ragnild Halvorsdatters Gunild: (Ingen faddere). HD af Gjordemoder Madame Anundsen. Døde før Hjemmedaabens Stadfæstelse.
F.f. Hans Christensen BbSkouv og Ragnild Halvorsdatters Gunild: Christian Hansen BbKlev, Johannes Halvorsen Frogner, Tolesius Noord, BbKlev, Lucas Thorsens Kone Anne Maria Erlandsd. i Skien, P. Anne Hansd. BbKlev.
F.f. Hans Christensen Bratsberskou og Ragnild Halvorsdatters Ingeborg: Enke Anne Maria Noord BbKlev., pige Karen Johanne Hansd. i Skien, Lucas Thorsen do., Christian Hansen Gjemsøe, Johannes Halvorsen Frogner.
F.f. Hans Christensen BbKlev og Ragnild Halvorsdatters Johannes: (Ingen faddere). Død før Daabens Stadfæstelse. HD af Faderen.
F.f. Hans Christensen BbKlev og Ragnild Halvorsdatters Maria: (Ingen faddere). Død før Daabens Stadfæstelse. HD af Faderen.


Denne familien bodde på N. Brekkejordet fra ca. 1817 - 1839, Bratsbergkleiva 1839 - 1841 og på
Bratsbergskauen fra 1841 - 1845. Deretter igjen på Kleiva.
 
Gunhild Thorsdatter hadde en bror, Lucas Thorsen som var brennevinshandler i Skien. Han ble for-
mynder for sin søsters barn da hun døde.

Ragnhild Halvorsdatters datter fra 1. ekteskap var Maren Abrahamsdatter f. 1835.
Ragnhild var enke etter Abraham Eriksen på Frogner. Se Familie 4b - Frogner 1835

10/9-1838      GUNHILD THORSDATTER         Bamble Skifteprot. nr. *)
Bratsberg-     - død 2.2.1837 -                     
kleiva         Arvinger:
               Enkem. Hans Christenssen som aktet å gifte seg påny.
        Barn:  1. Kristian Hanssen 19 år, heime.
                  2. Thor Hanssen  5 1/2 ”             Formynder for
                  3. Maren Hansdtr.   21 ”              alle: Morbroren
                  4. Anne Hansdtr.    13 ”              Lucas Thorssen.
                  5. Karen Johanne Hansdtr.
                  6. Sidsel Hansdtr.

Brt: 377 - 2 -  3.
Net: 174 - 2 - 18.
*) A: BS 18 s.122b. B: BS 21 s.326.
C: BS 23 s.364.

Bratsbergkleiva ble innlemmet i Skien kommune etter storbrannen på Kleiva i 1854.


Familie 34.
Kleiva 1845. Samme hus som ovenfor.

Skipstømmerm., innerst
Knud Terkildsen
fra Øyestad sogn f. ca. 1819, s.a. Therkel Knudsen Lunderød.
g. 27/12-1840 m. Maren Gurine Hansdatter herfra f. 11/8-1817, d.a. Hans Christensen.
1. Gunhild Knudsdatter (Gurine?) f. 26/2-1841.
2. Thomas Knudsen f. 17/9-1843 på Kleiva.
3. Albertine Knudsdatter f. 17/12-1845.

Losjerende i 1845: Den ugifte Rasmus Rasmussen f. ca. 1813.


Familie 35.
Kleiva 1845.

Sersjant
Gjert Nord
fra Kleiva dpt. 2/3-1785 d. 21/4-1831, s.a. Engebret Noord. Se Familie 83 - Kleiva 1801.
g. 29/6-1813 m. Margrethe Høst ("Grethe"). "Bevill. om at lade sig vie i Huuset af 29de Junij 1813."
1. Henriette Jørgine f. 1813 d. 13/12-1814.
2. Tomasine Sophie f. 5/10-1815 d. 18/12-1815.
3. Engebret Iddel Nord f. 5/10-1815.
4. Tollesius Andreas Nord f. 4/3-1818. Bodde her ugift med sin mor i 1845.
5. Henrik Jørgen f. 1820 d. 27/8-1820.

Gjert Nord var i 1815 sersjant, i 1818 ble han kalt ”musikant” og i 1831 var han ”Døgirt ved
Toldboden”, som betyr at han var rormann for tollerne.  

26/4/1831      GJERT NORD         Bamble Skifteprot. nr. 17 s.18-83-125-199-431.
Bratsberg-     - rorskarl, død 20.4.1831. - (Riktig dato i følge KB er 21/4.)        
kleiva         Enka Grethe Nord og barna:
               1. Engelbreth Iddel Nord 15 år, på sjøreise med J. Monrad.
               2. Tholisius Nord 13 år, heime hos mora.
               Laugverge for enka: Kjøpm. J. C. Holm.
               Formynder for sønnene: Christian Noord.
Brt:   366 - 0 - 21
Gjeld: 453 - 2 - 21 (Insolvent)

Bratsbergkleiva ble innlemmet i Skien kommune etter storbrannen på Kleiva i 1854.


Familie 36.
Kleiva 1845. Dette var i 1845 ”Fattigcassens Huus”.

Gartner på Brekke
Anders Olsen
fra Tromøya ved Arendal f. ca. 1788 d. 14/10-1828.
g. i Gjerpen 16/2-1819 m. Anne Gurine Christensdatter fra Eineren und. Gulset dpt. 19/10-1794 d. 24/3-1866 på Kleiva i Skien, d.a. Christen Einersen.
Forlovere: "Amund Torgersen Brekkej. og Svend Hansen ibid. (samme sted)."
1. Ole f. ca. 1819 d. 5/1-1821.
2. Ole Andersen f. 10/8-1821 på S. Brekkejordet.
Se Familie 14 - Fossum 1835.
3. Jan Andersen f. 31/12-1823 på S. Brekkejordet.
4. Christian f. 22/2-1826 d. 14/5-1839.
5. Carl Andersen f. 27/2-1828.

F.f. Anders Olsen und. S. Brække og Anne Christensdatters Ole: Anders Christensens kone, Anne Kirstine Nielsd. af Skien, pige Gunhild Nielsd. Brække, Ole Christensen Br.klev, Niels Christensen Vadrette, Peder Hansen Br.klev.
F.f. Anders Olsen und. S. Brække og Anne Christensdatters Jan: Pige Dorthe Tomesd. Brække, pige Marte Kittilsd. Gulset, Anders Olsen Usterud, Anders Christensen Grinie, Even Nielsen, Skien.
F.f. Anders Olsen BbKlev. og Anne Christensdatters Christian: Anders Usteruds kone, Karen Johannesd. .., pige Dorthe Thomesd. Brække, Anders Christensen Grinie, Aanund Brynjulfsen Bb.klev.
F.f. Anders Olsen BbKlev. og Anne Christensdatters Carl: Moderen selv, Pige Maren Pedersd., Skien, Anders Olsen Brække, Aanund Brynjulfsen Br.klev, Lars Eliassen ibid.

Innflyttet til Gjerpen 1818:
Anders Olsen af Tromøe, Søefarende, nu i arbejde hos Statsraad Aall paa S. Brække.
Hvorfra Ankommet: Østerrisøer. Conf. 1811. Att. fra Præsten Skanke dat. 6/7-1818.”

Anders Olsen var sjømann da han kom til Gjerpen i 1818. Han fikk arbeide som gartner på S. Brekke.
Enka og barna, matros Ole Andersen(25), Jan Andersen(22), som ble betegnet som ”Vanfør Idiot”, og
Carl Andersen(18) bodde i 1845 i ”fattigcassens huus på Bratsbergkleven.”


Familie 37.
Kleiva 1845.

Matros
Hans Solvesen
fra Kleiva dpt. 12/12-1794, s.a. Solve Madsen på Kleiva. Se Familie 48 - Kleiva 1801.
g. 28/8-1838 m. Turine Halvorsdatter fra Godal dpt. 14/1-1798, d.a. Halvor Olsen Godal.

Turine var i tjeneste på Sem før hun giftet seg med sin Hans. De hadde ingen barn i 1845.


Familie 38.
Kleiva 1845.

Sagmester
Engebret Jacobsen
fra Ballestad(49) "Rønningen" dpt. 7/8-1803, s.a. Jacob Engebretsen Bommen/ Ballestad.
g. 28/12-1837 m. Maren Bolette Mathiasdatter fra Herre dpt. 13/12-1807, d.a. Mathias Hansen Asdahl.

Maren Bolette er meldt innflyttet fra Skien til Gjerpen den 14/10-1837. Det var
nevnt at hun var født på ”Herre under Porsgrund” og at hun ”Opholder sig paa
Bratsbergkleven.”
Engebret Jacobsen overtok i 1853 sin farsgård. Se Ballestad(49) "Rønningen".

Det er mulig Engebret Jacobsen bodde i sin farfar, Engebret Jacobsen Bommens hus på Kleiva.
Se Familie 2 - Kleiva 1784.

Bratsbergkleiva ble innlemmet i Skien kommune etter storbrannen på Kleiva i 1854.


Familie 39.
Kleiva 1845. Samme hus som ovenfor.

Innerst, ugift
Anne Turine Engebretsdatter
f. ca. 1816.
1. Karen Regine Børresdatter f. 21/6-1842.

Fra Gjerpen kirkebok: Karen Regine (NB), f. 21/6-1842, Pige Anne Thurine Engebregtsd., Follestad.
Barnefader: Enkemand Børre Olsen i Graaten.”


Familie 40.
Kleiva 1845. Samme hus som ovenfor.

Daglønner, innerst
Hans Olsen Sætret
f. ca. 1798.

Denne familien bodde for det meste på Høgås ved Sætre under Rising.

Bratsbergkleiva ble innlemmet i Skien kommune etter storbrannen på Kleiva i 1854.


Familie 41.
Kleiva 1845.

Skredder
Nils Kiøstolsen Holt
fra Ullensaker f. ca. 1793 d. 25/5-1835.
g. i Gjerpen 16/4-1816 m. Anne Elisabeth Danielsdatter fra Kleiva dpt. 17/2-1791, d.a. Daniel Pedersen. Se Familie 88 - Kleiva 1801.
Forlovere: "Jan Haagensen Brekkejordet, Rasmus Trulsen Bratsbergkleven."
1. Carl Daniel Nilsen Holt f. 7/8-1816.
2. Christopher Nilsen Holt f. 7/3-1818. Se Familie 13b - Kleiva 1845.
3. Andreas f. 4/10-1819 d. 1/10-1824.
4. Anne Dorthea Nilsdatter f. 15/9-1821.
5. Hedevig f. 5/9-1823 d. 24/9-1824.
6. Hedevig Elisabeth Nilsdatter f. 11/7-1825.
7. Hans Andreas Nilsen f. 21/9-1827.
8. Christian f. ca. 19/1-1830 d. 2/2-1830. 14 dager gammel.
9. Nicoline Nilsdatter f. 21/2-1831.

Da Nils og Anne Elisabeth giftet seg i Gjerpen var det i kirkeboken nevnt at han var ”afskjediget Jæger”
(dimitert soldat) og at han kom fra Ullensaker. I 1845 var Anne Elisabeth enke, 54 år og husholderske.
Hennes søsterdatter, Anne Abelsdatter (20), bodde her i 1845.


Familie 42.
Kleiva 1845.

Hjulmaker
Jens Andreas Thorsteinsen Berg
fra Skien dpt. 8/9-1804, s.a. Torstein Jacobsen.
g. i Skien 3/2-1825 m. Kirsten Tollefsdatter fra V. Porsgrunn? f. ca. 1800, trolig d.a. Tollef Halvorsen "Vestlending" og Ingeborg Jonsdatter.
Forlovere: Jacob Ingebretsen, Niels Holt.
1. Aase Maria Jensdatter f. 14/1-1825.
2. Thurine (tvilling) f. 1/5-1827 d. 10/5-1827.
3. Elisabeth Kirstine (tvilling) f. 1/5-1827 d. 12/5-1827.
4. Torstein Jensen f. 26/5-1828.
5. Jacob Jensen f. 5/4-1831.
6. Telephine f. 16/5-1834 d. 3/11-1834.
7. Telephine f. 28/8-1835 d. 19/6-1839.

8. Ingeborg Sophie f. 21/6-1838 d. 2/12-1842.
9. Jessine f. 2/5-1841 d. 15/10-1842.
10. Johan f. 10/10-1843 d. 27/4-1850.

F.f. Jens Torsteinsen Berg og Kirsten Tollefsd. Bradsbergklevs Aase Maria: Kone Anne Kirstine Halvorsd. i Skien, pige Aaste Tollefsd., ibid., Jacob Engebretsen, Br.kl., Rasmus Rød, ibid.,
       Peder Hals(?) af Skien.
F.f. Jens Torsteinsen Berg og Kirsten Tollefsd. Bradsbergklevs Torstein: Skrædder Niels Holts kone, Br.klev., pige Else Marie Fander af Skien, Tollef Kittilsen, Br.klev., Harald Halvorsen af Skien,
       Chr. Andreas Noord af Skien.
F.f. Jens Torsteinsen Berg og Kirsten Tollefsd. Bradsbergklevs Jacob: Reiulf (Rasmus?) Simonsens kone i Skien, pige Ingeborg Marie Eriksd., A. B. Øvregaard(?), Jacob Ingebretsen, Br.klev.,
       Knud Tollefsen, Porsgrund V., Harald Halvorsen Rød.

Kirsten Tollefsdatter, som Ægteviet til Jens Torsteinsen Berg paa Bratsbergklev. 3/2-1825.
Fra Porsgrund og Skien.
Til: Bratsbergkl. Dat. 1825.


Jens Berg eller Riis's gamle mor, enka Aase Marie Nordvig(78), hans Moder, bodde her i 1845.
Jens Berg/ Riis ”Bruger Jordvei under Follaug, løpenr. 212.”

Bratsbergkleiva ble innlemmet i Skien kommune etter storbrannen på Kleiva i 1854.


Familie 43.
Kleiva 1845.

Matros
Engebret Mathiasen
fra Kleiva dpt. 26/11-1786 d. 5/4-1825 på Bratsbergkleiva, s.a. Mathias Engebretsen. Se Familie 44 - Kleiva 1801.
g. i Skien 24/7-1821 m. Karen Sondresdatter f. ca. 1791, d.a. Sondre Nilsen.
Forl: Hans Christensen, Ole Larsen.
1. Gunhild Engebretsdatter f. 3/10-1821.
2. Engebret Engebretsen f. ca 1824.

Enka Karen Sondresdatter ble g2g med Tollef Hildal. Se nedenfor.


Familie 44.
Kleiva 1845. Samme hus som ovenfor.

Snekkermester
Tollef Ketilsen Hildal
fra Porsgrunn f. ca. 1793, s.a. Ketil Tollefsen.
g. 18/2-1827 m. enke Karen Sondresdatter f. ca. 1791, d.a. Sondre Nilsen.
Forlovere:
"John Grorud og Rasmus Riis."
1. Andreas Tollefsen f. 29/9-1827.
2. Søren Carl Tollefsen f. 9/7-1829.
3. Telefine Tollefsdatter f. ca. 1830 (ikke funnet dpt. i Gj.).
4. Martin Tollefsen f. 9/9-1832.
5. Magnus Tollefsen f. 11/8-1834.

1845: ”Bruger Jordvei under Bratsberg, løpenr. 169a.” Se Bratsberg(2).
Hans ”stedsøn” Engebret Engebretsen(21), bodde her. Karen var enke etter Engebret Mathiasen. Se ovenfor.

Bratsbergkleiva ble innlemmet i Skien kommune etter storbrannen på Kleiva i 1854.


Familie 45.
Kleiva 1845.

Snekker, innerst
Gullik Gulliksen
fra Hjartdal f. ca. 1807.
g.m. Anne Jensdatter fra Bø i Telemark f. ca. 1804.
1. Gullik Gulliksen f. 1834 i Skien.
2. Sophie Gulliksdatter f. 1839 i Skien.
3. Jensine Gulliksdatter f. 17/11-1842 på Kleiva.
4. Jens Gulliksen f. 9/4-1846 på Kleiva.

Denne familien er registrert innflyttet til Gjerpen den 14/10-1839. De bosatte seg på Bratsbergkleiva.
De hadde tidligere bodd i Skien.
Andre beboere i  dette huset i 1845: Daglønner Sivert Johannesen Beck(40) og hans
kone, Anna(34), samt enka og fattiglem, Karen Svendsdatter(65).


Familie 46.
Kleiva 1845.

Buntmaker
Christopher Nielsen Venstøb
fra N. Venstøp(B) dpt. 14/5-1797 d. 13/5-1861 i Skien, s.a. Nils Christophersen Venstøb.
g. 15/5-1827 m. Marthe Gurine Olsdatter fra Kleiva dpt. 1/7-1785, d.a. Ole Svendsen Kopper. Se Familie 43 - Kleiva 1784.
Forlovere: Hans Christensen Grinie, Rasmus Riis.
1. Olava Kirstine Venstøb f. 12/3-1827. Enebarn.

Da Christopher giftet seg i 1827 var han ”Handskemager i Skien”.
Tjenestepike i 1845: Karen Christensdatter(18).

Bratsbergkleiva ble innlemmet i Skien kommune etter storbrannen på Kleiva i 1854.


Familie 47.
Kleiva 1845.

Sjømann
Jon Thorsen Enggrav
fra Hauen(1) dpt. 8/12-1771 d. 23/6-1836 på Kleiva, s.a. Thor Jonsen Hauen.
g. 8/4-1794 m. Karen Margrethe Olsdatter fra S. Falkum dpt. 31/10-1773, d.a. Ole Falchum.
1. Christiana Johnsdatter dpt. 16/11-1794.
2. Ingebor Maria f. ca. 1795 bg. 29/12-1796. ”Jon Tordssøns Hougens pb. Ingebor Maria 1 aar.”
3. Ingebor Maria dpt. 31/12-1797 bg. 8/9-1799. ”Jon Tordssøns pb. Ingebor Maria f. Hougen 1 2/3 aar.”
4. Tor Jonsen dpt. 15/6-1801.
5. Olea Maria dpt. 10/10-1802.
6. Ingeborg Johnsdatter dpt. 26/12-1804. Tjenestepike. Flyttet til Vold i Solum i 1836.
7. Ole dpt. 26/12-1806  bg. 12/8-1810. ”Jon Thorssøn Engravs db. Ole 3 2/3 aar.”
8. Ole Johnsen f. 19/4-1811 d. 12/7-1828. ”Faldt ned i Elven ved en Saug i Skien og Druknede. Blev gjenfunden 27/7.”
9. Christian Johnsen f. 27(23?)/9-1814.

F.f. Jon Tordssøn Hougens pb. Christiana: Ole Falchums k., Marthe Kittilsdtr., Abraham Sneltved, Nils Holm, Jens Kittilssøn.
F.f. Jon Tordssøns pb. Ingebor Maria f. Hougen: Ingebor Kittilsdtr., Anne Hansdtr., Johan Rosenberg, Ole Kittilssøn, Abraham Olessøn.
F.f. Jon Tordssøns db. Tord f. Engrav: Anne Hansdtr., Berthe Tordsdtr., Abraham og Nils Olessøn, Christopher Stephenssøn.
F.f. Jon Tordssøns pb. Olea Maria f. Engrav: Jacob Engelbertssøns k., Ingebor Olesdatter, Jacob Engelbertssøn, Anders Stephenssøn, Ole Olessøn.

F.f. Jon Thorssøns pb.
Ingeborg f. Engrav: Jacob Engelbertssøns k., Anders Larssøns k., Anders Stephenssøn, Ole og Christian Olessøn.
F.f. Jon Thorssøns db. Ole f. Engrav: Jacob Engelbertssøns k., Marthe Olesdtr., Anders Larssøn, Jens Thorssøn, Ole Olessøn.
F.f. Jon Thorssøns db. Ole f. Aasebakken: Anne Marg. Larsdtr., Christiana Jansdtr., Ole Torgrimssøn, Knud Nilssøn, Jacob Jonssøn.
F.f. John Thorsen og Karen Olsdtr., Bratsbergklevs db. Christian: Jacob Engelbretsens k., Marte Andersdtr., Abraham og Nils Olsen, Isak Jacobsen.

Denne familien bodde tidligere på gården Enggrav i Gjerpen. De flyttet hit i 1814. "John Thordsen Engrav" døde
her som fattiglem. Enka bodde her i 1845 og levde av å leie ut noen rom.
Leieboere i 1845 var familien nedenfor, samt den fattige, ugifte Anne Margrethe Nilsdatter(25) og
hennes ”uægte” sønn Nils Nilsen(1).

Fra Gjerpen KB: ”Niels (NB), f. 18/3-1845, Pige Anne Magrethe Nielsdatter, Bratsbergkleven.
Angiver som Barnefader Uk. Niels Nielsen, Bøssemager fra Danmark, nu Bratsbergkleven.”


Familie 48.
Kleiva 1845. Samme hus som ovenfor.

Arbeider, innerst (leieboer)
Jan Pedersen
fra V. Porsgrunn dpt. 10/1-1809, s.a. Peder Jansen og Ingeborg Andersdatter.
g. i Solum kirke 16/10-1834 m. Berthe Kirstine Andersdatter fra Kleiva f. 10/9-1811, d.a. Anders Pedersen "Slemdøling". Se Familie 21 - Kleiva 1801.
1. Peder Jansen f. 7/6-1835 på Kleiva.
2. Andreas Jansen f. 17/6-1837 på Kleiva.
3. Anne Kirstine Jansdatter f. 1/10-1839 på Kleiva.
4. Ingebret Jansen f. 29/3-1842 på Kleiva.
5. Peter Jansen f. 7/3-1845 på Kleiva.
6. Inger Berthea Jansdatter f. 21/12-1847 på Kleiva.
7. Ingeborg Karine Jansdatter f. 24/5-1850 på Kleiva.
8. Christian Jansen f. 11/5-1853 på Kleiva.
Beboere 1835.

F.f. Jahn Pedersen BbKlev og Berthe Kirstine Andersdatters Peder: Ole Larsen BbKlev, Isak Andersen ib., Anders Andersen ib., Anne Marie Olsd. ib., Karen Mathisd. i Skien.
F.f. Jan Pedersen BbKlev og Berthe Kirstine Andersdatters Andreas: Daniel Pedersen BbKlev, Christopher Nielsen ib., Anders Andersen ib., Hans Andersens Kone i Porsgrund, Pernille Andersd., P. Karen Mathisd. i Skien.
F.f. Jan Pedersen BbKlev. og Berthe Kirstine Andersdatters Anne Kirstine: Anders Halvorsen BbKlev, Anders Andersen ib., Niels Nielsen ib., P. Anne Dorthea ib., moderen selv.
F.f. Jahn Pedersen BbKlev og Berthe Kirstine Andersdatters Engebregt: Isak Eriksen Løberg, Hans Johnsen BbKlev, Aslak Olsen ib., P. Karen Isaksd. S. Brække, P. Maren Hansd. Løberg.
F.f. Jan Pedersen BbKlev. og Berthe Andersdatters Peter: Anders Andersens Kone Inger Pedersd. BbKlev., pige Karen Isaksd. i Skien, Gunder Knudsen paa Fossum, Peder Jørgensen BbKlev., Hans Johnsen do.
F.f. Jan Pedersen BbKlev. og Berthe Kirstine Andersdatters Inger Berthea: Rasmus Andersen BbKlev., Torger Henriksen do., Ole Christophersen do., Anders Andersens Kone Inger Pedersd. do., pige Maren Arvesd. i Skien.
F.f. Jahn Pedersen BbKlev. og Berthe Andersdatters Ingeborg Karine: Peder Nielsen BbKlev., Isak Pedersen i Skien, Andreas Sukes do., Anders Andersens Kone Inger Magrethe Pedersd. BbKlev., pige Mariane Sukes i Skien.
F.f.
 

Denne familien er reg. innflyttet til Gjerpen og Bratsbergkleiva, i påsken 1835. De kom da fra
Solum (Vestre Porsgrunn). Det var nevnt at Berthe Kirstine var født i Gjerpen.

Bratsbergkleiva ble innlemmet i Skien kommune etter storbrannen på Kleiva i 1854.


Familie 49.
Kleiva 1845.

Sagmester
Nils Børresen
fra N. Gulset dpt. 25/9-1803 d. 4/7-1846 på Kleiva, s.a. Børre Nilsen Gulseth.
g. 4/1-1827 m. Sophie Isaksdatter fra Kleivbrua på Kleiva dpt. 4/4-1802, d.a. Isak Jacobsen Bommen. Se Familie 15 - Kleiva 1801.
Forlovere: "Jacob Jensen Gulset og Knud Isaksen Bommen."
1. Børre Børresen f. 2/7-1827 d. 27/8-1874? g2g i Skien 17/12-1861 m. Laura Isedora Augusta Isaksen fra Skien f. 1845, d.a. Simon Isaksen.
    Bodde i Skien og var handelsborger der. Børre ble gravlagt i Gjerpen. Han døde av en nyresykdom.
    Barn 1. Otto Børresen d. juni 1890 i Cardiff.
    Barn 2. Bernhardt Børresen d. i Amerika.
2. Isak f. 4/7-1829 d. 27/1-1830.
3. Isak Børresen f. 14/11-1830.
4. Nils f. 1832 d. 25/1-1833. (1/2 år gml.)
5. Carl Børresen f. 13/3-1834 g.m. Helene NN. Bodde i Kragerø.
    Barn 1. Sofie Børresen, ugift i 1891.
    Barn 2. Olava Børresen, ugift i 1891.
    Barn 3. Marie Børresen g.m. kjøpmann Thor Olsen i Kragerø.
    Barn 4. Kristen Børresen. Var i 1891 fullmektig i et større meglerkontor i Hull, England.
    Barn 5. Kathinka Børresen (ugift i 1891). Bodde i New York.
    Barn 6. Nils Børresen. Sammen med broren i Hull og arbeidet på samme kontor i 1891.
6. Karen Elise Børresen f. 8/3-1838 g. i Skien 3/2-1863 m. skipsfører Halvor Arnt Nilsen fra Gj. f. 1838, s.a. Poul Nilsen. Bodde i Skien.
7. Severin Nicolai f. 19/4-1840 d. 21/2-1847 på Kleiva.
8. Martine Jensine Børresen f. 16/4-1843 g. i Skien 27/12-1863 m. skipsfører Boldinius Jensen fra Porsgrunn f. 1832 d. ca. 1889, s.a. Jens Johnsen. Bodde i Porsgrunn.

Opplysningene rundt etterkommere har jeg fått utenfra og har ikke anledning til å bekrefte. G.S.


Familie 50.
Kleiva 1845.

Fraktemann
Ole Andersen Tangen
f. ca. 1801.
g. i Skien 2/10-1828 Anne Elise Christiansdatter f. ca. 1799.
Forlovere: "Søren Jensen, Ole Olsen."
1. Andreas Olsen f. 9/10-1828.
2. Elen Marie Olsdatter f. 5/10-1830.
3. Andrea Olsdatter f. 12/11-1833.

4. Christian Olsen f. 19/9-1835.

F.f. = Faddere for ...

F.f.

Bratsbergkleiva ble innlemmet i Skien kommune etter storbrannen på Kleiva i 1854.


Familie 51.
Kleiva 1845.

Tømmermann (tømrer)
Reier Andersen
fra Sneltvedt(1) dpt. 18/8-1792 i Solum d. 19/7-1856 på Kleiva, s.a. Anders Nilsen Hegna under Veholt og Sara Reiersdatter.
g. 9/10-1823 m. Anne Isaksdatter fra Ødesneltvedt øvre dpt. 31/10-1790, d.a. Isak Andersen Ødesneltvedt.
Forlovere: "Christen Rasmussen, Lars Ødesnelvedt."
1. Anders Reiersen f. 9/7-1824.
2. Isak Reiersen f. 6/11-1826. Tjente i Skien i 1845.
3. Hans Reiersen f. 16/11-1829.
4. Ole Reiersen f. 7/7-1833

Reiers mor, Sara Reiersdatter var e.e. Anders Nilsen fra Solum. Deres barn var: 1. Reier Andersen f. 1792,
2. Nils Andersen f. 1794 og 3. Inger Marie Andersdatter f. 1796.
Alle 3 født i Solum pr.gj. Inger Marie Andersdatter g1g m. Halvor Paulsen på Doksrød(1), g2g m. Nils Davidsen
på N. Sem. Reiers stefar var Ole Einarsen Sneltvedt, opprinnelig fra Hedenstad i Sandsvær.

Tjenestepike her i 1845: Gunhild Nilsdatter(17). Reier brukte i 1845 jord på Follaug med løpenr. 207.
Leieboer: enkemann Gullik Olsen(77).

Denne familien emigrerte til Nord-Amerika i 1849.

I tillegg bodde det i 1845 to familier i samme huset som ”innerster”. Se nedenfor.


Familie 52.
Kleiva 1845. Samme hus som ovenfor.

Sjauearbeider, innerst
John Haraldsen
fra Solberg i Holla (Valebø) f. 6/5-1792 d. 6/10-1859 i Skien, s.a. Harald Arvesen og Margit Jonsdatter Solberg.
g. i Holla  8/3-1825 m. Margith Bjørnsdatter fra Flåta under Uleberg, Sauherad dpt. 8/10-1800 d. 18/12-1853 på Kleiva, d.a. Bjørn Amundsen og Aaste Ellefsdatter (begge fra Heddal?).
Forlovere: "Lænsmand Anbros Tordsøn Søegaarden og Peder Taraldsøn Hogholl."
1. Margith Johnsdatter f. 7/4-1825 i Sauherad.
2. Bjørn Johnsen f. 26/8-1829 i Sauherad.
3. Aaste Kirstine Johnsdatter f. 10/1-1833 i Kolkinn.
4. Johanne Marie Johnsdatter f. 24/6-1836 på Tyskland.
5. Berthe Karine Johnsdatter f. 14/6-1840 på Tyskland.
6. Anne Johnsdatter f. 14/6-1840.


F.f. John Haraldsen og Margrete Biørnsd., under Kolkinns Aaste Kirstine: John Skogsrøds kone Follaug, pige Mari Gulliksd., Follaug, Isak Putten, Ballestad, John Nilsen u. Follaug,
      Joachim Haagensen Follaug.

Dåp i Holla kirke 13/5-1792: Harald Arvesen Soelbergs og Margith Jonsdatters Drengebarn Jon.
Faddere: Jon Store Wale, Anders Store Wale, Jon Arvesen Stuerud, Maria Biørnsdatter Store Wale, Kirsten Arvesdatter Stuerud. Barnet født 6 Maji.

Jon var i tjeneste på Nedre Dale i Sauherad hos Ole Jonsen Dale i 1801.

Innflyttere til Gjerpen i 1833:
”Ægtefolkene John Haraldsen, 41 og hustru Margit Bjørnsdatter, 36.
Deres Børn: Margith Johnsdatter, 9 aar og
Bjørn Johnsen, 4 aar.
Fra Holden og Seufde. Fæstet jord på Kolkinn u. Folloug.
Attest fra Pastor Gjør 23/2-1833.”

Denne familien kom først til Kolkinn under Follaug. Der ble de ikke lenge, for i 1835 og 1840 bodde de
på Tyskland under Strømdal. Under folketellingen 1845 bodde de som leieboere (innerster) i snekker
Reier Andersens hus på Bratsbergkleiva.

Bratsbergkleiva ble innlemmet i Skien kommune etter storbrannen på Kleiva i 1854.


Familie 53.
Kleiva 1845. Samme hus som ovenfor.

Dagarbeider, innerst (leieboer)
Ole Tollefsen fra Bratsbergkleiva dpt. 8/3-1801, s.a. Tollef Andersen. Se Familie 86 - Kleiva 1801.
g. 2/6-1825 m. Kirstine Larsdatter fra S. Sneltvedt(D) dpt. 11/6-1797, d.a. Lars Kittilsen Sneltvedt fra Gjerstad.
Forlovere: "Christen Knudsen Sneltvedt og Christen Mikkelsen Bratsberg."
1. Tollef Olsen f. 28/4-1826 på Sneltvedt. Var i 1845 halt, men arbeidsfør.
2. Pernille Olsdatter f. 6/12-1829 u. S. Brekke d. 1906 i Langesund, g. 1859 Torbjørn Halvorsen fra Langesund f. 1833. Bodde i Langesund.
    Barn 1. Elise K. Thorbjørnsen f. i Langesund 1861 d. 1897 g. 1888 m. Anund Andreassen f. 1854 i Langesund d. 1909 (s.a. Andreas J. Anundsen f. 1818 i Gjerpen og
    Inger Andrea Hansdatter fra Langesund). Deres sønn Andreas Anundsen f. 1891 d. 1953 i Oslo.
3. Anne Laurine Olsdatter f. ca. 1836.

Ifølge Fattigkomisjonens fortegnelse over sognets fattige (1845) er følgende nevnt om denne familien:
”Ole Tollefsen(47). Fødested: Gjerpen. Nuværende Opholdssted: Hos Reier Andersen Bratsbergklev.
Gift har kone og 3 hjemmeværende Børn. Caracter og Vandel: Ordentlig og et godt Rygte. Helbred: Er
nu Taalelig rask. Eiendom: Noget ubetydeligt. Har en Voxen Søn hjemme som er halt, men dog arbeidsfør,
saavel en Datter som er Confirmeret.”


Familie 54.
Kleiva 1845.

Her var oppført Peder Drengsen(85) her med sin kone Christine Abrahamsdatter(78) og
deres ugifte datter, Berthe Pedersdatter(55).
”Bruger af Jordvei under Bratsberg, løpenr. 176.” Se Familie 10 - Kleiva 1801.


Familie 55.
Kleiva 1845.

Skomaker
Jacob Rasmussen
fra Bratsbergkleiva dpt. 12/8-1792, s.a. sagmester Rasmus Hansen. Se Familie 69 - Kleiva 1801.
g. i Skien krk. 1/6-1820 m. Anne Margrete Thygesdatter f. ca. 1791 d. 1/5-1842 på Kleiva.
Forlovere: Ole Nielsen, Isach Jacobsen Bommen.
1. Thyge Jacobsen f. 2/3-1821 på Osebakken g. 9/11-1848 m. Inger Marie Christensdatter fra Follestad, d.a. Christen Kiøstolfsen. Se Familie 3 - Follestad 1835.
2. Rasmus Jacobsen f. 27/7-1826 på Kleiva.
3. Kirsten Sophie Jacobsdatter f. 6/1-1829.
4. Anne Jacobine Jacobsdatter f. 2/3-1834.

Bratsbergkleiva ble innlemmet i Skien kommune etter storbrannen på Kleiva i 1854.


Familie 56.
Kleiva 1845. Samme hus som ovenfor.

Arbeider, innerst
Halvor Andersen
f. ca. 1805.
”sambo” m. Karen Clemmetsdatter f. ca. 1819 ”innerst og fattig fra Skien”.
og hennes 2 ”uægte barn”: Gunder Carlsen(8) og Martin Knudsen(2).


Familie 57.
Kleiva 1845.

Matros
Lorentz Christian Isaksen
fra Porsgrunn f. ca. 1816, s.a. Isak Halvorsen.
g. 8/2-1846 m. Petronelle Gundersdatter fra Skien f. 6/5-1817, d.a. garver Gunder Olsen og Anne Maria Larsdatter.
1. Isak Lorentzen f. 28/3-1846.
2. Marie Lorentzdatter f. 23/9-1849.
3. Wilhelm Lorentzen f. 28/3-1852.

Dette paret var ikke gift under FT 1845, men bodde i sammen som ”Kjærester”. De giftet seg året etter.
Petronelle emigrerte til Nord-Amerika i 1868 med sine 3 barn.

Bratsbergkleiva ble innlemmet i Skien kommune etter storbrannen på Kleiva i 1854.


Familie 58.
Kleiva 1845. Samme hus som ovenfor.

Arbeider, innerst (her: leieboer)
Hans Johnsen
f. ca. 1809 (ikke i Gj?), s.a. John Pedersen Lien.
g1g (i Porsgrunn?) m. Amalia Elisabeth Torgersen (Olsdatter?) f. ca. 1806 d. 28/3-1839 på Kleiva. ”Døde af Børnekopperne.”
g2g 1/7-1841 m. Benedicte Margrethe Isaksdatter fra Porsgrunn f. ca. 1821, d.a. Isak Halvorsen i Porsgrunn.
1. Elias Hansen f. 1825. Matros i 1845. Født i Porsgrunn?
2. Kirsten Cathrine Hansdatter f. 14/10-1831 på Osebakken.
3. Karen Andrea Hansdatter f. 12/6-1834 på Kleiva
4. Hans f. 18/5-1836 d. 19/5-1836.
5. Hans Johann f. 4/5-1837 d. 30/5-1839. ”Hiemedøbt af Faderen selv.”

6/5-1841       AMALIE TORGERSSEN            Bamble Skifteprotok. *)
Bratsberg-     Arvinger: Enkem. Hans Johnssen       
kleiva         (som ville gifte seg påny) og barna:
1. Kirsten Katrine Hansdtr. 9 1/2 år.
2. Karen Andrea Hansdtr.        7 "
               Formynder ble Bent Jacobssen. Tilstede.
Brt:   3 - 0 - 20
Gjeld: 8 - 3 -  0 (Insolvent)
Skiftet slutt 23.6.1843. Flere innkallelser og møter, men ingen av boet vedk. møtte.

*) A: BS 18 s.247-315-337b. B: BS 21 s.454.
C: ?
Avskrift av skiftekort ved Grenland Ættehistorielag.


Familie 59.
Kleiva 1845.

Arbeider
Daniel Pedersen Wenstøb
fra N. Venstøp(C) dpt. 26/10-1806 d. 21/5-1879 i Manitowoc, Wisconsin, s.a. Peder Andreas Danielsen Wenstøb.
g. 6/11-1834 m. Grethe Kristine Wohlers fra Skien dpt. 3/5-1802 d. 18/10-1890 i Manitowoc, Wisc., d.a. hattemaker Nicolay Wohlers på Mæla, tidligere Skien.
Forlovere: "Halvor Larsen Wenstøb, Peder Pedersen Wenstøb."
1. Nicolay Danielsen f. 29/8-1835 d. 1873.

2. Peder Danielsen f. 9/7-1839.
Se nedenfor.
3. Hans Elias f. 21/9-1843 d. 5/10-1843.
4. Hans Danielsen f. 19/12-1844 d. 1869.

Daniel og Grethe emigrerte til N. Amerika i april 1867 med S/S Rjukan via Quebec sammen med sønnen
Peder og hans familie. De bosatte seg i Manitowoc county, Wisconsin.

Bratsbergkleiva ble innlemmet i Skien kommune etter storbrannen på Kleiva i 1854.


Familie 60.
Kleiva 1845. Samme hus som ovenfor.

Skipstømmermann
Peder Danielsen Venstøb
herfra f. 9/7-1839 d. 29/7-1918 i Manitowoc, Wisconsin, s.a. Daniel Pedersen Wenstøb.
g1g m. Oline Isaksdatter d. før desember 1865.
g2g i Skien 24/3-1867 m. Oline Christiansdatter fra Stange, Hedmark f. 30/3-1843 d. 30/8-1926 i Manitowoc, Wis., d.a. Christian Nordahl.
Forlovere: "Nikolai Danielsen og Lars Larsen."
1. Caroline Pedersdatter f. 10/2-1864 i Skien d. 8/3-1892 i Manitowoc, Wis. (Evergreen cemetery).

Denne familien emg. til Amerika i april 1867 med S/S Rjukan, via Quebec, sammen med Peders foreldre.
Kilde: Utflyttede i Skien kirkebok. De fikk mange barn i USA.


Familie 61.
Kleiva 1845.

Arbeider
Arne Isaksen
fra Hyni(7) ”Ødegården” dpt. 12/1-1806 d. i Skien etter 1865.
g.m. Ingeborg Madsdatter fra N. Rising(A) dpt. 30/9-1804, d.a. Mads Ditmandsen.

Denne familien bodde tidligere på Fossum. Se Fossum 1835.


Familie 62.
Kleiva 1845. Herberge i Bratsberggata.

Herbergeier
Gunder Thomassen Follaug
dpt. 30/10-1791 d. 17/10-1852 på Kleiva, s.a. Thomas Gundersen. Se Bratsberg(19) ”Skauen”.
g1g i Skien enke 24/3-1812 m. enke Aleth Kirstine Jacobsdatter fra Bratsbergkleiva dpt. 18/2-1781 d. 12/4-1824 på Kleiva, d.a. Jacob Eriksen Bommen. Se Familie 3 - Kleiva 1784.
Forlovere: "Henrichsen, Christopher Pedersen."
g2g i Skien 27/9-1827 m. Maren Pernille Olsdatter fra Bakken i Skien ("Blegebakken") dpt. 8/6-1806 i Skien kirke d. før 1892, d.a. Ole Pedersen.
Forlovere: "Ole Olsen Grinie og Niels Erichsen."
1. Marthe Gurine Gundersdatter f. 14/8-1815 g. 2/1-1840 m. farver Halvor Halvorsen fra Dahle i Solum. Bodde her i 1854. Senere i Kragerø.
2. Stine Maria Gundersdatter f. 7/2-1818 d. før 1863 (ikke i Gjerpen).
3. Jacobine Gundersdatter f. 15/12-1820. Emigrerte til N. Amerika i mai 1849. Se Presteattest av 24/5-1849. Gift i Amerika med Hans Nilsen.
Barn i 2. ekteskap:
4. Inger Andrea Gundersdatter f. 15/9-1828.
5. Aleth Kirstine f. 31/7-1830 d. 25/1-1838 på Kleiva.
6. Thomine Gundersdatter f. 26/10-1832 d. 1863. Ugift.
7. Thomas f. 18/12-1834 d. 23/11-1836 på Kleiva.
8. Thomas f. 21/3-1837. ”Hiemedøbt af Faderen selv.”
9. Aleth Kirstine Gundersdatter f. 7/6-1839.
10. Olea Gundersdatter f. 6/12-1841.
11. Thomas Gudmund Gundersen f. 7/4-1844.
12. Ole Gundersen f. 10/4-1847.
13. Maren Pernille Caroline Gundersdatter f. 25/2-1852.
Br. 1815.

Gunder og hans søster Karen, vokste opp på Follaug hos sin farbror Sten Gundersen Follaug.
Aleth Kirstine var enke etter Anders Halvorsen i Skien. De hadde giftet seg i Skien kirke den 17/11-1803.

Alle disse barna er født på Bratsbergkleven.

Gunder T. Follaug eide jordeiendommene, løpenr. 181 (Grobakke under Bratsberg) og løpenr. 208, 210 (Follaug 1),
samt jord under Ballestad. Se Ballestad(36).

Tjenestefolk i 1845: Rasmus Jacobsen(19) og Marie Olsdatter(36). Utplassert fra fattigkassen:
Marthe Maria Nilsdatter(15).  

28/10/1852     GUNDER THOMASSEN FOLLAUG         Bamble Skifteprot. nr. *)
Bratsberg-     Arvinger:                             
kleiva         Enka Maren Pernille Olsdatter og avdødes barn etter 2 ekteskap:
            A. Etter 1.ekteskap med Aleth Kirstine Jacobsdtr.:
               1. Marthe Gurine Gundersdtr. g.m. farver Halvorssen i Kragerø.
               2. Stine Marie Gundersdtr. 34 år.
               3. Jacobine Gundersdtr. gift i Amerika, 31 år.
            B. Etter 2.ekteskap med Maren Pernille Olsdtr.:
               4. Thomas Gudmond Gunderssen 8 1/2 år.
               5. Ole Gunderssen            5 1/2 "
               6. Inger Gundersdtr.            24 "
               7. Thomine Gundersdtr.          20 "
               8. Alet Kirstine Gundersdtr.    13 "
               9. Olea Gundersdtr.             11 "
               10. Maren Pernille Karoline    1/2 "
Enkas laugverge: Broren Peder Olssen av Porsgrunn. Senere farvemester I. Nerum.
Verge og kurator: Even Christopherssen Follaug.
Tilsynsverge for Jacobine: Farbror Isak Erikssen Br.b.kl.
Brt: 4819 - 112
Net: 2064 -  22
Jordegods:
1 skylddaler 1 ort 20 sk. av gd. søndre Ballestad, matr.nr.11, nytt nr.68, l.nr. 222d, 226 og 227a. Takst 800 spd.
*) A: BS 31 s.51. B: BS 20B s.3-20-26-37-73-91. C: (1850-54) 321.
Skiftet slutt 8.6.1854.

23/3/1863      THOMINE GUNDERSDATTER FOLLAUG       Skifteprotokoller: *)
Follaug        Arvinger:                            
               Mora og avdødes søsken:
               1. Mora Maren Pernille Olsdtr. Follaug. Verge: Peder Hanssen Meen.
               2. Thomas Gudmand Gunderssen   18 år.
               3. Ole Gunderssen              15 "
               4. Inger Gundersdtr.           34 "
               5. Alette Kirstine Gundersdtr. 23 "
               6. Olea Gundersdtr.            21 "
               7. Maren Pernille Caroline Gundersdtr. 11 år.
               8. Halvsøster Marthe Gundersdtr. g.m. farver H. Halvorssen i Kragerø.
               9. Halvsøster Jacobine Gundersdtr. g.m. Hans Nielssen, i Amerika.
               Kurator for Thomas og formynder for alle boet umyndige: O. A. Usterud.
Brt: 86 - 0 -  1
Net: 32 - 2 - 22
Avdødes far var Gunnar Thomassen Follaug.
*) A: ? B: BS 107 s.235. C: Gj II s.16.

Bratsbergkleiva ble innlemmet i Skien kommune etter storbrannen på Kleiva i 1854.


Familie 63.
Kleiva 1845.

Sagmester
Knud Isaksen Bommen
fra Kleiva dpt. 18/8-1805 d. 25/12-1855 på Kleiva, s.a. Isak Jacobsen Bommen. Se Familie 15 - Kleiva 1801.
g. 29/11-1832 Anne Sophie Andersdatter f. ca. 1805 d. 16/11-1842 på Kleiva, d.a. Anders Halvorsen på Kleiva.
Forlovere: "Niels Børresen Gulseth og Jacob Isaksen Bommen Bratsb.kl."
1. Karen f. 29/2-1834 d. 19/2-1835.
2. Andreas Knudsen f. 19/1-1836.

I 1845 var ”Saugmester” Knud Bommen enkemann her med sin sønn Andreas(10) og
tjenestejenta Inger Karine Iversdatter(29).
Det var nevnt at han ”Bruger Jordvei under Bratsberg - løpenr. 178.”


Familie 64.
Kleiva 1845.

Matros
Andreas Arnesen Skredsholt
(Skridsholt) f. ca. 1818
g. 3/12-1843 m. Helvig Sophie Christophersdatter fra Kleiva f. 16/4-1815, d.a. skomaker Christopher Pedersen. Se nedenfor.
1. Anne Berthea f. 1843 d. 7/1-1853 på Kleiva.
2. Arnt Skredsholt f. 10/7-1847.
3. Christopher f. 17/1-1851 d. 22/10-1852 på Kleiva.

Tjenestepike i 1845: Anne Laurine Pedersdatter(17).

Bratsbergkleiva ble innlemmet i Skien kommune etter storbrannen på Kleiva i 1854.


Familie 65a.
Kleiva 1845. Samme hus som ovenfor.

Skomaker
Christopher Pedersen
fra ”Brekkeberget” dpt. 10/3-1782 d. 15/1-1820, s.a. skomaker Peder Corneliusen. Se Familie 16 - S. Brekke 1801.
g. 28/5-1803 m. Berthe Jacobsdatter Bommen fra Kleiva dpt. 10/5-1778, d.a. Jacob Eriksen Bommen. Se Familie 3 - Kleiva 1784.
1. Jacob Christophersen dpt. 28/10-1803.
2. Peder dpt. 2/3-1806 bg. 28/2-1810.
3. Sophie dpt. 6/6-1808 bg. 12/6-1808.
4. Christen Christophersen dpt. 8/3-1810.
5. Hedvig dpt. 29/1-1813 bg. 9/5-1813.
6. Helvig Sophie Christophersdatter f. 16/4-1815 g.m. Andreas Arnesen.
Se familien ovenfor.
7. Christine Christophersdatter f. 18/11-1818 g. 9/3-1845 Ingebret Pedersen. Se nedenfor.

Familien bodde på ”Brække” i 1803 da Jacob ble født, siden er resten av barna født på Kleiva,
eller ”Bradsbergkleven” som det står i de gamle kirkebøkene.

Enka Berthe Jacobsdatter ble g2g med skomaker Ole Olsen Grini. Se nedenfor.


Familie 65b.
Kleiva 1845. Samme hus som ovenfor.

Skomaker
Ole Olsen Grini
fra Grini(2) dpt. 18/10-1789 d. 19/2-1847 på Bratsbergkleiva, s.a. Ole Monsen Grinie.
g. 5/2-1822 m. enke Berthe Jacobsdatter fra Kleiva dpt. 10/5-1778 d. 23/12-1852, d.a. Jacob Eriksen Bommen. Se Familie 3 - Kleiva 1784.
Forlovere: "Gunder Folloug, Isak Bomen."

Dette ekteparet bodde her som innerster i 1845. Berthe Jacobsdatter var enke etter skomaker
Christopher Pedersen ovenfor og dermed mor til alle barna ovenfor.


Familie 66.
Kleiva 1845.

Kontorbetjent
Ole Andersen Usterud
f. 26/2-1809 i Skien, s.a. Anders Olsen Usterud. Se Familie 2 - S. Brekke 1845.
g. 9/12-1835 m. Marthe Marie Larsdatter fra Kjølnesg. 3 på Osebakken f. ca. 1808, d.a. Lars Petter Arnesen. Se Familie 22 - Ø. Borge 1835.
Forlovere: "Svend Thorsen S. Brækkej. og Ole Thronsen Bratsbergkleiva."
1. Anders Olsen Usterud f. 16/12-1836 på S. Brekkej.
2. Johanne Margrethe Olsdatter Usterud f. 27/10-1838 g.m. Nils Andersen Meen (Kraaketo). Se Meen(1).
3. Ingeborg Laurine Olsdatter Usterud f. 24/1-1842.
4. Lars Olsen Usterud f. 12/9-1844.

Ole Andersen Usterud ”bruger Jordvei under Bratsberg, løpenr. 186.”
Tjenestepike: Benedikte Halvorsdatter(20).

Bratsbergkleiva ble innlemmet i Skien kommune etter storbrannen på Kleiva i 1854.


Familie 67.
Kleiva 1845.

Skomakermester
Christen Halvorsen
fra Kleiva dpt. 12/11-1802 d. i USA, s.a. Halvor Aslaksen fra Solum. Se Familie 89 - Kleiva 1801.
g. i Gjerpen 28/12-1834 m. Anne Marie Bøydler fra Osebakken f. 1806 i København d. i USA, d.a. Johan Gotfried Bøydler. Se Familie 48 - Ø. Borge 1835.
Forlovere: "Tobakspinder Ole Asbjørnsen i Skien, Snedker Niels Holt."
1. Herman Christensen f. 6/9-1835. Konf. 1852. Bodde da på Kleiva.
2. Christian Eduard f. 20/10-1837 d. 15/5-1847. ”Druknet i Elven.”
3. Carl Marinius Bøydler Christensen f. 30/8-1840 d. 13/4-1924.
4. Johan Dahl Bøydler Halvorsen f. 22/4-1845 d. 13/4-1924 g. i Chicago 22/8-1869 m. Sophie Ingeborg Svendsen f. 19/4-1850 d. 1935.
     Bodde i Otoe county i Nebraska. Etterkommer: Robert Halvorsen i Lincoln, Nebraska. Vært på besøk i Skien/Gjerpen 2-3 ganger.
5. Elen Christine Bøydler Halvorsen f. 7/12-1848 d. 16/8-1933 g. 30/11-1870 m. Charles Zetterman d. 7/5-1889. Alle deres barn er født i Skien.

Denne familien emigrerte til Amerika i 1866.

F.f. Skomagermester Christen Halvorsen Bbklev. og Anne Marie Bøidtlers Herman: Karen Asbiørnsen i Skien, Else Fander i Skien, Skomager Tollef Fander i Skien, Christen Gundersen i Skien, Godtfrid Severin Bøidtler i Porsgrund.
F.f. Skomagerm. Christen Halvorsen Bbklev. og Anne Marie Bøidtlers Christian Eduard: Enken Anne Elisabeth Holt paa Bbklev., pige Caroline Asbiørnsen i Skien, Lars Andersen, skræder Brækkej., Aslak Halvorsen Bbklev., Christen Gundersen i Skien, Thomas Frantzen i Skien.
F.f. Christen Halvorsen Bbklev. og Anne Kirstine(!!) Bøydlers Carl Marinius: Tobakspinder Asbiørnsen i Skien, Christen Halvorsen Sandvigen, Gotfried Severin Bøydler Osebakken, pige Elen Kirstine Henriksd. i Skien, moderen selv.
F.f. Skomager Christen Halvorsen Bbklev. og Anne Marie Bøidlers Johan Dahl: Gottfried Severin Bøidler og kone Karen Moe, Oseb., pige Elen Kirstine Henriksd. i Skien, Christen Gundersen i Skien, Hans Nilsen Holt Bbklev.
F.f.
Christen Halvorsen Bbklev. og Anne Marie Beydlers Elen Christine: Caroline Beydler, Karen Christine Beydler, Aslak Halvorsen, Hans Christian Sahri(?), Peder Andersen, Alle fra Bbklev.


Familie 68.
Kleiva 1845.

Arbeider
Johannes Olsen
fra Grini(2) dpt. 22/7-1798 d. ca. 1845?, s.a. Ole Monsen Grini.
g. i Gjerpen 22/11-1822 m. Aslaug Monsine Nilsdatter fra Kleiva? f. ca. 1792 d. 30/9-1846 på Kleiva.
Forlovere: "Anders Olsen Grinie, Ole Olsen Grinie."
1. Marthe Pernille Johannesdatter f. 10/12-1822 på Kleiva g. 28/4-1854 m. skipstømmermann Johan Peter Christiansen fra Skien, (s.a. Christian Christensen).

F.f. Johannes Olsen BbKlev. og Asloug Nielsdatters Pernille: Isak Wegters kone Fossum, pige Anne Aslaksd. Berg, Anders Olsen Grini, Ole Olsen BbKlev., Johannes Madsen Rising.

28/9-1848      JOHANNES OLSSEN                 Bamble Skifteprot. Nr. *)
Bratsberg-     og ASLAUG NIELSDATTER    
kleiva         - Hun død 1846 -
               Arving:
               Dattera Marthe Johannesdtr. 18 år.
               Verge ble John Larssen. Senere Anders Olssen Grini.
Brt: 57 - 84

Net: 41 - 24 1/2
*) A: BS 31 s.18.
B: BS 20 s.178. C: BS 25 s.458b

Bratsbergkleiva ble innlemmet i Skien kommune etter storbrannen på Kleiva i 1854.


Familie 69.
Kleiva 1845. Samme hus som ovenfor.

Matros
Christopher Jensen Gran
fra Skien f. 1817 d. 1/1-1874 på Bråten, s.a. maler Jens Christophersen Gran f. 1783 g. i Skien krk. 31/7-1816 m. Karen Svendsdatter i Skien.
g1g m. Gurine Olsdatter f. ca. 1819 d. 4/3-1855 på Kleiva.
g2g i Gjerpen 19/2-1856 m. Karen Pernille Halvorsdatter fra Skilbred(2) f. ca. 1829 d. 28/2-1888 på Bråten, d.a. Halvor Thorsteinsen.
1. Ole Johan Christophersen f. 11/8-1845.
2. Jens Christian f. 7/12-1843 på Kleiva d. 4/8-1844 på Kleiva.
3. Caroline Christophersdatter f. 16/6-1848 på Kleiva.
4. Christiane Christophersdatter f. 24/1-1851 på Kleiva.
5. Gurine Christophersdatter f. 28/10-1853 på Kleiva.

Christopher og Gurine med sønnen Ole Johan(1) bodde her som innerster i 1845. Familien flyttet siden til
Bråten und. Borgestad. Både Christopher og Karen Pernille døde der. Begge ble gravlagt i Skien.

Bratsbergkleiva ble innlemmet i Skien kommune etter storbrannen på Kleiva i 1854.


Familie 70.
Kleiva 1845.

Sagmester
Christopher Jørgensen Fink
dpt. 16/8-1801 død etter 1854, s.a. Jørgen Hansen. Se Familie 50 - Kleiva 1801.
g1g i Skien 15/9-1825 m. Maren Olsdatter fra Holla/ Skien f. 31/5-1804 d. 27/4-1827 på Kleiva.
Forlovere: "Rasmus Hansen, Gunder Axelsen."
g2g i Skien 30/10-1828 m. Pernille Olsdatter fra Ballestad(34) dpt. 8/12-1799 d. 25/9-1843, d.a. Ole Heljesen Ballestad.
Forlovere: "Rasmus Hansen, Hans Guttormsen."
g3g i Gjerpen 16/10-1851 m. Maren Kirstine Clemmetsdatter (Jynge) fra Holla f. 11/3-1813 i Holla, d.a. Clemmet Pedersen. Se Familie 24 - Sagene 1822 i Gamle Holla.
1. Karen Jørgine Christophersdatter f. 19/12-1825 g. i Skien 17/4-1853 m. Anders Christian Petersen Sørum ”fra Brevig”.
Barn i 2. ekteskap:
2. Maren Christophersdatter f. 11/10-1829.

3. Ole Christophersen f. 8/9-1831.
4. Anne f. 19/2-1834.
5. Jørgen f. 5/5-1836 d. 2/8-1839.
6. Hans Andreas Christophersen f. 21/2-1838.
7. Christian f. 6/5-1840 d. 5/10-1841.

8. Jørgen Christophersen f. 22/11-1842. 

12/8/1828      MAREN OLSDATTER          Bamble Skifteprot. nr. 16, s. 268a.
Bratsberg-     Arvinger:                             
kleiva         Enkem. innerst Christopher Jørgenssen
               og dattera Karen Jørgine Christophersdtr. 2 1/2 år.
               Formynder ble faren.
Brt:    8 - 1 - 0
Gjeld: 10 - 0 - 0 (Insolvent)

23/8/1851      PERNILLE OLSDATTER FINK     Bamble Skifteprot. Nr. *)
Bratsberg-     Arvinger:                            
kleiva         Enkem. Christopher Jørgenssen Fink (ville gifte seg påny)
               og avdødes barn etter 2 ekteskap:
            A. Av 1.ekteskap med ....... : x)
               1. Karen Jørgine Christophersdtr. 26 år.
                  Kurator: Skomakermester Christen Halvorssen.
            B. Av 2.ekteskap med Chr. Jørgenssen Fink:
               2. Ole Jørgen Christopherssen  19 1/2 år, bor på Herre i Bamble.
               3. Hans Andreas Christopherssen 13 1/2 år.
               4. Jørgen Christopherssen        8 1/2 ”
               5. Maren Christophersdtr.           22 ”
               Formynder: Morbroren Lars Olssen Ballestad.
x) Etter opplysninger senere i skiftet, var det enkem. som hadde den
   første datter Karen Jørgine Christophersdtr. med sin første kone
   Maren Olsdtr. og hun ble således dette bo uvedkommende. 
J.Hv.
Brt: 87 - 50

Net: 21 - 21.
*) A: BS 31 s.46.
B: BS 20 s.281b. C: (1850-54) 131b.

Bratsbergkleiva ble innlemmet i Skien kommune etter storbrannen på Kleiva i 1854.


Familie 71.
Kleiva 1845.

Arbeider
Christen Haraldsen
f. ca. 1779 d. 11/10-1838. ”Funden druknet i Elven ved Skien.”
g. 24/3-1801 m. Amborg Nilsdatter f. ca. 1780 d. 23/2-1841 på Kleiva.
1. Marthe Karine (tvilling) dpt. 21/3-1802 bg. 19/6-1802. ”Christen Haraldssøns tvill. pb. Marthe Karine f. BratsbergKl. 1/4 aar.”
2. Karen dpt. 21/3-1802 (tvilling) bg. 11/4-1802. ”Christen Haraldssøn tvill. pb. Karen ibid 3 uger.”
3. Marthe Karine dpt. 28/8-1803 bg. 15/12-1805. ”Christen Haraldssøns pb. Marthe Karine f. BratsbergKl., 2 1/3 aar.”
4. Nils dpt. 22/2-1807 bg. 17/8-1808. ”Christen Haraldssøns db. Nils ibid (Kleiva) 1 1/2 aar.”
5. Marthe Karine f. 16/1-1811 bg. 12/9-1813. ”Christen Haraldsens datter Marthe Carine 2 1/2 aar.”
6. Marthe Karine Christensdatter f. 8/1-1814 g.m. John Olsen. Se nedenfor.
7. Nils Christensen f. 27/7-1817.

F.f. Christen Haraldssøns Tvillinger pb. Marthe Karine og Karen f. Bratsb.Kl.: Clarine Andersdtr., Tone Davidsdatter, Anne Margarete Jensdtr., Maria Nilsdatter, Erik Knudssøn,
      Jon Olessøn, Gunder Jonssøn, Ole Jonssøn, Ole Halvorssøn, Jacob Larssøn.
F.f. Christen Haraldssøns pb. Marthe Karine f. Bratsb.Kl.:Nils Jacobssøns k., Lisbeth Johannisdtr, Anders Christenssøn, Jon Olessøn, Nils Jacobssøn.
F.f. Christen Haraldssøns db. Nils f. Bratsb.kl: Rasmus Halvorssøns k., Anne Karine Nilsdtr., Halvor Hanssøn, Jon og Lars Olessøn.
F.f. Christen Haraldssøns pb. Marthe Karine f. Bratsbergkl.: Halvor Gertssøns k., Karen Knudsdatter, Halvor Gertssøn, Jon Olessøn, Lars Nilssøn.
F.f. Christen Haraldsen og Amborg Nilsdtr.'s pb. Marthe Karine f. BradsbergKlev.:  Helene Christophersdtr., Ingeborg Olsdtr., Ole Olsen, John Olsen, Hans Rogstad.

Christen var i tjeneste på Bratsbergkleiva i 1801 hos skomaker Rasmus Halvorsen.
Hans Rogstad er nevnt som fadder for et av barna.


Familie 72.
Kleiva 1845.

Sagmester
John Olsen
fra Skien f. ca. 1805 d. 17/5-1847 på Kleiva, s.a. Ole Johnsen i Skien.
g. 11/8-1836 m. Marthe Karine Christensdatter herfra f. 8/1-1814, d.a. Christen Haraldsen. Se ovenfor.
1.
Maren f. 20/11-1836 d. 26/11-1836.
2. Mariane f. 19/2-1838 d. 4/3-1838.
3. Olava Johnsdatter f. 27/3-1839.
4. Andreas f. 14/1-1842 d. 25/12-1842.
5. Nils Christian Johnsen f. 8/6-1845.

Innerster her i 1845: Enke Kirsten Marie Sørensdatter(36) med sin sønn Nils Andreasen (12) og
sin mor Anne Marie Knudsdatter (79) som var enke og fattiglem.

Enka Marthe Karine Christensdatter ble g2g med Jens Jørgen Torkildsen Huken. Se nedenfor.

Bratsbergkleiva ble innlemmet i Skien kommune etter storbrannen på Kleiva i 1854.


Familie 73.
Kleiva 1845.

Arbeider
Jens Jørgen Torkildsen Huken
fra Fredriksvern (Stavern) f. ca. 1820, s.a. Tokild Christensen (Huken?).
g. 18/10-1850 m. enke Marthe Karine Christensdatter herfra f. 8/1-1814, d.a. Christen Haraldsen. Se ovenfor.

Marthe Karine Christensdatter var enke etter John Olsen. Se ovenfor.


Familie 74.
Kleiva 1845. 

Enke Sophie Larsdatter f. ca. 1794.
Datter: Inger Gurine Andersdatter f. ca. 1835.
Bodde her i 1845.


Familie 75.
Kleiva 1845.

Dagarbeider, innerst (leieboer)
Svend Hansen Nomme fra S. Brekkejordet dpt. 2/10-1791, s.a. Hans Svendsen. Se Familie 34 - S. Brekke 1801.
g. 12/10-1820 m. Anne Andersdatter fra Kleiva f. ca. 1795.
1. Hans Andreas f. 14/4-1820.
2. Anders Svendsen f. 3/4-1822 d. 5/6-1822 på Kleiva.
3. Hans Andreas Svendsen f. 22/12-1827.
4. Bendix Svendsen f. 29/6-1830 g. 13/5-1852 m. Inger Margrethe Davidsdatter fra Brekka i Solum f. ca. 1829, d.a. David Knudsen Brækka.

Fra Gjerpen kirkebok: ”Hans Andreas (Uægte), f. 12/4-1820.
Moder: Pige Anne Andersd., Bratsbergkleven. Fader: Svend Hansen Nomme, Bratsbergkleven.”

Svend Hansen (30) fra Bratsbergkleven ble innskrevet på Bratsberg Amtsykehus (”Radesykehuset” på
Osebakken) den 1/1-1822. Han ble utskrevet igjen den 6/5-1822 som frisk.

I 1830 var Svend Nomme skrevet som maler. I folketellingen 1845 var han dagarbeider og sjauer.

Fra Gjerpen KB: ”Anne Dorthea (NB), f. 18/12-1851, Uk. Bendix Svendsen, Bratsbergkleven og
Pige Inger Magrethe Davidsd fra Solum, nu Bratsbergkleiva Uægte. Anmeldt af Svend Numme.
Hjemmedøbt af Svend Hansen, Bratsbergkleven.”

Svend Hansen tok slektsnavnet til sin mor.

Bratsbergkleiva ble innlemmet i Skien kommune etter storbrannen på Kleiva i 1854.


Familie 76.
Kleiva 1845.

Arbeider
Søren Danielsen
fra Kleiva dpt. 23/5-1768 bg. 14/11-1813. ”Søren Danielsen f. Bradsberg Skov 49 aar.”, s.a. Daniel Jensen fra Ballestad. Se Familie 5 - Kleiva 1784.
g. 28/12-1792 m. Inger Augensdatter fra Augons plass under Strømdal dpt. 5/6-1770, d.a. husmann Augen Rasmussen.
1. Karen dpt. 6/10-1793 bg. 5/7-1795. ”Søren Danielssøns pb. Karen f. Bradsb.Kl. 1 3/4 aar.”
2. Daniel dpt. 6/3-1796 bg. 18/12-1796. “Søren Danielssøns db. Daniel u/Bradsberg 3/4 aar.“
3. Daniel Sørensen dpt. 22/10-1797.
4. Karen Maria Sørensdatter f. 21/9-1800. Bodde sammen med sin bror Isak på Kleiva i 1845. Trolig ugift.
5. Johannes Sørensen dpt. 16/1-1803 d. 26/5-1839 på Gravastrand i Eidanger g. i Eidanger m. enke Inger Eriksdatter fra Gravastrand, d.a. Erik Hansen (i Brevik) født i
    Kilebygda i Solum og Aaste Halvorsdatter.
    Barn 1. Inger Johanne Johannesdatter f. 14/6 1829 d. 1900 g. 8/4 1853 m. Christoffer Amundsen fra Nautser u. Bjørkevold i Eidanger.
6. Auen (Ove) dpt. 5/1-1806 bg. 2/3-1806. “Søren Danielssøns db. Ove f. Bratsb.Kl. 1/6 aar.”
7. Isak Sørensen dpt. 18/1-1807. Se nedenfor.
8. Augen Sørensen f. 20/12-1810. Se Familie 107 - Kleiva 1845.
9. Jens f. 25/3-1813 bg. 27/4-1813. ”Søren Danielsens db. Jens fra B.klev 1 mnd.”

F.f. Søren Danielssøns pb. Karen fra BradsbergKlev: Ingebor Ovesdtr., Anne Lisbeth Danielsdtr., Ove Rasmussøn, Johannes Danielssøn, Nils Nirissøn.
F.f. Søren Danielssøns db. Daniel f. Bradsb.kl.:Johannes Bøles k., Dorthe Ovesdtr., Rasmus Ovessøn, Anders Evenssøn, Isak Jacobssøn.
F.f. Søren Danielssøns db. Daniel u/Bradsberg: Inger Johannisdtr., Inger Johanne Danielsdtr., Ove Rasmussøn, Engelbert Johannessøn, Christen Pederssøn.
F.f. Søren Danielssøns pb. Karen Maria u/Bratsberg: Rasmus Ovessøns k., Anne Elisabeth Danielsdtr., Johannes Bøle, Jens Johannissøn, Christen Pederssøn.
F.f. Søren Danielssøns db.
Johannes f. Bratsb.Kl.: Jens Bøles k., Inger Johanne Danielsdatter, Daniel Hanssøn, Halvor Anderssøn, Lars Matthiæssøn.
F.f. Søren Danielssøns db.
Ove f. Bratsb.Kl.: Ingebor og Dorthe Ovesdtr., Jens Mortenssøn, Rasmus Ovessøn, Jens Halvorssøn
F.f. Søren Danielssøns db.
Isak f. Bratsb.kl.: Jens Mortenssøns k., Inger Johanne Danielsdtr., Halvor Anderssøn, Jens Halvorssøn, Jens Pederssøn.
F.f. Søren Danielssøns db.
Ove f. Bratsbergkl.: Jens Pederssøns k., Anne Jensdatter, Jens Mortenssøn, Jens Pederssøn, Engelbert Johannissøn.
F.f. Søren Danielsens db. Jens f. Br.Klev: Jens Mortensens k., Anne Jensdatter, Jens Mortensen, Engelbreth og Jens Johannesen.

Denne familien bodde i flere år på Skauen under Bratsberg.


Familie 77.
Kleiva 1845.

Arbeider
Isak Sørensen
herfra dpt. 18/1-1807, s.a. Søren Danielsen. Se ovenfor.
g. 27/12-1838 m. Karen Maria Knudsdatter fra Fossum f. 13/10-1813, d.a. hammersmed Knud Eriksen på Fossum. Se Familie 16 - Fossum 1801.
1. Søren Thomas Isaksen f. 26/3-1843.
2. Karl Isaksen f. 29/7-1847. Var først vognmann på Kleiva. Kjøpte senere S. Sneltvedt(1) og ble gårdbruker.

Andre beboere her i 1845: Enke Inger Augensdatter, hans Moder (77) og
Karen Maria Sørensdatter hans søster, ugift (45).

Bratsbergkleiva ble innlemmet i Skien kommune etter storbrannen på Kleiva i 1854.


Familie 78.
Kleiva 1845.

Kornmåler
John Larsen
fra Bratsberg(17) ”Myren” dpt. 20/7-1788, s.a. Lars Jonsen Skouen.
g. i Skien 16/5-1821 m. (enke?) Katrine Bolette Kittilsdatter f. ca. 1792.
Forlovere: ”Ole Hansen og Halvor Andersen, begge af Bradsbergkleven.”
1. Bertha Maria Johnsdatter f. 12/8-1821.
2. Jensine Johnsdatter f. 4/1-1824.
3. Lars Johnsen f. 10/7-182
6.
4. Kittil Johnsen f. 15/10-1829.
5. Anne Bergithe Johnsdatter f. 21/6-1832.
6. Agnethe Johnsdatter f. 22/4-1835.
7. Carl Johan f. 10/10-1838 d. 11/2-1839 på Kleiva.

F.f. = Faddere for ...

F.f. John Larsen Bratsbergklev og Cathrine Bolette Kittilsdatters Berta Marie: Pige Berthe Larsd. Bratsbergskov, pige Karen Engebretsd. af Skien, Lars Johnsen Bratsbergskov, Christen Bratsberg, Ole Larsen Bratsbergskov.
F.f. John Larsen BbKlev og Bolette Kittilsdatters
Jensine:
Kone Ingeborg Nielsd. Bratsb.kl., pige Marte Nielsd. af Skien, Niels Larsen Løberg, Ole Larsen Bratsb.kl., Lars Larsen ibid.
F.f. John Larsen BbKlev og Cathrine Kitilsdatters Lars: Lars Larsens Kone af Skien, pige Berthe Larsd. Bratsbergskov, Søren Jensen BbKlev, Ole Larsen Bratsb.Skov, Svenke Larsen ib., Knud Larsen ib.
F.f. John Larsen BbKlev og Kathrine Ketilsdatters Ketil: Anund Løbergs Kone Løberg, pige Anne Elisabeth Larsd. BbKlev, Ole Larsen Follestad, Lars Larsen af Skien, Svenke Larsen Bratsberg. Hjemmedøbt af Niels Løbergs Kone BbKlev.
F.f.

Denne familien bodde her fra de giftet seg i 1821. Alle barna ble født her. Andre beboere i huset i 1845:
Innerst, sjømann Jacob Halvorsen(20) og Innerst, enka, Mari Pedersdatter Fuhr (døv, 56) og hennes
barn: 1. sjøfarende Hans Christian Fuhr(21). 2. Markus (Martinsen) Fuhr (19). 3. Mariane Magdalena Fuhr(17) og
4. Andreas Fuhr(12).


Familie 79.
Kleiva 1845.

Matros
Nils Larsen Løberg
fra M. Løberg(B) dpt. 28/9-1788 d. etter 1858, s.a. Lars Nilsen Løberg.
g. i Ø. Porsgrunn krk. 7/8-1811 m. Severine Paulsdatter fra Gråten i Solum dpt. 18/4-1779 d. 8/6-1858 i Skien (Kleiva), d.a. Paul Nilsen og Berthe Larsdatter.
Forlovere: "Lars Halvorsen og Jacob Lie."
1. Paul Nilsen Løberg f. 11/9-1811 på Gråten i Solum. Se Familie 82 - Kleiva 1845.
2. Marthe Maria Nilsdatter f. 11/11-1814 g. 29/1-1835 m. Peder Hansen fra Skien, s.a. Hans Pedersen i Skien. Bodde i Skien.
    Barn 1. Severine Nicoline Pedersdatter f. ca. 1838. Vokste opp hos sin onkel Lars Nilsen på Kleiva.
    Barn 2. Hans Pedersen f. ca. 1840. Vokste trolig opp her hos besteforeldrene. Begge foreldrene døde trolig i Skien før 1845.
3. Lars Nilsen Løberg f. 3/4-1821 g. 13/12-1844 m. Ingeborg Gundersdatter. Se Familie 113 - Kleiva 1845.

F.f. Poul, fød 11. Sept. af forældre Nils Larsen og Severine Poulsdatter Graaten: Anne Andersdatter Graaten, Kisti Larsdatter Løberg i Gierpen, Isak Jensen og Lars Olsen i Graaten, Jacob Jacobsen Skien.
F.f. Nils Larsen og  Severine Poulsdtr., N. Frogners Marte Maria: Isak Holms k., Gunnild Olsdtr., Christen Isaksen, Hans Olsen, Jens Olsen.


Tjenestepike i 1845: Live Halvorsdatter(22).
Deres dattersønn, Hans Pedersen(6) bodde her i 1845.
Denne familien bodde under N. Frogner i 1814.

Bratsbergkleiva ble innlemmet i Skien kommune etter storbrannen på Kleiva i 1854.


Familie 80.
Kleiva 1845.

Sagmester
Hans Larsen
fra plass under Bratsberg dpt. 18/5-1800, s.a. Lars Hansen. Se Familie 85 - Kleiva 1801.
g1g 11/4-1822 m. Kirsten Gulliksdatter fra Erlands Venstøp dpt. 19/4-1789 d. 14/12-1836 på Kleiva, d.a. Gullik Amundsen.
Forlovere: "Niels Larsen, Anders Thomesen."
g2g 14/2-1839 m. Inger Christophersdatter fra Øvre Hoppestad(C) dpt. 7/9-1795, d.a. Christopher Christiansen Hoppestad.
1. Maren Laurine Hansdatter f. 16/5-1822 på Kleiva.
2. Mariane Hansdatter f. 23/7-1824 på Kleiva.
3. Lars Hansen f. 14/11-1826 på Kleiva.

F.f. Hans Larsen, Kirsten Gulliksd. Bratsbergklevens Maren Laurine: Nils Larsen kone Bratsb.kl., pige Anne Larsd. Løberg, Ole Larsen ibid., Simon Gulliksen af Skien, Ole Gulliksen ibid.
F.f. Hans Larsen, Kirsten Gulliksd. Bratsb.klevens Mariane: Pige Anne Kirstine Larsd. Løberg, pige Ingeborg (Sofie) Larsd. ibid., Niels Thorbjørnsen Bratsb.kleven, Anders Tommesen ibid., Thor Løberg.
F.f. Hans Larsen, Kirsten Gulliksd. Bratsb.klevens Lars: Pige Gunhild Nielsd. Brække, pige Anne Kirstine Larsd. Bratsb.kl., Simon Gulliksen af Skien, Ole Gulliksen ibid., Hans Andersen Stubberød.

Ekteparet Hans Larsen og Inger Christophersdatter bodde her alene i 1845.

17/12/1838     KIRSTEN GULLIKSDATTER      Bamble skifteprotokoller *)
Bratsberg-     - død for ca. 2 år siden. -          
kleiva         Arvinger: Enkem. og barna:
               Enkem. sagmester Hans Larssen, som ville gifte seg påny,
               1. Lars Hanssen          12 år.
               2. Maren Larine Hansdtr. 16 " , tjener hos Erik Isakssen Løbber.
               3. Mariane Hansdtr. 13 år, tjener hos Peder Hanssen på Blekebakken.
               Formynder for alle 3 ble Elias Anderssen Bratsbergkleiva.
Brt:    2 - 1 - 12
Gjeld: 23 - 0 -  0 (Insolvent)
*) A: BS 18 s.132-173. B: BS 21 s.329. C: BS 23 s.383b.


Familie 81.
Kleiva 1845.

Repslager, innerst
Realf Isaksen
fra Pustervikgt. i Skien f. ca. 1798 d. 5/11-1850 på Kleiva, s.a. bryggebærer Isak Torjersen f. ca. 1761 og Karen Kristine Davidsdatter f. ca. 1771.
g. i Skien krk. 20/8-1822 m. Ingeborg Christensdatter f. ca. 1784.
Forlovere: "Christen Isachsen, Anders Hansen Bingholdt."
1. Maren Karine f. 2/12-1825 på Kleiva d. 5/9-1824 på Kleiva

Denne familien bodde på Kleiva i 1825, 1835 og 1845.

Bratsbergkleiva ble innlemmet i Skien kommune etter storbrannen på Kleiva i 1854.


Familie 82.
Kleiva 1845.

Skipper
Paul Nilsen Løberg
fra Kleiva f. 11/9-1811 på Gråten i Solum d. 20/9-1889 i Eidanger, s.a. Nils Larsen Løberg. Se Familie 79 - Kleiva 1845.
g. 27/11-1834 m. Dorothea Halvorsdatter fra Kleiva dpt. 20/2-1808, d.a. Halvor Christensen Brændsæter. Se Familie 55 - Kleiva 1801.
Forlovere: "Skoleholder Christen Eriksen, Christen Halvorsen Mela."
1. Hansine Paulsdatter f. 2/10-1835.
2. Halvor Arnt Paulsen f. 16/10-1837 på Kleiva.
3. Nicoline Severine Paulsdatter f. 30/1-1840 på Kleiva.
4. Anne Marie Paulsdatter f. 24/1-1844 på Kleiva.
5. Pauline Paulsdatter f. 10/2-1847 på Kleiva.
6. Christen f. 13/12-1849 på Kleiva d. 25/1-1852 på Kleiva.

Tjenestepike her i 1845: Berthe Jørgine Rasmusdatter (17). Annen beboer i 1845: Ugift
skipstømmermann Christen Halvorsen (39).
Paul Nilsen Løberg forpaktet en jordvei med løpenr. 175 (bnr 9) av D. C. Blom på Bratsberg(1) i 1845.


Familie 83.
Kleiva 1845. To familier i samme hus. Se nedenfor.

Arbeider
Elias Andersen
fra Brekkejordet dpt. 9/9-1804, s.a. Anders Nirisen. Se Familie 12 - S. Brekke 1801.
g. 9/6-1840 m. Berthe Marie Thomasdatter fra Leppen under Løberg f. 20/2-1816, d.a. Thomas Jensen Leppen.
Forlovere: "Anders Thomasen Bratsb.kl. og Isak Eriksen Bratsb.kl."
1. Anne Marie Eliasdatter f. 12/9-1841 på Kleiva.
2. Marthe Eliasdatter f. 17/4-1844 på Kleiva.
3. Andrea Eliasdatter f. 6/7-1846 på Kleiva.
4. Elise Eliasdatter f. 20/10-1849 på Kleiva.
5. Thomas Eliassen f. 30/4-1852 på Kleiva.
6. Anders Eliassen f. 24/3-1855 på Kleiva.

Bratsbergkleiva ble innlemmet i Skien kommune etter storbrannen på Kleiva i 1854.


Familie 84.
Kleiva 1845. To familier i samme hus. Se ovenfor.

Sjauearbeider, leieboer ("inderst")
Nils Jacob Olsen
fra Åsen under Fossum dpt. 17/12-1797, s.a. Ole Nilsen.
g. 18/11-1825 m. Karen Margrethe Amundsdatter fra Fossum dpt. 18/12-1796, d.a. Amund Andersen Ulvsvandet. Se Familie 61 - Fossum 1801.
Forlovere: Jacob Jacobsen u. Fossum, John Halvorsen Bjørndalen.
1. Andreas Nilsen f. 10/12-1825.
2. Maren d. 25/2-1830.
3. Nils Jacob Nilsen f. 25/6-1831.
Se Familie 9 - S. Brekke 1845.
4. Olavus Nilsen f. 13/4-1834.
5. Jens Christian f. 14/5-1839 d. 26/2-1842 på N. Brekkej.

Denne familien bodde under Hyni i 1825. Deretter bodde de på N. Brekkejordet i 1842.
I 1845 leide de rom hos familien Elias Andersen på Kleiva. Senere skal de ha bodd
under S. Brekke.

Nils Jacob f. 23/4-1821 d. 2/9-1821. ”Uægte barn af Niels Jacob Olsen Fossum, 19 uger.”
Niels Jacob (Uægte), f. 23/4-1821, Moder: Afdøde pige Elisabeth Jensd. paa Fossum., Fader: Niels Jacob Olsen, Fossum.


Familie 85.
Kleiva 1845.

Sagmester
Anders Thomasen
fra Løberg(11) "Leppen" dpt. 30/12-1792 d. 16/10-1841 på Kleiva, s.a. Thomas Jensen, Løberg.
g1g 26/10-1819 m. Kirsti Larsdatter fra M. Løberg(B) dpt. 28/5-1780 d. 1/2-1830 på Kleiva, d.a. Lars Nilsen Løberg.
Forlovere: "Niels Johansen Løberg, Gunder Thomesen Løberg."
g2g 12/10-1830  m. Anne Andersdatter fra Findal i Solum dpt. 7/1-1798 i Solum d. 12/11-1831 på Kleiva, d.a. Anders Reiersen Findal.
Forlovere: "Søren Jensen Bratsbergkleiva, Gunder Axelsen Bratsbergkleiva."
g3g 13/11-1834 m. Inger Lauritzdatter fra Follestad f. ca. 1793, d.a. Lauritz Hansen i Porsgrund.
Forlovere: "Søren Jensen Bratsb.kl., Knud Halvorsen Bratsb.kl."
1. Thomas Andersen f. 16/9-1821 på Oseb. g. 27/12-1847 m. Live Halvorsdatter fra Bø pr.gj. f. ca. 1821, d.a. Halvor Olsen.
     Live Halvorsdatter var i tjeneste på Kleiva før hun giftet seg. Thomas var matros i 1847. De bodde på Kleiva under brannen i 1854.

Fra kirkeboka ved vielsen: I 1819 hadde Anders nylig dimitert som Grenader (vervet soldat).
1845: Enka Inger Lauritzdatter(52) bodde her med sin stesønn Thomas Andersen(24). Han
var da sjømann og seilte som matros.

Bratsbergkleiva ble innlemmet i Skien kommune etter storbrannen på Kleiva i 1854.


Familie 86a.
Kleiva 1845.

Arbeider
John Nilsen
f. ca. 1793.
g. i Eidanger 29/9-1818 m. Karen Andersdatter f. ca. 1798.
Forlovere: "Ole Andersen Lunde, Amund Knudsen Flogstad."
1. Anne Gurine f. 24/12-1818 d. 1/1-1830 på Kleiva.
2. Anne Gurine d. 17/3-1820 på Kleiva.
3. Andreas Johnsen f. 25/3-1821. Se nedenfor.
4. Anne Gurine f. 6/7-1823 d. 4/10-1823.
5. Anne Gurine f. 6/10-1824 d. 25/11-1824.
6. Berthe Marie f. 15/2-1826 d. 20/7-1826.
7. Berthe Marie d. 12/11-1827 på Kleiva.
8. Anne Gurine f. 14/11-1828 d. 2/1-1829 på Kleiva.
9. Nils f. 24/9-1831 d. 8/10-1831. Kun hjemmedøpt.
10. Nils f. 13/8-1833 d. 27/8-1833. Kun hjemmedøpt.
11. Gunhild Maria f. 1835 d. 1/3-1835.

Både Jon og Karen (Kari) var i tjeneste på Lunde i Eidanger før de giftet seg.


Familie 86b.
Kleiva 1845.

Daglønner, innerst
Andreas Johnsen
herfra f. 25/3-1821, s.a. John Nilsen. Se ovenfor.
g. 23/10-1845 m. Maren Maria Tollefsdatter fra Kleiva f. 30/10-1824, d.a. Tollef Jensen Sørbøe. Se Familie 145 - Kleiva 1845.
1. Johan Andreasen f. 17/9-1845 på Kleiva.
2. Hanna Andreasdatter f. 25/10-1851 på Kleiva.

Maren Maria var født på Sørbø, Andreas på Kleiva.

Bratsbergkleiva ble innlemmet i Skien kommune etter storbrannen på Kleiva i 1854.


Familie 87.
Kleiva 1845. To familier i samme hus. Se nedenfor.

Arbeider, senere matros
Anders Isaksen
fra Kleiva dpt. 5/9-1790 d. 18/2-1839 på Kleiva, s.a. Isak Paulsen. Se Familie 33 - Kleiva 1801.
g1g 27/12-1811 m. Anne Andersdatter fra Kleiva(?) f. ca. 1786 d. 9/6-1815 på Kleiva.
Forlovere: "Lars Nielssøn, Christen Haraldssøn."
g2g 19/10-1815 m. Anne Olsdatter Pross f. 1772 d. 17/12-1840 på Kleiva
Forlovere: "Rasmus Halvorsen Riis, Rasmus Trulsen. Begge paa Bratsbergkl."
1. Maria f. 9/9-1812 bg. 11/11-1812. ”Anders Isakssøns pb. Maria f. Bratsbergkleiva 1 mnd.”
2. Anders f. 9/11-1813 d. 21/8-1815.
Barn i 2. ekteskap:
3. Isak Andersen f. 11/10-1816. Se nedenfor.

F.f. Anders Isakssøns pb. Maria f. Bratsbergkl: Hans Jacob Halvorssøns k., Inger Kirstine Nilsdtr., Nils Pederssøn Ole Christenssøn, Hans Jacob Halvorssøn.
F.f. Anders Isaksen og Anne Andersdtr. f. Bratsbergklevs db. Anders: Ane Olsdtr., Ingebor Olsdtr., Hans Jacob Halvorsen, Christian Halvorsen, Lars Svendsen.

Anders Isaksen bodde ikke i Gjerpen eller omegn i 1801. Han var trolig på sjøen.


Familie 88.
Kleiva 1845. To familier i samme hus. Se ovenfor.

Dagarbeider
Isak Andersen
herfra f. 11/10-1816, s.a. Anders Isaksen. Se ovenfor.
g. 13/5-1845 m. Berthe Petronelle Hansdatter fra Fossum f. 22/9-1809, d.a. Hans Andersen. Se Familie 67 - Fossum 1835.
1. Hans Andreas f. 16/8-1845 d. 26/12-1847 på Kleiva.
2. Anne Berthea f. 7/2-1848 d. 21/3-1848 på Kleiva.
3. Andreas Isaksen f. 28/2-1849 på Kleiva.
4. Inger Andrea f. 31/3-1850 under Tufte d. 7/2-1853 på Bratsbergkleiva.
5. Hans f. 29/7-1851 d. 1/3-1852 på Kleiva.
6. Inger Andrea Isaksdatter f. 18/2-1853 på Kleiva.
7. Sophie Isaksdatter f. 17/9-1854 på Follaug.
8. Jensine Isaksdatter f. 28/6-1856 på Follaug.
9. Abraham Isaksen f. 4/8-1858 på Stensåsen under Sørbø.
10. Marie Isaksdatter f. 15/3-1860 på Stensåsen.

Begge ektefellene bodde på Kleiva før de giftet seg. 

Ifølge folketellinga 1845:
Isak Andersen var døv og bodde her med sin kone og sønnen Hans Andreas.
Hans fars søster (faster), ugifte Ingeborg Isaksdatter. Hun var 57 år og hadde hatt slag.
Hun døde her 23/5-1853.
Nils Gundersen Tambour(12). De to sistnevnte med støtte fra Gjerpen Fattigvesen.

Familien flyttet til N. Løbergrønningen på 1860-tallet.

Bratsbergkleiva ble innlemmet i Skien kommune etter storbrannen på Kleiva i 1854.


Familie 89.
Kleiva 1845. To familier i samme hus. Se nedenfor

Enke og fattiglem, Anne Jensdatter(68) -  f. ca. 1777, var oppført som husmor her i 1845.


Familie 90.
Kleiva 1845. To familier i samme hus. Se ovenfor.

Daglønner, innerst
Kittel Rasmussen
f. ca. 1822, s.a. Rasmus Kittelsen.
g. 13/5-1845 m. Anne Knudsdatter fra Kleiva f. 16/11-1817, d.a. ”pige” Maren Nilsdatter fra Kleiva og Knud Nilsen ”ved Jægerkorpset” på Kleiva.
1. Maren Margrethe Kittelsdatter f. 9/4-1845 på Kleiva.

Denne familien har trolig flyttet ut av Gjerpen. Kanskje til Skien?

Bratsbergkleiva ble innlemmet i Skien kommune etter storbrannen på Kleiva i 1854.


Familie 91.
Kleiva 1845.

Sjauer og innerst John Nilsen f. ca. 1791 bodde her. Det var også notert: ”Konen hos O. Bergs enke.”


Familie 92.
Kleiva 1845.

Sagmester
Isak Eriksen
fra Bratsberg(19) dpt. 26/1-1806, s.a. sagmester Erik Nilsen.
g.m. Anne Jørgine Torjersdatter f. ca. 1805.
1. Karen Marie f. 10/4-1830 d. 6/12-1831 på Kleiva.
-   Dødfødt drengebarn f. 3/12-1832.
2. Karen Marie Isaksdatter f. 23/2-1834.
3. Erik Isaksen f. 12/12-1836.
4. Anne Kirstine f. 16/5-1839 d. 20/5-1848 på Kleiva
5. Niels Andreas f. 3/5-1842 d. 12/8-1843 på Kleiva
6. Nicoline Andrea Isaksdatter f. ca. 1844.

Alle barna bortsett fra nr. 6 er født på Kleiva.

Bratsbergkleiva ble innlemmet i Skien kommune etter storbrannen på Kleiva i 1854.


Familie 93.
Kleiva 1845.

Sjauer
Peder Knudsen
fra Kleiva f. 16/7-1797 i Stavern d. 16/10-1854 på Kleiva, s.a. Knud Rasmussen. Se Familie 34 - Kleiva 1801.
g. 13/9-1821 m. Johanne Frederikke Larsdatter Skiold fra Fossum dpt. 9/6-1799, d.a. Lars Halvorsen Skiold. Se Langangen(B) under Fossum.
Forlovere: "Anders Isaksen Bratsb.kl., Jens Johnsen Bratsb.kl."
1. Knud Pedersen f. 24/10-1820 på Fossum. Se Familie
2. Ingeborg Pedersdatter f. 7/12-1823 på Kleiva g.m. Peder Pedersen. Se Søli 1865.
3. Christine Pedersdatter f. 7/8-1826 på Kleiva.
4. Anne Larine Pedersdatter f. 20/7-1829 på Kleiva.
5. Christen f. 12/9-1832 på Bratsbergkleiva d. 3/3-1840 på Kleiva.
6. Johan Fredrik Pedersen f. 12/7-1835 på Kleiva.
7. John Peder Pedersen f. 23/6-1838 på Kleiva.

Leieboer i huset i 1845: Innerst og sjauer ”Ingebret Syversen Skottet” (25).
Skottet er en gammel husmannsplass under Hyni.


Familie 94.
Kleiva 1845. Skauen under Bratsberg.

Her var oppført Thor Andersen med familie. Se Bratsberg(33) “Skauen“.


Familie 95.
Kleiva 1845. Bommen.

Smed
Anders Jacobsen Løvaas
fra Løvåsen under Skogsrød dpt. 16/7-1786 d. før 1845, s.a. Jacob Andersen Løvaas.
g. 31/8-1818 m. Oline Elisabeth Andersdatter fra Gråten i Solum dpt. 23/2-1794 i Solum, d.a. Anders Thorsen dpt. 20/10-1754. Se også Kristiansflid(1).
Forlovere: "Thron Olsen Osebakken, Ole Olsen ibid."
1. Marine Andersdatter f. 21/4-1820 på Osebakken.
2. Jacob Andersen f. 26/6-1822 på Osebakken. Se nedenfor.
3. Gunhild Andersdatter f. 16/3-1825 på Kleiva.
4. Christiane Andersdatter f. 2/1-1827 g.m. Erik Halvorsen Kolle. Se Familie 45 - Kleiva 1854.
5. Marthe Andersdatter f. 10/10-1829 g.m. Thomas Hansen Bjerva fra Lunde i Tel. Se Falkum.
6. Anders Andersen f. 12/4-1833.

Oline bodde på Bratsberg(33) ”Skauen” hos sin bror Thor Andersen før hun giftet seg.
Denne familien bodde først en tid på Osebakken. De kom hit rundt 1825.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Smed Anders Jacobsen, Osebakken og Oline Andersdatters Marine. Thor Andersens kone Bratsbergskov, pige Inger Jacobsd. Oseb., Even Løberg, Thron Olsen Oseb., Ole Olsen ib.
F.f. Anders Jacobsen, Osebakken og Oline Elisabeth Andersdatters
Jacob:
Kone Mari Jacobsd. (Bratsberg) Skoven, pige Anne Elise Larsd. Porsgrund, Skrædder Søemoe Oseb., Tron Olsen ib., Niels Jacobsen Skogsrød.
F.f. Anders Jacobsen, BbKl. og Oline Andersdatters Gunhild: Niels Markers kone Bratsb.kl., pige Anne Jacobsd. ibid., Thor Andersen ib., Ole Tollefsen af Skien, Ole Jacbsen Bratsb.kl.
F.f.
Anders Jacobsen Bommen, Bbkl. og Oline Andersdatters Christiane: Halvor Larsens Kone Wenstøb, pige Live Kittilsd., Skien, Thor Andersen Skauen, Niels Jacobsen Løberg, Ole Tollefsen af Skien.
F.f.
Smed Anders Jacobsen BbKl. og Oline Andersdatters Marthe: Ole Tollefsens K., Blegebakken, P. Ingeborg Hansd. Folloug, Gunder Tommesen Løberg, John Gundersen ib., Johannes Jensen Ballestad.
F.f. Smed Anders Jacobsen BbKl og Oline Andersdatters 
Anders: Thor Andersens K., Bratsberg, P. Berte Pedersdatter BbKlev, Thor Andersen Bratsberg, Ole Jacobsen BbKlev, Halvor Larsen Wenstøb.

Enka ”Oline Andersdatter Smed” bodde hos sin bror, Thor Andersens på Skauen i
1845 med sin sønn Anders Andersen(13). Hun hadde behov for kommunal støtte og i
fattigkomisjonens fortegnelse av 1845 er det skrevet følgende: ”Oline Andersdatter Smed,
52 aar. Fødested: Solum. Nuværende Opholdssted: I Huus som tilhører Broderen Thord Andersen.”

Olines farfar var Thor Kittilsen fra Seljord. Se Kristiansflid(1).

Bratsbergkleiva ble innlemmet i Skien kommune etter storbrannen på Kleiva i 1854.


Familie 96.
Kleiva 1845. Skauen.

Daglønner, innerst
Jacob Andersen
herfra f. 26/6-1822 på Osebakken, s.a. Anders Jacobsen Løvaas. Se ovenfor.
g i Skien 22/3-1846 m. Inger Halvorsdatter fra Kolle(4) i Holla
f. 20/1-1817, d.a. Halvor Tormosen Kolle.
Forlovere: "Vægter Sondre Gundersen Løberg og arb. Erik Halvorsen."

Bodde med dem i 1845: Matros Halvor Halvorsen (23). Inger Halvorsdatter var da kalt "kjæriste".


Familie 97.
Kleiva 1845.

Vekter
Abraham Jacobsen Ballestad
fra N. Ballestad(1) dpt. 13/1-1793 d. 4/3-1844 på Bratsbergkleiva, s.a. Jacob Hansen Ballestad.
g. 6/11-1821 m. Karen Jensdatter fra Brånan under Ballestad dpt. 10/6-1798, d.a. Jens Johannesen Ballestad.
Forlovere: "Erik Bøhle, Hans Jacobsen Ballestad."
1. Marthe Kirstine f. 14/9-1822 d. 19/1-1823 på Ballestad.
2. Isak Abrahamsen f. 13/10-1826. Var i 1845 i tjeneste hos Hans Jensen på Ballestadmyra. Se Familie 5 - Bøle 1865.
3. Johannes Abrahamsen f. 23/7-1829 på Ballestad.
4. Karen Turine Abrahamsdatter f. 30/10-1832. Bodde i 1845 som fattiglem (12 år) hos Bent Johnsen på Kleiva. Hadde til da ingen skolegang.
5. Ingeborg Karine Abrahamsdatter f. 16/2-1836 på Ballestad.

Denne familien bodde tidligere som gårdbrukere på Ballestad(1). Alle barna er født der.
De flyttet til Kleiva mellom 1839 og 1844. Karen var i 1845 enke og fattiglem og bodde hos
Anders Hansen på Kleiva sammen med enka nedenfor.

Det opplyses i ”Fattigkomisjonens fortegnelse” av 1845: ”Enke fra 1843 efter Vægter Abraham Ballestad,
Godt Rygte, Arbeidsfør, Eier intet, ernærer sig ved Dagarbeide, Har en Søn som tjener.”

Bratsbergkleiva ble innlemmet i Skien kommune etter storbrannen på Kleiva i 1854.


Familie 98.
Kleiva 1845.

Arbeider
Rasmus Kittilsen
f. ca. 1801 d. 16/12-1833 på Kleiva, s.a. Kittil Rasmussen.
g. 12/6-1823 m. Jessine Margrethe Henriksdatter Kjønig ”Sina” fra Rustan under N. Brekke dpt. 29/6-1800, d.a. Henrik Kjønig.
Forlovere: "Svend Hansen Nomme?, John Nielsen, Bratsbergkl."
1. Kittil Rasmussen f. 12/4-1823 på Kleiva.
2. Anne Kirstine Rasmusdatter f. 9/7-1825 d. 18/4-1839 på Kleiva.
3. Berthe Jørgine Rasmusdatter f. 2/5-1828 på Kleiva.
4. Henrikke Rasmusdatter f.  27/4-1831 på Kleiva.

Ingeborg Rasmusdatter (Uægte), f. 9/11-1821, Moder: pige Pernille Larsd. Brækkejordet.
Fader: Rasmus Kittilsen, Kleiva.

Det var Enka og barna som bodde her i 1845.
Enka fikk et barn, Christiane Christiansdatter f. 29/5-1836. Faren var Christian Johnsen på Kleiva.

Det opplyses i fattigkomisjonens fortegnelse av 1845, at enka "Sina" Henriksdatter var født i Gjerpen,
at hun og 2 barn bodde hos Karen Engrav på Bratsbergkleiva, at hun hadde vært straffet en gang for
tyveri og hadde ett ”uægte” barn etter sin manns død.


Familie 99.
Kleiva 1845.

Daglønner
Nils Eriksen
fra Bratsberg(19) dpt. 26/1-1800 d. 8/11-1852 på Kleiva, s.a. sagmester Erik Nilsen.
g. i Solum krk. 3/1-1841 m. Maren Kirstine Pedersdatter dpt. 24/6-1811 i Solum, d.a. Peder Andersen Klovholt-plass og Ingeborg Christensdatter.
1. Anne Maria f. 25/10-1843 på Kleiva d. 6/11-1843 på Kleiva ”Døde før Daabens Konfirmation.”
2. Peder Nilsen f. 29/1-1846 på Kleiva.
3. Erik Nilsen f. 11/4-1849 på Kleiva.

Bratsbergkleiva ble innlemmet i Skien kommune etter storbrannen på Kleiva i 1854.


Familie 100.
Kleiva 1845.

Daglønner
Nils Jacobsen Bergman
fra Kleiva dpt. 19/12-1790, s.a. Jacob Nilsen Bergman. Se Familie 35 - Kleiva 1801.
g. 16/6-1825 m. Dorthe Rasmusdatter f. ca. 1795, d.a. smed Rasmus Hansen.
Se Familie 41 - Kleiva 1801.

Jeg finner ingen barn døpt i Gjerpen. Gard Strøm.


Familie 101.
Kleiva 1845.

Arbeider, daglønner
Bent Johnsen
fra Sagene på Ulefoss i Holla f. 1/7-1813, s.a. skipper John Bentsen på Sagene. Se Familie 23 - Sagene 1822.
g. i Gjerpen 22/11-1843 m. Ragnhild Olsdatter fra Kleiva f. 7/8-1816, d.a. Ole Svendsen Kopper. Se Familie 43 - Kleiva 1784.
1. John Bentsen f. 27/11-1843 på S. Brekkejordet.
2. Olavus Bentsen f. 6/7-1845 på Kleiva.
3. Berthe Kirstine Elisabeth Bentsen f. 1/7-1848 på Kleiva.
4. Ole f. 1/1-1851. ”Død før Daabens Bekræftelse. Hjemmedøbt af Faderen.”
5. Berthine Bentsdatter f. 23/7-1853 på Kleiva.

“Fattiglemmet” Karen Turine Abrahamsdatter(12) bodde her i 1845.


Familie 102.
Kleiva 1845. Samme hus som ovenfor.

Arbeider, innerst
Jacob Isaksen Bommen
fra Kleiva dpt. 29/7-1798 d. 6/8-1846 på Kleiva, s.a. Isak Jacobsen Bommen. Se Familie 15 - Kleiva 1801.
Jacob var i 1845 oppført som enkemann og bodde som innerst hos familien ovenfor.

Bratsbergkleiva ble innlemmet i Skien kommune etter storbrannen på Kleiva i 1854.


Familie 103.
Kleiva 1845.

Snekker
Anders Hansen
fra Gulset f. ca. 1801, s.a. Hans Olsen under Gulset.
g1g m. Inger Aavaldsdatter.
g2g 8/7-1838 m. Pernille Kirstine Pedersdatter fra (Kvisladalen?) i Siljan f. ca. 1788, d.a. Peder Pedersen i Siljan.
1. Hans Aavaldus Andersen f. ca. 1826

Pernille var fraskilt da hun giftet seg med Anders Hansen. 

12/5/1838              INGER AAVALDSDATTER        Bamble Skifteprot. nr. 21 s. 313.
Bratsberg-             Enkemann Anders Hanssens avdøde kone Inger Aavaldsdatter av Bratsbergkleiva     
kleiva                    har intet etterlatt seg til skifte og deling mellom hennes etterlatte barn og herværende
                            enkemann, der nå akter å innlate seg i nytt ekteskap, - som herved på forlangende attesteres.

                            Limie den 12.mai 1838.  
P. Pederssen.


Familie 104.
Kleiva 1845.

Matros
Ole Andersen
f. ca. 1813.
g.m. Maren Gundersdatter f. ca. 1811.
1. Aslak Olsen f. ca. 1826 (ikke i Gj.). Var ”søfarende” i 1845.

Ingen innflyttningsattest. Ikke gift i Gjerpen.

Bratsbergkleiva ble innlemmet i Skien kommune etter storbrannen på Kleiva i 1854.


Familie 105a.
Kleiva 1845.

Tømmermann og skomaker
Bent Jacobsen
fra Løbergmyra(A) u. Løberg dpt. 12/5-1788, s.a. Jacob Anundsen.
Se Kolkinnmyr(1) under Follaug.

Innerst Marthe Evensdatter f. ca. 1802.
”Hendes fraskildte mand boer ikke her paa Staden.”
Sønn: Gunder Henriksen f. ca. 1836 (ikke i Gjerpen).


Familie 105b.
Kleiva 1845.

Arbeider
Jon Jacobsen fra Løbergmyra(A) u. Løberg dpt. 20/1-1782, s.a. Jacob Anundsen.
g. 3/12-1811 m. Karen Hansdatter "fra Lille Huvet i Helgen, Holla" f. ca. 1784.
Forlovere: Isach Løberg, Gunder Evenssøn.
0. bg. 26/1-1817. ”Jon Jacobsens dødfødte Drengebarn, Bratsbergklev.”

1. Anne Gurine Jonsdatter f. 8/1-1819 på Kleiva.

F.f. Jon Jacobsen Bratsbergkl. og Karen Hansdatters Anne Gurine: Moderen selv, pige Karen Hansdatter, Bratsbergkl., Jens Olsen Løberg,
      Bent Jacobsen ibid., Peder Hansen af Melum.

Kanskje?
Dåp i Solum 25/3-1787: Døbt uægte et Pigebarn kaldet Karen, moderen Birthe Olsdatter fra Gierpen,
faderen efter angivelse Hans Tostensen, uconfirmeret Dræng.
Faddere: Ingeborg Vasdahlen, Maria Andersdatter, Peder Vasdahlen, Johannes Gundersen.

Denne familien hører egentlig ikke hjemme her i 1845. De flyttet i ca. 1822 til Drangedal
som arbeidsfolk. Derfra flyttet de videre til Henneseid i 1838.

Bratsbergkleiva ble innlemmet i Skien kommune etter storbrannen på Kleiva i 1854.


Familie 106.
Kleiva 1845.

Tømmermann
Tov Jonsen
fra Sverige under Mo dpt. 8/5-1791 d. 4/12-1855 på Kleiva, s.a. Jon Tovsen.
g. 8/4-1817 m. Maren Halvorsdatter fra S. Eriksrød dpt. 8/9-1799 d. 18/3-1852 på Kleiva, d.a. Halvor Olsen Eresrød.
Forlovere: "John Alvsen Løvaas, Engebret Sigurdsen und. Moe."
1. Turine Tovsdatter f. 9/11-1819 på Flata g.m. Ole Henriksen. Se Familie 151 her.
2. Halvor f. 5/6-1822 på Eriksrød d. 8/10-1822 på Eriksrød.
3. Anne f. 14/9-1823 på Flata under Mo.
4. Halvor Tovsen f. 12/5-1826 på Sem d. 6/6-1885 i Kasson, Minnesota. Emigrerte 1844 til Oconomowoc twp., Waukasha Co., Wisc, g. 24/3-1850 med
    Jørgine Marie Abrahamsdatter fra Stilnestangen i Sannidal f. 6/9-1829 d. 23/6-1912, d.a. Abraham Martinsen Stilnestangen og Inger Bjørnsdatter.
    Flyttet i 1868 til Dodge Co., Wisc. De kom siden til Kasson, Minnesota.
5. Gurine f. 3/6-1829 på M. Sem d. 4/10-1829 på M. Sem.
6. Johan Thovsen f. 12/8-1830 på Sem g. 24/11-1853 m. Inger Karine Christiansdatter fra Kleiva, d.a. Christian Halvorsen.
7. Ole f. 21/1-1833 på Sem.
8. Ole Thovsen f. 13/4-1834 på Sem d. 22/6-1833 på Sem.
9. Tov Thovsen f. 16/6-1838 under Sem nedre.
10. Anders f. 16/2-1841 på Lund d. 22/6-1843 på Kleiva.

Denne familien bodde først en tid på Flata under Mo, deretter var de ett års tid på S. Eriksrød hos Marens familie.
Siden bodde de på Åsen und. Sem fra ca. 1825 til ca. 1840, da de kom til Lund.
De kom til Bratsbergkleiva noe før 1845.

Tov Jonsen hadde vært enkemann i 3 ½ år, da han døde av lungebetennelse på Bratsbergkleiva i 1855.

Tov ble far til et barn året før han giftet seg:
John (Uægte), f. 3/12-1816, Moder: pigen Birte Olsd. Hougedal i Luxefield., Udlagt til Barnefader: Tov Johnsen Flaten und. Moe.”


Familie 107.
Kleiva 1845.

Bjelkehugger
Augen Sørensen
fra Kleiva f. 20/12-1810 d. 5/6-1895 på Kleiva i Skien, s.a. Søren Danielsen. Se Familie 76 - Kleiva 1845.
g. i Skien krk. 6/11-1840 m. Marthe Kristine Stoesdatter f. 4/11-1815 på Skotland under Hyni d. 30/12-1901 på Kleiva i Skien, d.a. Sto Engebretsen og Johanne Marie Christensdatter.
Forlovere: "Solve Sørensen og Ole Halvorsen."
1. Søren Augensen f. 28/12-1840 på Kleiva g. 7/6-1863 m. Inger Petrea Andersdatter fra Nøklegård(3) "Myra"
f. 29/1-1836, d.a. Anders Andersen Myren. Bodde i Baneveien på Bakken i Skien.
2. Inger Johanne Augensdatter f. 31/10-1843 på Kleiva g.m. enkemann Lars Hansen Pladsen. Se Vosserødklev.
3. Johannes Augensen f. 19/4-1846 på Kleiva. Se hans sønn Otto Johannessen Bratsberg på Grini(14).
4. Marie Anne Augensdatter f. 14/3-1849 på Kleiva.
5. Karl Augensen f. 31/12-1851 på Kleiva.
6. Kristian Augensen f. 22/4-1854 på Kleiva. Se nedenfor.
7. Margrethe Augensdatter f. 9/2-1857 på Kleiva.
8. Katrine Augensdatter f. 24/8-1859 på Kleiva.

Marthe Kristine ble konfirmert i Eidanger krk. den 9/10-1831 med bosted Skrapklev.
I konfirmasjonsprotokollen stod det i tillegg at hun var døpt den 3. des. 1815, men ikke hvor.

Familien er nevnt i folketellingen for Skien både i 1865 og 1875. Noen av barna ble boende
på Kleiva. Andre flyttet til andre steder.

Kristian Augensen herfra f. 22/4-1854 på Kleiva d. 1/10-1875 på Bratsberg.
g. i Gjerpen kirke 9/8-1874 m. Anne Helvig Hansdatter fra Åsen under Berberg f. 12/4-1850, d.a. Hans Jacobsen.
1. Hans Andreas f. 10/8-1874 på Bratsbergkleiva (døpt i Gjerpen) d. 13/9-1874. "
Barnet døde paa veien til Kirken 13. Sept. 1874. Udøbt."
2. Kristiane Kristiansdatter f. 28/1-1876 på Bratsbergkleiva i Skien, men døpt i Gjerpen g.m. Jonas Severin Sivertsen. Se Familie 91 - Bøle 1900.

Enka Anne Helvig Hansdatter ble g2g med enkemann Lars Olsen. Se Ekornrød under Bratsberg.

Bratsbergkleiva ble innlemmet i Skien kommune etter storbrannen på Kleiva i 1854.


Familie 108.
Kleiva 1845.

Sagmester
Knud Halvorsen
fra Kleiva dpt. 30/8-1801, s.a. Halvor Andersen Giedeboen. Se Familie 31 - Kleiva 1801.
g. i Skien 28/12-1831 m. Ingeborg Olsdatter fra Holla? f. ca. 1808.
Forlovere: Saugm. Knud Isachsen og Thomas Gunder Axelsen.
1. Inger Gurine f. 11/7-1832 d. 20/10-1836 på Kleiva.
2. Olava Knudsdatter f. 9/11-1834 på Kleiva.
3. Inger Olava Knudsdatter f. 9/11-1836 på Kleiva.

Det er nevnt i folketellingen 1845 at Knud Halvorsen var vanfør.


Familie 109.
Kleiva 1845.

Arbeider
Halvor Haraldsen
fra S. Brekkejordet f. 21/9-1810, s.a. Harald Rasmussen. Se Familie 2 - S. Brekke 1810.
g. 30/12-1834 m. Berthe Marie Ellefsdatter fra plass under Ø. Klyve i Solum dpt. 5/6-1808 i Solum, d.a. Ellef Jensen og Maria Pedersdatter.
Forlovere: Peder Evensen Brekke, Torjer Andersen Skien.
1. Hans Edvard Halvorsen f. 22/8-1834.
2. Andreas Martin Halvorsen f. 1/9-1837.

Innflyttet til Gjerpen 23/5-1834:
Berthe Marie Ellefsd., p., 25. Tjenestepige.
Fra Porsgrund til Bratsbergkleven.
Att. dat. 16/5-1834.

Mannen var ”Bortrømt” i 1845.

Bratsbergkleiva ble innlemmet i Skien kommune etter storbrannen på Kleiva i 1854.


Familie 110.
Kleiva 1845.

Arbeider
Lars Eliassen
fra Kåsa under Skjelbred i Solum dpt. 15/2-1789 i Solum d. 2/11-1847 på Kleiva, s.a. Elias Asbjørnsen og Kari Larsdatter.
g. 19/7-1816 m. Margarethe Axelsdatter fra S. Hyni(A) dpt. 1/5-1790, s.a. Axel Nilsen Hyni.
Forlovere: "Peder Siversen Bratsbergkl., Niels Axelsen Hynie."
1. Karen Gurine Larsdatter f. 21/9-1816 på Gulset.
2. Andrea Larsdatter f. 30/5-1818 på Kleiva.
3. Elias Larsen f. 30/10-1822. Se nedenfor.
4. Axel f. 18/12-1825 f. 6/1-1830.
Døde av difteri.
5. Axel Larsen f. ca. 1831.
6. Lars Larsen f. ca. 1836.


Familie 111.
Kleiva 1845.

Arbeider, innerst
Elias Larsen
herfra f. 30/10-1822, s.a. Lars Eliasen. Se ovenfor.
g. i Eidanger krk. 11/7-1845 m. Elen Marie Pedersdatter fra N. Grava ”Ødegården ” (65/5) i Eidanger f. 13/1-1817 i Eidanger, d.a. Peder Isaksen og Karen Jacobsdatter. Se Eidanger, bind 3, side 476.
1. Karen f. 25/9-1845 på Kleiva d. 18/3-1848 på Brekkejordet.
2. Lars Peter Eliassen f. 3/9-1849 på N. Brekkejordet. Konf. i Skien krk. 2/10-1864.
3. Carl Edvard Eliassen f. 31/12-1855 på Brekkejordet.

Innflyttet til Gjerpen i Juli 1845.
Anmeldt: 12/12-1845.
Navn, alder: Elen Marie Pedersd., 28
Hensigt: Gift med Elias Larsen.
Fra: Eidanger.
Til: Bratsbergkleven.


Bratsbergkleiva ble innlemmet i Skien kommune etter storbrannen på Kleiva i 1854.


Familie 112.
Kleiva 1845.

Skomaker, siden vognmann
Gunder Axelsen Hynie
fra S. Hyni(A) dpt. 3/6-1798 d. 21/5-1860 i Skien, s.a. Axel Nilsen Hynie.
g1g i Holla krk. 26/1-1819 m. Gunhild Olsdatter fra Kåsa under Prestegården i Holla f. 1/1-1798 d. 13/8-1822 på Kleiva, d.a. Ole Andersen Kaasa.
Forlovere: "Ole Gladholt og Ole Lommerud."
g2g i Skien 20/5-1823 m. Johanne Christensdatter fra Skien f. ca. 1779 d. 10/3-1838 på Kleiva
Forlovere: "Jens Christensen, Lars Eliasen."
g3g 16/12-1852 m. Anne Abrahamsdatter fra Kløverød i Siljan f. 1819, d.a. Abraham Isaksen Kløverød.
Barn i 1. ekteskap:
1. Andreas Gundersen f. 21/3-1819. Var ugift snekker og bodde hjemme i 1845.
2. Ingeborg Gundersdatter f. 12/10-1821 g.m. Lars Nilsen Løberg. Se nedenfor. 

Skifte på Kåsa u. Holla Prestegård i 1819:
NTS 1815-20     Ingeborg Clausdatter, død;
825a-826b.         enkemann Ole Gundersen (!Ole Andersen!) og barna:
                1. Anders Olsen 18 år;
                2. Claus Olsen 7 år;
                3. Gunnild Olsdatter g.m. Gunder Axelsen i Gjerpen
                4. Mari Olsdatter 15 år;
                5. Ingeborg Olsdatter 12 år.
Formynder for nr. 1, 2, 4 og 5: Morbroren Anders Clausen Brun i Solum

 


Familie 113.
Kleiva 1845.

Skipstømmermann, senere los, leilending
Lars Nilsen Løberg
f. 3/4-1821 d. etter 1881, s.a. Nils Larsen Løberg på Kleiva. Se Familie 79 - Kleiva 1845.
g. 13/12-1844 m. Ingeborg Gundersdatter herfra f. 12/10-1821 d. 17/4-1881 i Skien (Kleiva), d.a. Gunder Axelsen Hyni.
1. Gunhild Larsdatter f. 13/3-1845.
2. Severine Larsdatter Løberg f. 10/12-1846 på Kleiva d. 17/4-1907 g.m. Anders Halvorsen Aarhus f. 14/2-1847 d. 13/11-1928. Gravlagt på Nordre Gravlund.

Lars Løbergs søsterdatter, Nicoline Severine Pedersdatter (7), bodde her i 1845.

Denne familien er oppført på Bratsberg(18) "Skauen" i 1875.

Bratsbergkleiva ble innlemmet i Skien kommune etter storbrannen på Kleiva i 1854.


Familie 114.
Kleiva 1845.

Matros
Hans Halvorsen Røe
fra S. Brekkejordet f. 19/11-1814, s.a. Halvor Jacobsen Røe. Se Familie 17 - S. Brekke 1845.
g. 17/11-1842 m. Anne Berthea Johansdatter fra Kleiva f. 15/11-1817, d.a. Johan Rasmussen. Se nedenfor.
1. Inger Karine Hansdatter f. 8/11-1843 på Kleiva.
2. Johanne Hansdatter f. 15/2-1846 på Kleiva.
3. Herman Hansen f. 6/9-1851 på Kleiva.


Familie 115.
Kleiva 1845.

Skipstømmermann
Johan Rasmussen
fra Kleiva dpt. 2/10-1792 d. 7/3-1847 på Kleiva, s.a. pige Susanne Anne Forbech på S. Grini og ungkarl Rasmus Hansen på S. Grini. Begge i tjeneste på S. Grini.
g. i Gjerpen 19/9-1816 m. Marthe Karine Torstensdatter fra Kleiva dpt. 16/11-1794 i Ø. Porsgrunn, d.a. Torsten Paulsen og Karen Kirstine Eriksdatter. Se Familie 20a - Kleiva 1784.
Forlovere: "Christopher Pedersen af Bratsbergkl., Anders Bomen."
1. Anne Berthea Johansdatter f. 15/11-1817 g.m. Hans Halvorsen Røe. Se ovenfor.
2. Susanne Johansdatter f. 25/6-1820 på Kleiva.
3. Karine Johansdatter f. 14/12-1822 på Kleiva g. i Holla med Tollef Johnsen ved Holden Jernværk. Se Familie 45 - Verket 1845. De emigrerte fra Holla til USA i 1862.
4. Torsten Johansen f. 18/7-1825 på Kleiva.
5. Olea Johansdatter f. 13/3-1829 på Kleiva.
6. Maren Johansdatter f. 17/10-1832 på Kleiva.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Johan Rasmussen BbKlev. og Marte Karine Tostensdatters Anne Bertea: Kone Birte Jacobsd., p. Inger Jansd., Anders Christensen, Jacob Isaksen, John Larsen.
F.f. Johan Rasmussen BbKlev. og Marte Karine Tostensdatters
Susanne:
Pige Kirsten Andersd. Bratsbergkl., pige Dorthe Eriksd. ibid., Christopher Jørgensen ibid., Jacob Isaksen ibid., Niels Larsen af Skien.
F.f. Johan Rasmussen BbKlev. og Marte Karine Tosteinsdatters Karine: Anders Brendseters kone Bratsbergklev, pige Dorthe Eriksd. ib., Rasmus Frogner ib., Ole Olsen ib., Peder Petersen af Skien.
F.f. Johan Rasmussen BbKlev. og Marte Karine Tosteinsdatters Torstein: Kone Berte Jacobsd. Bratsb.kl, pige Anne Olsd. Uhlefos, Rasmus Hansen Frogner, Christopher Jørgensen Bratsb.kl., Niels Torsteinsen Uhlefos.
F.f. Johan Rasmussen BbKlev. og Marthe Karine Tosteinsdatters Olea: Kone Pernille Olsd. BbKlev, pige Tone Hansd. af Skien, Rasmus Hansen Frogner, Hans Rasmussen ib., Christen Eriksen BbKlev.
F.f.
Johan Rasmussen BbKlev og Marthe Karine Torsteinsdatters Maren: Christopher Jørgensens K., BbKlev, P. Anne Berthea Johnsd. ib., Hans Guttormsen ib., Christen Eriksen ib., Isak Sørensen ib. HD P. Drengsens Kone.

Se hans far, Rasmus Hansen og hans familie her: Familie 66 - Kleiva 1801.

Barnedåp i Gjerpen kirke den 2/10-1792:    
”Susanne Anne Forbechs uægte og hj.db. barn kaldet Johan under S.Grinie.
Til barnefader udlagdes: Rasmus Hanssøn, tieneste-Dreng paa formeldte gaard.
Test: Engelbert Grinies k., Birgit Kittilsdtr., Tollev Rasmussøn, Engelbert Solvessøn.”

Bratsbergkleiva ble innlemmet i Skien kommune etter storbrannen på Kleiva i 1854.


Familie 116.
Kleiva 1845.

Sagmester
Even Gundersen
fra Rønningen u. N. Løberg f. 24/8-1809, s.a. Gunder Evensen Rønningen.
g. 15/9-1836 m. Ragnhild Marie Isaksdatter fra S. Løberg(A) dpt. 27/9-1801, d.a. Isak Amundsen Løberg.
1. Isak Evensen f. 2/10-1837 på Kleiva.
2. Gunder Evensen f. 25/4-1842 på Kleiva.

Losjerende i huset i 1845: Glassmester Halvor Vaskaas(60), enkemann.


Familie 117.
Kleiva 1845.

Arbeider
Guttorm Knudsen fra V. Porsgrunn f. ca. 1783 d. 2/7-1840 på Kleiva, s.a. arb. Knud Olsen og Ingeborg Guttormsdatter.
g. i Skien 30/10-1810 m. Marthe Gundersdatter trolig fra Strømodden under Åfoss i Solum dpt. 4/11-1781, d.a. Gunder Jonsen og Anne Olsdatter.
Forlovere: "Chrofas og Mathias Mauseth."
1. Knud Guttormsen f. 24/9-1815 på Kleiva. Se Familie 39 - Borgestad 1865.
2. Maren Gurine Guttormsdatter f. 24/8-1820 på Kleiva g. 5/7-1850 m. Anders Clausen, s.a. Claus Kittilsen nedenfor.
3. Marte Marie Guttormsdatter f. 20/8-1823 på Kleiva.

Bratsbergkleiva ble innlemmet i Skien kommune etter storbrannen på Kleiva i 1854.


Familie 118.
Kleiva 1845.

Arbeider på reperbanen
Ole Nilsen Kiendal
fra Kjendalen under Meltveit i Solum pr.gj. dpt. 24/10-1802 i Solum d. 11/12-1856 på Bratsbergkleiva, s.a. Nils Torjussen på Kjendalen i Solum.
g. 2/6-1831 m. Dorthea Abrahamsdatter fra S. Brekkejordet dpt. 21/2-1805, Abraham Olsen Falkum. Se Familie 6b - S. Brekke 1801.
Forlovere: "Jens Torsteinsen Bratsb,kl., Christen Halvorsen Bratsb.kl."
1. Anne Kirstine f. 7/12-1832 d. 20/2-1843.
2. Nils Christian Olsen f. 1/11-1835.
3. Carl Johan f. 17/5-1838 d. 5/11-1839.
4. Carl Johan Olsen f. 8/12-1840 d. 17/8-1922.
Emg. til Am. i 1857 g. ca. 1871 m. Hedvig Hansdatter fra Kleiva (se Familie 140) f. 15/1-1838 d. 12/1-1917 i Camp Douglas,
    Juneau co., Wisconsin. Carl skrev seg for Charles Olson i Statene. Carl ble kalt ”landlord” i en folketelling i Camp Douglas.
    Barn 1. Inger Dorthea Olson f. 25/2-1872.
    Barn 2. Caroline Josephine Olson f. ca. 1875.
    Barn 3. Hans Oskar Olson f. 23/10-1878.
    Barn 4. Henry M. Olson f. 5/10-1880.
    Barn 5. Alethe Gurine Olson (”Nettie”) f. 5/3-1882.
5. Anne Christine Olsdatter f. 30/6-1844.

Dortheas far, enkemannen Abraham Olsen Falchum f. ca. 1772, bodde her i 1845.


Familie 119.
Kleiva 1845.

Daglønner
Anders Andersen
fra Kleiva f. 1/12-1817, s.a. Anders Pedersen ”Slemdøling”. Se Familie 21 - Kleiva 1801.
g. 21/7-1836 m. Inger Margrethe Pedersdatter fra Kleiva f. 9/4-1810, d.a. Peder Sivertsen. Se Familie 11 - Kleiva 1845.
1. Inger Maria f. 8/12-1836 på Kleiva d. 13/2-1839 på Kleiva.
2. Olava Andersdatter f. 14/12-1838 på Kleiva.
3. Anders f. 29/1-1841 på Kleiva d. 2/3-1841 på Kleiva.
4. Inger Margrethe Andersdatter f. 18/10-1842 på Kleiva.
5. Udøpt datter f. og d. 3/2-1846.
6. Ole Peder Andersen f. 20/8-1847 d. 1906 i Racine g. i Racine, Wisconsin 1869 med Maren Jensine Jensdatter fra Bråten u. Borgestad f. 3/9-1841 d. 1921 i Chicago.
    Maren Jensine Jensdatters familie: Se Familie 7 - Borgestad 1865.
7. Thora Petra Andersdatter f. 30/5-1850.

Inger Margrethe hadde en datter fra tidligere som selvsagt også bodde her:
Boel Kirstine Simensdatter
f. ca. 1831.

Bratsbergkleiva ble innlemmet i Skien kommune etter storbrannen på Kleiva i 1854.


Familie 120a.
Kleiva 1845.

Arbeider
Claus Kittilsen
fra Holden Jernværk f. 16/7-1787 i Holla d. 6/10-1829 på Kleiva, s.a. Kittil Steensen og Gunhild Clausdatter. Se Familie 50 - Verket 1782.
g. 4/10-1810 m. Karen Kirstine Pedersdatter fra Børønningen(A) under Bø dpt. 22/8-1784 d. 8/8-1835 på Kleiva, d.a. Peder Gundersen. Se Familie 43 - Fossum 1782.
1. Peder Clausen f. 28/3-1811 i Skien. Se Foss(4).
2. Kittil Clausen f. 6/8-1813 på N. Mæla d. 14/10-1830 på Kleiva.
3. Gunhild Clausdatter f. 1/1-1816 på N. Mæla.
4. Anders Clausen f. 9/2-1820 på Follestad g. 5/7-1850 m. Maren Gurine Guttormsdatter fra Kleiva f. 1820.

F.f. Claes Kittilsen Schiellougs og Hustru Karen Chistine Pedersdatters søn Peder: Maren Nielsdatter, Chirsten Pedersdatter, Jørgen Jørgensen Lollich, Niels Pedersen og Isach Poulsen.
F.f. Claus Kittilsens db. Kittil f. Nord-Mæla: Christopher Nirisens k., Anne Olsdtr., Nils Mikkelsen, Rasmus Klemetsen, Isak Paulsen.

Claus var fadder for Rasmus Clemmetsens barn Ingeborg på Mæla i 1811. Claus og Karen Kirstine
bodde på Mæla den første tiden de var gift. Karen Kirstine døde som enke og fattiglem på Kleiva 6 år
etter sin mann.

Under FT 1801 var det en Claus Kittilsen (14) som bodde med sin mor Gunhild Clausdatter og stefar
skipstømmermann Anders Gulliksen (44) i et hus under Ø. Klyve (vestre Porsgrunn).


Familie 120b.
Kleiva 1845.

Arbeider
Anders Clausen
fra Kleiva f. ca. 1789 d. 18/2-1819 på Kleiva.
g.m. Ingeborg Nilsdatter f. ca. 1797.
1. Mariane Andersdatter f. 8/5-1818.

Anders Clausen var tidligere til sjøs som matros.

Enka Ingeborg Nilsdatter ble g2g med Antoni Hansen fra Skien. Se nedenfor.

Bratsbergkleiva ble innlemmet i Skien kommune etter storbrannen på Kleiva i 1854.


Familie 121.
Kleiva 1845.

Arbeider
Antoni Hansen
(som tidligere bodde i Skien) f. ca. 1791.
g1g m. NN i Skien? Maren Margrethe?
g2g 29/12-1819 m. enke Ingeborg Nilsdatter f. ca. 1797.
Forlovere: Hans Jacob Halvorsen og Isak Jensen Moe(?) af Graaten.
1. Maren Margrethe Antonisdatter f. 30/11-1820 på Kleiva.
2. Nils Antonisen f. 14/5-1823 på Kleiva. ”Daglønner paa Reperbanen” i 1845.
3. Hans Andreas Antonisen f. 22/2-1826 på Kleiva g. i Skien 26/11-1852 m. Olea Jensdatter Gran fra Kleiva f. ca. 1826.
4. Thomas Antonisen f. 19/2-1829 på Kleiva.
5. Isak Antonisen f. 1/5-1832 på Kleiva.

Antoni Hansen ser ikke ut til å være født i Norge. Han kan i hvert fall ikke sees i folketellingen 1801.
Han var trolig gift i Skien i sitt 1. ekteskap.

I 1845: ”Manden Bortrømt.”


Familie 122.
Kleiva 1845.

Arbeider, huseier
Ole Olsen Buslaatten
fra Buslåtten under Venstøp dpt. 29/12-1793 d. 17/1-1866 på Bratsbergkleiva, s.a. Ole Torkildsen Buslaatten.
g. 8/9-1820 m. Aslaug Isaksdatter fra Bjørkekollen under Doksrød dpt. 28/7-1799, d.a. Isak Samuelsen.
Forlovere: "Jens Henriksen Bøe, Amund Aslaksen Bøe."
1. Gurine f. 17/8-1820 på Buslåtten.
2. Erik f. 23/9-1822 i Bjørkekollen d. 11/1-1824 i Bjørkekollen.
3. Gurine Olsdatter f. 20/12-1824 på Kleiva.
4. Ole Olsen f. 6/11-1826 g. 31/8-1851 m. Berthe Andersdatter fra Kleiva. Bodde på Kleiva i Skien.
5. Jens Olsen f. 24/11-1829.
6. Erik f. 25/11-1831 d. 4/10-1834. Døde av kikhoste.
7. Anne Serine Olsdatter f. 6/8-1834.
8. Karen f. 29/8-1835 d. 21/1-1839.
9. Isak f. 21/6-1838 d. 1/8-1838.

Denne familien kom til Bratsbergkleiva i ca. 1824. Av folketellingen for Skien 1875 kan vi lese at
Ole Olsen Buslaatten var 87 år og blind og at han hadde vært sengeliggende i 4 år.
Kona var 81 år. De bodde alene i sitt eget hus.

Bratsbergkleiva ble innlemmet i Skien kommune etter storbrannen på Kleiva i 1854.


Familie 123.
Kleiva 1845.

Arbeider
Jørgen Pedersen
fra Habakken und. Foss dpt. 25/4-1779 d. 26/1-1863 i Sandvika, Skien av "Alderdomssvaghed", 85 år gml., s.a. Peder Jørgensen.
g. i Gjerpen 28/5-1816 m. Kirsten Thomasdatter fra Løberg(11) "Leppen" dpt. 15/8-1790 d. 6/6-1852 på BbKlev., 64 år gml., d.a. Thomas Andersen Leppen.
Forlovere: "Peder Nirisen Wattenberg, Gunder Thomesen Leppen."
1. Birte f. 20/2-1817 på Leppen d. 16/4-1824 på Kleiva.
2. Peder Jørgensen f. 16/4-1822 på Brekkejordet. Arbeider i 1845.
3. Berte Jørgensdatter f. 19/2-1825.
4. Marthe Kirstine f. 1/11-1827 d. 24/7-1841 på Kleiva.
5. Jørgine Jørgensdatter f. 20/12-1830.

F.f. Jørgen Pedersen und. Løberg og Kirsti Thomasdatters Birte: Thomas Leppens kone, Pernille Pedersdatter, Thomas Leppen, Gunder Thomasen, Jens Løberg.
F.f. Jørgen Pedersen Bratsbergskov og Kirsti Thomasdatter
s Peder: Moderen selv, pige Ingeborg Halvorsd. Bratsbergskov, Thomes Løberg, Gunder Thomesen ib., Anders Thomesen ib.
F.f. Jørgen Pedersen Bbklev og Kirsti Thomasdatter
s Berte: Pige Berte Larsd. Bratsbergskov, pige Maria Isaksd. ib., Niels Larsen Bratsb.kl., Christen Jørgensen ib., Knud Halvorsen ibid.
F.f.
Jørgen Pedersen Bbklev og Kirsti Thomasdatters Marte Kirstine: Moderen selv, pige Berte Maria Olsd. Sneltved, Gunder Thomesen Løberg, Anders Tomesen BbKlev, Christopher Jørgensen ib. Hjemmedøbt af Niels Larsens Kone, BbKlev.
F.f.
Jørgen Pedersen Bbklev og Kirsti Thomasdatters Jørgine: Truls Nielsens K., Fossum, P. Berte Maria Tronsd. Løberg, Gunder Tronsen ib., Truls Nielsen Fossum, Niels Ketilsen BbKlev. HD (Hjemmedøpt) Niels Olsens K. BbKlev.

Jørgen var vervet soldat med bopel under Løberg da han giftet seg i 1816. Han var født på en
plass u. N. Hyni. Foreldrene flyttet siden til Habakken und. Foss.  I 1841 ble Jørgen i kirkeboka
skrevet som Jørgen Pedersen “Kyllingskaaven”. Dette skulle nok være "Killingkaaven" under
Solberg i ytre Valebø, hvor hans foreldre bodde for kortere tid. Dette ble han også kalt i KB da
han døde.

Bratsbergkleiva ble innlemmet i Skien kommune etter storbrannen på Kleiva i 1854.


Familie 124.
Kleiva 1845.

Arbeider
Anders Jørgensen Skifjeld
fra Omsland i Kjose, Brunlanes f. ca. 1783 d. 13/10-1833 på Kleiva.
g. 5/1-1815 m. Karen Christensdatter fra Gundersrød under Hauen dpt. 29/8-1790 d. 24/5-1850 på Kleiva, d.a. Christen Gundersen.
Forlovere: "Mathias Hansen Svinholt, Tron Olsen Frogner."
1. Ole Andersen Skifjeld f. 26/9-1815. Se nedenfor.
2. Anne Andersdatter f. 2/5-1817 under Hauen g. i Brunlanes 24/7-1842 m. Gullik Olsen fra Brunlanes. De bodde (i 1865) på gården Moland i Tanum sogn i Brunlanes.
    Barn 1. Karen Andrea Gulliksdatter f. 1847.
    Barn 2. Anne Maria Gulliksdatter f. 1849.
    Barn 3. Amalia Gulliksdatter f. 1853.
    Barn 4. Maria Gulliksdatter f. 1855.
    Barn 5. Maren Kistine Gulliksdatter f. 1857.
    Barn 6. Jacob Gulliksen f. 1863. Alle disse barna ble født i Brunlanes.
3. Jacob Andersen f. 8/12-1819 på Meen g. 10/5-1853 m. Inger Andrea Gundersdatter Berg. Se Familie 133 - Kleiva 1845.
4. Marte Andersdatter f. 29/9-1822 på Skifjell.
5. Ingeborg Maria Andersdatter f. 3/10-1823 på Skifjell d. 1901 i Brunlanes g. 1849 m. g.br. Ole Amundsen (1821-1888) fra Nes(2) ”Tyskhus” på Omsland i Kjose sogn.
    Se Brunlanes III, del 2 (Astri Jahnsen), s. 1088.
6. Berthe Andersdatter f. 12/7-1829 på Kleiva g. 31/8-1851 m. Ole Olsen fra Kleiva, s.a. Ole Olsen Buslaatten. Se ovenfor.

Denne familien bodde på Gundersrød under Hauen i  1815 og 1817. De var deretter på
Skifjell i noen år, før de flyttet til Bratsbergkleiva.

Bratsbergkleiva ble innlemmet i Skien kommune etter storbrannen på Kleiva i 1854.


Familie 125.
Kleiva 1845.

Arbeider
Ole Andersen Skifjeld
herfra f. 26/9-1815, s.a. Anders Jørgensen Skifjeld. Se ovenfor.
g. i Skien 11/6-1841 m. Inger Andrea Jensdatter fra Skien f. ca. 1817.
Forlovere: Daniel Peersen og Peder Sivertsen.
1. Andreas Olsen f. 30/6-1841 på Kleiva.
2. Else f. 7/10-1843 på Kleiva d. 10/12-1843 på Kleiva. ”Døde før Daabens Konfirmation.”
3. Elise Olsdatter f. 1/11-1844 på Kleiva.
4. Christian f. 29/8-1847 på Kleiva.
5. Hans f. 18/12-1852 på Kleiva d. 1/1-1853 på Kleiva.
6. Karen f. 25/5-1850 på Kleiva d. 7/2-1853 på Kleiva.
7. Carl Fredrik f. 1/2-1854 på Kleiva.

Inger Andrea er reg. innflyttet fra Skien til Gjerpen den 11/6-1841. Hans mor, enke og
fattiglem, Kari Christensdatter(56), bodde her med dem.
Ole var født på Gundersrød u. Hauen, en plass som hans mors farfar hadde ryddet i ca. 1741.

Bratsbergkleiva ble innlemmet i Skien kommune etter storbrannen på Kleiva i 1854.


Familie 126.
Kleiva 1845.

Arbeider
Nils Olsen
fra S. Brekkejordet dpt. 20/8-1797 d. 8/10-1837 på Kleiva, s.a. Ole Gundersen. Se Familie 18b - S. Brekke 1801.
g. i Skien 29/10-1822 m. Magnhild Maria Jensdatter fra Kragerø f. ca. 1789 d. 23/7-1852 på Kleiva.
Forlovere: "Saugmester Hans Christensen, Ole Olsen Tømmermand."
1. Ole f. 8/8-1823 d. 3/12-1824. Født og død på S. Brekkejordet.
2. Ellen Andrea f. 20/11-1825 d. 28/1-1826. Født og død på S. Brekkejordet.
3. Ellen Andrea f. 9/2-1827 på Kleiva.
4. Ole f. 30/3-1830 på Kleiva d. 3/2-1847 på Kleiva.
5. Jens Laurits f. 18/4-1833 på Kleiva.
6. Jens Laurits Nilsen f. 26/8-1834 på Kleiva.

”Magnild Marie Jensdatter Langøe. Hidflytted (1822) som Ægtevied i Skien til Niels Olsen Brækkejordet.
Hvorfra Ankommet: Kragerøe. Attest fra Proust Dreier. Medbringende en datter Nicoline Birgitte døbt i
Kragerøe 12/9-1819.”

Bratsbergkleiva ble innlemmet i Skien kommune etter storbrannen på Kleiva i 1854.


Familie 127.
Kleiva 1845.

Arbeider, innerst (her: leieboer)
Ole Simonsen
f. 3/3-1821, s.a. Simon Olsen. Se Familie 131 - Kleiva 1845.
g. 25/10-1844 m. Maren Kirstine Helgesdatter fra S. Brækkej. f. 11/10-1817, d.a. Helge Olsen. Se Familie 25 - S. Brekke 1845.
Forlovere: Ole Olsen Bratsbergkl. og Gunder Aslaksen Berg.
1. Simonine Marthine f. 14/10-1845 på Kleiva d. 19/3-1846 på Kleiva. ”Døde af Kighoste.”
2. Simonine Andrea f. 7/5-1848 på Kleiva.
3. Olaus Olsen f. 10/5-1854 på Kleiva.
4. Henrik f. 8/4-1855 på Kleiva.

Bratsbergkleiva ble innlemmet i Skien kommune etter storbrannen på Kleiva i 1854.


Familie 128.
Kleiva 1845. Fattigkassens hus.

Arbeider
Nils Hansen Glænde
fra Kleiva dpt. 27/2-1791 d. 21/11-1833, s.a. Hans Nilsen Glænde. Se Familie 77 - Kleiva 1801.
g. i Skien 21/11-1822 m. Anne Margrethe Johnsdatter fra Skien f. ca. 1797 d. 29/10-1851 på Kleiva.
Forlovere: Peder Sivertsen, Mogens Andreas Jensen.
1. Anne Marie Nilsdatter f. 26/11-1822.
2. Hans Nilsen f. 9/5-1825. Se nedenfor.
3. Gurine Nilsdatter f. 23/7-1828 g.m. Rasmus Andersen fra Fossum. Se Familie 37 - Fossum 1865.
4. Dorthe Gurine Nilsdatter f. 13/4-1832.

Nils Hansen Glænde var født på Bratsbergkleiva. Det var hans far som kom fra
Glenna. De brukte ”Glænde” som familienavn.

I 1845 bodde enka i Fattigkassens hus på Bratsbergkleiva med 2 av sine barn. I Fattigkommisjonens
oversikt over de fattige i sognet (1845), er det nevnt at ”Margrethe Johnsdatter Glænde” var født i Skien
for 48 år siden, at hun var ”Enke after Niels Hansen Glænde” siden 1834. Hun hadde godt rykte og var
arbeidsfør. ”Eier saagodt som intet, ernærer sig ved Spinding og Dagarbeide. Har en hjemme-værende
Søn, 20 aar som er Daglønner og 1 hjemmeværende Datter 17 aar.”

Bratsbergkleiva ble innlemmet i Skien kommune etter storbrannen på Kleiva i 1854.


Familie 129.
Kleiva 1845. Fattigkassens hus.

Sagarbeider
Hans Nilsen
herfra f. 9/5-1825, s.a. Nils Hansen Glænde. Se ovenfor.
g. 21/6-1857 m. Karen Kirstine Henriksdatter fra Fossum f. ca. 1831, d.a. Henrik Evensen.
1. Anne Margrethe Hansdatter f. 27/1-1857.
2. Kirsten Marie Hansdatter f. ca. 1860 i Skien.

Denne familien flyttet til Skien mellom 1857 og 1860.

Bratsbergkleiva ble innlemmet i Skien kommune etter storbrannen på Kleiva i 1854.


Familie 130.
Kleiva 1845. Fattigkassens hus.

Aslak Nilsen Berg fra Kolkinnmyr(2) f. 18/10-1814, s.a. Nils Olsen Berg.
g.m. Jøran Olsdatter (Jørgine Olsdatter) fra Sagplassen under Skifjell f. 30/7-1809 d. 30/3-1871 på Kleiva (da i Skien), d.a. Ole Johnsen.
1. Ole Aslaksen f. 3/11-1833 under Follaug.
2. Anne Aslaksdatter f. 16/5-1835 på Ballestad g.m. Jens Madsen. Se Familie 3 - Frogner 1891.

Aslak Nilsen Berg var i ”slaveriet paa Akershuus” i 1838 og 1845. Han hadde blitt dømt til livstidsstraff og
ble sendt til Akershus festning sommeren 1843.

I 1845 bodde Jøran i Fattigkassens hus på Bratsbergkleiva med sine barn. I Fattigkommisjonens
oversikt over sognets fattige i 1845, er det nevnt at Jøran Olsdatter(36) var født i Skifjell. Hun hadde
et ”Maadeligt Rygte, har været tiltalt.” Det var også nevnt at hun hadde god helbred og var arbeidsfør.
Ekteparet ble siden separert og skilt.
Mens de var separert ble Aslak far til Maria Anne Aslaksdatter f. 4/4-1853. Moren til barnet var enke
Kirsten Maria Sørensdatter på Bratsbergkleiva.

Aslak Nilsen Berg emigrerte alene til N. Amerika som 39 1/2 år gammel, registert 27/3-1854.
Han kom nok ikke tilbake.
Kona døde på Bratsbergkleiva i Skien i 1871 av "kræft i livmoderen", ifølge kirkeboka for Skien.

Bratsbergkleiva ble innlemmet i Skien kommune etter storbrannen på Kleiva i 1854.


Familie 131.
Kleiva 1845.

Arbeider
Simon Olsen
fra Larvik f. ca. 1779 d. 26/11-1825. ”Almisselem, boende under Bratsberg”.
g. i Gjerpen 1/5-1820 m. Barbara Larsdatter fra S. Brekkejord dpt. 9/6-1783, d.a. Lars Hansen. Se Familie 6 - S. Brekke 1810. Se også Åshammeren under Ås.
Forlovere: "Harald Rasmussen, Ole Gundersen."
1. Ole Simonsen f. 3/3-1821 på Kleiva. Se Familie 127 - Kleiva 1845.
2. Lars Simonsen f. 28/10-1823 på Bratsbergmyr. Bodde hjemme hos sin mor og var daglønner i 1845.
3. Simon Simonsen f. 23/3-1826 på Kleiva. Bodde hjemme i 1845.

Da Simon døde bare 47 år gammel i 1825 var han ”almisselem”, d.v.s. at han mottok
støtte fra fattigkassen for å kunne brødfø sin familie.

Enka bodde her i 1845 med sønnene Lars og Simon. Hun eide selv huset som var ”en
daarlig Stue”. Hennes næringsvei var Betleri (tigging).

Simon Olsen på Bratsbergkleiva var også far til ei jente, Sara Simonsdatter f. 30/7-1820.
Mora var ”pige” Marte Svendsdatter på Osebakken.

Bratsbergkleiva ble innlemmet i Skien kommune etter storbrannen på Kleiva i 1854.


Familie 132.
Kleiva 1845.

Arbeider
Ole Hansen
fra Strømdal lille dpt. 15/1-1797, s.a. Hans Olsen Strømdal.
g. 21/7-1825 m. Ingeborg Isaksdatter fra Bjørkekollen under Doksrød dpt. 3/5-1795, d.a. Isak Samuelsen.
Forlovere: "Niels Hansen Bratsbergkleiva, Ole Olsen Brække."
1. Isak Olsen f. ca. 1834. ”Idiot, Stum.”

Bratsbergkleiva ble innlemmet i Skien kommune etter storbrannen på Kleiva i 1854.


Familie 133.
Kleiva 1845.

Arbeider
Gunder Aslaksen Berg
fra M. Berg dpt. 25/5-1795 d. 30/1-1858, s.a. Aslak Hansen Berg.
g1g 5/10-1819 m. Maren Pedersdatter fra Siljan f. ca. 1793 d. 21/6-1820 på Berg,
Forlovere: "Peder Wattenberg, Elias Pedersen ibid."
g2g 25/4-1821 m. Anne Kirstine Andersdatter fra Gravli(3) "Putten" dpt. 13/12-1795 d. 22/10-1873 på Bratsbergkleiva, d.a. Anders Eriksen Putten.
Forlovere: "Engebret Grinie, Jacob Larsen Smed."
1. Aslak Gundersen f. 6/6-1821 under Foss.
2. Anders Gundersen f. 21/3-1824 på Kleiva.
Se nedenfor.
3. Inger Andrea Gundersdatter f. 5/10-1826 på Kleiva g.m. Jacob Andersen. Se Familie 124 - Kleiva 1845.
4. Erik f. 6/8-1829 på Kleiva d. 21/3-1833 på Kleiva.
5. Anne Kirstine f. 16/12-1832 d. 17/9-1833 på Kleiva.
6. Anne Gurine (tvilling) f. 30/9-1834 på Kleiva d. 13/7-1835.
7. Hans (tvilling) f. 30/9-1834 d. 11/8-1835 på Kleiva.
8. Hans Gundersen f. 31/8-1836 på Kleiva.

Alle barna er fra det andre ekteskapet. Ifølge kirkeboka døde Gunder av nervefeber.

Bratsbergkleiva ble innlemmet i Skien kommune etter storbrannen på Kleiva i 1854.


Familie 134.
Kleiva 1845. Leiboer i samme hus som ovenfor.

Arbeider, innerst (her: leieboer)
Anders Gundersen Berg
herfra f. 21/3-1824 d. etter 1854, s.a. Gunder Aslaksen Berg. Se ovenfor.
g. 23/8-1844 m. Kirsten Gurine Helgesdatter fra S. Brekkej. f. 7/7-1821 d. 13/6-1854 på Kleiva, d.a. Helge Olsen. Se Familie 25 - S. Brekke 1845.
Forlovere: "Halvor Olsen S. Brekkejord og Gunder Aslaksen Bratsbergklev."
1. Gunder Andersen f. 11/1-1845 på Kleiva.
2. Hanna Sofia f. 17/10-1847 på Kleiva d. 15/5-1848 på Kleiva.

Kirsten Gurine døde på Kleiva som såkalt ”fattiglem”. Dette betyr at hun mottok støtte av Gjerpen fattigkasse.

Bratsbergkleiva ble innlemmet i Skien kommune etter storbrannen på Kleiva i 1854.


Familie 135a.
Kleiva 1845.

Ole Hansen Bergene  f. ca. 1761 d. 18/10-1836 på Kleiva. ”Slaaet sig ihel ved at falde fra Kleven.”
g.m. Karen Margrethe Christensdatter fra Osebakken f. ca. 1787, d.a. Christen Aslaksen Berg.
1. Anne Gurine Olsdatter f. 20/3-1818 på Kleiva. Tjenestepike i Kragerø i 1838. 

7/4/1838       OLE HANSSEN BERGENE            Bamble Skifteprot. nr. 21 side 312.
Bratsberg-     - død 16.10.1836 -                   
kleiva         Arvinger:
               Enka Karen Margrethe Christensdatter
               og datter Anne Gurine Olsdtr. 20 år, tjener i Kragerø.
               Formynder for henne: Snekker Tollev Hildal. Tilstede.
               Enka ville gifte seg påny. Laugverge: Lars Halvorssen.
Brt:   21 - 2 - 12
Gjeld: 30 - 0 -  6 (Insolvent)

Enka Karen Margrethe Christensdatter ble g2g med Lars Halvorsen. Se nedenfor.


Familie 135b.
Kleiva 1845.

Smed
Lars Halvorsen
fra Timeland u. Tveit i Melum, Solum pr.gj. f. ca. 1789, s.a. Halvor Jørgensen.
g. 7/6-1838 m. enke Karen Margrethe Christensdatter fra Osebakken f. ca. 1787, d.a. Christen Aslaksen Berg.

Bratsbergkleiva ble innlemmet i Skien kommune etter storbrannen på Kleiva i 1854.


Familie 136.
Kleiva 1845 m.m. Trolig fattighuset.

Arbeider
Ole Larsen
f. ca. 1804 d. 13/12-1836 på Kleiva, s.a. Lars NN.
g. i Solum 10/5-1831 m. Ragne Turine Tollefsdatter fra Vold i Solum dpt. 14/5-1807, d.a. Tollef Jensen Wold.
1. Lars Olsen f. 26/7-1832 på Kleiva. Se nedenfor.
2. Tollef Olsen f. 11/8-1835 på Kleiva. 

31/12/1839     OLE LARSSEN    Bamble Skifteprot. nr. *)
Bratsberg-     - arb.mann, d. for ca. 3 år siden -
kleiva         Arvinger:
               Enka Ragne Tollefsdatter og barna:
               1. Lars Olssen ca. 7 1/2 år.
               2. Tollef Olssen   ca. 4 "
               Formynder: Farbroren Isak Johnssen Mauraasen.
               Enka g.m. Ole Nielssen før skiftets slutt.

Brt: 38 - 2 - 22
Net:  6 - 3 -  4
*) A: BS 18 s.195b. B: BS 21 s.385b. C: BS 23 s.411.

Enka Ragne Turine Tollefsdatter ble g2g m. enkemann Ole Nilsen Berg. Se nedenfor.

Bratsbergkleiva ble innlemmet i Skien kommune etter storbrannen på Kleiva i 1854.


Familie 137.
Kleiva 1845.

Arbeider
Ole Nilsen Berg
fra Kolkinnmyr(2) under Follaug dpt. 29/11-1801 d. 1/4-1845 på Kleiva, s.a. Nils Olsen.
g1g 20/8-1824 m. Anne Aslaksdatter fra M. Berg dpt. 26/11-1797 d. 25/12-1838 på Kleiva, d.a. Aslak Hansen Berg.
Forlovere: "Isak Berg, Johannes Gundersen Kiær."
g2g 30/1-1840 m. enke Ragna Turine Tollefsdatter fra Vold i Solum dpt. 14/5-1807, d.a. Tollef Jensen Wold og Aaste Jørgensdatter.
1. Marte Olsdatter f. 9/1-1825 på Berg d. 12/9-1843 på Kleiva. Ugift.
2. Aslak Olsen f. 7/9-1828 på Tveten u. Mo.
3. Anne f. 20/9-1829 d. 20/9-1829 på Kleiva, 4 timer gammel.
4. Nils Olsen f. 1/12-1830.
5. Ole f. 22/12-1834 d. 22/11-1836 på Kleiva.
6. Inger Andrea f. 3/6-1838 d. 9/10-1839 på Kleiva.
Barn i 2. ekteskap:
7. Anne Olsdatter f. 22/9-1840 på Kleiva.
8. Olaus Olsen f. 2/2-1845.
Br. ca. 1829.

Enka Ragne Tollefsdatter bodde her i 1845 med sin stesønn Nils Olsen. Av egne barn var
sønnen Tollef Olsen fra 1. ekteskap og Anne(4) og Ole(10 uker g.), fra sitt andre ekteskap.

I samme hus i 1845: Innerst Karen Andersdatter(49). Bruger Jordvei under Follaug løpenr. 212. 

31/12/1839     ANNE ASLAKSDATTER     25.12.1838     Bamble Skifteprot. nr. *)
Tuften på     
Bratsberg-     Arvinger:
kleiva         Enkem. Ole Nielssen som ville gifte seg påny,
         Barn: 1. Aslak Olssen   ca. 13 1/2 år.      Formynder: Morbror
                  2. Niels Olssen   -”-  8 1/2 ”            Gunder Aslakssen Berg.
                  3. Marthe Olsdtr. -”-     15 ”       
Brt: 69 - 2 - 18
Net: 19 - 1 - 22
*) A: BS 18 s.195b. B: BS 21 s.385.
C: BS 23 s.406.

19/4/1845      OLE NIELSSEN BERG       Bamble Skifteprot. nr. *)
Bratsberg-     - arb.mann, død 1.4.d.a. -           
kleiva         Arvinger:
               Enka Ragne Tollefsdatter,   Laugverge: Ole Usterud.
               og avdødes barn etter 2 ekteskap:
            A. Med 1.kone Anne Aslaksdtr.:
               1. Aslak Olssen 18 år.
               2. Nils Olssen  14 ”
            B. Med 2.kone Ragne Tollefsdtr.:
               3. Olaves Olssen, blir 10 veker gl.
               4. Anne Olsdtr. 4 år.
Kurator for Aslak: Hans Guttormssen.
Formynder for de andre: Gunder Aslakssen Berg.
Brt: 162 -  5
Net: 111 - 17
Enka hadde barna Lars og Tollef Olssønner med sin 1.mann.
*) A: BS 18 s.453.
B: BS 22 s.150. C: BS 24 s.162b.

Bratsbergkleiva ble innlemmet i Skien kommune etter storbrannen på Kleiva i 1854.


Familie 138.
Kleiva 1845. Samme hus som ovenfor.

Arbeider, innerst
Lars Olsen
fra Kleiva f. 26/7-1832 d. 15/3-1857 på Kleiva, s.a. Ole Larsen (ovenfor).
g. 26/12-1856 m. Maren Gurine Olsdatter fra Tveten under Rising f. 18/3-1836, d.a. Ole Olsen Tveten.
1. Lina Larsdatter f. 22/1-1857 på Tveten under Rising d. etter 1910 g. i Skien kirke 11/12-1882 m. bjelkehugger Peder Hansen fra Lunde, Telemark f. 1858 d. 5/5-1885 av lungebetennelse, s.a. Hans Larsen.
    Bodde på Bratsbergkleiva i Skien i 1885. Trolig i et hus i Bratsberggata (1900). Lina drev syforretning og datteren Astrid arbeidet der.
    Barn 1. Astrid Marie Hansen f. 24/9-1883 på Kleiva i Skien g. før 1910 m. sjømann Karl Karlsen fra Sandeherred, Vestfold f. 8/1-1884. Bodde i Øvregate på Kleiva i 1910.
    Barn 2. Anna Hansen f. 4/8-1885 på Kleiva i Skien.

Lars Olsen døde, i følge kirkeboka, av hjernebetennelse. Enka Maren Gurine Olsdatter flyttet hjem til
Tveten da hun ble enke. Barnet Lina Larsdatter ble født der.
Lina Larsdatter vokste opp hos sin tante Margrethe Olsdatter og hennes mann Østen Olsen på Tveitstua
under Tveten under Rising (langs Siljanveien).

Enka Maren Gurine Olsdatter ble g2g med Halvor Jacobsen. Se Roligheten øvre under Sneltvedt.

Bratsbergkleiva ble innlemmet i Skien kommune etter storbrannen på Kleiva i 1854.


Familie 139.
Kleiva 1845. Samme hus som ovenfor.

Arbeider
Thorsten Thorsen Doxrød
f. på Osebakken dpt. 12/12-1811 d. 10/4-1852 på Kleiva, s.a. Thor Torstensen Doxrød. Se Doksrød(3).
g. i Solum kirke 20/11-1834 m. Marthe Marie Kjeldsdatter f. 23/11-1812 på Gråten i Solum, d.a. Kjeld Tomassen og Margrethe Olsdatter.
1. Hans Thorstensen f. 1834 i Skien g.m. Karen Margrethe Børresdatter fra Horten f. ca. 1838. Matros under folketellingen 1865 for Skien.
2. Jacob Thorstensen f. ca. 1836.
3. Margrethe Thorstensdatter f. ca. 1840.
4. Maren Turine f. ca. 1843 d. 12/1-1847 på Kleiva.
5. Thorvald f. 1848 d. 1/5-1848 på S. Brekkej.
6. Theodor Thorstensen f. ca. 1848 (i Skien?).

Walborg Hansdatter bodde i 1801 som fosterbarn hos Torsten Sondresen på Bratsbergkleiva.
Det ble da opplyst at hun var vanfør.

Walborg Hansdatter, Thorstens mor, var fattiglem og bodde med dem her i 1845.
I ca. 1848 flyttet denne familien til S. Brekkejordet.

Bratsbergkleiva ble innlemmet i Skien kommune etter storbrannen på Kleiva i 1854.


Familie 140.
Kleiva 1845. Samme hus som ovenfor.

Arbeider, innerst
Hans Nilsen Berg
fra Kolkinnmyr(2) under Follaug f. 18/4-1811 d. i Camp Douglas, Wisconsin, s.a. Nils Olsen Berg.
g. 9/7-1835 m. enke Inger Nilsdatter "fra Solum" f. 6/9-1808* på Tvedthegna under Tveit i Holla d. 16/12-1862 "af Rosen" på Kleiva (da i Skien), d.a. Maren Andersdatter og Nils Jensen i Solum.
Forlovere: "Ole Hansen Bratsbergkleven, Stian Pedersen Kolkinn."
1. Anne Kirstine Hansdatter f. 8/9-1835 på Kolkin.
2. Helvig Hansdatter f. 15/1-1838 g. i Camp Douglas, Wisc. med Carl Johan Olsen fra Kleiva f. 8/12-1840. De var fra før naboer her og
     traff hverandre igjen i statene. Se Familie 118 - Kleiva 1845.
3. Nils Hansen f. 10/1-1841.
4. Ole Hansen f. 13/8-1843.
5. Anders Hansen f. 5/1-1847.
7. Maren Martine f. 26/5-1850 d. 19/9-1850 på Kleiva.
8. Martinius Hansen f. 1852.

Kilde: Holla og Gjerpen kirkebøker.
Da Inger Nilsdatter ble døpt i Holla kirke i 1808, var teksten i kirkeboka: "F. 6. sept. 1808,
Et Uægte Pigebarn Inger. Moderen Maren Andersdatter Twedthegna. Faderen: Soldat fraværende Niels Howland. Fadd: Anders Meltey, Anders Præstegaarden, Ole Wrk., Kirsti Myhra, Kirsti Hougen.
Hun er registrert første gang i Gjerpen kirkebøker, som innflytta fra Solum til Gjerpen februar 1830. Da som tjenestepike på Eikåsen, like ved Grønnerød.
Begge gangene hun gifta seg ble fars navn oppgitt til Nils Jensen i Solum.

Denne familien bodde på Kolkinnmyr(2) i 1835. Inger var tidligere gift med Rasmus Rasmussen fra Glenna(2).
De leide et rom på Grønnerød. Se Grønnerød(A).
Enkemannen Hans Nilsen Berg emigrerte til Amerika fra Skien i 1864 med barna: Ole(21), Helvig(24), Christian(!?),
Anders(16) og Martinius(12). De bosatte seg trolig ved Camp Douglas i Juneau co., Wisconsin.

Bratsbergkleiva ble innlemmet i Skien kommune etter storbrannen på Kleiva i 1854.


Familie 141.
Kleiva 1845.

Skibstømmermann
Lars Gundersen
fra Fossum f. 15/7-1811, s.a. Gunder Larsen Fossum. Se Familie 69 - Fossum 1835.
g. i Gjerpen 1/10-1835 m. Berthe Marie Hansdatter fra Kleiva f. ca. 1812 i Holla, d.a. Hans Hansen Kaalstad. Se Familie 6 - Kleiva 1845.
Forlovere: "Thor Olsen Løberg, Aslak Halvorsen Bratsbergkleiva."
1. Hans Christian f. 2/10-1835 d. 17/6-1845. ”Druknet ved Saugen.”
2. Marie Elisabeth Larsdatter f. 25/6-1839.
3. Gusta Olava Larsdatter f. 1841.
4. Elise Larsdatter f. 1843.
5. Hans Christian f. 1847 d. 8/10-1847.
6. Hanna Christine Larsdatter f. 2/6-1849.

F.f.

I 1845 var Lars Gundersen skipstømmermann. De flyttet siden til Stathelle. I 1885 bodde de alene i
et hus der. Han var fremdeles skipstømmermann.

Bratsbergkleiva ble innlemmet i Skien kommune etter storbrannen på Kleiva i 1854.


Familie 142.
Kleiva 1845. Trolig Bratsberggt. 29.

Arbeider
Christen Halvorsen Venstøb
fra N. Venstøp(A) dpt. 20/3-1791 d. 15/12-1846 på Kleiva, s.a. Halvor Larsen Venstøb.
g.m. Maren Dorthea Mikkelsdatter Fendrup f. ca. 1798, d.a. soldat Mikkel Olsen Fendrup.
1. Ingeborg Christensdatter f. ca. 1829.

I 1833 og 35 bodde ekteparet som innerster på Haven under Falkum med datteren Ingborg.
Under folketellingen 1845 for Gjerpen var det nevnt at Christen Venstøp led av tæring.
Han døde ca. 1 år senere.

Enka Maren Dorthea Mikkelsdatter ble g2g med enkem. Mathias Eriksen. Se nedenfor.

Bratsbergkleiva ble innlemmet i Skien kommune etter storbrannen på Kleiva i 1854.


Familie 143.
Kleiva 1845. Samme hus som ovenfor. Trolig Bratsberggt. 29.

Murer
Mathias Eriksen fra Toftejordet under Gulset dpt. 20/12-1807, s.a. Erik Mathisen.
g1g i Ø. Porsgrunn 6/1-1830 m. Anne Marie Halvorsdatter fra Porsgrunn f. ca. 1804 d. før 1845, d.a. Halvor Johansen.
g2g 23/2-1854 m. enke Maren Dorthea Mikkelsdatter fra Skien f. ca. 1797, d.a. soldat Mikkel Olsen. (Se ovenfor).
1. Erik Mathiasen f. 10/1-1831 på Tyskland under Strømdal.
2. Halvor Mathiasen f. 30/3-1833 på Tyskland under Strømdal. Bodde i Bratsbergg. 29 på Kleiva. 

Mathias Eriksen bodde tidligere på Tysklandsplass 2 under Strømdal.
I 1845 bodde Mathias som enkemann, murer og innerst her sammen med sønnen Halvor (12) De flyttet hit i 1842.
 
Maren Dorthea var enke etter Christen Halvorsen Venstøb. Se ovenfor.
 
Bratsbergkleiva ble innlemmet i Skien kommune etter storbrannen på Kleiva i 1854.


Familie 144.
Kleiva 1845. Samme hus som ovenfor.

Skomager, innerst
Christian Christiansen
fra Klostertangen i Solum dpt. 22/7-1806 i Solum, s.a. Ingeborg Auensdatter fra Augonsplass under Strømdal og Christian Nilsen Holm i Gjerpen.
g. 12/11-1829 m. Ingeborg Maria Nilsdatter fra Kolkinmyr(2) under Follaug dpt. 3/3-1805, d.a. Nils Olsen Berg.
Forlovere: "Tollev Jensen, Bratsb.kl. og Abraham Christensen, Bratsb.kl."
1. Inger Marie Christiansdatter f. 12/2-1830 under Bratsberg.
2. Nils f. 7/3-1832 d. 2/3-1839 på Kleiva.
3. Ole f. 9/2-1834 d. 25/12-1836 på Kleiva.
4. Anne f. 1/10-1836 d. 1/11-1836 på Kleiva.
5. Martin Nicolay 3/12-1838 d. 18/3-1839 på Kleiva.

6. Martin Nicolay Christiansen 24/10-1841.
7. Christine f. 25/9-1844.

8. Christian Christiansen f. 2/7-1845 på Kleiva.

Denne familien bodde her allerede fra 1832.

Bratsbergkleiva ble innlemmet i Skien kommune etter storbrannen på Kleiva i 1854.


Familie 145.
Kleiva 1845.

Arbeider
Tollef Jensen
fra S. Lundsåsen dpt. 3/10-1790 d. 22/5-1840 på Kleiva, s.a. Jens Thomasen.
g. i Solum 23/10-1823 m. Gjertrud Kirstine Eliasdatter fra Gråten i Solum dpt. 1/6-1794 d. 13/8-1853 på Kleiva, d.a. Elias Bærulfsen fra Holm.
Forlovere: "Garver Holm og Christen Isaksen Skien."
1. Maren Maria Tollefsdatter f. 30/10-1824 på Sørbø g.m. Andreas Johnsen. Se Familie 86b - Kleiva 1845.
2. Hans Tollefsen f. 8/9-1828 på Kleiva g. 2/5-1856 m. Maren Torgersdatter fra Kleiva, d.a. Torger Johnsen Søli.

Andre beboere i huset i 1845: Sjauerarb., innerst Lars Pedersen f. ca. 1795.
Det var nevnt at ”Konen er Bortløbt.”

Enke og fattiglem, Inger Margrethe Nilsdatter f. ca. 1797, bodde her i 1845 sammen
med sine barn, Maren Gurine Christensdatter(19) og Christian Nilsen f. 18/1-1842.
Inger Margrethe var enke etter Christen Christiansen. Se Goberg(3) under Århus.

Christian Nilsen (NB), f. 18/1-1842, Enka Inger Margrethe Nielsd. Berberg og Gift Mand
Niels Halvorsen Berberg. Uægte. Anmeldt af begge Forældre selv.”

Bratsbergkleiva ble innlemmet i Skien kommune etter storbrannen på Kleiva i 1854.


Familie 146.
Kleiva 1845.

Arbeider
Ole Olsen
fra S. Brekkejordet dpt. 31/7-1785, s.a. Ole Christensen. Se Familie 10 - S. Brekke 1801.
g. 1/12-1825 m. enke Ulrikka Petersdatter Halmstrøm fra Sverige f. ca. 1779, d.a. ”gartner paa Mæla”, Peter Halmstrøm.
Forlovere:
"Niels Vattenberg, Halvor Bugot."
1. Carl Ulrik Olsen f. 22/12-1825. Sjøfarende i 1845.

F.f. Ole Olsen og Ulrikka Petersdatter paa Br.klev., Carl Ulrik: Hans Halvorsens kone Br.kl., pige Dorthe Halvorsd., ibid., Gunder ..... Br.kl., Niels Larsen ibid., Christen Halvorsen ibid.

Ole Olsen bodde i Fredriksvern (Stavern) i 1808 med sin første kone. Han var da soldat.
Ulrikka var født i Sverige. Hun var tidligere gift Holm.

Bratsbergkleiva ble innlemmet i Skien kommune etter storbrannen på Kleiva i 1854.


Familie 147.
Kleiva 1845.

Tømmermann, huseier i 1845
Aslak Pedersen Wenstøb
fra N. Venstøp(C) f. 19/7-1814, s.a. Peder Andreas Danielsen Wenstøb.
g. 15/8-1845 m. enke Maria Nilsdatter fra Bø i Tel. f. ca. 1821, d.a. Nils Thomasen.
Forlovere: "Peder Pedersen Wenstøb og Christian Netz Wenstøb."
1. Maren Martine Aslaksdatter f. 25/9-1845 på Tufte.
2. Hansine Aslaksdatter f. 28/1-1849 på Kleiva.
3. Marie Aslaksdatter f. 30/6-1853 på Kleiva g.m. sjømann Bernt Andreas Berntsen f. 1852. Bodde på Kleiva.
4. Petrea Aslaksdatter f. 30/6-1853 på Kleiva.
5. Nikoline Aslaksdatter f. 1858.

Enke Maria Nilsdatter(24) er meldt innflyttet fra Holla til Gjerpen høsten 1844. Det er nevnt at
hun var født i Bø pr.gj., at hun oppholdt seg under Tufte og at hun tjente der.
Som nygifte bodde de i ei stue under Tufte i Gjerpen. I 1849 hadde de flyttet til Bratsbergkleiva.
Familien er nevnt i folketellingen for Skien i 1865. De bodde da i eget hus (trolig det samme huset),
sammen med hans søster, Anne Kirstine og hennes mann Simon Engebretsen.

I 1867 emigrerte denne familien til USA.

Bratsbergkleiva ble innlemmet i Skien kommune etter storbrannen på Kleiva i 1854.


Familie 148.
Kleiva 1845.

Arbeider 
Jens Henriksen
fra Langangen(C) under Fossum f. 26/8-1815, s.a. Henrik Evensen.
g. 17/11-1847 m. Anne Elisabeth Larsdatter fra Kleiva f. 17/12-1813, d.a. Berthe Pedersdatter fra Kleiva og Lars Nilsen fra Næs.
1. Henrik Jensen f. 13/2-1851 på Kleiva.
2. Berthe Petrea Jensdatter f. 2/4-1853 på Kleiva g.m. Christoffer Ingebretsen. Se sønn nedenfor.
3. Hans Christian Jensen f. 12/5-1855 på Kleiva.

26/12. f. 17/12-1813. Anne Elisabeth, Uægte:
Moder: Berthe Pedersdtr. fra Bratsbergklev. Barnefader udlagt Lars Nilsen fra Næs Sogn.
Faddere: Christine Jacobsdtr., Marthe Jacobsdtr., Jens Thorsen, Erik Thorsen, Peder Isaksen.


”Karen Maria (NB.), f. 23/3-1836, Pigen Maren Jacobsd. Teien u. Moe.
Angiver som Barnefader uk. Jens Henriksen fra Fossum nu tienende hos Chr. A. Blom i Skien.”


Bratsbergkleiva ble innlemmet i Skien kommune etter storbrannen på Kleiva i 1854.


Familie 149.
Kleiva 1845.

Arbeider
Ingebret Pedersen
fra Klovholt i Solum f. 21/5-1821, s.a. Peder Ingebretsen og Lene Marie Henriksdatter i Solum.
g. 9/3-1845 m. Christine Christophersdatter f. 18/11-1818, d.a. Christopher Pedersen.
1. Christoffer Ingebretsen f. 18/5-1845 d. 27/9-1903 i Ogden, Utah g. i Skien 27/9-1874 m. Berthe Petrea Jensen fra Kleiva (se ovenfor).
    Emigrerte til USA i ca. 1881 og bosatte seg i Ogden i Weber county, Utah.
2. Lene Marie Ingebretsdatter f. 12/2-1851 g. 6/12-1872 m. agronom Gustav Anders Eckmann.
    Barn 1. Ingebret Eckmann f. 27/4-1873.
3. Henriette Berthe Ingebretsdatter f. 5/9-1854.

Alle barna er døpt i Skien kirke.

Bratsbergkleiva ble innlemmet i Skien kommune etter storbrannen på Kleiva i 1854.


Familie 150.
Kleiva 1845 (konstruert etter kirkebøkene).

Arbeider
Knud Pedersen fra Kleiva f. 24/10-1820 på Fossum, s.a. Peder Knudsen. Se Familie 93 - Kleiva 1845.
g. i Gjerpen 16/7-1846 m. Karen Clemetsdatter fra Sagene i Holla (Ulefoss) f. 17/12-1817, d.a. Clemmet Pedersen (Jynge). Se Familie 24 - Sagene 1822 i Gamle Holla.
1. Martin Knudsen f. 24/1-1844.
2. Clemet Knudsen f. 30/12-1846.
3. Christine Knudsdatter f. 24/6-1849.

F.f. Uk. Knud Pedersen BrKlev og pige Karen Klemetsdatters Martin: Niels Larsens Kone, Marie Larsd. BbKlev., pige Larine Christensd. af Skien, Ole Olsen Grini fra BbKlev., Niels Gundersen do., Peder Pedersen Riis.
F.f. Knud Pedersen BbKlev. og Karen Clemetsdatters Clemet: Peder Pedersen Oseb. og Kone Ingeborg Pedersd., Halvor Nielsen BbKlev., Hans Anthonisen do., pige Marthe Pernille Johannesd. do.
F.f. Knud Pedersen BbKlev. og Karen Clemetsdatters Christine: Inger Peersd., Maren Kirstine Clemetsd., Anders Andersen, Svend Hansen, Niels Antonissen, alle fra BbKlev.

Bratsbergkleiva ble innlemmet i Skien kommune etter storbrannen på Kleiva i 1854.


Familie 151.
Kleiva 1845 (konstruert etter kirkebøkene).

Former
Ole Henriksen fra N. Skotland(C) under Hyn f. 27/5-1820, s.a. former Henrik Andreas Sørensen.
g. i Gjerpen 5/6-1844 m. Turine Tovsdatter f. 9/11-1819 på Flata und. Mo, d.a. Tov Jonsen. Se Familie 106 her.
1. Hedvig Olsdatter f. 20/4-1844.
2. Maren Gurine Olsdatter f. 14/4-1848.
3. Andrea Olsdatter f. 5/7-1849.

F.f. Arb. Ole Henriksen, Bbklev. og Thurine Thovsdatters Hedvig: Pige Maren Margrethe Henriksd. Follestad, pige Anne Thovsd., Fossum, Henrik Solvesen und. Mæla, John Andreas Hansen, Fossum, Halvor Tovsen, Lund.
F.f. Ole Henriksen BbKlev. og Thorine Tovsdatters Maren Gurine: Tov Johnsen BbKlev., Johan Tovsen do., Halvor Tovsen Bougerød, Tov Johannesens Kone Maren Halvorsd., pige Anne Tovsd. i Skien.
F.f. Ole Henriksen BbKlev. og Turine Tovsdatters Andrea: Maren Halvorsd., Elisabeth M. Hansd., Thov Jonsen, John Pedersen, Alle fra BbKlev., Christen Brække fra Skien.

Bratsbergkleiva ble innlemmet i Skien kommune etter storbrannen på Kleiva i 1854.


Familie 152.
Kleiva 1845 (konstruert etter kirkebøkene).

Arbeider
Peder Nilsen fra Kleiva f. 22/4-1821 på Holmen und. Rising, s.a. Nils Kittilsen og Pernille Pedersdatter.
g. i Skien krk. 24/10-1845 m. Aslaug Maria Olsdatter fra Holla f. ca. 1824, d.a.
Forlovere: "Christopher Andersen og Jacob Andersen."
1. Berthe Petronelle f. 21/3-1846 d.
2. Petronelle Pedersdatter f. 27/11-1847.
3. Carl Pedersen f. 29/3-1849.
4. Berthe Maria Pedersdatter f. 21/12-1850.

F.f. Peder Nielsen und. Bratsberg og Aslaug Olsdatters Berthe Petronelle: Isak Andersens Kone Berthe Petronelle Hansd. BbKlev., pige Berthe Jørgensd. Løberg, Peder Jørgensen BbKlev., Halvor Andersen i Skien, Kittil Nielsen Bougerød.
F.f. Peder Nielsen BbKlev. og Aslaug Maria Olsdatters Petronelle: Daniel Pedersen BbKlev., Rasmus Andersen do., Peder Johnsen do., pige Maria Andersd. do., moderen selv.
F.f. Peder Nielsen BbKlev. og Aslaug Maria Olsdatters Carl: Karen Marie Nielsd., Berte Jørgensd., Erik Halvorsen, Kittil Nielsen, Gregorius Nielsen, Alle fra BbKlev.
F.f. Peder Nielsen BbKlev. og Aslaug Olsdatters Berthe Maria: Kittel Nielsen BbKlev., Gregorius Nielsen do., Peder Andersen do., pige Berthe Jørgensd. do., moderen selv.

Bratsbergkleiva ble innlemmet i Skien kommune etter storbrannen på Kleiva i 1854.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

© post@gamlegjerpen.no