| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Berberg
Gård nr. 123 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 07.06.2021


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Berberg 4 - Haugen A
Opprinnelig husmannsplass under Berberg.

Eier: Løvenskiold - Fossum fram til 1868.

Matrikulert i 1838, sammen med Haugen(B). Siden Norges matrikkel 1889: 123/4.

Jernverksarbeider, husmann

Anders Amundsen
fra Søli øvre(B) dpt. 7/2-1745 d. 22/5-1819 på Haugen, s.a. Amund Tollefsen Sølie.
g. 26/9-1775 m. Dorthe Christensdatter fra N. Holm dpt. 23/5-1752 bg. 17/5-1809. ”Anders Amundsøns kone Dorthe Christensdtr. und. Berreberg, sagt at være ved 58 aar.”, d.a. Christen Mikkelsen Holm.
1. Berthe Andersdatter dpt. 31/3-1776.
2. Maren Andersdatter dpt. 29/3-1778.
3. Amund Andersen dpt. 11/11-1781. Se nedenfor.
4. Maren Andersdatter dpt. 4/5-1788 g.m. enkemann Johannes Pedersen Baugerød. Se Baugerød(1).
Br. 1775.

F.f. Anders Berrebergs pigebarn Berthe: Jens Berrebergs kone, Maren Amundsdtr., Ole Berreberg, Jacob Ammundsen, Isak Christensen.
F.f. Anders Ammundsens pb. Maren fra Berreberg Ejet: Anders Højmyrs kone, Margrethe Christophersdtr., Peder Hansøn fra Mæla, Jens Berreberg, Gunder Strømdal.
F.f. Anders Berrebergs drengebarn Amund: Gunder Strømdals kone, Inger Christensdatter, Anders Højmyr, Tollef Berreberg, Michel Christensen.
F.f. Anders Berrebergs pb. Maren: Isak Holms kone, Margrethe Tollefsdtr., Ole Berreberg, Michel Holm, Amun Jensen.

Fra Tinglysingsprotokollen: "Delingsforretning mellem Bæreberg og Fjelddalen, dato 18. juli, tinglyst 3. sept. 1817."

Jernverksarbeider, husmann
Amund Andersen
herfra dpt. 11/11-1781 d. 25/2-1839 på Haugen.
Br. ca. 1819. Ugift.

Arbeider, husmann
Nils Levorsen fra Bratsbergkleiva(?) dpt. 24/7-1796 i Skien, s.a. salmaker Levor Torjersen.
g. i Gjerpen 2/6-1830 m. Pernille Jacobsdatter fra Åsen under Berberg dpt. 6/10-1799, d.a. Jacob Hansen Aasen.
1. Nils Nilsen f. 25/1-1830.
2. Nicolay Nilsen f. 14/10-1832.
Bruker 1830.

F.f. Niels Levorsen Hougen under Berberg og Pernille Jacobsdatters Niels: Ole Hougens K., Berreberg, P. Ingeborg Zakariasd. ib., Zakarias O. Berreberg, Halvor Christophersen Glende, Ole Jacobsen Berreberg. Hjemmedøpt af Thor Hougen.
F.f. Niels Levorsen Hougen under Berberg og Pernille Jacobsdatters Nicolay:
Moderen selv, P. Anne Halvorsd. Berberg, Isak Aslaksen Langerød, Hans Jacobsen Aasen, Ole Jacobsen ib. Hjemmedøbt af Thor Hougen.

Smed, leilending
Jacob Svendsen
f. ca. 1804 d. 28/5-1849 på Haugen.
g.m. Anne Gundersdatter f. ca. 1810.
1. Anne Jacobsdatter f. ca. 1831.
Br. 1837.

Denne familien er registrert innflyttet til Gjerpen 2/1-1837 fra Øyestad prestgjeld.
Jacob hadde fått arbeide som smed ved Fossum Jernverk.

Fra Tinglysingsprotokollen:
"Fæste fra statsraad Løvenskiold til Kristofer Halvorsen for levetid paa et stykke myr, mod aarlig afgift 48 skilling,
dateret 25. juni, tinglyst 25 august 1825."

Hammersmed, leilending
Erik Rasmussen Orekaas
fra Fossum f. 5/4-1822, s.a. Rasmus Eriksen Orekaas. Se Familie 61 - Fossum 1835.
g. i Holla 8/11-1844 m. Karen Kirstine Jørgensdatter fra Juvet under Vibeto nedre i Holla f. 7/4-1823 d. før des. 1890, d.a. Jørgen Larsen Juvet og Karen Helene Abrahamsdatter.
1. Karen Maria Eriksdatter f. 18/1-1845 på Åshammeren.
Br. ca. 1850.

Karen Kirstine er registrert innflyttet fra Holla til Åshammeren i Gjerpen i november 1844.
Denne familien bodde i 1845 som inderster hos Jørgen Waldemarsen på Åshammeren.
De bodde her i 1865. Siden ingen spor av dem i Gjerpen.

Fra Tinglysingsprotokollen:
"Dokument, hvorved det tillades eieren af gnr. 54 (Tufte) bnr 8 at lægge et vandledningsrør fra en myr eller kilde paa
Bærebergs jorde mod aarlig afgift 24 skilling, dateret 3. april, tingl. 27. mai 1867."
"Delings og skyldsætningsforretning, hvorved dette brug er udskilt, afholdt 14. aug., tinglyst 28. sept. 1868."
"Skjøde fra kammerherre Herman Løvenskiold til Johan Andersen, med forbehold for Bærebergs opsidder af fri
adkomst
for dens heste og kreaturer til Bæreberg skov over dette brug, dateret 27. okt., tingl. 17. nov. 1868."

G.br., selveier
Johan Andersen Myra.
Br. 1868. Ugift.

G.br. selveier

Anders Andersen Myra
.
g.m. Karine Pedersdatter fra Porsgrunn.
Br. 1868. Se Nøklegård(3) "Myra".

Fra Tinglysingsprotokollen:
"Skjøde fra Anders Andersen Myra, som sønnen Johan Andersens arving, til Peder Andersen Myra paa dette brug m.m. for 2800 spd., dat. 15., tingl. 22. juni 1880.
"

G.br., selveier

Peder Andersen Myra

g.m. Anne Katrine Olsdatter fra Eriksrød.
Br. 1880. Se Nøklegård(3) "Myra".

Fra Tinglysingsprotokollen: "Delings og skyldsætningsforretning, hvorved bnr 5 er udskilt, afholdt 15. sept. 1884, tingl. 8. april 1885."

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

123

4

(423b,424)a

Bæreberg

Haugen

Peder Andersen

0 - 2 - 2

1 mark 16 øre

125 3 427c Nøklegaard Nøklegaard ditto - 1 mark 03 øre
125 4 427d ditto ditto ditto - 1 mark 01 øre
125 5 427f ditto ditto ditto - 0 mark 11 øre
125 6 427g ditto ditto ditto - 0 mark 19 øre
125 7 143b Nøklegaard - Tufte ditto ditto - 0 mark 67 øre


Det var ingen beboere på dette bruket i 1900. Heller ikke i 1910.
 
Sameie med V. Haugen fra ca. 1901.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

123

4

Bæreberg

Haugen

Peder Andersen

1 mark 16 øre


Fra Tinglysingsprotokollen:
"Skifteskjøte fra skifteforvalteren i gaardbruker Peder Andersen Myhra og hustru Anne Katrines dødsbo til Ole P. Myhra for kr. 5.350.-
dat. 20/8-1927, tingl. 31/8-1927."

G.br., selveier
Ole Pedersen Myra
, s.a. Peder Andersen Myra.
g.m. Maren Kristensen Jønnevald.
Br. 1927. Se Nøklegård(3) "Myra".

Fra Tinglysingsprotokollen:
Skjøte fra enkefru Karen(!) Myhra (uskiftebrev 5/3-1945 efter Ole P. Myhra), f. 13/8-1862 til Gunnar Haugen f. 24/9-1913 for kr. 6.500, dat. 23/8-1946, tingl. 30/8-1946."

G.br., selveier
Gunnar Haugen
fra Berberg(5) "Haugen" f. 24/9-1913 d. 7/5-1991, s.a. Knut Gunnarsen Haugen.
g.m. Birgit Toreskaas f. 30/8-1923 d. 23/4-2000.
Br. 1946. Se Berberg(5) "Haugen".

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

123

4

Bæreberg - Haugen

Gunnar Haugen

1 mark 16 øre

125 3 Nøklegård ditto 1 mark 03 øre
125 4 ditto ditto 1 mark 03 øre
125 5 ditto ditto 0 mark 11 øre
125 6 ditto ditto 0 mark 19 øre
125 7 ditto - Tufte ditto 0 mark 67 øre
54 11 Tufte - Mauråsen ditto 0 mark 13 øre
54 17 Tufte - Tufteåsen ditto 0 mark 34 øre

Gunnar Haugen solgte gården til A/S Skien Tomteselskap i 1966. Samtidig ble
eiendommen slått sammen med Gnr 54 Tufte, bnr 11 (54/11 "Mauråsen").

------

Et hus på Haugen.

Jernverksarbeider, huseier
Nils Levorsen
dpt. 24/7-1796 d. 6/7-1840 på Eriksrød, s.a. Levor Torjersen. Se Familie 14 - Kleiva 1784.
g. 2/6-1830 med Pernille Jacobsdatter fra Åsen under Berberg dpt. 6/10-1799, d.a. Jacob Hansen.
Forlovere: Zacharias Olsen Berreberg og Ole Jensen Berreberg.
1. Nils f. 25/6-1830 d. 23/3-1831 på Haugen.
2.
Nikolai Nilsen f. 14/10-1832. Se V. Haugen under Berberg.
3. Karen Andrea Nilsdatter f. 7/12-1836 på Haugen.
Br. ca. 1830.

Nils ble født på Bratsbergkleiva. Han var tjenestegutt under Berberg før han giftet seg.
Dette paret bodde på Haugen noen år. Nils døde mens han arbeidet ved Eriksrød bare 44 år gammel.
Enka bodde her også i 1865.

Se folketellingen 1865.

(C) Gard Strøm.