| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Søli
Gård nr. 82 i Gjerpen prestegjeld.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 15.11.2014


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Søli øvre B
Utskilt fra Søli øvre i ca. 1678.

Landskyld i 1678:  3 huder.

G.br., leilending
Jens Amundsen
fra Søli øvre f. ca. 1647 d. noe før 1711 i Eidanger, s.a. Amund Amundsen.
g1g m. NN
g2g i Eidanger (trolovet) 4/12-1698 m. enke Kirsti Mikkelsdatter på Flogstad f. ca. 1645 bg. 2/6-1724. "
Kirsten Michelsdatter Flaachstad, 88 aar 4 maaneder.", d.a. Mikkel Flogstad.
Br. 1678.

Det er slektskap mellom denne Jens Amundsen og Ingebret Olsen på M. Løberg(B).

Jens Amundsens andre kone, Kirsti Mikkelsdatter, var enke etter Søren Torgersen Flochstad (Flogstad) i Eidanger.

G.br., leilending

Amund Andersen
fra V. Borge f. ca. 1668 bg. 12/3-1738 i Eidanger. "Anund Andersøn Øveraasen, 70 aar", s.a. Anders Amundsen Borge.
g. 14/11-1694 m. Ragnhild Ingebretsdatter fra Øveråsen i Eidanger f. ca. 1672 bg. 6/12-1738 i Eidanger. "
Anund Øveraasens enke Ragnild Ingebretsdatter, 66 aar", d.a. Ingebret Reiersen Øveraasen.
1. Amund Amundsen dpt. 14/7-1695.
2. Ole dpt. 20/3-1698 bg. 17/9-1699. ”Anun Sølis søn Ole 1 1/3 aar g.”
3. Anders bg. 13/4-1700. ”Anun Sølis Anders 11 dage g.”
5. Hans Amundsen f. ca. 1701 i Eidanger.
6. Ingebret Amundsen f. ca. 1703 i Eidanger. Se Rød i Eidanger.
7. Berthe Amundsdatter f. ca. 1704 i Eidanger.
Br. i 1694.

F.f. Amun Ø. Sølis søn Amun: Nils Sande, Ole V. Borge, Gunder Lauritzen fra Becheval, Halvor Bechevals qde, Even Sølis qde, Ingebret Øveraasens datter i Birkedalen.
F.f. Anun Sølis søn Ole: Even Søli, Ole Vest Borge, Nils Vetlesen Søli, Tollef Sølis qde. Gunhild, Karen Lauritzdatter hos Iver Søli.

Denne familien flyttet til Øveråsen i Eidanger i ca. 1700. Se Eidangerslekt.org.

Takk til Ivar Kokkersvold for solid hjelp med denne familien.

G.br., leilending

Amund Clausen
fra Enggrav(B) f. ca. 1675 bg. 21/10-1740. ”Amund Claussøn. 60 aar.”, s.a. Claus Engraf.
g. 29/7-1703 m. Marthe Andersdatter fra V. Borge f. ca. 1670 d. feb. 1738. ”Amund Claussøns Marta, 68 aar.”, d.a. Anders Amundsen Borge.
1. Lars Amundsen dpt. 2/12-1703. "Vanvittig" i 1725.
2. Anders Amundsen dpt. 10/5-1705.
3. Berthe Amundsdatter dpt. 29/5-1708.
4. Ole Amundsen dpt. 25/12-1710.
Br. ca. 1710.

F.f. Amund Enggrafs Søn Lars: Oluf Vestborg, Abraham Øfrum, Jon Enggrafs qvinde Maren, Jon Menstads qvinde Kirsten, Oluf Flotterøs pige Karen.
F.f. Annund Enggrafs Søn Anders: Ivar Sølj, Ole Claussen hos Gunder Øfrum, Siverts Anna i Borrestadsstranden, Ragnild hos Iver Sølj, Jon Svendsens qvinde Kirsten.
F.f. Anund Enggrafs datter Birte: Hans Borge, Jørgen Silien i Ejdanger, Oluf Vestborgs qvinde Else, Jon svendskes qvinde Kirsten.
F.f. Amund Claussøns søn Oluf fra Ø. Sølj: Gunder Øfrum, Jon Svendssøn i Stranden, Oluf Borges qvinde, Stephans qvinde i Stranden.

Amund Clausen overtok bygselen på dette bruket etter sin svoger Amund Andersen før 1710. Han brukte Skrapkleiv
i Eidanger i 1725 (3 huder). Han hadde da vært soldat i 10 år. Siden flyttet nok Amund og Marthe til Osebakken i
Gjerpen, hvor de begge døde.

Kilde: 1725-tellingen for Eidanger. Transkribert av Gamle Gjerpen.
Skrapeklev.

Skylder 3 Huuder, udreeder ½ Soldat, bruges af Amund Clausen gl. 50 aar, har tient for Soldat i 10 aar, er frisk, gift med Marte Andersdatter gl. 56 aar, haver 2de Sønne, Lars Amundsøn gl. 20 aar er vandvidig, Anders Amundsøn gl. 17 aar iche Soldat og 1 datter Børte Amundsdatter gl. 14 aar, desforuden haver hand sin Brodersøn hos sig til Fosterbarn Nafnlig Halvor Olsøn gl. 10 aar, ingen Tienistefolch.

G.br., leilending
Tollef Olsen

g. 18/11-1716 m. enke Ragnhild Jørgensdatter (enke fra Bekkevold).
Forlover: "Amund Søli."
1. Maren dpt. 3/10-1717 bg. 31/10-1717. ”Tolf Sølis datter Maren, 4 uger.”.
2. Birte dpt. 12/11-1719 bg. 23/11-1723. ”Tolf Sølis Birte 4 aar.”
3. Ole Tollefsen dpt. 3/5-1722. Død før 1742.
4. Ellen dpt. 31/10-1723 bg. 1/5-1724. ”Tolf Søles Ellen ½ aar gl.”
5. Birte Tollefsdatter dpt. 22/4-1725 bg. 14/5-1741. ”Amun Sølis datter Birte, 16 aar.”
6. Ellen Tollefsdatter dpt. 8/2-1728. Død før 1742.

F.f. Tolf Sølis datter Maren: Nils Vetlesen, Amun Søli, Jacob Vetlesens qde. i Scheen, Birthe Jacobsdatter i Scheen.
F.f. Tolf Sølis datter Birthe: Jacob Løberg, Ingebret Løberg, Torjus Søli, Tolf Sølis enche, Anne Becheval.
F.f. Tolf Sølis søn Ole: Amund Søli, Johannes Enggraf, Ingebret Sølis qde, Maren Tolfsdatter Søli.
F.f. Tolf Sølis datter Ellen: Johannes Enggraf, Tor Enggraf, Amun Sølis qde, Even Sølis enche Maren.
F.f. Tolf Sølis Birte: Jon Enggraf og søn, Lars Bechevals qde, Maren Becheval.
F.f. Tolf Sølis Ellen: Hans Bøle, Jon og Tor Enggraf, Amund Sølis qde, Maren Sølieje.

Ragnhild Jørgensdatter var enke etter Engebret Halvorsen Bechevald. Se Bekkevold

G.br., leilending
Amund Tollefsen Sølie
fra Søli øvre(A) dpt. 18/10-1696 bg. 4/5-1765. ”Amun Sølie 68 aar.”
g1g 13/7-1720 m. Maren Thorsdatter f. ca. 1694 bg. 12/1-1739. ”Amun Sølis qde Maren, 44 aar.”
Forlover: Hans Svinholt.
g2g 4/1-1741 m. Maren Olsdatter fra Skyer dpt. 13/9-1709 bg. 22/2-1753. ”Amun Sølies kone 45 aar.”, d.a. Ole Christensen Skyer.
Forlovere: Ingebret Søli og Jon Løberg.
1. Kirsten Amundsdatter dpt. 28/2-1723 g.m. enkem. Isak Solvesen. Se Søli øvre(A).
2. Birte f. ca. 1725 bg. 14/5-1741. ”Amun Sølis datter Birte, 16 aar.”
3. Inger Amundsdatter dpt. 20/4-1727 g1g m. Hans Clausen. Se Strømdal Hovedgård.
4. Tollef Amundsen dpt. 18/6-1730 g.m. Maren Gundersdatter. Se Berberg(B).
5. Jens Amundsen dpt. 1/3-1733. Se nedenfor.
Barn i 2. ekteskap:
6. Ole Amundsen dpt. 1/1-1742. Se S. Berberg.

7. Anders Amundsen dpt. 7/2-1745 g.m. Dorthe Christensdatter. Se
Haugen(A) under Berberg.
8. Maren Amundsdatter dpt. 3/12-1747 g.m. enkem. etter sin halvsøster Inger, Gunder Gundersen. Se Strømdal.

9. Jacob Amundsen dpt. 24/6-1751 g.m. Marthe Christensdatter fra Klovholt i Solum dpt. 14/9-1749.
Bodde i Kåsene u. Klovholt i Solum. Se Solumslekt.org.
Br. 1762.

F.f. Amun Sølis datter Kirsten: Jon Enggraf, Ole Bøle, Jon Løberg, Tolf Sølis qde. , Maren Tolfsdatter Søli.
F.f. Amun Sølis Inger: Jon Enggraf, Isak Løberg, Torjer Søli, Tolf Sølis qde, Anne Søli.
F.f. Amun Sølis Tolf: Anders Osebachen, Thorjer Søli, Amun Løberg, Tolf Sølis qde, Marta Sølieje.
F.f. Amun Sølis Jens: Isak Løberg, Ole Højset, Hans Riis, Tolf Sølis qde, Anne Borge.
F.f. Amun Sølis Ole: Isak Løberg, Hans Højsæt, Christen Skyer og qde., Lisbet Ingebretsdatter.
F.f. Amun Sølis Anders: Isak Løberg, Christen Skyer og qde., Kirsten Amunsdatter.
F.f. Amun Sølies pb. Maren: Christen Schyers kone, Kisten Andersdatter, Isak Løberg, Christen Schyer, Tollef Isaksen.

F.f. Amun Sølies db. Jacob:
Christen Schyers kone, Inger Amundsdatter, Isach Løberg, Christen Schyer, Gunder Hansen. 

13/10-1740     MAREN THORSDATTER SØLI      Bamble Skifteprot. nr. 4, s. 118a.
Øvre Søelen    Arvinger:                             
               Enkem. Amund Tellevssen og barna:
               1. Tollev Amundssen    9 år
               2. Jens Amundssen      7 "
               3. Kirsten Amundsdtr. 16 "
               4. Inger Amundsdtr.   13 "
               Faren er verge.
Brt: 110 - 0 -  0

Net:  70 - 3 - 18.

Jens Amundsen dpt. 1/3-1733.
Br. 1764.

Denne familien flyttet til N. Berberg. Se familien der.

I 1780 solgte den daværende eier Severin Løvenskiold flere Søli-gårder, men beholdt skogen.
Øvre Søli ble da delt opp i 6 bruk.

(C) Gard Strøm.