ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Holm
Gård nr. 127 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 21.05.2021


Holm nordre - Holm 5
Gammelt løpenr. 432. Siden Norges matrikkel 1889: 1 27/5 m.fl.

Delt fra hovedbølet i 1662.

Landskyld 1662: 4 huder. Landskyld  i 1712: 2 huder.

Adresse 2021: Holmsv. 212, 3721 Skien.

Bonde, selveier

Bærulf Halvorsen Holm
f. ca. 1634 bg. 15/8-1714. ”Berulf Holm 80 aar.”
g.m. enke Kirsten f. ca. 1616(!?) bg. 29/7-1716. ”Berulf Holms Enche Kirsten fra Holm, 100 aar.”
1. Tollef Bærulfsen f. ca. 1659. Se M. Holm.
2. Helvig Bærulfsdatter f. ca. 1660 g.m. Hans Haraldsen Aas. Se S. Ås(A).
3. Jahan (Jan) Bærulfsen f. ca. 1663.
Eier 1662.

Kirsten hadde tidligere vært gift med en Jan (Jahan). I Sogneprestens manntall 1666 var hennes sønn nevn som
Christen Janssøn (11 aar).

Enkas alder er av presten satt tvilsomt høy ved begravelsen.

Maren Jørgensdatter f. ca. 1637 bg. 22/3-1727. ”Maren Jørgensdatter fra Holm. 90 aar.”

Tidlige eiere.
Bærulf Holms 4 huder (senere redusert til 2 huder) ble solgt til lagmann David Gørresen Klim i ca. 1712, 1 hud ble
kjøpt av S. Holm og disse 3 hudene ble overtatt av enka i 1716. Hun solgte dette til sin svigersønn, Niels Jensen Høst
i  1733. Kanselliråd Løvenskiold kjøpte dette i 1740. Løvenskiold - Fossum eide dermed hele Holm (10 huder), fram
til salg til bøndene i 1871 og 1886. Skogen ble ikke solgt og er fremdeles i Løvenskiold - Fossums eie.

Bonde, leilending
Christen Olsen Holm
f. ca. 1682 bg. 12/5-1764. ”Christen Holm 82 aar.”
g. i Gjerpen 11/10-1711 m. Ingeborg Engelsdatter f. ca. 1678 bg. 26/5-1764. ”Christen Holms enke 86 aar.”
1. Bærulf Christensen dpt. 24/11-1715. Se nedenfor.
2. Ole Christensen dpt. 8/3-1724. Se Hoppestad nedre(B).
Bruker 1711.

F.f. Christen Holms søn Bærulf: Ole Paulssøn, Christen Vallebø, Jan Gram, Claus Nilssøns qde., Racel Gram.
F.f. Christen Holms Ole: Christopher (Halvorsen) Grini, Ole (Christensen) Skyer, Nils (Ingebretsen) Holms qde., Birte Haagensdatter.

Bonde, leilending
Bærulf Christensen Holm
herfra dpt. 24/11-1715 bg. 10/2-1788. ”Berulf Holm 71 1/2 aar.”
g1g i Gjerpen 23/11-1752 m. Else Nilsdatter fra Bratsbergkleiva dpt. 27/10-1726 bg. 13/9-1753. ”Berulf Holms kone 24 aar.”, d.a. Nils Isaksen Gulseth. Se Familie 1 - Kleiva 1730.
g2g i Gjerpen 2/1-1755 m. Anne Larsdatter f. ca. 1724 bg. 3/5-1764. ”Berulf Holms kone 40 aar.”
1. Elias Bærulfsen dpt. 8/9-1753 g1g i Solum 28/9-1781 m. Gjertrud Margrethe Larsdatter, g2g i Solum 30/8-1792 m. Ingeborg Anundsdatter,
    g3g i Solum 12/9-1796 m. Maren Olsdatter. Bodde i 1801 i et hus under Øvre Kjærringteigen i Solum med Maren Olsdatter(48).
    Barn ifølge folketellingen for Solum 1801: Christen Eliasen(16) og Gjertrud Eliasdatter(7). Se Solumslekt.org.
Barn i 2. ekteskap:
2. Maren Bærulfsdatter dpt. 2/3-1755 g.m. Nils Jacobsen. Se Familie 38 - Borgestad 1835.
3. Ingeborg Bærulfsdatter dpt. 23/1-1757 g.m. Simen Jonsen. Se Jonsholet under Sem.
4. Christen Bærulfsen dpt. 2/9-1759. Se Familie 4 - Follestad 1801.

5. Lars dpt. 25/10-1761 bg. 29/9-1762. ”Berulf Holms s. Lars 1 aar.”

6. Lars Bærulfsen dpt. 4/9-1763. Bodde først på Skotland under Hyni. Flyttet i ca. 1793 til Gråten i Solum og arbeidet på sagene i byen. Se Solumslekt.org.
    Datter: Anne Beathe Larsdatter g2g med enkemann Johannes Hansen. Se Familie 1 - Follestad 1835.

Br
uker 1752

F.f. Berulf Holms db. Elias: Christian Høstes kone, Kisten Aabye, Jacob Vadrette, Gunder Gulset, Christen Lund.
F.f. Berulf Holms pb.
Maren: Christian Holms kone, Karen Larsdatter, Gunder Holm, Gunder Sem, Nils Jansen.
F.f. Berulf Holms pb.
Ingebor: Gunder Holms kone, Else Jansdtr., Christian Høst, Haral Berreberg, Nils Jansen.
F.f. Berulf Holms db. Christen: Christen Lunds kone, Marthe Abrahamsdatter, Christian Høst, Haral Berreberg, Mons Tevesn.
F.f. Berulf Holms db.
Lars: Christen Lunds kone, Pernille Jansdtr., Christian Høst, Isak Sørensen, Simen Erlandsen.
F.f. Berulf Holms db.
Lars: Christian Holms kone, Karen Nilsdatter, Hans Kleven, Christen Lund, Gregorius Lund.

Bærulf Holm var i sine yngre dager en aktiv mann på kvinnefronten. Han ble i januar 1737 far til Karen Pedersdatters
barn, Jens Bærulfsen, født på "Hytten" (jernverket) ved Fossum. I februar samme år ble han far til Berthe Larsdatters
barn, Kirsten Bærulfsdatter. Kirsten ble senere gift med Simon Erlandsen, men hun døde bare 27 år gammel.
Hennes eneste barn, Ole Simonsen, som bodde på Kulten under Ås. Kilde: Kirkeboka.

30/10-1764     ANNE LARSDATTER HOLM        Bamble Skifteprot. nr. 6b, side 468a.
Holm           Arvinger: Enkem. Bærulf Christenssen og barna:
               1. Christen Bærulfssen 4 år.
               2. Lars Bærulfssen     1 ”
               3. Marie Bærulfsdtr.  10 ”
               4. Ingebor Bærulfsdtr. 8 ”
               Enkem. selv formynder.
Brt:    85 - 3 - 8
Gjeld: 348 - 3 - 8 (insolvent).
Kilde: Grenland Ættehistorielags avskrift av Skiftekort.

Bonde, leilending
Christen Mikkelsen Holm
fra Lille Strømdal dpt. 21/8-1718 bg. 12/4-1788. ”Christen Holm 70 aar.”, s.a. Mikkel Sivertsen.
g1g i Siljan 8/12-1748 m. Berthe Gudmundsdatter fra Mo dpt. 27/12-1726 bg. 14/5-1774. ”Christen Holms kone 48 aar.”, s.a. Gudmund Jensen Moe.
Forlovere: "Peder Tveten og Jens Michelsen."
g2g i Gjerpen 12/10-1775 m. enke
Inger Nilsdatter fra Hoppestad øvre(A) dpt. 16/1-1718 bg. 15/6-1798. ”enken Inger Nilsdtr. f. Holm. 80 1/2 aar.”, d.a. Nils Lucassen.
1. Isak Christensen dpt. 6/12-1750. Se nedenfor.
2. Dorthe Christensdatter dpt. 23/5-1752 g. i Gjerpen 26/9-1775 m. Anders Amundsen. Se Haugen(A) under Berberg.
3. Ingeborg Christensdatter dpt. 15/9-1753 g.m. enkem. Anders Christensen. Se Tyskland(4) under Strømdal.
4. Mikkel Christensen dpt. 25/1-1756 g.m. Marthe Justsdatter. Se Doksrød(7).
5. Inger Christensdatter dpt. 3/9-1758 g1g m. Engebret Justsen Doksrød g2g m. Anders Eriksen fra Bøle. Se Doksrød(1).
6. Ole Christensen f. høsten 1760 bg. 25/4-1782. ”Christen Holms Ole 22 aar.” De aktuelle sider i Eidanger og Siljan kirkebøker mangler, men som introduserte kvinner
    i Siljan kan vi finne Christen Røes kone den 1/11-1760. Hun fødte derfor et barn ca. 1-2 måneder tidligere.
7. Gunhild f. våren 1763 bg. 10/12-1769. ”Christen Holms dtr. Gunnil 6 aar.” De aktuelle sider i Eidanger og Siljan kirkebøker mangler, men som introduserte kvinner i Siljan
    kan vi finne Christen Røes kone den 10/7-1763. Hun har derfor født et barn ca. 1-2 måneder tidligere.
8. Nils dpt. 16/3-1766 bg. 10/12-1769. ”Christen Holms Nils 4 aar.”
9. Karen dpt. 5/11-1769. Død før 1788.
10. Gudmund dpt. 16/2-1772 bg. 30/7-1780. ”Christen Holms Gudmund 9 1/2 aar.”
Bruker ca. 1765.

F.f. Christen Michelsøn Røes og Birthe Gudmundsdatters ægte Søn Isach: Jacob Sølands kone, Ingeborg Nielsdatter, Inger Gudmundsdatter, Niels Tveten og Ingvold Nielsøn Grorøe.
F.f. Christen Michelsøn Røes barn Dorthe: Ingvold Sølands kone, Magrete Erichsdatter fra Gierpen, Jens Kiste og Per Søland.
F.f. Christen Røes barn Margrethe: Per Sølands kone, Gunhild Jensd. Kiste, Per Søland og Anders Sørensen(?).
F.f. Christen Røes barn Michel: Per Røes kone, Aaste Olsdatter. Niels Tveten og Jens Gudmundsen.
F.f. Christen Røes Inger: Per Røes k., Aase Svendsd., Niels Tveten og Erich Christensen Island.

F.f. Christen Holms db.
Nils: Halvor Moes kone, Christence Heljesdtr., Christian Holm, Søren Nilsen.
F.f. Christen Holms pb. Karen: Jens Jonsens kone, Anne Gundersdatter, Jens Sneltvet, Christen Clausen, Arne Johannisen.

F.f. Christen Holms db.
Gudmun: Gunder Holms kone, Dorthe Christensdtr, Jens Berreberg, Arne Johannisen, David Christiansen.

Christens andre kone Inger Nilsdatter var enke etter Christopher Rasmussen Venstøb. Se N. Venstøp(B).

Alle barn er fra 1. ekteskap. Christen Mikkelsen Holm bodde tidligere på Rød i Siljan. Datteren Ingeborg,
som er nevnt i begge skiftene er ikke funnet døpt noe sted. Hun er derimot nevnt som både konfirmert,
trolovet og gift i Gjerpen. Den eneste av disse barna som kan stemme med alderen er det barnet som i
Siljan kirke (Eidanger kirkebok) ble skrevet som Margrethe da hun ble døpt.
Siden ingen barn av Christen Mikkelsen med navn Margrethe er funnet hverken død, konfirmert eller gift,
mener jeg at presten ved denne barnedåpen har skrevet feil navn og at det skal være Ingeborg. 

8/3-1775       BERTHE GUDMUNDSDATTER     Bamble sk. prot. 9, side 111a.
Holm           Arvinger: Enkem. Christen Michelssen og barna:
               1. Isak Christenssen   25 år, myndig.
               2. Michel Christenssen 19 ”
               3. Ole Christenssen    14 ”
               4. Gudmund Christenssen 3 ”
              
5. Ingeborg Christensdtr. g.m. Anders Christenssen.
               6. Dorthe Christensdtr. 21 år.
               7. Inger Christensdtr.  17 ”
               Formynder for Michel ble svogeren Anders Christenssen.
               ----”---- -”- Dorthe og Inger ble morbroren Jens Gudmundssen Sneltvet.
               ----”---- -”- Ole og Gudmund ble faren selv.
Brt:   73 - 3 - 11
Gjeld: 81 - 1 - 19 (insolvent).
Kilde: Grenland Ættehistorielags avskrift av Skiftekort.

22/4-1788      CHRISTEN MICHELSSEN         Bamble sk. prot. 11, side 299a.
Holm           Arvinger: Enka Inger Andersdatter (Nilsdatter er riktig) (barnløse) og den avdødes barn med sin første kone.
               Etter 1.ekteskap med Berthe Gulmundsdtr.:
                 a. Isak Christenssen, myndig, bor på Holm.
                 b. Michel Christenssen, myndig.
                 c. Ingeborg Christensdtr. g.m. Anders Christenssen u/Strømdahl.
                 d. Dorthe Christensdtr. g.m. Anders Anundssen.
                
e. Inger Christensdtr. ugift.
Laugverge for enka ble hennes stesønn Isak Christenssen.
Han ble også formynder for Inger.
Brt:   36 - 1 -  5
Gjeld: 37 - 2 - 12 (insolvent).

Kilde: Grenland Ættehistorielags avskrift av Skiftekort.

Bonde, leilending
Isak Christensen Holm
herfra dpt. 6/12-1750 d. 3/8-1828 på Holm, s.a. Christen Mikkelsen Holm.
g1g i Gjerpen 14/11-1782 m. Marthe Nilsdatter fra N. Grini
dpt. 31/3-1755 bg. 13/3-1784. ”Isak Holms kone 29 aar.”, d.a. Nils Axelsen Grini.
g2g i Gjerpen 28/12-1786 m. Anne Kirstine Andersdatter fra Kjær(1) dpt. 17/7-1763, d.a. Anders Larsen Kjær.
0.  bg. 29/2-1784. ”Isak Holms dødf. søn.”
1. Marthe Isaksdatter dpt. 25/11-1787 g.m. Aslak Halvorsen. Se Langerød under Berberg.
2. Christen dpt. 17/1-1790 bg. 29/5-1791. ”Isak Holms db.
Christen 1 1/3 aar.”
3. Christen Isaksen dpt. 9/4-1792. Se nedenfor.

4. Ole bg. 18/10-1795. ”Isaach Holms hjemmedøbte drengebarn Ole, strax døde efter.”
5. Ole Isaksen Holm dpt. 21/1-1798. Se Doksrød(2).
6. Kirsten Isaksdatter dpt. 23/3-1800.
Bruker 1792.

F.f. Isak Holms pb. Marthe: Anders Berrebergs kone, Maren Justdatter, Lars Kjær, David Holm, Tolf Nilsen Grinie.
F.f. Isak Holms db. Christen: Lars Kierraas kone, Inger Christensdtr., Solve Larsen, Nils Gundersen, Anders Aamundsen.
F.f. Isak Christenssøn Holms db. Christen: Laers Løbergs k., Inger Gundersdtr., David Holm, Laers Hanssøn, Solve Kiær.
F.f. Isak Christenssøns db. Ole f. Holm: Solve Kjærs k., Ingebor Sophie Larsdtr., David Holm, Michel Doxrøe, Lars Hanssøn.
F.f. Isak Christenssøns pb. Kirsten f. Holm: Anders Doxrøes k., Ingebor Sophie Larsdtr., Nils og David Holm, Michel Doxrøe.

Landskyld 1801: 2 huder.

Folketellingen 1801 sier at Isaks 2. kone var fra hans 1. ekteskap. Dette er feil. Han var gift 2 ganger.
Alle barna er født i 2. ekteskap. Hans første kone døde like etter sin første og eneste barnefødsel.

Tjenestepike her i 1835 var Karen Olsdatter(25).

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

432

Holm

enken Anne Kirstine Andersdatter

2 huder

4 daler - 4 ort - 15 skilling


Bonde, leilending

Christen Isaksen Holm
herfra dpt. 9/4-1792 d. 27/3-1852 på Holm.
g. i Gjerpen 31/10-1816 m. Anne Rasmusdatter fra S. Berberg dpt. 30/12-1792 d. 12/3-1843 på Holm, d.a. Rasmus Christophersen Berberg.
Forlovere: "Zacharias Olsen Berberg, Christian Davidsen Holm."
1. Isak Christensen f. 30/7-1818. Se nedenfor.
2. Anne Kirstine f. 15/3-1821 d. 1/5-1821.
3. Rasmus Christensen Holm f. 21/11-1822 g. 9/10-1845 m. Gunhild Kirstine Larsdatter f. 1824.
    Barn 1. Anne f. 14/9-1846 på Holm d. 27/3-1849 på Holm.
    Barn 2. Lars Rasmussen Holm f. 8/4-1848.
    Denne familien emigrerte til Strong Prairies, Wisconsin i 1849. Se Presteattest av 30/4-1849.
4. Kirsten Christensdatter f. 1/3-1827 g.m. Anders Eriksen Kleven. Se Kleven(5).
5. Anders f. 25/1-1830 d. 2/2-1830.
6. Christen Christensen f. 6/12-1831. Emigrerte 7/5-1852 til sin bror i Strong Prairies, gift der med Guri Isaksdatter Røsgaard fra Numedal.
    Barn: Ragnil Røsgaard g.m. Bernt Enersen fra Solør i Hedmark.
7. Christopher f. 18/2-1836 d. 20/2-1836.
Bruker ca. 1840.

Christens mor, enke Anne Kirstine Andersdatter hadde føderåd og bodde her i 1845.
Tjenestegutt i 1845 var Bent Gundersen f. 1826.  

6/6-1843       ANNE RASMUSDATTER           Bamble sk.prot. *)
Holm           - død 12.3.1843 -              
               Arvinger: Enkem. Christen Isakssen Holm og barna:
               1. Isak Christenssen         25 år.
               2. Rasmus Christenssen       19 ”     Formynder: Morbror
              
3. Christen Christenssen 11 1/2 ”     Niels Rasmussen
               4. Kirsten Christensdtr.     
16 ”     Hoppestad.
Brt: 136 - 0 - 20
Net:  29 - 0 - 14
*) A: BS 18 s.363. B: BS 22 s.73b. C: BS 24 s.52b.

19/4-1852      CHRISTEN ISAKSSEN        Bamble sk..prot. *)
Holm           - leilending, enkem. -              
               Arvinger: Barna:
               1. Isak Christenssen   33 år.
               2. Rasmus Christenssen 28 ” , i Amerika. Tilsynsverge: Niels Larssen Moe.
               3. Christen Christenssen 20 år. Kurator: Gregorius Erikssen Gravelie.
               4. Kirsten Christensdtr. g.m. Anders C. Haugerød.
Brt:   337 - 4 - 18
Gjeld:  53 - 3 -  1 samt sk.omkostn.. Gjelda var visstnok større.
*) A: BS 30 s.62b. B: BS 20 s.285b-288. C: ?

Overdragelsesdokument på Holm i Gjerpen: (Christen Isaksen var leilending, så det var ikke gården han solgte, men avling, innbo og gårdsredskap).
Underskrevne Christen Isaksen Holm erkjender herved at have solgt til min Søn Isak Christensen mine eiende Heste, Kreature etc, nemlig: 6 er sex voxne Kjør, 15, er femten stk. Sauer /: voxne og Lam :/ 3 er tre Griser, 2, er to Heste.
Gårdsredskaber, Indboe og Løsøre af hvad Navn nævnes kan, imod at min Søn Isak paatager sig efternævnte Forpligtelser; nemlig:
a:  at han /: Isak :/ giver mig en anstendig Underholdning og Pleie indtil min Død og en anstendig begravelse.
b:  at han udbetaler til min Datter Kirsten Christensdatter, som gift med Anders Eriksen Hougerød, engang for alle, 20 er tyve Specie-daler  i penge og en voxen Koe.
c:  at han udbetaler til min Søn Christen Christensen engang for alle 35, er fem og tredive Speciedaler i Penge og 1 er en Td. Rug, og
d:  at han udbetaler eller paatager sig hvad jeg maatte skylde.

Naar disse Forpligtelser bliver opfyldte skal alt ovenanførte eller Alt hva jeg eier tilhøre min Søn Isak Christensen som hans sande Eiendom.

Holm den 6te Marts 1852
Christen Isaksen Holm -
iholdt Pen

Til vitterlighed:
Halvor Jensen Doxrød
Halvor Olsen Holm
- den sidste iholdt Pen –

Vedtaget af Christen Christensen Holm, som Kurator Nils Rasmussen Hoppestad - iholdt Pen –

 
Bonde, leilending
Isak Christensen herfra f. 30/7-1818, s.a. Christen Isaksen Holm.
Bruker 1852. Se Kleven(11).

Leilending
Ingeborg Evensdatter
fra Froland f. ca. 1780, enke etter Ole Larsen Løberg.
Bruker 1863. Se M. Løberg(B).

Hennes sønn Even Olsen var gårdsbestyrer her.

Bonde, gårdsbestyrer
Even Olsen fra M. Løberg(B) f. 2/11-1820 i Gjerpen, s.a. Ole Larsen Løberg.
g. i Gjerpen 3/5-1855 m. Maren Isaksdatter fra Brekke f. ca. 1828, d.a. Isak Pedersen.
Bruker i 1865. Se Setret under Rising.

Bonde, selveier
Zacharias Nilsen Holm
(Sakris Holm) fra Skilbred(4) f. 25/9-1822 d. 22/8-1899 på Holm, s.a. Nils Sigurdsen Skilbred.
g1g i Gjerpen 1/7-1847 m. Maren Kirstine Arvesdatter fra Berberg(A) f. 6/12-1824 d. 18/2-1861 på Berberg, d.a. Arve Nilsen Berberg.
g2g i Gjerpen 11/12-1863 m. Hanna Andrea Thorstensdatter fra Kleven(10) f. 20/10-1842 på Meen d. 13/7-1880. Døde i barselfeber på Holm., d.a. Thorsten Olsen.
1. Simon f. 6/8-1848 d. 7/2-1850 på Berberg.
2. Karen Zachariasdatter f. 12/12-1850 g.m. sin fetter Andreas Gregoriusen. Se S. Berberg.
3. Ingeborg f. 25/10-1852 d. 13/6-1865 på Berberg.
4. Sophie Marie f. 11/12-1854 d. 31/3-1868 på Berberg.
5. Anne Margrethe Zachariasdatter f. 30/4-1857 g.m. vognmann Johan Myhra fra Frognermyra. Bodde i Myragården på Lie i Skien.
6. Nils f. 17/1-1860 d. 28/3-1867.
Barn i 2. ekteskap:
7. Maren Kirstine Zachariasdatter f. 26/9-1864 g.m. Torjus Johnsen. Overtok gården.
8. Ingeborg Marie Holm f. 31/12-1866 d. 29/4-1912 g.m. Nils Andreas Jansen Limi. Se Hjellen.
9. Anne Sofie Zachariasdatter f. 26/4-1869 g.m. Jørgen Sørensen Holm. Se M. Holm.
10. Turine Zachariasdatter ”Thora” f. 9/1-1871 g.m. Gregorius Eriksen Lund. Se Lund(1).
11. Nils Zachariasen Holm f. 1/6-1873 d. 1928 g.m. Anne Kristiane Frogner fra Frogner(8). Emigrerte til N. Amerika.
12. Andreas Zachariasen Holm f. 26/9-1875. Se Holm(9).
13. Selma Andrea Zachariasdatter f. 25/4-1878 g.m. Peder Johnsen Frogner. Se Frogner(8).
14. Hanna Andrea Zachariasdatter f. 4/7-1880 g. 10/8-1901 m. Ole Myhra fra Frognermyra (bror til Johan som var gift med hennes halvsøster.)
       Ole og Hanna emigrerte til ”Eldelin”(?) i N. Dakota, USA. Hanna ble 100 år gammel.
Eier 1871.Enkemannen Sakris Holm med 4 av barna.

Zacharias "Sakris" Nilsen Holm. Eier: Øyvinn Lund.

                                                                               

"Sakris" Holm var i 1860 årene forpakter av N. Berberg. Han kjøpte deretter denne gården av Løvenskiold i 1871. Løvenskiold beholdt selv skogen som bnr 1 og 4 og skilte ut selve gården og jordene som bnr 5. Bonden fikk beholde beiterett og jaktrett i skogen. Dette er, sammen med de andre Holmsskogene, store områder som strekker seg helt til Siljans grense. Holmseter, som tilhørte gården, ligger også i dette skogsområdet.

 
  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

432a

Holm (skov)

H. Løvenskiold

1 daler - 0 ort - 5 skilling

432b Holm Zacharias Nilsen 2 - 3 - 9


  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

127 

4

432a

Holm

Skov

H. Løvenskiold

1 - 1 - 22

2 mark 69 øre

ditto 5 432b ditto Holm Zakarias Nilsen 3 - 2 - 17 6 mark 90 øre

I 1893 var det sønnene Nils og Andreas som eide gården.

Bonde, selveier
Torjus Johnsen Holm
fra Frogner(8) f. 21/12-1863 på Sneltvedt d. 1/12-1932, s.a. John Torgersen Frogner.
g. 29/11-1889 m. Maren Kirstine Zakariasdatter herfra f. 26/9-1864 d. 7/9-1925.
1. Hanna Andrea Holm f. 21/2-1890 på Frogner. Emigrerte til Wisconsin, N. Amerika den 14/11-1915 for å gifte seg.
2.
Karen Marie Holm ”Maia” f. 28/7-1891 på Frogner g.m. Peder Jønnevald. Se S. Jønnevald.
3. Thora Holm f. 17/8-1893 på Holm g.m. Andreas Oredalen jr. Se Frogner 53 "Frogner lille". Ingen barn.

4. Zacharias T. Holm f. 6/2-1896 g.m. Jenny Marie Kleven f. 27/11-1898.
Se Holm(9).
5. John Holm f. 21/8-1899. Overtok gården.
6. Martha Holm f. 29/1-1902 g.m. Lars Jacobsen Høgset. Se Høgset(1).
7. Astrid Holm f. 30/6-1904 g.m. Jacob Follaug. Se Follaug(32) "Askedokka".
8. Thorleif Holm f. 21/12-1906. Bodde her. Ugift.
9. Aagot Holm f. 16/12-1909. Bodde her. Ugift.

Eier 1900.

Se folketellingen 1900.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

127

4

Holm

Skog

Kammerherre L. Løvenskiold

2 mark 69 øre

ditto 5 ditto Holm Torjus Frogner 5 mark 02 øre

I 1906 kjøpte Torjus Holm også gården Holm(9), rett øst for denne gården.

Se folketellingen 1910.

Bonde, selveier
John Holm
herfra f. 21/8-1899 d. 27/10-1962.
Eier 1934. Ugift.

Bonde, selveier
Thorleif T. Holm
herfra f. 21/12-1906 d. 4/9-1986.
Eier 1940. Ugift.

Selveier

Aagot Holm
herfra f. 16/12-1909 d. 20/9-1990.
Eier 1986. Ugift.

Aagot Holm bodde tidligere i Børsesjøv. 57 (118/46).

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

127

5

Holm

Torleif T. Holm

4 mark 90 øre

Kilde: Grunnboka. "Andel av Holmsvegen 212 (Gnr 127, bnr 5) er overdradd for kr 300.000 til Torgeir Holm (10.10.1989). Overdragelsen
omfatter også andel av Gnr 127, bnr 38."

Bonde, selveier
Torgeir Holm
fra Holm(9) f. 27/11-1926 d. 26/2-2017, s.a. Zacharias T. Holm.
g1g m. Kari Stenger fra Drangedal f. 3/2-1929, d.a. skogsarbeider Jon Jensen Stenger og Signe Nilsdatter?
g2g m. Borghild Edna Høyesen fra Kragerø f. 5/12-1930 d. 29/8-2001.
1. Ragnhild Holm f. 1959.
2. Heidi Holm f. 1962.
Eier 1989.

I 1969 bodde Torgeir Holm i sine foreldres hus i Børsesjøv. 57 (118/46).


Holm bnr 5 - nordre fra Doksrødveien. Foto: Gard Strøm 12.03.2013.


Kart fra Skog og Landskap 2014.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no