ved
Gard Strøm

| HJEM | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |Gård nr. 10 i Gjerpen kommune. Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.

Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.
 Oppdatert 20.10.2017


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Geitebua
Husmannsplass under M. Bø. L. nr. 80. Tidligere under S. Bø.

Beliggende i nærheten av Geitebua i Holla, like ved grensen mellom Holla og Gjerpen.

Eiere i 1752: To brødre Simonssønner i følge rettsaken nedenfor.

 

Rettsak angående delet mellom S. Bø og ”Giedeboen” i desember 1752 (avskrift: Jan Christensen).


Kilde: Bamble tingbok nf 15. Dato: 15 des 1752 – på gården Bø.
Kans. Råd Løvenskiold har stevnet Jens Gedeboen og Anders Soelberg formedelst en under S. Bøe forrettet hugst,
i fornøden fall til eftersyn av delet mellom S. Bøe og Gedeboen, samt innhall de monsr. Simonssønner som eiere af Gedeboen.

 

Blandt vitnene: Jan Jansen, sagde at være født 1702 i Sverrig, han har vært i sognet 15-16 år. Gasmann har vist ham for mange
år siden, delestrekningen mellom S. Bøe og Gjedeboen, fra hoveddele Stenrøysen i Ulfskollen, over Silieklef til anden endestav
i Hvalekollen, om en nogen av stenrøysene er omfaldne, så ligger dog stenene til syns. Jan Janssen er hammersmed ved Fossum.

4. vitne: Eiluf Halvorsen, 48 år gammel, født i Søve herred (Sauherad), bor på en plads her under Søndre Bø, da vært her i sognet 12 år. 5. vitne: Hans Larsen, boende på Nordre Bøe, cancellieraadens gaard, fød på N. Aas, 30 år gammel.

For en 6 år siden hadde Giedebomanden hugget ind på Bøe gårds skoger, da vitnet sa dem at de ikke så måtte gjøre, kom en af
Anders Gjedeboens
sønner til ham og bad ham at han ikke vilde tale om hugsten, så vilde de betale ham, men vitnet torde ikke dølge det, men sagde sin husbond cancellieraaden samme. (utsatt til foråret).”

---

Dato: 20 sept 1753 – Åsetesrett på gården Bøe

Vitne Peter Gasmann; 79 år. Var for ca 18 år siden på skoggangsforretning behandlet av lagmann Lange, mellom Hoppestad og Hvale, og hørte da at Gjedebomendene var fornøyd med at strekningen gikk efter høyeste Fjellhøyde, vestenfor: Giedebo, østenfor: Bø, likeså at strekningen skulle gå fra:

1) Tvitting skiæret, hvor ”fem mænds dele skulle være”, og så til Silliekleven, derfra til høyeste høyde ved Gjedebo sætterkollen, videre til Hvalekollen, hvor Hvale modtager.
Ulfskollen: Derudi har Fossum og Bø gårder deris deler. Gasmann hadde vært kjent der i skoven en 38-års tid, såsom han har hatt med grubearbeidet at bestille, både udi Adelaers, grev Laurvigs og senere eieres tid.

Til vitne menes at de 5 menn som skulle gå i Tvittingsskiær, var Gisholt, Dal, Fossum, Gulset og Gjedebo gaarde.

 

 

Arbeider, husmann med jord

Christen Sørensen fra Sørbø(7) "N. Stensåsen" dpt. 3/8-1727 bg. 15/6-1806. ”Christen Sørenssøn f. Bøe-Rønningene 79 5/6 aar.”, s.a. Søren Hansen.

g. 29/4-1760 m. Live Gundersdatter fra N.Bø(B) dpt. 14/2-1734 d. 31/1-1815 på M. Bø, d.a. Anne Olsdatter og Gunder Pedersen Bøe. Født utenfor ekteskap.

1. Else Margrethe Christensdatter dpt. 15/5-1760 g.m. Hans Jensen. Se nedenfor.

Br. ca. 1763.

 

F.f. Christen Sørensens pb. Else Margrethe fra Bøe Rønningen: Jens Aarhuuses kone, Karen Gundersdatter, Rasmus Faareval, Gunder Nilsen, Rasmus Halvorsen.

Christen Sørensen bodde på Fossum da han ble konfirmert i 1749. Live var på Bø da hun ble konfirmert i 1751.

Under ekstraskattmanntallet for Gjerpen (1762) bodde Christen og Live hos Lars Jonasen på Børønningen.

 

Arbeider, husmann m. jord

Hans Jensen Giedeboen fra Geitebua i Holla dpt. 8/7-1753 i Holla d. 26/3-1815 på Geitebua under Bø, s.a. Jens Andersen og Inger Thorbjørnsdatter.

g. 22/8-1776 m. Else Margrethe Christensdatter herfra dpt. 15/5-1760 d. 10/5-1832 på Geitebua under Bø, d.a. Christen Sørensen.

1. Lars dpt. 27/10-1776 d. før 1784.

-   bg. 30/5-1779. "Hans Jensens dødf. pb."
2. Inger Hansdatter dpt. 13/5-1779 bg. 5/11-1797. "
Hans Jenssøns pb. Inger f. Bøe-Rønningen. 18 ½ aar."

3. Maren Hansdatter f. ca. 1781 bg. 24/12-1797. "Hans Jenssøns pb. Maren f. Bøe-Rønning 16 ½ aar."
4.
Lars Hansen dpt. 19/9-1784. Se nedenfor.
5. Anne dpt. 17/2-1788 bg. 16/3-1788. "
Hans Jensens d. Anne 5 uger."
6. Anne dpt. 21/5-1789 bg. 3/3-1799. "
Hans Jenssøns pb. Anne f. Bøe-Rønningene 9 3/4 aar."
7. Jens dpt. 13/5-1792 bg. 30/11-1800. "
Hans Jenssøns db. Jens u/Ml.Bøe 8 7/12 aar."
8. Kirsten dpt. 10/5-1795 bg. 23/12-1804. "
Hans Jenssøns pb. Kirsten f. Bøe-Rønning 9 2/3 aar."
Br. ca. 1776.

 

Else Margrethe var bare 16 år gammel da hun giftet seg.
 

F.f. Hans Jensens db. Lars fra Bøe Rønningen: Gunder Bøes kone, Ingebor Nilsdtr., Jan Pedersen, Hans Nilsen, Peder Pedersen.
F.f.
Hans Jensens pb. Inger fra Bøe Rønningen: Isak Abrahamsens kone, Anne Eriksdatter, Aslak Houerøe, Jan Pedersen, Ole Heljesen.

F.f. Hans Jensens db. Lars under Bøe: Gunder Bøes kone, Else Sigfridsdatter, Lars Fossum, Nils Faarevold, Ole Langangen.

F.f. Hans Jensens pb. Anne fra Bøe Rønningen: Anne Dorthe Olsdtr., Anne Maria Olsdatter, Lars Fossum, Nils Gundersen, Halvor Aslaksen.

F.f. Hans Jensens pb. Anne u/Bøe: Halvor Biøndalens kone, Anne Maria Gundersdtr., Gunder Bøe, Halvor Aslaksen, Biørguf Olsen.
F.f.
Hans Jenssøns db. Jens u/Mellem Bøe: Anne Maria Nilsdtr., Kirsten Svenchesdtr., Anders Jenssøn, Nils Gunderssøn, Biørguf Olessøn.

F.f. Hans Jenssøns pb. Kirsten u/Mel. Bøe: Henric Jenssøns k., Anne Maria Gundersdatter, Halvor Anderssøn, Halvor Torbjørnssøn, Amund Aslakssøn.

 

Ved Hans Jensens død skrev presten følgende i kirkeboka: ”Fød paa gaarden Gedeboen i Holden sogn.”

Hans bror Morten Jensen giftet seg i Holla den 24/10-1769 med Marthe Nilsdatter fra Bjørndalen(B) under Bø.
De bodde på Bratsbergkleiva. Se Familie 35 - Kleiva 1784.
På Kleiva bodde også en tredje bror, Anders Jensen. Se Familie 17 - Kleiva 1784.

 

Arbeider, husmann

Lars Hansen Gjedeboen herfra dpt. 19/9-1784 d. 16/8-1863 under Bø, s.a. Hans Jensen Giedeboen. Se ovenfor.

g. 17/9-1807 m. Ellen Engebretsdatter fra Rosvald dpt. 24/7-1785 d. 30/1-1858 under Bøe, d.a. Engebret Rosvald.

1. Jens dpt. 1/5-1807 bg. 25/8-1813. ”Lars Hansens db. Jens fra Bøe Rønning 5 1/4 aar.”

2. Inger Larsdatter f. 13/3-1810 g.m. Nils Nilsen. Se Familie 11 - Falkum 1845.

3. Maren Larsdatter f. 10/6-1813 g.m. Lars Andersen. Se Familie 35 - N. Brekke 1845.

4. Hans Larsen f. 2/3-1816. Se nedenfor.

5. Jens Larsen f. 7/4-1819. Ugift. Bodde med sin søster Karen Kirstine og svoger Peder Christensen i 1865.

6. Anne Larsdatter f. 16/1-1822 g. 17/5-1849 m. Jens Olsen Kiise. De emigrerte til Amerika like etter bryllupet (22/5-1849). Bosatte seg nær hennes bror Hans i Ashippun, Wisconsin.

7. Engebret Larsen f. 21/6-1825. Emigrerte alene til N. Amerika den 1/5-1855. Trolig til sin bror Hans i Ashippun.

8. Karen Kirstine Larsdatter f. 30/9-1830 g. 15/4-1859 m. Peder Christensen. Se nedenfor.

Br. 1815.


F.f. Lars Hanssøns db. Jens u/Ml. Bøe: Ingebor og Hedevig Engelbertsdtr., Aslak Pederssøn, Christopher Jenssøn, Solve Engelbertssøn.

F.f. Lars Hanssøns pb. Inger f. Bøe-Rønning: Christopher Jenssøns k., Inger Torstensdtr., Hans Jenssøn, Aslak Pederssøn, Solve Engelbertssøn.
F.f. Lars Hansens pb. Maren f. M. Bøe: Maren og Hedevig Engelbrethsdatter, Christopher Jensen, Johan Halvorsen, Johannes Nilsen.

 

Tjenestepike i 1845: Marthe M. Engebretsdatter(18).

 

Arbeider, innerst

Hans Larsen (Hans Larson Boe) herfra f. 2/3-1816 d. 10/11-1880 i Ashippun, Wisconsin, s.a. Lars Hansen Gjedeboen. Se ovenfor.

g. 11/8-1843 m. Maren Christophersdatter fra Grønsten(C) under Bø f. 26/3-1814 d. 27/4-1908 i Ashippun, Wisconsin, d.a. Christopher Jensen.

1. Lars f. 21/8-1843 under Bø, d. 6/10-1843 under Bø.

2. Maren Elise f. 25/9-1844 døde før 1848. Trolig på overfarten.
3. Maren Elise Boe f. 16/8-1848 i Ashippun d. 1938 g.m. Peter Van Kanel. Gravlagt på LaBelle Cemetery, Oconomowoc, Wisconsin.
4. Anne Kirstine Hansdatter Boe f. 10/10-1850 i Ashippun d. 1933. Gravlagt på LaBelle Cemetery, Oconomowoc, Wisconsin.
5. Lars Hansen Boe (Louis  Boe) f. 26/5-1855 i Ashippun d. 3/8-1911 g.m. Ida Monis.

 

Denne familien bodde her til de emigrerte til N. Amerika med barken "Jupiter" i april 1847. De reiste
sammen med hennes bror, Nils Christophersen Bøe m/ familie og svigerfar Christopher Jensen.
Se Presteattest av 26/4-1847.

Han kjøpte jord i Ashippun township, Dodge co. i Wisconsin og bygde seg farm like ved
sin svoger Jens Olsen Kise. I Amerika skrev han seg for Hans Larson Boe.

Gruvearbeider, husmann med jord

Peder Christensen fra Gløsmyr f. 22/11-1830 på Kvia under Bolvig i Solum, s.a. Christen Pedersen Gløsmyr.

g. 15/4-1859 m. Karen Kirstine Larsdatter herfra f. 30/9-1830, d.a. Lars Hansen Gjedeboen.

1. Lars Pedersen f. 8/4-1860 under Bø.

2. Christen Pedersen f. 25/2-1862 under Bø.

3. Hans Pedersen f. 18/12-1863 under Bø.

4. Elise Marie Pedersdatter f. 7/4-1866 under Bø.

Br. ca.1860.

 

Peder arbeidet som sagmester på Fossum allerede før han giftet seg. Karen Kirstines bror, Jens Larsen (47) bodde hos dem.
Det var under folketellingen 1865 nevnt at han var ”sindsyg fra sit 27-ende aar.”

Familien var ikke i Gjerpen i 1875.

 

Arbeider, husmann med jord

Jens Møller Larsen fra Børønningen(B) f. 13/7-1828 d. 2/1-1887 på Fossum, s.a. Lars Svendsen.

Br. i 1875.

 

Jens Møller Larsen bodde her i 1875 sammen med sine 2 søstre Anne og Marie.
De hadde da 4 kuer og 2 sauer på plassen. Han giftet seg aldri.

 

Nils Halvorsen

Br. ca. 1887.

 

Johannes Christensen Hyni

Br. 1896. Se Hyni(13).

 

Agronom Halvor Olsen Bø var bruker av jorda her fra 1902. Se Bø(12).

 

(C) Gard Strøm.