ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | SØKBARE KILDER | LINKER | HJELP |


Sørbø med Stensåsen
Gård nr. 113 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 31.08.2013


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Sørbø 7 - Stensåsen nordre (nedre)
Gammelt løpenr. 162g. Siden Norges matrikkel 1889: 113/7.


Steinsåsen ca. 2005. Foto: Norske gardsbruk, Telemark (Foyn forlag 2006). Etter tillatelse.

Tidligere husmannsplass under Lagmannsgården (Gjerpen Lille).

Skyldsatt som eget bruk i 1855 med løpenr. 162g.

Landskyld 1855: 2 ½ skind.

Adresse i dag: Seterveien 164, 3719 Skien.

Arbeider, husmann
Nils Torjussen Steensaas
f. ca. 1621 bg. 12/5-1720. ”Nils Steensaas 99 aar.”
g.m. Gjertrud Tormodsdatter fra Gravli(1) f. ca. 1635 bg. 25/12-1709. ”Nils Steensaasens qvinde Giertrud 74 aar.”, trolig d.a. Tormod Gravli.
1. Tormod Nilsen f. ca. 1659. Se nedenfor.
2. Maren Nilsdatter. Fadder for sin søsters barn.
3. Boel Nilsdatter f. 1667 bg. i Skien 8/10-1735. ”
Boel SteensAasen begr. i fattig Jord, gl. 68 aar.”
4. Halvor Nilsen f. ca. 1669. Se Oredalen under Sneltvedt.
Br. i 1656.

Fra sakefallsregisteret (bøteregisteret) av 1656:
Niels Toriussen Steensaas, tilfunden at bøede 1 m. Sølff i Steffnefald, for hand iche møte paa Steffnestue, effter bonde- Lensmandens Steffning, er Pennge - ½ dlr.”

Det er slektsskap herfra til Engelstad i Siljan. Gjertruds mor: Ellen Stensaasen er fadder for Nils Stensåsens barn i 1724.

Ellen Tormosdatter f. ca. 1615 bg. 27/2-1698. ”Elen Tormosdatter fra Stensaasen 83 aar g. Kom i fattig Jord.”

Arbeider, husmann
Tormod Nilsen Steensaasen
herfra f. ca. 1659 bg. 23/8-1713. ”Tormo Steensaasen 54 aar - blef i Børssevandet.”
g. 25/9-1687 m. Aase Anunsdatter trolig fra Åsterød(1) f. ca. 1660, d.a. "Anund Osterø".
1. Jon Tormodsen f. ca. 1681. Hadde denne plassen fra 1714-ca. 1720. Var deretter på Tveitstua i Puttane.
2. Ole Tormodsen dpt. 28/4-1688. Se Menstadseter.
3. Marthe dpt. 17/4-1792 bg. 19/6-1692. ”Tormo Stensaasens barn 10 uger.”
4. Jon Tormodsen dpt. 1/10-1693.
5. Nils Tormodsen dpt. 7/2-1697. Se Gamle Skyer.
6. Helene Tormodsdatter dpt. 23/1-1701. Ikke konf. i Gjeren.
7. Boel Tormodsdatter dpt. 23/12-1703.
8. Isak Tormodsen dpt. 29/9-1706.
9. Peder dpt. 1/6-1710 bg. 31/3-1715. ”Tormo Steensaasens Søn Peder 5 aar.”
Br. ca. 1687.

F.f. Tormo Stensaasens søn Ole: Isak Sneltvet, Haagen Rysager, Elev Stensaasen.
F.f. Tormo Stensaasens d. Marthe: Isak Sneltvet, Halvor Stensaasen, Elen Stensaasen, Kirsten Røsager, Aase Olsdatter.
F.f. Tormo Stensaasens s. Jon: Ole Sneltvet, Halvor Stensaasen, Nils Stensaasens qvinde, Jacob Røsagers qvinde, Aase Olsd. tien hos Jorgen Holst.
F.f. Tormo Stensaases søn Nils: Christen Stensaasen, Isak Sneltvet, Nils Stensaases qnde Christine, Christen Stensaases qnde Else, Nils Stensaases datter Maren.
F.f. Thormo Steensaaens d. Helene: Isak Sneltved, Ingebret Lyche, Ole Sneltveds Qvinde Karen, Ingebor Rolighed, Karen Olufsd. Sneltved.
F.f. Tormo Stensaases datter Boel: Isak Sneltved, Ole Svendsen paa Snibetorp, Isak Sneltveds søn Ole, Gunder Trulssens qvinde Ingeborg paa nordre Sneltvet, Nils Stensaasens datter.
F.f. Tormo Steensaasens søn Isak: Ole Sneltved, Ole Svendsen i Scheen og hans qvinde Aase, Ole Snedkers qvinde Karen.
F.f. Tormo Stensaasens søn Peder: Jochum Fent, Nils slagter, Mads Skomager, Ole Svenskes qnde Aaste og Abraham Sørenssøns Berte i Scheen.

Arbeider, husmann
Søren Hansen Stensaasen
f. ca. 1702 bg. 19/12-1762. ”Søren Hansen 60 aar.”
g. 12/10-1726 m.
Maren Tollefsdatter fra Gløsmyr dpt. 29/11-1696, d.a. Tollef Nilsen Gløsmyr.
1. Christen Sørensen dpt. 3/8-1727. Se Geitebua under Bø.
2. Halvor Sørensen dpt.  3/12-1730. Se V. Stulen og Kåsa under Dyrkoll.
3.
Karen Sørensdatter f. ca. 1734 g.m. Hans Haagensen. Se Nykås under Mo.
4. Nils Sørensen dpt. 14/4-1737. Se Furuvald(A).
Br. ca. 1723.

F.f. Søren Stensaas Christen: Lars Larssøn, Torjer Nilssøn, P. Eresrøs qde., Karen Venstøb.
F.f. Søren Steensaases Halvor: Christen Eresrød, Halvor Gløsmyr, Hans Eresrøds qde., Maren Kasted.
F.f. Søren Dyrcols Nils: Halvor Foreval, Halvor Aas, Anders Aarhus, Halvor Gløsmyrs qde., Anne Dyrcol.

Søren Stensaasen var første gang nevnt i Gjerpen kirkebok i april 1723 da hans kone
var fadder til Ole Hansens datter Maren på Fossum.
Denne Ole Hansen er nok derfor i slekt med Søren eller kona. Se Familie 13 - Fossum 1720.

11/4-1723. Ole Hanssøns datter Maren fra Hytten.
Test: Per Skaven, Per Janssøn, Søren Stensaasens qde., Zidsel Andersdatter.

Arbeider, husmann
Lars Nilsen
fra S. Ballestad(B) dpt. 8/3-1702, s.a. Nils Jonsen Ballestad.
g. 2/4-1725 m. Berthe Sørensdatter f. ca. 1704?
Forlover: "Anders Ovestad (Augestad)."
1. Maren Larsdatter dpt. 9/6-1726.
2. Søren Larsen dpt. 6/3-1729.
3. Gunbor f. 1730 bg. 4/12-1733. ”Lars Steensaas Gunbor  3 aar, Døde i barnekopper.”
4. Marthe Larsdatter dpt. 20/5-1733.
Br. ca. 1717.

F.f. Lars Stensaas Maren: Knud Sørbø, Anders Kiær, Isak Sørbø, Anders Sneltveds qde., Else Sørensdatter.
F.f. Lars Stensaas Søren: Anders og Ole Sneltved, Halvor Ordals qde., Kirsten ......
F.f. Lars Steenaas Marta: Ole og Helge Sneltved, Isak Lien, Halvor Ordals qde., Else Berg.

Lars var fadder for sin bror Knud Nilsen Sørbøs barn i 1723. Berthe var søster til
Else Sørensdatter som var gift med Halvor Nilsen på Oredalen under Sneltvedt.

Arbeider, husmann
Svenke Jonsen
fra Stua i Holla f. ca. 1716 bg. 4/2-1784. ”Svenche Steensaasen 70 aar.”
g. i Holla 6/1-1745 m. Kirsten Pedersdatter fra S. Namløs i Holla dpt. 25/9-1718 i Holla krk. bg. 28/2-1799. ”Svenche Steensaasens enke Kirsten Pedersdtr. 82 aar.”, d.a. Peder Thomassen Namløs og Marthe Thomasdatter.
1. Lars Svenkesen dpt. 25/4-1745. Se Skyer(1).
2. Maren Svenkesdatter dpt. 6/8-1747 g1g m. Hans Larsen. Se Løberg(5) ”Stensrød”.                  
3. Anders Svenkesen dpt. 1/1-1750 i Holla. Se nedenfor.
4. Anna Svenkesdatter dpt. 16/4-1752 i Holla g.m. Søren Hansen Røsaker. Se S. Røsaker(3).
5. Jon Svenkesen dpt. 27/10-1754. Se Familie 2a - Frogner 1801.
6. Marthe Svenkesdatter dpt. 31/7-1757 i Holla g.m. Lars Scheiesen. Se Sørbø(1) ”S. Stensåsen”.
7. Berthe dpt. 20/6-1762 bg. 10/4-1763. ”Svenche Steensaasens d. Berthe 3/4 aar.”
Br. ca. 1760.

F.f. Soldat Svenche Jonsøns og Kirsten Pedersdaatters Søn, Lars: Hans Hvalen, Gunder Pedersøn, Knud Christensøn, Anne Bøe, Birthe Pedersdatter.
F.f. Svenche Jonsøn Stuens og Kirsten Pedersd.’s Maren: Østen Halvorsøn, Gunder Pedersøn, Anna Bøe, Berte Pedersd. Kolle, Elen Hansd. Hvalen.
F.f.
Svenche Jonsen Stuens og Kirsten Pedersdatters Anders: Torsten Jonsen, Gunder Pedersen, Guro Kolstad, Berte Huuset, Elen Hansdatter Hvalen.
F.f.
Svenche og Kirsten Pedersdatter Stuens Anna: Lars Bøe, Torbiørn Bøe, Anna Bøe, Anna Grønnesteen i Gierpen sogn.
F.f.
Svenche Stuens og Kirsten Pedersdatters Jon: Lars Bøe, Torbiørn Hvalen, Anna Bøe, Ingebor L. Kolstad, Karen Benjaminsdatter.
F.f. Svenche Stuens og Kirsten Pedersdatters Marthe: Lars Bøe, Lars Helgen, Harald Bøe, Anna Bøe, og Guro Larsd. Holten.
F.f. Svenche Steensaasens pb. Berthe: Johannis Sneltvets kone, Karen Johannnisdatter, Johannes Sneltvet, Zacharias Berg.

Svenke var soldat da de giftet seg i Holla krk. i 1745. Kirsten Pedersdatter hadde 2 kjente
søsken i Gjerpen: Zacharias Pedersen Mustvedt og Pedersen Ødesneltvedt. 

30/3-1784      SVENKE JONSSEN         Bamble Skifteprot. nr. 10b, s. 611b.
Stensåsen     Arvinger: Enka Kirsti Pedersdatter og barna:
u/Lille           1. Lars Svenkessen, myndig, bor på gd. Schyer.
Gjerpen        2. Anders Svenkessen, myndig, hjemmeværende.
                   3. Jon Svenkessen, myndig, bor på Frogner.
                   4. Mari Svenkesdtr. g.m. Hans Larssen u/Løberg.
                   5. Anne Svenkesdtr. g.m. Søren Røsaker.
                   6. Marthe Svenkesdtr. 28 år.
Enka tok sønnen Lars Schyer til laugverge.
Brt: 55 - 2 - 20
Net: 34 - 3 - 12.

Arbeider, husmann
Anders Svenkesen Steensasen
herfra dpt. 1/1-1750 i Holla d. 8/3-1836 på Stensåsen, s.a. Svenke Jonsen.
g1g 7/11-1782 m. Helje Christensdatter fra Kviteseid? f. ca. 1756 bg. 31/5-1799. ”Anders Svenchessøns kone Helge Christensdtr. f. Steensaasen 43 aar.”
g2g i Porsgrunn 21/10-1800 m. Inger Maria Jonsdatter fra Sørbø(2) dpt. 14/11-1756 bg. 1/10-1808. ”Anders Svenchessøns kone Inger Maria Jonsdtr. f. Steensaasen. 52 11/12 aar.”, d.a. Jon Nilsen Sørbøe.
1. Berthe dpt. 24/8-1783 bg. 21/9-1783. "
Anders Schvenchesens d. Berthe 4 uger."
2. Svenke dpt. 2/1-1785 bg. 18/12-1785. ”Anders Steensaasens s. Svenche 1 aar.”
3. Svenke dpt. 6/8-1786 bg. 26/12-1790. ”Anders Svenkessøns Steensaasens db. Svenke 4 aar.”
4. Christen Andersen dpt. 13/4-1789. Se Familie 9 - N. Brekke 1845.
5. Svenke Andersen dpt. 1/1-1792 bg. 26/3-1812. "
Svenche Anderssøn f. Steensaasen 20 1/4 aar."
6. Berthe Gurine dpt. 21/4-1794 bg. 23/2-1812. ”Anders Svenchessøns pb. Birthe Gurine f. Steensaasen 17 5/6 aar.”
-   bg. 7/10-1798. "
Anders Svenchessøns dødfødte drengebarn."
Br. ca. 1782.

F.f. Anders Schvenchesen Steensaasens pb. Berthe: Jon Schvenchesens kone, Inger Evensdtr., Søren Røsager, Saamund Christensen, Ole Christensen.
F.f. Anders Schwenchsens db. Schwenche fra Steensaasen: Søren Røsagers kone, Marthe Schwenchesdatter, Even Sneltvet, Aslak Christensen, Ole Christensen.

F.f. Anders Schwenchesens db.
Schwenche fra Steensaasen: Søren Røsagers kone, Inger Evensdtr., Jon Schwenchesen, Saamund og Ole Christensøner.
F.f. Anders Schwenchesen Steensaasens db.
Christen: Ole Bugodths kone, Helje Hansdtr., Lars Skyer, Søren Røsager, Anders Evensen.
F.f. Anders Svenchessøn Steensaasens db. Svenche: Jon Svenchessøns k., Inger Evensdtr., Aslak Christenssøn, Saamund Christenssøn, Søren Røsager.
F.f. Anders Svenchessøn Steensaasens pb. Berthe Gurine: Ole Bugodts k., Inger Laersdtr., Saamund Christenssøn, Laers Skyer, Anders Hanssøn.

Anders ble født på plassen ”Stuen”, trolig u. Namløs i Holla (Nome). Ved hans 2. vielse står
det i Porsgrunn kirkebok at Inger Maria er ”pige”, altså tidligere ugift.

Helje Christensdatters søsken i Gjerpen:
Saamund Christensen.
Aslak Christensen.
Ole Christensen på Bugot under Sneltvedt.

På denne tiden var denne delen av Stensåsen fremdeles husmannsplass under
”Gjerpen lille” (Lagmannsgården).

Skomaker, selveier av 2 ½ skinn
Erik Jacobsen
fra Løbergmyra(A) dpt. 29/1-1797, s.a. Jacob Anundsen.
g. 23/5-1823 m. Anne Karine Henriksdatter fra Børønningen(C) under Bø
dpt. 14/1-1798, d.a. Henrik Jensen.
Forlovere: "Isak Amundsen Løberg, Jens Henriksen Bøe."
1. Nils Eriksen f. 13/7-1823 på Løberg d. 6/4-1844. ”
Falt død om paa Lundsaasen.”
2. Inger Karine Eriksdatter f. 7/1-1826 på Løberg g.m. Isak Zachariassen Kleven. Se Kleven(1).
3. Anne Eriksdatter f. 4/10-1828 på Løberg.
4. Ellen Margrethe f. 16/10-1831 på plassen Ersø under Meen d. 12/3-1832 samme sted.
5. Jacob Eriksen f. 22/11-1832 på Stensåsen.
6. Henrik Eriksen f. 8/10-1835 på Stensåsen.
Br. 1832.

Denne familien er registrert på Løbergmyra under folketellingen 1825. De 3 første barna ble
født der.
I 1831 og 1832 bodde de på plassen Ersø (Jermundsplass) under Meen. Senere i 1832 kom de
til Stensåsen hvor de bodde til de emigrerte til N. Amerika i mai 1847 med sine barn Anne(19),
Jacob(15) og Henrik(12). Se Emigranter 1847.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

(396, 397,398)b

Sørbø

Erik Jacobsen

0 huder 2 1/2 skind

0 daler - 1 ort - 0 skilling

Arbeider, husmann
Claus Nilsen Troldsaas
fra Trollsåsen under Grini dpt. 5/3-1809, s.a. Nils Halvorsen Troldsaas.
g. 28/12-1831 m. Ingeborg Christensdatter fra Brekka i Solum dpt. 20/3-1803, d.a. Christen Gjertsen Brækken og Ingeborg Levorsdatter.
Forlovere: "Ole Christensen i Solum, Peder S. Grinie."
1. Inger Marie f. ca. 1832 d. 16/1-1837 på Bratsbergkleiva.
2. Sara Cathrine Clausdatter f. 3/5-1837 på Bratsbergkl.
3. Inger Marie Clausdatter f. 3/5-1837 på Bratsbergkl.

4. Nils Clausen f. 1844 i Solum eller Larvik.

Denne familien er registrert utflyttet fra Gjerpen til Larvik i april 1843. De er  høsten 1850
igjen registrert innflyttet til Stensåsen i Gjerpen fra Solum. Da også med sønnen Nils.

Tømmermann, leilending
Daniel Olsen
fra S. Mo f. 20/6-1811 d. i Amerika, s.a. Ole Aslaksen Moe.
g. 9/9-1839 m. Maren Dorthea Pedersdatter fra Åsen under Tufte f. 10/2-1815 d. 28/2-1867 på Stensåsen, d.a. Peder Madsen Aasen.
1. Ole Danielsen f. 13/12-1840 på S. Sneltvedt.
2. Peder Danielsen f. 4/9-1843 på S. Sneltvedt.
3. Ingeborg Marie Danielsdatter f. 19/7-1846. Til N. Amerika med sin far i 1868.
4. Andreas Danielsen f. 18/10-1849 på Sørbø. Til N. Amerika med sin far i 1868.
5. Mads Danielsen f. 12/12-1852 u. Foss. Til N. Amerika med sin far i 1868. Bosatte seg i Iola, Wisconsin.
6. Maren Karine Danielsdatter f. 19/9-1856 på Stensåsen under Gjerpen Lille. Til N. Amerika med sin far i 1868.
Br. ca. 1855.

Daniel var i tjeneste på Sneltvedt før han giftet seg og festet S. Sneltvedt(D). Senere arbeidet han rundt på andre
gårder. I 1849 var de på Sørbø, i 1852 på Foss og fra ca. 1855 bodde de i Stensåsen. De bodde her i mer enn
10 år.

Maren Pedersdatter døde her i 1867. 18. april 1868 utvandret enkemannen, Daniel Olsen (57), via Skien, til N.
Amerika med barna: Ingeborg Marie (22), Andreas (19), Mads (15 ½) og Maren Karine (11 ½).
De bosatte seg trolig rundt Scandinavia-området i Wisconsin, hvor det bodde mange andre Gjerpensfolk.

Ei lita stue, eventuelt bryggerhuset:

Skogsarbeider, husmann
(her: leieboer)
Anders Nilsen
fra Sandbrekkene i Siljan f. 16/1-1826, s.a. Nils Arnesen fra Torsholt i Siljan og Margrethe Olsdatter fra Kollen.
g. i Hedrum, Vestfold 13/6-1861 (23/6?) m. Thurine Pedersdatter fra Kvelde i Hedrum f. 11/3-1831 på Auden-Tangen i Hedrum, d.a. Peder Torgersen ("Peder Tergersen") og hustru Anne Anundsdatter.
1. Anne Maria Andersdatter f. 31/3-1862 i Siljan.
Br. i 1865. 

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

(396,397,398)a,b

Sørbø m. Stensaasen

Ulrik Cudrio

0 daler - 4 ort - 5 skilling

Denne plassen var ubebodd under folketellingen 1875.

John Torgersen
Br. 1884.

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

113

7

162g

Sørbø

Steinsaasen

Jon Torgersen

0 daler - 4 ort - 7 sk.

2 mark 34 øre

Kristian Pedersen Sørbø.
Br. 1895. Se Sørbø(6).

Ingen beboere nevnt her under folketellingene 1891, 1900 eller 1910. Se Sørbø(6). 

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

113

6

Sørbø m. Steinsaasen

Sørbø

Kristian Pedersen

0 mark 66 øre

113 7 dito Steinsaasen dito 2 mark 34 øre

G.br., selveier
Ole J. Vige f. 1/7-1902 d. 10/4-1984.
g.m. Sara M. Sem fra Sem(21) ”Fredbo” f. 19/9-1902 d. 13/8-1988, d.a. Hans Olsen.
1. Øystein Vige f. 1937 i Solum. Overtok gården.
Br. 1950.

Denne familien drev gård på Nenset i Solum, men brukte også denne eiendommen.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

113

7

Sørbø m. Stensåsen

Fru Sara Wige og Ole Wige

2 mark 34 øre


Stensåsen nordre. Foto: Widerøe-Polarfly 17. mai 1961. Eier: Skien kommune. Arkiv: Telemark museum, Skien. Repro: G.Strøm.

Fra Grunnboka: "Andel av Setervegen 164 A (Gnr 113, bnr 7) er overdradd til Øystein Vige (14.03.1973)."

Tømrer, møbelsnekker og selveier
Øystein Vige
fra Nenset i Solum f. 1937, s.a. Ole J. Vige. Se ovenfor.
g. 1962 m. Siri Svea fra Skien f. 1944, d.a. Rolf Svea og Ruth Rød.
1. Sverre Jostein Vige f. 1963.
2. Ole Erik Vige f. 1966.
3. Karianne Vige f. 1971.
Br. 1973.

Låven, som ble oppført i 1895, brant ned i juli 2004. Den ble erstattet av et nytt uthus, innredet til snekkerverksted
og garasje.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.

(C) Gard Strøm.