ved
Gard Strøm

| HJEM | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |Gård nr. 10 i Gjerpen kommune. Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.

Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.
 Oppdatert 20.10.2017Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Grønsten C
Husmannsplass under Bø nordre.

Kalt "Børønningen" på 1840-tallet av eieren, statholder Løvenskiold.

Arbeider, husmann

Christopher Jensen Grønsten fra Lia(B) under Bø dpt. 11/5-1783 d. 21/8-1865 i Ashippun, Wisconsin, s.a. Jens Nilsen.

g. 1/9-1808 m. Maren Engebretsdatter fra Rosvald dpt. 18/7-1779 d. 23/4-1836 på Grønsten, d.a. Engebret Solvesen Rosvald.

1. Nils dpt. 4/6-1809 bg. 30/9-1810. ”Christopher Jenssøn Liens db. Nils und. N. Bøe 1 1/3 aar.”

2. Nils Christophersen f. 9/9-1811. Se nedenfor.

3. Maren Christophersdatter f. 26/3-1814 g.m. Hans Larsen. Se Geitebua under Bø.

4. Jens Christophersen Bøe f. 28/5-1823. Til N. Amerika i 1847. Se Emigranter 1847.

Br. ca. 1820.

 

F.f. Christopher Jenssøns db. Nils u/N. Bøe: Ingebor Engelbertsdtr., Maren Jensdtr., Ole Aslakssøn, Lars Hanssøn, Christopher Nilssøn.
F.f. Christopher Jensen og Maren Engebretsdtr N. Bøes Maren: Christopher Nilsens k., Maren Jensdatter, Anders Johannesen, Lars Hansen, Nils Jensen.

 

Enkemannen Christopher Jensen emigrerte til N. Amerika med sine tre voksne gjenlevende
barn og deres familier våren 1847. Se presteattest av 26/4-1847.
De bosatte seg i Ashippun, Dodge Co., Wisconsin. Se kart.
Se Emigrerte 1847.

 

Protokoll I 6, side 50, Bamble sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Aaremaalseddel fra Statholder Løvenskiold til Niels Christophersen og Hustru paa Pladsen Bøerødningen
mod aarlig afgift 5 spd, dat. 8. Marts, tinglyst 31. Aug. 1841."


G.br., leilending

Nils Christophersen herfra f. 9/9-1811 d. 21/11-1868 i Ashippun, Wisconsin, s.a. Christopher Jensen Grønsten.

g1g 15/10-1841 m. Helga Madsdatter fra Ekornrød(B) under Mo f. 1/4-1812 d. 11/2-1844 på Bø, d.a. Mads Frantzen Ekornrød. Helga døde i barselseng.

g2g 20/6-1845 m. Ragnhild Hansdatter fra Elset i Solum f. 21/3-1814 d. 1850 in Ashippun, Wisconsin, d.a. Hans Andersen Elseth.
g3g i Ashippun m. enke Helvig Pedersdatter fra Norge.

1. Marthe Kirstine Nilsdatter f. 2/3-1846.

Br. 1841.

 

Nils Christophersens 2. kone, Ragnhild Hansdatter, var i tjeneste på Sem før hun giftet seg.

Andre beboere i 1845: Bror, Jens Christophersen f. 1823, søster, enka Maren Jensdatter f. 1789 og
far, enkemannen Christopher Jensen f. 1781 (med føderåd).
 

Nils og Ragnhild emigrerte til N. Amerika i April 1847 med sin datter Maren Kirstine, ”faderen” Christopher Jensen(64)
og ”broderen” Jens Christophersen(24). Se Emigrerte 1847.

 

Gruvearbeider, husmann

Anders Olsen fra Børønningen(B) f. 27/2-1820, s.a. Ole Larsen.

g. 22/11-1843 m. Ingeborg Paulsdatter fra Skriva under Bø f. 2/9-1818, d.a. Paul Aslaksen.

1. Ole Andersen f. 18/2-1845 i Grønsten.

2. Peder Andersen f. 1/5-1854 i Grønsten.

Br. i 1845.

 

Andre som bodde her i 1845 var: Hans søsken Halvor Olsen(18) ”Krøbling”, Ole Olsen(15)
og Karen Olsdatter(22) med sin sønn Ole Olsen(1). Videre deres bror, daglønner og innerst,
Lars Olsen(24) med sin kone, Marthe Gurine Rasmusdatter(26). Se nedenfor.

Enka emigrerte til N. Amerika med deres 2 sønner, med attest av 26/3-1864.

 

Masovnarbeider, husmann

Lars Olsen fra Børønningen(B) f. 15/3-1822 (?d. 24/2-1884 på Børønningen?), s.a. Ole Larsen.

g. 9/10-1845 m. Marthe Gurine Rasmusdatter fra Glenna(B) f. 14/2-1820, d.a. Rasmus Olsen Glende.

1. Rasmus Larsen f. 22/12-1845 d. 13/5-1865 på Grønsten. Ugift.

2. Ole Larsen f. 10/8-1860. Se nedenfor.

Br. i 1865.

 

Arbeider, innerst

Ole Larsen herfra f. 10/8-1860 d. 31/1-1888 på Børønningen, s.a. Lars Olsen.

g. 14/12-1884 m. Gunhild Halvorsdatter fra Kåsene under Hvannes i Sauherad f. 14/12-1855, d.a. Halvor Nilsen og Gunhild Olsdatter.


Det ble ingen barn i dette ekteskapet.

Enka Gunhild Halvorsdatter ble g2g med Martin Thorvald Borgersen. Fossumv. 2 under Venstøp.


(C) Gard Strøm.