ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Falkum
Gård nr. 3 i Gjerpen kommune. En større del ble overført til Skien kommune i 1917. Resten i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.
                      

Oppdatert 21.05.2023
 


Falkum 1845
Kilde
: Folketellingen for Gjerpen 1845. Supplert med opplysninger fra kirkebøker, skifter og andre kilder.
Se også gårdene.


Falkum i andre tellinger:
| 1700 | 1762 | 1782 |
| 1801 | 1825 | 1835 | 1845 | 1865 | 1875 | 1891 |
| 1900 | 1910 |Familie 1.

N. Falkum 1845.

 

Her var oppført arb. Ole Johannesen fra Holla. Se Familie 8 - Falkum 1835.

Hans søster med familie er nevnt nedenfor.
 


 

Familie 2.

N. Falkum 1845.

 

Arbeider

Christen Hansen fra Tinholtstulen(1) i Holla f. 15/2-1807, s.a. Hans Pedersen Tinholtstulen.

g. i Holla 28/4-1831 m. Gunhild Kirstine Johannesdatter fra V. Heisholt(1) i Holla f. 1/4-1812, d.a. Johannes Johannessen Heisholt d.e.
Forlovere: "John Olsen Helgen og Kittil Jacobsen Bøe."

1. Johannes Christensen f. 4/5-1831 i Bø, Holla g. 8/10-1861 m. Kirsten Hansdatter fra Stubberød. Bodde i Skien?

2. Hans f. 6/2-1834 i Hegna.
3. Anne Karine Christensdatter f. 19/5-1835 i Hegna
g.m. Hans Andreas Johnsen Værstad.

4. Kirsten Maria Christensdatter f. 31/12-1837 i Hegna g.m. Olaves Mathias Mathiasen. Bodde i Porsgrunn.

5. Maren Christensdatter f. 30/11-1841 på Holla gård.

6. Hans Christensen f. 9/9-1844 på Falkum.
7. Marie Olava Christensdatter f. 21/9-1847 på Falkum.

F.f. Gaardskarl Christen Hansen Bøe og Gunnild Kirstine Johannesdatters Johannes: Maren Hansd. Helgen, Kirsten Henrichsd. Løkken, Hans Pedersen Tinholtstulen, Halvor Thorsen Helgen, Lars Hansen Nordstaae.
F.f. Huusmand Christen Hansen Hægnen og Ingeborg Kirstine Johannesdatters
Hans: Ingeborg Jørgensd. Tinholtstulen, Maria Hansd. ditto, Hans ditto, Halvor Thorsen Pladsen, Peder Hansen Tinholtstulen.
F.f. Huusmand Christen Hansen Hægnen og Gunnild Kirstine Johannesdatters
Anne Karine: Ingeborg Jørgensd. Tinholtstulen, Maria Hansd. ditto, Hans ditto, Halvor Thorsen Pladsen og Peder Hansen Tinholtstulen.
F.f. Huusmand Christen Hansen Hægna og Gunnild Johannesdatters
Kirsten Maria: Mari Hansd. Pladsen, Maria Hansd. Bjærven, Hans Pedersen Tinholtstulen, Peder Hansen ditto, Halvor Thorsen Helgen.
F.f. Gaardmand Christen Hansen Holla og Gunnild Kirstine Johannesdatters
Maren: Kari Gundersd. Holla, Marthe Andersd. Holla, Niels Hansen Holla, Peder Hansen Tinholtstulen, Peder Andersen Holla.
F.f.
Christen Hansen Falkum og Gunild Kirstine Johannesdatters Hans: Rollef Olsen Falkum, Johannes Kittilsen do., Abraham Andersen Gulseth, pige Maren Kittilsd. Gjerpen og moderen selv.
F.f. Christen Hansen Falkum og Gunild Kirstine Johannesdatters 
Marie Olava: Bent Jacobsen Løberg, Hans Gundersen Falkum, Isak Thomassen do., pige Karen Svenkesd. do., moderen selv.

Da Johannes ble født i 1831 var Christen gårdskarl på gården Bø i Holla. I 1835 var han husmann på Hegna under Værstad.
I 1841 var han gårdmann (her: forpakter) av Holla gård. Ifølge kirkeboka for Holla flyttet de til Falkum i Gjerpen i 1844.
 

Innflyttet: Vaar 1844. Anmeldt: 8/8-1845.

Navn, alder: Christen Hansen, 42

Gunild Kirstine Johannesd., hustru, 33 og deres børn:

Johannes Christensen, 14

Anne Karine Christensd., 10

Kirsten Maria Christensd., 8

Maren Christensd., 4.

Hensigt: Overtaget Jordbrug.

Fra: Holden pr.gj.

Til: Falkum.

 


 

Familie 3.

N. Falkum 1845.

 

Arbeider

Tyge Hansen fra Skottet under Langeland i Holla f. 24/6-1805, s.a. Hans Christophersen og Berthe Tygesdatter.

g. i Skien 25/4-1841 m. Else Margrethe Larsdatter fra Gulset dpt. 8/5-1803 f. på Fossum, d.a. Lars Nilsen. Se Familie 11 - Gulset 1801.
Forlovere: "Ole Hansen og Anders Andersen."

1. Hanne Christine f. 1841 i Skien d. 1/7-1853 på Falkum.

2. Berthe Marie Thygesdatter f. 23/4-1844 i Skien g. 10/4-1873 m. Halvor Halvorsen fra Vreim i Bø i Telemark f. 3/3-1842, s.a. Halvor Olsen Vreim.

Else hadde ei datter fra tidligere, som også vokste opp her: Lisbet Christensdatter f. 22/6-1823.

Kilde: Gjerpen kirkebok.
Lisbet
 (Uægte) f. 22/6-1823, Moder: pige Else "Baltasarsd." Fossum., Fader: uk. Christen Larsen Rise ved Fossum.
Ved den samme Lisbeth Christensdatters konfirmasjon i 1837, kan vi se at moras navn var Else Larsdatter og ikke
Baltasarsdatter. Presten har altså skrevet feil etternavn på mora ved dåpen. Eller blitt feilinformert.

Lisbeth Christensdatter kom siden til Seljord og ble gift der med Hans Tarkjelsen Dalen f. 30/1-1819 d. okt. 1883.
Hun døde i Seljord den 11/11-1905.


Takk til Elin Mæland Skogen for tipset!
Lisbet Christensdatter var hennes tippoldemor.

Innflyttet: Høst 1847. Anmeldt: 7/6-1848.

Navn, alder: Tyge Hansen, 39 f. Holden

Else Magrethe Larsd., kone, 48 f. Fossum

Hanne Christine, børn, 7, f. Skien

Berthe Marie, børn, 4, f. Skien.

Hvorfra indflyttet: Skien. Att. fra Sognepr. Bruun, dat. 2/6-1848.

Til: Under Falkum.

 


 

Familie 4.

N. Falkum 1845.


Her var oppført skomaker Erik Olsen. Se Familie 3 - Falkum 1825.

 


 

Familie 5.

N. Falkum 1845.

 

Tobaksspinder, ugift (1845)

Halvor Olsen f. ca. 1828

Karen Larsdatter f. ca. 1789. (Trolig hans mor. Hun var ugift.)

 


 

Familie 6.

N. Falkum 1845.

 

Arbeider

Nils Nilsen fra Gausdal, Oppland f. ca. 1808

g. (ikke i Gj.) Karen Olsdatter f. ca. 1808

1. Marthe Nilsdatter f. ca. 1835 g. i Gjerpen 31/1-1858 med arbeider Ole Nilsen i Skien (født på Lien i Sauherad).

 


 

Familie 7.

N. Falkum 1845.

 

Arbeider

Thomas Gundersen fra Løberg(6) f. 25/2-1823, s.a. Gunder Thomasen Løberg.

g. 4/12-1845 m. Anne Hansdatter fra Gisholt i Melum sogn f. ca. 1817, d.a. Hans Biørnsen Gisholt.

Denne familien emigrerte til N. Amerika og bosatte seg i Iola, Wisconsin. Han var med i den amerikanske borgerkrigen.
 

 

Kilde: http://vesterheim.org/CivilWar/db/l/lob/index.html.
Thomas Gunder
sen Loberg:
WISCONSIN 47th Inf. Co. D. Born in Norway, son of Gunder Thomassen Løberg. Married on 4 Dec 1845 to Anna Hansdatter Gisholt. Came to America with his wife and a daughter from Gjerpen, Telemark. Civil War: Post war: Buried at Iola, Wisconsin; stone reads “1823 – 1896”. Sources: (Wisconsin Cemetery Records) (Naeseth ’47-737) (Hedberg) “Loberg, Thomas Gundersen”


 


 

Familie 8.

N. Falkum 1845.

 

Arbeider

Just Sørensen fra Blekebakken i Skien f. 14/12-1822 d. 20/8-1899, s.a. Søren Justsen på Blekebakken. I slekt med Gard Strøm.

g. i Gjerpen 27/10-1845 m. Laurentze Gundersdatter fra Fossum f. 23/6-1818, d.a. Gunder Larsen Fossum. Se Familie 69 - Fossum 1835.


Laurentze bodde på Haven under Falkum før hun giftet seg. Denne familien flyttet senere til nordre Brekkejordet.

 


 

Familie 9.

N. Falkum 1845.

 

Arbeider

Anders Larsen fra Strømme(?) i Lunde f. ca. 1792 i Sauherad, s.a. Lars NN.

g1g i Holla kirke 15/12-1820 m. Maren Nilsdatter fra Sagene på Ulefoss f. 10/11-1786 d. 6/6-1841 "under Falkum, 56 aar gml.", d.a. Nils Clemmetsen og Inger Olsdatter.
Forlovere: "Even Tveten og Ole Schordal."

g2g i Gjerpen 8/9-1842 m. Turine Svendsdatter fra Gulset(10) "Nygård" f. 2/6-1813 d. 18/5-1843 under Falkum. "Døde uforløst i Barselseng, 30 aar gml.", d.a. Svend Svendsen Gulseth.
Forlovere: "Ole Nielsen Gulseth og Erik Helgesen Gulseth."

g3g i Solum kirke 22/9-1844 m. Maren Gundersdatter fra V. Dal i Solum dpt. 4/11-1804 i Solum, d.a. Gunder Larsen og Maren Gunnesdatter.
Forlovere: "Hans Larsen Fantenborg og Ole Nielsen Gulseth."

1. Lars Andersen f. 10/1-1820 på Tvedthegna under Tveit i Holla. Bodde hjemme i 1845 og var dagarbeider (26).

2. Nils Andersen f. 21/4-1824 på Gulset. Konfirmert i Gjerpen 6/10-1839. Han ble skomaker og etablerte seg i Skien.

De fikk også et "dødfødt drengebarn" på Gulset.


F.f. Inderst Anders Larsen Tvedhegnen og Maren Nielsdatters Lars: Kirsten Lindgreen, Kari Tvedhegnen, Niels Lindgreen, Anders A. Tvedhegnen og Lars Tvedhegnen.
F.f. Anders Larsen og Maren Nielsdatter Gulsets Niels: Anders Pedersens kone Gulseth, pige Gunhild Halvorsd. ibid., Niels Børresen Gulseth, Ole Olsen Sølie(?), Anders Larsen Gulseth.

Da Anders Larsen giftet seg første gang (i Holla) var teksten i kirkeboka: "Tjenestekarl Anders Larsen Strømme,
24 aar og Tjenestepige Maren Nielsdatter, 26 aar."

 

Fra innflyttingslistene i kirkeboka:
Ægtefolkene
Anders Larsen, 32 aar
Maren Nielsd., 40 aar med en Søn Lars 5 aar.
Antagen i Arbeid af Foged Plesner paa Gulsæth.
Fra: Hollen Præstegjeld 1825. Til: Gulsæth.


Anders Larsen og Maren Nilsdatter bodde i 1835 på Gulset hos Ole Nilsen på Ødegaardsbakken (Kåsa).
Det var der hans andre kone Turine hadde bodd med sin mor siden hennes far døde.

Innflytta Høst 1844.
Anmeldt: 2/6-1845.
Navn, alder: Maren Gundersd., 40.
Hensigt: Gift hertil med Anders Larsen.
Fra: Solum Sogn.
Til: Falkum.


Senere innkomne opplysninger forteller at Anders Larsen var født på en plass under Jarnås i Sauherad.
I 1801 bodde han med foreldrene på plassen Strømme under Tveitan i Lunde. Dette bør sjekkes.

1/8-1844       TORINE SVENDSDATTER        Bamble Skifteprot. nr. *)
Falkum         Arvinger:
               Enkem. innerst Anders Larssen og avdødes søsken:
               (Enkem. ville gifte seg påny.)
               1. Svend Svendssen,   ca. 40 år, skal bo i Stavanger.
               2. Anne Helvig Svendsdtr. 35 " , skal bo i Christiania.
               3. Ingeborg, gift og utvandret til Amerika.
               Tilsynsverge: Jacob Jenssen Gulset.
Brt:   6 - 24
Gjeld: 6 - 24  Opp i opp.
*) A: BS 18 s.403b-419b-453 og bd. 20 s.18. B: BS 22 s.168. C: BS 24 s.232b.


 

Familie 10.

N. Falkum 1845.

 

Fattig enke

Kirsti Pedersdatter f. ca. 1789.

Bodde her alene i 1845.

Hun kan være Kirsten Pedersdatter fra Børønningen dpt. 21/2-1790, d.a. Peder Gundersen Rønningen.

Jeg har ikke lykkes i å finne noen vielse på henne. G.S.

 


 

Familie 11.

S. Falkum 1845. L.nr. 25. Hus med litt jord.

 

Daglønner

Nils Nilsen Falkum fra Kjøyta under Grini dpt. 13/9-1807 d. i USA, s.a. Nils Svennungsen og Karen Engebretsdatter.

g. i Gjerpen 28/12-1832 Inger Larsdatter fra Geitebua under Bø f. 13/3-1810 d. i USA, d.a. Lars Hansen.

Forlovere: "Ole Carlsen Mela, Niels M. Haurød (Haugerød)."

1. Nils Laurits Nilsen f. 30/7-1836.

2. Karen Elise Nilsdatter f. 17/7-1838.

3. Johanne Marie Nilsdatter f. 29/3-1841.

4. Ingebret Nilsen f. 28/5-1843.

5. Inger Andrea Nilsdatter f. 10/2-1845.

6. Helvig Nilsdatter f. 15/10-1847.


De hadde i 1845 2 sauer, 2 geiter og en gris. Denne familien bodde her til de emigrerte til N. Amerika i 1849.
Han kjøpte jord i Ashippun, Dodge Co., Wisconsin og ble farmer der. Se Presteattest av 21/5-1849.


 

Familie 12.

S. Falkum 1845. L.nr. 28. Haven. Hus uten jord.

 

Legdslem Erik Madsen(82) og kona Bergit Knudsdatter(67). Se Familie 2 - Falkum 1825.

 

 


 

Ubebodde parceller av Falkum i 1845:
En parsell av l. nr. 25. Ubebodd. Eid av Isak Moe.

En parsell av samme l.nr. (25): Ubebodd. Eies af Peder Olsen i Skien.

L.nr. 26.  Falkum søndre. Ubebodd. Eies og bruges af Chr. Pedersen i Skien.

Parsell av l. nr. 26: Ubebodd. Eies af Anders J. Jensen i Skien.

L.nr. 27. Et Jordstykke. Ubebodd. Eies af Anders J. Jensen i Skien.

L.nr. 28. ”Hagen”. Ubebodd. Eies af Procurator Dahl. Opryddet 100 maal.

 


 

Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no