ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Sørbø med Stensåsen
Gård nr. 113 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil og mangler bes rettet til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 27.05.2013


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Sørbø - Sørbø 2
Gammelt løpenr. (396, 397, 398)ce. Siden Norges matrikkel 1889: 113/2.

Utskilt fra løpenr. (396, 397, 398)a  i 1827.


Sørbø bnr 2. Foto: Gard Strøm 25. april 2013.


Adresse i dag: Sørbøv. 36 og 38, 49, 3719 Skien.

G.br., leilending
Lars Sørbøe
fra Tinn f. ca. 1610 bg. 7/3-1686. ”Lauritz Tingdølling 76 aar.”
1. Ole Larsen dpt. 3/9-1682 kanskje g. 26/4-1719 m. Gunhild Guldbrandsdatter fra Løberg?
Bodde her i 1682/1686.

Fra dåpslistene i Gjerpen kirkebok før presten begynte å føre opp faddere:
”Lars Sørbøes søn Ole.”

Kirsten Pedersdatter f. ca. 1630 bg. 4/11-1708. ”Kirsten Pedersdatter fra Sørbø 78 aar gl.”

To brukere for en kortere periode på 1690-tallet:
Nils
og Povel Sørbøe fra 1693. Povel var gift med en enke. Han hadde to stedøtre Anne og Taran.

Disse var faddere ved barnedåpene nedenfor. 

26/11-1693. Ole Sneltvets søn Henning.
Test: Povel Sørbø, Nils Torssen i Skieen, Isach Sneltvets qvinde, Ingebor Toresdatter, Taran Povel Sørbos stifdatter.

6/6-1697. Mogens Kiærs Søn Lauritz.
Test: Halvor Sem, Hans Kittilsen, Haral Berrebergs søn Gunder, Isak Sneltvetz qnde Sidsel, Nils Højmyrs qnde Tore, Powel Sørbøes stifdatter Anne.

Arbeider, husmann
Ole Olsen Sørbøe
trolig fra Hogstad i Siljan.
g. 26/12-1703 m. Martha Olsdatter fra Høgli? levde i 1723.
1. Anna dpt. 12/10-1704 bg. 14/2-1706. ”Ole Sørbøes datter Anna 1 aar 17 uger.”
2. Ole Olsen dpt. 12/12-1706.
3. Anna Olsdatter dpt. 23/3-1710.
4. Hans bg. 26/8-1714. ”Ole Olssøns søn Hans 10 uger. Holt til i Sørbø, stammer fra Ejdanger.”
5. Lars dpt. 16/6-1715 bg. 17/8-1715. ”Ole Olssøns søn Lars fra Sørbø 8 uger gl.”
Br. ca. 1703.

F.f. Ole Olssøns datter Anna fra Sørbøe: Nils Kiær, Jørgen Olssøn, Isak Sneltveds søn, Ingeborg Rolighed, Lars Tvetens qvinde Turj.
F.f. Ole Sørbøs Søn Ole: Isak Sneltvet, Ole Sneltved og unge Ole Sneltved, Christoffer Raadmands hustru, Hr. Ludvigs datter i Scheen.
F.f. Ole Sørbøes datter Anna: Nils Kiær, Isak Højelj, Ole Sneltveds qvinde Karen, Nils Kiærs datter Martha.
F.f. Ole Olssøns søn Lars fra Sørbø: Nils Kiær, Thomas Løberg, Ole Sørbøs qde. Marta, Maren Sneltved, Kirsten Olsdatter Sneltved.

Da Ole og Martha giftet seg var Ole i tjeneste hos ”Capiten Steen”.
Enten Ole eller Martha var trolig søsken til Turid Olsdatter som var gift med Lars Tveten.
Se Tveten under Rising.

Line bg. 16/6-1720. ”Anders Sørbøes barn Line 20 uger. gl.”

G.br., leilending
Nils Jonsen
fra Nærum(1) f. ca. 1670 bg. 9/12-1736. ”Nils Kiær, 65 aar.”, s.a. Jon Knudsen Nærum.
g. 19/9-1697 m. Gunborg Lauritzdatter f. ca. 1670 bg. 30/6-1738. ”Nils Kiærs Enche Gunbor, 68 aar.”
Br. 1722.

Denne familien var først på Nærum der de to første barna ble født. Siden kom de til Ballestad, hvor de
bodde i 24 år. Se S. Ballestad(B).
De kom til Sørbø i ca. 1722 og bodde siden her i noen år til de flyttet til sin sønns familie på Kjær.

bg. 27/11-1726:  ”et barn hos Nils Sørbø, Ellen, 10 uger.”

G.br., leilending
Jon Nilsen Sørbø
fra M. Løberg(A) dpt. 13/1-1715 bg. 12/11-1780. ”Jon Nilsen f. Løberg ejet 68 aar.”, s.a. Nils Jonsen Løberg.
g. 12/9-1748 m. Gunhild Gundersdatter fra Røsaker(1) dpt. 14/4-1726 d. før 1801, d.a. Gunder Guttormsen.
1. Nils Jonsen dpt. 13/10-1748.
2. Isak Jonsen dpt. 21/2-1751. Konf. 1769. Var da i tjeneste på Løberg.
3. Jacob Jonsen dpt. 31/3-1754. Konf. 1771.
4. Inger Maria Jonsdatter dpt. 14/11-1756 g.m. enkemann Anders Svenkesen. Se Sørbø(7) "N. Stensåsen".
5. Karen dpt. 26/8-1759 bg. 20/9-1778. ”Jon Nilsen Sørbøes d. Karen 19 aar.”
6. Anne Jonsdatter dpt. 29/8-1762 g1g
23/8-1792 m. enkemann Knud Olsen Kreppa/ Kullebund g2g 2/5-1798 m. Bent Bentsen. Se Familie 66 - Ø. Borge 1801.
Br. ca. 1750.

F.f. Jon Nilsens db. Nils: Halvor Follougs kone, Anne Isaksdtr., Nils Bachen, Halvor Sneltvet, Ole Gundersen.
F.f. Jon Sørbøes db. Isak: Halvor Sneltvets kone, Maren Olsdatter, Nils Bachen, Halvor Folloug, Ole Gundersen.
F.f. Jon Sørbøes db. Jacob: Ole Gundersens kone, Anne Isaksdtr., Halvor Folloug, Ole Gundersen, Lars Olsen.
F.f. Jon Sørbøes pb. Inger Maria: Aslak Bergs kone, Marthe Isaksdtr., Nils Bachen, Ole Gundersen, Gunder Halvorsen.
F.f. Jon Sørbøes pb. Karen: Gunder Halvorsens kone, Karen Halvorsdatter, Nils Bachen, Aslak Berg, Even Halvorsen.
F.f. Jon Sørbøes pb. Anne: Gunder Halvorsens kone, Anne Gundersdatter, Aslak Berg, Isak Sneltvet, Even Halvorsen.

”Jon Sørbøe” er nevnt som fadder allerede i 1735. Da for Ole Rejersens datter Ingeborg.
I 1762 bodde enka Inger Torgrimsdatter her. Hun var Gunhild Gundersdatters mor.
Gunhilds bror, Anders Gundersen bodde også her.

Tjenestepike her i 1762: Maren Svenkesdatter fra N. Stensåsen. Denne familien ser ut til
å ha flyttet til en plass under Løberg i ca. 1778.

G.br., leilending
Lars Olsen
fra S. Sneltvedt(B) dpt. 7/12-1732, s.a. Ole Lucasen Sneltvedt.
g. 28/12-1759 m. enke Lisbeth Pedersdatter f. ca. 1722 bg. 6/3-1790. ”Lars Sørbøes kone 68 aar.”

1. Nils dpt. 1/1-1761 bg. 30/4-1761. ”Lars Muustvets s. Nils 17 uger.”

2. Marthe Larsdatter dpt. 17/3-1762. Levde i 1790.
3. Kirsten Larsdatter dpt. 27/7-1766.
Br. 1778.

F.f. Lars Muustvets db. Nils: Anders Kiærs kone, Malene Zachariædatter, Isak Sneltvet, Zacharias Berg, Ole Gundersen.
F.f. Lars Muustvets pb. Marthe: Anders Kiærs kone, Malene Zachariasdtr., Isak Sneltvet, Zacharias Berg, Ole Gundersen.
F.f. Lars Muustvets pb. Kisten: Anders Kiæers kone, Berthe Jonsdtr., Ole Gundersen, Anders Jonsen, Manasse Danielsen.

Denne familien bodde tidligere på Mustvedt(1). De kom til Sørbø i ca. 1778. Lars Olsen hadde ei
halvsøster Marthe, som var gift med Isak Gundersen på Vosserødklev.

Lisbeth Pedersdatter var enke etter Nils Larsen Mustvedt. Deres sønn Ole Nilsen overtok som
leilending her. Se nedenfor.

24/4-1790      LISBET PEDERSDATTER        Bamble Skifteprot. nr. 11, side 486a.
Sørbøe         Arvinger: Enkem. Lars Olssen
                     og Lisbeths barn med Nils Olssen (Larsen!):
                 1. Ole Nilssen, myndig.
                 2. Anne Nilsdtr. gift.
               Med Lars Olssen:
                 3. Marthe Larsdtr. umyndig.
                 Formynder Nils Abrahamssen Follaug.
Det var også nevnt at Ole Nilsen hadde penger innestående i boet.
Brt: 52 - 0 -  2
Net: 18 - 0 - 14.

G.br., leilending
Ole Nilsen (Meen)
fra Mustvedt(1) dpt. 29/9-1756 d. 11/3-1822 i Skien. ”Ole Meen i Sandvigen, 72 aar g.”, s.a. Nils Larsen Mustvedt.
g1g 5/1-1790 m. Maren Pedersdatter fra Meen(11) dpt. 15/11- 1766 bg. 27/5-1795 i Skien. ”Ole Nielsøns Kone Maren, 27 aar g.”, d.a. Peder Olsen Meen.
g2g i Skien 7/1-1800 m. Else Maria Nilsdatter f. ca. 1778 bg. 17/3-1809 i Skien. ”Ole Nielsen Meens Kone, 32 aar.”
1. Peder Olsen dpt. 30/10-1791.
2. Lisbeth Maria dpt. 22/9-1793 d. januar 1797 i Skien. ”Ole Meens datter, 4 aar.”
Barn i 2. ekteskap:
2. Maren Olsdatter dpt. 2/3-1800 i Skien.
Br. ca. 1780.

F.f. Ole Nilssøns db. Peder fra Meen: Tore Pedersdtr., Karen Maria Nilsdtr., Lave Knudssøn, Nils Torjerssøn, Laers Olessøn.
F.f. Ole Nilssøn Meens pb. Lisbeth Maria: Nils Follougs k., Tore Pedersdtr., Nils Aasrerøe, Laers Sørbøe, Ole Halvorssøn.
F.f. Ole Nielsøn Sandvigens datter Maren: Johannes Tollefsøns kone, Karen Nielsd., Anders Hansøn, Laers Nielsøn, Abraham Nielsøn.

Ole Nilsen bodde en tid hos sin svigerfar på Meen(11) og tok senere navnet Meen derfra.
Han flyttet deretter til Skien med sin familie. Han giftet seg i Skien i sitt andre ekteskap i 1800,
som: ”Enkemand Ole Nielsøn Sandvigen og Pigen Else Maria Nielsdatter.”

Han var også nevnt i Sandvigen under folketellingen 1801 for Skien. Ole var da fraktemann og
ble nevnt som ”Ole Nielsen Meen”. Han døde i Sandviken i Skien som ”søefarende”.


G.br., selveier
Ole Halvorsen Sørbøe
fra Kråkeføtt under Susås i Holla f. 1/2-1782 d. 2/3-1837. ”Ole Halvorsen, Brækkejordet S., 59 aar.”, s.a. Halvor Olsen Kraakeføt og Marie Rasmusdatter fra Strømodden. Se Holla I, s. 371.
g. i Holla 19/4-1808 m. Ingeborg Kittilsdatter fra Eiestrand under Eie i Holla f. 12/1-1789 d. 13/11-1838. ”Enke Ingeborg Kittilsd., Brækkejordet S., 52 aar.”, d.a. Kittil Halvorsen og Maren Olsdatter.
Forlovere: "Hr. Bomhoff og Hr. Bredstorff."
1. Halvor Olsen dpt. 15/11-1808.
2. Maren Olsdatter dpt. 2/10-1811.
3. Ole Olsen f. 23/7-1815 i Holla. Var i tjeneste på Sneltvedt i 1832 da han ble konfirmert i Gjerpen kirke. Bodde hos foreldrene på Bratsberg i 1835 og var da i arbeide. Se Familie 22 - N. Brekke 1845.
4. Kittil Olsen f. 14/9-1817.
5. Nils Olsen f. 27/12-1820 i Holla. Konf. i Gj. april 1839. Der er fødselsåret feilaktig satt til 1821. Bodde da på S. Brekkejordet med sin mor som da var enke.
6. Andreas Olsen f. 1824.
7. John Olsen Sørbøe f. 6/1-1829 d. 15/8-1888 i Skien. Konf. 1845 i Gj. Registrert utflyttet fra Gjerpen til Eidanger den 17/10-1851.
8. Karen Maria f. 11/3-1833 d. 1/10-1840. ”Datter af afd. Ole Halvorsen Sørbøe, Bratsbergkl.,  7 ½ aar.”

Br. 1823.


F.f. Ole Halvorsen og Ingeborg Kittilsdatter Kragefets db. Halvor: Kittil Eiestrand, Niels Kragefet, Berthe Solvold, Anne ....
F.f. Ole Halvorsen Strandeid og Ingeborg Kittilsd.'s pb. Maren: Kittil Eiestrand, Even Odden og Rasmus Kragefet, Birthe Pedersd. Soelvold og Kirsten Halvorsd., Kragefet.
F.f. Ole Halvorsen ”Hølene” og Ingeborg Kittilsd.'s søn Kittil: Anne Tvara, Anne Kragefot, Halvor Kragefot, Kittil Eiestranden og Tollev Pedersen Eie.
F.f. Ole Halvorsen og Ingeborg Kittilsdatter Sørbyes John: Ole Evensens kone, Sørbye, pige Maren Olsd., Sørbye, Ole Evensen Sørbøe, Mads Pedersen Sørbøe, Halvor Olsen Sørbøe.
F.f. Ole Halvorsen og Ingeborg Kittilsdatters Karen Maria, Bratsbergskov: Christen Pedersens kone Bratsbergskov, pige Maren Olsd., ib., Christen Larsen, Skien, Halvor Olsen, Bratsbergskov, Ole Olsen ib.


Ole kjøpte gården Kråkeføtt av sin far i 1802 og drev den til 1822. Han solgte gården, tok med seg familien og
flyttet til Gjerpen.

Avgangslistene i Holla kirkebok forteller oss: Ӯgtefolk Ole Halvorsen, 42 aar og Ingebor Kittilsd., 34 aar, med
5 Børn til Gjerpen 1823: Halvor 14, Maren 12, Ole 8, Kittil 6, Niels 3.”

Denne familien bodde som innerster (leieboere) på Bratsberg i 1835 (folketellingen). Da både Ole og Ingeborg
døde bodde de på søndre Brekkejordet. I både kirkebøkene og folketellingene ble familien skrevet Sørbøe og
Sørbye om hverandre.

Bruker fra 1829: Ole EvensenSørbø(3). Grunneier var Andreas Blom fra 1831. Blom eide dessuten 
Lagmannsgården (Gjerpen Lille) hvor han bodde.

G.br., sagmester, selveier
Mads Pedersen Sørbøe
fra Åsen under Tufte f. 14/2-1804 (dpt. 26/2) d. 11/11-1880 på Sørbø, s.a. Peder Madsen Aasen.
g1g 10/9-1829 m. Karen Jensdatter fra Furuvald dpt. 31/5-1801 d. 23/9-1846 på Sørbø, d.a. Jens Rasmussen Furuvald.
Forlovere: "Jacob Larsen Grinie og Rasmus Furuvald."
g2g 31/8-1848 m. Anne Jørgensdatter fra Gaupåsen øvre under Frogner f. 16/2-1820 d. 9/10-1883 på Sørbø, d.a. Jørgen Knudsen Gaupaasen.
1. Ingeborg f. 16/2-1830 d. 21/2-1830.
2. Jens Madsen f. 6/2-1831.
Se Familie 3 - Frogner 1891.
3. Maria Madsdatter f. 4/11-1832 g.m. Jørgen Olsen Kaasa. Se Kåsa.
4. Peder Madsen f. 4/9-1834 g.m. Maren Christensdatter. Se Sørbø(6).
5. Maren Madsdatter f. 16/3-1838 g.m. Ole Olsen. Se Oredalen under Sneltvedt.
6. Margrethe Madsdatter f. 15/9-1840.
7. Ingeborg Madsdatter f. 12/3-1845 d. 28/6-1879.
Barn i 2. ekteskap:
8. Ole Madsen f. 4/1-1849. Overtok senere gården.
9. Karen Maria Madsdatter f. 14/2-1852 g.m. Lars Olsen Skyer. Bodde først på Løberg(4) "Stensrød". Se også Skyer(4).
10. Johan Madsen f. 24/10-1854. Var i Oredalskåsa før han emigrerte til N. Amerika.
11. Andreas Madsen f. 17/9-1857.
12. Karl Madsen f. 8/2-1860.
13. Anne Marie Madsdatter f. 9/8-1864. Emigrerte til N. Amerika i 1883. Se Presteattest av 22/5-1883.
Br. 1827.

Karen Jensdatters ugifte, gamle, onkel Mons Rasmussen fra Furuvald, døde her i 1835.
I 1865 er familien registrert som leilendinger på Oredalskåsa under Sneltvedt. 

23/2-1847      KARI JENSDATTER        Bamble Skifteprot. nr. *)
Sørbøe         Arvinger: Enkem. Mads Pederssen og barna:
               1. Jens Madssen      16 år.
               2. Peder Madssen     12 ”             Formynder
               3. Marie Madsdtr.    14 ”             for alle:
               4. Maren Madsdtr.     9 ”             Gunder Pederssen
               5. Margrethe Madsdtr. 6 ”             Sørbye.
               6. Ingeborg Madsdtr.  2 ”
 (Gunder Thomassen Follaug møtte en tid som verge, men senere overtok Sørbye igjen.)
Brt: 365 - 95
Net: 130 - 16.
Jordegods: 
a. 5 skind i gaarden Sørbøe. Takst 240 spd.
b. 17 skind skyld i nordre Frogner, matr.nr.64, nytt nr.165, skyldsatt for 34 sk. Takst 90 spd.
*) A: BS 20 s.109-129b. B: BS 22 s.250b. C: BS 25 s.72b.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

(396, 397,398)c

Sørbø

Mads Pedersen

0 huder 5 skind

0 daler - 2 ort - 0 skilling  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

(396,397,398)c,e

Sørbø m. Stensaasen

Mads Pedersen

0 daler - 2 ort - 4 skilling


G.br., sagbruksarbeider, selveier

Ole Madsen Sørbøe
herfra f. 4/1-1849 d. 5/9-1926 på Bratsberg, s.a. Mads Pedersen Sørbø.
g. 28/8-1874 m. Elise Nilsdatter fra Riis(17) ”Riisrønningen” f. 17/7-1852 d. 27/11-1917, d.a. Nils Haraldsen Riis. Se også Berberg(6) "Langerød".
1. Marianne Olsdatter f. 17/11-1874 på Sørbø g.m. skomaker Ole Sneltvedt. Bodde i Skien.
2. Mads Olsen f. 17/4-1883. Se Bratsberg(20).
3. Nils Olsen Sørbøe f. 11/10-1888. Se Bratsberg(71).
Br. 1875.

Ole Madsen var født på Sneltvedt. Han var i 1875 tomtearbeider (sagbrukstomt) og
bodde med sin familie på denne gården.

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

113

2

(396,397,398)c,e

Sørbø

Sørbø

Ole Madsen

0 daler - 2 ort - 19 sk.

1 mark 12 øre

Se folketellingen 1900.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

113

2

Sørbø m. Steinsaasen

Steinsaasen

Ole Madsen

1 mark 12 øre

Se folketellingen 1910.

Kilde: Panteregisteret.
Skjøte
fra Hans Hegna til Kjetil H. Gulløy for kr. 22.000.-, hvorav for løsøre kr. 3.000.-, dato 13/12-1923, tinglyst 19/12-1923."

G.br., selveier
Kjetil Halvorsen Gulløy
fra Kviteseid f. 11/3-1886 i Bukti under Skarprud d. 17/12-1977 i Gjerpen, s.a. Halvor Kjetilsson og Marthe Kjetilsdotter.
g.m. Anne Helene Pålsdatter Brekke fra Nissedal f. 21/6-1880 d. 16/3-1957.
1. Halvard Gulløy f. 27/10-1912 i Vrådal d. 6/10-1974 g. i Borgestad krk. 31/4-1937 m. Karen Asbjørnsen fra Liane f. 26/5-1907 d. 9/10-1981, d.a. arbeider Karl Asbjørnsen. Bodde på Sem. Barn 1. Bjarne Kittil Gulløy f. 2/11-1938 d. 1/10-2005 g.m. Ragnhild NN. Bodde i Borgemarka. Gravlagt på Borgestad. 2 barn.
2. Paul Gulløy f. 4/7-1914. Se Bratsberg(62).
3. Gunhild Marie Gulløy f. 27/3-1916 g.m. Einar Kjær. Se Griniv. 30 under Grini.
4. Magnhild Gulløy f. 9/3-1919 på Furulund i Vrådal.
5. Olav Gulløy f. 13/9-1922 på Furulund i Vrådal d. 29/3-1975. Flyttet til Brevik i 1946. Har mye etterslekt der.
6. Theodor Gulløy f. 2/1-1924 i Nissedal. Overtok gården.
Br. 1923.

Mange takk til Elisabeth Gulløy som har vært behjelpelig med denne familien!

Skogsarbeider, selveier

Theodor Gulløy
herfra f. 2/1-1924 i Nissedal d. 18/5-1997.
g. februar 1946 m. Ester Tomine Jonskås fra Drangedal f. 13/8-1920 d. 28/7-2014, skogsarbeider Mathis Jonskaas.
Forlovere: "G.br. Paul Gulløy og husmor Bjørg Mathilde Gulløy."
1. Edle Gulløy f. 1946 g.m. Asbjørn Larsen.
2. Vigdis Gulløy f. 1949 g.m. Bjørn Freddy Gulbrandsen. Se hus nedenfor.
3. Tor-Vidar Gulløy f. 1953. Overtok eiendommen.
Br. 1950.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

113

2

Sørbø

Theodor Gulløy 

0 mark 89 øre

113 15 Knausen Kjetil H. Gulløy 0 mark 01 øre
113 16 Fjellstua dito dito
113 17 Kvellsol dito dito


Sørbø bnr 2. Foto: Widerøe-Polarfly 17. mai 1961. Eier: Skien kommune. Arkiv: Telemark museum, Skien.

Fra Grunnboka: "Andel av Sørbøvegen 36 (Gnr 113, bnr 2) er overdradd for kr 175.000 til Tor-Vidar Gulløy (07.01.1985). Overdragelsen
omfatter også Sørbøvegen 45 (Gnr 113, bnr 11). Overdragelsen omfatter også Sørbøvegen 53 (Gnr 113, bnr 14). Overdragelsen omfatter
også Sørbøvegen 49 (Gnr 113, bnr 16). Overdragelsen omfatter også Sørbøvegen 44 (Gnr 113, bnr 17). Overdragelsen omfatter også Sørbø-
vegen 43 (Gnr 113, bnr 18)."

Selveier

Tor-Vidar Gulløy
herfra f. 1953.
g. 1975 m. Eva Myhra fra Porsgrunn f. 1953, d.a. Johannes Myhra fra Gjerpen og Margit Helene f. Sollid fra Flåbygd.
1. Bente Gulløy f. 1976.
2. Beate Gulløy f. 1977.
Br. 1985.

Fra Grunnboka: "Sørbøvegen 36 (Gnr 113, bnr 2) er overdradd for kr 1.300.000 fra Tor-Vidar Gulløy til Bente Gulløy Kittelsen (14.03.2006).
Overdragelsen omfatter også Sørbøvegen 45 (Gnr 113, bnr 11). Overdragelsen omfatter også Sørbøvegen 47 (Gnr 113, bnr 15). Overdragelsen
omfatter også Sørbøvegen 49 (Gnr 113, bnr 16). Overdragelsen omfatter også Sørbøvegen 44 (Gnr 113, bnr 17) Overdragelsen omfatter også
Sørbøvegen 59 (Gnr 113, bnr 20). Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 113, bnr 26. Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 113, bnr 27.
Overdragelsen omfatter også andel av Sørbøvegen 38 (Gnr 113, bnr 28)."

Selveier
Bente Gulløy Kittelsen herfra f. 1976.
Br. 2006.

Bente Gulløy Kittelsen er daglig leder av Kittelsens gartneri i Fjelldalen. Se Fjelldalen(1).Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.

Hustomt.
Sørbøv. 43, 3719 Skien.

Bjørn Freddy Gulbrandsen f. 3/10-1947 d. 9/5-2005.
g.m. Vigdis Gulløy herfra f. 1949, d.a. Theodor Gulløy.
1. Anita Gry Gulløy Gulbrandsen f. 1968.
2. Tom Freddy Gulløy Gulbrandsen f. 1972.

(C) Gard Strøm.