| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Doksrød
Gård nr. 128 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 10.01.2016.


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Doksrød 6
Gammelt løpenr. 436c. Siden Norges matrikkel 1889: 128/6.

Utskilt fra Doksrød(3) i 1824. Gammel skyld: 0 daler - 1 ort - 0 skilling.
Beregnet skyldmark i 1824: 0 mark 54 øre.


Adresse i dag: Fjelldalsv. 126, 3719 Skien.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 4b, Gjerpen sorenskriveri, side 286a.
"Skjøde fra Henrik Torstensen til Jahn Henriksen, dat. 16. feb., tinglyst 4. marts 1824."

G.br., selveier
Jahn Henriksen Doksrød
fra Doksrød(3) dpt. 13/12-1801 d. 5/7-1880, s.a. Henrik Torstensen Doxrød.
g. 7/10-1824 m. Ingeborg Larsdatter fra Kolkin under Follaug dpt. 4/7-1802 d. 24/10-1871, d.a. Lars Ovensen.
Forlovere: "Halvor Poulsen Doxrød, Christen Mikkelsen Doxrød."
1. Lars Jahnsen f. 30/5-1825.
2. Halvor Jahnsen f. 24/4-1830. Se nedenfor.
3. Henrik Jahnsen f. 5/10-1836. Se N. Sem(8).
4. Christian Jahnsen f. 27/3-1842. Se Kreppa.
Br. 1824.

Svigermor Agnethe Torstensdatter døde her, 66 år gammel i 1839.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

436c

Doxrød

Jan Henriksen

0 huder 2 1/2 skind

0 daler - 1 ort - 0 skilling


  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

436c              

Doxrød

Jahn Henriksen

0 daler - 1 ort - 1 skilling


Kilde: Folketellingen 1875.
Jahn Doksrød var enkemann og hadde sin sønn Halvor Jahnsen og hans kone boende hos seg (se nedenfor).
Ingen husdyr.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 4b, Gjerpen sorenskriveri, side 286a.
"Skjøde fra Jahn Henriksen til sønnen Halvor Jahnsen med forbeholdt Føderaad til sælgeren, dat. 10., tinglyst 20. sept. 1877."

Skredder, selveier
Halvor Jahnsen Doksrød
herfra f. 24/4-1830 d. 28/4-1883, s.a. Jahn Henriksen Doksrød.
g. 19/5-1874 m. Karen Hansdatter fra Lysa under Sem f. 17/2-1849 d. 9/9-1886, d.a. Hans Ingvaldsen.
Br. 1877.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 4b, Gjerpen sorenskriveri, side 286a.
"Skjøde fra Halvor Jahnsens Enke og testamentariske arving, Karen Hansdatter til Peder Olsen med forbeholdt Føderaad til
sælgersken, dat. 5., tinglyst 15 mai 1886."

Peder Olsen Baugerød.
Br. 1886. Se Søndre Baugerød(1).

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

128

6

436c

Doksrød

Doksrød

Peder Olsen

0 - 1 - 0

0 mark 54 øre


Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 4b, Gjerpen sorenskriveri, side 286a.
"Skjøde fra Peder Olsen til Edvard Hansen for 1.575 kroner, dat. 23. sept., tinglyst 22 okt. 1890."

G.br., skogsarbeider, selveier
Edvard Hansen Doksrød (Edvard Doksrød) fra S. Baugerød(1) f. 30/1-1871 d. 1950, s.a. Hans Eriksen.
Br. 1890. Ugift.

Hans foreldre og søsken, Hans Jacob og Inga, bodde her sammen med Edvard under folketellingen 1900.

Se folketellingen 1900.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

128 

6

Doksrød

Doksrød

Edvard Hansen Doksrød

0 mark 54 øre


Se folketellingen 1910.

Skogsarbeider og selveier Edvard Hansen Doksrød bodde her med sine foreldre under folketellingen 1910.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 4b, Gjerpen sorenskriveri, side 286a og b.
"Leiekontrakt fra Edvard Doksrød til Erling Gaathaug og Einar Ellefsen paa tomt til hytten "Fredheim" mot kr. 15,00 aarlig,
uopsigelig uten i tilfælde salg av Gaarden, forpliktelse for den nye eier til at betale hytten efter skjøn, saafremt han ikke vil ha den paa
eiendommen, samt forpliktelse for leierne til ikke øve herværk, dat. 12. mars, tinglyst 10. mai 1916."

"Skylddelingsforretning avholdt 20., tinglyst 27. mai 1916, hvorved til Einar Ellefsen og Erling Gaathaug er utskilt bnr 10 "Fredheim"
av skyld 0 mark 01 øre." (Ei hyttetomt G. Strøm).

"Eksekution hos Edvard Hansen Doksrød til A. O. Skjervheim v/ sagfører Tønneberg for kr. 441,20, avholdt 27/3, tinglyst 3/5-1919."
"Slettet 17/10-1945."

"Skylddelingsforretning avholdt 5., tinglyst 16. aug. 1922, hvorved til Einar Ellefsen er utskilt bnr 11 "Marensro" av skyld 0 mark 02
øre." (Hyttetomt).

Skyldmark av gnr 128 bnr 6 i 1922: 0 mark 51 øre.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 4b, Gjerpen sorenskriveri, side 286b.
"Skjøte paa bnr 10 og 11, tinglyst 17. jan. 1923, har eieren av disse bruk rett til adkomst til tomten paa farbar kjørevei over dette bruk, samt
rett til at ta vand fra endel oller paa dette bruk."

"Skylddelingsforretning, avholdt 12., tinglyst 16. mai 1923, hvorved er utskilt:
Bnr 12 "Sollid" av skyll 0 mark 05 øre til Arvid G. Darre og
Bnr 13 "Kvelro" av skyll 0 mark 01 øre til Arne Eriksen."

"Utleggsforretning hos Edvard H. Doksrød til Godseier Løvenskiold - Fossum v/ advokat Aanesen for kr. 174, 23 med utlegg
heri, avholdt 5/5-1928, tinglyst 14/5-1928."
"Slettet 17/10-1945."

"Skylddelingsforretning, avholdt 1/2-1937, hvorved bnr 16 "Kveldro" av skyldmark 0 mark 02 øre, dat. 3/2, tinglyst 10/2-1937."
"Vei og vandrett for bnr 16 i følge skjøte tinglyst 19/2-1937."  
"Veirett for bnr 12, i følge skjøte tinglyst 24/4-1937.

"Skylddelingsforretning avholdt 16/8-1945, hvorved til Jacob Doksrød er utskilt bnr 17 "Aasen" av skyll 0 mark 01 øre, tinglyst 12/10-1945."
"Veirett paa bnr 17 i følge skjøte på nevnte bruk, tinglyst 13/1-1946."

Småbruker, selveier
Fritz Diderik Pedersen
fra Kragerø f. 4/5-1911 d. 28/6-1994, s.a. Hans A. Pedersen og Marthe Marie f. Thorsen.
g. 1937 m. Lilly Watland f. 21/4-1912 d. 23/3-1997.

1. Inger Marie Watland Pedersen f. 1938.
2. Bjarne Odd Watland Pedersen f. 1944.
Br. 1950.

Fritz Pedersen kjøpte eiendommen i 1950 av Edvard Hansen Doksrød.


Doksrød bnr 6. Foto: Skannet fra "Norske gardsbruk, Telemark" 1954.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

128

6

Doksrød

Frits Pedersen

0 mark 42 øre


Ifølge ”Norske Gardsbruk, Telemark” (1954), var det følgende dyr på gården: 1 hest, 2 griser og 3 sauer.

Selveier
Bjarne O. Watland Pedersen
f. 1944.
g.m. Undis f. 1947.
1. Frode Watland Pedersen f. 1973 g.m Ingunn Vågsvoll f. 1975.
2. Håvard Watland Pedersen f. 1975 g.m Solbjørg NN f. 1977.
3. Runhild Watland Pedersen f. 1978 g.m Jan Egil Breen f. 1977.
4. Lindis Watland Pedersen f. 1985 g.m Tor Marius Langås f. 1985. Overtok gården.
5. Yngvild Watland Pedersen f. 1991 g.m Per Steinar Karlsen f. 1987.
Br. ca. 1990.

Selveiere
Tor Marius Langås f. 1985.
g.m. Lindis Watland Pedersen herfra f. 1985.
1. Elida Watland Langås f. 2015.
Eiere 2015.

 


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2012.

(C) Gard Strøm.