| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Sem
Gård nr. 121 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 16.02.2017


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Sem 8 - Sem nordre
Løpenr. 415a. Siden Norges matrikkel 1889: 121/8 og 9 m.fl.

Landskyld 1624: 4 tønner korn.

Husmannsplassen Kreppa lå under denne gården. Den ble matrikulert med eget gårdsnummer i 1819. Se Kreppa.

Adresse i dag: Holmsv. 84, 3721 Skien.

N. Sem var i likhet med de andre Sem-gårdene også tidligere avlsgårder for borgere av Skien by.
De hadde forpaktere (leilendinger) til å drive gården for seg.

Tidlige eiere.
Matis Hogeuig (Haukevik) i Sauherad, eide 4 tønner i følge Alexander Rabe von Pappenheims Jordebog (ca. 1615).
Jacob Jensen
i 1624, Jørgen Henriksen i 1643 - 1661, Hans Jacobsen Falk i 1672, Hans Laursøn Bøyes enke,
Anna Pedersdatter
i 1686. Eierskapet ble delt i 3, da byfogd Henrik Frediksen i Skien kjøpte 1 tønnes landskyld i ca.
1700, 1 ½ tønne ble samtidig kjøpt av Rasmus Clemetsen og 1 ½ tønne av Anders Madsen. Noen år senere, i 1710,
var byfogd Henrik Fredriksen eier av 2 tønner (halve gården) og Thomas Rusch eide resten.
Byfogd Schiltrøds dødsbo
eide i 1723, 2 tønner og Peder Olsen eide samtidig 2 tønner. De Adlerske arvinger ble
eiere av 2 tønner for noen år og fogden Schweder og Tollef Sem ble eiere av 2 tønner hver i 1743.
Forvalter ved jernverket, Christian Gasmann ble eier av hele N. Sem fra 1744. Dette solgte han til kanselliråd Løvenskiold
samme år. 3 tønners skyld (N. Sem minus Kreppa), ble kjøpt av kaptein Rye i 1758. Kreppa ble beholdt av Løvenskiold.
3 tønner ble kjøpt opp av Søren Jørgensen Kleven i ca, 1769. Videre til Just Halvorsen Tufte i 1775.
1 ½ tønne ble kjøpt opp av Jørgen Christensen i 1778 og samtidig 1 ½ tønne av Børge Jørgensen.

Tidlige brukere.
Jacob Jensen
i 1610, 1624. Ole Sem i 1627 og i 1647, Morten Thygesen. Se nedenfor.

Kilde: Skattematrikkelen 1647:
”Nørdre Semb som Olluff bruger, schylder 4 tn (tønner) korn, som Jørgen Hendrichsen i Scheen tilkommer med bøxell.
Er lagt i schat penge 6 dr. Jørgen Hendrichsen i Scheen bygger.”

G.br., leilending
Morten Tygesen Semb
f. ca. 1617/1623.
g. NN.
1. Svend Mortensen f. ca. 1660.
2. Tyge Mortensen f. ca. 1661.
Br. i 1656, 1664 og 1666.

Kilde: Sakefallsregisteret (bøteregisteret) av 1656:
Mortenn Semb tilfunden at bøede i Steffnefald, for hand iche møte Michell Sunn Til Steffnestue, effter BundeLensmandens Steffning, er Pennge - 1 dlr.

G.br., leilending
Søren Semb
f. ca. 1628 bg. 21/3-1692. ”Søfren Sem 64 aar g.”
Br. 1668.

Kilde: Fra skattematrikkelen 1670/71.
”N: Semb. Hans Jacobsen (Falk) bruger schylder 4 hdr. som hand selff med bøxell ehr ejende, giffuer Schatt 8 Rdr.”

G.br., leilending
Nils Andersen Bratsberg

Br. 1695.

G.br., leilending
Ole Jacobsen
fra Foss lille f. ca. 1670 bg. 18/12-1728. ”Ole Jacobssøn fra Nr. Sem 58 aar.”, s.a. Jacob Hansen Lillefoss.
g. (ikke i Gj.) m. Maren Olsdatter.
Br. i 1723. 

14/4-1729      OLE JACOBSSEN SEM         Bamble Skifteprot. nr. 3a, side 211b.
Nordre Sem    Arvinger:                             
               Enka Maren Olsdatter og den sal. manns søster Elen Jacobsdtr.
               Enkas laugverge var lensmand Peder Berreberg.
Brt:   60 - 3 - 10
Gjeld: 66 - 1 -  1 (insolvent).

G.br., leilending
Christen Gundersen Sem
fra N. Grini dpt. 6/1-1700 bg. 11/3-1759. ”Christen Gundersen 59 aar.", s.a. Gunder Christensen Grini.
g. 9/7-1730 m. Dorthe Maria Jansdatter fra N. Foss(A) dpt. 12/9-1706 bg. 10/1-1790. ”Christen Gundersens enke f. Kasted. 79 aar.”, d.a. Jan Justsen Foss.
Forlovere: "Lars Jostsen og Tolf Tofte."
1. Margrethe Christensdatter dpt. 1/4-1731.
2. Maren Christensdatter dpt. 6/12-1733.

3.
Birte Christensdatter dpt. 29/9-1736.
4. Jan dpt. 15/3-1739 bg. 7/6-1740. ”Christen Sems Jan. 1 aar, barnekopper.”

5. Gunder Christensen dpt. 24/12-1741 bg. 26/8-1787. ”Gunder Christensen f. Jønneval ejet, 40 aar.” Gunder ble konf. i 1760 med bopel ”Jønnevaldeiet”. Trolig ugift.
6. Karen Christensdatter dpt. 23/5-1747.
Br. 1729.

F.f. Christen Sems Margrete: Axel Grinj, Johannes, Daniel Fos, Jan Jostsøns Hellie, Margrete Borge.
F.f. Christen Sems Maren: Simon Grinj, Lars Sem, Daniel Fos, Anders Bergs qde. Kirsten Grinj.
F.f. Christen Sems Birte: Christen Larssøn, Nils Grinj, Gunder Grinj, Simon Gunderssøns qde. Kirsten Andersdatter.
F.f. Christen Sems Jan: Simon Gunderssøn, Nils Axelssøn, Anders H------s qde., Giertrud Grinj.
F.f. Christen Sems Gunder: Lars Anderssøn, Christen Larssøn, Nils Aslakssøn, Simon Gunderssøns qde., Kirsten Nilsdatter.
F.f. Christen Gundersens pb. Karen: Anders Sems kone, Karen Johannesdatter, Johannes Bøe, Nils Grinie, Christopher Justsen.

Dorthe Jansdatter var i tjeneste på Sem før hun giftet seg. Hun døde som enke på plassen Kastdalen under Sem øvre.

G.br., leilending
Ole Gundersen Sem
fra Nøklegård(1) dpt. 1/5-1707 (bg. 3/5-1789. ”Ole Gundersen f. lille Foss 73 aar.”?)
g1g 10/11-1729 m. enke Berthe Olsdatter (Gaashølen?) d. ca. 1730. Ikke funnet begravet i Gjerpen eller i Skien.
g2g 29/11-1730 m. Inger Nilsdatter fra S. Holm(8) dpt. 23/1-1707 bg. 6/6-1753. ”Ole Sems kone 48 aar.”, d.a. Nils Engebretsen Holm.
g3g 2/11-1753 m. enke Astri Vetlesdatter "fra Osebakken" dpt. 2/6-1715 bg. 16/5-1796. ”Lægdslem Astri Vetlesdtr. 84 aar.”, d.a. Vetle Hansen fra Søli nedre(A).
1. Margrethe dpt. 18/11-1736 bg. 23/2-1752. ”Ole Sems dtr. Margrethe 14 aar.”
2. Else Olsdatter dpt. 22/11-1739 g.m. Jacob Jansen. Se Griniteigen under Grini. Se også Roligheten under Sneltvedt.
3. Ole dpt. 19/5-1743 bg. 26/7-1744. ”Ole Glennes Ole, 1 aar.”
4. Ingeborg Olsdatter dpt. 25/7-1745.
5. Gunder Olsen dpt. 8/9-1748.
Barn i 3. ekteskap:
6. Nils dpt. 26/5-1754 bg. 21/7-1754. ”Ole Sems s. Nils 8 uger.”
Br. ca. 1745.

F.f. Ole Glennes Margrete: Abraham Rising, Tomas Limi, Christian Holm, Aslak Venstøbs qde., Anne Dyrcol.
F.f. Ole Glens Else: (Faddere ikke innført.)
F.f. Ole Glennes Ole: Aslak Venstøb, Abraham Rising, Ingebret Erikssøn, Aslak Venstøbs qde., Marta Nilsdatter.
F.f. Ole Sems Ingeborg: Jan Berreberg, Abraham Rising, Ingebret Holm, Aslak Venstøbs qde Marta.
F.f. Ole Sems db. Gunder: Christian Wenstøbs kone, Johanne Jansdtr., Jan Berreberg, Aslak Wenstøb, Haral Berreberg.
F.f. Ole Sems db. Nils: Gunder Holms kone, Maren Olsdtr., Anders Sem, Engebret Sem, Jacob Abrahamsen.

Ole Gundersen bodde tidligere på Glenna. Han var trolig også en kortere periode på Lillefoss før han kom hit.
Hvis det er samme Ole Gundersen, så var han også på Lillefoss da han døde.
Ole var  bl.a. fadder for Ole Vammens sønn i 1743. Ole Vammen fra Nore i Nummedal bodde i Luksefjell.

Hans tredje kone, Astrid Vetlesdatter, var enke etter Nils Gundersen Øvrum. Se Øvrum(B).

Kaptein, senere oberstløyntnant, selveier
Fredrik Christian Rye
fra Kongsvinger dpt. 15/1-1726 d. 10/1-1789 (bg. 24/1 i Gjerpen). ”hr. ObresteLieutnant Rye 63 aar.”, s.a. oberstløyntnant Poul Christian Rye og Anna Catharina Lillenpalm. Se link.
g. i Kristiansand 15/4-1752 m. Ingeborg Andrea Reesen f. 1732 d. 13/6-1805.

1. Marthe Maria Rye f. ca. 1855? g. 14/1-179
1 m. Hr. Lieutenant Marcuriel Gierdrum. Etter kongelig bevilgning.
2. Anne Cathrine Rye f. ca. 1756 bg. 11/9-1783. ”hr. Major Ryes d. Anne Catrine 27 aar.

3. Karen bg. 13/10-1758. ”hr. Capit. Ryes d. Karen 18 uger.”

4. Karen Andrea dpt. 27/2-1760 bg. 2/4-1762. ”Capit Ryes d. Karen Andrea 2 aar.”
5. Andreas dpt. 17/10-1761 bg. 11/5-1765. ”hr. Capit. Ryes s. Andreas 3 1/2 aar.”
6. Johan Sigismund Rye dpt. 11/1-1763.
7. Anne de Fine (tvilling) dpt. 2/7-1764 bg. 24/11-1764. ”Capit. Ryes d. Anne de Fine 20 uger.”

8. Ingeborg Fridericha (tvilling) dpt. 2/7-1764 bg. 12/10-1764. ”hr. Capit. Ryes dtr. Ingebor Fridericha 17 uger.”
9. Magdalene Charlotte Hedevig dpt. 24/8-1765 bg. 26/10-1765, ”Capit: Ryes dtr. Magdalene Charlotte Hedevig 8 uger.”

10. Anne Beatha dpt. 4/1-1768 bg. 13/1-1768. ”Capit. Ryes d. Anne Beathe 14 dage.”
11. Margrethe dpt. 29/7-1769 bg. 17/10-1769. ”Capit. Ryes d. Margrethe 10 uger.”
12. Paulina Christiane Rye f. 1/11-1770 (dpt. 9/11).
13. Anne Margrethe Maria Rye dpt. 2/7-1772.
14. Friderich Andreas Rye dpt. 25/7-1776.
Br. ca. 1758.

F.f. Hr. Cap. Ryes pb. Karen Andrea: Hr. Capit. Fleischers frue, Barbara Monrad, hr. Major Deichman, hr. JustiseRaad Bentsen, Contr.Leut Brener.
F.f. Hr. Cap.
Ryes db. Andreas: Børger Halvorsens kone, Kistine Bindrup, Christen Morlan, rector Vinther, Kiel Jensen.
F.f. Hr. Cap. Ryes db. Johan Sigismund: Lars Bovmans kone, Berthe Borgesdtr., hr. Capitain Schilling, Lieut.
Rye, Mathis Nilsen.
F.f. Hr. Cap. Ryes tvillingdøtter Anne de Fine og Ingebor Fridericha: Hr. CammerJunker Adelers frue, frøchen Deichman, hr. Herman Løvenskiolds frue, Kistine Monrad, Cammerjunker Adeler,
      hr.
JustisRaad Bentsen, hr. Herman Løvenskiold, Capit Biørn, Jens Moes? og Nicolaj Aal.
F.f. Cap. Ryes pb. Magdalene Charlotte Hedevig: Frøcken Acheleje, Jomfru Rasch, Tolder Rasch, Controleur Biener, Nils Aal.

F.f. Hr. Cap. Ryes pb. Anne Beatha: Frøchen Maria Adeler, frøken Frideriche Adeler, frøchen Biørn, hr. Cammerjunker Adeler, hr. Capit: Biørnsen, Jacob Schneel.
F.f. Hr. Capit. Ryes pb. Margrethe: Mad: Aal, frøchen Løvenskiold, Franciska Aal, hr. Obriste Leut. Echleff, laugmand Greger, Ditlef Rasch.
F.f. Hr. Capit.
Ryes pb. Paulina (- Christiane): Hr. ObristeLieut. Echlefs frue, Constance Aal, hr. Lieutenant Adeler, hr. Herman Løvenskiold, Lucas Norses hustrue.
F.f. Hr. Capit. Ryes pb. Anne Margrethe Maria: Hr. CancelieRaad Løvenskiolds frue, Benedicte Aal, Hr. JusticieRaad Holm, Hr. CancelieRaad Deichman, Bent Bentsen.
F.f. Hr. Capit. Ryes db. Friderich Andreas: Hr. Herman Løvenskiolds frue, jomfru Marthe Maria Rye, hr.
CammerJunker Løvenskiold, Doctor Møller, Jacob Aal.

Av ”Exstraskattmanntallet” i 1762 kan vi se at beboere på gården var Captain Ryes frue,
sammen med Else Jørgine Jørgensdatter.
Tjenestefolk: Jacob Jonsen, Maren Christophersdatter, Ingebor Olsdatter og Guri Svendsdatter.

Dette er en kjent militærfamilie og kan følges bl.a. her.

G.br., selveier
Søren Jørgensen Sem
fra Kleven(1) dpt. 15/4-1732 bg. 21/3-1788. ”Søren Jørgensen 56 aar.”, s.a. Jørgen Hansen Kleven.
g. 6/11-1760 m. Kirsten Gundersdatter fra Håtvedt i Holla dpt. 3/8-1737 bg. 3/4-1809. ”Enken Kirsten Gundersdtr. Skotten, meent at være ved 75 aar.”, d.a. Gunder Andersen. Se Familie 3 - Gulset 1762.
1. Jørgen Sørensen (Jørgen Sørensen Scheen) dpt. 12/10-1760 g. i Holum kirke, Vest Agder 29/11-1804 m. Gurine Nilsdatter Stusvik. Han var skomaker og reiste fra kone og barn like etter vielsen.
    Det kom melding om hans død i 1825 fra Rowe i Pommern. Opplysninger fra Harald Storaker i Korshavn. Tusen takk!
2. Anne Sørensdatter dpt. 19/9-1762. Gift og bodde ”paa Fredrikshald” (Halden) i 1809.
-   bg. 3/2-1765. ”Søren Klevens dødf. db.”
3. Dorthe bg. 23/2-1766. ”Søren Klevens d. Dorthe 1 dag.”
4. Hans Sørensen dpt. 18/1-1767. Se Familie 63 - Kleiva 1801.
5. Gunder Sørensen dpt. 24/9-1769.
6. Isak Sørensen dpt. 8/6-1772. Se Hyni(7) ”Ødegården”.
7. Anders dpt. 2/10-1774 bg. 23/4-1775. ”Søren Sems s. Anders 1/2 aar.”
8. Anders dpt. 14/4-1776.
9. Nils dpt. 1/2-1778 bg. 30/5-1779. ”Søren Sems s. Nils 3/4 aar.” Nils ble født på Tufte.
10. Søren Sørensen dpt. 28/10-1781.
Br. ca. 1769.

F.f. Søren Klevens db. Jørgen: Aslak Grinies kone, Guri Jansdtr., Gunder Tevesen, Anders Gundersen, Siur Nilsen.
F.f. Søren Klevens pb. Anne: Gunder Tevesens kone, Anne Aslaksdatter, Hans Kleven, Søren Jansen, Hans Aslaksen.
F.f. Søren Klevens db. Hans: Peder Bingholts kone, Hans Berrebergs kone, Isak Sørensen, Halvor Foss, Sven Jørgensen.
F.f. Søren Sems db. Gunder: Anders Gundersens kone, Maren Gundersdtr., Gunder Gundersen, Gunder Andersen.
F.f. Søren Sems db. Isak: Sven Sørbøes kone, Maren Gundersdtr., Gunder Tevesen, Søren Grinie, Steen Gundersen.
F.f. Søren Sems db. Anders: Søren Grinies kone, Marthe Solvesdtr., Søren Grinie, Halvor Sem.
F.f. Søren Sems db. Anders: Svend Løbergs kone, Marthe Gundersdtr., Søren Grinie, Halvor Gundersen, Steen Gundersen.
F.f. Søren Jørgensens søn Nils fra Tofte: Nils Venstøbs kone, Marthe Halvorsdatter, Steen Folloug, Gunder Strømdal, Anders Pedersen.
F.f. Søren Jørgensens db. Søren fra Tofte: Steen Follougs kone, Inger Solvesdatter, Halvor Gundersen, Daniel Henrichsen, Thomas Gundersen.

Denne familien bodde tidligere på Sørens farsgård Kleven. De flyttet siden til Tufte.

G.br., selveier
Jørgen Christensen
fra Åsbø i Gjerstad dpt. 24/1-1714 bg. 21/1-1793. ”Jørgen Christenssøn nordre Sem, 78 5/6 aar.”, s.a. Christen Borgarsen Aasbø og Anne Jørgensdatter.
g. 24/6-1742 m. Gunhild Børgesdatter fra Melås i Gjerstad dpt. 17/11-1720 bg. 8/2-1798. ”afdøde Jørgen Sems enke Gunnil Børgesdtr. 78 1/4 aar.”, d.a. Børge Aanonsen Melaas og Karen Sigvaldsdatter Mostad.
Forlovere: Ole Einarsen Lunden og Anders Einarsen Lunden.
1. bg. 5/10-1744. ”Et nyfød Drengebarn, Jørgen Aasbøes.”
2. Christen Jørgensen dpt. i Gjerstad 21/11-1745 d. 1796. Bodde på Bjerkeset i Bamble.
3. Anne dpt. i Gjerstad 25/2-1748 bg. 9/5-1748. ”Jørgen Aasbøes barn.”
4. Børge Jørgensen dpt. 25/5-1749 i Gjerstad. Se Sem(9).
5. Anne Jørgensdatter dpt. 19/3-1752 i Bamble, født på Dørdal g.m. Nils Hansen Fossum. Bodde i Sannidal.
6. Kari Jørgensdatter dpt. 16/11-1755 i Bamble, født på Dørdal g.m. Wraal Jensen Fosstveit d. før 1787. Bodde i Bamble. Hun var enke i 1787.
7. Sigvald Jørgensen dpt. 21/2-1758 i Bamble. Overtok denne gården.
8. Ingeborg Jørgensen dpt. 27/12-1760 i Bamble.
9. Ellef Jørgensen dpt. 10/11-1765 i Bamble. Var sjøfarende i 1787.
Br. 1778.

F.f. Jørgen Aasbøe, Gunnild Borgersdatters Barn, Christen: Anne Aasbøe, Giellau Lansværk, Chræsten Aasbøe, Elef Mællos, Jens Aasbøe.
F.f. Jørgen Aasbøe, Gunnild Borgersdatters Barn, Anne: Anne Aasbøe, Christen Mællos, Karen Aasbøe, Ellef Jonsen Mællos, Jens Torsen Trydal.
F.f. Giørgen Christenson Aasbøe, Gunnild Borgersdatters barn, Borger: Kiersten Mællos, Karen Aasbøe, Borger Aasbøe, Tellef Aarset og Torbiørnson Aasbøe.

Denne familien kom egentlig fra Gjerstad. I sine nygifte år bodde de på Åsbø, trolig hos Jørgens foreldre.
Jørgen kjøpte Dørdal i Bamble i 1749. I ca. 1778 solgte han 2 huder i Dørdal og flyttet hit til Sem.

Jørgens  bror Jens Christensen bodde på Kålstad store i Holla. Derfra kom Jørgens søskenbarn Christen Jensen,
som bodde på Gulset. De andre søskenbarna bodde i Holla. (Se ”Skifteregister for Holla Telemark”, s. 118).

Jørgen må ha sittet godt i det siden han kunne kjøpe Dørdal og senere nordre Sem. Sønnen Christen kjøpte 3 huder
i Bjerkeset i Bamble i 1786, omtrent på samme tid som Sigvald og Børge fikk hvert sitt bruk á 1 ½ hud her på nordre Sem.

Gården ble delt i 2 bruk i 1787. Se Sem(9).

G.br., selveier
Sigvald Jørgensen Sem
herfra dpt. 21/2-1758 i Bamble, født på Dørdal bg. 16/4-1808. ”Sigvard Jørgenssøn f. Nordre Sem, meldt at være 49 1/6 aar.”
g. 24/6-1790 m. Maren Anundsdatter.
1. Ingeborg Sigvaldsdatter dpt. 25/7-1790 g.m. Anund Sivertsen. Se nedenfor.
2. Jørgen dpt. 23/9-1792.
3. Jørgen dpt. 14/6-1795 bg. 3/7-1796. ”Sigvard Jørgenssøns db. Jørgen f. Nordre Sem 1 1/12 aar.”
4. Anne dpt. 1797 bg. 31/12-1808. ”afdøde Sigvard Jørgenssøns pb. Anne f. N. Sem 11 1/6 aar.”
-   bg. 16/2-1800. ”Sigvard Jørgenssøns dødf. pb. f. Nordre Sem.”
Br. 1787.

F.f. Sigvardt Jørgenssøn Sems pb. Ingebor: Børre Sems k., Gro Nirisdtr., Simon Lund, Christen Andreas Christenssøn, Torjer Jonssøn.
F.f. Sigvard Jørgenssøn Nordre Sems db. Jørgen: Børre Sems k., Groe Nirisdtr., Kittil Riis, Nils Knudssøn, Ole Johannissøn.
F.f. Sigvard Jørgenssøn Nordre Sems db. Jørgen: Borge Sems k., Sara Lund, Nils Sem, Torbjørn Lund, Simon Jonssøn.

Sigvard eller Sigvalds brorbarn Gunhild Børgesdatter f. 1788 og Børge Børgesen f. 1797, vokste opp her
etter at de mistet sine foreldre. De var begge barn av Børge Jørgensen og Anne Nilsdatter på Sem(9).

G.br., skomaker, selveier
Anund Sivertsen
fra Eltvedt i Solum dpt. 17/4-1774 i Solum d. 24/8-1829 på N. Sem, s.a. Sivert Svendsen Eltvedt og Ingeborg Børgesdatter.
g. 16/4-1811 m. Ingeborg Sigvaldsdatter herfra dpt. 25/7-1790, d.a. Sigvald Jørgensen.
Forlovere: "Kittil Gulset og Jørgen Sem."
1. Ingeborg Andrea f. 23/1-1812 bg. 7/3-1812. ”Anund Sivertssøns pb. Ingebor Andrea f. Nordre Sem 5 uger.”

2. Sigvald Anundsen f. 3/1-1813. Se Familie 8 - Mæla 1845.

3. Sivert f. 1814 d. 13/2-1815.
4. Sivert f. 13/2-1815.
5. Sivert Anundsen f. 29/1-1816 g. i Bamble krk. 7/12-1841 m. Berthe Olsdatter fra Gjerpen f. ca. 1817, d.a. Ole Johnsen. Bodde ved vielsen på gården Brevik i Bamble.
    Under folketellingen for Langesund 1885, bodde han som enkemann med sin datter Ingeborg Anundsen f. 1849, i Storgata og var telegrafbud.
6. Andreas Jørgen Anundsen f. 26/3-1818 g.m. Inger Andrea Hansdatter fra Langesund. Bodde i Langesund.
7. Maren Gurine Anundsdatter f. 9/12-1820.
8. Børre Christian Anundsen f. 5/12-1823.
Br. 1808.

F.f. Anund Sivertssøns Ingebor Andrea f. Nordre Sem: Jørgen Sems k., Marthe Nilsdtr., Kittil Gulset, Jacob Sivertssøn, Gregorius Nilssøn.
F.f. Anun Siversen Semb og Ingeborg Sigvaldsdtrs db. Sigvald: Gunild og Ingeborg Simonsdtr., Kittil Knudsen, Nils og Børre Børresønner.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skifte efter Anund Sivertsen, hvorved dette bruk m.m. er udlagt stervboenken Ingeborg Sigvaldsdatter, dat. 4. august 1830, tingl. 4. mai 1831."

Enka Ingeborg Sigvaldsdatter ble g2g med Henrik Torsteinsen. Se nedenfor.

G.br., selveier
Henrik Torstensen
f. ca. 1808, s.a. Torsten Henriksen Haugedal.
g. 31/10-1833 m. enke Ingeborg Sigvaldsdatter herfra dpt. 25/7-1790, d.a. Sigvald Jørgensen.
Forlovere: "Zakarias Berberg, Jørgen B. Semb."
Br. ca. 1835.

Ingeborg var 45 år gammel da hun giftet seg med 25-åringen Henrik Torsteinsen.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Delings og skyldsætningsforretning, hvorved bnr 9 dets løpenr. 415b, er udskilt, afholdt 21. okt., tingl. 6. nov. 1835."
"Efter skjøde tingl. 6. nov. har eieren af bnr 9, løpenr. 415b, havnegang i sætertiden for kr. 1 og 4 sauer med lam, samt gjærdefang, dat. 26. okt., tingl. 6. nov. 1835."
"Delings og skyldsætningsforretning, hvorved bnr 9 dets løpenr. 415c, er udskilt, afholdt 23. juli, tingl. 2. sept. 1839."

De solgte gården og flyttet til Skien høsten 1842.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

415a

Sæm nordre

Anund Sivertsens Enke

1 tnd. 3 sættinger

1 daler - 3 ort - 16 skilling

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra Henrik Torstensen til Nils Davidsen, dat. 24., tingl. 25. juni 1842."


G.br., snekker, selveier

Nils Davidsen
fra M. Holm dpt. 27/3-1808 d. 23/5-1877 på Sem, s.a. David Christiansen Høst.
g. 12/10-1848 m. enke Inger Maria Andersdatter fra Sneltvedt(1) dpt. 3/12-1796 i Solum d. 15/5-1860 på Doksrød, d.a. Anders Nilsen.
Br. 1842.

Nils Davidsen eide også Doksrød(7). Hans kone var enke etter Halvor Paulsen. Se Doksrød(1).

Fra Tinglysingsprotokollen.
Skifte efter Inger Andersdatter, hvorved dette bruk er udlagt til stervboenkemanden Nils Davidsen, dat. 30/. mai, tingl. 5. juni 1861."

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

415a

Sem nordre

Nils Davidsen Glænde

0 daler - 3 ort - 13 skilling

437a Doxrød Nils Davidsen 0 - 0 - 19 skilling

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra skifteforvalteren i Nils Davidsens bo til enke Marthe Gurine Halvorsdatter for 2400 kr., dat. 3., tingl. 17. des. 1877."

G.br., smed, selveier
Henrik Jansen Sem
fra Doksrød(6) f. 5/10-1836 d. 12/7-1877 på Sem, s.a. Jan Henriksen Doksrød.
g. 18/11-1863 m. Marthe Gurine Halvorsdatter fra Lyngåsen f. 3/10-1837 d. 3/8-1903 på Sem, d.a. Halvor Nilsen Lyngaasen.
1. Ingeborg Laurine Henriksdatter Sem f. 26/2-1865 g.m. Ingebret Knudsen. Bodde på Bakken i Skien.
    Ingeborg emigrerte 28/6-1888 til Amerika som tjenestepike, men kom tilbake igjen.
2. Hans Jacob Henriksen Sem f. 25/7-1867. Se nedenfor.
3. Halvor Henriksen Sem f. 1/11-1870. Se Sem(7) ”Smedjordet”.
4. Lars Henriksen Sem f. 7/8-1874. Skrev seg for Lars Berg g.m. Anna Hermansen Vold. Ingen barn.
5. Marthe Henriksdatter Sem f. 5/3-1876 g.m. Olaf Andersen fra Kristiania. Ingen barn.
Br. 1877.

Smeden Henrik Jansen, døde på Sem, før han ble selveier av Smedjordet.

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

121

8

415a

Sem

Sem nordre

Marthe Halvorsdatter

0 daler - 4 ort - 8 sk.

1 mark 83 øre

128 7 437a Doksrød Doksrød ditto 0 - 1 - 0 0 mark 41 øre

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra enke Martha Halvorsdatter Sem til Hans Henriksen Sem for kr. 5.000.-, heraf for løsøre, kr. 500.- for dette bruk og
gnr 122 (Lund) bnr 8, dateret 9. mai, tingl. 4. juni 1903."

G.br., cellulosefabrikkarbeider, selveier
Hans Jacob Henriksen Sem
herfra f. 25/7-1867.
g. 29/1-1898 m. Alvilde Marie Jacobsen (Andersdatter) fra østre Halsen i Tjølling, Vestfold f. 15/11-1877, d.a. skomaker Anders Anton Jacobsen.
1. Henrik Henriksen Sem 16/5-1901 g.m. Anna Løberg. Emigrerte til USA i 1920-åra.
    Barn 1. Gladys Sem.
    Barn 2. Arthur Sem.
2. William Henriksen Sem f. 5/12-1903. Se Lund(7).
3. Bjarne Mathias Henriksen Sem f. 15/10-1906. Overtok gården.
Br. 1903.


Alvilde og Hans Henriksen Sem, William og Henrik. Foto: Privat.
Innsendt av Øyvinn Lund 2013.


Se folketellingen 1900.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

121

8

Sem

Sem nordre

Hans Henriksen

1 mark 83 øre

122 8 Lund Lundsaasen H. Henriksen Sem 0 mark 30 øre

Se folketellingen 1910.

Fra Tinglysingsprotokollen:
"Skjøte fra Hans Henriksen Sem, f. 25/7-1867 til Bjarne Mathias Sem ( over 21 år) på dette bruk m.m. for kr. 13.000.-,
hvorav for løsøre kr. 3.000.-, datert 19/2-1938, tingl. 8/3-1938.
"

G.br., selveier
Bjarne Mathias Henriksen Sem
f. 15/10-1906 d. 9/6-1980.
Br. 1938. Ugift.

Bjarne Sem beskrev gårdens grenser slik i 1950:
”Nord Godtfred Lund, øst Gregorius Sem, syd Gregorius Sem og Jens Lund, vest Heisholt.”

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

121

8

Sem nordre

Bjarne Mathias Sem

1 mark 83 øre

122 8 Lund - Lundsåsen ditto 0 mark 30 øre

Fra Grunnboka: "Andel av Holmsvegen 84 (Gnr 121, bnr 8) er overdradd til Hans Ingar Sem (11.02.1980). Overdragelsen omfatter også
andel av Gnr 121, bnr 32. Overdragelsen omfatter også andel av Holmsvegen 55 (Gnr 121, bnr 40). Overdragelsen omfatter også andel av
Holmsvegen 57 (Gnr 121, bnr 46). Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 121, bnr 76. Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 122, bnr 8."

Selveier
Hans Ingar Sem
fra Lund(7) f. 18/9-1946 d. 12/5-2011, s.a. William Henriksen Sem.
g.m. Liv Rønningen fra Falkum i Skien f. 1952, d.a. Thoralf Rønningen og Berit f. Pedersen.
Br. ca. 1980.

Fra Grunnboka: "
Holmsvegen 84 (Gnr 121, bnr 8) er overdradd fra Hans Ingar Sem til Liv Sem (18.11.2011). Overdragelsen omfatter
også Gnr 121, bnr 32. Overdragelsen omfatter også Holmsvegen 55 (Gnr 121, bnr 40). Overdragelsen omfatter også Holmsvegen 57 (Gnr 121,
 bnr 46). Overdragelsen omfatter også Gnr 122, bnr 8."

Liv Sem f. 1952.
Br. 2011.


N. Sem bnr 8. Foto: Gard Strøm 27.02.2013.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2012.

(C) Gard Strøm.