| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Doksrød
Gård nr. 128 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 05.05.2017


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Doksrød 3 og 5
Gamle løpenr. 435c og 436ab. Siden Norges matrikkel 1889: 128/3, 5 m.fl.

Utskilt fra Doksrød(1) i 1757.
 


Doksrød bnr 3. Foto: Skannet fra Norske Gardsbruk, Telemark (Foyn forlag - 2004).


Adresse i dag: Fjelldalsv. 115, 3721 Skien.

G.br., selveier
Villum Henriksen Doxrød
(Wilhelm Doxrød) fra Doksrød(1) dpt. 26/6-1712 bg. 14/12-1771. ”Vilhelm Doxerøe 59 1/2 aar.”, s.a. Henrik Pedersen Doxrød.
g1g i Solum 7/4-1740 m. Anne Torstensdatter fra Grøtvik i Solum f. ca. 1708 bg. 18/6-1758. ”Vilhelm Doxerøes kone 50 aar.”, d.a. Torsten Halvorsen og Kari Hansdatter.
g2g 2/11-1758 m. Anne Olsdatter f. ca. 1722 bg. 14/3-1764. ”Vilhelm Doxerøes kone 42 aar.”
g3g 25/10-1765 m. Marthe Amundsdatter fra Siljan f. ca. 1714 bg. 18/12-1796. ”lægdslem Martha Amundsdtr. Doxrøe 82 aar.”
1. Anne dpt. 9/4-1741 bg. 11/6-1741. ”Villum Doxerøs Anne, 8 aar.” (8 uker. Presten har trolig skrevet feil. G.S.)
2. Thorsten Villumsen dpt. 23/12-1743. Overtok gården.
3. Henrik dpt. ca. 1745 bg. 4/11-1764. ”Vihelm Doxerøes s. Henrich 19 aar.”
4. Kirsten dpt. 22/2-1750.
Barn i 2. ekteskap:
5. Anne Villumsdatter dpt. 26/12-1759 g.m. Halvor Olsen Eriksrød. Se S. Eriksrød.
6. Ole dpt. 26/12-1763 bg. 8/10-1769. ”Vilhelm Doxerøes s. Ole 6 aar.”
Br. 1757.

F.f. Villum Doxrøs Anne: Christopher Venstøb, Tomas Limi, Tolf Venstøbs qde. Kirsten Torstensdatter.
F.f. Villum Doxerøs Torsten: Henric og Nils Doxerø, Tolf Venstøb, Abraham Risings qde. - Kersten Tostensdatter.
F.f. Vilhelm Henrichsens pb. Kisten: Peder Lyngaasens kone, Anne Halvorsdtr, Tolf Aas, Nils Henrichsen, Engebret Olsen.
F.f. Vilhelm Døxerøes pb.
Anna: Hans Jørgensens kone, Kisten Gundersdtr., Christen Lund, Peder Døxeroe, Peder Venstøb.
F.f. Vilhelm Doxerøes db. Ole: Biøn Fieldalens kone, Kisten Olsdtr., Peder Venstøb, Nils Henrichsen, Anders Olsen. 

1/6-1764       ANNE OLSDATTER DOKSRØD          Bamble Skifteprot. nr. 6b, s. 397b.
Doksrød        Arvinger:                            
               Enkem. Willum Henrikssen Doksrød og barna:
               1. Ole Willumssen 1/2 år.
               2. Anne Willumsdtr. 4 ”
               Faren selv verge for sine barn.
Brt: 245 - 2 - 12
Net:  38 - 1 -  8.
Jordegods: 1 1/2 hud med bygsel og hærlighed i Doksrød mottatt for 170 rdlr.
ifølge skjøte av 26.4.1757, tidligere samme år fra hans far Henrik Pederssen.
Nå ble samme 1 1/2 hud verdsatt i 200 rdlr.

5/1-1772       WILHELM HENRICHSSEN      Bamble Skifteprot. nr. 7, side 54b.
Doxrød         Arvinger:                             
               Enka Marthe Amundsdatter og barna:
               1. Torstein Wilhelmssen 28 år.
               2. Anne Wilhelmsdtr.    12 "
               Laugverge for enka og form. for Anne ble farbroren Just Henrikssen Doxrød.
Brt: 223 - 0 - 0
Net:   0 - 0 - 0.
Jordegods: 1 1/2 hud med bøxel og hærlighed i Doxrød iflg. skjøte av 26.4.1757.
Men i skifte av 1.6.1764 og 18.6.1767 var av dette utlagt i arv til sønnen Torstein
2 skind med bøxel og hærlighed og til datteren Anne 1/2 skind med bøxel og hærlighed.
Stervboet eide m.a.o. 15 1/2 skind. Etter vurdering ble verdien satt til 200 rdlr for de fulle 1 1/2 hud.

G.br., selveier
Torsten Villumsen Doxrød
herfra dpt. 23/12-1743 bg. 12/2-1809. ”Torstein Wilhelmssøn Doxrøe 65 1/6 aar.”
g1g 7/3-1765 m. Maren Thorsdatter f. ca. 1722 bg. 2/11-1777. ”Tosten Doxerøes kone 55 aar.”
g2g 29/12-1778 m. enke Kirsten Halvorsdatter f. ca. 1731 bg. 29/3-1801. ”Torstein Doxrøes kone Kirsten Halvorsdtr, anmeldt at være ved 70 aar.”
g3g 29/9-1802 m. enke Aslaug Gundersdatter (f. ca. 1746 d. 22/11-1818 g2g Jacob Holmen? )
1. Henrik Torstensen dpt. 3/11-1765. Overtok gården.
2. Thor Torstensen dpt. 19/8-1770. Se nedenfor.
Barn i 2. ekteskap:
3. Halvor Torstensen dpt. 2/5-1779 bg. 28/8-1808. ”Halvor Thorstenssøn Doxrøe 29 1/3 aar.” Folketellingen 1801: ”20 aar, Krøbling, Ugift”.
Br. 1771.

F.f. Tosten Doxerøes drengebarn Henrich: Knud Kreppas kone, Ingebor Olsdtr., Knud Kreppa, Ole Sondresen.
F.f. Tosten Vilhelmsens db. Thor fra Døxerøe: Just Doxerøes kone, Turi Sondresdtr., Vilhelm Doxerøe, Ole Sondresen.
F.f. Tosten Doxerøes db. Halvor: Peder Bouerøes kone, Anne Vilhelmsdatter, Engebret Bouerøe, Peder Bouerøe.

Kirsten Halvorsdatter var trolig enke etter Sivert Olsen på Tofteeiet som døde 33 år gammel i 1771.

Arbeider, innerst

Thor Torstensen Doxrød
herfra dpt. 19/8-1770 d. 9/8-1834 på Doksrød.
g1g 14/11-1793 m. enke Live Hansdatter f. ca. 1760.
g2g i Eidanger 18/3-1806 m. Karen Kirstine Hansdatter fra Eidanger? f. ca. 1770 bg. 20/8-1808. ”
Thor Doxrøes kone Karen Kirstine Hansdtr., druknet 38 aar.”, d.a. Hans NN.
Forlovere: "Ole Olsen Løberg og Ole Gundersen på Bratsbergkleiva."
g3g 25/7-1811 m. enke Walborg Hansdatter f. ca. 1778.
1. Anne dpt. 11/5-1806 bg. 12/9-1808. ”Thor Thorstenssøns pb. Anne ibid 2 1/3 aar.”
2. Thorsten Thorsen dpt. 12/12-1811. Se Familie 139 - Kleiva 1845.

F.f. Thor Torstenssøns pb. Anne u/S.Breche: Ole Gunderssøns k., Asloug Nilsdatter, Henric Doxrøe, Isak Hanssøn, Helje Olessøn.
F.f. Thor Thorstenssøns db.
Thorsten f. Aasebakken: Nils Høysets k., Maren Henricsdatter, Thor Nilssøn, Thor Halvorssøn, Anders Engrav.

Thor Doxrød bodde på Doksrød i 1794, under Ø. Borge i 1801, under S. Brekke i 1806, Osebakken i 1811.
Thor døde som legdslem på Doksrød i 1834.

G.br., selveier

Henrik Torstensen Doxrød
herfra dpt. 3/11-1765 d. 7/10-1835, s.a. Torsten Villumsen Doxrød.
g. 27/9-1792 m. Karen Tollefsdatter fra N. Stulen
dpt. 19/4-1761 d. 1/4-1834, d.a. Tollef  Jahnsen Stulen.
1. Maren Henriksdatter (Mari) dpt. 5/5-1793 d. 5/2-1814. ”Mari Henriksdtr. Doxrød 20 aar.”
2. Jens Henriksen dpt. 8/11-1795. Overtok gården.
3. Torsten Henriksen dpt. 4/2-1798. Se nedenfor.
4. Jahn Henriksen dpt. 13/12-1801. Se Doksrød(6).
Br. 1790.

F.f. Henric Torstenssøn Doxrøes pb. Maren: Halvor Ersrøes k., Anne Tolvsdtr., Engelbert og Tord Doxrøe, Jan Stulen.
F.f. Henric Torstenssøn Doxrøes db. Jens: Halvor Ersrøes k., Inger Tolvsdtr., Jan Stulen, Isaach Christenssøn, Engelbert Doxrøe.
F.f. Henric Torstenssøns db. Torsten f. Doxrøe: Engelbert Doxrøes enke, Inger Tolvsdatter, Michel Doxrøe, Jan Stulen, Halvor Ersrøe.

F.f. Henric Torstenssøns db. Jan f. Doxrøe: Lars Johannissøns k., Asloug Nilsdtr., Kittil Halvorssøn, Zacharias Jacobssøn, Jens Hanssøn.

G.br., selveier
Jens Henriksen Doxrød
herfra dpt. 8/11-1795 d. i Ramnes.
g. 14/4-1819 m. Barbara Jørgine Jansdatter fra Tufte(10) "Mauråsen" dpt. 13/6-1781 d. 27/6-1842 på Doksrød, d.a. Jan Olsen.
Forlovere: "Jan Olsen Aasen, Halvor Engebretsen Doxrød."
1. Halvor f. 28/2-1820.
2. Lars f. ca. 1824. Ikke funnet døpt eller konfirmert i Gjerpen.
3. Halvor Jensen f. ca. 1829. Overtok gården.
Br. 1824.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

436a

Doxrød

Jens Henriksen

0 huder 6 skind

0 daler - 2 ort - 17 skilling


Jens Doxrøds svigermor, enka Agnethe Torsteinsdatter, 61 år, bodde her i 1835.
Tjenestepike i 1845: Ingeborg Olsdatter(24). Jens var da enkemann.

Kilde: Kirkebokas utflyttingslister (med feil):
Vaar 1852.
Enkemand Jens Henriksen Doksrød, 60.
Pauline Halvorsd., hns. kone, 76.
Halvor Jensen Doksrød, 34.
Johan Halvorsen, 3 ¼. - f. 4/12-1850.
Ingeborg K. Jacobsdatter Glende, 19.
Til Ramnæs pr.gj. Att. 2/3-1854.
Feil: Pauline var ikke gift med sin svigerfar. Hun var heller ikke 76 år gammel.
Se nedenfor.

Jens Henriksen flyttet til Ramnes sammen med sin sønns familie våren 1852.

Bnr 6 ble utskilt herfra i 1824. Se Doksrød(6).

----------------------
Et utskilt småbruk på 6 skind, som siden ble slått sammen med dette igjen. Løpenr. 436b.

G.br., selveier av 6 skinn (i 1835)

Torsten Henriksen Doxrød
herfra dpt. 4/2-1798 d. i USA.
g. 7/2-1822 m. Randi Jansdatter fra N. Stulen dpt. 19/1-1794 d. i USA, d.a. Jan Tollefsen Stulen.
Forlovere: "Christen Mikkelsen, Halvor Engebretsen."
1. Markus Torstensen f. 8/2-1822. Skrev seg Marcus Doxroed i USA.
2. Karen Kirstine f. 31/8-1824 d. 12/2-1830 på Doksrød.
3. Johanne f. 22/11-1826 d. 14/1-1840.
4. Anne Marie f. 12/8-1829.
5. Henrik Torstensen f. 25/1-1832. Skrev seg for Henric Doxroed i USA.
5. Karen Torstensdatter f. 29/5-1836.
6. Halvor Torstensen f. 10/6-1839.
Br. ca. 1824.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

436b

Doxrød

Tosten Henriksen

0 huder 6 skind

0 daler - 2 ort - 17 skilling

Denne familien emigrerte til N. Amerika i mai 1843 sammen med familien Halvor Ingebretsen Doxrød.
I Amerika brukte de familienavnet Doxroed.

-------------------

G.br., selveier
Halvor Jensen Doxrød
herfra f. ca. 1829 d. 28/4-1883 på Doksrød, s.a. Jens Henriksen Doxrød.
g. 19/7-1849 m. Pauline Halvorsdatter fra Doksrød(1) f. 18/2-1828 d. etter 1900 i Ramnes, d.a. Halvor Paulsen Doxrød.
1. Johan Halvorsen f. 4/12-1850 på Doksrød g. i Andebu 19/7-1881 m. Gunhild Marie Prebensdatter Skau i Ramnes.
2. Berthe Marie Halvorsdatter f. 1853 i Ramnes. Ugift. Bodde og arbeidet på Bjørndalen hos broren Hans Kristian i 1900.
3. Hans Kristian Halvorsen f. 1857 i Ramnes. Eide og bodde på Bjørndalen(1) i Ramnes i 1900. Der bodde også hans mor, enka Pauline Halvorsdatter.
Br. 1849.

Denne familien flyttet til Ramnes i Vestfold i 1851. De fikk ikke flere barn i Gjerpen enn Johan.
Johan ble konfirmert i Tønsberg i 1866. Johan bodde på Vivestad i Andebu da han giftet seg.
Han var da handelsbetjent. Gunhild Marie var d.a. g.br. Preben Olsen Skau i Ramnes.

Det fortelles at den gamle slekten som bodde her døde ut av sykdommen ”Nervefeber”.
Av mange års erfaring vet jeg at slike familiehistorier bør ”tas med en klype salt”.

Bnr 4. ”Kroken” ble utskilt herfra i 1851. Se Doksrød(4) "Kroken".

G.br., selveier
Nils Nilsen
Kleven fra Kleven(5) dpt. 3/7-1808 d. 9/1-1854 Doksrød, s.a. Nils Christiansen Høst Kleven.
Br. 1853. Se Kleven(5).

G.br., selveier
Gregorius Eriksen Gravlie
fra Gravli(2) dpt. 29/9-1791 d. 15/3-1870, s.a. Erik Gregoriusen Gravlie.
g. 7/6-1821 m. Anne Magdalene Simonsdatter fra Lund(2) f. 6/7-1800 d. 28/1-1892 på Doksrød, d.a. Simon Gregoriusen Lund.
Br. 1855.

Denne familien bodde lengst på Gravli(2).

G.br., selveier
Erik Gregoriusen Doksrød
(Erik Doksrød) fra Gravli(2) f. 9/4-1830 d. 9/11-1902, s.a. Gregorius Eriksen Gravlie.
g. 8/6-1864 m. Karoline Danielsdatter fra Svanskog i Sverige f. 9/9-1840 d. 27/12-1909, d.a. Daniel Danielson og Anniken Jansdotter.
1. Gregorius Eriksen f. 25/3-1866. Se Lund. Skrev seg for Gregorius Lund.
2. Karen Andrea Eriksdatter f. 30/6-1869 g.m. Johan Pedersen Sneltvedt. Se Sneltvedt(26).
3. Sofie Eriksdatter f. 1872 g. etter 1900 med Karl Andersen. Bodde i Skien.
4. Anette Dorthea Eriksdatter f. 18/11-1877 d. 28/1-1961. Ugift.
5. Simon Eriksen f. 11/4-1881. Overtok gården.
Br. 1864.

F.f. Gregorius på Doksrød: Karen Halvorsdtr. Doksrød, pige Ingeborg Halvorsdtr. Sokka, Gregorius Eriksn. og Simen Gregoriusn. Gravli, Lars Jacobsen i Skien.
F.f. Karen Andrea på Doksrød: Maren Larsdatter Lund, Karine Torstensd. Høgli, Lars Jacobsen, Jahn Danielsen og August Danielsen i Skien.

Erik Doksrød bygde nye hus på gården i ca. 1860.


Familiebilde fra Doksrød tatt ca. 1901. Innsendt av Per Simon Mustvedt 2015.
Fra venstre: Sofie og Anette, mor Karoline, far Erik Doksrød, Gregorius med hest, svigersønn Johan P Sneltvedt og kona Karen, og odels-
gutten, Simon Doksrød med enda en hest. Det avbildede huset ble i 1911 en fløy av dagens hovedbygning på samme gård.


Kilde: Folketellingen 1865.
Andre beboere: Gunder Isaksen(43), ”Sindsvag fra sit 37. aar” og Halvor Andersen(11). Begge ”bortsat af fattigkassen.”

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

(435b,436ab)a

Doxrød

Erik Gregoriussen

1 daler - 0 ort - 13 skilling


Kilde: Folketellingen 1875.
Enka (hans mor) Anne Malene Simonsdatter med føderåd.
Tjenestepike Hilde Sofie Johannesdatter fra Skien f. 1856.
Besetning: 1 hest, 3 kuer, 3 kalver og 12 sauer.

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

128 

3

(435b,436ab)a 

Doksrød

Doksrød

Erik Gregoriussen

1 - 0 - 6

2 mark 86 øre

122 6 418b Lund Lund ditto 1 - 0 - 4 2 mark 52 øre


Erik Gregoriussen eide i 1891 også Lund(6), som var et ikke ubetydelig jordstykke.

Kilde: Folketellingen 1891.
Eriks mor, enke Anne Malene Simensdatter f. 1800, bodde her.

Se folketellingen 1900

G.br., selveier
Simon Eriksen Doksrød
(Simon Doksrød) herfra f. 11/4-1881 d. 5/8-1967.
g. 1917 m. Astrid Magnhild Dorthea Torp fra Rakkestad f. 18/11-1897 d. 22/9-1986, d.a. Hans Martin Torp f. 11/6-1857 og Sigrid Bentsen f. 20/11-1873.
1. Synnøv Karin Doksrød f. 23/5-1918 g.m. Thoralf Gaathaug. Overtok gården. Se nedenfor.
2. Ingrid Doksrød f. 10/1-1922 g.m. Kristian P. Mustvedt. Se Mustvedt(1).
3. Ellen Marit Doksrød f. 10/11-1929 g.m. Jens O. Kjær. Se Kjær(9).
Br. 1904.


Doksrød bnr 3 fra rundt 1950. Innsendt av Jorunn Kjær.


Søstrene Marit Kjær, Synnøv Gaathaug og Ingrid Mustvedt.
Simon Doksrød foran våningen. Innsendt av Torgunn Myrvang (f. Lund).Simon Doksrød, med søster Anette til venstre og søster Sofie til høyre. Innsendt av Torgunn Myrvang (f. Lund).

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

128 

3

Doksrød

Doksrød

Simon Eriksen

2 mark 86 øre

128 5 ditto ditto ditto 0 mark 69 øre

Se folketellingen 1910.

 
  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

128 

3

Doksrød

Simon Eriksen Doksrød

2 mark 86 øre

128 5 Doksrød ditto 0 mark 69 øre


Ifølge Simon Doksrøds opplysninger til ”Norske Gårdsbruk” i 1953, er det nåværende våningshuset opprinnelig
oppført i 1860, påbygd og modernisert i 1906. Bryggerhuset ble satt opp i 1906 og uthuset i 1910.
Besetning: 2 hester, 11 kyr, 2 kalver, 4 griser, 3 sauer og 30 høner.

G.br., selveier
Thoralf Gaathaug
fra Mustvedt(2) f. 14/10-1914 d. 4/2-2004, s.a. Ivar Thovsen Gaathaug.
g.m. Synnøv Karin Doksrød herfra f. 23/5-1918 d. 26/10-2010.
1. Astrid Helga Gaathaug f. 1944 g.m. Ove Thygesen Doksrød. Se nedenfor.
2. Liv Sigrid Gaathaug f. 1951 g.m. Harald Hermansen. Bosatt på Svenseid i Lunde, Nome.
Br. 1955.

Thoralf Gaathaug forpaktet tidligere Thoralfs farsgård, Mustvedt(2). Barna ble født der.

Se nekrolog i Varden 17/2-2004, side 28.


Thoralf og Synnøv Gaathaug. Innsendt av Torgunn Myrvang.

Kilde: Grunnboka.
"Andel av Fjelldalsvegen 115 (Gnr 128, bnr 5) er overdradd fra til Astrid Helga Doksrød og Ove Thygesen Doksrød (23.09.1981),
overdragelsen omfatter også andel av Gnr 122, bnr 18. Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 128, bnr 3, overdragelsen omfatter
også andel av Gnr 122, Bnr 6."


Kart fra Skog og Landskap 2015.

Utskilt hustomt.


Fjelldalsv. 122.
128/24. Oppført i 1967.

Selveier
Ove Thygesen Doksrød fra Rising Terrasse 81, f. 1943, s.a. Kåre og Eva Thygesen. Se Foss(2) "Heimholt".
g.m. Astrid Helga Doksrød herfra f. 1944.
1. Terje Thygesen Doksrød f. 1967. Overtok gården. Se nedenfor.
2. Sissel Doksrød f. 1969.
Br. 1981.

Denne eneboligen ble bygget av Ove og Astrid, på utskilt tomt, i 1967. De bodde i den til de overtok gården og byttet
da med Synnøv og Thoralf. Da Terje overtok, bodde Ove og Astrid en tid i 2. etasje på gården og flyttet tilbake til
eneboligen etter at Synnøv døde.

Fra Grunnboka: "
Fjelldalsvegen 115 (Gnr 128, bnr 5) er solgt for kr 1.500.000 fra Astrid Helga Doksrød og Ove Thygesen Doksrød til
Terje Thygesen Doksrød
(26.01.2007). Overdragelsen omfatter også Gnr 122, bnr 18, Salget omfatter også Gnr 122, Bnr 6
."

Selveier
Terje Thygesen Doksrød herfra f. 1967, s.a. Ove Thygesen Doksrød.
g.m. Anne Grete Bergan f. 1974.
Br. 2007.

(C) Gard Strøm.