ved
Gard Strøm

| HJEM | REGISTER | SØKBARE KILDER | LINKER | HJELP |


Follaug
Gård nr. 64 i Gjerpen kommune.
Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 21.04.2013


Kart fra Skog og landskap 2013.

Follaug 5
Gammelt løpenr. (192b, 207e - 213)e. Siden Norges matrikkel 1889: 64/5 m.fl.

Utskilt fra Follaug(2) i 1864.

Adresse i dag: Håvundv. 267, 3746 Skien.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 2b, folie 273.
"Skjøde fra Ole Thommassen Flom til Peder Rasmussen Øvrum for 1500 spd., dat. 17. okt. 1864, tinglyst 9. jan. 1865."

Lærer Peder Rasmussen Øvrum i Bratsbergg. 13 på Snipetorp i Skien.
Han kjøpte denne eiendommen i 1864.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld

(192b, 207e - 213) e

Follaug og Bratsberg 

Peder R. Øvrum

2 daler - 4 ort - 6 skilling 

Fra folketellingen 1875: "Eier: Peder Rasmussen. Ubebodd. Ingen kreatur, kun udsæd."

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

64 

5 

(192b, 207e - 213) e

Follau

Follau 

Peder R. Øvrum 

2 - 0 - 8 

7 mark 35 øre 

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 2b, folie 273.
"Skjøde fra P. Øvrum til Hans P. Øvrum for kr. 9000.-, dat. 28. sept., tinglyst 5. okt. 1901."


Eiendommen var ikke bebodd i 1891.

G.br., selveier
Hans P. Øvrum
fra Bratsberggt. 13, Skien f. 16/10-1875 d. 8/10-1932, s.a. lærer Peder Øvrum.
g. i Skien kirke 22/6-1901 m. Johanne Dorthea Kristoffersen fra Skien f. 29/12-1879 d. 9/9-1970, d.a. skipsfører Johan Kristoffersen.
1. Arne Øvrum f. 14/5-1902. Lærer i Fredrikstad.
2. Harald Øvrum f. 16/1-1905 d. 25/12-1982 g. i Kragerø 21/3-1937 m. Aasa Gerd Hansson f. 26/5-1915, d.a. Thoralf Hansson og Maren Larsen.
    Bodde i J. Schaanningsgt. 79 på Bratsberg.
3. Roald Øvrum f. 2/6-1908 d. 30/10-1951 g.m. Aslaug Gallefos fra Bratsberg(30).
4. Hedvig Øvrum f. 13/11-1912.
5. Inger-Johanne Øvrum f. 12/3-1919.
Br. 1901.

Se folketellingen 1900.
 

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

 64

5 

Follau 

Follau 

Hans P. Øvrum 

7 mark 35 øre 

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 2b, folie 273.
"Skylddelingsforretning afholdt 12., tingl. 28. april 1906, hvorved en anpart bnr 18 "Seljestad" solgt til Tollef E. Thorsnæs, er givet en skyld af 2 mark 04 øre."

Landskyld etter utskillingen av "Seljestad" i 1906: 5 mark 31 øre.

Se folketellingen 1910.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 2b, folie 273.
"Skylddelingsforretning afholdt 24/5., tingl. 10/5-1911, hvorved utskilt bnr 21 "Seljestadmyren" av skyld 0 mark 80 øre.
Med ret til at benytte en vei fra parcellen til hovedveien."


Landskyld etter utskillingen av "Seljestadmyren" i 1911: 4 mark 51 øre.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 2b, folie 273.
"Skjøde fra Hans Øvrum til Hans Riis Follaug for kr. 80.000.-, hvorav for løsøre kr. 20.000.-, dat. 10. januar, tingl. 16. januar 1924."


G.br., selveier
Hans Riis Follaug
Br. 1924. Se Follaug(9).

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 2b, folie 273.
"Erklæring, hvori Hans Riis Follaug forplikter sig til at, la dette bruk bebo og til at drive den forsvarlig, i
anledning konsesjon, dat 19/2-1925, tingl. 18/3-1925."

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 2b, folie 273b.
"Bekjentgjørelse om at Hans Riis Follaugs bo er tatt under skifterettens behandling som konkursbo, dat. 10/4-1926, tingl. 14/4-1926."

"Bekjentgjørelse om at formuesfelleskapet mellem Hans Riis Follaug og hustru Olga Riis Follaug er ophevet, dat. 19/4-1926, tingl. 24/4-1926."
"Skjøte fra Gjerpens Sparebank ifølge fullmakt fra bestyrer av Hans Riis Follaugs konkursbo til Magnus Nærum for kr. 40.000.-, dat. 8/3-1927, tingl. 16/3-1927."
"Erklæring om at dette bruk er solgt ved tvangsauksjon og antagelsen av budet stadfestet, dat. 16/5-1931, tingl. 18/5-1931."

"Overenskomst og skjønn i anledninge oprensking og vedlikehold av Børsesjøkanalen. For det årlige tilskudd til vedlikehold har Kanalstyret pant for kr. 138.-,
dat. 21/8-1931, tingl. 29/4-1932."

Selveier
Magnus Nærum.

Br. 1927. Se Nærum(4).

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 2b, folie 273b.
"Auksjonsskjøte fra (Gjerpen Sparebank) til Morten Kvesel Sørensen for kr. 26.000.-, dat. 13/10-1932, tinglyst 17/10-1932."

G.br., selveier
Morten Kvesel Sørensen
fra Skien f. 12/6-1906 d. 1972, s.a. vognmann Thomas Christian Sørensen fra Jylland og Olava Halvorsdatter fra Roligheten øvre under Sneltvedt.
g.m. Ingebjørg Myre fra Lunde i Telemark f. 9/3-1905 d. 30/12-1994, d.a. Gunnar Myre (1869-1949) og Signe Torsteinsdatter (1867-1947).
1. Signe Sørensen f. 1933 d. 2009 g.m. Olav Otto Jonsaas f. 1933 d. 2010.
2. Torbjørn Follaug f. 1939. Overtok gården.
3. Kari Sørensen f. 1944 g.m. Paul Edminson f. 1943. Bosatt i Bærum. 2 barn.
Br. 1932.

Hans foreldre med barn, bodde i Grensegata på Bratsberg i Skien under folketellinga 1910.


Brudebilde av Ingebjørg og Morten K. Sørensen.
Innsendt av Erna Helene Follaug 2013.

Det stod et gammelt bryggerhus her som brant i 1943. Da Morten Sørensen kjøpte gården hadde den ikke
vært i bruk på mange år. Det var mye arbeide som skulle til for å få både hus og jord i orden.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

64 

5

Follau

 Morten Kvesel Sørensen

4 mark 51 øre

63 14 Bratsberg  Morten Sørensen 1 mark 40 øre

Gårdens grenser på 1950-tallet, i følge Morten Sørensen:
”Nord: Isak Follaug, øst: Lerkup, sør: Røslands Follaug, vest: vegen Skien-Porsgrunn (Håvundv). ”

Fra Grunnboka: "
Andel av Håvundvegen 267 (Gnr 64, bnr 5) er overdradd fra (?) til Torbjørn Follaug (12.01.1971). Overdragelsen omfatter
også andel av Gnr 63, Bnr 14. Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 64, bnr 11."

G.br., agronom, selveier
Torbjørn Follaug
herfra f. 1939.
g. 4/6-1966 m. bankansatt Erna Helene Lohne fra Moflata i Solum f. 1938, d.a. psykiatrisk sykepleier Bjarne Kristoffer Lohne og Oddlaug f. Kalkvik.
Forlovere: "Alf Baugerød og Erna Baugerød."
1. Anne Follaug f. 1967. Overtok gården.
2. Berit Follaug f. 1968.
3. Wenche Follaug f. 1970.
4. Tone Follaug f. 1975. Se Ballestad(24).
Br. 1971.


Erna Helene og Torbjørn Follaug.
Innsendt av Erna Helene Follaug 2013.

Fra Grunnboka: "Andel av Håvundvegen 267 (Gnr 64, bnr 5) er solgt for kr 1.249.455 fra Torbjørn Follaug til Anne Follaug (19.04.2007).
Salget omfatter også andel av Gnr 63, Bnr 14. Overdragelsen omfatter også Gnr 64, bnr 11. Overdragelsen omfatter også Gnr 64, bnr 219."

G.br., selveier
Anne Follaug herfra f. 1967.
1. Urd Helen Follaug f. 1991.
2. Una Marie Follaug f. 1994.
3. Eir Elise Follaug f. 1997.
Br. 2007.

Anne Follaug har islandshester og driver rideskole. Samtidig dyrker hun poteter, korn og gras.
Dyrehold mars 2013: 45 islandshester.

Se egen infoside.
 

(C) Gard Strøm.