| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Follaug
Gård nr. 64 i Gjerpen kommune.
Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 23.05.2016


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
Follaug ligger litt nord-vest for dette kartet, men husmannsplassene Kolkinn (Kolkinn/Kolkjøn) kan sees her.
Man kan også se noe av Follaug på kartet over Bratsberg.
 

Follaug 2 - Follaug midtre
Gammelt løpenr. (192b, 207b - 213)b. Gnr 64 bnr 2 (64/2).

Eiere.
De adlerske arvinger
til den siste av disse, baronesse Bertha von Adeler til Adelsborg i
Danmark, solgte Gimsøy kloster med Bratsberg og Follaug i 1823 til Diderik von Cappelen jr.
Skattefogd Gerhard Hoffgaard ca. 1828. Herman Bagger 1830, Hoffgaard igjen 1838. Han
solgte dette igjen i 1847 til kjøpmann Hans Houen i Skien.

G.br., leilending
Nils Abrahamsen Folloug
fra S. Falkum dpt. 19/7-1750 bg. 26/4-1809. ”Nils Abrahamssøn fra Folloug 58 3/4 aar.”, s.a. Abraham Nilsen Falkum.
g. 6/10-1774 m. Anne Nilsdatter fra Mustvedt(1) dpt. 1/9-1754 d. 11/1-1817. "Anne Larsdatter(!) Folloug gift med Niels Abrahamsen Folloug", d.a. Nils Olsen Mustvedt.
1. Karen Maria Nilsdatter dpt. 24/9-1775 g.m. Hans Jacobsen Follaug. Se Bratsberg(19) "Skauen".
2. Abraham Nilsen dpt. 28/9-1777. Se nedenfor.
3. Ingeborg Nilsdatter dpt. 9/1-1780.
4. Anne Lisbeth bg. 2/3-1783. ”Nils Skougserøes d. Anne Lisbeth 14 uger.”
5. Anne Lisbeth Nilsdatter dpt. 1/1-1784.
6. Nils Nilsen dpt. 19/3-1786.
7. Maren Pernille Nilsdatter dpt. 2/11-1788.
8. Ole Nilsen Follaug dpt. 4/9-1791 g.m. enke Berthe Kirstine Andersdatter f. ca. 1788. Drev herberge. Se Familie 26 - Kleiva 1845.
9. Marthe Kirstine Nilsdatter dpt. 20/10-1793.
Br. 1789.

F.f. Nils Falchums pb. Karen Maria: Lars Muustvets kone, Anne Gundersdatter, Ole Falchum, Jørgen Abrahamsen, Ole Nilsen.
F.f. Nils Abrahamsen Schougserøes db. Abraham: Abraham Falchums enke, Marthe Larsdtr., Ole Falchum, Jørgen Abrahamsen, Ole Larsen.
F.f. Nils Schougserøes pb.
Ingebor: Ole Falchums kone, Marthe Nilsdtr., Jørgen Falchum, Isak Riising, Ole Sørbøe.
F.f. Nils Schougserøes pb. Anne Lisbeth: Ole Falchums kone, Marthe Larsdtr., Jørgen Falchum, Jacob Riising, Ole Nilsen.
F.f. Nils Skougserøes db. Nils: Marthe Larsdtr., Maria Andersdatter, Ole Falchum, Lars Sørbøe, Even Larsen.
F.f. Nils Skougserøes pb. Maren Pernille: Marthe Larsdtr., Karen Margrethe Olsdtr., Jacob Riising, Ole Sørbøe, Abraham Jacobsen.

F.f. Nils Follougs db. Ole: Thomas Gunderssøns k., Gjertrue Ovesdatter, Steen Folloug, Ole Nilssøn, Erik Folloug.
F.f. Nils Abrahamssøn Follougs pb. Marthe Kirstine: Ole Meens kone, Karen Maria Olesdtr., Erik Folloug, Thomas Gunderssøn, Abraham Jacobssøn.

Denne familien bodde på Skogsrød fra 1776 - 1789.

G.br., innerst
Abraham Nilsen
herfra dpt. 28/9-1777 d. 3/12-1835 på Follaug, s.a. Nils Abrahamsen Folloug.
g. 8/4-1806 m. Ragnhild Jensdatter fra Kleiva? f. ca. 1759 d. 20/4-1827 på Bratsbergkleiva.
Forlovere: Simon Simonsen og Halvor Andersen.

Abraham Nilsen ble født på Skogsrød. Han bodde her som gårdbruker i 1801, ugift,
sammen med sine foreldre og søsken.

G.br. leilending
Hans Jacobsen Follaug
fra Kleven(7) dpt. 1/8-1790 d. 15/1-1876, s.a. Jacob Zachariasen.
g. 4/6-1811 m. Karen Maria Nilsdatter herfra dpt. 24/9-1775 d. 28/8-1848 på Bratsberg, d.a. Nils Abrahamsen Folloug.
Forlovere: "Halvor Jacobsen, Christen Larsen."
Br. 1811.

Denne familien forpaktet denne gården fra 1811-1830. Se Bratsberg(19) ”Skauen”.

G.br. leilending
Christopher Evensen
(Beda?) fra Lunde i Telemark f. ca. 1766 d. 23/4-1840 på Follaug.
g.m. Aaste Christophersdatter f. ca. 1780 d. 18/6-1834 på Follaug, d.a. Christopher Ingebretsen og Kari Rollefsdatter.
1. Even Christophersen f. ca. 1805. Se Follaug(3).
2. Kari Christophersdatter dpt. 15/12-1811 i Sauherad g.m. Isak Jacobsen. Se Kolkinmyr(1).
Br. ca. 1830.

Denne familien var husmannsfolk på Øvre Storåsen under Jernes i Sauherad da Kari ble døpt i 1811.

De er registrert innflyttet fra Lunde anneks i Bø prestegjeld sommeren 1821, samtidig
med Mikkel Evensen på Eikåsen. Mikkel var trolig Christopher Evensens bror.

Tjenestefolk på gården i 1835: Kittel Olsen (18), Karen Olsdatter (27) og Berthe Maria Olsdatter (17).

Hele Follaug ble i 1854 kjøpt opp av følgende:
Svennung Østensen Tvedt. Se Follaug(1).
Ole Thomassen Flom. Se nedenfor.
Elling Knudsen Flom. Se Follaug(4).
Hans Jørgensen Tvedt. Se Follaug(3).

De eide og drev hele Follaug i fellesskap fram til 1860, da de delte opp gården i 4 like gode bruksenheter.

G.br., selveier
Ole Thomassen Flom

Br. 1860.

Lærer, g.br., selveier
Lars Isaksen Follaug.
Br. 1864. Se Follaug(1).

Sameie med Follaug(1) siden 1864. Deretter ble disse bruk sammenføyd.

Follaug(5) ble utskilt herfra i 1864.

(C) Gard Strøm.