| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Ballestad
Gård nr. 65 i Gjerpen kommune i Telemark. Innlemmet i Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 29.04.2013


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Ballestad 24 - Myhra - Ballestad nordre
Gammelt løpenr. (219a, 222b)b. Siden Norges matrikkel 1889: 65/24 og 15.

Utskilt fra Ballestad(35) i 1862.


Foto: Widerøe-Polarfly 17. mai 1961. Eier: Skien kommune. Arkiv: Telemark museum, Skien. Repro: G.S.
I forkant til høyre ser vi uthuset på Ballestad(4), hvor familien Hyni bodde i mange år.

Adresse i dag: Storemyrv. 152, 3719 Skien.

G.br., selveier
Erik Eriksen
fra S. Bøle f. 18/2-1811 på S. Bøle d. 26/8-1854 på Ballestad, s.a. Erik Eriksen Bøhle.
g. i Romnes kirke i Holla 9/1-1832 m. Maria Pedersdatter fra Ø. Brenne(3) i Valebø, Holla f. 12/5-1812 d. 1/1-1877 på Ballestad, d.a. Peder Anundsen Brenne og Aslaug Halvorsdatter Kjeldal.
Forlovere: "Halvor Gundersen Vale og Anders Anundsen Opsahl."
1. Erik f. 2/1-1833 d. 18/5-1850 på Ballestad.
2. Inger Andrea f. 27/11-1835 d. 20/7-1848 på Ballestad.
3. Petronelle Dorthea Eriksdatter f. 23/4-1838 g.m. Johannes Hansen. Overtok gården. Bodde på Ballestad(35).
4. Maria Anne f. 12/12-1840 d. 20/9-1841 på Ballestad.
Br. 1847.

Maria Pedersdatter er meldt innflyttet fra Brenne i Valebø i ”Holden” til Bøle i Gjerpen i 1832, som
gift med Erik Eriksen Bøhle. Hun kom med presteattest fra sogneprest Wettergreen i Holla.

Tjenestepike i 1835: Torbor Tovsdatter(27).

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (skylddaler)

219a

Ballestad N.

Erik Eriksen

1 hud 3 skind 

2 daler - 0 ort - 1 skilling 

222b Ballestad S. Et jordstykke. ditto          1 1/10 skind             1 ort - 10 skilling

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Delings- og skyldsætningsforretning, hvorved bnr 25 og 26 er utskilt heraf den 7. April, tinglyst 23 August 1852." (Kun jord.)

"Forening mellem eieren af dette m.fl. brugsnummer angaaende havneret i Ballestad Sætermyr og Ballestad Stubberødsæter,
dat. 17. Marts, tinglyst 1. Juni 1853."

Enka Maria Pedersdatter ble g2g med skogfogd Christen Olsen. Se Ballestad(20).

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Hjemmelsbrev fra Erik Eriksens enke Maria Pedersdatter til Johannes Hansen gift med afdøde Erik Eriksens eneste livsarving,
datert 3. mai, tinglyst 1. juni 1859."

G.br., selveier av halve gården
Johannes Hansen Ballestad fra S. Ås(A) f. 13/5-1833 i Solum d. 6/11-1865 Whitewater, Wisconsin, s.a. Hans Larsen Aas.
g. 2/10-1856 m. Petronelle Dorthea Eriksdatter herfra f. 23/4-1838 d. 25/5-1862, d.a. Erik Eriksen.
Br. 1859. Se Ballestad(35).

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde for Skifteforvalteren i Johannes Hansens og kones boe til Even Olsen og Johannes Halvorsen for 170 daler, dat. 9., tinglyst 13. Januar 1863."

G.br., selveier av halve gården
Even Olsen fra Sørbø(3) f. 4/3-1823 på M. Løberg d. 21/12-1906, s.a. Ole Evensen Sørbø.
g. 13/9-1849 m. Mariane Anundsdatter fra Skogsrød(1) f. 11/8-1829 på Løberg d. 23/11-1893, d.a. Anund Isaksen.

Br. 1863.

Se folketellingen 1865.

Even Olsen kjøpte i 1873 nordre Sneltvedt ”Gården”. Se Sneltvedt(13) "Gården".
Hans sønn Ole Evensen med familie ble boende her som forpaktere fra 1874-1902.
Ole Evensen kjøpte i 1902 gården Meen(38) og bygde ny gård der. Se Meen(38).

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (skylddaler)

(219a, 222b)b

Ballestad nordre

Even Olsen og Joh. Halvorsen

 2 daler - 2 ort - 11 skilling


Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra Even Olsen og Johannes Halvorsens eneste og myndige arving, til Lars Evensen Rønningen for kr. 2125, dat. 23. Mai,
tinglyst 15. Juli 1887."

Lars Evensen.
Br. 1887. Se Løberg(3) "Søndre Rønningen".

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

65 

24

(219a, 222b)b

Ballestad

Ballestad nordre

Even Olsen, Johannes Halvorsen

0 dl. - 1 ort - 2 sk.

0 mark 75 øre

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra Lars Evensen Løbergs enke til Ole Johannesen Myren paa dette bruk og bnr. 15 for 4500 kr., dat. 19., tinglyst 20. des. 1900."


G.br., selveier
Ole Johannesen Myhren
fra Ballestad(19) f. 23/5-1879 d. 30/7-1958 på Løbergmyra, s.a. Johannes Olsen.
g. 2/10-1901 m. Gunhild Johannesdatter fra Hovde i Tuddal, Hjartdal prestegjeld f. 20/3-1874 d. 31/5-1956 på Løbergmyra, d.a. Johannes Hansen Hovde og Thora Olsdatter.
1. Hjørdis Johannesen f. 4/2-1902.
2. Johannes Johannesen f. 10/7-1903.
3. Trygve Johannesen f. 27/8-1905.
4. Gunda Johannesen f. 14/11-1907 g.m. Olav A. Søli. Se Riis(9).
5. Olav Johannesen f. 4/12-1909.
6. Ingerid Johannessen f. 25/1-1912 g.m. Isak Elmo Isaksen. Se Løberg(3) ”Rønningen”.
7. Hans Sverre Johannessen f. 16/7-1913. Se Løbergmyra(A).

Br. 1900.

Ole rev de gamle husene her og bygde nye i 1906. Han solgte i 1913 og flyttet til Løberg(30) "Bjønnes".

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

65 

24

Ballestad

Ballestad nordre

O. Johannesen Myren

0 mark 75 øre

65 15 Ballestad Ballestad nordre O. Johannesen Myren 0 mark 47 øre

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøte fra Ole Johannesen Myren til Daniel Anundsen paa dette brug og bnr 15 for tilsammen kr. 15.500, dat. 20., tinglyst 31 mai 1913."


G.br., skogsarbeider, selveier
Daniel Anundsen Myra
fra Sætre under Grorud f. 22/9-1858 i Dammyra under Island i Siljan, s.a. Anund Dyresen. Se Fjelldalen(4) "Fjelldalen store".
g. i Gjerpen 28/8-1884 m. Anne Malene Gregoriusdatter fra Fjelldalen(4) "Fjelldalen store" f. 10/6-1857 i Gjerpen, d.a. Gregorius Halvorsen Fielddalen.
1. August Danielsen Bjørndalen f. 6/4-1885 i Siljan d. 2/9-1967 g. i Siljan 13/1-1908 m. Anna Johansdatter fra Steindalen i Siljan f. 5/12-1884 d. 10/1-1954.
    Bodde i Hakhaug under Grorud i Siljan i 1910. Denne familien kom til Bjørndalen under Island i Siljan i 1914. Derav slektsnavnet. August var skogsarbeider og leilending under Treschow.
    En av deres barn, Martha Olufine Bjørndalen f. 11/10-1912 i Siljan g.m. Jens Pedersen. Overtok denne gården. Se nedenfor.
2. Georg D. Grønland f. 2/11-1887 i Dammyra i Siljan d. 23/11-1974 g.m. Signe f. 21/6-1874 d. 12/5-1960. Gravlagt på Siljan kirkegård.
3. Daniel Danielsen f. 21/6-1890 i Siljan. Ugift. Bodde på Myra.
4. Karl Jonas f. 20/4-1894 i Dammyra d. 27/4-1895 i Sætret i Siljan.
5. Hans Myra f. 14/12-1896 i Siljan. Ugift. Bodde på Myra.
Br. 1913.

Takk til Marry Wenche Bjørndalen og Mariann Gurholt for hjelp til denne familien.

Denne familien bodde på Sætret under Grorud i Siljan før de flyttet til Gjerpen.

Under folketellingen 1910, bodde denne familien på Mindås under Menstad.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

65

24

Ballestad nordre 

August, Georg, Daniel og Hans Danielsen 

0 mark 75 øre 

65 15

Ballestad nordre 

August, Georg, Daniel og Hans Danielsen 

0 mark 47 øre


G.br., selveier
Jens Pedersen
fra Lærdal i Sogn f. 20/6-1907 d. 31/8-1987, s.a. Peder Jensen og Martha Tollefsen fra Lærdal.
g.m. Martha Olufine Bjørndalen fra Bjørndalen under Island i Siljan f. 11/10-1912 i Siljan d. 19/11-2004, d.a. August Danielsen fra Dammyra (se ovenfor).
Br. 1950. Ingen barn.

Gårdens grenser på 1950-tallet i følge Jens Pedersen:
Nord: Johannes Myhra, øst: Lars G. Ballestad, syd: Peder Nygård. Vest, mot Røsland.

Jens Pedersen var en av de første andelshaverne i A/L Storemyr Beitelag fra 1950. Han kjøpte 1 andel der.


Jens og Martha Pedersen. Innsendt av Marry Wenche Bjørndalen.


Ballestad bnr 24 "Myhra".
Foto: Skannet fra Norske gardsbruk Telemark (Foyn forlag 2006). Repro: G. Strøm.

Fra Grunnboka: "Storemyrvegen 152 (Gnr 65, bnr 15) er solgt for kr 1.350.000 fra Martha Olufine Pedersen til Tone Follaug og
Kim Claussen (15.06.2005). Salget omfatter også Gnr 65, bnr 24."


Prosessoperatør, selveier
Kim Claussen
f. 1975.
samboer med frisør Tone Follaug fra Follaug(5) f. 1975, d.a. Erna og Torbjørn Follaug.
Br. 2005.

Kilde: Norske gardsbruk Telemark (Foyn forlag 2006). (Utdrag).
Gården er på omkring 40 dekar jord. Eiendommen har 1 av 40 andeler i Storemyr beitelag, som består av 500 dekar. Jorda ble bortleid fra 1988 til 2004. Nå blir det dyrka korn og gras her. Det ble slutt med melkekyr i 1978. I dag er det 4 hester på gården. Gården har også 1/4 eierrett i en skurtresker. I tunet står et våningshus fra 1906, som ble påbygd i 1980-1990,  og en låve av ukjent alder, hvor fjøs og stall er revet.

Bruket ble drevet sammen med Ballestad(15) fra 1913 (jord).
Ballestad(25) ble utskilt herfra i 1852 (jord).
Ballestad(26) ble utskilt herfra i 1852 (jord).


Fra Skog og landskap.

(C) Gard Strøm.